Wat is de Nieuwe Boodschap van God?

Wat is de Nieuwe Boodschap van God?

“Een Nieuwe Boodschap is gezonden door de Schepper van al het leven. Het is een boodschap ter voorbereiding op het overleven en het verder ontwikkelen van het individu en de mensen van de wereld gedurende de grote gevaren die de mensheid wachten. Het is een groot geschenk in het aangezicht van een dringende behoefte.”

Een Nieuwe Boodschap van God is in de wereld. Het is een geschenk van de Schepper van al het leven voor de bescherming en de vooruitgang van de mensheid. Zij bevat een waarschuwing, een zegen en een voorbereiding voor alle mensen van de wereld.

De Nieuwe Boodschap is gebaseerd op geen enkele bestaande religieuze traditie of spirituele leer. Het is een geschenk voor mensen van alle naties en geloofsovertuigingen. Zij eert de blijvende waarheid in alle grote Boodschappen die de Schepper ooit aan de wereld heeft gegeven, toch is zij anders dan alles wat ooit aan de mensheid is geopenbaard.

De Nieuwe Boodschap van God is een authentieke communicatie van de Schepper die in de wereld gezonden is gedurend een tijd van grote verandering, conflict en opschudding. De Nieuwe Boodschap verzorgt de kennis, de wijsheid en de richting die de mensheid zelf niet heeft kunnen realiseren, om de grote uitdagingen waar de hele menselijke familie nu mee geconfronteerd wordt het hoofd te bieden.

De Nieuwe Boodschap is een antwoord op de oprechte gebeden voor vrijheid, veiligheid en verlossing van mensen van alle naties en geloofstradities. Het is een nieuwe openbaring over de Ene Spiritualiteit van de mensheid, het behoud van de wereld en de toekomst en de lotsbestemming van de mensheid in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.