Over het proces van Openbaring

The New Message from God
De teksten van de Nieuwe Boodschap van God werden oorspronkelijk uitgesproken door de Stem van de Raad der Engelen via de Boodschapper, Marshall Vian Summers. Dit proces van Goddelijke Openbaring is sinds 1983 aan de gang.

De Openbaring gaat tot op de dag van vandaag door. Op deze manier wordt de oorspronkelijke communicatie van God, die voorbij woorden is, vertaald in menselijke taal en begrippen door de Raad der Engelen die over de wereld waakt. De Raad spreekt vervolgens Gods Boodschap uit via de Boodschapper, er worden geluidsopnames gemaakt en die worden omgezet in tekst. Alles staat nu tot je beschikking in de uitgebreide bibliotheek van tekstuele openbaringen op www.NewMessage.org.

Hier komt nog bij dat je, voor de eerste keer in de geschiedenis, de originele opnames van de Stem van de Openbaring, kunt horen, de Stem die ook sprak tegen de profeten en Boodschappers van het verleden, en die nu opnieuw spreekt via de Nieuwe Boodschapper in de wereld van vandaag. Nooit eerder zijn er originele geluidsopnames van de Openbaring gemaakt en beschikbaar gesteld in hun zuivere vorm.

Het Woord en de Klank zijn in de wereld. Voor de eerste keer in de geschiedenis kunnen jij en alle mensen de opnames van de originele Stem van de Openbaring horen. Deze Stem is niet de stem van één iemand, maar die van de hele Raad der Engelen die gezamenlijk spreken, allen als één.

Nu heeft de mensheid de mogelijkheid het originele testament God’s Openbaring, te ontvangen. Het werd opgenomen in gesproken vorm, in tekst omgezet, bijeengevoegd door de Boodschapper en wordt nu gepresenteerd aan de wereld.

Als je de Stem van Openbaring, wilt horen, de bron van de teksten die staan in alle boeken van de Nieuwe Boodschap, ga dan naar www.NewMessage.org/experience. De originele geluidsopnamen van de Stem worden nu beschikbaar gesteld aan alle mensen.

Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om haar krachtige Boodschap voor jou en je leven te ontvangen.