Meer volgt…

Op dit moment is de Boodschapper Marshall Vian Summers bezig met het historisch project van het in zijn geheel samenstellen van de boeken en bundels van de Nieuwe Boodschap van God. Op hetzelfde moment gaat het mysterieus proces van Openbaring door. God gaat, via de Assemblee der Engelen door met het ter wereld helpen van nieuwe Openbaringen via de Boodschapper van deze tijd, die uiteindelijk hun weg zullen vinden naar de boeken en bundels van de Nieuwe Boodschap.

Daarom zullen, als de Boodschapper verder gaat met dit historische werk van samenstellen en als God en de Assemblee der Engelen doorgaan met meer te openbaren via hun Boodschapper, de boeken en bundels die hier bij de NewMessage.org beschikbaar zijn, verder groeien en nieuwe dimensies openen die ons leiden en ons voorbereiden op de tijden die komen.

Wij leven nu in een tijd van Openbaring. Wij zijn gezegend dat we getuige zijn van het proces van Openbaring dat zich voor onze ogen ontvouwt. Wij zijn bevoorrecht om getuige te zijn van het samenstellen van een nieuw testament voor de mensheid door Gods Boodschapper tijdens zijn eigen tijd en volgens de richting die de Schepper hem gegeven heeft. Dit staat in contrast tot het feit dat de boeken van Openbaring uit het verleden niet samengesteld en gepresenteerd werden door hun Boodschappers in hun eigen tijd van leven, bijgevolg na verloop van tijd leidend tot interpretatieproblemen en ontaarding van de originele teksten.

Meer over het proces van openbaring en samenstellen

Met meer dan 9000 pagina’s tekst (waaraan bijna 1000 audio-openbaringen ten grondslag liggen) is de Nieuwe Boodschap van God de grootste en meest uitgebreide Openbaring die ooit aan de mensheid is gegeven, nu gegeven aan een wereld met wereldomvattende communicatie en groeiend wereldbewustzijn.

De omvang en de diepte van dit lijvige werk aan heilige teksten overtreft dat van iedere voorafgaande Openbaring en werd gegeven om tegemoet te komen aan de complexe hoeveelheid mondiale behoeften en uitdagingen waarmee onze moderne wereld, zowel nu als in de toekomst, geconfronteerd wordt.

Iedere dag werkt The Society voor de Nieuwe Boodschap van God, naast de vele andere belangrijke taken en beperkte middelen, aan het uitgeven van deze belangrijke Openbaring om haar beschikbaar te stellen aan de wereld in zoveel mogelijk talen (op dit moment 21 talen naast de Engelse), in diverse formaten (online, gedrukte exemplaren, e-boek, video), om haar aan mensen op ieder continent en in ieder land beschikbaar te stellen.

Maar toch is er achter de schermen een nog groter project onderweg. Nu en in de komende jaren komt de Boodschapper steeds dichter bij de voltooiing van zijn grote taak om de Nieuwe Boodschap van God tot het “Ene Boek” samen te stellen en dit nieuwe testament aan de wereld te presenteren.

Het “Ene Boek” van de Nieuwe Boodschap

The New Message from God

De Assemblee der Engelen heeft de Boodschapper opdracht gegeven om De Nieuwe Boodschap samen te brengen in een enkelvoudig testament voor de mensheid. Dit testament zal opgedeeld worden in bundels; elke bundel opgedeeld in boeken; elk boek is opgedeeld in hoofdstukken en de tekst van elk hoofdstuk wordt in versvorm gepresenteerd. Dus kan de toekomstige structuur van de Nieuwe Boodschap als volgt getoond worden: Bundel > Boek > Hoofdstuk > Vers. Uiteindelijk zullen deze bundels, boeken en hoofdstukken in haar geheel ondergebracht worden in een enkel testament: De Nieuwe Boodschap van God.

Binnen de Nieuwe Boodschap bestaan twee soorten boeken: de boeken als boeken door de Bron gegeven en de boeken die door de Boodschapper uit honderden afzonderlijke openbaringen samengesteld zijn tot boeken.

De afzonderlijke openbaringen werden gedurende een periode van 42 jaar en in recente jaren, op locaties over heel de wereld gegeven. Deze afzonderlijke openbaringen worden nu door de Boodschapper samengesteld tot boeken. Alleen de Boodschapper is belast met dit organiseren en presenteren van de Nieuwe Boodschap van God. Daarom is het de taak van de Boodschapper om de individuele openbaringen te verzamelen en ze tot een geheel samen te voegen met de bestaande boeken van de Nieuwe Boodschap om zo een volledig testament voor de mensheid te vormen. Tegelijkertijd moet hij dit nieuwe testament aan de mensheid presenteren en het naar de individuen over heel de wereld brengen die bereid zijn om haar te ontvangen. Dit is een monumentale taak.

About the Volumes and Books of the New Message from God

Het samenstellen van de Nieuwe Boodschap in haar geheel is een “werk in uitvoering” dat een langere periode in beslag neemt. Tegelijkertijd gaat het ontvangen van de Openbaring door met nieuwe leringen die ieder jaar gegeven worden. Als gevolg hiervan kan in ieder boek de keuze van hoofdstukken veranderen. Hierdoor kunnen de titels van boeken, als reflectie van de toenemende omvang van ieder boek, eveneens veranderen.

De Boeken van de Nieuwe Boodschap zullen uiteindelijk samengevat worden in zes bundels. Elke bundel zal na verloop van tijd in omvang toenemen als de nieuwe openbaringen door de Bron gegeven worden en als de Boodschapper nieuwe boeken samenstelt en ze in de desbetreffende bundel plaatst.

Uiteindelijk zullen de zes bundels samengebonden worden tot een enkel testament voor de mensheid. Dit nieuwe testament zal elk woord bevatten van Gods Nieuwe Boodschap voor de wereld.

Voor het eerst in de geschiedenis is het de Boodschapper zelf die de zuivere tekst van Gods Openbaring samenstelt en presenteert. Hier verzegelt de Boodschapper de tekst van Gods Nieuwe Boodschap in zuiverheid en geeft haar aan jou, aan de wereld en aan alle toekomstige mensen. Of deze teksten vandaag of over 500 jaar gelezen worden, Gods originele communicatie zal vanaf deze pagina’s met dezelfde innige verbondenheid, zuiverheid en kracht spreken als op de dag dat zij gesproken werd.

Verder zullen een groot aantal audio-opnamen van deze gesproken Openbaringen samen met de tekst beschikbaar gesteld worden. Dit biedt het individu dan een plaats van innige verbondenheid en persoonlijke nabijheid tot de originele aflevering van Gods communicatie aan de wereld, op de dag, op de plaats,op het moment dat zij gesproken werd. Opmerkelijk genoeg werd de Stem van Openbaring voor het eerst in de geschiedenis bewaard en zal om haar te ervaren, voor alle volkeren tot in de toekomst beschikbaar zijn.

Dit geschenk is nu aan de wereld geschonken. Het werd geboren uit de liefde van de Schepper, een grote liefde die de kracht heeft om Kennis opnieuw te laten ontwaken in het hart van de menselijke familie en om de mensheid voor te bereiden en te beschermen als zij in de toekomst geconfronteerd wordt met haar grootste beproevingen.

Online Boeken

De Society tracht de Nieuwe Boodschap gratis online beschikbaar te stellen voor de wereld. Momenteel zijn een aantal Boeken van de Nieuwe Boodschap gratis beschikbaar bij NewMessage.org. Je kunt de bibliotheek van gratis online boeken bestuderen.

Gedrukte Boeken

Momenteel biedt De Society enkele boeken van de Nieuwe Boodschap in gedrukte vorm. Echter door de enorme omvang van de geopenbaarde Nieuwe Boodschap, is De Society op dit moment nog niet in staat om de volledige zes bundels van de Nieuwe Boodschap te publiceren. Om een gedrukte kopie van de momenteel beschikbare boeken van de Nieuwe Boodschap te kopen, kunt U New Knowledge Library Store bezoeken.

CD en mp3 Audio

Bepaalde openbaringen die gerelateerd zijn aan de studie in de Nieuwe Boodschap zijn beschikbaar als betaalde CD’s of mp3s. Door de financiële realiteit van het bereiken van de hele wereld met de Nieuwe Boodschap, biedt The Society bepaalde Leringen tegen een bescheiden bedrag te koop aan bij de New Knowledge Library Store.

Het Gratis Boek Project

Met meer financiële steun zal De Society in staat zijn om meer van dit onderricht in wijsheid gratis online beschikbaar te stellen. Bovendien biedt het Gratis Boek Project van de Society een gratis persoonlijke kopie aan van de momenteel beschikbare boeken en mp3s van de openbaringen van de Nieuwe Boodschap voor mensen die geen middelen hebben om ze te kopen. We nodigen je uit, om te doneren voor het Gratis Boek Project om het te ondersteunen, zodat meer en meer mensen die de behoefte voelen, toegang verkrijgen tot de Nieuwe Boodschap van God.

Toekomstige Publicaties

De Society zal haar visie blijven ontwikkelen ten opzichte van het publiceren van de Nieuwe Boodschap van God in haar geheel, zowel in boekvorm en bundels en wellicht op zekere dag als een enkel boek dat simpelweg “De Nieuwe Boodschap van God” wordt genoemd. Dit is een enorme onderneming waarvoor De Society jouw bijdrage en participatie nodig heeft. Neem alsjeblieft in overweging om een schenking te doen of een Pilaar van de Nieuwe Boodschap te worden om haar heilige zaak te steunen. Wij danken jullie voor jullie steun.