Kracht ten goede gebruiken

Using Power for Good

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 12 augustus 1988
te Los Angeles, CA, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Nu zullen we het hebben over kracht ten goede gebruiken. We zeggen ” kracht gebruiken”, wat iets heel anders is dan ” macht hebben”, en we zeggen dat kracht ten goede kan worden gebruikt. Om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat we bedoelen met kracht, zal ik een definitie geven die relevant is voor mijn betoog: Kracht is het vermogen om energie over te brengen van het ene domein naar het andere.

Dit is een zeer specifieke definitie, die op zichzelf al veel overdenking vereist. Ze is relevant voor jouw individuele behoeften omdat je belangrijkste focus is je leven integreren. Geïntegreerd zijn betekent dat al je bronnen aangesproken en beschikbaar gemaakt worden en dat je uit conflict gebracht wordt naar innerlijke harmonie in jezelf. Dan zul je in staat zijn om deze energie te herkennen en bewust over te dragen. Veel mensen willen macht en het vermogen om invloed te hebben zonder deze integratie. Wij, als Leraren, zouden dit nooit kunnen geven, want het zou niet alleen gevaarlijk zijn voor het individu, maar ook schadelijk voor de wereld.

Laat ik de definitie dan nog eens geven: Kracht is het vermogen om energie over te brengen van het ene domein naar het andere. Met andere woorden, het is het vermogen om iets naar voren te brengen dat je in jezelf gerealiseerd hebt en het actueel te maken in het leven. Het is het vermogen om iets van je spirituele leven over te brengen naar je leven in de wereld. Om dit te kunnen moet je een brug worden; je moet toegang hebben tot beide domeinen zonder te proberen een van beide te beheersen. Als je het fysieke rijk probeert te beheersen, zul je niet in staat zijn om een echte associatie met je spirituele leven te hebben. Als je je spirituele leven probeert te beheersen, zul je geen toegang hebben tot je fysieke of intellectuele leven, omdat je in deze wereld moet leven met je geest en je lichaam en met de geesten en lichamen van anderen.

Toegang hebben tot deze domeinen is essentieel voor je geluk hier en voor succesvolle prestaties, die je voldoening zullen schenken.

Mijn definitie van kracht is dus enigszins mysterieus omdat het een diepgaand zelfonderzoek vereist. Als je dit onderzoek niet kunt uitvoeren, zul je het vreemd vinden en niet verder komen. Wij willen echter je denken stimuleren en je een ander perspectief geven met betrekking tot je individuele behoeften en mogelijkheden.

Zoals ik al zei, is je primaire behoefte op dit moment integratie. Maar, als je probeert om alle aspecten van jezelf te bevredigen, zal je innerlijke conflict aanhouden en erger worden. Als je probeert alle delen van jezelf comfortabel en betrokken te laten voelen, zul je diepgaande conflicten ervaren. Toch is er een grotere bron in je die jou op natuurlijke wijze kan integreren. De reden dat je jezelf niet kunt integreren is omdat je je niet volledig bewust bent van al jouw aspecten en hun relevante onderlinge samenhang niet ziet. Je bent te veel betrokken bij bepaalde aspecten en helemaal niet bij andere, en op elk moment vertegenwoordig je een bepaald aspect van jezelf zonder rekening te houden met de andere. Als je boven al deze aspecten zou staan, zou je jezelf misschien kunnen integreren, maar dat kunnen we hier van niemand verwachten.

Je hebt echte hulp nodig om je hierbij te helpen. Je hebt Leraren nodig omdat zij dat deel van jou kunnen activeren dat jou van nature integreert. Dit proces is iets waar je heel direct aan deelneemt, maar je zult er niet de leiding over hebben. Dit moeten We heel duidelijk maken. Mensen denken soms: “Nou, als ik krachtig en vindingrijk in mezelf wil worden, dan moet ik leren om volledig op mijn vermogen hiervoor te vertrouwen.” Of mensen denken soms: “Ik moet volledig vertrouwen op spirituele krachten of de Leraren.” Maar in werkelijkheid moet je op beide leren vertrouwen. Een ware Leraar zal je heel specifiek oproepen om je innerlijke bronnen te gebruiken en zal een context creëren waarin dat nodig is.

Daarom heb je begeleiding nodig, maar je moet ook krachtig worden in jezelf. Dit moet je leren door participatie. Je kunt dit niet intellectueel doen. Hoe bewuster je je van jezelf wordt, hoe meer je je zult realiseren dat een aspect van jou altijd in een staat van verwarring verkeert of zelfs lijdt. Hier kun je proberen je op elk moment op je gemak te voelen door voor dat aspect te zorgen of het toe te staan zich te uiten. Dat is een stap in de richting van gezondheid, maar je bent nog niet geïntegreerd. Je bent nog steeds gedissocieerd. Wanneer je gedissocieerd bent, zul je schommelen tussen ongeluk of wanhoop en een tijdelijk gevoel van kracht en richting. Je bent nog niet stabiel.

Omdat we het hebben over een grotere ervaring van tevredenheid, harmonie en vaardigheid dan de meeste mensen zouden nastreven, ligt het misschien buiten het bereik van jullie individuele doelen om zo’n staat te bereiken. Toch moet je deze staat bereiken om kracht ten goede te kunnen gebruiken. Er moet iets groters in je bewegen dat je kunt aanvaarden, vertalen en bijdragen waar het bedoeld is om gegeven te worden. Je bent nu als een kanaal voor kracht, waarbij je niet probeert het proces te controleren of te domineren, maar een actieve deelnemer bent. Om dit te kunnen moet je een persoon zijn met een enorme concentratie, vaardigheid en openheid van geest – een persoon die in staat is het leven direct te ervaren.

Kracht zelf kan gemeten worden in termen van iemands vermogen om zich te concentreren – aandacht en concentratie. Als je dit idee kunt aanvaarden, dan wordt het duidelijk dat er geesten zijn die krachtiger zijn dan de jouwe. Zelfs in het fysieke leven is dit zo. Dit is niet zo’n populair idee, want iedereen wil altijd gelijk zijn – met dezelfde vermogens, hetzelfde potentieel, dezelfde middelen, hetzelfde ontwikkelingsniveau, enzovoort. Maar in werkelijkheid is dit niet het geval. Er zijn geesten die krachtiger zijn dan de jouwe. En omdat kracht niet hetzelfde is als Wijsheid, zijn er krachtiger geesten die Kennis tegenwerken en zijn er krachtiger geesten die voor Kennis werken. Het is heel belangrijk om dit te begrijpen. Dit vereist onderscheidingsvermogen en Wijsheid in jezelf. Wijsheid komt van Kennis, maar kracht is een middel in het leven dat voor iedereen beschikbaar is. Daarom kun je kracht gebruiken voor destructieve doeleinden. Als je toegewijd, vastbesloten en geconcentreerd bent, kun je energie omzetten van de ene vorm naar de andere. Daarom gaat onze verhandeling over het ten goede gebruiken van kracht.

Hoe weet je of kracht goed is? Omdat je het vermogen hebt om dit onderscheid in jezelf te maken. Dat is Kennis. Kennis komt van buiten deze wereld. Je hebt een aangeboren onderscheidingsvermogen in jezelf dat we hier willen cultiveren. Toch zijn er ook ruwe krachten die gebruikt kunnen worden en gebruikt worden. Je hebt fysieke kracht. Je hebt mentale kracht. Je hebt spirituele kracht. Daarom is het een erg gevaarlijke situatie wanneer je je alleen maar concentreert op het gebruiken van kracht. Jullie psychiatrische instellingen zitten vol met mensen die geprobeerd hebben om kracht te gebruiken zonder de noodzakelijke ontwikkeling en die betrokken raakten bij iets wat ze niet konden begrijpen of beheersen. De liefde en de genade die jullie hebben meegebracht zijn geboren uit jullie Kennis. Kennis zal de kracht die hier in het leven beschikbaar is op natuurlijke wijze ten goede gebruiken.

Er zijn geesten die krachtiger zijn dan de jouwe. Een geest die krachtiger is dan de jouwe kan je beïnvloeden, zelfs overheersen. Dat is een van de redenen waarom je zo bang bent voor relaties en voor het verliezen van terrein aan iemand anders. En als je al wat verder bent, besef je dat je een zekere neiging hebt om een geest te volgen die krachtiger is. Dit is niet slecht. Het is natuurlijk. Je moet een geest volgen die krachtiger is dan de jouwe, maar je moet leren die geesten te vermijden die schadelijk voor je zijn. Dit is Wijsheid, geen moraliteit. Het is eenvoudigweg leren om succesvol om te gaan met je omgeving en je relaties.

Een van de redenen waarom de wijzen verborgen blijven in het leven is omdat ze mensen niet willen beïnvloeden. Hun aanwezigheid zelf is een enorme invloed. Daarom wil ik dit ene punt benadrukken, ook al is het misschien ongemakkelijk, dat jij gedomineerd kunt worden. Het is mogelijk om anderen te domineren. Je kunt niet anders dan anderen beïnvloeden. Zelfs als je jezelf zou verstoppen zonder contact met de buitenwereld, zou je geest nog steeds invloed op anderen uitoefenen. Hoe groter je concentratie, hoe meer invloed anderen zouden voelen. Daarom heb je een verantwoordelijkheid in het leven om jezelf te cultiveren, om hulp te accepteren en om gebruik te maken van deze gelegenheid om te leren hoe je kracht kunt gebruiken, omdat je al invloedrijk bent. Wanneer je niet bezig bent met je eigen geest en je eigen omstandigheden, begin je de invloed te zien die mensen op elkaar hebben.

Hier wordt het heel nuttig om Innerlijke Leraren te hebben. Hoewel je ze misschien zelden ervaart, is het heel geruststellend om te weten dat er iemand over je waakt die voor jou in kan grijpen als het absoluut noodzakelijk wordt. De reden dat je Leraren over het algemeen niet veel tijd met je doorbrengen is omdat hun invloed te groot is. Als je leest over spirituele leraren die in het fysieke leven leefden, zul je herkennen dat ze, behalve in extreem uitzonderlijke gevallen, zelden hun volledige aandacht aan iemand individueel gaven en dan alleen nog maar voor zeer korte perioden. Waarom? Omdat hun invloed te groot is. Ze moeten verantwoordelijkheid dragen voor deze invloed en deze op een verstandige manier ten goede gebruiken. Dit is een universeel feit. De verleiding tot macht – tot het overheersen van anderen, tot persoonlijk gewin – wordt hier heel groot. Als individuen niet goed zijn voorbereid, kan hun bezorgdheid om hun eigen overleven, een zeer sterke kracht op zichzelf, hen gevaarlijk beïnvloeden.

Wijsheid moet samengaan met kracht anders is het beter dat je geen kracht hebt – beter voor jezelf en beter voor anderen. Als je in verwarring bent over je richting, betekenis en doel in het leven, dan ben je niet geconcentreerd en daarom zal je invloed minimaal zijn. Een geest die geconcentreerd en absoluut vastbesloten is, is enorm krachtig omdat de meeste mensen zich nog steeds in een staat van verwarring bevinden.

Het leven kent geen onafhankelijkheid. Iedereen beïnvloedt iedereen. Maar in jou is er een onafhankelijkheid die je behoudt voor wat goed is en je beschermt voor wat slecht is, en dat is je Kennis. Dit is een opluchting, want met Kennis heb je het vermogen om aan te voelen wat er aan de hand is. Met Kennis, in een persoonlijke relatie van hoge intimiteit, zul je elkaar ten goede beïnvloeden. En je doel met elkaar zal veel groter zijn dan wat je individueel zou kunnen bereiken, omdat je nu de juiste invloed op elkaar uitoefent.

We vinden het belangrijk dat studenten van Kennis zich heel bewust worden van hun invloeden. Wat beïnvloedt jou? Vaak wordt deze vraag gezien als een beperking van je persoonlijke vrijheid, maar het is meer een vorm van bescherming voor jou, want als je geest zich begint te openen, word je veel kwetsbaarder. Hier ben je gemakkelijker over te halen en totdat je onderscheidingsvermogen sterk gegroeid is, kun je in allerlei richtingen beïnvloed worden. Je bent nu minder afgeschermd. Je bent meer open. Daarom is het belangrijk dat je beter leert onderscheiden en aandachtiger wordt.

Ik wil dat je nadenkt over de vraag of je een goede invloed hebt op mensen. Het is heel geruststellend om te denken “Ik heb een goede invloed”. Maar dit vereist meer onderscheidingsvermogen en observatie. In elke persoon zijn er goede en slechte invloeden. Niemand heeft een volledig goede invloed. Niemand heeft een totaal slechte invloed. Sommigen van jullie hebben al een zekere mate van kracht. Wat doe je met de kracht die je hebt? Mensen willen meer kracht, maar ze weten niet wat ze doen met wat ze hebben. Wil je dat alles in je leven geaccentueerd wordt? Wil je dat angst geaccentueerd wordt – meer angst, meer opwinding, meer van alles? Zo niet, zoek dan niet naar meer kracht. Zoek in plaats daarvan naar meer helderheid met de kracht die je nu hebt. Je hebt al kracht. Het doel hier is niet kracht. Het doel is Wijsheid. Je zult niet gelukkig zijn met meer kracht. Je zult gewoon alles wat je nu ervaart meer geaccentueerd zien worden. Daarom moedigen we mensen niet aan om kracht te hebben. We moedigen mensen aan om Wijsheid te hebben. Dan wordt kracht een bron van voldoening en geen bron van frustratie of conflict.

Ik zal je een geheim verklappen. Er zijn mensen die lijden omdat ze meer kracht hebben dan ze aankunnen. Ze hebben de kracht die ze nu hebben niet eens geaccepteerd. Ik kan ze in goed vertrouwen niet meer geven. Wil je de volgende keer dat je bang bent drie keer zo bang zijn? Als ik kracht toevoeg, versterk ik alles in jouw ervaring. Dat betekent dat je drie keer zo gelukkig bent, maar je geluk is niet stabiel. Daarom zul je, wanneer het geluk je in de steek laat, in een diepere put vallen.

Het gaat niet om meer kracht. Het gaat om meer Wijsheid. Er is al veel kracht, maar wie kan die hanteren? Wie kan die ten goede gebruiken? Er zijn mensen met een grote visie in het leven die duizenden mensen vermoorden! Dat is voor die persoon toch te rechtvaardigen, nietwaar? Degenen die oorlogen beginnen denken altijd dat ze het voor een goede reden doen. Oorlogen worden niet begonnen door naties. Oorlogen worden begonnen door individuen. In alle gevallen werden de verwoestende oorlogen die jullie in jullie wereld hebben gezien, veroorzaakt, in stand gehouden en uitgevoerd door de wil van heel weinig mensen. Met andere woorden, een paar mensen gebruikten veel andere mensen om hun intentie uit te voeren. Mensen kunnen gebruikt worden als ze bang zijn, als ze kwetsbaar zijn, als ze zwak zijn, als ze ondervoed zijn en als ze achtergesteld zijn.

Kracht is overal. Kennis zal je leiden om deze in de juiste verhouding te gebruiken voor de juiste actie. Zonder deze begeleiding probeer je misschien om er om andere redenen gebruik van te maken. Daarom leggen we zo’n grote nadruk op de ontwikkeling van je vermogens. Mensen kunnen dit vaak niet zien omdat ze alleen aan hun persoonlijke motieven en doelen denken. Ze zien hun waarde voor anderen niet. Daarom spreek ik in een grotere context.

Wanneer je niet met jezelf bezig bent, begin je jezelf te zien als een deelnemer in een grotere arena. Daar is je Kennis zinvol. Je bent niet naar deze wereld gezonden om uit te zoeken wie je bent. Je bent hierheen gezonden om gebruik te maken van een vermogen dat in je besloten ligt en dat vereist dat je je ware aard realiseert, zelfs terwijl je je voorbereidt om hem te realiseren. Jullie zijn allemaal gekomen om iets heel goeds voor het leven te doen. Dat geeft voldoening. Wanneer je iets heel goeds voor het leven doet en jezelf geen kwaad berokkent, is dat heel bevredigend en geeft dat het grootste geluk. Dan kun je je op je gemak voelen. Je bent niet in oorlog met jezelf. Je hebt mededogen voor de moeilijkheden van het leven en je kunt genieten van de geneugten ervan.

Wij bezitten kracht. Daarom ervaar je ons niet zo vaak. Zelfs kracht ten goede kan een te sterke invloed hebben als deze te lang aanhoudt. Jij als ontvanger moet de draagkracht hebben voor deze invloed. Het kan jaren duren voordat jij, als je daartoe geneigd bent en als het nodig is, ware intimiteit met je Leraar hebt. Zoals elke zeer belangrijke relatie, verandert ze je ervaring van jezelf en verandert ze je ervaring van wat je individualiteit werkelijk is.

We hebben mensen gewaarschuwd voor hun intieme relaties met elkaar vanwege de mate van beïnvloeding. Als iemand een zeer sterke verslaving of beperking heeft, zal hij of zij dat van nature bij anderen bevorderen. Iedereen heeft kleine handicaps. Dat is niet erg. Daar kun je niets aan doen. Je innerlijke ervaring zal bepalen of je bij iemand betrokken wilt zijn. Je hoeft de persoon niet te beoordelen of te analyseren. Kennis zal je leiden naar die invloeden die het beste voor je zijn. Het is heel gemakkelijk om verrukt of verliefd te zijn op iemand die niet goed voor je is en je uit naam van de liefde aan die situatie te binden. Dat is schadelijk. Mensen zijn van nature gefascineerd door andere individuen die heel anders zijn dan zijzelf. Dat is een normale fascinatie. In al je jaren van intieme relaties met anderen kun je Wijsheid leren – waar je jezelf moet geven, waar niet, en hoe relaties beginnen, overleven en eindigen. Het gaat om Wijsheid! Relaties zijn heel gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen.

Kracht ten goede gebruiken is belangrijk omdat het de bron van je voldoening is. Maar hoe groter de bron van het goede dat je kunt bijdragen, hoe competenter je moet zijn. Dit verheft en ontwikkelt je op individueel niveau. Dit is waarlijk je scholing. Als je niet toegewijd bent om alleen het goede te doen, dan kunnen je gaven verkeerd geïnterpreteerd, misbruikt of verduisterd worden. Het bewijs hiervan is heel groot en het leidt tot enorme teleurstelling.

Ik heb benadrukt dat er geesten zijn die krachtiger zijn dan de jouwe. Daarom moet je leren jezelf af te schermen wanneer dat nodig is en jezelf te openen wanneer dat nodig is. Dit is een vrijwillige daad. Als je volledig open staat, zul je merken dat het leven heel hard is. Zoals je huid en botten hebt om je inwendige organen te beschermen, moet je op mentaal gebied een schuilplaats hebben voor jezelf. Het hoeft geen gevangenis te zijn. Het moet een woning zijn die je naar believen kunt betreden en verlaten. Dan kun je je emoties naar believen gebruiken. Ze zullen jou niet gebruiken. Je gebruikt je schuilplaats wanneer je maar wilt. Het zal je niet verbergen zoals een gevangenis. Je kunt je vermogens gebruiken. Ze functioneren niet in weerwil van jou of zijn niet slechts latent in jou aanwezig. Omdat we jou veel geluk toewensen, spreken we over deze dingen.

Zie je, er is nooit echt sprake van afsluiten of openen. Je verlegt alleen je aandacht. Als je je innerlijk opent, lijkt het alsof je je uiterlijk afsluit. Als je je naar buiten toe opent, lijkt het soms alsof je je naar binnen toe afsluit. Je aandacht moet ergens op gevestigd worden; die kan niet overal zijn. Zo verschuif je het evenwicht hier. Je bent je slechts zo bewust als je op een bepaald moment bent, en tijdens elk moment kun je het evenwicht van je aandacht verschuiven. Daarom moet je dan zien wat je nu beïnvloedt en beginnen te bepalen wat gezond is en wat niet, of je zult je steeds meer geïrriteerd voelen door in de wereld te zijn. Zie je, dit is heel verwarrend voor iemand die ambitieus is, want als je echte kracht ontwikkelt, word je gevoeliger. Met echte kracht lijkt het alsof je minder goed in staat bent om in de wereld te zijn. Je ziet er minder krachtig uit. Je ziet er zwak uit! En je denkt dat je geen sterk persoon bent omdat je niet alles aankunt.

Maak daarom de balans op van je invloeden. Begin te bepalen welke invloeden goed zijn en welke niet. Je weet dit al, maar er zijn veel dingen waarvan je je nog niet kunt losmaken. Je wordt door te veel dingen gefascineerd. Zie je, met kracht komt verantwoordelijkheid – het vermogen om te antwoorden. Je hebt Wijsheid en je hebt verantwoordelijkheid. Hoe groter je Wijsheid en verantwoordelijkheid, hoe groter de kracht waartoe je toegang hebt en hoe meer je energie van het ene domein naar het andere kunt overbrengen. Laten we dus Wijsheid en verantwoordelijkheid cultiveren. Dit betekent dat je in het leven moet doen wat voor jou noodzakelijk is. Dat is herkennen wat er gedaan moet worden en de kracht hebben om dat te doen. Dan zal alles verder gaan. Je moet mensen vinden om je hierbij te helpen. Je kunt dit niet alleen.

Weet je hoe Kennis sterk in je wordt? Het vermogen om te weten – weet je hoe het sterk wordt? Je volgt het, ondanks al het andere, wanneer dat nodig is. Iets zal zich voordoen en je zult het moeten volgen.