Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap

Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap is een boek van Openbaring van de Schepper van al het leven, gegeven om ons voor te bereiden op de realiteit van Contact met buitenaards leven en op de opkomst van de mensheid in een “Grotere Gemeenschap” van werelden in het universum.

Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap werd gegeven omdat de mensheid deze cruciale drempel in haar evolutie heeft bereikt, een tijd waarin de realiteit van een veranderende wereld en de realiteit van Interventie vanuit het universum samenkomen en botsen. Dit boek is hier omdat de Grotere Gemeenschap hier is – mogendheden uit de Grotere Gemeenschap zijn nu in onze wereld. Dit brengt de dringende noodzaak met zich mee om je mentaal, emotioneel en spiritueel voor te bereiden op de realiteiten van de omgang met leven op een grotere schaal. Dit boek komt nu beschikbaar voor de wereld om deze voorbereiding te presenteren.

Toen het in 1997 werd geopenbaard was Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap de eerste tekst van de Nieuwe Boodschap die de bredere realiteit van de Grotere Gemeenschap waarin wij leven onthulde en die een uitgebreide voorbereiding op het leven in deze nieuwe en uitdagende omgeving presenteerde. Hierin onthult de Schepper van al het leven wat de mensheid in het algemeen in het universum te wachten staat, de uitdaging en complexiteit van interactie tussen werelden en de essentiële hulpmiddelen die de mensheid nodig heeft om haar weg te vinden in haar omgang met mogendheden van buiten onze wereld. Hier wordt het millennia oude isolement van de menselijke familie in het universum overschaduwd en leert de mens verstandig om te gaan met andere vormen van intelligent leven. Deze omgang zal de manier waarop wij onszelf, God en onze plaats in het universum zien, sterk verruimen.

Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap is een boek van Bundel 2 van De Nieuwe Boodschap van God. Het boek bevat de origineel gesproken Openbaringen, ontvangen door Boodschapper Marshall Vian Summers. De Boodschapper heeft van de Bron van de Nieuwe Boodschap de opdracht gekregen de openbaringen van de Nieuwe Boodschap te bundelen in de heilige boeken en Bundels van Gods Nieuwe Boodschap.

Leer verder over de Bibliotheek van de Nieuwe Boodschap


De Nieuwe Boodschap van God zal uiteindelijk uit zes afzonderlijke bundels bestaan. Elke bundel bevat twee of meer boeken en ieder boek is onderverdeeld in hoofdstukken.
Bijgevolg kan de toekomstige structuur van de Nieuwe Boodschap van God als volgt weergegeven worden:

The New Message One Book

Bundel > Boek > Hoofdstuk > Vers.

De Nieuwe Boodschap van God bevat de grootste hoeveelheid Openbaringen ooit aan de wereld geschonken. Zij behandelt nagenoeg ieder aspect van ons leven en onthult tegelijkertijd nieuwe realiteiten die nooit eerder onthuld werden De Society spant zich in om zoveel mogelijk boeken en gesproken boodschappen van de Nieuwe Boodschap aan de wereld beschikbaar te stellen en voor haar toegankelijk te maken.

Op dit moment kan De Society een groot aantal van de originele opnamen van de Stem van Openbaring aanbieden. Hierbij word je uitgenodigd om de kracht en het mysterie te ervaren van de “Stem” zoals die oorspronkelijk door de Boodschapper, in een staat van Openbaring, uitgesproken werd. Het is nooit eerder mogelijk geweest om de oorspronkelijke Stem van Openbaring te horen.

Het samenstellen van de Nieuwe Boodschap in haar geheel, is werk in wording dat zich uitstrekt over een lange periode. Daar komt bij dat de Openbaring tot op de dag van vandaag doorgaat met jaarlijks nieuwe leringen. Als gevolg hiervan is het aannemelijk dat de verzameling leringen in elk boek verandert. Hiermee zou de titel van boeken eveneens kunnen veranderen om de groei van elk boek weer te geven. Je leeft in een tijd van Openbaring en bent getuige van het proces van Openbaring dat zich voor jou ontvouwt.

Boeken Online
De Society streeft ernaar om de Nieuwe Boeken gratis online beschikbaar te stellen. Op dit moment zijn er een aantal boeken gratis beschikbaar op www.NewMessage.org. Je kunt de bibliotheek van gratis online boeken hier nakijken.

Gedrukte boeken
De Society biedt enkele boeken van de Nieuwe Boodschap aan in gedrukte vorm. Door de enorme omvang van de geopenbaarde Nieuwe Boodschap is de Society op dit moment echter nog niet in staat de volledige zes bundels van de Nieuwe Boodschap in gedrukte vorm te publiceren. Om een gedrukt exemplaar van de momenteel beschikbare boeken te kopen kun je de New Knowledge Library Store bezoeken.

CD en mp3 Audio
Sommige openbaringen die geschikt zijn voor studenten van de Nieuwe Boodschap zijn verkrijgbaar in de vorm van betaalde CD’s of mp3’s. Met het oog op de financiële haalbaarheid de gehele wereld met de Nieuwe Boodschap te bereiken, biedt De Society sommige Leringen tegen een bescheiden prijs te koop aan in de New Knowledge Library Store.

Het Gratis Boeken project
Met grotere financiële steun zal De Society meer van deze leringen in wijsheid on-line beschikbaar kunnen stellen. Bovendien biedt het Project Gratis boeken van De Society een gratis persoonlijke exemplaar van momenteel beschikbare boeken en mp3’s van de openbaringen van de Nieuwe Boodschap aan aan hen die niet de middelen hebben ze te kopen. Wij nodigen je uit om geld te doneren om het Gratis boeken project te steunen, zodat meer en meer mensen die het niet kunnen betalen toch toegang hebben tot de Nieuwe Boodschap van God.

Toekomstige publicaties
De Society zal haar visie op de publicatie van de volledige Nieuwe Boodschap van God, blijven ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de boeken als de bundels en misschien op een dag voor één enkel boek dat eenvoudig “De Nieuwe Boodschap van God” zal heten. Dit is een gigantische onderneming waarvoor De Society jouw bijdrage en deelname nodig heeft. Neem s.v.p. in overweging om een schenking te doen of om aeen Zuil van de Nieuwe Boodschap te worden om deze heilige zaak te steunen. Wij bedanken je voor jouw steun.