Over de Nieuwe Boodschap

God Has Spoken Again. The Word and the Sound are in the world.

Over de Nieuwe Boodschap

Welkom bij de Nieuwe Boodschap van God. Opmerkelijk genoeg ben je na verloop van tijd en een lange en misschien mysterieuze levensreis hier terecht gekomen. Je hebt de Nieuwe Boodschap van God gevonden, of misschien heeft zij jou gevonden. Dit is niet bij toeval gebeurd.

God heeft weer gesproken. Er is een Nieuwe Boodschap van God in de wereld. Dit is het wonder van Gods liefde en communicatie voor de mensheid dat zich in onze tijd openbaart, en jij bent een van de eersten die hier vanaf weten.

De Nieuwe Boodschap van God is een oorspronkelijke communicatie van God naar alle mensen in de wereld. Dit is een geschenk van communicatie en openbaring voor mensen van alle naties en geloofsovertuigingen, en zij wordt nu gegeven aan een geletterde wereld met wereldomvattende communicatie en toenemend wereldbewustzijn.

De Nieuwe Boodschap is niet slechts voor een stam, een natie of een geloofsgroepering bestemd. Het is Gods communicatie met de hele wereld.

Deze communicatie heeft de kracht om het spirituele hart van de mensheid te laten ontbranden, om Gods oproep tot vereniging van de naties en religies van de wereld te laten klinken en de mensheid voor te bereiden op een radicaal veranderende wereld, alsmede op haar lotsbestemming in een groter universum met intelligent leven.

De Nieuwe Boodschap werd over een periode van meer dan 42 jaar gebracht bij de man Marshall Vian Summers. Hij heeft een lange en zware reis afgelegd om Gods Nieuwe Boodschap in ontvangst te kunnen nemen, zodat hij haar bij jou en iedereen kan brengen die haar kan ontvangen. Hij is een eenvoudig man, die voor dit doel de wereld in gezonden werd, namelijk om de Boodschapper van de Nieuwe Boodschap van God te zijn.

Waarom Jij?

Waarom ben je hier beland? Waarom heb jij de Nieuwe Boodschap van God gevonden? Misschien lijkt het op een mysterie of een toevallige gebeurtenis. Maar in feite is er een reden dat jij momenteel de Nieuwe Boodschap hebt gevonden.
Want God vraagt mensen over de hele wereld om te ontwaken en zich voor te bereiden op een nieuw en grootser leven – een leven van zin, relaties en bijdrage aan een wereld in nood. God en de Assemblee der Engelen doen een beroep op veel mensen om hun hogere doel te ontdekken en om de mensheid te dienen, nu op dit moment en in de moeilijke tijden die voor ons liggen.

Ben jij een van deze mensen? Voel jij dat jouw leven een hoger doel en bestemming heeft dan jouw wereldlijke omstandigheden? Voel je dat op zoek moet gaan naar anderen wiens levensdoel en lostsbestemming met de jouwe verbonden zijn? Voel je dat de wereld afstevent op een moeilijke toekomst en dat je moet uitvinden wat dit betekent en hoe je je erop kunt voorbereiden?

Als dat het geval is, dan is jouw ontdekking van de Nieuwe Boodschap misschien een ontmoeting met je lotsbestemming. Want de Nieuwe Boodschap geeft antwoord op deze en nog veel meer vragen.

De Nieuwe Boodschap biedt een duidelijke weg om Kennis, te ontwikkelen, de diepere intelligentie die binnen in jou woont. Alleen Kennis kan jouw hogere doel en voorbestemde relaties in de wereld onthullen.

Waarom nu?

Het is opmerkelijk dat je leeft ten-tijde van een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Voor mensen waar dan ook is dit een tijd van ongekende veranderingen, uitdagingen en kansen.

Nooit eerder was het risico op oorlog, godsdienstig conflict, rampzalige klimaatveranderingen en menselijk lijden zo extreem. En toch is er nooit een tijd geweest dat de kans op eenheid en samenwerking in de wereld zo groot was.

Ongeacht waar je geboren bent, hoe je bent opgevoed of wat je huidige omstandigheden zijn, je bent onderdeel van dit allesbepalende hoofdstuk in de geschiedenis. De Nieuwe Boodschap leert dat we stuk voor stuk gekozen hebben om de wereld op dit moment binnen te gaan om de mensheid in nood te dienen en een bijdrage te leveren, alsmede om het spirituele vuur in het hart van de mensheid brandend te houden. We hebben er ook voor gekozen het geschenk van genade en wijsheid van ons Aloude Thuis mee te nemen om zo de wereld te dienen in het aanzicht van haar grootste beproevingen. Vraag jezelf af: is dit waarom je hier bent?

De komende tientallen jaren zullen het lot van de mensheid bepalen. De handelingen en beslissingen van iedere persoon zowel nu als in de jaren die voor ons liggen zullen het lot en de toekomst van de menselijke familie bepalen. In de jaren die voor ons liggen zal de mensheid ofwel kiezen voor een nieuwe weg vooruit van eenheid en samenwerking ofwel voor een toekomst van voortdurend conflict en verval. Juist omdat we op deze grote drempel staan heeft God weer gesproken.

Waarom een Nieuwe Boodschap?

De Nieuwe Boodschap van God is het gevolg van vier cruciale noodtoestanden die zich nu in de wereld aandienen:

  1. Grote Golven van milieugerelateerde, sociale en economische verandering en onrust overspoelen de mensheid op dit moment; daardoor neemt het risico op oorlog en menselijk lijden toe op een schaal als nog nooit eerder is meegemaakt. De mensheid heeft een ramp op wereldniveau veroorzaakt met een kracht die de wereld zoals we die nu kennen kan veranderen. Hier zijn we niet op voorbereid. Middels de Nieuwe Boodschap voorziet God de mensheid nu van een nieuwe weg vooruit, een weg van innerlijke en uiterlijke voorbereiding die iedere persoon kan volgen.
  2. De mensheid staat op het punt een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum binnen te treden. Er is inmiddels al contact gezocht door hen die hun voordeel willen halen uit een zwakke en verdeelde mensheid.
   De mensheid is hier niet op voorbereid. Voor de eerste keer onthult God de ware aard van dit contact en daarmee ook de realiteit en spiritualiteit van het leven in het universum. Dit is de grotere context waarbinnen de evolutie en lotsbestemming van de mensheid begrepen moet worden, alsmede ook hoe God aan het werk is in onze wereld en in alle werelden.
  3. De godsdiensten van de wereld zijn onderling verdeeld en wedijveren met elkaar; ja zelfs intern is er verdeeldheid en competitie. Juist deze toenemende wedijver en conflicten verzwakken de menselijke familie en veroorzaken enorme strijd en verdeeldheid, terwijl het juist cruciaal is dat op er dit moment gebouwd wordt aan eenheid onder de mensen. De Nieuwe Boodschap leert ons dat God alle wereldgodsdiensten begonnen is, en dat zij allemaal door de mens zijn gewijzigd.
  4. Overal ervaren mensen een grote, innerlijke armoede, zowel in rijke als in arme landen. Ze hebben geen verbinding meer met een dieper gevoel van zinvolheid, van zinvolle relaties en zinvolle richting in het leven. Over de hele wereld wonen mensen die lijden aan een diep, spiritueel verlangen. God heeft gereageerd op deze nood en op dit verlangen door de spirituele kracht van Kennis te doen ontwaken in iedere persoon die hierop kan antwoorden. Kennis is onze verbinding met God. Het zullen die mensen zijn die, geleid door deze Kennis, het verschil zullen maken bij de beslissing over het lot en de toekomst van onze wereld.

Als gevolg van deze vier noodtoestanden heeft God opnieuw tot de wereld gesproken, middels een waarschuwing, een zegening en een weg ter voorbereiding bestemd voor alle naties, stammen en godsdiensten van de mensheid.

Onze lotsbestemming

De Nieuwe Boodschap onthult dat de mensheid voorbestemd is voor een grootsere bestemming als een vrij en verenigd ras binnen onze wereld en binnen de Grotere Gemeenschap van leven in het universum.
De mensheid heeft het vermogen conflicten op te lossen en het milieu van de Aarde te herstellen, zodat het voorgoed haar thuis kan blijven in de toekomst. De mensheid heeft geweldige spirituele gaven en mogelijkheden die wereldwijd beschermd, aangeboord en ontwikkeld moeten worden. Wat voor ons ligt is dus een geweldige kans en tegelijkertijd opperste noodzaak.

Maar hoe krijgen we dit gedaan? Hoe kan de mensheid de roekeloze en rampzalige koers die zij vaart veranderen? Als Grote Golven van milieugerelateerde, politieke en economische veranderingen het zelfbelang en de persoonlijke zekerheid van alle mensen bedreigen, wat kan de mensheid dan nog motiveren en inspireren tot iets groters?

Het zal uiteindelijk Kennis zijn, de diepere, spirituele kracht in alle mensen, die eerstens iedere persoon zal kunnen inspireren tot handelingen en beweegredenen die nodig zijn om zijn hogere doel in het leven te vinden, maar die uiteindelijk de mensheid als geheel zal inspireren om te kiezen voor eenheid en samenwerking in plaats van wedijver, verdeeldheid en oorlog.

God heeft een Nieuwe Openbaring gebracht om deze spirituele kracht in alle mensen te doen ontwaken en om hen te inspireren tot een grootsere visie en vermogen om aan een veel betere toekomst te bouwen dan ons verleden was. Zo werkt God in alle situaties, van binnen naar buiten toe, in en door individuele mensen van alle naties en geloofstradities.

De wereld krijgt hierbij geweldige ondersteuning van God en van de Raad der Engelen, die de wil van God in menselijke taal en bevattingsvermogen vertaalt. Hulp is gearriveerd. God heeft opnieuw gesproken. Er is een nieuwe weg vooruit, voor jou en voor de hele wereld.

Waar moeten we beginnen?

Je hebt de Nieuwe Boodschap van God gevonden, maar wat betekent dit? Wat ga je nu doen? Neem even de tijd om stil te staan bij het belang van deze ontdekking en overweeg de volgende stappen die je kunt nemen: