Geheimen uit de Hemel

Geheim 1
Wij bevinden ons boven het oppervlak van jullie wereld en toch is jullie omgeving voor ons zo doorzichtig als een ondiepe vijver met vissen. Des te meer daar wij zelf ook zo vaak in die vijver hebben geleefd. Wij weten zo veel meer. Kon de vis maar luisteren naar de gedachten van zijn waarnemers die boven zijn domein staan, dan kon hij leren over al het andere – over de bomen en de lucht, de bloemen, de bron van het water dat zijn vijver vult en de bestemming van het water dat wegstroomt uit zijn vijver. Datzelfde geldt voor jou. Je zou kunnen leren wat voorbij jouw domein ligt want, net als de vis, leef jij in een heel universum en niet in een kleine vijver. Hoewel de vis misschien zijn hele leven op zo’n kleine plek leeft zwemt hij in heel het universum, met de hemel en de sterren boven hem en ook onder hem. Geldt dit niet ook voor jou?

Geheim 2
Wij maken onszelf bekend zodat je weet van ons bestaan en weet dat er een Masterplan is. Van dit Plan moet je je nu bewust worden, want tot dat moment blijft je leven zonder richting, zonder bepaald doel, met alleen je fouten om van te leren.

Geheim 3
Wij wensen dat jullie allemaal de vreugde zullen ontvangen die jullie wacht. In onze wereld heerst vreugde. Er zijn maar enkelen in deze wereld die de vreugde die wij voelen kunnen bevatten. We zijn niet gebonden aan wat niet kan slagen. Wij zijn niet zonder hoop. Wij zijn niet alleen.

Geheim 4
Volgen is zich verbinden. Zich verbinden is herenigd worden.

Geheim 5
God moet een wereld binnentreden waar God niet welkom is, op manieren die geen angst en paniek veroorzaken onder hen die geloven dat de wereld hun enige realiteit is. Om deze reden manifesteert de Wil van God zich op subtiele en ingenieuze wijze in deze wereld.

Geheim 6
In afwezigheid van de Aanwezigheid van God ontstaan alle vragen. In Aanwezigheid van God verdwijnen alle vragen.

Geheim 7
In deze wereld is er een groot respect voor keuzevrijheid, maar voor de verheven geest is keuze iets om aan te ontsnappen, niet om te verwerven.

Geheim 8
Overtuigingen verlenen een tijdelijke dienst, namelijk om je het raamwerk te geven zodat je een ervaring die je hebt gehad, opnieuw kan beleven.

Geheim 9
Denk je dat het plan vraagt om een stel dromers? Ineffectief, onmachtig, zonder moed? Wij verzekeren je dat dit niet het geval is. Sterk moet je zijn – zachtaardig, gevoelig en sterk.

Geheim 10
God antwoordt via de Leraren. Zij zijn Gods antwoord. Zij kunnen de Wil van God vertalen in een ervaring die je kunt accepteren, herkennen en waarderen. Door middel van deze relaties zal de Wil van God altijd voor jou aanwezig zijn.

Geheim 11
Het oude tijdperk loopt nu ten einde. Moeilijk zal het einde ervan zijn en turbulent. En toch treffen jullie al voorbereidingen voor de komst van deze verandering en het begin van een nieuwe orde. De beroering die jullie hebben gevoeld in jullie individuele leven is een indicatie dat jullie in voorbereiding zijn voor een wereld in verandering.

Geheim 12
Wanneer het verstand is verenigd met de Geest is het in zijn ware rol. Het herkent zijn functie en is in staat deze perfect te vervullen.

Geheim 13
Je behoefte om te ontvangen is zeer groot. Accepteer je huidige beperkingen. Ze zijn tijdelijk, maar je moet ermee werken om vooruitgang te boeken.
Het hebben van potentieel is niet gelijk aan prestatie. Jullie zijn geen meesters. Er leven geen meesters in deze wereld, want meesterschap bestaat voorbij deze wereld.

Geheim 14
Als je getuige bent van je angst, zal hij verdwijnen. Als je getuige bent van wat waar is, zal het groeien. Het is deze ervaring die jou het verschil zal leren en je zult niet twijfelen.

Geheim 15
Wat de kwestie van luisteren betreft: velen van jullie zijn bereid te luisteren maar geven te snel op. De Leraren hebben geen voorbereiding nodig, maar jullie moeten een manier vinden om te horen, en deze ontvankelijkheid moet worden ontwikkeld. Het is je geest opnieuw trainen om een relatie te hebben.

Geheim 16
Er zijn vele prachtige vertragingen op je reis, maar ze zijn niet prachtig omdat het vertragingen zijn.

Geheim 17
Om een heilige verbinding met je Leraren aan te gaan moet je de grootsheid van je Leraren delen, waardoor je bevrijd wordt van de verzwakkende ideeën en onzekerheden die de context zijn geweest waarin je geprobeerd hebt je zaken te organiseren en te leiden en je leven in ballingschap te realiseren.

Geheim 18
Je kunt God niet rechtstreeks bereiken zonder in heilige relaties te treden. Daarom is jouw interesse in relaties waarachtig gemotiveerd, maar ze wordt verkeerd geïnterpreteerd en gericht. Je voelt de impuls, maar je weet niet waar hij vandaan komt.

Geheim 19
Het lichaam, gemaakt als een voertuig voor afscheiding om je te verbergen en te maskeren, wordt heilig zodra het gedeeld wordt voor een heilig doel.

Geheim 20
Je kunt het pad dat je moet kiezen vertragen maar je kunt het niet veranderen. Je klaagt misschien over de toestand van de wereld zoals jij die ziet, maar is het niet slechts een bewijs dat je plaatsvervangers voor geluk je eindelijk in de steek laten, en heb je dit niet onbewust tot stand gebracht? Jouw toestand van afscheiding schiet te kort en je kunt niet aan dit besef ontsnappen. De misères daarvan komen elke dag onder je aandacht.

Geheim 21
Retreaa Varvedan Celton ly.
Ontvang het Hart van God door jouw Spirituele Familie die om je heen verzameld is.

Geheim 22
De vele dingen waarvan je spijt hebt vormen de doornenkroon die je draagt. Doe hem af.

Geheim 23
Maak de weg vrij. Vat moed. Zonder opties wordt je weg duidelijk.

Geheim 24
De wereld zal je stimuleren om de waarheid te vinden want zij biedt je niets.

Geheim 25
Het is inderdaad zo dat wij aan jou zijn toegewezen, het was onze eigen keuze en ook die van jou. Maar jij bent het vergeten en wij niet.

Geheim 26
Je zult leren je lichaam te delen door de relaties te herkennen die het bevat. Niet langer zal het een gevangenis zijn waarin je denkt te leven en te sterven, maar eerder een tempel waar je geliefden bij je komen in vrede en huwelijk.

Geheim 27
Het is waar dat het netwerk van Leraren enorm is. Groots is het, het gaat je voorstellingsvermogen te boven. Het omspant het hele universum en alle sterrenstelsels die geschapen zijn. Want tijd en ruimte kunnen geen beperking vormen voor Spirituele Families. Ze reiken voorbij alle dimensies tot in het Hart van God. Dit zijn de Grote Stralen, want op het hoogste niveau worden zij zuiver licht, zuivere expressie. En je zult beseffen dat je niet alleen maar communicatie ervaart. Je zult beseffen dat je communicatie bent. Jouw leven is communicatie. Jouw Wezen is communicatie. Er is niets anders.

Geheim 28
Wij kunnen jouw gewoonte om te lijden niet van je afnemen maar we kunnen je laten zien dat het niet langer van waarde is voor jou en er geen beroep op gedaan hoeft te worden als reactie op verandering of een nieuwe ervaring of nieuwe informatie. Je bent nog steeds de baas over je ervaring maar je kunt jezelf niet de weg wijzen.

Geheim 29
Wij verzekeren je dat je gekomen bent om je Familie te zoeken. Of je dit idee kunt accepteren op basis van je voorgaande overtuigingen is iets waarmee je vanaf het begin moet leren omgaan, maar wij kunnen je verzekeren dat je bent gekomen om je Familie te zoeken.

Geheim 30
Op een bepaald moment in je ontwikkeling zul je gehoor geven aan diegenen die je Spirituele Familie vormen, want zij zijn verwant aan jou op een manier die je niet kunt beschrijven. Het wordt ten diepste gevoeld. Je zult ze kennen. Je zult je tot hen aangetrokken voelen. Je zal proberen redenen te geven voor deze aantrekkingskracht maar dat kun je niet, want het is een band die dieper gaat dan je begripsvermogen. Die is sterker dan je beslissingen.

Geheim 31
De wereld kan haar kwalen niet genezen. Zij kent haar remedie niet. Noch zal de wereld vervolmaakt worden tot dat wat aan gene zijde is aanvaardbaar wordt. Want een vervolmaakte wereld is als de poort die uit zichzelf open gaat. Zolang de wereld gezien wordt als een plek van afzondering zal zij voor dat doel in chaos gehouden worden .

Geheim 32
God heeft de oorlog gewonnen, maar Gods kinderen blijven vechten.

Geheim 33
Wees tevreden dat je onze Aanwezigheid kunt voelen, want zij is grootser dan woorden. Je hart zal ons antwoorden. Het kent de taal die we spreken, de missie die we met jou delen. Want het hart is niet blind en reageert alleen op deze ene oproep.

Geheim 34
De Heilige Geest is jouw wil. Dat is de wil die je deelt met God. Het is de wil die je deelt met jouw Familie. Hij brengt het Plan mee dat je zal verlossen, waarin jouw speciale deel vastgesteld is, het deel dat alleen jij kan vervullen. Wat God je gaf is je wil, want God gaf je Kennis.
Het Plan dat je zal verlossen zit erbij/hoort erbij/is inbegrepen; daarin is jouw speciale deel vastgesteld, het deel dat alleen jij kan vervullen.

Geheim 35
Als jouw Familieleden zich in en rondom je verzamelen, geven ze je alles door wat zij hebben geleerd.

Geheim 36
Alleen al het feit dat je gelooft dat je keuzes hebt is een indicatie dat jouw zekerheid buiten je bewustzijn valt. Want wanneer je weet is er geen keuze. Weten is het domein van God. Mettertijd zal je Weten zo sterk worden dat de last van besluitvorming van je af zal vallen. Zonder keuzes is de geest vrij en kan hij rusten en genieten, zonder angst voor wat hij moet kiezen. Zonder keuze is er volmaakt vertrouwen in de wetenschap dat alles wat geweten wordt tot grotere vrede leidt.

Geheim 37
Het neemt veel meer tijd om je voor te bereiden dan om te handelen.

Geheim 38
Als je ontvankelijk wordt zul je vele stemmen horen. Niet elk daarvan zal oprecht spreken. Word een goede luisteraar.

Geheim 39
De wereld zal je nodig hebben en jij moet jezelf daarvoor inzetten. Het is geen wereld van vrijblijvende keuzes maar een wereld van hoge eisen, en de eisen die zij zal stellen zullen jou je eigen grootsheid tonen.

Geheim 40
Wanneer je de waarheid spreekt heeft iedereen daar baat bij; en toch kan de waarheid die je spreekt niet geverifieerd worden door jouw kritische geest, want zij komt niet uit deze bron.

Geheim 41
De Wil van God wordt beschouwd als een optie en niet als zekerheid. Zolang dit het geval is moeten we je instructies geven hoe je wijze keuzes kunt maken. In alle andere gevallen is kiezen niet nodig.

Geheim 42
De Leraren zullen je een zuivere ervaring van relatie geven. Je kunt hen niet zien; ze zijn moeilijk te beoordelen. Jouw affiniteit met hen zal stevig verankerd zijn voordat hun verschijning bekend wordt.

Geheim 43
Telkens wanneer de Aanwezigheid van liefde wordt gevoeld is het altijd het resultaat van een relatie die wordt ervaren, of dit nu een relatie is waarvan je je bewust bent of niet. Deze Aanwezigheid is louter het product van relatie.

Geheim 44
Het rechtstreeks ervaren van God is het gelijktijdig ervaren van alle relaties.

Geheim 45
We hebben vaak gesproken over het ervaren van God in de context van relatie en communicatie. Het wordt op deze manier gebracht zodat je kunt oefenen met alles waarmee je in contact komt.

Geheim 46
Weet je dat wanneer je bang of van streek bent, dat altijd is omdat je denkt dat je alleen bent? Het is niet mogelijk om van streek of bang te zijn als je niet alleen bent. Weten dat de ander bij je is, is inderdaad voldoende om je te inspireren om grote werken te doen in je wereld. Slechts één. En nochtans heb je er duizenden.

Geheim 47
We hebben het idee van Spirituele Families geïntroduceerd om je horizon voor relaties te verbreden, hetgeen je vermogen is om te communiceren en om meer en meer van Gods Schepping te integreren in je mentale denksysteem. Want familie is essentieel bij je ervaring van relaties. En toch: hoeveel grootser is de Spirituele Familie waarnaar je geroepen wordt voor verdieping van je ervaring.

Geheim 48
Wij weten hoe we de problemen waar de wereld voor staat moeten oplossen omdat wij die voor onszelf opgelost hebben.
Geheim 49
Er is geen privacy. En toch, in alle eerlijkheid, is dit je redding omdat alles wat je wenst bij je is. Degenen van wie je in vorige levens hebt gehouden, de prestaties die je geleverd hebt, de geliefden met wie je een verbintenis bent aangegaan, allemaal staan ze nu tot je beschikking.

Geheim 50
Als je geest niet in beslag genomen wordt door zijn eigen gedachten geeft en ontvangt hij op natuurlijke wijze communicatie. Dat doet hij in feite ook wanneer hij wel in beslag genomen wordt, maar hij is zich dan niet bewust dat het gebeurt.

Geheim 51
Wij vertegenwoordigen een goed model voor relaties omdat we niet gezien kunnen worden tenzij we dat wensen. En toch wordt onze Aanwezigheid zo diep gevoeld door hen die ons hun bewustzijn laten binnentreden. Als je vanavond je lichaam zou verlaten zou je eenvoudigweg ontwaken in onze Aanwezigheid.

Geheim 52
Je moet altijd zelf op zoek gaan, want we kunnen je dingen vertellen om je uit te dagen. Wij willen je denken stimuleren, niet vervangen.

Geheim 53
De wereld zal het zelden met je eens zijn. Maar jij bezit iets dat iedereen kent. Het is een kans om over datgene heen te kijken wat van weinig waarde is en om de nadruk te leggen op wat er werkelijk toe doet.

Geheim 54
Het afdalen in de wereld noodzaakt tot een verlies van visie, een verlies van communicatie. Het is de aard van de wereld die vereist dat dit zo moet.

Geheim 55
Jullie kleine wereld, schijnbaar zo geïsoleerd en zo ver van leven verwijderd, een kleine bal die door de duisternis zweeft, wordt omringd door een grote verscheidenheid aan evoluties en beschavingen, zowel binnen als buiten jullie gezichtsveld.

Geheim 56
Er wordt veel nadruk gelegd op hen die gehoor geven aan een innerlijke roeping. Zij zijn zo belangrijk. Wij scharen ons rond hen. Zij houden de belofte in van vernieuwing en verjonging voor jullie wereld.

Geheim 57
Wij proberen alleen te onderrichten wat natuurlijk is voor jou en je behoeften. Wanneer je niet in je lichaam bent, op het volgende niveau, zijn zoveel dingen duidelijk voor je. Je verlangen om terug te keren en je situatie te herstellen is werkelijk enorm. Om deze reden wil je hier terugkeren. En toch, zolang dat oorspronkelijke doel niet hersteld is in je bewustzijn ben je verloren – met overleven als overheersend belang en zelfbescherming je grootste zorg.

Geheim 58
Door te leren communiceren herken je je tegenzin om dat te doen en je gewoonte om alleen met jezelf bezig te zijn – om liever met je eigen gedachten te spelen dan te ontdekken wat waar is. Deze poging alleen te zijn heeft lijden voortgebracht en niets anders.

Geheim 59
Wanneer je niet in een fysiek lichaam bent zit je tussen niveaus in. Hier heb je een groter bewustzijn van wat mogelijk is. Maar je kunt niet volledig deelnemen.

Geheim 60
Je enige belangstelling gaat uit naar relaties. Door ongelukkige ervaringen met je pogingen tot communicatie met anderen, kun je denken dat het niet de moeite waard is. Maar toch zul je nooit opgeven.

Geheim 61
Voor je eigen leerproces ben je verbonden met bepaalde bondgenootschappen. Denk niet dat hun organisatie zich beperkt tot het genootschap van naties en rassen van volkeren. Deze organisatie doordringt en omvat alle werelden zoals die van jullie, waarvan er vele duizenden zijn, dat verzekeren we jullie.

Geheim 62
Alle Families komen samen in één Familie. En toch, totdat dit gebeurt, zul je je specifiek geroepen voelen tot specifieke mensen. Je zult specifieke handelingen moeten verrichten met specifieke mensen. Aan jou zijn specifieke Leraren toegewezen. Je kunt ze niet afwijzen.

Geheim 63
Voor velen is Jezus het symbool en de leidende factor in hun ontwikkeling. Maar we verzekeren je dat hij niet de enige is. Er bestaat een groter genootschap, opdat je van hem geen afgod maakt, een voorwerp, wat hij niet wil.

Geheim 64
Wij moeten zeer voorzichtig zijn met onze woorden. Zie je, jullie zijn zo gevoelig voor voorspellingen en sensationele dingen. Wij wensen niet over zulke dingen te spreken. Ze worden misbruikt. Het is moeilijk een stukje specifieke informatie op een constructieve manier te gebruiken, vooral wanneer het gaat om de toekomst. Jullie toekomstige wereld is afhankelijk van jullie en ook van anderen. Zij kan niet alleen op grond van jullie eigen levensweg begrepen worden.

Geheim 65
Denk niet dat er een einde komt aan leren nadat je de wereld hebt verlaten. Deze wereld is slechts een begin.

Geheim 66
Om je te beschermen in je leren en om er zeker van te zijn dat je vordert, zijn we verborgen gebleven.

Geheim 67
Mijn Leraar sprak tot mij over deze dingen meer dan achttienduizend jaar geleden. Ik geloofde hem niet. Hij kwam steeds weer opnieuw. Ik wou niet luisteren. Het leek irrelevant. Het waren moeilijke tijden. Het oude imperium was voorbij. De beschaving was uiteengespat en teloorgegaan, en vele groten werden ondergronds gejaagd en vernietigd. Vervolgd werden ze. Geschiedschrijving werd vernietigd. Het was een periode van groot verval. In het licht van dergelijke calamiteiten leken mij de woorden die hij sprak nauwelijks relevant. En toch koos ik ervoor te luisteren, want ik had die woorden eerder gehoord. Een oude snaar in mij werd geraakt, een oude herinnering. Ik had een herinnering aan een ervaring voor mijn geboorte die ik maar niet kon vergeten. Ze plaatsten me op een podium en bereidden mij voor om de wereld te betreden. Ze schenen een licht op mijn hoofd en zeiden: “Je zult dit licht niet vergeten.” En ik herinnerde het me. Mijn Leraar, die nu bij me is net als toen, heeft me voorbereid. Dingen die jij tegenkomt zijn veel minder moeilijk alhoewel je mogelijk meer behoeften en ingewikkeldheden hebt in jouw leven dan wij hadden. Voedsel en onderdak – dat waren onze zorgen. Jij hebt veel zorgen waar wij niet eens van droomden.

Geheim 68
Als je in een lichaam in de wereld bent, is er een zekere mate van onwetendheid nodig. Accepteer dit. Streef niet naar totale bewustwording, of je verwaarloost wat hier feitelijk gedaan kan worden.

Geheim 69
Mijn Leraar, heel oud is hij. Hij bestaat nu niet op mijn niveau. Hij spreekt tot mij puur door gedachten. Onze gedachten worden gedeeld. Zo ken ik hem. Hij is opgehouden een apart individu te zijn. En toch is hij gemakkelijk te herkennen. Zijn gedachten zijn veel te verfijnd voor jou. Ze zouden door je geest heen gaan alsof die er niet was.

Geheim 70
Wij zijn erg voorzichtig. Er is al veel controverse en discussie omtrent Meester Leraren en veel gedeeltelijk bewijs. Maar we verzekeren je dat de aard en de organisatie van de Leraren buiten je begripsvermogen ligt.

Geheim 71
De tragedies die je waarneemt binnen jullie wereld zijn van ondergeschikt belang. Het enige wat ze doen is het communicatieproces verstoren. Het doel van een aanval is niets anders dan het onmogelijk maken van communicatie.

Geheim 72
Je werk ligt nu in de wereld. Je kunt hier niet weggaan voordat je werk klaar is. Als je je voertuig waarmee je leert vernielt, zul je gewoon moeten wachten en terugkomen. Je zult inderdaad graag terugkomen, want terwijl je wacht zul je de kansen herkennen die je hebt gemist. Als je je fouten herkent, zul je graag terugkeren.

Geheim 73
Kinderen dromen ervan volwassen te zijn, maar ze moeten nog steeds kinderen zijn om te kunnen groeien.

Geheim 74
Wij hebben de sleutel, maar jij bezit de schat. Wij kunnen geen bijdrage leveren zonder jou, en jij kan geen bijdrage leveren zonder ons. Het is een goed Plan.

Geheim 75
Velen van jullie ondervinden grote verandering. Wij weten dit. Het is geen gemakkelijke taak. Maar je kunt niet terugkeren naar je vroegere zekerheden, want je hebt gezien dat ze niet voldoen aan je behoeften. Je moet doorzetten.

Geheim 76
Zeg ons, wat weet je? Zie je, als wij jouw vraag beantwoorden, zul je zeggen: “Mijn Leraren zeiden dit, en mijn Leraren zeiden dat, en mijn Leraren zeiden dat ik dit moest doen, en dat wil ik niet.” En dan is het het probleem van je Leraren. Wat weet je?

Geheim 77
Jullie zijn allemaal leden van een Spirituele Familie. Hierover heb je geen controle. De onthulling hiervan zal mettertijd komen, hoewel misschien niet binnen je eigen levensduur, tenzij de herkenning ervan belangrijk voor je is. Wanneer je deze wereld verlaat zul je je weer voegen bij degenen die voor jou hebben gezorgd en bij hen die met jou in de wereld zijn gekomen om parallel met jou te leren. Misschien zul je velen van hen nooit in de wereld ontmoeten. Sommigen van hen juist wel. Je werkt al een tijdje met deze groep. Daarom is er zoveel herkenning tussen de leden van de groep waarmee je samenwerkt. Jouw groep heeft ook contact met andere groepen. De complexiteit hiervan kun je je niet voorstellen. Maar het functioneert strak volgens natuurwetten. Jouw Familiegroep heeft een naam omdat op dit niveau namen belangrijk voor je zijn. Voorbij dit niveau hebben ze klanken of frequenties.
Geheim 78
De Spirituele Families werden gevormd voordat het fysieke universum bestond. Zij werden gevormd als een plan ter vereniging, waarbij alle afgescheiden wezens georganiseerd werden in een leertraject die hen accuraat zou dienen in hun individuele behoeften, en tegelijk werden ze georganiseerd in leergroepen die zouden streven naar steeds hogere niveaus van inzicht. Deze niveaus zouden alle fysieke niveaus transcenderen naar het etherische en daarbuiten. Het instellen van Families was volgens het grote Plan, want inderdaad, er is een groot Plan.

Geheim 79
Het enige doel van de introductie van dit idee van Spirituele Families op dit moment is om je voor te bereiden op contact met het leven buiten de wereld. Op Aarde stelt dit weinig voor. En toch maakt de Aarde deel uit van een Grotere Gemeenschap.

Geheim 80
Op dit moment, als je inzet om deel te nemen zal toenemen, moet ook je wijsheid toenemen. Dit is geen gemakkelijke taak. Want je moet met hart en ziel deelnemen aan iets dat je niet kunt bevatten en misschien slechts zelden ervaart.

Geheim 81
AL DEZE IDEEËN MOETEN WORDEN GELOUTERD en gezuiverd van oudere associaties die je ermee hebt gehad, want er heerst veel wantrouwen. Dit herkennen we.

Geheim 82
AAN STUDENTEN VAN KENNIS DIE LEREN onze Aanwezigheid te aanvaarden: wij eren jullie aanwezigheid hier. Nogmaals, wij erkennen de moeilijkheden die ermee gepaard gaan. Het is een overgang van denken van het ene niveau naar het andere. De niveaus hebben niet veel met elkaar te maken en om een hoger niveau te bereiken moet je het voorgaande achterlaten. De overgangsfasen ertussen kunnen erg verwarrend zijn. En toch kun je datgene wat jou motiveert niet sturen, en dit is de kracht die je zoekt.

Geheim 83
Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee en doel heeft altijd een roeping. De functie van een doel is inderdaad de roeping te beantwoorden. Je kunt je doel niet begrijpen zonder ernaar te handelen. Dit handelen zal misschien vragen om een grotere deelname en een groter inzicht dan je ooit hebt gekend.

Geheim 84
WANNEER JE WEET, WEET JE. En dan is je keuze al gemaakt. Op dit moment is het deze ervaring die je op het spoor wilt komen in je besluitvorming. Beslissingen die genomen zijn zonder dit “weten” zijn louter veronderstellingen. Ze kunnen met grote emotie gepaard gaan, maar ze hebben geen fundament. Zij die een doel hebben worden niet belast met beslissingen.

Geheim 85
JE LEERT EEN RELATIE TE HEBBEN met de Leraren die je toegewezen zijn om je vaardigheden te ontwikkelen en je doel te onthullen. Het zal veel makkelijker voor hen zijn, want zij worden niet misleid of in de war gebracht. Een grotere hulp kun je je niet voorstellen. En toch is het aangaan van deze relatie jezelf toewijzen aan je doel en zijn roeping. Je kunt je doel niet gebruiken voor jezelf, want het verstand kan de Geest niet gebruiken.

Geheim 86
WAT GOD JE HEEFT GEGEVEN is volledige relatie en een hoger doel. Deze zullen gezien worden als lasten totdat zij herkend worden als de middelen om je vrijheid terug te winnen.

Geheim 87
NATUURLIJK KUNNEN ONZE WOORDEN niet de essentie van de Leer uitdrukken die wij aan je doorgeven. Dit moet altijd gebeuren in het diepste deel van jou. En toch brengen onze woorden een herinnering met zich mee.

Geheim 88
HET IS ESSENTIEEL DAT DE WERELD HAAR OVERGANG naar de Grotere Gemeenschap ondergaat. Het is het einde van de kindertijd en daarmee zullen veel dingen voorbijgaan. Wees niet bezorgd om totale vernietiging, want zo gaan de dingen niet. Draag in plaats daarvan zorg voor het ondersteunen van de wereld tijdens deze overgangsfase.

Geheim 89
Het is voor je bescherming dat het Plan volkomen buiten jouw controle ligt. Je kunt het niet beheersen, veranderen of ombuigen om je eigen plannen te dienen. Bijna onmogelijk. Vandaar dat het veilig is en het beschermt je.

Geheim 90
WAT EEN GEMEENSCHAP tot stand brengt is nooit het charisma van een leider. Het is de Aanwezigheid van datgene dat de leider leidt. Dit is ware gemeenschap. Dit is wat je moet leren onderwijzen.

Geheim 91
Ontwikkeling in het individu is altijd het vermogen deel te nemen aan de relatie. Als je op deze manier aan je eigen vooruitgang denkt zul je je ware pad herkennen. Velen werden afgewezen omdat ze dit niet hebben ingezien. Hoewel hun oefeningen hen veel inzicht brachten waren ze niet in staat zich bij de Grotere Gemeenschap aan te sluiten omdat ze dit vermogen niet hadden ontwikkeld.

Geheim 92
DE ERKENNING VAN HIËRARCHIE wijst inderdaad alle macht en autoriteit toe aan datgene wat boven elke maatschappij uitstijgt. Wil een maatschappij dit toestaan en er toestemming voor geven, dan moet zij zich ontwikkeld hebben tot een hogere staat. Deze wereld kan deze luxe niet bieden en er zijn er maar weinig die dat wel kunnen. Als dit gebeurt kan de wereld haar verschijningsvorm verfijnen en een andere dimensie ingaan. Er zijn werelden die letterlijk uit het zicht zijn verdwenen van hen die achterbleven.

Geheim 93
EN DUS HEBBEN WE DE PARADOX VAN WOORDEN. Hoe kun je als individu bestaan maar geen individu zijn? Hoe kun je totale vrijheid hebben en geen keuze? Deze dingen kunnen hier niet begrepen worden. Ze kunnen zelfs angst oproepen en verkeerd geïnterpreteerd worden. Daarom zet het Grotere Plan in elke wereld haar eigen educatieve proces op, afhankelijk van de aard van de gewoonten van die wereld, de opbouw van haar samenlevingen en haar eigen dilemma’s.

Geheim 94
Er zijn vele Leraren die deze wereld dienen, want dit is de wereld van hun afstamming. Er zijn Leraren van die Leraren die de Grotere Gemeenschap in het algemeen dienen, en er zijn Leraren van die Leraren, enzovoorts enzovoorts. Je wordt niet gevraagd dit te begrijpen, want je kunt niet in de wereld zijn en dit inzicht hebben. Maar we vragen jullie allemaal diegenen te aanvaarden die gezonden zijn om jullie te helpen en te begeleiden.

Geheim 95
JIJ DENKT DAT JOUW VERLICHTING ALLEEN BINNEN jezelf plaatsvindt. Alle vooruitgang is het gevolg van relatie. Jouw verlichting is de erkenning van volledige relatie.

Geheim 96
DE LERAREN WETEN NIET ALLES. Maar zij bezitten wel de wijsheid die jij moet zoeken en verwezenlijken. Zij worden ook begeleid. Op deze manier is er niemand die niet geholpen wordt, want iedereen hoort ergens bij.

Geheim 97
HET ZOU INDERDAAD VERSTANDIG ZIJN het idee van persoonlijke verlichting helemaal los te laten. Het is een verkeerde benaming. De persoon die je probeert te verlichten is het obstakel dat je in de weg staat. Wie je bent is niet de persoon die je probeert te verlichten.

Geheim 98
Aan pogingen je relatie met de Leraren te gebruiken voor je persoonlijke doeleinden hechten zij geen belang. Zij erkennen hun doel en niets anders. En aangezien zij geen persoonlijke doelen hebben kunnen ze de band die jij met hen aangaat niet corrumperen.

Geheim 99
ALS JE EEN DOEL HEBT zul je dat onderwijzen. Als je geen doel hebt moet je het zien te vinden.

Geheim 100
IEDEREEN WIL HET ANTWOORD WETEN zonder de reis te maken. Het is de reis die het antwoord is.

Geheim 101
WAT JIJ JE HOGERE ZELF NOEMT is jouw Zelf in hogere relatie. Laten we dit belangrijke onderscheid maken, opdat jouw isolement niet geheiligd wordt: wat jij jouw Hogere Zelf noemt ben jij zelf in oneindige relatie.

Geheim 102
ZIJ DIE EEN HOGER DOEL HEBBEN volgen hun individuele rol zonder te proberen een andere rol te volgen. En toch worden ze steeds minder individueel. Naarmate ze minder individueel worden, worden ze meer relatie. Want wie je bent is relatie.

Geheim 103
DAAROM MOET JE EEN RELATIE AANGAAN met een doel om te leren over het doel. Als je relaties uit dwaasheid bent aangegaan, heb je geleerd over dwaasheid; als je pijnlijke relaties bent aangegaan, heb je over pijn geleerd. Je moet pijn als pijn herkennen, anders blijf je het plezier ervan zoeken. Helaas kan dit veel tijd kosten. Maar gelukkig voor jou heb je zoveel tijd niet. De eisen van jouw wereld vragen dat je leren in je eigen tempo laat varen. Je moet nu leren in het tempo dat nodig is.

Geheim 104
ONDER JULLIE HEERST ONGEDULD maar wij verzekeren jullie dat jullie eerste stap al te veel zal lijken.

Geheim 105
IN DE WERELD LIGT VEEL NADRUK op het ontwikkelen van individuele controle en zelfbevestiging. Dit is alleen waardevol voor zover het je de kracht en de discipline geeft sterk genoeg te zijn om alle zelfbevestiging op te geven.

Geheim 106
HET IS DE STAAT DIE JEZUS HEEFT VERWIERF die jij oprecht wenst. Je moet dus geen held van hem maken, anders verlies je wat hij heeft bereikt. Wat betreft de godsdienst die om hem heen is ontstaan: die heeft weinig met hem te maken, dat verzekeren we je. Ze biedt wel de belofte van wat hij bereikt heeft, maar geeft niet de middelen.

Geheim 107
Jij die je zorgen maakt over de zuiverheid van je bedoelingen moet die in de praktijk testen om het resultaat te ontdekken. Zij die eerst zuiverheid zoeken zullen niet deelnemen. De deelname zelf zal het vermogen om te reageren en te ontvangen bepalen. Wat zuivering eigenlijk betekent is de hindernissen tot deelname wegnemen. Persoonlijke illusies en dilemma’s moeten worden weggebrand zodat iemand in staat is om deel te nemen in een ware relatie met een waar doel. Maak je dus geen zorgen over zuiverheid, want dan maak je jezelf onbruikbaar. Je kunt geen zuiverheid vaststellen als je niet zeker weet wat dat is. Sta je zelf in plaats daarvan toe datgene te volgen waarvan je weet dat het waar is en aarzel niet. Je zult merken dat dit een uitdaging is die groot genoeg is.

Geheim 108
Je geest is zo moe van het organiseren en verzamelen van informatie dat je geen tijd hebt voor relatie. Het is raar want relatie levert alle noodzakelijke informatie.

Geheim 109
Het zijn niet zij die van verre komen uit de Grotere Gemeenschap die jullie zullen redden, want zij delen dezelfde moeilijkheden en obstakels. Jullie hopen dat zij allemaal zeer verlicht zijn maar dit is niet waar. Onder hen bevinden zich evenveel groten als hier. Hun vaardigheden variëren evenals hun technologische ontwikkeling, Ook hun communicatie- en associatievermogen variëren. Maar Wijsheid is Wijsheid in elk land en in elke cultuur, in elke leefomgeving en in elk schepsel dat erdoor wordt aangeraakt.

Geheim 110
Wat onwaar is moet mislukken. Wanneer het onware jou niet geholpen heeft, zul je de hulp die je hebt gekregen, op prijs stellen. Dan zal hulp geen handigheidje lijken; het zal geen bemoeienis lijken. Het zal niet gezien worden als opoffering, maar als de ware hulp die het is.

Geheim 111
Heb je je niet afgevraagd, intelligent als je lijkt te zijn, waarom je niet in staat bent geweest je dilemma’s op te lossen? Velen van jullie gaan onmiskenbaar relaties en verbintenissen aan, in de volle wetenschap dat ze niet zullen floreren en geen vooruitgang zullen opleveren. En toch houden jullie ze met grote toewijding in stand. Waarom? Is dit niet merkwaardig? Jullie doen dat omdat jullie proberen een voorwaarde te scheppen voor een ondubbelzinnige keuze.

Geheim 112
Pas als je een toestand van geen-keuze hebt bereikt ben je op vaste grond beland. Deze toestand van geen-keuze bevordert het nemen van beslissingen van belang. Denk niet dat je dit begrijpt voordat je het hebt meegemaakt.

Geheim 113
Word geen perfect individu, want je zult niets zijn, alhoewel vriendelijk geprezen in de wereld. Een zeer waardevol niets.

Geheim 114
Jouw hogere zelf is geen individu. Zij is enkel relatie. Dit is wat haar hoger maakt. Er zijn geen hogere individuen, maar er zijn wel grote relaties.

Geheim 115
Zij die streven naar vrijheid moeten vrijheid volledig opgeven. Er bestaat geen vrijheid in vrijheid. Juist als je afstand doet van vrijheid, ben je vrij. Is dit niet tegenstrijdig? Als je kunt kiezen, ben je gebonden, want je hebt nog niet bereikt wat onherroepelijk is. Alleen wat onherroepelijk is kent vrijheid, want alleen dat is consistent en heel en vreedzaam, omdat het onherroepelijk is. Een onherroepelijke beslissing is geen beslissing. Het is Kennis.

Geheim 116
Als we je slechts het eerste stukje van de puzzel geven ga je dan rondbazuinen dat dat het antwoord is, wanneer het slechts het eerste stukje is? En kun je geduldig wachten terwijl je honderden stukjes aangereikt krijgt en je ze een voor een geduldig in elkaar past?

Geheim 117
Probeer ook maar een moment de samenkomst te voelen die in waarheid om je heen plaatsvindt – dit wordt de kroon genoemd, een samenkomst van dienaren. Het is alsof je geest enkel vuur is en zij samenkomen om de vlammen te aanschouwen. In het vuur geven zij je hun raad en hun liefde.

Geheim 118
In de wereld komen alle mensen dichter bij elkaar. Het is het einde van de stammenstructuur. Het is het einde van afzonderlijke staten. En dit levert weerstand op. Alle grieven die al duizenden jaren bestaan, worden nu gevoeld en tekenen zich scherp af. Krijgt deze samenkomst geen grote steun van degenen die wachten om zich te herenigen met anderen die hun afkomst hier delen? En wordt de wereld niet gadegeslagen door mensen met verdienste en mensen zonder verdienste?

Geheim 119
Jullie hebben werkelijk weinig benul van wat zich buiten jullie grenzen afspeelt. De wereld is als een dorp dat nooit in aanraking is gekomen met de buitenwereld. Het wordt in beslag genomen door zijn eigen moeilijkheden en zorgen. Mensen in het dorp zijn erg bezorgd maar onwetend. En als de buitenwereld het dorp binnendringt, begint het dan niet de stress hiervan te voelen? En komt de verdeeldheid niet tot uiting als het naar buiten kijkt? Het is een redelijke vergelijking. Deze wereld is een klein dorp, bezig met zichzelf, zoals jij toen je een klein kind was bezig was met jezelf. En was het niet moeilijk om volwassen te worden, met veel teleurstellingen en tijden van stress? En keken je ouders niet naar je, met wijsheid misschien, en merkten ze op dat het een moeilijke leeftijd was om door te maken terwijl je deel werd van iets groters, verantwoordelijk voor iets groters en rekenschap verschuldigd aan iets groters?

Geheim 120
“Onze namen zijn niet bekend in de wereld. Dat komt omdat we niet alleen deze wereld onder onze hoede hebben. Veel Leraren begeleiden enkel deze wereld. Dat is hun doel. Maar het is onze opdracht om deze wereld te verenigen en om haar voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap.”

Geheim 121
“De wereld gaat open. Openen is moeilijk. Het vereist zorgvuldige planning en steun, alsmede enorme bereidwilligheid. De groeperingen die zich inzetten voor het behoud van de stammenscheiding zullen hiertegen strijden alsof het hun eigen identiteit is die ze proberen te redden. En toch moet ook dit voorbijgaan. Om jullie bezoekers van buiten de wereld te kunnen begrijpen moeten jullie boven de onderlinge verdeeldheid staan. Dit is een ambitieus doel, gezien jullie huidige situatie. En toch staat de waarschuwing hiervoor slechts symbool voor het doel dat ten grondslag ligt aan de verandering zoals jullie die kennen. Denk niet dat jullie hierbij niet volledig betrokken zullen raken. Jullie hebben geen groter verlangen dan er volledig bij betrokken te raken. Want op deze manier worden jullie compleet.”

Geheim 122
“Je bent doodsbang betrokken te raken uit angst voor opoffering, uit angst voor wat je zou moeten opgeven. Eigenlijk ben je bang dat je alles zou willen opgeven voor totale betrokkenheid. De waarheid waarvoor je bang bent is je eigen wil. Want als je in contact komt met je eigen wil wordt al het andere irrelevant. Al het andere is voor jou niet van belang.”

Geheim 123
“Het plan dat je niet zelf hebt bedacht zal je redden van het dilemma waarvoor geen oplossing is.”

Geheim 124
“Het is niet ons doel je machtiger opties te geven, maar je vermogen te herstellen om Kennis te herwinnen en met Kennis, relatie.”

Geheim 125
“Degenen die op ons reageren krijgen taken die hen heel erg in beslag nemen. Want op deze manier herkennen ze hun grootsheid. Hoe kan grootsheid worden herkend, behalve door het toepassen ervan?”

Geheim 126
“Wees dus voorbereid op het bezoek van hen uit de Grotere Gemeenschap. Maar jullie moeten geadviseerd worden. Ze hebben niet allemaal goede bedoelingen. Een jonge adolescent die de wereld der volwassenen betreedt zal de wereld ontdekken door zich eraan bloot te stellen. Veel idealen en hoopvolle verwachtingen gaan misschien verloren bij het ondervinden van de ware aard en staat van degenen die hij ontmoet. Net zo is het met de opkomst van deze wereld in de Grotere Gemeenschap. Waarom is dit relevant voor jou? Het is relevant omdat het de tijd in de geschiedenis vertegenwoordigt waarbinnen jij in de wereld bent gekomen. Het is jouw verantwoordelijkheid deze geschiedenis te dienen, daarbij je rechtmatige plaats te vervullen en zo je missie hier te volbrengen.”

Geheim 127
“Contact met de Leraren is een oefening in het je herinneren van je ware geest en je ware relaties. Het doel dat hierin besloten ligt is om je dienstbaar te maken”.

Geheim 128
“Jullie zijn onbewust de bewakers van een schat. Jullie schat is jullie afstamming, de som van wat jullie geleerd hebben van al jullie activiteiten hier en buiten de wereld.”

Geheim 129
“Jullie worden allemaal in beslag genomen door jullie zelf. Dat komt omdat jullie dat zo geleerd hebben. En toch zullen jullie je bezig moeten gaan houden met datgene wat buiten jezelf ligt. Dit is jullie redding, dat verzekeren we jullie.”

Geheim 130
“Je kunt je Grotere Doel niet omwisselen noch veranderen om een ander doel te dienen. De inherente zuiverheid maakt het tot de bevrijdende kracht in jezelf. Het vertegenwoordigt het deel van je geest dat zich voorbij de wereld bevindt, maar dat er zelfs hier naar streeft zijn doel te dienen en te volbrengen.”

Geheim 131
“De aandacht voor fouten is niets anders dan een besluit om niet te weten.”

Geheim 132
“Velen van jullie zullen vragen: “Wat is mijn doel?” Je doel is je Kennis te ontdekken en God en Gods Hiërarchie te dienen.”

Geheim 133
“MANY OF YOU WILL WONDER who we are. We are what you will become.”

Geheim 134
“Je leven heeft twee mogelijkheden. Je vindt je doel en volbrengt het, of niet. Het is alleen jouw succes in deze zaak dat je zult overdenken als je eenmaal vertrekt. Want als je de wereld verlaat, laat je alle wereldse zorgen achter je en blijf je zitten met je ene doel, volbracht of niet.”

Geheim 135
“In de komende tijd zul je de grote tegenstelling tussen Kennis en geloof gaan zien. Weten kent geen grenzen. Geloven stelt ze juist.”

Geheim 136
“In afwezigheid van Kennis worden voorkeuren vastgelegd. Die zijn ondoordacht en destructief aangezien ze een ontkenning zijn van je basisinstincten en hogere neigingen.”

Geheim 137
“Gebrand zijn op het pad van het goede oogt niet altijd goed. Leren over God lijkt niet altijd heilig. Leren van Wijsheid gaat zeker de menselijke logica te boven.”

Geheim 138
“We spreken louter en alleen over het inherente proces van ontdekken wat waar is door het onware te elimineren. Eerst herken je wat waar is door het contrast te herkennen, want dit contrast zal je de bron van je geluk en je verdriet leren. Pas als deze herkenning is ontwikkeld kun je daadwerkelijk een waardevolle beslissing nemen, doordat je de bron van geluk en de bron van verdriet herkent. Dit betekent niet dat geluk per sé wenselijk is, maar je voorkeuren zullen meer neigen naar wat je een gevoel van heelheid geeft.”

Geheim 139
“Mensen zijn zeer gehecht aan hun boosheid. Dat is heel belangrijk voor hen. Maar het is zelden een aanduiding van wat ze weten. Boosheid resulteert inderdaad uit ontkenning van wat men weet. Dit veroorzaakt in alle gevallen boosheid.”

Geheim 140
“Doorzoek je geest in die kwesties die het meest relevant zijn voor jou en zet je voorkeuren en veronderstellingen af tegen wat je weet. Je kunt vervolgens de Leraren om hulp vragen bij het vinden van wat je weet en zo samen een nuttig en coöperatief avontuur beginnen.”

Geheim 141
“Als je ware verlangen je onmiddellijk gegeven werd zou je persoonlijkheid verbrijzeld worden. Je zou niet meer kunnen functioneren en sterven. Niet omdat je geschenk vernietigend was, maar omdat je niet in staat bent het te bevatten.”

Geheim 142
Velen hebben geprobeerd God te bereiken volgens hun eigen concepten en zijn daardoor vervreemd geraakt van het leven.”

Geheim 143
“De reden dat je geest je bevattingsvermogen zo ver te boven gaat, is omdat hij Kennis bevat die direct van invloed is op de levens van anderen. Veel hiervan blijft verborgen, buiten je bereik. Probeer het niet op eigen houtje te vinden anders zal er veel schade ontstaan, dat verzekeren we je. Het herwinnen van spirituele krachten is een heel serieuze zaak, een die ernstige gevolgen heeft als je er verkeerde dingen mee doet. Daarom is het zo dat als mensen vragen hoe ze hun kracht en doel kunnen herwinnen, want die zijn hetzelfde, we altijd van een procedure spreken. Je kunt niet vooruitlopen op waar je bent en je moet een stevig fundament leggen als je verstandig te werk wilt gaan.”

Geheim 144
“Als je ernaar streeft Kennis te herwinnen zul je na verloop van tijd ook jouw missie in de wereld terugvinden, die heel specifiek en precies omschreven is. Het is niet iets dat je uit eigen beweging kunt bereiken, want het werd je enkel gegeven voor je aankomst op deze plek. Als je haar wilt opeisen moet je bereid zijn iemand te zijn met een sterk karakter en enorme innerlijke kracht en eerlijkheid. Van zelfbedrog in je geest mag geen sprake zijn want het zal grote schade aanrichten in je ontwikkeling en je inderdaad op een dwaalspoor brengen.”

Geheim 145
“Jullie leerproblemen zijn hier hetzelfde als elders. Jullie moet verstandig zijn in deze zaak, want zie je, jullie wereld zal op duidelijk zichtbare wijze bezocht worden door rassen uit de Grotere Gemeenschap en jullie zullen heel enthousiast zijn omdat jullie misschien denken dat het gaat om de komst van verlichte wezens die technologisch heel vergevorderd zijn en jullie volk zullen bevrijden. Doe niet zo dwaas.”

Geheim 146
“Het probleem voor jou is inderdaad dat je Kennis helemaal niet gebaseerd is op je persoonlijke wensen. Je kunt haar niet veranderen zodat ze jouw doelen dient, die voor het grootste deel uit onwetendheid zijn ontstaan. Zonder Kennis zou je slechts de substituten creëren waarmee je nu voornamelijk leeft. Wat door ervaring ontdekt moet worden is dat deze wensen een obstakel vormen voor je geluk en vervulling. Wij leggen de nadruk op Kennis omdat zij de solide basis is waarop je wijze beslissingen kunt nemen. De Leraren zullen deze vaardigheid in je ontwikkelen. Want als je met iemand omgaat die eerlijk is en echt het beste met je voorheeft zul je zelf ook eerlijk worden. Alle vormen van bedrog zullen herkend worden en de mogelijkheid om ze recht te zetten zal je geboden worden.”

Geheim 147
“Jullie wereld bevindt zich in een voorspelbaar evolutiestadium. Denk niet dat dit uniek is, want alle beschavingen gaan door die moeilijke overgangsperiodes heen. Vele daarvan redden het niet. De mensheid is bezig een meer volwassen stadium te bereiken.”

Geheim 148
“Je leerweg, als je ervoor kiest die eerlijk voort te zetten, zal bij veel gelegenheden zeer oncomfortabel lijken. Op dat punt lijkt iedereen het eens te zijn. We zullen de moeilijkheden echter zoveel mogelijk beperken. Maar je neiging tot lijden en kritisch zelfonderzoek is niet iets waar wij invloed op uit kunnen oefenen. Dat baart grote zorgen bij de voorbereiding van studenten, want zij zullen hun fouten als zwakheden van hun kant zien. Vaak zijn deze fouten verkapte krachten. Maar de rechtvaardiging van deze fouten zal van geen enkel nut zijn.”

Geheim 149
“Je moet je zwakheden leren kennen – allemaal. Echt, het zou tragisch zijn een daarvan te laat te ontdekken.”

Geheim 150
“Je moet een plan dienen dat dat boven je macht ligt. Het wonderlijke kenmerk is dat je een perfecte controle over jezelf moeten verkrijgen om het te kunnen volgen.”

Geheim 151
“Je zult ons kennen omdat we je familie zijn. Dit kan alleen geweten worden en wordt niet bereikt door enige vorm van redenering of rationeel proces. Een oude vriend wordt gewoon herkend. Als je je ons herinnert zoals we werkelijk zijn, zul je je je leven herinneren voordat je hier kwam. Je zult je je doel en je afspraak herinneren. Je zult de kracht van je belofte herinneren en de grote hulp die je altijd omringt. Hierin zul je je ware kracht vinden, want niets wat je in de wereld kunt zien kan schaduwen werpen op een bewustzijn van deze omvang”

Geheim 152
“Je moet een persoon worden met één doel en één enkele referentie in jezelf. Dit is het wezen van genezing. Genezing is niet alleen het herstel van lichaamsfuncties of het tot rust brengen van emotionele verstoringen. Zolang je geest verdeeld is ben je ziek en heb je genezing nodig, ongeacht welke procedure je voor jezelf kiest.

Geheim 153
“Er zullen altijd mensen zijn die proberen misbruik van je te maken als je hen diensten aanbiedt. Je moet je bewust zijn van hen die lichamelijk aanwezig zijn maar ook van hen die dat niet zijn. Hierbij is je Kennis je bescherming want zij herkent alleen hen om je heen en in je binnenste die van de waarheid getuigen. Maar om dit onderscheid te leren moet je eerlijkheid verder reiken dan je huidige definities. Je moet niet iets beschermen dat ontrouw is aan je Kennis. En je moet leren je Kennis te onderscheiden van je overtuigingen en gekoesterde idealen. Een moeilijke taak, maar een waar je de tijd en juiste omstandigheden voor gegeven worden om haar te volbrengen.”

Geheim 154
“Als je je afkomst en daarmee de Kennis van jouw missie hier in herinnering wilt brengen, moet je boven je menselijke identiteit en aangelegenheden kunnen uitstijgen en toch alles wat je ontdekt meenemen om ze te dienen.”

Geheim 155
“Ons advies zul je onder druk in de wind slaan. Maar jouw Kennis kun je niet negeren. Het is dus verstandiger jou Kennis te geven dan advies. Je kunt je ons alleen herinneren via je Kennis. Anders zijn we louter een verschijnsel. Je zult alles vergeten wat we hebben gezegd.”

Geheim 156
“Je bent bang voor wat je weet want het zal je leven volslagen veranderen en je een ware kans op geluk bieden, wat op dit moment ver weg is. Tot die tijd zul je slechts dingen uitproberen totdat je ontdekt dat ze niet voldoen.”

Geheim 157
“Naarmate je geest zich verruimt zul je een breed scala aan dingen beginnen te ervaren – aanwezigheden, communicaties enzovoorts. Toch duidt dit niet op wijsheid.”

Geheim 158
“Je hart zal je leiden. We hebben eerder hierover gesproken. Het zijn niet je emoties waar we over spreken maar je Kennis.”

Geheim 159
“Tenzij je voelt wat je weet zijn je gevoelens van weinig waarde en van voorbijgaande aard, ze zijn slechts reacties in zichzelf.”

Geheim 160

“Spirituele Families dienen alle werelden. Toch zijn er maar een paar individuen binnen elke wereld die zich bewust zijn van de Families. Alleen die werelden die cultureel gevorderd en verenigd zijn kunnen kennis hebben van de Families binnen hun eigen populatie.”

Geheim 161

“Wat voor nut zou het voor je hebben van ons af te weten tenzij je medewerking werd gevraagd?”

Geheim 162

“Jullie wereld heeft het nu mogelijk gemaakt voor velen van jullie om zonder belemmering te streven naar grotere dingen. De tijdelijke vrijheden die jullie ervaren in jullie wereld zijn hiervan het bewijs.”

Geheim 163

“Je zult sterke bondgenoten nodig hebben. Denk niet dat je jezelf kunt voorbereiden. Dat is nog nooit gelukt. Nergens. Dus denk niet dat je de uitzondering bent op het hele universum.”

Geheim 164

“Je zult altijd de afloop van een relatie weten als je ervoor kiest te luisteren.”

Geheim 165

“Wij geven de hoogste prioriteit aan persoonlijke relaties, want daarin liggen de grootste kansen om hen die eraan deelnemen te versterken of te verzwakken.”

Geheim 166

“Wij willen graag je Kennis ontwikkelen zodat je wijze besluiten kunt nemen. Je moet dit in het bijzonder doen voor hen die jou volgen. Als jij het herstel van Kennis in de wereld moet gaan onderwijzen, wat je doel is, dan moet je het voor jezelf leren terug te winnen op de terreinen waar je belangrijkste persoonlijke voorkeur ligt.”

Geheim 167

“Het is niet zo belangrijk dat er verschillen zijn tussen Spirituele Families. Wat belangrijk is is dat je deel van uitmaakt van een ervan. De verschillen liggen eigenlijk compleet voorbij het menselijke niveau. Families zijn alleen maar gescheiden om uiteenlopende belangen en gezichtspunten te dienen. Hun methoden zijn uniek. Niettemin vullen ze de noden aan van degenen die tot hun leden behoren.”

Geheim 168

Dit idee van Spirituele Families zal met een mengeling aan reacties worden ontvangen. Gehoopt wordt dat allen één zijn in God en toch leren we allemaal middels groepen en procedures. Zie je, het Meesterplan heeft al je ontwikkelingen meegenomen – persoonlijke relaties, huwelijk, kinderen, groepen, religie, overheid, alles – en ze een nieuwe functie en doel gegeven. God is heel slim. God zal jouw eigen spel winnen. Het is geen makkelijke taak om je spel te winnen. Alleen het Meesterbrein kan dit bedenken. God zal de tegenstellingen van de afscheiding gebruiken om het hele universum te verenigen.”

Geheim 169

“Het is niet belangrijk of je gelooft in onze aanwezigheid of niet. Dit kan alleen maar geweten worden en geloof voegt daar nauwelijks bewijs aan toe.”

Geheim 170

“Je kunt je niet alleen op deze wereld richten, want deze wereld is niet alleen. Uiteindelijk ligt haar lot in de handen van de Spirituele Families.”

Geheim 171

“De waarden van deze wereld zullen zo beïnvloed worden bij jullie opkomst in de Grotere Gemeenschap. Nog nooit is er zo’n grote impact geweest op het bewustzijn van hen die hier wonen noch een met zulke ernstige gevolgen. Godsdienst, kunst, filosofie, cultuur, de grondslagen van bestuur, wetgeving en ethiek – zullen allemaal enorm beïnvloed worden.”

Geheim 172

“Zij die zich vastklampen aan het oude strijden tegen de krachten van verandering die alles lijken te ondermijnen waaraan zij waarde hechten. Wees daarom erkentelijk voor de waarde die het verleden heeft behouden en sta open voor een toekomst van een compleet ander gehalte, en houd daarbij in gedachten dat alle verandering, alle verschijnselen en alle wezens, ongeacht vorm of oriëntatie, deel uitmaken van hetzelfde leerproces richting God.”

Geheim 173

“De komende gebeurtenissen zullen een verschuiving in de realiteit van de bewoners van de Aarde vereisen. Ze moeten veranderen of zich verzetten tegen wat ze nu ervaren. Dit is het enige waarop zij anticiperen in hun pogingen oude godsdiensten, systemen en waarden te laten herleven, waarvan vele een waardevol doel hebben gediend, maar die in essentie al lang tot het verleden behoren. Zijn de voorbereidingen in deze eeuw met zijn oplevingen, zijn nieuwe inzichten, zijn uitbarstingen van conflict en zijn technologische ontwikkeling niet een voorbereiding op wat er in de volgende nieuwe eeuwen zal gebeuren? Heeft dit alles niet zo snel geleid tot een belangrijk keerpunt, alsof het een race is naar een finish die op zichzelf slechts een nieuw begin is?”

Geheim 174

“Jij bent de Kennis waarover we spreken. Kennis bezit of herwin je niet zomaar. Het is niet iets wat je bezit. Het is niet iets dat je verwerft. Het is niet iets dat je cadeau krijgt. Je moet de kracht worden die al het leven verenigt in plaats van slechts een van de onderdelen ervan.”

Geheim 175

“Het is niet voldoende om een nieuwe identiteit te accepteren als zijnde wenselijker, want je bent tijdens je reizen al op veel plaatsen geweest en toch is het jouw bestemming, net als van hen die je volgen, de binding te worden en niet de gebondene. Kan dit op een andere manier begrepen worden dan door diepgaande ervaring? Nee, dat kan niet.”

Geheim 176

“Je zult noch God noch Gods schepping worden, maar de relatie tussen die twee. Werkelijkheid is relatie. Het is noch het individu noch het geheel, zoals jij hierover denkt.”

Geheim 177

“Zoveel getuigenissen zijn afgelegd over het oneindige, over de goden, over de kracht van liefde en broederschap, en toch kunnen alleen zij die deze kracht zijn een ware verandering met blijvend effect teweegbrengen.”

Geheim 178

“Heb vertrouwen dat je hart de weg kent naar zijn Thuis, want zonder tussenkomst zal het eenvoudigweg zijn natuurlijke en onvermijdelijke koers varen terug naar zijn Thuis, terug naar zijn ware relaties, maar ogenschijnlijk vooruit, ver vooruit, voorbij alles wat je tot nu toe hebt ervaren.”

Geheim 179

“Innerlijke Weten, waarachtig doel, de aanwezigheid van de Leraren – laten allemaal een innerlijke roeping weerklinken die in kracht en bereik moet groeien naargelang je er aandacht aan besteedt, het gebruikt, erkent en toepast. Alles wat ermee in tegenspraak is zal op een bepaald moment worden herkend en opgegeven als ongewenst, als louter een belemmering voor de natuurlijke terugkeer van het hart.”

Geheim 180

“We zullen je niets ontnemen, hoewel we je voor bepaalde periodes kunnen vragen je betrokkenheid te beperken zodat je een nieuwe gewaarwording en een grotere ervaring van jezelf en de wereld waarin je leeft kunt opdoen. Dit zijn tijdelijke hulpmiddelen. Ze bieden kansen, want nieuwe kansen kunnen zich alleen aandienen onder bijzondere omstandigheden.”

Geheim 181

“We adviseren je niet te oordelen over anderen in de wereld. Erken dat wanneer je dit doet je geest gesloten is. Zie hun moeilijke situatie als je dat kunt, maar oordeel niet over hen noch over hun plaats, want zij bevinden zich op het pad van de keuze, allemaal.”

Geheim 182

“Als je contact met ons wilt maken laat dan eenvoudigweg je gedachten tot rust komen, of ga erdoorheen alsof ze niets waren dan nevelflarden in de mist. Want wat is de mist anders dan je eigen gedachten? Deze gedachten zijn niet je ware gedachten, want je ware gedachten komen voort uit dat deel van jezelf waarover wij spreken, dat het grotere onsterfelijke aspect van jou is.”

Geheim 183

“Hoewel veel van wat we te zeggen hebben een diepe wijsheid en een praktische toepassing binnen jullie wereld vertegenwoordigt, is ons verlangen om informatie met jullie te delen slechts de loper die we ter verwelkoming voor jullie uitrollen om deze grotere leefgemeenschap binnen te gaan.”

Geheim 184

“Doordat je put uit je Grotere Realiteit kun je iets van grootsheid in de wereld neerzetten, want niets in de wereld is groots.”

Geheim 185

“Je zult uit eigen ervaring zien dat hoe ellendig iemands leven ook mag zijn, zijn of haar ellende eigenlijk een afscherming is van de Grotere Realiteit waarover wij spreken. Door je dit bewust te zijn zul je waar medeleven leren en zul je niet ongeduldig zijn met hen die langzaam of helemaal niet lijken te vorderen. Hoewel je hen hoop op bevrijding uit hun eigen gevangenschap kunt aanbieden, moet je erkennen dat zij ook bang zijn voor deze bevrijding.”

Geheim 186

“Het ervaren van grootsheid zal je het perspectief bieden dat nodig is om jezelf toestemming te geven om te volgen wat je weet.”

Geheim 187

“Jullie verplichtingen zijn kansen om alles wat je gedaan hebt om te zetten in iets goeds. Op die manier wordt alles wat hier is voertuig en middel om ware communicatie en relatie tot stand te brengen in een wereld van afgescheiden levens en loze verwachtingen. Denk na over deze dingen, maar trek geen conclusies, want je zult tekortschieten als je dat doet.”

Geheim 188

“In zekere zin moet je je idee van familie opschorten, want zelfs dit woord kiezen we alleen omdat het vertrouwd is. Het zou wijzer zijn om te zeggen dat het een leeropdracht is, een gebied van deelname in het Grotere Plan.”

Geheim 189

“Je kunt geen heelheid uit afscheiding kiezen, maar je kunt kiezen voor een grotere deelname die heelheid binnen je ervaringswereld beschikbaar maakt.”

Geheim 190

“In feite zijn de omschrijvingen van de reis die jullie wereld gebruikt opmerkelijk ontoereikend, want ze omvatten de grotere schepping niet, zelfs niet van de zichtbare realiteit, om nog maar te zwijgen over de grotere domeinen die niet zichtbaar zijn.”

Geheim 191

“Wat is je Spirituele Familie anders dan het ervaren van je fundament, gegeven binnen een raamwerk dat je kunt koesteren en accepteren? God heeft een Plan opgesteld dat werkt omdat het alle niveaus van afscheiding herschikt tot een functionerende en bewegende organisatie. Het omvat iedereen. Het is veel meer meester over jouw scheppingen dan dat jij dat bent.”

Geheim 192

“Je kunt de waarheid niet alleen vinden, want de waarheid is dat je niet alleen bent.”

Geheim 193

“Het is de tendens in deze wereld – en in feite in alle werelden – om zich te identificeren met een concept of een overtuiging, zich te identificeren met een denksysteem in plaats van zichzelf voor te bereiden op directe ervaring. Inderdaad beweren sommige denksystemen dat dit hun doel is. Maar ervaring moet op de eerste plaats komen. Als ervaring niet op de eerste plaats komt zal het denksysteem het doel zijn en niet het middel om iets groters te bereiken. Heb dus geen vastomlijnd idee over Spirituele Familie. Het is alleen maar terminologie die we gebruiken omdat het relevant is voor jullie ervaring hier. Spirituele Familie is een ervaring.”

Geheim 194

“Je leven is de brug geweest, maar je gaat er overheen naar een groter leven. De bruggen die jullie bouwen in de wereld zijn jullie organisaties en gemeenschappen, die ervoor zorgen dat jullie constructief en niet chaotisch functioneren in de wereld. Jullie kunnen deze bruggen begrijpen, maar de brug van de wereld naar het hiernamaals zal altijd diep mysterieus blijven, want het hiernamaals is altijd verder dan jullie gegaan zijn. Zodoende hebben jullie zekerheid en mysterie tegelijk.”

Geheim 195

“De wereld kent vele verlokkingen die beschouwd willen worden als relatie. Maar feitelijk zijn dat geen ware relaties want ze zijn zonder doel. In feite staan ze het doel in de weg. Deze verlokkingen kunnen behoorlijk krachtig zijn omdat ze bepaalde kwaliteiten lijken te hebben waarvan de betrokken individuen denken dat zij die persoonlijk missen. Als deze relaties waarachtig bezien werden zouden ze substantie blijken te missen, want de drijvende kracht erachter is behoefte en onzekerheid, in plaats van doel. Om deze relaties in stand houden moeten de behoefte en onzekerheid die hun oorsprong vormen gehandhaafd worden, want als de behoefte en onzekerheid voorbij zijn gaat de relatie ook voorbij.”

Geheim 196

“De rol van de Leraar is het domein van relaties van de student te verbreden. Dit is het pad naar God, want God is totale relatie, relatie zonder grens. Deze ervaring van God kan niet lang in het fysieke lichaam volgehouden worden, want het zou het je onmogelijk maken te functioneren in je dagelijkse activiteiten. En als het toch, al is het maar even, aangeraakt kan worden, zal het al je activiteiten verrijken en je een perspectief bieden dat nodig is om hier succesvol te leven. “

Geheim 197

“Je relatie met de Leraren is een toegangspoort. Het is niet het einde. Het is zelfs niet het doel. Het is het middel. Toch is het niet het totale middel want de Leraren willen niet dat jij je voor alles op hen verlaat. Ze moeten je leren te vertrouwen op je eigen Kennis. Op die manier geven ze je terug wat van jou is zonder iets van zichzelf kwijt te raken, daarmee het belangrijke feit demonstrerend dat je relaties herstellend werken indien ze correct bezien worden.”

Geheim 198

“Het ervaren van je Leraren is een kans om relatie direct te ervaren. Het vereist niet de fysieke aanwezigheid van de Leraren. In feite zijn jullie allemaal fysiek aanwezig en ervaren jullie elkaar slechts zelden.”

Geheim 199

“De Leraren zijn onzichtbaar voor jullie. Ze zullen alleen een fysieke gelijkenis aannemen om een specifiek doel te bewerkstelligen en dit is beslist zeldzaam.”

Geheim 200

“Je Leraren presenteren zich aan je zonder verhulling, zonder bedrog, zonder schijn. Zij moeten gevoeld worden. Dit is wat we bedoelen wanneer we spreken over de Aanwezigheid. Dit is het doel van deze Leer. Want als dit eenmaal begint zul je je je oude relaties beginnen te herinneren. Wanneer je je je oude relaties herinnert zal de herinnering aan wat je bereikt hebt terugkomen, en de enorme rijkdommen die je meebrengt zullen hervonden worden. Dan zal je doel in het leven duidelijk worden.”

Geheim 201
“NU ZULLEN VELEN VAN JULLIE MISSCHIEN VRAGEN: ‘Wat is mijn doel?’ en Wij zullen steeds opnieuw antwoorden met je de middelen aan te bieden om het terug te winnen. Is je doel een definitie? Is het alleen maar een baan in de wereld? Natuurlijk niet. Het is een ervaring die groot genoeg geworden is dat je die kunt delen met anderen.

Geheim 202
“DEZE LEER IS SLECHTS EEN MIDDEL, zoals vele andere. Maar zij is wel uniek in sommige opzichten want ze introduceert een oud idee dat lang vergeten was. Waarlijk, het idee van een Spirituele Familie is nauwelijks vermeld in de geschreven geschiedenis. Het was vergeten.”

Geheim 203
“NU DE WERELD AAN HET EINDE KOMT van het tijdperk van stamverbanden en strijdt voor eenheid in alle uithoeken van de wereld, kan het idee van Spirituele Families onderwezen en gerealiseerd worden. Het is het spirituele fundament voor het ervaren van de wereld als deel van een Grotere Gemeenschap van werelden.”

Geheim 204
“EVENALS JULLIE WERELD ZELF EEN TRADITIE KENT van spirituele leraren en voorbeeldfiguren, zo kent ook de Grotere Gemeenschap een spirituele traditie. Denk aan jullie godsdiensten. Die zijn alleen voor mensen, is het niet? Zij houden geen rekening met intelligent leven elders. Het zijn voorschriften voor mensen. En toch zijn er voorschriften voor al het intelligente leven, want niets wordt uitgesloten van het Grotere Plan. Het is binnen deze context dat de Spirituele Familie relevant is en ervaren kan worden.”

Geheim 205
“WIJ KUNNEN JE NIET VRAGEN om grotere Kennis te leren als je eigen persoonlijke leven in een rampzalige staat verkeert. Daarom is de eerste en meest fundamentele activiteit je zaken in overeenstemming brengen met je Kennis. Zolang dit niet is gebeurd zul je blijven worstelen met je eigen innerlijke conflicten en zul je die innerlijke conflicten laten zien in je relaties met andere mensen.”

Geheim 206
“HET ZAL TIJD KOSTEN INZICHT TE KRIJGEN in de aard van gezag tussen Leraar en student. Wie is de baas? Wiens wil wordt geuit? Wiens verlangens worden vervuld? Enzovoorts. Alleen ervaring zal in dit opzicht de weldadigheid van je Leraren aantonen. Alleen ervaring zal aantonen dat dit resulteert in het herstel van je Kennis en alle relaties die Kennis vergroten en aanschouwelijk maken.”

Geheim 207
“JE BENT NIET NODIG waar alles geweldig is. Je bent nodig waar alles niet geweldig is. Als dit leven voorbij is kan alles geweldig zijn. Je hebt veel moeite gedaan om in deze wereld te komen, om te zijn waar dingen niet geweldig zijn. In deze wereld zijn dingen niet geweldig. Begrijp je? Lieg er niet over anders zul je het toonbeeld van onwetendheid worden. Je weet dat dingen niet geweldig zijn.”

Geheim 208
“ZOEK UIT WAT JE MOET DOEN IN JE LEVEN. Dat zal je relaties met iedereen oplossen. Je bent niet in harmonie met jezelf.”

Geheim 209
“SNAP JE HET? JE MOET BESLISSINGEN NEMEN IN HET LEVEN. Je kunt niet alles hebben. Als je probeert alles te hebben zul je niets hebben.”

Geheim 210
“SPIRITUELE VOORUITGANG IS OVERAL gebaseerd op twee principes. Ongeacht de traditie van de Leraren, de geschiedenis of de gewoontes, is zij gebaseerd op Kennis in de wereld en Kennis daarbuiten.”

Geheim 211
“ALS JE KENNIS WILT ONTWIKKELEN kun je niet de inhoud van je Kennis bepalen, want zij zal jou bepalen, en naarmate zij groeit zul je je bijna hulpeloos voelen in haar Aanwezigheid. En toch zal haar Aanwezigheid de troost zijn die je altijd hebt gezocht in al je relaties, aspiraties en inspanningen.”

Geheim 212
“DE GEBEURTENISSEN VAN DE GROTERE GEMEENSCHAP in deze sector hebben jullie wereld grotendeels genegeerd. Jullie wereld is niet eens bekend binnen deze sector. De tijd moet echter verandering en groei brengen. Als de adolescent volwassen wordt moet hij of zij het leven in de wereld onder ogen zien. En dus moet jullie wereld haar volwassenheid in het leven in de Grotere Gemeenschap onder ogen zien. Dit is zonder twijfel een moeilijke overgang, want jullie filosofie – inderdaad het grondbeginsel van jullie leven – wordt begrijpelijkerwijs geassocieerd met een menselijke identiteit. Het zal niet makkelijk zijn hen te ontvangen die deze menselijke identiteit niet delen. Jullie zullen net zo vreemd zijn voor hen als zij voor jullie.”

Geheim 213
“DE LERAREN ONDERRICHTEN OVERAL, maar zij moeten hun eigen soort onderrichten.”

Geheim 214
“PROBEER NIET HET HOOGSTE PUNT TE BEREIKEN anders mis je misschien de stap die vlak voor je ligt, de stap die zo lang op je heeft gewacht.”

Geheim 215
“JE HEBT ALTIJD TWEE MOGELIJKHEDEN BIJ EEN RELATIE. Ze leiden allebei naar hetzelfde punt als ze begrepen worden. Je zoekt een relatie om fantasie te begrijpen. En je zoekt een relatie om Kennis te ontwikkelen. Er zijn geen andere mogelijkheden, ongeacht de aantrekkingskracht.”

Geheim 216
“JE KUNT KENNIS PAS WAARDEREN als je fantasie hebt geproefd. Dit is waar. Maar je zucht naar fantasie mag niet sterker zijn dan je levenskracht of -vermogen. Als dat wel zo is zul je deze kans om te leren verknoeien. Je zult je leven beëindigen met niets en zult terugkeren om het nog een keer te proberen.”

Geheim 217
“JE KUNT ZO VAAK ALS JE WILT VAN BAAN WISSELEN, maar dat verandert niets behalve de omstandigheden. Omstandigheden kunnen een diepere neiging niet bevredigen. Als je de diepere neiging hebt moet je Kennis zoeken, want dat pakt het probleem direct aan. Dan zal een carrière-switch stapsgewijs tot stand komen. Het is onvermijdelijk. Je kunt geen Kennis ontwikkelen zonder constructieve handeling; dat is niet mogelijk. En er kan geen constructieve handeling zijn zonder Kennis.”

Geheim 218
“DE GROTERE GEMEENSCHAP is een gemeenschap van werelden. Maar de Grotere Religie, als we het zo mogen noemen, is in het leven geroepen om te dienen voorbij de tradities van individuele werelden, want dat is het rijk van grotere Kennis. Het plan van God is niet een plan alleen voor Christenen of Boeddhisten of Moslims. Het is een plan voor mensen en niet menselijke wezens. Binnen deze context kunnen jullie wereldreligies nieuwe betekenis krijgen en nieuwe waardering vinden.”

Geheim 219
“JULLIE GAAN ONTDEKT WORDEN, MIJN KINDEREN, door krachten die jullie nog nooit zijn tegengekomen in dit leven. Als jullie ze willen begrijpen moet dat van Kennis komen, niet van menselijk speculeren. Als jullie erop willen anticiperen en hun bedoeling willen begrijpen moet het van Kennis komen. Wij hebben deze Leer voor dit ene doel opgezet – om jullie in contact te brengen met de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap en om jullie maximaal de kans te geven Kennis te ervaren, vooral in deze tijd.”

Geheim 220
“IN DIT TIJDSGEWRICHT, omdat jullie allemaal de dreigende verandering aanvoelen, reageren jullie overeenkomstig jullie persoonlijke neigingen. Sommigen proberen oude tradities nieuw leven in te blazen en oude grondslagen te verstevigen, terwijl anderen juist alle tradities en grondslagen proberen te verbreken. Sommigen proberen God te bereiken en het werelds bestaan te ontvluchten, terwijl anderen tot wanhoop vervallen. Dit zijn slechts verschillende reacties op hetzelfde basisgevoel.”

Geheim 221
“SOMMIGEN WORDEN TOT DIENSTVERLENING OPGEROEPEN of ze er nu klaar voor zijn of niet. Als een gebouw in brand stond zou je reageren, of je er klaar voor was of niet. Zou je gaan zitten denken: ‘Ben ik klaar voor een brand in mijn leven?’”

Geheim 222
“ALS JE COMPLEET BENT IN DEZE WERELD zal Kennis je belangrijkste zorg zijn. Als wij spreken over Kennis spreken we niet over een hoeveelheid informatie. We spreken over een vermogen tot ruimere ervaring.”

Geheim 223
“JULLIE GEWELDIGE SPIRITUELE LERAREN hebben ongekend geweld in de wereld ontketend, is het niet? Konden zij die een openbaar standpunt innamen een vreedzaam proces garanderen? Beslist niet. Maar toch was hun bedoeling niet agressief. Jullie kunnen proberen verandering teweeg te brengen, maar jullie zullen oproer, geweld, frictie en verwarring teweegbrengen. Het is betreurenswaardig, maar zo groeien mensen.”

Geheim 224
“WIL DEZE WERELD VERENIGD WORDEN tot één natie dan zal dat ongekend geweld met zich meebrengen, en toch is dit een vooruitzicht dat velen koesteren. Het is eigenlijk niet alleen een gekoesterd vooruitzicht, het is noodzaak. Blootstelling aan de Grotere Gemeenschap zal dit teweegbrengen. Jullie kunnen niet verdeeld zijn binnen jullie wereld en op succesvolle wijze de krachten van buiten het hoofd bieden.”

Geheim 225
“KENNIS HEB JE AL, tenminste voor zover zij ontwikkeld is. Haar herwinnen is je eerste verantwoordelijkheid. Om haar terug te winnen moet je er ruimte voor maken. Als je geest helemaal vol zit met ideeën, en je neemt aan dat dit voldoende is om het fysieke en niet-fysieke universum aan te kunnen, is er geen ruimte voor Kennis.”

Geheim 226
“ALS JE DE LERAREN VAN GOD die je omringen wenst te ervaren, of je ze nu Engelen noemt of wat je maar wilt, moet je een plek binnenin je hebben die ervoor openstaat. Dus maak je geest vrij van grootse gedachten. Dan kun je het nu betreden, hetgeen het begin is van het ervaren van Kennis.”

Geheim 227
“EEN VERHEVEN IDEAAL GEEFT RICHTING aan de bewuste geest om zijn eigen diepte te zoeken. Maar het kan je niet meenemen de diepte in. Hier zullen je Leraren, die leden zijn van je Spirituele Familie, een meer directe rol op zich nemen bij je ontwikkeling. Want vanaf hier kun je jezelf niet leiden. Je kunt niet alleen gaan. Je hebt leiding en gezelschap nodig, een spirituele gemeenschap zowel hier als daarbuiten.”

Geheim 228
“DEGENE DIE DENKT dat hij of zij op zichzelf Kennis kan binnengaan loopt het risico gek en wanhopig te worden. Het is hoogst onverantwoord.”

Geheim 229
“VOOR SOMMIGEN IS HET ZICH BEWUST WORDEN VAN KENNIS pijnlijk omdat het zo veel van hun persoonlijke overtuigingen ontkracht. Kennis lijkt misschien helemaal niet op God. Ze is eenvoudig. Ze is helder. Ze kiest geen partij. Ze stuurt acties uit eigen beweging aan zonder zich iets aan te trekken van invloeden van buitenaf.”

Geheim 230
“WIJ SPREKEN ALLEEN OVER DE GROTERE GEMEENSCHAP om Kennis te stimuleren, hoewel het onwaarschijnlijk is dat iemand van jullie haar voor dit doel zal gebruiken.”

Geheim 231
“WIJ ZIJN GEBONDEN AAN HET FYSIEKE vanwege onze verplichtingen en ons verlangen om te dienen, welke dezelfde zijn. Wij hebben toegang tot een Grotere Realiteit, maar we bestaan hier. Wij worden gevoed door deze Grotere Realiteit en daarom kunnen wij zonder ellende in onze hoedanigheid bestaan. Wij dienen onze Spirituele Familie, waarvan we houden. Wij kennen onze beperkingen. We maken volledig gebruik van onze krachten. Wij volgen onze Leraren, die jullie niet kunnen horen. Wij vertegenwoordigen hen zoals zij degenen boven hen vertegenwoordigen.”

Geheim 232
“ONZE LERINGEN ZIJN GROTENDEELS GEHEIM vanwege mogelijk conflict met bestaande tradities. Onze belangrijkste service is het terugwinnen van Kennis.”

Geheim 233
“VOOR SOMMIGEN ZULLEN DE LERAREN ALTIJD op de achtergrond blijven. Dientengevolge denken zij dat hun grotere inspiratie alleen vanuit henzelf komt. Anderen kunnen geen vooruitgang boeken zonder bewuste hulp. Dit wordt bepaald door het niveau van het individu en de missie die hij of zij moet volbrengen.”

Geheim 234
“HET ZOU JUIST ZIJN TE ZEGGEN dat alle Kennis de permanente totstandkoming van relatie is. Maar omdat jullie kijk op relaties zo vluchtig is zou dit alleen niet voldoende zijn voor een praktische benadering.”

Geheim 235
“JE VERLEDEN moet een opeenstapeling van dankbaarheid zijn als ze überhaupt werkelijk wil zijn.”

Geheim 236
“GELOOFSSYSTEMEN ZIJN HOOGSTENS VAN EEN TIJDELIJKE DOELMATIGHEID. Zij richten je eenvoudig op je volgende stap, en als deze stap eenmaal gezet is worden ze grotendeels aan de kant geschoven. Dus als je Christen bent en door je spirituele oefeningen een grotere eenheid met of geheel aan Kennis bereikt, zul je geen goed Christen meer zijn en waarschijnlijk beschouwd worden als een ketter. Nu ben je iets heel anders dat niemand kan omschrijven.”

Geheim 237
“ALS JE MET KENNIS SPREEKT zul je erg weinig bewustzijn hebben van jezelf. Maar je zult je zeer bewust zijn van wat zich om je heen bevindt.”

Geheim 238
“AL DIE PERSOONLIJKE GROEI: wat kan het voor je doen? Je hebt Kennis of niet.”

Geheim 239
“ALS JE JE BEPERKINGEN VERNIETIGT vernietig je het evenwichtssysteem waardoor je op hopelijk constructieve wijze vooruit blijft gaan. Je moet onderweg verbindingen leggen. Maar knoei verder niet met je eigen onderhoud. Mensen die dit doen worden gek.”

Geheim 240
“JE BENT VEEL TE BEZORGD over je eigen vooruitgang, maar je hebt geen referentie om te kunnen bepalen hoe goed je het doet. Sommige mensen die het slecht doen staan op het punt iets groots te ontdekken. Anderen die denken dat ze grote stappen maken zijn alleen maar zichzelf aan het stimuleren. Hoe kun je dat ook weten?”

Geheim 241
“INNERLIJKE LEIDING IS EENVOUDIGWEG HET HERSTELLEN van een bestaande relatie. Dit is de ware betekenis. Hoewel het bijzonder lijkt voor degene die het ontvangt is het simpelweg een herstellen van een oude band, alsof een oude vriend voor een specifiek doel opnieuw in je leven gekomen is.”

Geheim 242
“KENNIS IS VEEL KRACHTIGER dan jij persoonlijk bent. Daarom moet je ruimte in je geest inrichten zodat Kennis kan opkomen. Het is geen speeltje. Wanneer de opkomst ervan eenmaal begonnen is, moet het doorgaan.”

Geheim 243
“JE KUNT NIET INGAAN TEGEN WAT JE WEET. Je kunt niet onderhandelen met wat je weet. Dus begin niet aan het pad van Kennis tenzij je de verantwoordelijkheden ervoor kunt accepteren.”

Geheim 244
“OMDAT DE LERAREN GROTENDEELS ONZICHTBAAR ZIJN is het moeilijk je voorstellingen op hen te projecteren. Dit zorgt voor een zuivere relatie-ervaring, want [geen enkele relatie kan worden gezien]. [Twee lichamen samen is geen relatie. Een relatie kun je niet zien; zij wordt ervaren]. Een echtelijke verbintenis kun je niet zien; het is een begrijpen.”

Geheim 245
“HET WORDT AFGERADEN hogere spirituele ervaringen te zoeken als je persoonlijke leven in de wereld een chaos is. Dit leidt tot oneerlijkheid en uiteindelijk tot mislukking.”

Geheim 246
“HET IS VANZELFSPREKEND dat beginnende studenten altijd zullen proberen Kennis te gebruiken om meer te verkrijgen van wat zij willen. Dit spreekt voor zich. En toch werkt het niet echt goed, want Kennis heeft haar eigen doel en haar eigen expressie. Zij is God binnenin je. Maar het is wel God met een specifiek plan.”

Geheim 247
“ALS HET WETEN STERK WORDT kun je deelnemen aan een grotere realiteit die je persoonlijke belangen overstijgt, hetgeen een praktische vorm van verlossing is in deze wereld.”

Geheim 248
“ER ZIJN ALTIJD VEEL PROBLEMEN met persoonlijke autoriteit. Sommigen kunnen het idee een grotere autoriteit te verkrijgen niet verdragen en sommigen zullen die van henzelf nooit opeisen. Maar alle ware leer van gene zijde is om de persoon zover te ontwikkelen dat hij zichzelf motiveert, zodat hij de waarheid van zijn eigen Kennis vertegenwoordigt.”

Geheim 249
“DE BASIS VOOR WARE RELATIE wordt gelegd op een dieper niveau, waar zelfs twee zeer verschillende personen een basis vinden voor deelname die niet teniet gedaan kan worden door hun uiteenlopende persoonlijkheden.”

Geheim 250
“ZOALS KLEINE KINDEREN zichzelf niet kunnen opvoeden kunnen jullie jezelf evenmin opvoeden. Wij konden onszelf niet opvoeden. De terugkeer naar God is de terugkeer naar gedeelde identiteit. Hier moet het individu een grote verantwoordelijkheid tot leren op zich nemen. Dit is beslist een uitdaging op zich.”

Geheim 251
“JE BENT GEHEEL AFHANKELIJK van Gods Schepping wil je iets van waarde kunnen bewerkstelligen. Dit op zich is reden tot dankbaarheid.”

Geheim 252
“VERANDERING IS INHERENT aan een ontwikkelingsproces. Verandering levert geen vrede op. Het levert wrijving op. Vrede is alleen mogelijk in een stabiele toestand, hetgeen niet wenselijk is hier. Wanneer een stabiele toestand is bereikt zal er vrede heersen. Want als een stabiele toestand is bereikt is er geen noodzaak om in vorm te leven. En omdat het idee vormloos te zijn hier zo impopulair is, is de wereld duidelijk in een staat van ontwikkeling, verandering, groei, afbraak en wederopbouw. Het kan niet gestopt worden.”

Geheim 253
“JULLIE WERELD PROBEERT ZICH TE VERENIGEN tot één gemeenschap. Het is een tijd van grote verdeeldheid. Alle werelden moeten hier doorheen, precies zoals alle individuen nu eenmaal volwassen moeten worden. Zij maken deel uit van grotere gemeenschappen; ze zijn niet louter zichzelf vervullende individuen.”

Geheim 254
“ER ZIT GEEN KRACHT IN EEN INDIVIDU TE ZIJN. Het is een krachteloze staat want de basis kan niet gerevitaliseerd worden. Je wordt voortdurend gerevitaliseerd omdat je deel uitmaakt van iets groters dat je voedt.”

Geheim 255
“MENSEN WILLEN EEN DOEL maar geen Kennis. Begrijp je? Ze zeggen: “Vertel me wat ik moet doen om me beter te voelen”.”

Geheim 256
“DE PERSOONLIJKE PROBLEMEN VAN MENSEN ZIJN HEEL EENVOUDIG, bezien vanuit Kennis. Mensen willen niet weten maar wel beslissen en dus wordt het allemaal erg ingewikkeld.”

Geheim 257
“VAAK IS VERANDERING AAN DE BUITENKANT HELEMAAL NIET NODIG. Het voorziet niet in je behoefte. Het kernprobleem is dat je niet weet wat je doet, dus kun je niet doen wat je weet.”

Geheim 258
“DE PERSONEN IN DEZE WERELD die op succesvolle wijze Kennis hebben herwonnen hebben zich in zeer hoge mate moeten losmaken van conventie, omdat Kennis op geen enkele manier conventioneel is. En hoewel zij bij tijd en wijle onvoorspelbaar mogen lijken zijn hun daden altijd uniform en dienen één doel.”

Geheim 259
“WAARDEER JE BEPERKINGEN en probeer ze niet teniet te doen, anders heb je hier geen medium om je diensten te verlenen.”

Geheim 260
“JE MOET SUCCESVOL OPEREREN IN DEZE WERELD en je fysieke vaardigheden inzetten. Weet je, het Plan roept op tot de inzet van al je zelf gecreëerde vaardigheden voor een groter doel. Zo wordt alles teruggebracht tot heelheid.”

Geheim 261
“KENNIS NEEMT JE MEE VOORBIJ ALLE IDEEËN, want ze is niet gebaseerd op ideeën. Ze is het redeneervermogen dat inherent is aan je ware Zelf. Ze kan veel effectiever opereren in de wereld dan jij want ze heeft maar één doel en geen tegenstrijdige doelen. Een man of vrouw met Kennis is een enorme kracht in de wereld.”

Geheim 262
“HET IS BELANGRIJK op zeer basale wijze naar praktische problemen te kijken. Is het “ja” of “nee”? Het is niet goed of verkeerd: het is “ja” of “nee”. Dat is een groot verschil.

Geheim 263
“OM ONDERSCHEID TE KUNNEN MAKEN MOET JE EERLIJK ZIJN, consistent, welwillend en jezelf en je mogelijkheden waarderen. Je moet geduldig en verdraagzaam zijn. Dit zijn fundamentele kwaliteiten. Hier ontdek je wat je wel wilt weten en wat je niet wilt weten, wat je wel bereid bent om op te lossen en wat niet.”

Geheim 264
“KENNIS BEVAT HET VERHAAL over wat moet worden gedaan in het leven en er moet gelegenheid zijn om dit tot uitdrukking te brengen, anders is het niet verstandig het te ontdekken.”

Geheim 265
“ALS JE EEN GROTERE WAARHEID IN JEZELF WENST TE ONTDEKKEN moet je de energie beschikbaar hebben om deel te nemen. Kennis is een zeer sterke kracht. Als je toegang tot haar begint te krijgen moet je de kracht en de capaciteit hebben om haar te ervaren en verstandig te gebruiken. Je moet heel sterk zijn. Je moet stabiel zijn. Instabiliteit wordt werkelijk gevaarlijk wanneer een grotere capaciteit wordt ontdekt. Daarom is de eerste stap zorgen voor stabiliteit. Dan kan een constructieve verandering plaatsvinden met een minimum aan risico.”

Geheim 266
“DE TWEEDE STAP IS HERKENNEN en accepteren dat de kracht van onderscheidingsvermogen en besluitvaardigheid in je aanwezig is. Wanneer deze constructief met een minimum aan idealisme wordt aangewend wordt ze een effectieve kracht in je leven. Eindelijk heb je een echte basis voor besluitvorming die gezond en betrouwbaar is.”

Geheim 267
“DE DERDE STAP IS HET GROTE HERINNEREN van Oude Wijsheid die je bezit. Alles wat je hebt verworven sinds het begin der tijden ligt opgeslagen in de bron van je Kennis, inclusief alle relaties van werkelijke waarde die je tot stand hebt gebracht. Deze zijn niet vergeten. Ze zijn een deel van je.”

Geheim 268
“DE VIERDE STAP IS DE INTEGRATIE van Kennis in je dagelijkse bezigheden. Dit is een volkomen natuurlijk proces, want het is natuurlijk voor jou om dit te doen. Als Kennis eenmaal sterk is geïntegreerd begint zij richting te geven. De Leraren zijn hier om je te helpen dit te ontwikkelen.”

Geheim 269
“LATEN WE EEN OGENBLIK SPREKEN over de praktische aspecten van deze prestatie. Als Kennis de overheersende kracht wordt in je bewustzijn wordt het onmogelijk een fout te maken. Natuurlijk is deze onmogelijkheid afhankelijk van een zeer ontwikkelde staat. Het zal steeds moeilijker worden fouten te maken want je zult een natuurlijke terughoudendheid voelen die zo sterk is geworden dat die niet kan worden genegeerd. Nu zul je in staat zijn de relationele contacten die werkelijk gunstig zijn te onderscheiden. Evenzo zal je carrière gevestigd worden op een solide basis. Je zult daar werken waarvan je weet dat je daar moet zijn. Dat is het criterium. Dit vereist vertrouwen slechts in zoverre dat het niet op de toekomst gericht is, maar zekerheid in het heden biedt. Als vertrouwen nodig is, kun je er zeker van zijn dat zekerheid in het heden zekerheid in de toekomst zal opleveren. Aangezien je alleen maar in het heden kunt zijn, is zekerheid in het heden alles wat nodig is.”

Geheim 270
“OMDAT MENSEN zo ongelooflijk gefascineerd zijn door zichzelf is het moeilijk voor hen om rekening te houden met iets anders.”

Geheim 271
“ALS JE LEDEN VAN JE EIGEN SPIRITUELE AFKOMST VOOR JE GEESTESOOG ZOU HALEN zouden zij een nogal uiteenlopend assortiment karakters in vele verschillende vormen vertegenwoordigen, maar je zou je tot hen aangetrokken voelen zoals tot je eigen kind, je beste vriend, je grootste kameraad. Dit is Kennis zonder beperking. Zij houdt zich niet bezig met de vorm van dingen. Zij houdt zich bezig met de juistheid en de inhoud van dingen.”

Geheim 272
“JIJ HEBT OP DIT MOMENT GEEN WAARDERING VOOR JEZELF, want je weet dat je niet doet wat nodig is. Hoe kun je de Leraren waarderen? Zij zijn geen goden, weet je. Aanbid hen niet want dit zullen ze niet toestaan. Maar als je je prestaties waardeert zul je weten dat je ze niet alleen geleverd hebt en dan kunnen je relaties ervaren worden.”

Geheim 273
“KENNIS BIEDT GEEN KEUZES. Iemand die in een staat van Kennis verkeert hoeft geen keuzes te maken. Je hebt in dit opzicht nog geen Kennis verworven. Daarom maak je eindeloos keuzes. Het is verstandiger om Kennis te ontwikkelen dan nog meer keuzes te maken. Als de waarheid duidelijk is zul je weten wat je moet doen en dat tegen elke prijs doen. Sterker nog, het zal niet uitmaken hoelang het duurt om het te doen. Ze zal gebruik maken van alles wat je tot dusverre hebt bereikt en zal nieuwe krachten en nieuwe ervaringen naar voren brengen. Dus komen we altijd terug bij de kwestie Kennis.”

Geheim 274
“DE MEESTE MENSEN ZIJN NIET GEDULDIG GENOEG om Kennis te ontwikkelen. Iedereen wil snelle, makkelijke oplossingen die geen enkele basis verschaffen. Mensen veranderen van de ene baan naar de andere en er is niets veranderd. Zij zijn nog net zo rusteloos en geïrriteerd als altijd. Het is een hopeloze verkwisting van jeugdjaren.”

Geheim 275
“WE SPREKEN NIET OVER AFSTAND DOEN in termen van materiële goederen. Wij denken bij afstand doen aan ideeën die niet gebaseerd zijn op wat je weet. Het zijn louter aspiraties die postgevat hebben bij gebrek aan iets anders. Mensen zijn bang voor Kennis omdat ze denken dat het hen zal beroven van hun eigen zekerheid. Maar ze levert hun juist de enige echte basis voor zekerheid.”

Geheim 276
“JE REIS KAN DAN WEL MOEILIJK ZIJN, maar zij is niet zonder humor en geluk. Wees in het midden, precies waar je bent. Streef niet naar meesterschap. Streven naar meesterschap zal je vernietigen. Wees waar je bent. Je Kennis vraagt niet meer dan dat. Grote spirituele idealen, verheven ambities, geweldige ervaringen van het licht – hier zijn mensen niet. Dit is geen Kennis. Kennis is tevreden met het herkennen van waar zij nu staat. Dit is een praktisch ervaren van oprechtheid en stabiliteit, van bescherming en doel.”

Geheim 277
“VELEN VAN JULLIE HEBBEN ERVARINGEN van onmiskenbare Kennis gehad bij de confrontatie met een zware beproeving. Dit is een aspect van de grotere kracht waarover we spreken, maar we willen die cultiveren voor vreedzamere omstandigheden.”

Geheim 278
“ER ZIJN STUDENTEN IN VERSCHILLENDE WERELDEN. Wij onderwijzen studenten hier om zich hun erfdeel elders te herinneren, zoals we hen die ergens anders zijn onderwijzen zich hun erfdeel hier te herinneren. Waarom doen we dit? Omdat het essentieel is dat deze individuen volledig geïntegreerd worden en alle aspecten van hun ware identiteit en vroegere prestaties herwinnen. Dit moet geheel zonder fantasie gedaan worden.”

Geheim 279
“STUDENTEN HEBBEN VREEMDE IDEEËN over de Leraren. Daarom is het vaak beter dat de Leraren onbekend blijven tot het moment waarop de student voldoende gevorderd is om dit bewustzijn productief te kunnen gebruiken.”

Geheim 280
“VEEL MENSEN ERKENNEN DE AANWEZIGHEID van de Leraren tot op zekere hoogte, maar ze zijn de relatie nog niet aangegaan, de feitelijke relatie die zij met de Leraren hebben. Een relatie is afhankelijk van deelname in de wereld. Bij gezamenlijke deelname, zoals een huwelijk of een hechte vriendschap, moet je iets samen doen.”

Geheim 281
“DE LERAREN HEBBEN EEN HEEL MOEILIJKE TAAK, heel moeilijk. Daarom hebben zij zo weinig studenten. Zij moeten een bijdrage leveren aan een krankzinnige situatie en een aantal krankzinnige omstandigheden. Zij moeten dit doelgericht doen, met veel geduld en mededogen. Zij moeten dulden dat hun geliefde studenten ramp na ramp creëren. Zij stimuleren dit niet, maar als dat de ambitie is van de studenten, wie kan hen dan tegenhouden? Daarom ontmoedigen we dingen die duidelijk schadelijk zijn, maar we controleren of manipuleren onze studenten niet. Dat is onze rol niet. Onze ware vermogens en middelen wachten er slechts op dat anderen er een beroep op doen. Het kan zijn dat we hierop lang, heel lang moeten wachten.”

Geheim 282
“ER IS EEN GROTERE RELIGIEUZE TRADITIE die de Grotere Gemeenschap dient. De Grotere Gemeenschap vertegenwoordigt leven op grotere schaal waarvan jullie wereld slechts een klein onderdeel vormt. Het Plan van God dient al het intelligente leven. Het is niet het exclusieve recht van deze kleine wereld. Dus om het Grotere Plan te kunnen waarderen moeten jullie niet zo’n beperkt idee hebben van wie jullie zijn en wat jullie zijn geweest. Als je in de fysieke wereld moet dienen moet je weten wat je in dit leven, en tot op zekere hoogte in andere levens, bent geweest. Hiertoe moet je door Kennis toegang verkrijgen anders is het volkomen zinloos. Het moet komen door bewustwording. Als je denkt dat je een hoog personage was in een vorig leven heeft dit geen enkele waarde, behalve dat het je eigen gevoel van belangrijkheid een beetje meer opblaast. Dit is niet waar wij het over hebben, begrijp dat alsjeblieft. Wij spreken over het directe besef dat wie je bent een groter geheel van het leven omvat.”

Geheim 283
“DIEGENEN ONDER JULLIE DIE ZONDER SUCCES geprobeerd hebben de religieuze tradities van deze wereld te volgen, wat is hiervan de reden? Komt dit omdat deze tradities corrupt of onvolmaakt zijn? Nee, dat is niet de reden. Dat komt doordat ze slechts een bepaald deel van jou kunnen bereiken. Ze bereiken niet je volledige zelf. Ze louteren je niet helemaal. Je kunt je er niet van ganser harte aan overgeven. Ze zijn voor jou onvolledig. Dat komt doordat jullie voortgekomen zijn uit een grotere religieuze traditie. Dit is de traditie waarin jullie vele, vele jaren hebben gewerkt. Daarom is het terugwinnen van deze traditie essentieel voor de ontwikkeling van je spirituele leven. In het begin kan het moeilijk zijn dit te accepteren, want het lijkt erop dat je aan het liefhebberen bent met fantastische dingen. Maar de waarheid is dat je op zoek bent naar je religieuze traditie. Als je die niet kunt vinden in de tradities van de wereld kun je beter elders zoeken, want deze wereld vertegenwoordigt niet de religieuze tradities van het hele heelal.”

Geheim 284
“VOOR HEN DIE HUN VORDERINGEN voornamelijk in deze wereld hebben gemaakt zijn de tradities van hier voldoende om aan hun behoeften te voldoen. Maar dit geldt niet voor iedereen. Daarom zoeken de Leraren die de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigen die studenten die deze traditie nodig hebben. Als zij deze traditie niet vinden zullen ze vervreemd raken in deze wereld, zich altijd ontheemd voelen, altijd de wereld en andere mensen de schuld geven van hun vervreemding, altijd vervulling zoeken in persoonlijke relaties en daarin falen.”

Geheim 285
“JE HEBT EEN BREDER PERSPECTIEF NODIG om het werk van God te kunnen begrijpen. God is niet menselijk. God denkt niet als een mens. God is niet naar jouw beeltenis gemaakt. God heeft geen beeltenis. De Bron van al het leven is verantwoordelijk voor al het leven.”

Geheim 286
“ALS JE DE AARD WILT BEGRIJPEN EN WAARDEREN van hen die God heeft gezonden om je te helpen zul je na verloop van tijd hun zienswijze gaan delen en zien wat evolutie op grotere schaal betekent. Dan zul je je taken beginnen te begrijpen en weten wat groei hier op Aarde betekent.”

Geheim 287
“ALS JE EEN GROTER DOEL WENST TE DIENEN en een Grotere Bron wenst te ervaren moet je leren wat dit betekent. Je kunt de weg niet omschrijven. Mensen streven naar perfectie omdat ze overtuigd zijn van dwaling, maar zij kennen geen perfectie. Je kunt niet het verschil tussen perfectie en dwaling kennen. Je kunt slechts dwaling kennen. Perfectie is niet het uitwissen van dwaling. Het is het vergaren van wijsheid, mededogen, kundigheid, capaciteit en liefde.”

Geheim 288
“ALS JE DE EVOLUTIE OP GROTERE SCHAAL KON ZIEN zou je beslist je verwachtingen over jezelf bijstellen. Die paar individuen die schijnbare perfectie bereiken merken dat ze aan een nieuw begin staan als ze dit leven verlaten, maar toch hoeven ze hier niet langer meer te zijn. In plaats van hun menselijkheid te overstijgen, moeten ze nu leren de identiteiten van het universum te ontdekken.”

Geheim 289
“MENSEN VRAGEN VAAK: “WAAROM HEB IK LERAREN NODIG?” Het antwoord is heel eenvoudig. Je weet helemaal niets. Je denkt dat je door je persoonlijkheid of lichaam te perfectioneren grote hoogten zal bereiken. Maar wij verzekeren je dat je grote frustratie zult bereiken. Een perfecte persoonlijkheid hoeft niet meer Kennis te hebben dan een imperfecte. Hoewel je uiteraard aanpassingen moet aanbrengen in je gedrag en denken is het perfectioneren van je gedrag volgens jullie maatstaven niet het Pad van Kennis. Kennis is niet ideeën. Het is ervaring. Het is relatie. Het is God.”

Geheim 290
“WIJ PRESENTEREN DIT IDEE VAN DE GROTERE RELIGIE. Waarom groter? Groter betekent niet beter. Het is alleen Groter omdat ze rekenschap geeft van een grotere werkelijkheid.”

Geheim 291
“MENSELIJKE WEZENS WORDEN HIER NIET NAARTOE GEZONDEN om de hoogste realiteit te bereiken. Dat is niet jullie doel. Het doel waarom jullie hier zijn is dat jullie je aanwezigheid hier voltooien.”

Geheim 292
“HET IS WAAR DAT KENNIS VERWORVEN MOET WORDEN door ervaring. Het is geen intellectuele bezigheid. Jouw intellect werd niet geschapen om het universum te begrijpen. Het werd geschapen om je weg te vinden in de details van je fysieke leven en daarin is het tamelijk bedreven geworden. Maar het kan niet op waarde schatten wat wordt gevoeld en wordt gekend. Gebruik je intellect dus niet op ongepaste wijze. Het heeft zijn ware toepassing, en een nuttige wat dat betreft.”

Geheim 293
“ONS WERK IS DUS RELIGIEUS VAN AARD omdat het te maken heeft met God. Het heeft te maken met een groter leven. In deze wereld kun je het grootste leven niet benaderen; je kunt alleen een groter leven benaderen. Je moet door de evolutiestadia heen. Als je dit begrijpt, zul je in staat zijn te onderkennen wat gedaan moet worden, wat gedaan kan worden en wat niet gedaan kan worden. Je zult je ware inspraak en je ware vereisten zien, zonder onmogelijke lasten op je schouders te nemen.”

Geheim 294
“ALLEEN ZIJN IN DEZE WERELD IS EEN VERSCHRIKKELIJK LOT. Maar je bent niet alleen. Voordat je in deze wereld kwam was je niet alleen en zij die toen bij je waren zijn nu bij je. Het herwinnen van deze herinnering is je opnieuw bewust worden van het leven in het zichtbare en van het leven daarbuiten. Dan beginnen de hindernissen van illusie weg te vallen. Dan kun je de Aanwezigheid beginnen te begrijpen in plaats van haar alleen maar te voelen.”

Geheim 295
“RELIGIEUZE ERVARING EVOLUEERT en vereist een zich uitbreidend perspectief.”

Geheim 296
“JULLIE KUNNEN ALTIJD DAT WAT WIJ ZEGGEN IN TWIJFEL TE TREKKEN. Maar het is moeilijker in twijfel te trekken wat je weet. Wat onze betrokkenheid in de loop der tijd ook moge zijn, het enige ware resultaat zal zijn wat je weet.”

Geheim 297
“WIJ HEBBEN EEN AANTAL MENSEN GEZEGD WAT ZE MOESTEN DOEN. Zij hadden gemengde reacties. Sommigen vonden dat hun persoonlijke gevoelens extreem geweld werd aangedaan. Zij waren beledigd door ons advies, waar zij oprecht om hadden gevraagd. Maar hun persoonlijke belediging was geen kritiek op ons. Zij waren gewoon bang of voelden zich niet in staat om te doen wat wij hadden gezegd.”

Geheim 298
“DE HEILIGE GEEST is eigenlijk de bezielende bemiddelaar van Kennis. Het is de communicatie van God om wakker te worden.”

Geheim 299
“HET DOEL HIERVAN IS KENNIS. Je hoeft niemand te verafgoden. Helden heb je hier niet. Wij blijven onzichtbaar. Je kunt ons niet aanbidden. Mettertijd zul je de wijsheid hiervan begrijpen en waarom dat zo essentieel is voor ons om effectief te kunnen zijn. Zelfs de groten in jullie wereld die zo ver gegaan zijn, die hun Kennis bijgedragen hebben, waren er niet op uit om als idolen aanbeden te worden. Het is hun Kennis die genegeerd werd, want mensen zijn bang voor Kennis, maar Kennis is het doel.”

Geheim 300
“ALS JE ERNAAR SMACHT, ZOEK HET DAN. Je kunt het niet omschrijven. Je kunt de uitkomst niet voorspellen maar je zoekt Kennis omdat het iets natuurlijks is voor jou. Want Kennis bevat de herinnering aan je Schepper, aan je hulp en aan je betekenis in deze wereld.”
NASI NOVARE CORAM – DE AANWEZIGHEID VAN DE LERAREN VAN GOD IS MET JE.