Prestatie


Achievement

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 11 november 1988
te Dallas, TX, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Ik wil het graag hebben over presteren en relatie. Soms voelen mensen zich ongemakkelijk bij de dingen die ik zeg. Tot op zekere hoogte is daar niets aan te doen, want niet iedereen vindt alles leuk. Soms leg ik bij wijze van spreken een steentje in je schoen, omdat het goed is om over dingen na te denken. Wanneer je bezig bent met het bespreken van heel belangrijke zaken, is het vaak erg gemakkelijk om ideeën aan te houden die voor jezelf geruststellend zijn en daarop te vertrouwen om alle controverses die kunnen ontstaan te beantwoorden. Maar om door te dringen tot de echte waarheid in je leven, moet je deze controverses soms een beetje laten woeden en kijken wat er gebeurt. Soms moet je heel goed nadenken over je eigen veronderstellingen en in staat zijn om je veronderstellingen te onderscheiden van de dingen waarvan je echt weet dat ze waar zijn. Met andere woorden, je moet onderscheid maken tussen geloof en directe ervaring.

Het leven is heel intelligent. Het spant altijd samen om je in een grotere ervaringssfeer te brengen. Een deel van elke persoon wil altijd in een kleinere ervaringssfeer blijven, die eigenlijk helemaal geen ervaring is. Het is slechts een sfeer van zelfverzekerde ideeën. Daarom is het soms nodig om de dingen een beetje in stukken te breken, om nieuwe ideeën in te brengen of uitdagende dingen te zeggen. Dit is gezond. Hier moet je erop vertrouwen dat als iets wat heel diep zit in twijfel wordt getrokken, er iets anders in jou is dat echt krachtig, waar en stabiel is. Jullie proberen daar allemaal bij te komen, want daar komt alle ware betekenis en richting vandaan.

Als je het leven ervaart, is het altijd interpretatief. Met andere woorden, wat je ziet is interpretatief. Wat je hoort is interpretatief. Wat je voelt vanuit jezelf is interpretatief. De Bron van Kennis in jou is echter niet interpretatief en hoe meer je interpretatie opzij kunt zetten, hoe groter je directe ervaring van het leven zal zijn. Dit zal je een visie op het leven geven die heel diepgaand en uiterst nuttig is. Je zult situaties om je heen met een grotere helderheid van geest kunnen waarnemen. Je zult in staat zijn om te zien wat er is in plaats van wat je wilt dat er is, omdat je voorkeuren minder invloed op je uitoefenen. Dit maakt je visie helderder en je aanwezigheid krachtiger.

Er zijn veel populaire spirituele ideeën die heel diep gekoesterd worden, en mensen denken vaak dat dit geen ideeën zijn maar absolute waarheden op zich. Maar het zijn in werkelijkheid ideeën. Alles waar je geest zich op instelt, is een idee. Het belangrijkste is waar de ware ideeën vandaan komen. Daarom hebben we vaak gezegd: “Wees niet tevreden met alleen maar ideeën.” Of ze nu geruststellend zijn of niet, zoek uit wat hun oorsprong is. Dat is de grote kans.

Jullie zijn hier allemaal gekomen om iets te bereiken. Het is een mogelijkheid. Er zijn geen garanties dat je dat in dit leven zal lukken, want dat is aan jou. Jullie zijn allemaal gekomen om iets specifieks te doen. Door dat te bereiken, zul je de afscheiding in jezelf kunnen beëindigen en daardoor je werk op dit niveau kunnen voltooien. Maar datgene waarvoor jullie gekomen zijn, is niet zo voor de hand liggend. Zeg niet: “Ik weet al wat het is. Het is dit doen!” Dat is misschien een heel geruststellend idee, maar niet erg behulpzaam. Als je voelt dat je iets in het leven moet bereiken, is het belangrijk dat er iemand in je leven is die genoeg van je houdt om je uit te dagen als dat nodig is, om je te troosten als dat nodig is en om je gerust te stellen als dat nodig is.

Een prestatie heeft twee aspecten: het eerste is realisatie, het tweede is voltooiing. Je kunt ze niet scheiden. Ze moeten samen gebeuren. Sommige mensen willen realisatie zonder de verantwoordelijkheid van de voltooiing. Veel mensen willen de voltooiing ervaren en de realisatie omzeilen. “Vertel me gewoon wat het is. Dan doe ik het morgen. Of misschien doe ik het vanavond, als het belangrijk is. Vertel me gewoon wat het is. Zeg me wat ik moet doen!” Dus, in mijn verhandelingen heb ik een aantal zeer verheven doelen gegeven om te bereiken. Ze zijn niet zo gemakkelijk, maar ze zijn de moeite waard. Ik wil dat iedereen hier heel hoog mikt in het leven, misschien wel hoger dan je denkt te kunnen gaan. Dat is goed.

De realisatie is heel belangrijk omdat dit je het vermogen geeft om iets te bereiken. Het lost ook veel andere problemen op die op zichzelf heel wezenlijk kunnen zijn. De voltooiing is heel belangrijk omdat je hier je stempel op de wereld drukt. Dan bereik je een voldoening die maar heel weinig mensen ooit zullen bereiken. Je hebt iets voltooid dat absoluut fundamenteel is voor je bestaan hier. Er is voldoening zelfs in het naderen van de voltooiing en in alle verschillende stadia van de voltooiing. Hier hoef je je werkelijkheid niet in twijfel te trekken. Je hoeft niet voortdurend dezelfde vraag te stellen: “Wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? Wat ben ik aan het doen?” Je bent in staat om jezelf steeds meer te geven aan een primaire focus in het leven, en dat maakt op zich al een einde aan conflicten.

Er is nog iets heel belangrijks aan prestatie. Je moet extreem geconcentreerd zijn, niet alleen geconcentreerd in termen van je perspectief, maar geconcentreerd in termen van je levenskracht. Je moet een enorme vitaliteit hebben om de richting in te gaan die je op moet. Je zult deze kwaliteit aantreffen bij alle individuen die iets belangrijks bereiken op welk gebied dan ook – een enorme concentratie van energie en focus.

Wanneer je je leert concentreren, kom je erachter dat dit niet zo gemakkelijk is als je het niet gewend bent. In het begin kan het heel beperkend voor jezelf lijken om je zo te concentreren, maar naarmate je verder gaat, begint het spirituele kracht in je leven op te wekken en je uiterlijke zaken te harmoniseren. In feite vereist deze concentratie dat andere dingen worden opgelost. Dit begint een enorme opbouw van kracht te genereren die heel essentieel is voor je prestatie.

Om iets te bereiken in dit leven, moet je enorme veel energie uitoefenen om het te kunnen, en toch is de prestatie waarover wij spreken niet alleen een prestatie gebaseerd op je eigen vermogen, maar de prestatie van het dragen van een Grotere Kracht in je leven die alles wat je individueel alleen kunt doen ver overstijgt. Maar de Grotere Kracht kan dit niet doen zonder jouw ontwikkeling als voertuig en jouw ontwikkeling als partner. Dit is heel opwindend!

Slechts weinigen zullen werkelijk de mensen zijn die het zaad zijn voor deze voltooiing. Ze zullen een gemeenschap van mensen nodig hebben die hen helpt alles te doen wat hen gegeven werd om te doen, en iedereen die hen kan helpen zal daarbij verheven worden.

Wanneer je geconcentreerd bent, zul je kracht hebben. Of het nu ten goede of ten kwade is, je zult kracht hebben. Degenen die zich inzetten voor vernietiging kunnen zeer geconcentreerd zijn. Daarom zijn ze zo invloedrijk. Als de bevolking niet geconcentreerd is, individueel of collectief, kan ze gemakkelijk gemanipuleerd worden. Dit is triest maar waar.

Daarom is het, als je een bijdrage wilt leveren in het leven, heel belangrijk om je meer te concentreren op je kracht en ontwikkeling. Dit betekent dat je jezelf terugtrekt en je nadruk legt op slechts één of twee gebieden. Dit vergroot je aanwezigheid en kracht en brengt een oplossing voor je conflicten. Wanneer je echt bezig bent met prestaties, concentreer je je op wat essentieel is. Wat essentieel is, krijgt je aandacht en betrokkenheid. Dit concentreert je leven en met concentratie komt de oplossing van conflicten. Steeds meer van jezelf richt zich in één richting en innerlijk heerst er steeds minder verdeeldheid.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is voor mensen die weten dat ze door moeten gaan met bereiken waarvoor ze hier gekomen zijn. Naast hun persoonlijke voorkeuren of verlangen naar comfort, is er nu iets dat hen voorwaarts drijft, en ze moeten verder. De Weg van Kennis is voor deze mensen.

We willen een heel eerlijk en duidelijk beeld geven van wat echte voorbereiding is en wat ervoor nodig is. Dan kunnen mensen eerlijker worden over wat ze willen bereiken. In normale gesprekken praten mensen over de grote dingen die ze willen bereiken of van plan zijn te bereiken of ooit zullen bereiken of zouden moeten bereiken, enzovoort. Het woord ” betrokkenheid ” wordt hier heel licht gebruikt, en het woord ” toewijding ” wordt heel licht gebruikt. Deze dingen verdienen eerbied. Dat doen ze zeker. Als je eenmaal hebt geproefd wat het werkelijk betekent om betrokken en toegewijd te zijn, om innerlijk gericht te zijn en je volledig aan iets te geven, dan zul je het verschil zien en hoe belangrijk het is.

Op de een of andere manier moet je je plaats in het leven vinden en je moet een manier vinden om toegang te krijgen tot dat deel van jou dat hier gekomen is om iets te bereiken. Het is niet waar dat je hier alleen maar bent om fouten uit het verleden goed te maken. Het is niet waar dat je hier alleen maar bent om persoonlijke dilemma’s op te lossen. Dat is niet waar! Dat is een heel beperkt gezichtspunt. Het heeft geen respect voor je oorsprong, je Bron of je ware Gemeenschap voorbij deze wereld.

We hebben vaak gesproken over Spirituele Familie, en we willen hier graag iets over zeggen omdat veel mensen die dit gehoord hebben nog niet zeker weten wat ik bedoel. Tot nu toe heb je in je leven een fysieke familie gehad, een familie van de wereld die het mogelijk heeft gemaakt dat je geboren werd, werd opgevoed en werd voorgelicht in de manieren waarop de wereld in elkaar zit. Op dezelfde manier heb je een Spirituele Familie die wacht om je voor te bereiden, om je spirituele leven en je Kennis te activeren terwijl je hier in de wereld bent. Alle vonken van prestatie komen van voorbij de wereld. De prestatie kan een heel fysieke manifestatie hebben. Zij kan een heel alledaagse toepassing hebben, maar de inspiratie ervoor komt van voorbij de wereld – alle prestaties ten goede dan.

Daarom heb je een fysieke familie, een wereldse familie, die je vanaf je geboorte heeft opgevoed en die je heeft klaargestoomd voor het leven. Misschien hebben ze dat niet zo goed gedaan, maar dat doet er niet toe. Dan heb je een Spirituele Familie waaruit je geboren wordt in een nieuwe wereld. Hier ontwikkel je je en word je opgeleid zodat je een spirituele aanwezigheid in het leven kunt worden.

Welnu, wanneer je dit proces voor het eerst begint te realiseren, is het heel belangrijk om te weten dat je in dit nieuwe domein als een kind zult zijn. Zoals alle kleine kinderen zul je alles willen, maar in feite de capaciteit voor heel weinig hebben. Hier kost het tijd om te begrijpen hoe je wensen relatief zijn en afhankelijk van je capaciteit. Ook al wil een klein kind alles hebben wat interessant voor hem is, toch moet hij leren wat dingen zijn en welke dingen goed zijn en welke dingen niet goed zijn. Ze moeten een capaciteit ontwikkelen om dingen te hebben en om verantwoordelijk te zijn.

Hetzelfde geldt voor je spirituele ontwikkeling. In het begin wil je alles. “Ik wil alles!” Maar je kunt nog niet echt veel ontvangen omdat je capaciteit vrij beperkt is en je opvoeding nog niet tot stand is gebracht. Je moet dus binnen je Spirituele Familie worden opgevoed en opgeleid, zodat je de verantwoordelijkheden op je kunt nemen.

Daarom willen we het hebben over prestaties in termen van je Spirituele Familie en je Oude Erfgoed, waarvan je het voorrecht geniet om het van gene zijde naar deze wereld te brengen. We juichen alle goede prestaties in het leven toe. Toch is het onze rol om een hoger niveau van prestatie te cultiveren. Om je hierop voor te bereiden is veel nodig, maar wat het vereist is klein vergeleken met wat het schenkt. Het is een prestatie die er in het begin heel ongrijpbaar uitziet. Je weet niet precies wat je doet. Het is niet zoals het bouwen van een betere auto of een bedrijf. Dat lijkt allemaal heel voorspelbaar. In deze gevallen lijken veel stappen voor je uitgestippeld. Je hoeft ze alleen maar te volgen en intelligent en toegewijd te zijn aan wat je doet.

Bij het terugwinnen van je ware Spirituele Erfgoed is het proces van verwezenlijking echter veel mysterieuzer. De stappen zijn in het begin niet zo duidelijk. Je gaat naar binnen omdat iets in je je daartoe beweegt. Om hierop te vertrouwen, moet je leren afstand te doen van zelfhaat en twijfel aan jezelf en de Spirituele Aanwezigheid die in je opkomt, beginnen te eren. Je wordt door verschillende stadia van inwijding geleid. Dan zal alles wat je doet een blijvende impact hebben op de wereld, niet alleen vanwege wat je fysiek doet, maar vanwege de geestestoestand waarin je verkeert.

Het bereiken van deze geestestoestand is in wezen de grootste prestatie, maar vereist ook de grootste voorbereiding. We verwachten deze prestatie niet van alle mensen. In feite richten we ons slechts op een paar mensen, maar iedereen die nauw met deze individuen verbonden is, zal ook worden verheven. Het is dus onze taak om deze mensen te initiëren en voor alle anderen bieden we belangrijke ideeën.

Teneinde iets belangrijks in het leven te kunnen doen, moet je leven eenvoudiger, gerichter en geconcentreerder worden. Als ik tegen iemand zeg: “Word chirurg”, dan komt er heel wat bij kijken om chirurg te worden. Het is niet iets wat je in je vrije tijd kunt doen. Dat is een prestatie.

Daarom is het, met al dat gepraat over prestaties en de verwachtingen die mensen van anderen hebben over prestaties en de verwachtingen van het menselijk ras over prestaties, heel belangrijk om te zien wat prestaties werkelijk zijn en wat ervoor nodig is. Daarom wil ik het nu hebben over relaties.

Als je kijkt naar mensen die grote prestaties leveren, dan zie je dat er iets heel belangrijks aan de hand is. Vaak zijn het niet erg veelzijdige mensen. Ze zijn zeer ontwikkeld op één gebied en niet zo ontwikkeld op andere gebieden. In termen van puur wereldse prestaties is dit altijd het geval. Maar in termen van prestaties op een hoger niveau kan dit niet het geval zijn. Puur wereldse prestaties vereisen het gebruik van relaties om een beoogd resultaat te bereiken, maar prestaties op een hoger niveau leggen een heel andere nadruk op relaties. Hier is relatie het resultaat. Wat je bereikt, bereik je in relatie. Als je toevallig een gebouw, brug of ziekenhuis bouwt, is dat secundair. In feite doen mensen die dit mysterieuze waar ik het over heb bereiken zelden iets! Ze laten geen blijvende dingen achter. Ze laten blijvende relaties achter. Heeft Jezus Christus iets gebouwd? Heeft hij ergens zijn initialen gekerfd? Boeddha, wat heeft hij gedaan dat tastbaar is? Wat is hun prestatie? Ze maakten het voor veel mensen mogelijk om iets te bereiken. Ze ontstaken relaties op een heel hoog niveau.

Natuurlijk doen mensen ook hele domme dingen, maar dat kan je verwachten. Je kunt een leer niet beoordelen op basis van wat mensen ermee doen en iedereen die de leer geeft moet dit weten. Ze moeten weten dat deze vreselijk verminkt zal worden door latere beoefenaars. Dit is iets heel belangrijks om over na te denken.

Dus, iemand die betrokken is bij wereldse prestaties zal relaties gebruiken om zijn of haar doel te bereiken. Maar voor een hoger niveau van prestatie zijn relaties het doel en degenen die dit niveau van relatie bereiken zullen de grootste indruk achterlaten, het meest blijvende effect. Zij zullen een beweging voortbrengen die heel lang in beweging zal blijven.

Dit alles is heel relevant voor wat je met je leven wilt doen. Wil je je leven verdoen met het zoeken naar kleine dingen die je niet bevredigen, of wil je je concentreren op iets heel belangrijks? Veel mensen lijken gelukkig te zijn met kleine dingen. Dat is niet erg. Maar deze mensen lezen meestal geen boeken zoals deze. Mensen reageren op mijn woorden omdat ze een diepere honger hebben die zich, tenminste tot op zekere hoogte, heeft gemanifesteerd. Veel mensen zijn alleen maar nieuwsgierig. “Ik wil zien wat dit is,” en dan lachen ze er later om. Dat is niet erg. Mensen lachen de hele tijd om de waarheid. Ik vind het niet erg. Dan reageren andere mensen omdat er iets in hun leven beweegt en ze er iets mee moeten doen. Ze moeten het erkenning en bevestiging geven, en dat is goed.

Als je iets tastbaars wilt bereiken, hoef je alleen maar al je tijd en energie daaraan te wijden en al je talenten en die van andere mensen te gebruiken om je te helpen, en je zult een sterke indruk maken in het leven. Er zijn nog andere factoren die een rol spelen, maar over het algemeen is dat alles. Zo moeilijk is het niet! Maar een grotere prestatie leveren op het gebied van relaties, nou, dat is iets anders. Hier kun je niet een deel van jezelf hebben dat een idioot is en een ander klein deel van jou dat briljant is en een briljante idioot zijn die maar één ding heel goed kan en gehandicapt is in al het andere.

Onze nadruk ligt dus op deze grotere prestatie. Elke stap in deze richting maakt je krachtiger, vrijgeviger, wijzer en efficiënter in het leven. Hier moet je geconcentreerd zijn, maar je focus is veel mysterieuzer. Je arme geest zal niet veel hebben om zich aan vast te houden, omdat jouw Geest dingen in beweging zal zetten. Dat is goed. Het is een ander soort training, een andere voorbereiding voor een ander doel. Hier zul je iets bereiken dat het Mysterie van het leven raakt, waar alle betekenis vandaan komt. In tastbare zaken richt je je op iets fysieks dat moet gebeuren. Dat is zeer prijzenswaardig en ik wil het niet bagatelliseren. Maar deze twee niveaus van verwezenlijking bevinden zich in verschillende domeinen.

Om te zien waar je jezelf op richt, moet je je bewust worden van je eigen aard. Als je denkt dat je leven bedoeld was om iets te bereiken en dat is tot nu toe nog niet gebeurd, dan is de kans groot dat dat niet je doel is. Mensen zeggen: “Nou, ik zou zo geweldig zijn als ik maar geen barrières had!” Ik kan je niet vertellen hoe belachelijk het is om zo te denken. Dit helpt niet. Wat dit zegt is dat je barrières alle macht hebben en dat wie je bent iets kleins is, slechts een potentieel. Het kleineert wat echt is en geeft groot gewicht en autoriteit aan wat niet echt is. Dit is niet behulpzaam! Je zult uiteindelijk altijd jezelf veroordelen en fouten rechtvaardigen, dus denk alsjeblieft niet op die manier.

Er zijn altijd barrières. Je zult altijd beperkingen hebben in dit leven. Je zult psychologische beperkingen en fysieke beperkingen hebben. Dit is echter niet langer zo’n probleem wanneer je betrokken bent bij iets groters. Dat is de reden waarom, in de meest praktische zin, ware genezing te maken heeft met betrokken zijn bij iets groters. Als je niets groters hebt om bij betrokken te zijn, val je terug op je wensen en je angsten. Dat is het gevangenishuis, want wat je in dat kleine rijk wilt, is amper voldoende om je tevreden te stellen. En zo is er een constante oorlog in jezelf om kleine dingen te bereiken die je eigenlijk toch niet wilt. Echte resolutie komt wanneer je uitgaat van iets groters dat je uit dit moeras trekt en je in staat stelt je te concentreren, wat je moet doen.

Ik heb vaak het voorbeeld gegeven van het huis dat in brand staat, want als het huis in brand zou staan, zou iedereen in de hoogste versnelling springen. Wat maakt het uit of je een zielsverwant wilt? Het huis staat in brand! Wat maakt het uit of je meer loon voor je baan wilt? Het huis staat in brand! Wie kan het wat schelen als je een lichaam wilt dat nooit pijn doet? Het huis staat in brand! Iedereen gaat in de versnelling. Vraag je je af waarom mensen situaties ondraaglijk laten worden? Dat is een zeer uitgesproken neiging bij mensen, zowel individueel als collectief. Mensen wachten tot de situatie nijpend is omdat iedereen dan in actie moet komen. Maar je kunt niet gedijen op alleen catastrofes. Nood is niet voldoende om je een echt doel in het leven te geven. Wanhoop is geen goed fundament om op te leven.

Je bent opmerkelijk vrij om te overwegen wat je werkelijk wilt bereiken in het leven. De Weg van Kennis geeft je een perspectief op de Grotere Gemeenschap van Werelden om je opmerkelijke vrijheid in deze wereld te illustreren en hoezeer we je aanmoedigen om er je voordeel mee te doen. Het grootste deel van het universum op het fysieke niveau is geknecht in tegenstelling tot jouw leven, dat relatief vrij en ongedwongen is. Vaak werkt het onderwijzen van grotere dingen beter bij mensen die tot slaaf gemaakt zijn, omdat ze het serieuzer nemen, maar het duurt langer voor ze in een positie komen waarin ze er daadwerkelijk iets mee kunnen doen.

Je bent heel vrij. Dus wat wil je doen? Je kunt kleine dingen hebben, maar ze zijn niet erg bevredigend. Je leeft in een spirituele en een mentale wereld naast een fysieke. Volledig verantwoordelijk zijn betekent dat je verantwoording aflegt in alle drie de domeinen. Hier verwaarloos je het fysieke niet omdat je alleen geïnteresseerd bent in spirituele zaken. Evenzo verwaarloos je het mentale niet omdat je alleen geïnteresseerd bent in fysieke dingen. Prestatie, op het niveau waar ik naar verwijs, vereist verantwoording in alle drie de domeinen. Verwezenlijking op een puur fysiek niveau, een manifest niveau, vereist alleen verantwoording in het fysieke en mentale domein, hoewel het in het mentale domein misschien niet veel vraagt. Als je slim, rationeel en geduldig bent, kun je veel doen omdat er niet veel concurrentie is.

Soms denken mensen dat ik te streng ben voor iedereen, maar dat is niet zo. Ik ben te makkelijk voor iedereen. De reden dat ik te hard lijk, is dat ik weet wie je bent. Dus bied ik geweldige dingen aan. Als ik je niet geweldig vond, zou ik kleine dingen aanbieden. Als ik dacht dat mensen een beetje dom waren, zou ik dingen aanbieden voor domme mensen. Maar omdat mensen geweldig zijn, bied ik dingen aan die geweldig zijn. Je moet iets groots doen om te weten dat je groots bent, want dit is een wereld waarin dingen worden gedaan. Wanneer dingen worden gedaan, worden ze gedemonstreerd en dat is het niveau van lesgeven hier. Wanneer dingen gedemonstreerd worden, is dat een prestatie!

Wij onderwijzen over relatie. Telkens wanneer mensen samenkomen op basis van de diepere impuls van Kennis, gebeurt er iets opmerkelijks. Maar omdat dit niet vaak gebeurt, lijkt het te zeldzaam om op te vertrouwen. Dit vereist dat je relaties opnieuw evalueert en wat mensen tot elkaar aantrekt. Hier is demonstratie heel belangrijk. Mensen komen om vele redenen samen. Veel hiervan is om dingen af te leren. Het is voor desillusie. Dit is niet gemakkelijk en hoewel we mensen deze pijn willen besparen, kunnen we maar weinig doen. Wanneer je moe wordt van kleine dingen die tijdelijk zijn en geen stand houden, is de kans groot dat je op een heel nuchter moment zegt: “Oh, mijn God, dit is mijn leven! Wat doe ik met mijn leven?” En dan stuit je misschien op iets dat al die tijd op je heeft gewacht. Teleurstelling opent altijd een deur, en het kan een opmerkelijk lonende ervaring zijn als je er je voordeel mee kunt doen.

Soms willen mensen alleen tijdelijke troost in een relatie. Soms willen mensen een lange vakantie. Soms willen mensen iets echt blijvends. Het is heel belangrijk om te kijken wat je in dit opzicht wilt, want relaties die gebaseerd zijn op Kennis zullen blijvend zijn. Hun effecten zullen voor altijd bij je zijn, zelfs na dit leven. Zo blijvend zijn deze relaties. Het onderscheidingsvermogen dat je moet ontwikkelen zal je een echt gevoel geven van hun contrast met al het andere.

Je doel in het leven wacht erop om ontdekt te worden zodra je een staat van volwassenheid hebt bereikt. Een van de kwaliteiten van volwassenheid is dat je waarde begint te hechten aan dingen die lang meegaan. Je wilt investeren in dingen die niet alleen veelbelovend zijn voor het heden, maar ook voor de toekomst. Je zoekt dingen die meer substantie hebben en je zoekt andere kwaliteiten in mensen. In relaties zoek je nu naar compatibiliteit, niet naar schoonheid, opwinding, romantiek of verliefdheid. Je kijkt naar compatibiliteit, eerlijkheid, productiviteit, enzovoort. Dit zijn andere criteria. Helaas worden deze dingen in deze wereld niet erg gewaardeerd. Hier in jullie wereld is romantiek de ultieme uitdrukking van eenheid-zelfontzegging in een diepe liefdesstaat waarin je alle problemen vergeet, verleden, heden en toekomst, om een glorieus moment met een andere persoon te hebben. Voor dit moment offer je veel op en besteed je veel van je middelen.

Als je volwassen bent, ga je niet voor dingen die tijdelijk zijn. Je wilt dingen die blijven. Je wilt iets opbouwen. Je denkt niet alleen aan onmiddellijke bevrediging. Je denkt aan toekomstig kostwinnerschap. Je denkt aan jezelf in termen van het leveren van een bijdrage, niet alleen voor de huidige tijd maar ook in toekomstige tijden. Hier wordt je leven veel groter. Je leeft in een grotere wereld. Je ziet jezelf deelnemen in een groter tijdskader. Dit vertegenwoordigt volwassenheid. Uit deze staat komt een verlangen naar prestatie voort dat duidelijk verschilt van je vroegere staat.

Soms zijn we erg hard geweest voor de pubermentaliteit die hier welig tiert. Het zou leuk zijn om deze mentaliteit te hebben, als die niet zo tragisch was. Het is eigenlijk heel dom en het is jammer dat er zoveel middelen aan worden besteed terwijl ze zo weinig oplevert.

Zoals ik al zei, initieert je wereldse familie je in de wereld, maar je Spirituele Familie initieert je in het Mysterie. Jullie zijn geboren uit het Mysterie. Jullie zullen sterven in het Mysterie. Mysterie is waar jullie vandaan komen. Alles wat blijvend is, komt uit het Mysterie. Alles wat vergankelijk is, komt uit de manifestatie.

Er zijn twee dingen die blijven in deze wereld: Er zijn tastbare, fysieke manifestaties en er is relatie. Van de twee is relatie veel duurzamer omdat die nog lang na je dood blijft bestaan. Immers, gebouwen vallen om en samenlevingen veranderen, maar wat jij bent begonnen blijft in beweging.

Wanneer je je Spirituele Familie begint te ervaren, betreed je een heel nieuw rijk van relaties. Er zijn natuurlijk veel illusies die gepaard gaan met het idee van spiritualiteit en er wordt op veel dingen gehoopt. Maar wanneer je je onderricht begint met je Spirituele Familie – de individuen zowel binnen als buiten de wereld die rechtstreeks aan je spirituele ontwikkeling werken – zal het nodig zijn om illusies als zodanig te zien en te onderscheiden van de dingen die werkelijk waar zijn.

Er hangt ook een soort romantiek over spiritualiteit, en dat is goed omdat het voorspelbaar is. Wat heb je zonder directe ervaring anders dan veronderstellingen? Dus hoe eerder je de directe ervaring kunt hebben, hoe beter, want veronderstellingen worden gekoesterd, vooral als ze het fundament van je identiteit zijn geworden. Dan zul je, zelfs als ze niet waar zijn, dat niet willen toegeven uit angst dat je leven verspild zal zijn. Als een idee te lang blijft bestaan en als er een identiteit op is gebouwd, zal het heel moeilijk zijn om dat idee los te laten. Daarom moeten ideeën in beweging blijven en niet vast worden. Je ware identiteit overstijgt alle ideeën. Ideeën kunnen je helpen of hinderen in je vooruitgang. Het zijn tijdelijke middelen.

Nu is de relatiekwestie niet echt ingewikkeld. Iedereen wil alles meteen, maar dingen die belangrijk zijn komen niet meteen. Ze moeten op het juiste moment komen en je moet je erop voorbereiden. Er zijn niet veel mensen die voorbereid zijn op een succesvol huwelijk. Daarom zijn er zoveel echtscheidingen. Het is niet moeilijk om te trouwen – niet echt – als je het echt wilt. Overtuig gewoon iemand om van je te houden, zoek uit wat ze willen, probeer dat te zijn en voor een bepaalde tijd zullen ze overtuigd zijn. Misschien.

Daarom wordt er veel geëxperimenteerd in relaties. Dit is tot op zekere hoogte nodig, maar nogmaals, we streven naar iets wezenlijks en blijvends. Wanneer je je ware onderscheidingsvermogen begint te realiseren, zal het steeds moeilijker worden om fouten te maken in relaties. Uiteindelijk zal het heel moeilijk worden om welke fout dan ook te maken. In het begin heb je deze bron om op terug te vallen. We noemen die kennis en dit is wat we onderwijzen.

Om een grotere prestatie te leveren, moet de hele relatiekwestie opnieuw worden bekeken. Als je iets blijvends wilt, zijn daar andere criteria voor nodig. Het lijkt misschien geweldig om verliefd te worden, maar het leidt vaak nergens toe en het brengt een zeer hoge prijs met zich mee. Het kan ook leuk lijken om een feestje te bouwen en de liefde te bedrijven en zo, maar dat heeft allemaal een prijs. Als je wat ouder wordt, begin je je de prijs te realiseren – wat het je heeft gekost om zoveel in kleine dingen te investeren. Daarom, als je het gevoel hebt dat je een plek hebt bereikt waar je iets echt substantieels en blijvend wilt, zal het een andere set criteria voor relaties vereisen. Dit vereist geduld.

Er zijn maar twee dingen in het leven: Je hebt relaties en je hebt ideeën. Als je ideeën opgeeft, ben je meer beschikbaar voor relaties. Zoek dus niet naar nieuwe ideeën, want die zul je ook moeten opgeven. Als ik het over relatie heb, denken mensen altijd aan romantiek omdat op dit niveau de meeste relaties dat lijken te zijn. Romantiek is een heel klein deel van het leven. Romantiek is gewoon plezier tussen mensen die verenigd zijn. Wanneer werd het het enige doel van het leven waar mensen al hun geld en al hun tijd aan spenderen om zich voor te bereiden op dit kleine romantische dansje, dat in het beste geval slechts een paar glorieuze momenten biedt? Het is heel bedwelmend, maar er komt niet veel echte liefde uit voort.

Als ik relatie zeg, denken mensen: “Oh, jongen ontmoet meisje. Wat geweldig!” Daar heb ik het niet over. Ik heb het over een relatie op een grotere manier, waarbij je echt verbonden bent met iemand dat verder gaat dan je persoonlijke belangen. Als je jezelf toestaat te volgen wat je gegeven wordt, zal het je steeds afhankelijker maken van en steeds gevoeliger voor de aanwezigheid van je Spirituele Familie. Immers, om werkelijk met iemand verenigd te worden, moet je op hem vertrouwen. Dit is moeilijk te bereiken in een maatschappij die zoveel waarde hecht aan individuele zelfredzaamheid, waar je probeert machtig te zijn en niemand nodig probeert te hebben. Een waar eiland! Een fort!

Dit is niet de manier om zielige behoeften ongedaan te maken. Geweldige relaties ontstaan omdat individuen op elkaar kunnen vertrouwen. Dit is niet eenvoudigweg omdat ze elkaar hebben gezien en een diepe affiniteit hebben gevoeld. Affiniteit is nog geen relatie. Emotionele aantrekkingskracht is nog geen relatie. Het is slechts een potentieel voor een relatie.

Als mensen samen iets doen in het leven, ontstaat er een relatie. Wanneer ze samen gewicht in de schaal leggen en wanneer ze op elkaar vertrouwen, ontstaat er een relatie. Daarom zijn we geïnteresseerd in mensen die samen dingen doen, niet alleen maar in hun herkenning van elkaar. Herkenning is belangrijk, maar het is niet de essentie en het fundament van een relatie. Je kunt grote herkenning ervaren bij individuen waarmee je niets kunt doen. Je kunt een enorm gevoel van affiniteit ervaren met een ander, maar in het leven kun je heel weinig samen doen. Hoe vaak zijn mensen niet getrouwd vanwege een ervaring van affiniteit, om er vervolgens achter te komen dat ze in het echte leven heel weinig samen konden doen? Hoe vaak is dit niet gebeurd.

Je kunt niet tegelijkertijd substantiële fysieke prestaties en spirituele prestaties leveren omdat ze allebei te veel tijd vergen. Het is mogelijk dat iemand die iets wezenlijks heeft bereikt in de fysieke wereld een echte spirituele opkomst heeft. Maar je kunt niet tegelijkertijd in de twee domeinen slagen, hoewel veel mensen dat op dit moment wel proberen. Ze doen erg hun best om in alle aspecten prachtig te zijn en weet je wat? Ze boeken in geen enkel aspect veel vooruitgang. Zie je, je kunt geen truc uithalen zoals de dingen zijn en een nieuwe manier vinden om door een maas in het leven te glippen. Kijk terug in de geschiedenis. Jullie zijn niet slimmer dan de mensen vroeger waren.

Als je echt het Mysterie van je leven wilt ontdekken, als dat de richting is die je kiest, dan zal dat al je primaire energie vragen. Als je betrokken wilt zijn bij het gemanifesteerde leven, dan zal dat al je energie vragen. Mensen die alles willen, komen niet ver omdat je onderweg keuzes moet maken. Je moet dat loslaten om dit te hebben of dit loslaten om dat te hebben. Waarom is dit waar? Omdat je Spirituele Familie extreem krachtig is en de aantrekkingskracht tot je Spirituele Familie sterker is dan de wereld zelf. Je poging om een wankel evenwicht te bewaren kan niet standhouden tegenover echte krachten. Ook de wereld is een echte kracht en zal je volledig in beslag nemen, waardoor er weinig tijd of energie overblijft voor andere dingen.

Denk niet dat je barrières je van Kennis kunnen weerhouden. Maar je verlangen naar Kennis moet groter zijn dan je barrières. Als het verlangen zwak is, zijn de barrières groot. Als het verlangen sterk is, zijn er weinig barrières. Daarom kijken we niet met een vergrootglas naar barrières. We wakkeren het verlangen naar waarheid en Kennis aan omdat deze dingen overal zin geven en alle goede dingen in deze wereld verschaffen.