O Światowej Społeczności

Worldwide community of God's new message

Światowa Społeczność (WWC – World Wide Community) jest otwartą społecznością ludzi z całego świata, ze wszystkich kultur i tradycji religijnych, którzy chcą otrzymać, studiować oraz wcielić w życie Nowe Posłanie od Boga. Światowa Społeczność jest otwarta dla każdego, kto chce szczerze zaangażować się w studiowanie pism, nauczań oraz ścieżki Nowego Posłania Boga.

Bóg przemówił ponownie i wzywa ludzi do zebrania się w Światową Społeczność, która będzie wspierała misję Posłania i Posłańca, do stania się pierwszymi studentami i praktykami Nowego Posłania i do dzielenia się tym Objawieniem z innymi, w porozumieniu z Posłańcem i Stowarzyszeniem. Tutaj, mężczyźni i kobiety należący Światowej Społeczności zapoczątkowują nowe zrozumienie i doświadczanie Boga, duchowości i ludzkiego przeznaczenia.

WWC formuje się w krytycznym punkcie zwrotnym, podczas kiedy świat stoi na progu największego ewolucyjnego przełomu w swojej historii. Ludzkość wkracza w rzeczywistość Większej Społeczności, a jednak jest nieprzygotowana. Ponadto, mierzy się z Wielkimi Falami przemian: z coraz większymi wstrząsami gospodarczymi, przyspieszającymi zmianami klimatycznymi i z wyczerpaniem zasobów. Na świecie szerzą się rozłamy religijne i przemoc, podczas gdy większa jedność i kooperacja są potrzebne jak nigdy wcześniej. Jednocześnie, ludzie na całej planecie odczuwają duchowe ubóstwo. Z tych powodów Bóg przemówił ponownie.

WWC Nowego Posłania od Boga jest kluczowym ogniwem w przekazywaniu Nowego Posłania Boga do świata. To właśnie ta społeczność rozszerzy zasięg Posłania, w zgodzie z Posłańcem i Stowarzyszeniem, aby dotarło do każdego zakątka na świecie.

Dostarczenie światu Objawienia Boga w czystej postaci będzie zależało w największym stopniu od zdolności WWC do otrzymania oraz wspierania Posłania i Posłańca. Zatem jest zadaniem tej społeczności, aby studiować, praktykować oraz wprowadzać w życie Nowe Posłanie oraz aby być orędownikami Wiedzy oraz światowej świadomości, że istnieje Nowe Posłanie oraz Posłaniec.

Studenci WWC stanowią kluczowe wsparcie dla Stowarzyszenia na rzecz Nowego Posłania, organizacji, która jest w sercu tej misji przyniesienia światu Nowego Posłania Boga. Ostatecznie, rzeczą, która zakorzeni Nowe Posłanie w świecie oraz uczyni je żyjącą mocą wśród następnych pokoleń jest praca oraz kontrybucja Posłańca, Stowarzyszenia i WWC. Dzięki temu, największe dary Posłania rozkwitają i przynoszą owoce, błogosławiąc życie niezliczonych osób, i ostatecznie zmieniając bieg historii ludzkości zgodnie z większym Bożym Planem dla świata.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zróżnicowaną, globalną społecznością ludzi wywodzących się z różnych środowisk, tradycji religijnych i sytuacji społeczno-ekonomicznych. Jesteśmy muzułmanami, chrześcijanami, Żydami i buddystami, oraz ludźmi bez tradycji wiary. Jesteśmy młodymi rodzicami, samotnymi matkami, nauczycielami, przedsiębiorcami, rolnikami, cieślami, bezrobotnymi, pielęgniarkami, studentami, artystami i emerytami. Uznajemy, że Bóg przemówił ponownie do ludzkości i że Posłaniec Boży żyje w dzisiejszym świecie. Podzielamy wspólną świadomość, że żyjemy w czasach objawienia.

Światowa Społeczność Nowego Posłania od Boga rozciąga się na cały świat. Jesteśmy ludźmi z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki, Azji, Australii i Europy. Mówimy po arabsku, suahili, koreańsku, chińsku, włosku, grecku, hiszpańsku, francusku, turecku i w wielu innych językach. Czy to w Londynie, Sao Paulo, Denver czy Riyadh, uczymy się, wprowadzamy w życie i dzielimy się Nowym Posłaniem z miejsca, w którym jesteśmy z innymi na całym świecie.

Zdajemy sobie sprawę, że Stwórca daje Nowe Objawienie o rozmiarach, zakresie i wielkości nie spotykanych wcześniej na Ziemi. Jest to Nowe Objawienie od Boga na nasze czasy i na trudne czasy, przed którymi stoimy. Staramy się studiować to Nowe Przesłanie i wnosić jego proroctwo, mądrość, moc i praktyki do naszego życia, w nasze rodziny, tradycje wiary i do świadomości świata.

Jak żyjemy

WWC stara się wypełnić święte pełnomocnictwo, aby Nowe Posłanie od Boga zostało przekazane na Ziemi wszystkim ludziom, którzy go szukają. Chociaż jako studenci WWC żyjemy na całym świecie w różnych okolicznościach i sytuacjach życiowych, wszyscy staramy się podtrzymywać następujące filary uczestnictwa.

 1. Bycie studentem: staramy się uczyć i żyć Nowym Posłaniem poprzez studiowanie jego tekstów i nauk oraz podążanie jego duchową ścieżką dla naszego życia. W ramach tego, praktykujemy Kroki do Wiedzy, Wielkie Praktyki oraz dążymy do budowania Czterech Filarów naszego życia. Staramy się postępować zgodnie z wytycznymi Wiedzy w naszej pracy, interakcjach i udziale w życiu. Ponadto staramy się postępować zgodnie z naukami i za przykładem Posłańca.
 2. Związek: staramy się budować i podtrzymywać naszą relację z Bogiem, Zgromadzeniem Anielskim, Posłańcem, Stowarzyszeniem, Światową Społecznością studentów oraz z całą ludzkością i samym światem, którym jesteśmy tu służyć.
 3. Orędownictwo: pracujemy nad tym, aby popierać Nowe Posłanie od Boga oraz to, czego ono naucza zarówno dla jednostki, jak i dla całego świata. W ten sposób staramy się uświadomić świat, że Bóg przemówił ponownie, Bóg zesłał Nowe Posłanie, Nowego Posłańca, a z nimi, nową drogę naprzód dla każdego człowieka i ostatecznie dla całego świata.
 4. Służba: pracujemy, by służyć światu, albo pomagając Stowarzyszeniu w bezpośredniej misji niesienia światu Nowego Posłania Boga, albo poprzez inne drogi niezbędnej służby, która spełnia potrzeby ludzi i Ziemi, z Nowym Posłaniem jako naszym przewodnikiem i inspiracją. Staramy się znaleźć i wypełnić tę służbę zgodnie z przewodnictwem Wiedzy, zgodnie z naszą naturą, konstrukcją oraz potrzebami ludzkości.
 5. Dawanie: wspieramy finansowo pojawienie się Nowego Posłania w świecie oraz pracę Stowarzyszenia, na każdym poziomie, niezależnie do tego jak wielkim czy małym, zgodnie z Wiedzą i naszymi realnymi potrzebami w świecie.

Co praktykujemy

Kroki do Wiedzy

Kroki do Wiedzy to podróż w 365 krokach/praktykach i jest to główny tekst ścieżki uczenia się i życia w ramach Nowego Posłania.

Kroki do Wiedzy – Kontynuacja rozwija i kontynuuje naukę w Krokach poprzez serię dodatkowych 84 kroków/praktyk.

Wielkie praktyki

Medytacja

Schodzenie pod powierzchnię umysłu, aby doświadczyć obecności i woli Wiedzy znajdującej się w nas.

 Wyciszenie

Praktykujemy wyciszenie i bezruch w wielu sytuacjach, aby być w stanie jasno rozpoznać dowody na obecność Wiedzy w nas samych oraz w innych.

 Wewnętrzne Nasłuchiwanie

Naszą praktyką jest wsłuchiwanie się podczas naszych działań w świecie, aby rozpoznać prawdę lub błąd w naszym myśleniu, decyzjach i akcjach, oraz w działaniach innych. Z pomocą tego, możemy zacząć wyczuwać ruch Wiedzy w nas i wokół nas.

 Cogodzinny sprawdzian

Co każdą pełną godzinę zatrzymujemy się i wyciszamy umysł w ćwiczeniu samoobserwacji, aby rozpoznać gdzie się znajdujemy, co robimy i zobaczyć, czy Wiedza przekazuje nam, że jest coś do dostrzeżenia, zrozumienia lub zrobienia.

 Widzenie

Praktykujemy patrzenie poza bariery i limitacje umysłu, aby mieć dostęp do większego wglądu lub zrozumienia w sytuacje, dylematy i konflikty, które są długoterminowe, poza polem widzenia horyzontu naszego codziennego życia. W ten sposób, jesteśmy w stanie dostrzec ogólny kierunek, w którym porusza się świat i jak musimy się przygotować na przyszłe ewentualności. Widzenie może wiązać się z doświadczeniem niezwykłego wglądu poza normalnymi parametrami czasu i przestrzeni. Zdolność ta jest możliwa dzięki Wiedzy. Doświadczenia te wymagają nieustannych kontemplacji i rozważań.

 Kontemplacja

Dbamy o to, aby poświęcać czas na obiektywne rozważanie znaczenie i wartość naszych działań i decyzji, pytań i potrzeb, oraz działań innych osób. Ponadto ćwiczymy kontemplację naszych doświadczeń Wiedzy, aby je zrozumieć i wiedzieć jak oraz kiedy podjąć działania. Wraz z tym, rozważamy pewne obszary Nowego Posłania, które mają szczególne znaczenie dla naszego studiowania i rozwoju jako ludzi Nowego Posłania.

 Rozeznanie i Dyskrecja

Bardzo starannie próbujemy interpretować znaczenie tego, co jest wokół nas i tego, co widzimy w innych. Używając dyskrecji staramy się być świadomi samych siebie i wiedzieć, co mówimy i robimy w danej sytuacji. W ten sposób utrzymujemy wewnętrzne połącznie z Wiedzą, angażując się jednocześnie w sprawy świata.

 Podejmowanie Decyzji

Przedstawiamy nasze liczne pytania i decyzje Wiedzy, aby mogła pokierować naszymi działaniami i kształtować nasze życie, przygotowując nas do odkrycia i podążania naszym większym celem, dla którego jesteśmy w świecie.


 Cztery Filary

Nasze życie i ich cel są zbudowane na Czterech Filarach: Praca i Zaopatrywanie, Zdrowie Mentalne i Fizyczne, Relacje, Rozwój Duchowy. Mocne filary pozwalają nam mieć silne fundamenty w naszym życiu i być dostępnymi do wykonywania większej posługi w świecie. Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy pominąć rozwoju żadnego z tych Czterech Filarów, nawet jeśli jest to w służbie Nowemu Posłaniu.

Strażnica

Kultywujemy mądre rozumienie naszej przeszłości oraz przenikliwy wzgląd w przyszłość. Aktywnie interesujemy się przyszłością – staramy się myśleć i przewidzieć to, co kryje się za horyzontem, aby móc się przygotować na różne sytuacje i trudności, jakie może przynieść nam życie. Pomoże nam to być mądrymi zwiastunami Nowego Posłania od Boga.

Znajomość Siebie

Staramy się kultywować wyższy stopień świadomości oraz uczciwości wobec naszych myśli, stanów i kondycji umysłu, oraz ogólnej kondycji naszego życia. Czynimy to w celu podjęcia konstruktywnych zmian w naszym życiu, by być gotowymi do sprostania zadaniom, jakie czekają na nas na tym świecie.

Co uważamy za prawdziwe

Bóg

Bóg jest Stwórcą wszechświata we wszystkich jego wymiarach i źródłem Wiedzy we wszystkich czujących istotach. Bóg nie jest postacią czy też pojedynczą świadomością, lecz wszechobecną siłą i rzeczywistością, która przenika całe życie, istniejącą ponad granicami wszelkiej teologii i religijnego zrozumienia. Bóg przemawia do najgłębszej części każdej osoby poprzez moc Wiedzy, która w nich żyje. Dowiedz się więcej…

Nowe Posłanie od Boga

Bóg zesłał Nowe Objawienie, Naukę i Drogę, aby odnowić relację ludzkości ze Stwórcą, w czasie, kiedy stajemy w obliczu życia w burzliwym i chylącym się ku upadkowi świecie. Nowe Posłanie przychodzi z Wolą i Mocą Boga, aby odnowić religie świata, zakończyć nasze nieustanne konflikty i wywołać większe dary, które każdy człowiek przyniósł w sobie na świat. Nowe Posłanie jest największym Objawieniem tego rodzaju, jakie kiedykolwiek zostało przekazane ludzkości. Dowiedz się więcej…

Zgromadzenie Anielskie

Obecność Anielska czuwa nad naszym światem. Zgromadzenie nadzorujące nasz świat tłumaczyło Wolę Bożą poprzez całą naszą historię, a teraz tłumaczy ją dla naszych czasów poprzez Nowe Posłanie od Boga. Dowiedz się więcej…

Posłaniec

Bóg zesłał do naszego świata Posłańca, aby ten otrzymał Nowe Posłanie. Nazywa się on Marshall Vian Summers i jest pierwszym z Bożych Posłańców, który ujawnia rzeczywistość Większej Społeczności życia we wszechświecie. Żyje dziś na świecie i potrzebuje naszego wsparcia. Dowiedz się więcej…

Posłańcy Boga i Objawienia z przeszłości

Bóg zainicjował wszystkie wielkie religie świata, wysyłając na świat Posłańców, z których każdy został przysłany ze Zgromadzenia Anielskiego – wybrany, przygotowany i zesłany, by otrzymać Objawienia Boga w kluczowych punktach zwrotnych ludzkości. Dowiedz się więcej…

Większa Społeczność

Nasz świat wyłania się do Większej Społeczności inteligentnego życia we wszechświecie. Nasza izolacja się skończyła, ale jesteśmy nieświadomi i nieprzygotowani. Bóg objawił nam to, co musimy wiedzieć o tej większej przestrzeni życia i jakie przygotowanie musimy podjąć na to spotkanie z życiem poza naszym światem, które jest naszym przeznaczeniem. Dowiedz się więcej…

Wiedza

Wiedza jest większą inteligencją żyjącą wewnątrz nas, głębszym umysłem poza intelektem. Jest to nasze bezpośrednie połączenie z Bogiem. Wiedza reprezentuję tę cześć nas, która nigdy nie opuściła Boga i jest wciąż połączona z Wolą i Obecnością Boga. Dowiedz się więcej…

Cel i Przeznaczenie

Każdy z nas został wysłany w świat w większym celu, który czeka na odkrycie. Ten większy cel znajduje się poza obszarem i zasięgiem intelektu, w Wiedzy, która żyje głęboko w nas. Dowiedz się więcej…

Relacje i Wyższy Cel

Każdy z nas ma przeznaczenie z pewnymi osobami, aby dokonać pewnych rzeczy zgodnie z naszym większym celem i potrzebami świata, któremu mamy tu służyć. Dowiedz się więcej…

Wielkie Fale Przemian

Stoimy u progu Wielkich Fal zmian środowiskowych, gospodarczych i politycznych, które zmienią oblicze Ziemi. Ludzkość musi teraz przygotować się i współpracować ze sobą w wystarczającym stopniu, aby zapobiec konfliktowi, cierpieniom i upadkowi ludzkiej cywilizacji. Dowiedz się więcej…

Środowisko Mentalne

Żyjemy zarówno w środowisku mentalnym, jak i fizycznym. Środowisko mentalne zawiera siły, które wpływają na nasze myślenie i emocje, które mogą nas zniewolić, dopóki nie staniemy się silni w Wiedzy. Dowiedz się więcej…

Głęboki Mrok

Trwa Interwencja przeprowadzana przez pewne rasy z Większej Społeczności, które są tutaj po to, by wykorzystać słabą i podzieloną ludzkość, która stoi w obliczu Wielkich Fal przemian. Jako rdzenni mieszkańcy tego świata, jesteśmy wezwani, aby wyrazić głos sprzeciwu wobec tej Interwencji, ostrzegać i edukować innych oraz pomagać w budowaniu ludzkiej jedności w obliczu tego największego dla ludzkości wyzwania. Dowiedz się więcej…

Sprzymierzeńcy Ludzkości

Wiedząc, że ludzkość stoi w obliczu Interwencji, Bóg wezwał wolne rasy w naszym regionie przestrzeni kosmicznej do wysłania ludzkości swojej mądrość i wskazówek, aby umożliwić jej odparcie Interwencji i przygotowanie się do przyszłości i przeznaczenia jako wolna rasa w Większej Społeczności. Ta mądrość i wskazówki zostały przekazane Posłańcowi, który przyszedł na świat, aby wnieść weń świadomość, mądrość i duchowość Większej Społeczności. Dowiedz się więcej…

Duchowa Rodzina

Każdy z nas jest częścią Duchowej Rodziny, utworzonej po Oddzieleniu, aby umożliwić każdej jednostce działania ku większym stanom zjednoczenia i relacji, podejmowanych podczas długich okresów czasu, których kulminacją jest ostateczny powrót do Boga. Nasza Duchowa Rodzina reprezentuje relacje, które odzyskaliśmy poprzez Wiedzę podczas naszej długiej podróży przez Separację. Niektórzy członkowie naszej Duchowej Rodziny są na świecie, a niektórzy są poza nim. Rodziny Duchowe są częścią tajemniczego Planu Boga, aby uwolnić i zjednoczyć wszystkich tych, którzy żyją w separacji. Dowiedz się więcej…


Starożytny Dom

Nasz Starożytny Dom jest stanem połączenia i relacji z naszą Duchową Rodziną, Zgromadzeniem i Bogiem. Czasem nazywany Niebem, Starożytny Dom jest stanem świadomości i relacji, które każdy z nas miał przed wejściem w świat i do którego każdy z nas powróci po tym życiu. Dowiedz się więcej…

Misja Światowej Społeczności

Jesteśmy połączeni tajemniczą obecnością Wiedzy, naszym połączeniem z Bogiem, które porusza nas do nauki, tłumaczenia, wspierania, ochrony i bycia świadkami nowego Posłania od Boga i jego Posłańca, Marshalla Viana Summersa. Aby tego dokonać:

 • Staramy się studiować i wprowadzać Nowe Posłanie od Boga w każdą dziedzinę naszego życia.
 • Dążymy do budowania pewności, stabilności i sieci intencjonalnych relacji.
 • Żyjemy w sposób prosty i ekologiczny, aby zapewnić przetrwanie ludzkości i zachowanie Ziemi.
 • Uczymy się podążać za Wiedzą jako źródłem naszej siły, mądrości i spełnienia, rozumiejąc, że Wiedza łączy nas z Bogiem i naszym większym celem w życiu.
 • Wspieramy siebie nawzajem w naszych studiach Nowego Posłania i w praktyce Kroków do Wiedzy, ścieżki duchowego rozwoju Nowego Posłania.
 • Wspieramy wszystkich tych, którzy wkraczają w WWC, zachęcając ich do rozwijania swojej siły i studiów w podejmowaniu tej wielkiej podróży życia.
 • Staramy się być łącznikami dla Wiedzy oraz ucieleśniać jej mądrość, abyśmy mogli służyć wszystkim ludziom, z którymi mamy kontakt.
 • Dzielimy się Nowym Posłaniem z innymi, aby wypełnić Bożą intencję wniesienia go ludzkości w tych czasach wielkiej i bezprecedensowej potrzeby w świecie.
 • Tłumaczymy słowa Nowego Posłania Boga oraz słowa Posłańca i dzielimy się ich mądrością i głębokim Objawieniem z innymi w naszym mieście, rejonie, państwie oraz na świecie.
 • Rozpoznajemy rzeczywistość Posłańca i mówimy o niej, a także wspieramy jego kluczowe działania w świecie. W ten sposób, wspieramy go.

Wspieramy Stowarzyszenie w ich misji niesienia Nowego Posłania Boga do świata w czasie, kiedy jest ono najbardziej potrzebne.

Join the Worldwide Community of the New Message from God

Meet the People of the New Message
Join the Worldwide Community of the New Message from God