Wprowadzenie do procesu tłumaczenia

Posłaniec Marshall Vian Summers otrzymuje Nowe Posłanie od Boga począwszy od 1983 roku. Nowe Posłanie od Boga jest największym Objawieniem kiedykolwiek przekazanym ludzkości, przekazanym teraz piśmiennemu światu z globalną komunikacją i rosnącą globalną świadomością. Nie jest podane jednemu plemieniu, jednemu narodowi czy jednej religii, lecz zamiast tego całemu światu. To wywołało potrzebę tłumaczenia na tyle języków, na ile to tylko możliwe.

Po raz pierwszy w historii proces Objawienia jest ujawniony światu. W tym niezwykłym procesie Obecność Boga komunikuje treści bez słów Zgromadzeniu Anielskiemu, które dogląda świat. Zgromadzenie tłumaczy tę komunikację na ludzki język i mówi jednym głosem przez swojego Posłańca, którego głos staje się środkiem wyrazu dla tego większego Głosu – Głosu Objawienia. Słowa są wypowiadane w języku angielskim i bezpośrednio rejestrowane do pliku audio, następnie transkrybowane i udostępniane jako tekst i nagranie dźwiękowe Nowego Posłania. W ten sposób zachowana jest czystość oryginalnego Posłania od Boga, które może być przekazane wszystkim ludziom.

Jednak istnieje tu również proces translatorski. Ponieważ oryginalne Objawienie zostało dostarczone w języku angielskim, to jest podstawą do tłumaczenia go na wiele języków ludzkości. Ponieważ w naszym świecie mówi się wieloma językami, tłumaczenia są niezbędne, aby przynieść Nowe Posłanie ludziom wszędzie. Studenci Nowego Posłania z czasem zgłosili się, aby ofiarować swoje umiejętności w celu przetłumaczenia Posłania na ich języki ojczyste.

W obecnym punkcie w historii, Stowarzyszenie nie może sobie pozwolić na opłacenie tłumaczy na tak wiele języków i to tak obszernej Wiadomości, Wiadomości, która musi pilnie dotrzeć do świata. Poza tym Stowarzyszenie wierzy, że jest bardzo ważne, aby nasi tłumacze byli studentami Nowego Posłania, ponieważ w ten sposób pojmą i doświadczą, na tyle, na ile możliwe esencję tego, co tłumaczą.

Biorąc pod uwagę jak pilnie należy przekazać światu Nowe Posłanie, zachęcamy do dalszej pomocy w tłumaczeniach, aby poszerzyć zasięg Nowego Posłania – dostarczając więcej tekstów Objawień w językach, w których tłumaczenie już się rozpoczęło oraz wprowadzając również nowe języki. Z czasem będziemy dążyć również do poprawy jakości tych tłumaczeń. Wciąż tak dużo pozostaje do zrobienia.