O procesie Objawienia

The New Message from God

Teksty Nowego Posłania od Boga zostały oryginalnie wypowiedziane przez Głos Zgromadzenia Anielskiego poprzez Posłańca, Marshalla Viana Summersa. Ten proces Boskiego Objawienia ma miejsce od 1983 r. Objawienie trwa do dnia dzisiejszego.

Tutaj, oryginalna komunikacja od Boga, która istnieje poza słowami, jest tłumaczona na ludzki język i zrozumienie przez Zgromadzenie Anielskie, które czuwa nad światem. Zgromadzenie następnie mówi Boskie Posłanie poprzez Posłańca, a jest to nagrywane, transkrybowane, i teraz udostępniane w ogromnej bibliotece tekstów objawień tutaj na www.NewMessage.org.

Ponadto, po raz pierwszy w historii, można posłuchać oryginalnego nagrania Głosu Objawienia, takiego Głosu, który przemawiał do proroków i Posłańców z przeszłości, a teraz przemawia ponownie w dzisiejszym świecie poprzez Nowego Posłańca. Nigdy wcześniej oryginalne nagranie Objawienia nie zostało uchwycone i udostępnione w swojej czystej postaci.

Słowo oraz Dźwięk są na świecie. Po raz pierwszy w historii, ty i wszyscy ludzie możecie usłyszeć oryginalne nagranie Głosu Objawienia. Ten Głos nie jest głosem jednej osoby, ale całego Zgromadzenia Anielskiego, przemawiającego razem, wszyscy jako jeden głos.

Tutaj, ludzkość jest w stanie otrzymać oryginalne świadectwo Bożego Objawienia, które zostało uchwycone w swojej mówionej postaci, transkrybowane, skompilowane przez Posłańca i jest teraz przedstawione światu.

Aby usłyszeć Głos Objawienia, który jest źródłem tekstów zawartych we wszystkich księgach Nowego Posłania, odwiedź proszę www.NewMessage.org/experience. Oryginalne nagrania audio Głosu są teraz udostępniane wszystkim ludziom.

Obyś był odbiorcą tego daru Objawienia i był otwarty na przyjęcie jego potężnego Przesłania dla ciebie i dla twojego życia.