Wie is Marshall Vian Summers?

DSC_0146 copyMarshall Vian Summers is de Boodschapper voor de Nieuwe Boodschap van God. Al meer dan drie decennia is hij de ontvanger van een omvangrijke Nieuwe Openbaring, gegeven om de mensheid voor te bereiden op de grote economische, sociale en ecologische veranderingen die de wereld naderen en ten behoeve van de opkomst van de mensheid in een universum van intelligent leven.

In het najaar van 1981, op een leeftijd van 32 jaar, had Marshall Vian Summers een directe ontmoeting met de Engelenschare die over de wereld waakt. Deze ontmoeting veranderde voorgoed de koers van zijn leven en was een inwijding voor een diepere relatie met de Schare, hetgeen vereiste dat zijn leven een overgave was aan God. En zo begon het lange mysterieuze proces van het in ontvangst nemen van Gods Nieuwe Boodschap voor de mensheid. Door deze mysterieuze inwijding te volgen had hij op de leeftijd van 33 jaar een tweede ontmoeting met de Engelenschare waarin hij de instructie kreeg om hun Boodschap voor de wereld te ontvangen en “op te nemen”.

In de decennia die volgden ontvouwde zich, soms langzaam en soms in een grote stortvloed, een enorme Openbaring voor de mensheid. Gedurende veel van deze lange jaren moest hij verder met de ondersteuning van slechts enkele individuen, niet wetende wat deze groeiende Openbaring zou betekenen en waar zij uiteindelijk toe zou leiden.

De meeste tijd van het jaar verblijft Marshall in de Rocky Mountains van de Verenigde Staten waar hij met zijn familie en leden van The Society for the New Message, in relatieve afzondering leeft. Daar zet hij zijn missie van ontvangen, voorbereiden en presenteren van de Nieuwe Boodschap van God aan de wereld, voort.

Op zeldzame gelegenheden wordt hij door de Bron van de Nieuwe Boodschap van God geïnstrueerd om naar bepaalde locaties over heel de wereld (Reizen) te reizen om Gods Openbaring voor die tijd en plaats in ontvangst te nemen en op speciale bijeenkomsten (Evenementen) van de Wereldwijde Gemeenschap de diepere waarheid te onthullen die Gods Nieuwe Boodschap bevat.

De Boodschapper heeft een lange en moeilijke weg bewandeld om de grootste Openbaring die ooit aan de menselijke familie is gegeven, te ontvangen en te presenteren. De Stem van Openbaring stroomt tot op de dag van vandaag nog steeds door hem heen terwijl hij de grote uitdaging tegemoet treed om Gods Nieuwe Openbaring naar een roerige en verdeelde wereld te brengen.