Posłanie

Wprowadzenie

Witaj w Nowym Posłaniu od Boga. W niezwykły sposób, odnalazłeś Nowe Posłanie, lub też raczej ono odnalazło Ciebie. I nie jest to przypadek. Przeczytaj więcej…

Posłuchaj Głosu Objawienia

Inicjacja


O tym nagraniu

Słuchasz teraz nagrania głosu Zgromadzenia Anielskiego, które przemawia przez Posłańca Marshalla Viana Summersa.

Tutaj, oryginalny przekaz od Boga, który istnieje poza słowami, jest przetłumaczony na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Następnie Zgromadzenie przekazuje Boże Posłanie przez Posłańca.

W tym niezwykłym procesie, Głos Objawienia przemawia na nowo. Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, nagranie oryginalnego mówionego objawienia jest dostępne dla Ciebie oraz dla świata.

Obyś stał się odbiorcą tego daru Objawienia i był w stanie otrzymać to niezwykłe Posłanie dla siebie i dla swojego życia.

Biblioteka Nowego Posłania

Tom 1

Spis treści

Rozdział 1: Przebudzenie

Rozdział 2: Podróż do wolności

Rozdział 3: Więzienie

Rozdział 4: Rewolucja

Rozdział 5: Punkt zwrotny

Rozdział 6: Dar nowego życia

Rozdział 7: Podróż do nowego życia

Rozdział 8: Twój cel i przeznaczenie

Rozdział 9: Budowanie mostu do nowego życia

Rozdział 10: Odwaga i wola do przygotowania się

Rozdział 11: Budowanie siły i wytrzymałości

Rozdział 12: Przygotowanie się do podjęcia większej roli w świecie

Rozdział 13: Wielka prawda

Rozdział 14: Jesteś tutaj dla Większego Celu


Tom 2


Other Revelations

Revelations not yet compiled into volumes and books by the
Messenger Marshall Vian Summers. Learn more…

Available free from the Store