Hoe communiceert God met u?

Hoe communiceert God met u?

“Door middel van Kennis kunt u de aanwezigheid van alle relaties voelen. Dit is de belevenis van God.”

God is de Bron van Kennis binnen u, Kennis zijnde uw dieper spiritueel verstand dat de Schepper aan u en aan alle bewuste wezens in het Universum heeft verleend.
God heeft het stoffelijk Universum geschapen, maar niet zoals u denkt misschien. God heeft een evolutionair proces op gang gezet in het stoffelijk Universum om alle ruimte en tijd te bezetten, voor degenen die binnen de ruimte en de tijd leven, voor degenen die zich hebben afgescheiden van de Schepper door hun eigen wil en voornemens.”

Om deze verklaring te begrijpen, dat wil zeggen, dat God de Schepper van Kennis binnen u is, moet u het verschil begrijpen tussen uw spiritueel verstand en uw werelds verstand. U moet het verschil begrijpen tussen uw Geest, uw verstand en uw lichaam.

Kennis binnen u weergeeft uw verbinding aan God en aan uw leven buiten deze wereld. Deze verbinding bestaat zowel binnen als buiten alle ware religies. Kennis is puur en permanent en het staat buiten het bereik van welke wereldse macht of invloed dan ook.

De Nieuwe Boodschap zal u leren hoe deze dingen te begrijpen op de duidelijkst mogelijke wijze. Toch zal het tijd vergen en de aanmoediging van anderen die samen met u leren, omdat dit een nieuwe drempel en een nieuwe verstandhouding is voor de mensheid.

Het is moeilijk en uitdagend om iets voor het eerst te leren, wanneer iedereen om u heen een ander stel waardes en veronderstellingen heeft. Als u kunt inzien dat Kennis binnen u het deel van uw is dat blijvend is, het deel van u is die door God is geschapen en die nog aan God verbonden is, het deel van u is die doordrenkt is met de wijsheid van God om uw leven te begeleiden en te beschermen in deze wereld en in deze tijd, dan kunt u beginnen de natuur in te zien van dit Goddelijke auteurschap, en waarom het van cruciaal belang is voor u die het ware doel, betekenis en richting in uw leven zoekt.