Over het vertaalproces van de Openbaring

De Boodschapper, Marschall Vian Summers, ontvangt sinds 1983 een Nieuwe Boodschap van God. De Nieuwe Boodschap van God is de grootste Openbaring ooit aan de mensheid gegeven. Zij wordt nu gegeven aan een geletterde wereld met wereldwijde communicatiemogelijkheden en een groeiend wereldbewustzijn. Zij wordt niet gegeven aan één stam, één natie of één godsdienst alleen, maar in plaats daarvan om de gehele wereld bereiken. Daarom moet zij in zoveel mogelijk talen vertaald worden.

Het proces van Openbaring wordt nu voor de eerste keer in de geschiedenis bekend gemaakt. In dit bijzondere proces communiceert de Aanwezigheid van God zonder woorden met de Raad van Engelen die over de wereld waakt. De Raad vertaalt vervolgens deze communicatie in menselijke taal en spreekt als één stem door hun Boodschapper, wiens stem de drager wordt voor deze grotere Stem – de Stem van Openbaring. De woorden worden in het Engels gesproken en ter plekke met audio apparatuur opgenomen. Daarna worden ze uitgeschreven en beschikbaar gesteld, als teksten en geluidsopnames van de Nieuwe Boodschap. Op deze manier wordt de zuiverheid van God’s oorspronkelijke Boodschap behouden en kan zij aan alle mensen gegeven worden.

Maar er is ook een proces van vertalen. Omdat de oorspronkelijke Openbaring gegeven werd in het Engels, vormt deze taal de basis voor alle vertalingen in de vele talen van de mensheid. Omdat er veel talen gesproken worden in onze wereld, zijn vertalingen van vitaal belang om de Nieuwe Boodschap overal naar de mensen te kunnen brengen. Studenten van de Nieuwe Boodschap hebben zich in de loop van de tijd vrijwillig beschikbaar gesteld als vertalers van de Boodschap in hun moedertaal.

Op dit moment in de geschiedenis kan de Society het zich niet veroorloven om te betalen voor vertalingen in zoveel talen, gezien ook de uitgebreidheid van de Boodschap, een Boodschap die de wereld hoogst dringend dient te bereiken. Daarnaast vindt de Society ook dat het voor onze vertalers van belang dat zij student zijn van de Nieuwe Boodschap, waardoor ze, voor zover dat mogelijk is, de essentie van wat wordt vertaald leren begrijpen en ervaren.

Gezien de urgentie en noodzaak om de Nieuwe Boodschap met de hele wereld te delen, nodigen we mensen uit ons verder te helpen bij de vertalingen, zodat we de Nieuwe Boodschap verder kunnen verspreiden in de wereld. Zo kunnen we meer van de Openbaringen vertalen naar talen waarvan het vertaalproces al begonnen is, en kunnen we nieuwe talen introduceren. Mettertijd willen we ook de kwaliteit van deze vertalingen verbeteren. Er is nog zo veel te doen….