WPROWADZENIE DO NOWEGO POSŁANIA

God Has Spoken Again. The Word and the Sound are in the world.

O Nowym Posłaniu

Witamy w Nowym Posłaniu od Boga. Zadziwiające, ale poprzez czas oraz długą i być może tajemniczą podróż w życiu dotarłeś tutaj. Odnalazłeś Nowe Posłanie od Boga, bądź to ono znalazło ciebie. To nie przypadek, że tak się stało.

Bóg przemówił ponownie. Na świecie jest Nowe Posłanie od Boga. To jest cud miłości Boga, a zarazem komunikat dla ludzkości rozwijający się w naszych czasach, a ty jesteś spośród pierwszych, którym dane jest o tym wiedzieć.

Nowe Posłanie od Boga jest oryginalnym komunikatem od Boga do wszystkich ludzi na świecie. Jest to dar łączności i objawienia dla ludzi wszystkich narodów i religii, przekazany teraz piśmiennemu światu z globalną łącznością i z rosnącą ogólnoludzką świadomością.

Nowe Posłanie nie jest przeznaczone jednemu plemieniu, jednej nacji, bądź wyłącznie jednej religii. Jest komunikatem Boga dla całego świata. Ten komunikat ma moc rozpalić duchowe serce ludzkości, rozbrzmieć Bożym wezwaniem do jedności pośród narodów i religii świata, a także przygotować ludzkość na drastycznie zmieniający się świat oraz na jej przeznaczenie w większym wszechświecie inteligentnego życia.

Nowe Posłanie było przekazywane przez ponad 36 lat osobie znanej jako Marshall Vian Summers. Kroczył on długą i wyboistą ścieżką, aby otrzymać Nowe Posłanie Boga, a także złożyć je na ręce tobie oraz wszystkim, którzy mogą je otrzymać. Jest on skromnym człowiekiem posłanym na świat w tym właśnie celu, aby być Posłańcem Nowego Posłania od Boga.

Dlaczego Ty?

Dlaczego tutaj przybyłeś? Dlaczego odnalazłeś Nowe Posłanie od Boga? Może się to wydawać czymś mistycznym, bądź zwykłą, przypadkową szansą. W rzeczywistości jednak istnieje powód, dla którego znalazłeś teraz Nowe Posłanie.

Albowiem Bóg wzywa wielu ludzi na całym świecie do przebudzenia i przygotowania się na nowe i większe życie – ukierunkowane, z odpowiednimi relacjami, związane z wnoszeniem wkładu do świata będącego w potrzebie. Bóg oraz Zgromadzenie Anielskie wzywają wielu ludzi, ażeby odkryli ich wyższy cel i służyli ludzkości teraz, jak i w trudnych czasach, które nadejdą.

Czy jesteś jednym z tych ludzi? Czy odczuwasz, że twoje życie ma większy cel oraz przeznaczenie poza twoimi codziennymi okolicznościami? Czy czujesz, że są inni, których musisz odnaleźć i których cel oraz przeznaczenie są powiązane z twoimi? Czy odnosisz wrażenie, że świat zmierza ku trudnej przyszłości i że musisz się dowiedzieć co to oznacza, a także jak możesz się przygotować?

Jeśli tak, to twoje odkrycie Nowego Posłania może być spotkaniem z przeznaczeniem. Bowiem Nowe Posłanie dostarcza odpowiedzi na te pytania i o wiele ponad to.

Nowe Posłanie zapewnia wyraźną ścieżkę dla rozwoju Wiedzy – wnikliwszej inteligencji, która żyje w tobie, zdolnej do ujawnienia ci twojego wyższego celu oraz przeznaczonych ci relacji na świecie.

Dlaczego Teraz?

Co niezwykłe, żyjesz w czasie wielkiego punktu zwrotnego dla ludzkiej historii. Jest to okres niespotykanych zmian, wyzwań i sposobności, stojących przed obliczami ludzi pod każdą szerokością geograficzną.

Nigdy wcześniej ryzyko wojny, konfliktu religijnego, katastroficznych zmian klimatu i ludzkiego cierpienia nie było bardziej prawdopodobne. Równocześnie, w żadnym innym momencie nie było większej szansy na zjednoczenie świata i ogólnoludzką współpracę.

Niezależnie od tego skąd pochodzisz, jak zostałeś wychowany i w jakich znajdujesz się obecnie okolicznościach, jesteś częścią tego definiującego rozdziału w historii. Nowe Posłanie naucza, iż każdy z nas wybrał, by przybyć do tego świata w tym czasie, aby służyć i wnieść wkład do zmagającej się ludzkości, utrzymać duchowy ogień w sercu ludzkości oraz przynieść dar łaski i mądrości z naszego Przedwiecznego Domu, by te służyły światu, podczas gdy stoi w obliczu najcięższych prób. Rozważ sam: czy to jest powód, dla którego tutaj jesteś?

Następne dekady zaważą o przeznaczeniu ludzkości. To właśnie działania i decyzje każdej osoby zarówno teraz, jak i w nadchodzących latach zadecydują o losie i przyszłości ludzkiej rodziny. W latach, które nadejdą ludzkość wybierze albo nową drogę naprzód ku zjednoczeniu i współpracy, albo przyszłość nieustannego konfliktu i upadku. Ponieważ stoimy na tym wielkim progu, Bóg przemówił ponownie.

Dlaczego Nowe Posłanie?

Nowe Posłanie od Boga przybyło z powodu czterech gromadzących się na świecie kryzysów:

  1. Wielkie Fale środowiskowych, społecznych i gospodarczych przemian oraz wtrząsy zbierają się obecnie nad ludzkością, przynosząc ze sobą ryzyko wojny i ludzkiego cierpienia na skalę nie oglądaną nigdy przedtem. Ludzkość wytworzyła globalny kataklizm, który ma siłę zmienić świat, jaki znamy. Jesteśmy na to nieprzygotowani. Poprzez Nowe Posłanie, Bóg zapewnia nową drogę rozwoju dla ludzkości, a także ścieżkę wewnętrznego i zewnętrznego przygotowania, które każda osoba może podjąć.
  2. Ludzkość wyłania się do Większej Społeczności inteligentnego życia we wszechświecie. Kontakt został rozpoczęty przez tych, którzy pragną wykorzystać słabą i podzieloną ludzkość. Ludzkość jest na to nieprzygotowana. Po raz pierwszy Bóg ujawnia prawdziwą naturę tego kontaktu, a wraz z tym rzeczywistość i duchowość życia we wszechświecie. Jest to większy kontekst dla zrozumienia ewolucji i przeznaczenia ludzkości, a także tego, jakie działania prowadzi Bóg w tym świecie i we wszystkich światach.
  3. Religie tego świata są podzielone i rywalizują ze sobą, nawet w ramach własnych struktur. Z powodu tych rosnących zmagań i konfliktu osłabiają one ludzką rodzinę oraz wywołują wielkie niesnaski i podziały, w czasie, gdy tworzenie ludzkiej jedności jest sprawą najwyższej wagi. Nowe Posłanie naucza, że Bóg zapoczątkował wszystkie światowe religie i one wszystkie zostały zmienione przez człowieka.
  4. Ludzie zewsząd, zarówno w krajach bogatych, jak i biednych, odczuwają wielkie wewnętrzne ubóstwo, odłączenie od poczucia większego znaczenia, relacji i ukierunkowania w życiu. Ludzie dookoła świata cierpią i żyją w wielkiej, duchowej tęsknocie. Bóg odpowiedział na tę potrzebę i tęsknotę budząc duchową moc Wiedzy w każdej osobie, która może zareagować. Wiedza jest naszym połączeniem z Bogiem. To osoby kierujące się Wiedzą uczynią wszelką różnicę przy decydowaniu o losie i przyszłości naszego świata.

W rezultacie tego kryzysu, Bóg przemówił ponownie do świata z ostrzeżeniem, błogosławieństwem i przygotowaniem dla wszystkich narodów, plemion i religii ludzkości.

Nasze Przeznaczenie

Nowe Posłanie ujawnia, że ludzkość ma większe przeznaczenie jako wolna i zjednoczona rasa zarówno w naszym świecie, jak i w Większej Społeczności życia we wszechświecie. Ludzkość ma moc, aby zażegnać konflikty i przywrócić blask środowiska naturalnego Ziemi tak, aby mogło być jej trwałym domem w przyszłości. Ludzkość posiada wielkie duchowe dary i zdolności, które muszą być chronione, wyjawione na światło dzienne i rozwijane na całym świecie. Jest to wspaniała sposobność i ogromna konieczność, przed jaką stoimy.

W jaki jednak sposób można by to osiągnąć? Jak ludzkość może odejść od lekkomyślnego i zgubnego kursu, w jakim obecnie podąża? Podczas gdy Wielkie Fale środowiskowych, politycznych i gospodarczych przemian zagrażają własnym interesom oraz osobistemu bezpieczeństwu wszystkim ludziom, co może zainspirować i zakorzenić większą motywację tudzież natchnienie w ludzkiej rodzinie?

Ostatecznie, jest tym Wiedza – głębsza duchowa moc u wszystkich ludzi, zdolna do inspirowania działań oraz motywacji niezbędnych każdej osobie, aby odnalazła jej wyższy cel w życiu, a także by ludzkość wybrała w końcu jedność i współpracę ponad rywalizację, podział i wojnę.

Bóg dostarczył Nowe Objawienie w celu obudzenia tej duchowej mocy u wszystkich ludzi i natchnienia ich większą wizją oraz zdolnością, żeby zbudować znacznie lepszą przyszłość niż nasza przeszłość.

W tym miejscu, Bóg oddziałuje poprzez osoby ze wszystkich narodów i tradycji religijnych w każdych okolicznościach, działając od wewnątrz, na zewnątrz. Świat otrzymuje teraz wielką pomoc od Boga oraz Zgromadzenia Anielskiego, które tłumaczy wolę Boga na ludzki język i rozumienie. Przybyło wsparcie. Bóg przemówił ponownie. Jest nowa droga naprzód dla ciebie i dla całego świata.

Gdzie Zacząć?

Znalazłeś Nowe Posłanie od Boga, ale co to oznacza? Co uczynisz w dalszej kolejności? Poświęć trochę czasu na oswojenie się z doniosłością tego odkrycia i rozważ te następne kroki, jakie możesz podjąć:

Przeczytaj i Wysłuchaj Głosu Objawienia

Przeczytaj Proklamację, a następnie wysłuchaj oryginalnych objawień Nowego Posłania:

Przeczytaj odpowiedzi na często zadawane pytania

Przeczytaj odpowiedzi na powszechne pytania odnośnie Nowego Posłania od Boga – czym ono jest, dlaczego jest tutaj oraz jak je otrzymano.

Przeczytaj Historię Posłańca

Marshall Vian Summers poświęcił ostatnie 41 lat swojego życia otrzymując Nowe Posłanie od Boga. Przeczytaj o dziejach Posłańca i dowiedz się więcej o człowieku odpowiedzialnym za sprowadzenie Nowego Posłania na Ziemię.Wysłuchaj przemowy Posłańca

Posłaniec przebywa wśród nas w dzisiejszym świecie.

Okazjonalnie występuje on z wiadomością zarówno dla świata, jak i dla studentów Nowego Posłania. Wysłuchaj Przekazu Posłańca.

Podejmij wędrówkę w Krokach do Wiedzy

Bóg zaoferował Kroki do Wiedzy jako ścieżkę, którą może kroczyć każda osoba, aby zbudować tę centralną siłę i większy potencjał w życiu. Kroki są udostępnione wszystkim ludziom on-line bez żadnych opłat.

Zarejestruj się na Stronie Światowej Społeczności Nowego Posłania

Zarejestruj się na Stronie Światowej Społeczności Nowego Posłania złożonej z uczniów z ponad 70 państw, którzy studiują i żyją Nowym Posłaniem od Boga. Weź udział w cotygodniowym Czacie przy Ognisku i nauczaniu na żywo podczas Transmisji przy Ognisku.Wyszukaj więcej w Bibliotece Nowego Posłania…