Wereld-evolutie

Wereldevolutie: De overgang naar een wereldgemeenschap in de volgende eeuw

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 20 november 1987
te Dallas, TX, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Laten we beginnen met een kort gebed:

“We eren de Aanwezigheid van de Grote Leraren die toezien op het welzijn van deze wereld, haar beloften en haar moeilijkheden.
Wij erkennen tevens de grote zorg die hier wordt besteed aan het cultiveren van Kennis.
Wij bewijzen eer aan allen die Kennis kunnen ontvangen en haar waarde en betekenis in de wereld herkennen.”

Wij hebben een voordeel in onze kijk op wereldzaken. Het is heel moeilijk om de wereld te zien als je erin zit, zo overheersend is zij. Het is heel moeilijk om het leven te begrijpen als je zo diep ondergedompeld bent in slechts één van de stadia ervan, zo moeilijk om het voortbestaan en de universele aspecten ervan te overwegen.

Jullie hebben allemaal veel geluk dat jullie in deze tijd leven. Ik weet zeker dat jullie je ervan bewust zijn dat jullie op een scharnierpunt in de geschiedenis leven. Gezien de versnelde evolutie van jullie samenlevingen en de totstandkoming van een wereldgemeenschap is het moeilijk dit niet in te zien. Toch willen we dat jullie je generatie nu in een iets ander kader zien.

In elk belangrijk ontwikkelingsstadium hebben mensen altijd het gevoel gehad dat dat stadium het belangrijkste was en dat het de onmiddellijke en dramatische verandering van de menselijke samenleving tot gevolg zou hebben, die ofwel zou leiden tot een soort heilige herwinning ofwel tot een grote chaotische ineenstorting.

Het is normaal om zo te denken omdat de huidige veranderingen zo rampzalig, monumentaal en ontwrichtend lijken. Er wordt veel gespeculeerd dat jullie aan de vooravond staan van ofwel een grote ineenstorting ofwel een grote vernieuwing. Het leven zal hier ofwel eindigen in een verschrikkelijke gebeurtenis, of iedereen zal een grote periode van spirituele harmonie binnentreden. Het is belangrijk om een soort van verklaring te geven voor de grote krachten die nu werkzaam zijn, maar dit speculeren komt niet voort uit Kennis. Kennis gaat door dergelijke overgangstijdperken heen, blijft aanwezig en biedt steun.

Jullie hebben in dit tijdperk mogelijkheden en verplichtingen. Jullie generatie bereidt zich voor op een nieuwe wereldorde. Het is geen gemakkelijk tijdperk om in te leven, want de oude structuren vallen weg of vallen snel uiteen, en er schijnt niets voor in de plaats te komen dat consistent en betrouwbaar lijkt, waardoor jullie worden blootgesteld aan veel speculatie. Dit is een tijdperk van vrijheid en verkenning. Het is ook een tijdperk van fouten en dwaasheid. De collectieve geest staat nu wijd open. Ten goede of ten kwade.

De grootste overgang vindt echter niet in dit tijdperk plaats. Die komt in de volgende eeuw. Velen van jullie ervaren de komende gebeurtenissen nu in jullie leven omdat jullie leven in voorbereiding is, zodat jullie een bijdrage kunnen leveren in de tijden die komen gaan. Jullie ondergaan individueel planetaire veranderingen in jezelf, alsof je snel vooruit wordt gedwongen. Je moet doorgaan. Je kunt geen andere comfortabele plek vinden om te gaan liggen. Je moet vorderingen blijven maken.

Anderen om je heen lijken misschien zelfgenoegzaam en niet zo bezig met de dingen die jou interesseren. Je bent gedreven en mensen zeggen: “Je bent zo serieus en met jezelf bezig. Laten we plezier maken! Waarom maak je geen plezier?” En jij zegt, “Ik kan niet negeren wat er in mij gebeurt. Kun jij dat ook niet voelen?” En zij zeggen, “Nee, wat? Veel plezier!”

Je bereidt je voor om een bijdrage te leveren aan een nieuwe situatie. Je moet veel vertrouwen hebben in je eigen ervaring om je voor te kunnen bereiden, want je zult weinig overeenstemming om je heen vinden. Misschien kun je je intentie niet definiëren, maar dat is oké, want Kennis is werkzaam in jou. Jij bent de voorloper van grote veranderingen, maar de grote verandering zal in de volgende eeuw komen, en die zal groter zijn dan wat je nu meemaakt. Ik zal je geen details vertellen, want dat zou je voorbereiding ondermijnen, maar ik wil je een groter perspectief bieden, zodat je je huidige omstandigheden met meer mededogen en meer vertrouwen kunt aanschouwen.

Wij communiceren op een meer frequente manier, omdat dit het tijdperk is van de Spirituele Familie. Er komt geen Messias. De Messias was een voorloper van de Spirituele Familie. Zoals dit afgelopen tijdperk het komende tijdperk aankondigde, zo zal het komende tijdperk het volgende tijdperk aankondigen, alsof elk een opstapje is dat zich opent als de mensheid de volgende stap voorwaarts begint te zetten.

Dit is geen groot einde of een groot begin, maar een voortzetting. Deze volgende grote stap, die in veel opzichten na je eigen leven zal plaatsvinden, zal succesvol zijn op basis van de bijdrage die je nu levert, maar waarvan je de resultaten misschien niet ziet in je leven hier.

Mensen zeggen vaak: “Als er zoveel Spirituele Leraren rondlopen, waarom gaan ze dan niet aan de slag om van deze wereld een betere wereld te maken? Geef iedereen te eten! Laat alle oorlog verdwijnen! Kalmeer iedereen! Laat iedereen praten! Stop al dat geschreeuw!” Men probeert nu de Aanwezigheid van de Spirituele Leraren te laten gelden. Velen van hen hebben zeer specifieke curricula die van elkaar lijken te verschillen en gericht zijn op bepaalde groepen mensen die specifieke behoeften hebben.

Deze Aanwezigheid die al die tijd bij je is laat zien dat ze bestaat, alsof ze wil zeggen: “Denk eraan. Je bent hier slechts een bezoeker. Je bent gekomen om iets bij te dragen gedurende deze periode. Raak niet zo geobsedeerd door jezelf. Laat je niet intimideren door de omstandigheden. Er zijn hier grotere krachten aan het werk en dat moet je in gedachten houden, anders word je slechts de zoveelste tegenstander in een wereld die worstelt om het momentum van de evolutie bij te houden.”

De verandering die in deze eeuw en in de komende eeuwen tot stand moet worden gebracht – het zal enkele honderden jaren vergen om dit tot een goed einde te brengen – is dat de wereld zich moet verenigen tot één gemeenschap. Als je daarover nadenkt, kan dat zowel grote verwachtingen wekken als aanzienlijke bezorgdheid genereren, omdat het de belofte inhoudt van een groter vermogen voor de mensheid, maar ook de realiteit dat de mensheid veel van het erfgoed, de identiteit en de betekenis die zij uit het verleden heeft meegebracht, zal verliezen.

Waarom moet de wereld één gemeenschap worden? Omdat dat haar evolutie is. Alle werelden waar intelligent leven werd gezaaid moeten deze overgang ondergaan of zichzelf vernietigen omdat evolutie de natuurlijke progressie is. Het zal een grote uitdaging worden. Dit zullen jullie moeten doen als jullie aan ruimtevaart willen doen. Jullie kunnen geen zootje strijdende stammen vormen en hopen op zinvol contact buiten deze wereld. Alle werelden moeten deze ontwikkeling doormaken.

Er zijn drie factoren die het vormen van een wereldgemeenschap genereren. De eerste factor is dat dit het stadium in de geschiedenis is waarin jullie wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap van Werelden, waartoe zij voorbestemd is, zowel door haar eigen verkenningstochten als door het vroegtijdige bezoek van veel culturen van buitenaf.

De tweede factor is dat jullie milieu in zeer grote mate in verval zal raken, met als gevolg een internationale crisis. Dit vereist samenwerking en vereist dat burgers overal in de wereld actief betrokken raken bij het onderhoud – ja zelfs de redding – van jullie planeet.

De derde factor is de integratie van de wereldeconomie. Deze drie factoren zullen meer dan al het andere een wereldgemeenschap tot stand brengen.

De mensheid is daar nu naar op weg. De oorlogen die nu uitbreken, als kankergezwellen op de wereld, zijn gebaseerd op stammen die ervoor vechten om hun identiteit terug te krijgen, in een poging hun vroegere rol, hun grondgebied, hun spiritualiteit, hun regering en hun erfgoed te herstellen. Je zult in de komende tijd veel pogingen zien om het verleden te laten herleven, maar het verleden is voorbij. Veel van deze pogingen zullen behoorlijk gewelddadig en ontwrichtend zijn. Daarom moeten we vrede onderwijzen. Daarom wordt er momenteel veel onderricht gegeven, zodat de mensen een groter spiritueel vermogen krijgen om deze enorme overgang te ondergaan.

Wij achten het van groot belang dat individuen die de belofte in zich dragen om in deze zeer belangrijke tijd een bijdrage te leveren, zich kunnen losmaken van de persoonlijke obsessies en meeslepende dilemma’s waardoor zij steeds in beslag worden genomen door hun eigen behoeften. Dit is niet het moment om te zeggen: “Hoe krijg ik het allemaal voor elkaar voor mezelf?” Je krijgt het voor elkaar als je wordt opgeroepen tot dienstbaarheid. Als mensen nodig zijn, komen ze in actie. Ze brengen hun grootsheid voort. Als er geen behoefte is, vervallen mensen tot pogingen om al hun wensen te bevredigen. Als het beter gaat, gaat het slechter. Als het slechter gaat, gaat het beter. Begrijp je? Mensen zijn hier niet om vakantie te vieren. Als je naar huis gaat, heb je vakantie. Dan ga je op het strand liggen, als er een strand zou zijn. Nee, je kwam hier om te werken, te ervaren en een bijdrage te leveren. Daarom is je verblijf hier zo kort.

Als naar de wereld komen een vakantie zou zijn, zou je honderden jaren kunnen komen, maar het is geen vakantie. Als je denkt dat het een vakantie is, zul je je leeg voelen omdat het leven hier je niet kan geven wat je voorheen had. De wereld bezit niet de werkelijkheid van je Spirituele Familie, en dus kunnen de intimiteit en integratie die in je vroegere staat ronduit natuurlijk zijn, hier niet volledig worden gekopieerd. Ja, de wereld kan heel leuk zijn, maar alleen voor hen die een bijdrage leveren omdat zij genieten van hun eigen aanwezigheid in de wereld. De wereld brengt de waarde voort die zij hebben meegebracht. Dit is volkomen natuurlijk en is geen opoffering.

De wereld beweegt je vooruit in haar onophoudelijke evolutie. Als je hierin meegaat, zul je de beweging van dingen voelen. Je hoeft niet alles uit te pluizen. Je zult het weten. Je zult kijken en je zult de beweging der dingen zien die het leven en de gebeurtenissen van mensen doordringt. Je hoeft de dingen niet goed of fout te maken, er een vreselijk aspect of een positief aspect aan toe te kennen. In Kennis is er geen negatief en positief. Er is alleen herkenning en actie. Er is geen liefhebben en haten. Er is alleen geven, wat ware liefde is.

Als je meegaat in de evolutie van de wereld, zul je begrijpen wat je individueel moet doen, en zul je de wereld niet veroordelen voor haar onvermijdelijke loop. Veel mensen denken: “Ik wil dat de wereld leuk is voor mij, en ik haat de wereld omdat ze niet leuk is voor mij! Ik ben pas gelukkig als de wereld leuk voor mij is!” Je hebt dan dus weer een ellendig persoon in de wereld, die de wereld verwijt dat ze zichzelf is.

Jullie zijn de architecten van de volgende eeuw. De gevolgen van jullie werk zullen worden ervaren door jullie nakomelingen. Zo bouwt elke generatie voor de volgende. Dit heeft een zeer belangrijke spirituele betekenis, omdat jullie bezig zijn op termijn Kennis terug te winnen voor een lange tijd.

De overgang naar een wereldgemeenschap is de belangrijkste stap die een ras kan maken en de stap die de grootste risico’s met zich meebrengt. Zie je, net als met Kennis. Mensen willen Kennis, maar ze zijn er bang voor. Ze willen niets opgeven. Ze willen meer, maar ze willen niets opgeven. Ze zijn als iemand die twee boodschappentassen heeft en er nog vier bij wil. En jij zegt, “Nou, je moet die twee neerleggen om die vier te krijgen.” “Maar nee! Ik leg die twee niet neer, want als ik twee neerleg, heb ik er geen meer, en hoe weet ik dat ik er nog vier krijg?” En zo gaat deze discussie intern maar door. “Zet de zakken neer.” “Nee. Geef me er gewoon nog vier.” “Maar je kunt geen zes zakken vasthouden.” “Kan me niet schelen. Ik kan het wel, want ik ben een prachtig wezen en ik kan zoveel zakken vasthouden als ik kan bedenken.”

Kennis bevat gewoon de volgende stap voor je. Ze maakt geen afwegingen. Zij heeft geen keuze. Je grote verlossing in deze wereld is toe te staan dat je Kennis naar voren komt en je leven stuurt. Het is jouw Kennis. Het is God in jou. Alle pogingen om de wereld zo te plannen dat het een prachtige plek wordt, alle pogingen om een prachtig iemand te zijn en alle pogingen om de dingen zo te organiseren dat ze er beter uitzien, worden overschaduwd door de opkomst van Kennis.

De man en vrouw van Kennis probeert niets te doen en dus kan alles via hen worden gedaan. Toch zijn ze eigenlijk niet passief. In hun niet-inmengen komt een Grotere Kracht naar voren die via hen met enorme slagkracht handelt. Wij onderwijzen de voorbereiding op deze opkomst, omdat dit Kennis levend houdt in de wereld. Onze functie is Kennis levend te houden in de wereld.

Voor de mens is het mogelijk om te leven zonder Kennis. Ligt dat niet voor de hand? God onderneemt een samenzwering om Kennis in leven te houden. God kan niet ingrijpen. God kan alleen de Afgezanten sturen en degenen die hier wonen doen ontvlammen. Zo gaat het hier en overal.

Kennis is iets heel anders dan persoonlijke ambitie, zelfs persoonlijke ambitie voor het goede. Kennis valt de dingen niet aan en maakt ze niet beter. Kennis trekt slechts aan. God komt niet met een zwaard en hakt je wereld aan stukken. God komt niet om zondaars te straffen. Zondaars straffen zichzelf meedogenloos. God trekt aan. Wij houden Kennis levend in de wereld en van daaruit worden alle belangrijke bijdragen geleverd.

Wij hebben vaak over relaties gesproken, waarbij wij mensen wilden aanmoedigen om uit het onophoudelijke dilemma over relaties te stappen. We hebben een belangrijke belofte gedaan die heel oprecht is: Ontdek je doel en vervul het, en alle belangrijke relaties zullen jou vinden.

Dit is geen loze belofte. Het is volkomen natuurlijk. Hier ben je zelf een aantrekkingskracht. Je krijgt dus wat je persoonlijk nodig hebt, terwijl je een groter doel uitvoert. Je kunt niet eerst jezelf persoonlijk vervullen en dan een groter doel hebben, want dan begint het nooit. Voor je persoonlijke kant is er geen vervulling buiten de opkomst van je Kennis. Je moet afmaken wat je hier individueel kwam doen. Als dat sterker in je wordt, zul jij sterker zijn. Dan kun je niet de hele tijd gaan spelen. Je moet iets doen wat je roept, en dat is goed.

De wereld zal een veel slechtere plek zijn zonder jouw bijdrage. Je draagt bij aan je ras en aan de komende generaties. Net als planten en dieren geef je voor de generaties die gaan komen. Je geeft alles en aan het eind van je leven ben je uitgeput. Je hebt alles gegeven! Nu vertrek je, gelukkig. Er valt niets anders te doen. Maar totdat je een bepaalde drempel hebt bereikt kan dat geven niet op een natuurlijk manier in je opkomen. Het is tegelijk een bekrachtiging en een overgave. Je bent zelfstandiger, hebt meer controle over je eigen gedachten en gedrag, maar van binnen stel je je open. Dit kan zeer tegenstrijdig lijken, vooral voor waarnemers, maar het is natuurlijk.

Laten we het nu hebben over enkele specifieke gebeurtenissen in de wereld. Ten eerste zullen de grootmachten in deze wereld uit noodzaak veel meer op elkaar gaan lijken. Hun tegenstelling tot elkaar zal steeds theoretischer worden en in werkelijkheid steeds minder betekenis hebben, en zij zullen ontdekken dat zij elkaar heel hard nodig hebben. Ze zijn als een man en een vrouw die elkaar niet kunnen verlaten en moeten leren met elkaar om te gaan omdat ze van elkaar houden. De Russen houden van jullie; jullie houden van de Russen. Maar als je van iemand houdt en je communiceert niet, koester je wrok en raak je van elkaar vervreemd. Daarnaast zullen de ontwikkelingslanden in jullie wereld de komende jaren steeds meer macht krijgen, en dit zal de eis voor een wereldgemeenschap volledig maken.

Er zal een enorme verstoring optreden in de samenlevingen. Dit zal ook samenwerking genereren. Zij die hebben zullen gedwongen worden om te geven. Dat zal niet makkelijk zijn, maar het is goed. Zie je, als de hele stam in de problemen zit, springt iedereen bij! De hele stam komt in de problemen, en dat is niet slecht. Als je de beweging der dingen begrijpt, dan kun je zonder veroordeling geven. De wereld heeft geen veroordeling nodig. Verwacht niet dat het een prachtig, betoverend vakantieoord is. Het is een ziekenhuis en een school, alles in één. Hier worden mensen beter en helpen ze anderen. Als het ziekenhuiswerk gedaan is, ga je naar huis en rust je uit – voor een tijdje.

Nucleaire bewapening? Ik weet dat wat ik nu ga zeggen sommigen van jullie in beweging zal brengen, maar er zal nog lange tijd geen volledige nucleaire ontwapening zijn, omdat mensen iets nodig hebben om zichzelf in toom te houden. Mensen hebben hun creaties een groter gezag gegeven dan zichzelf om zichzelf ervan te weerhouden hun buren aan te vallen.

Dus kernwapens zullen nog wel even blijven, maar ze zullen worden afgebouwd. Het hoort bij de evolutie van jullie wereld dat de mensheid zich verre houdt van grote oorlogen totdat haar gemeenschappen zich kunnen verenigen. De wereld kan zich niet nog een grote oorlog veroorloven. Er kan zelfs geen lokale oorlog meer gevoerd worden. Dit lijkt vreemd, maar zie je, het is bepaald om dingen samen te laten komen. Het is niet goed. Het is niet slecht. Het is dwaas, maar dat is wat de mensheid dicteert. Kernwapens zullen nog lang in jullie leven aanwezig zijn.

In jullie wereld wordt van jullie verlangd dat jullie verantwoordelijker en voorzichtiger worden in jullie relaties en seksualiteit. Dat wordt je nu opgedrongen. Dit is niet slecht.

Maak je geen zorgen over het verlies van levens. Dat is alleen verlies van kansen. Mensen betreden en verlaten de wereld op elk moment in groten getale. Jouw rol hier is het lijden te beperken en mededogen te onderwijzen, want mededogen komt voort uit Kennis.

Je moet je realiseren dat een wereldgemeenschap minder persoonlijke vrijheid zal bieden dan je misschien gewend was in je zeer gelukkige tijden. Het zal geen maatschappij van Kennis zijn omdat ze te groot is. Het zal een maatschappij van rechtsorde zijn omdat vanwege partijzucht wetten nodig zijn om haar in stand te houden.

Daarom moet Kennis in jou en in je relaties blijven branden. Dat houdt alles in beweging en genereert alle belangrijke ideeën, creaties, inspiratie enzovoort. Dat voedt de mensheid en houdt haar leven functioneel. Maar Kennis zelf gaat de definitie en het concept te boven. Ze overstijgt zelfs haar manifestaties hier.

Daarom moet je, om gelukkig te zijn en betekenis te hebben in de wereld, je concentreren op het ontwikkelen van Kennis en haar toestaan zichzelf bij te dragen waar zij weet dat zij van het grootste nut kan zijn. Dit zal je behoefte aan relaties en gemeenschap vervullen.

Zoals ik al zei, bereidt jullie wereld zich voor op de komst van de Grotere Gemeenschap van Werelden. Dit is een gemeenschap waar jullie nauwelijks iets vanaf weten. Het is geen gemeenschap van verlichte wezens. Het is geen gemeenschap van barbaren. Het is een gemeenschap van evoluerende samenlevingen, waarvan vele zeer verschillend zijn van die van jullie, maar omdat zij in het fysieke universum leven, hebben zij een soortgelijke evolutie ondergaan als die van jullie. Hun leefomgeving, samenlevingen en waarden kunnen sterk verschillen, maar de vereisten van het fysieke leven zorgen voor een uniforme ervaring. Hier in deze wereld hoopt men dat technologische vooruitgang alle moeilijkheden in het leven zal uitwissen, maar dat is niet het geval. Technologische vooruitgang vertaalt alleen oude moeilijkheden in nieuwe vormen. Je zult met nieuwe problemen te maken krijgen.

In onze eerdere verhandelingen hebben wij gesproken over het oprichten van een Gemeenschap van Kennis en wat zij moet doen om te overleven in het fysieke universum, hetzij in deze wereld, hetzij in een andere wereld. In de Grotere Gemeenschap zijn de krachtigste en meest geavanceerde groepen en samenlevingen verborgen en tonen zij hun kracht niet. Ook in deze wereld zijn de meest geavanceerde onder jullie verborgen. Je ziet ze niet, maar toch kun je ze in je leven tegenkomen als dat voor jou nodig is. De wijzen zijn verborgen. De dwazen komen tevoorschijn.

Jullie zullen bezocht worden en worden nu bezocht door rassen uit de Grote Gemeenschap. Er is inderdaad meer bezoek dan algemeen wordt erkend. Zie je, dit kan gebeuren omdat mensen zo met zichzelf bezig zijn dat er dingen om hen heen kunnen gebeuren zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Wij willen dit niet naar voren brengen om jullie te alarmeren of te intrigeren. Het is gewoon een feit van jullie tijd. Het is een factor die bijdraagt aan de versnelde evolutie van jullie samenleving.

Veel mensen denken nu aan buitenaardse wezens. Je grootouders niet. Dat komt niet door films. Het zit gewoon in ieders hoofd omdat het evident is. Het hoort bij jullie tijd en het hoort bij jullie oriëntatie om je voor te bereiden op jullie ontmoetingen met andere intelligenties die heel andere waarden hebben dan jullie. Dan zul je ontdekken dat God geen mens is, dat menselijke waarden niet universeel zijn en dat de dingen die jij als absoluut beschouwt nogal relatief zijn ten opzichte van je eigen waarneming. Dit is heel gezond.

Zie je, Leraren zoals ik en mijn groep zijn geen Leraren voor alleen deze wereld. Wij zouden hier honderd jaar geleden niet gekomen zijn. Er zijn Leraren voor de mensheid alleen en zij zijn menselijk georiënteerd, maar wij zijn Leraren van de Grotere Gemeenschap. Ons erfgoed, onze achtergrond en onze specifieke functie zijn hierop gericht, want het is ons gegeven om de Grotere Kennis zoals die werkelijk bestaat te vertalen naar menselijk begrip, want dit is een periode van voorbereiding.

Jullie maken deel uit van een grotere gemeenschap. Jullie zijn niet slechts mensen. God is niet alleen voor mensen. Het plan van God is niet alleen voor mensen. God is aan het werk in de wereld, en het werk lijkt mysterieus omdat je denkt met een zeer vast referentiekader waardoor je perceptie wordt beperkt. God is overal aan het werk, om de afgescheidenen terug te winnen door middel van Kennis. Dat is De Weg.