Waarom is zij hier?

Waarom is zij hier?

“Jullie stormen halsoverkop een toekomst in die anders zal zijn dan het verleden, maar jullie zijn niet voorbereid. Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.”

De mensheid staat aan de rand van grote verandering en een onzekere toekomst…
Met een groeiende bevolking in een wereld met een beperkte hoeveelheid hulpbronnen, is nu het gevaar van wijdverbreide menselijke ontbering, escalerende conflicten en oorlog, groter dan ooit.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

De mensheid wordt geconfronteerd met de groeiende destructieve gevolgen van de opwarming van de aarde, catastrofale klimaatverandering en aantasting van het milieu.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

Veel van de religies van de wereld zijn veel te versplinterd, veel te zeer gericht op het verleden en te ingenomen met onderlinge rivaliteit om de menselijke familie te waarschuwen en voor te bereiden voor wat op komst is.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

Mensen zijn verdeeld en niet bewust van de Spiritualiteit van de mensheid en de gemeenschappelijke Bron van alle religieuze tradities van de mensheid.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

Mensen gebruiken God en religie om gruwelijke daden van van wreedheid en wraak tegen anderen te rechtvaardigen. Dit drijft de menselijke familie nog verder uit elkaar in een tijd waar menselijke eenheid en samenwerking noodzakelijk zijn.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

De mensheid staat op de drempel van de ruimte en het Contact met intelligente rassen van buiten de wereld. Dit is onze bestemming. Dit is de allergrootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Toch is de mensheid niet voorbereid.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

Zelfs op dit moment, vindt er een Interventie plaatst door die mogendheden van buiten de wereld, die trachten gebruik te maken van een zwakke en verdeelde menselijke familie. Toch is de mensheid zich niet hiervan bewust en is ze onvoorbereid.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

Deze Grote Golven van verandering die naar de wereld komen, zijn een gevaar voor het voortbestaan van de mensheid en haar vermogen om in de toekomst als een onafhankelijk ras te leven.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

Mensen zijn onbewust van de werkelijkheid en de macht van in hen, de grote gift van de Schepper die gegeven werd om iedere persoon te begeleiden en te beschermen.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

Er is een diep verlangen in mensen overal voor een nieuwe verhouding met het Goddelijke.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

Veel mensen beginnen te ontwaken tot de grote behoefte van hun ziel: de behoefte aan doel, betekenis en richting in hun levens en de behoefte om een bijdrage te leveren aan de wereld.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God.

De Nieuwe Boodschap van God is gezonden om de hele menselijke familie te waarschuwen, te zegenen en voor te bereiden. De Nieuwe Boodschap is omvangrijk en verreikend. Zij spreekt bijna ieder aspect van onze levens aan. Sinds 1982, heeft haar Boodschapper deze gift voor de mensheid ontvangen. En de Openbaring gaat door tot op de dag van vandaag…