Modlitwa Posłańca

MODLĘ SIĘ

Aby moje modlitwy

Miały moc oraz skuteczność

Na świecie i w środowisku mentalnym wokół mnie

Oraz w środowisku mentalnym poza moją świadomością.

MODLĘ SIĘ

Aby ta moc, którą mamy

Poruszała się przeze mnie

I przez innych

Oraz aby nie została odrzucona

W obliczu niebezpieczeństwa, zwątpienia lub niepewności.

MODLĘ SIĘ

Aby czas, który jest przed nami

Był Czasem Rozrachunku

Czasem, w którym zdamy sobie sprawę,

Że żyjemy w Czasach Objawienia

I że świat jest w ruchu

Wielkie Fale Przemian poruszają świat

Nawet w tym momencie, gdy siedzimy tutaj

Razem.

To nie jest zaledwie

Przyszła możliwość.

To jest obecna rzeczywistość.

MODLĘ SIĘ

Aby ten czas był ceniony

Jako drogocenny zasób

I nie zmarnowany na nic ani nikogo

Nie zmarnowany na związki,

Które nie mają żadnej obietnicy ani kierunku.

MODLĘ SIĘ

Aby ten czas został wykorzystany

Na zyskanie głębszego rozpoznania

Celu i kierunku

Dla każdego z nas.

MODLĘ SIĘ ZA ŚWIAT

Aby błogosławieństwa,

Które ludzie wymawiają w swoich modlitwach

Miały moc oraz skuteczność

Aby odwiodły wszystkich ludzi

Od czynienia niemądrych i destrukcyjnych wyborów.

MODLĘ SIĘ

Aby świat

Zainicjował nasze Wołanie

Które wywołuje z nas to,

Czego nie możemy sami sobie dostarczyć.

MODLĘ SIĘ

Aby świat wyjawił ci

Dlaczego tutaj jesteś i co musisz dać

Poza tym, co jest uwarunkowane

Twoimi ideami, twoimi ambicjami i twoimi obawami.

MODLĘ SIĘ

Aby ten czas był czasem głębokiego rozrachunku

Dla coraz większej liczby ludzi

Aby dostrzegli oni, że ich życie

Jest tutaj dla konkretnego celu

I że mają oni moc

Aby wpłynąć na świat

Wpływając na jedną osobę na raz.

MODLĘ SIĘ

Aby świat nam pokazał

Co musimy zrobić,

Aby zachować ludzką rodzinę

Oraz aby zachować świat jako miejsce zdatne do życia,

Miejsce z przyszłością

I przeznaczeniem.

ORAZ MODLĘ SIĘ

Za Nowe Posłanie

Aby przemówiło poza sferą idei,

A zamiast tego prosto do głębi ludzkich serc.

MODLĘ SIĘ

Aby moje słowa

I słowa Nowego Posłania

Miały tę moc

Wywołać głębszą odpowiedź

I głębsze rozpoznanie.

MODLĘ SIĘ

Aby Nowe Posłanie

Wywołało tych

Którym jest przeznaczone być jego odbiorcami

Jego studentami

I jego przedstawicielami.

MODLĘ SIĘ

Aby Nowe Posłanie

Zostało rozpoznane

Na świecie

I aby z czasem

Jego prawdziwy wpływ

wywarł

Swoją siłę i łaskę.

MODLĘ SIĘ

Aby Nowe Posłanie

Zostało zrozumiane i było studiowane

Z oddaniem, cierpliwie

Przez coraz większą liczbę osób

Tak, aby jego mądrość

Mogła być przekazana

Rodzinie ludzkiej,

Która stoi na krawędzi wielkiego zagrożenia.

MODLĘ SIĘ

Aby Nowe Posłanie przemówiło

Do przywódców religijnych

I do oddanych studentów wielu tradycji

Aby mogli zobaczyć,

Że Posłanie jest tu ich pobłogosławić

I poszerzyć ich zrozumienie

Oraz dać świeży impuls

Ich życiu wewnętrznemu

I ich prawdziwym religijnym impulsom.

MODLĘ SIĘ

Aby Nowe Posłanie

Pozostało czyste

Poza tym, na co mógłbym mieć wpływ

Lub co mógłbym doradzić

Oraz żeby jego czystość

Została rozpoznana jako Wielki Dar

Od Stwórcy Wszelkiego Życia.

ORAZ MODLĘ SIĘ

Za Ludzi Nowego Objawienia

Aby mogli rozpoznać, że

Są właśnie tym

I aby ten moment w czasie i historii

Dał im

To rozpoznanie

To błogosławieństwo

Oraz tę odpowiedzialność.

MODLĘ SIĘ

Aby podążali oni

Za swoim głębszym głosem

I żeby nie byli ofiarami

Własnych słabości

Swoich obaw

Swojego zwątpienia

I swoich uprzedzeń.

MODLĘ SIĘ

Aby rozpoznali oni,

Że wynik przyszłości

Tak bardzo zależy od nich

Samo Nowe Posłanie od Boga

Spoczywa na ich poświęceniu i oddaniu.

Ich autentyczności

Oraz ich uczciwości wobec samych siebie.

MODLĘ SIĘ

Aby mogli oni odpowiedzieć

I przygotowywali się cierpliwie

Do tej podróży

A jest to wielka podróż

I nie można jej oszacować

Na początku.

MODLITWA ZA POSŁAŃCA

Chciałbym się również pomodlić

Za Posłańca

Aby miał

Siłę

I odwagę

I wsparcie

Przynieść to Posłanie

Światu

Aby przeprawić się bezpiecznie przez trudności,

Które z pewnością nadejdą

W związku z tym

Aby ci, którzy są wezwani, by mu pomagać,

Odpowiedzieli

On sam bowiem nie może się przedsięwziąć

Takiej ogromnej misji.

 

MODLĘ SIĘ

Aby został on rozpoznany

Jako człowiek prosty

Oraz aby nie nadawano mu statusu większego niż to,

Za wyjątkiem tego, że jest Posłańcem

I że on sam przyniósł

Nowe Posłanie od Boga

Do świata,

Ponieważ to jest sposób, w jaki wszystkie Wielkie Posłania

Są objawione ludzkości

We wszystkich światach

We wszechświecie.

MODLĘ SIĘ

Abyś go rozpoznał

I cenił swoją relację z nim

Oraz dostrzegł,

Że jest to niezwykła rzecz

Że mogłeś go znać

W tym czasie na ziemi

Oraz że

W przyszłości

Powiesz innym

O swojej relacji z nim

I co bycie z nim

Znaczyło dla ciebie

Oraz że będziesz go reprezentował

Sprawiedliwie

I uczciwie

I prawdziwie.

Bez ozdobników

I bez ostrej krytyki.

MODLĘ SIĘ

Aby Posłaniec

Dotarł do tych

Którym jest przeznaczone otrzymać

Nowe Posłanie

Oraz tych

Którym jest przeznaczone

Wspierać go w tej misji

Aby mogli zostać wywołani

Ze swojego przeszłego życia

W większą odpowiedzialność

Oraz większą relację

I przeznaczenie.

MODLĘ SIĘ

O te rzeczy

Dla siebie

I dla świata

Dla ludzi świata oraz

Dla Ludzi Nowego Objawienia.

Poświęcam się tej modlitwie

Do podążania za nią

I służenia jej

I do bycia jej przedstawicielem

Najlepiej, jak potrafię.

Posłaniec

Musi mieć Świadków

A Nowe Posłanie

Musi być poświadczone

Przez coraz większą liczbę osób

Tak bowiem Nowe Objawienie

Jest przynoszone do świata.

Opiera się na odwadze

Oraz autentyczności

I rozpoznaniu

Ludzi

Z wielu ścieżek życia

Wielu narodów

I tradycji religijnych

 

Niech Głos Nowego Posłania

I Głos Posłańca,

A także twój głos

Będzie w stanie być

Pomostem do świata

Świata, który oczekuje na usłyszenie

Nowego Objawienia

Świata, który musi usłyszeć

Nowe Objawienie.

 

Moc oraz Obecność

Które dokonały mojej odnowy

Są wewnątrz ciebie

I wewnątrz tych,

którzy czekają,

By cię usłyszeć.

Wzywam cię

Abyś był przedstawicielem

Nowego Posłania

Oraz dał mu świadectwo.

Wzywam cię

Abyś mówił

Ze swojego własnego doświadczenia

I reprezentował tę Moc,

Która przywiodła cię

Aż tutaj

I która poprowadzi cię

Dalej.

Niechaj ta Moc i Obecność

Pobłogosławią nas

I niech my będziemy z nimi,

Abyśmy mogli poczuć tę Moc

I to Błogosławieństwo

W naszych życiach.

NASI NOVARE CORAM