Zien, Weten en Handelen


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 29 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Bewust zijn van een grote nood of een grote gebeurtenis is slechts de eerste stap. Om iemand’s bewustzijn te voltooien moet men handelen. Handelen is hierbij noodzakelijk om iemand’s bewustzijn in vervulling te doen gaan en om iemand’s kracht te beseffen.
Er zijn mensen die zich bewust worden van de Grote Golven van verandering, maar die er niets mee doen. Bij gevolg verliezen zij hun zelfvertrouwen en beginnen ze niet aan hun voorbereiding. Depressiviteit, cynisme, ambivalentie – ze zijn allemaal het gevolg van niet handelen bij zaken die iemand als zijnde belangrijk herkend. Het bewustzijn werd niet voltooid, met als resultaat dat het donker wordt. Het word ondoorzichtig en de inspiratie raakt verloren.
Handelen is noodzakelijk om dat wat iemand ziet en weet te voltooien. Het handelen hoeft echter niet onmiddellijk te zijn, want er zou een periode van contemplatie moeten zijn. In feite zijn er drie fases in het proces van zien, weten en handelen.
Er is het zien van een teken. Iets stimuleert je. Je herkent dat er iets gedaan moet worden. Er is een tijd van te contemplatie, en tijd van weten wat dit is, de behoefte voelen om het in je geest en je hart op te nemen. Vervolgens is er een tijd van handelen. De handeling zelf kan veel fases hebben. Het zou in feite een erg lang proces kunnen zijn en dat is het geval binnen de context van de Grote Golven van verandering. Zelfs een specifieke verandering die moet gebeuren in iemand’s leven zou uit vele stappen kunnen bestaan. Misschien ken je alleen maar de eerste paar, maar het is noodzakelijk om met Kennis te bewegen. Alleen dan zal je weten of dat wat je ziet waar is. Alleen dan zal je haar groot belang voor jou leven kennen.
Mensen willen zekerheid hebben voordat ze handelen, maar het is het handelen zelf dat de zekerheid creëert. Het is de moed om te gaan en iemand’s denken en iemand’s omstandigheden te veranderen die de zekerheid creëert. Dit is de bevestiging. Mensen willen geen twijfels voordat zij handelen. Maar het is het handelen zelf, als het waar en passend is, dat jou uiteindelijk van twijfel bevrijd.
Kennis twijfelt niet en als je verbinding met Kennis sterk genoeg is zal zij je door de initiële weerstand, angst, twijfel en eindeloos evalueren heen helpen. Want er komt een tijd van handelen en dat vertegenwoordigd een drempel op zichzelf.
Er zijn vele vele mensen die zaken al lange tijd weten. Ze zeggen tegen zichzelf: “Ik weet dat ik dit op moet geven” of “Ik weet dat ik dit moet veranderen” of “Ik weet dat ik dit moet doen” Maar ze zijn nog niet overgegaan tot handelen omdat Kennis in hun nog niet sterk genoeg is om hun eerste weerstand te overwinnen.
Het is een feit in de menselijke natuur dat mensen zich aan hun omstandigheden aanpassen. Zelfs als de omstandigheden gevaar opleveren, zelfs als de omstandigheden erg slecht zijn passen mensen zich aan. Dit aanpassingsvermogen representeert zowel aan kracht als een zwakte. Het feit dat de mensheid zich aan kan passen aan veranderende omstandigheden heeft haar grote kracht en dominantie gegeven in de wereld. Maar de werkelijkheid dat mensen zich aanpassen aan situatie die ongezond voor hen zijn of die niet in hun belang zijn representeert een zwakke plek in het menselijke bewustzijn en de mate waarin mensen zich ten grote nadele van zichzelf kunnen aanpassen.
Daarom is er een eerste weerstand. Mensen hebben zich ergens aan aangepast en de verandering is ellendig. Zij is kostbaar. Zij is gevaarlijk. Tenzij de situatie volkomen verschrikkelijk is passen mensen zich aan en bouwen hun leven rond een serie omstandigheden. Om te veranderen is een grote kracht in hen noodzakelijk. Dit gaat gepaard met ongemak. Het gaat gepaard met twijfelen aan zichzelf. Het gaat gepaard met leven met vragen die men niet volledig kan beantwoorden. Het gaat gepaard met handelen en het opgeven van privileges of ogenschijnlijke voordelen bij het begin. Want de meeste mensen passen zich aan aan omstandigheden die ongezond voor ze zijn omdat er bepaalde voordelen zijn. Klaarblijkelijk moet men die voordelen opgeven om die omstandigheden te veranderen. Dit is echter een kleine prijs die betaald moet worden om zichzelf te verlossen van een ongezonde en ongelukkige situatie.
Daarom zijn drie fases in iets weten: zien, weten en handelen. Het wetend aspect hiervan, het tweede deel van dit proces brengt diepere resonantie en zelfonderzoek met zich mee. Men moet de vraag stellen: “Is dit de waarheid? Moet ik hierin actie ondernemen?” Je kunt zelfs een positie innemen tegen hetgeen je ziet om te kijken welk soort reactie in jou plaatsvind. Je zou het op deze manier kunnen testen. Je zou kunnen uitlokken. Maar je zult zien dat uiteindelijk, mits het waar is, dat er een grote zekerheid is dat er betreffende hetgeen je ziet en weet actie ondernomen moet worden.
Als dit eenmaal herkend wordt; hoe eerder je handelt, hoe beter. Alleen onder ongewone omstandigheden bied wachten je enig voordeel. De meeste mensen zijn veel te laat in het nemen van actie voor zaken die ze gezien of geweten hebben. Ze zijn bang om geconfronteerd te worden met het ongemak, bang om geconfronteerd te worden met twijfelen over zichzelf en bang om een of ander klein waargenomen voordeel op te geven teneinde hun attitude of gedrag op een manier te veranderen die volledig in hun voordeel is.
Het is ongetwijfeld niet intelligent om aan grote prijs voor een klein plezier te betalen, om een groot offer te brengen voor een erg kleine beloning. Dat is klaarblijkelijk niet intelligent. Maar dat is wat mensen doen. Ze brengen een groot offer voor een erg kleine beloning. Ze compromitteren hun leven voor zeer, zeer kleine ogenschijnlijke voordelen. Ze betalen een grote prijs voor een erg klein plezier. Hun tegenzin om dit te doen representeert een keerpunt in hun leven.
Binnen de context van voorbereiding op de Grote Golven van verandering zijn de voordelen waar je aan vast zult houden vergeleken met de eisen die aan je gesteld worden zo onbeduidend, dat vastklampen aan deze voordelen een soort zelfverraad vertegenwoordigd. Het is alsof jij je leven hebt overgegeven aan een of andere donkere kracht voor een klein plezier of voordeel. Hierbij valt niet te ontkomen aan zelfconflict. Hierbij kan je jezelf niet van het probleem bevrijden, want als je eenmaal de waarheid ziet en kent, kan je dit niet van je afschudden met allerlei excuses en rechtvaardigingen.
Deze drie fases representeren allen bewuste handelingen: zien, weten en handelen. De meeste mensen zullen niet kijken, dus zullen ze niet zien. Ze zullen niet kijken, zij zullen niet echt nadenken bij wat ze zien, dus kijken ze en zien ze niet.
De tweede fout is dat mensen niet volgen wat ze zien. Zij zullen het ofwel afwijzen of er een of andere eenvoudige verklaring voor geven en het ergens in henzelf opslaan. Ze zullen het niet voor hun neus houden en er naar kijken. Ze zullen er geen aandacht aan schenken. Zij zullen het niet volgen en kijken wat het in hen oproept, om het echt te onderzoeken en hun eigen reactie erop te onderzoeken.
De derde fase is handelen, en ook hier ondernemen mensen niets. Ze zeggen: “O, ik moet afvallen” of “Ik moet dit voedsel niet meer eten” of “Ik moet van baan veranderen” of “Ik moet mijn huis versterken” of “Ik moet mijn conflicten in deze relatie aanpakken” of “Ik moet deze mensen de zaken veertellen die ik ze moet vertellen.” Maar ze handelen niet en dus lopen ze vast. Door te proberen zichzelf te beschermen of vast te houden aan een voordeel of plezier, brengen ze zichzelf nu in gevaar. Ze offeren hun bewustzijn, hun gevoel van welbevinden en hun gevoel voor integriteit op. Ze betalen enorme prijzen voor een klein waargenomen voordeel of plezier. Ze betalen hoge prijzen. Dat is niet intelligent. Zou jij $10.000 betalen voor een stuk brood of een stuk snoepgoed of een kleine opwinding of om een ongerief of ongemak te vermijden? Een grote som geld betalen om dit te doen zou niet erg intelligent zijn. Je kunt dit begrijpen. Het is zo duidelijk.
Dus iemand moet bereid zijn om te kijken, om echt ergens naar te kijken, om echt te kijken naar de Grote Golven van verandering – om er over te lezen, om ze te onderzoeken, om te kijken wat ze inhouden, om meer te leren over de Grote Golven en hoe ze mensen in de wereld van tegenwoordig beïnvloeden en hun potentieel om de koers van de menselijke geschiedenis te veranderen. Wat zijn de implicaties? Mensen hebben dit bestudeerd. Intelligente mensen kijken hier naar en waarschuwen anderen. Wat betekend dit? Wat zijn de implicaties? Hoe zou het jouw leven en het leven van andere mensen kunnen veranderen?
Vervolgens is er het zijn met wat je weet en gezien hebt. “Wat betekend dit werkelijk voor mij? Is dit echt waar? En wat moet ik doen?”
Vervolgens is er het handelen – in beweging komen, jezelf oppakken, jezelf weer op weg helpen, je kracht hervinden, uitdrukking geven aan je zelfbeschikking en je kracht en invloed doen gelden. Op die manier regeer jij je geest in plaats van dat je erdoor geregeerd word. Hierbij stuur jij je emoties in plaats van dat je erdoor gestuurd word. Hierbij overwin jij je inertie, overwin jij je weerstand, terwijl je aan zelfbeschikking wint. Alle drie deze fases zijn krachtig. Alle drie herstellen ze je kracht, je visie, je potentieel en je gevoel van richting in het leven.
Zoveel mensen hebben geen gevoel van richting omdat zij niet zien, weten en handelen. Ze leven plichtmatig hun leven. Ze vervullen sociale functies. Ze doen wat hun cultuur hen vertelt te doen of doen wat hun familie van het verwacht. Ze leven plichtmatig. Ze zien echt niet zoveel, ze zijn niet echt voldoende betrokken bij wat ze zien en ze handelen niet naar hetgeen ze zien en weten. En als gevolg zijn ze lusteloos, meegenomen in de stroom van wat iedereen doet.
De uitvluchten hiervoor zijn talrijk, maar ze leiden allemaal naar een zelfde soort zelfverloochening. Allemaal verzwakken ze jou en ontkoppelen ze je van Kennis in jezelf, Kennis die jou al signalen en bevestiging geeft. Je verlies de inspiratie als je niet handelt. Handelen is noodzakelijk.
In het tegemoet treden van de Grote Golven van verandering heb je niet veel tijd. Dit is zowel een hindernis als een voordeel. Het is een hindernis omdat als je niet spoedig handelt en je leven herziet, teneinde je omstandigheden te veranderen en verandering op gang brengt die plaats moet vinden zowel in je denken en emoties als in jou uiterlijke omstandigheden, dat voor jou een groot nadeel zal zijn. Want de Grote Golven zijn in beweging en beïnvloeden reeds de wereld en nemen elke dag in kracht toe.
Het voordeel hiervan is dat het je nu tot handelen aanzet. Het vereist dat je kijkt en ziet, dat je betrokken bent bij wat je ziet en dat je hiervoor handelt. Dit wekt handelen en doorzetten op. Je hebt geen tijd om er lang over na te denken. Je hebt geen tijd om te weifelen. Je hebt geen tijd om ambivalent te worden.
Tijd is essentieel. Als je de aanwezigheid van de Grote Golven voelt en je wordt er onrustig door, dan wordt je ook onrustig over de tijd. Wat doe je met je tijd? Het ongemak dat iemand vergezeld als iemand niet reageert is aanzienlijk. En het feit dat je niet veel tijd hebt stimuleert jou om te reageren en te handelen.
Er is tijd voor nodig om het denken van iemand en de omstandigheden van iemand te veranderen. Er is tijd, plannen en overwegen voor nodig om de uiterlijke omstandigheden van iemand te veranderen of om de relatie van iemand met bepaalde mensen te veranderen. Deze zaken hebben allemaal tijd nodig. In veel gevallen kunnen ze moeilijk zijn vanwege de toewijding die gecreëerd is en vanwege het gebrek aan vertrouwen dat iemand in zichzelf heeft.
Als je wacht dan wordt de vrijheid om te reageren gelimiteerd, je keuzemogelijkheden worden gelimiteerd en je wordt gedwongen om dramatische en vaak drastische maatregelen te nemen, die niet in jou voordeel zouden kunnen zijn. Je wilt niet wachten tot vijf voor twaalf, want dan zal je geen keuzemogelijkheden hebben. Je omstandigheden zullen voor jou bepaald worden en niet door jou. Als jij je niet echt voorbereid hebt, zal je moeten zwichten voor de eisen van de situatie. Dit is een positie die weinig voordeel en vaak veel risico’s oplevert.
Mensen wachten met in actie komen. Ze wachten te lang en vervolgens kunnen ze of niet de handeling verrichten die het meest voordelig zou zijn of moeten ze er een grote prijs voor betalen om het te doen, veel groter dan ze initieel zouden hebben betaald.
Het is waar, je moet je vrijheid verwerven. Ze is niet gratis. Iedere moedige en integere daad vereist iets afleren, iets loslaten en ergens aan ontsnappen, zowel in jezelf als buiten jezelf. Het leven stroomt. Je moet meegaan. Je moet je erop voorbereiden, je moet er op reageren, je moet het voelen en het ervaren, en je moet handelen.
De “Recommendations for living in a Great Waves World” geven een reeks vragen en richtlijnen die voor bijna iedereen van toepassing zijn. Dit is een begin van de voorbereiding op de Grote Golven van verandering. Dit is het begin omdat de Grote Golven langdurig zullen zijn en er geen set richtlijnen op schrift bestaan die de behoeften en vragen van iedereen kan beantwoorden. Buiten het doorvoeren van de “Recommendations” en ze helemaal gebruiken moet men volledig op Kennis en de wijsheid die men bezit en op de wijsheid van anderen vertrouwen om wijze beslissingen te nemen. Omdat het leven van iedereen verschilt – hun omstandigheden, hun verplichtingen, hun relaties en de conditie van hun eigen mentale en lichamelijke gezondheid – verschillen hun wegen allemaal. Om die reden zal een voorschrift voor iedereen niet werken.
Jou uiteindelijk naar de grote begeleiding van Kennis brengen zal jou de kracht en de wijsheid geven die je nodig hebt om verder te gaan. Maar bepaalde eerste voorbereidingen moeten gedaan worden. Als jou omstandigheden jou in het aangezicht van de Grote Golven van verandering in groot gevaar brengen, moet je er nu aandacht aan schenken. Wacht niet, of je zou niet meer in staat kunnen zijn om ze te veranderen.
Waar je leeft, hoe je leeft, hoe je e.e.a afreisd, je werk, je gezondheid, de hoeveelheid steun die je krijgt van jou relaties, je gedrag en je emoties – ze zijn allemaal erg belangrijk. Het is niet genoeg om alleen maar het denken van iemand te veranderen. Iemand moet zijn leven veranderen.
Hierbij zal je jou sociale conditionering en je zwakkere neigingen terzijde moeten schuiven – andere mensen teleurstellen, de ketens verbreken die je op je plaats houden. De kracht om dit te doen komt van je vastbeslotenheid geen slaaf van andere krachten te zijn, niet gebonden en gehinderd te worden door zaken die niet waar en zuiver zijn. Je ontwikkelt de kracht om dit te doen op door dit te doen. Dit is het wat je verder helpt.
De Nieuwe Boodschap zal het gereedschap leveren, maar jij moet het gebruiken en leren om het op een wijze manier te gebruiken – de vier zuilen van je leven ontwikkelen om excentriciteit tegen te gaan op gebieden van je leven die je verloochend; Een solide basis opbouwen, een sterke relatie met jezelf ontwikkelen, met andere mensen, met waar je leeft, met wat je doet, hoe je denkt, je kracht en je zwakte ontdekken, het eerste versterken en tweede beheersen. Er is geen andere weg als je sterk en zelfbeschikkend moet worden in het aangezicht van de Grote Golven van verandering.
Er is geen zekerheid en veiligheid om je achter te verstoppen of om je kracht voor af te staan. Want welke zekerheid zal er zijn door te doen alsof geen grote uitdaging bestaat, je vastklampend aan dat beetje wat je hebt, jezelf hechten aan alles wat je een tijdelijk gevoel van zekerheid en welbevinden geeft? Welke zekerheid zal dat opleveren? Wat zal niet op de proef gesteld worden? Wat zal niet kwetsbaar zijn voor de Grote Golven van verandering?
Veel mensen zullen met het schip ten onder gaan omdat ze het schip niet willen verlaten, terwijl anderen ontsnapt zijn wachtend op redding. Dit is droevige waarheid van het menselijk bestaan, want de mensheid in haar geheel is niet voldoende sterk geworden en heeft zich onvoldoende verenigd. Maar individuen zijn dat wel en zijn dat altijd geweest, en nu moeten veel meer personen deze kracht en stabiliteit en deze focus ontwikkelen.
Het leven geeft je tekens. Het vertelt je wat er aankomt. Kennis in jou geeft jou tekens, spoort je aan te reageren.
Mensen gebruiken verwarring om zich in te verstoppen, om de zaken die ze herkennen te maskeren en te vermijden om met deze zaken te leven en actie te ondernemen. Het is als een rookgordijn zodat de mensen niet hoeven te zien, te weten en te handelen en het risico’s te nemen en de uitdaging onder ogen te zien. Het is een groepsverslaving. Het is een massale vermijding.
De menigte leeft op een erg laag niveau van integriteit. Je kunt jezelf dit niet toestaan. Je moet een andere keuze maken, en als dit betekend dat je je vrienden moet verlaten of je af moet scheiden van de familie, dan is het dat wat nodig zal zijn. Dit is wat van alle grote heiligen en boodschappers en alle mensen die verder zijn gegaan om belangrijke en grote dingen te doen, gevraagd is. In bijna alle gevallen hebben ze zich af moeten scheiden van hun eerdere bondgenootschappen om de vrijheid, de kracht en de mogelijk te hebben om een groter leven en een grotere dienstbaarheid aan te nemen.
Denk niet dat je leven niet belangrijk genoeg is om dit te doen. Let op wat je jezelf hierover verteld. Want er bestaan veel stemmen in jou, maar slechts een is waar. Daar is de stem van je cultuur. Daar is de stem van je familie en je ouders. Daar is de stem van je vrienden. Daar is de stem van je religieuze traditie, als je een religieuze traditie hebt. Daar is de stem van je leraren en andere invloedrijke mensen uit je leven. Dan is er de stem van Kennis, die via je gevoelens spreekt, via je ideeën en via je lichamelijke gewaarwording. Uiteindelijk is maar een van deze stemmen waar. Kennis wordt misschien weerspiegeld in de wijsheid van je ouders, in de wijsheid van je vrienden, de wijsheid van je leraren, zelfs de wijsheid van je cultuur, maar deze wijsheid is zeldzaam en uitzonderlijk.
Neem nu de tijd om dicht hierbij te zijn. Stop met je eindeloos heen en weer geren en neem de tijd om stil te staan bij deze boodschap van de Grotere Gemeenschap en om stil te staan bij de realiteit van de Grote Golven van verandering. Trek je terug. Discussieer het nog niet met je vrienden. Je moet er zelf eerst over nadenken. Je moet eerst je relatie met haar vestigen. Breng het niet in in loze gesprekken. Zoek de meningen van anderen niet op totdat je zelf de waarheid voor jezelf weet.
Dit is discretie en het is belangrijk. Mensen geven hun zekerheid op door loze gesprekken met anderen. Dit is een roeping tot jou, voor jou, niet voor hen. Zij hebben hun eigen roeping. Dit is jou roeping. Hoe zal je er op reageren?
Observeer jezelf. Kijk wat je geest je te vertellen heeft. Luister naar de verschillende stemmen in jou. Gebruik je rede of emotie of de consensus van anderen of autoriteitsfiguren om je af te leiden van het zijn met iets dat je ziet? Wat zijn de manieren die je zekerheid ondermijnen en je eigen ervaring ontzenuwd? Gebruik je rede of geloof of aannames of de autoriteit of van andere mensen of gewoonte of geschiedenis – wat gebruik je om jezelf en je ervaring te verraden? Dit moet je weten. Je moet zowel je kracht als je zwakte kennen. Je moet je neigingen bij zien, weten en handelen kennen.
Je moet zult je gedrag en je denken moeten matigen. Dit is uitvoerbaar. Je hebt de kracht. Je bent niet eenvoudig een slaaf van je gevoelens of van je sociale conditionering. Je hebt de kracht. Maar om die kracht te kennen moet je haar gebruiken en je moet ernaar handelen. Anders is kracht slechts een idee, een vluchtig ervaringsmoment, een herkenning maar nog niet een werkende realiteit in jou.
De Grote Golven hebben alles te maken met wie je bent en waarom je in de wereld bent. Maar hoe zal je dit weten, tenzij je ermee bezig gaat, tenzij je handelt, tenzij je je ervoor inzet om deze handeling uit te voeren? Verhoudingen worden gerealiseerd door herkenning, door weerklank en door handelen. Dit geld voor jou verhouding met een persoon, met een plaats, of met een belangrijke reeks gebeurtenissen.
Je kunt niet aan de zijlijn staan en het begrijpen. Van daaruit zal je nooit de waarheid zien. Je moet de strijd aangaan, want dit is je leven. Hiervoor ben je gekomen. Dit heeft alles te maken met je omstandigheden, met je welzijn, met je vrijheid, met de waarde en kwaliteit van je leven en met de waarde en kwaliteit van je meest dierbare verhoudingen.
Hiervoor heeft God jou Kennis gegeven – om je te leiden, je te beschermen en je de weg te wijzen naar een grote leven. Daarom heeft Kennis de sleutel tot; of je zult reageren op de Grote Golven en tot de wijsheid, de betekenis en de waarde van je reactie. Je moet bereid zijn dingen te doen die anderen niet doen.
Je moet bereid zijn om dingen te zien die andere mensen niet zien, om dingen te weten die andere mensen niet weten en te handelen waar andere mensen niet handelen want in alle oprechtheid zou jij de enige persoon kunnen zijn die jij kent of een van de weinigen die je kent die iets doet om te reageren en voorbereidingen te treffen. Op deze manier wordt Kennis sterk in jou.
Mensen zijn geen kudde koeien of kudde schapen, hoewel ze zich op zoveel manieren als zodanig kunnen gedragen. Toch dit is niet hun realiteit. Om de kracht te verwerven om anders te reageren moet je deze kracht aanvaarden en ernaar handelen. Er is voor jou geen anderen manier om haar waarheid en haar waarde voor jou te kennen.
Het leven nu geeft jou de perfecte motivatie om dit te doen. Je leeft niet langer onder rustige omstandigheden waar niets van je gevraagd wordt. Je leef juist onder steeds veeleisendere omstandigheden en het leven eist veel zaken van jou. Wat is het belangrijkste ding dat het leven van je vraagt? Om deze vraag te beantwoorden moet je niet allen in jezelf kijken, maar ook om je heen om te kunnen zien wat er achter de horizon broeit. Dingen zullen gebeuren, of je er klaar voor bent of niet. Je kunt ze niet wegwensen. Ze zullen gebeuren ongeacht je staat van geest of staat van bewustzijn.
De Grote Golven van verandering komen er aan. Ze zijn aan het groeien. Ze verschijnen aan de horizon. Ze beïnvloeden al miljoenen mensen over de hele wereld. Wat ga je nu doen? Wat zal je volgen? Welke stem in jezelf zal je volgen? Op welke wijsheid buiten jezelf zal je acht slaan? Hoeveel moed zal je verzamelen? Hoe ver zal je gaan in je voorbereiding? Hoe serieus neem je de situatie? Hoever zal je jezelf schikken om tegemoet te komen aan de intenties en verwachtingen van anderen?
Alleen jij kunt deze vragen beantwoorden. Hiervoor heb je het geschenk van bewustzijn gekregen. Dit is een geschenk dat met liefde en met respect gegeven is. God eert de nobele kracht in jou, een nobele kracht die jij pas begint te ontdekken. God eert je groter doel om in de wereld te zijn, een groter doel dat je pas begint waar te nemen en te ontdekken. God geeft jou het grote voordeel van vooraf waarschuwen. – een waarschuwing vooraf waarbij het aan jou is om haar waar te nemen en ofwel te accepteren ofwel te verwerpen.
Dit is God’s geschenk aan jou. En het moet jou geschenk aan jezelf zijn. Het moet jou geschenk zijn aan je kinderen, aan je vrienden, aan je familie en aan iedereen die de kracht en de intelligentie heeft om te luisteren.
Je moet je kinderen voorbereiden, want zij zullen in een wereld leven van steeds grotere verandering en moeilijkheden. Je sterkt ze niet door ze te vertellen wat er aankomt, maar door hun verbinding met Kennis te versterken, door hun het verschil tussen fantasie en werkelijkheid te leren, door ze te helpen de aard van hun eigen kracht en zwakte waar te nemen, door de wijsheid die jij in het leven hebt geleerd met hen te delen en door hun te laten zien waar ze door de ervaringen van anderen aan wijsheid kunnen winnen.
Dit is een enorm geschenk aan je kinderen. Maar je grootste geschenk is via demonstratie – de integriteit en kwaliteit van leven die jij bepaald en die jij kiest en hoe je reageert op de eisen van het leven. Dit is het grootste geschenk aan je kinderen. Als je zwak en gecompromitteerd bent, is dat wat je hen zult leren. Als je aan zelfbedrog doet, is dat wat je ze zult leren. Als je valt voor de verwachtingen van anderen, is dat wat je hen zult leren.
Maar als je echt kunt zien, als je echt kunt weten en als je echt kunt handelen, is dat wat je hen zult leren. Als je herkent dat het leven veranderd en beweegt en dat je met haar mee moet veranderen en bewegen, is dat wat je hen zult leren. Als je de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf kunt ervaren en hieraan uitdrukking geeft en ernaar handelt, dan is dat wat je hen zult leren. Ze verwachten van jou dat je ze ofwel wijsheid of dwaasheid, zelfrespect of zelfmisleiding leert. In deze zin ben je een leider.
Er zijn ook andere mensen in je leven die naar jou kijken, om te zien wat je van ze kunt leren. Het is jou demonstratie die voortkomt uit Kennis, die voortkomt uit wijsheid, die voortkomt uit zien, weten en handelen, die de inspiratie zal zijn die je aan anderen geeft, en deze inspiratie zal enorm belangrijk zijn.
De Schepper van al het leven houd van de mensheid en heeft de mensheid de kracht en aanwezigheid van Kennis gegeven en heeft de mensheid een Engelenschare gegeven om de wereld te overzien en om raad en advies te geven aan diegenen die beginnen te reageren op de aanwezigheid van Kennis in henzelf. Je kunt dit niet intellectueel begrijpen, maar het maakt al deel uit van je ervaring.
Je moet geloven in de kracht die God in jou geplaatst heeft en in de kracht en integriteit die God in anderen geplaatst heeft. Focus op diegenen die kunnen reageren en niet op diegenen die niet kunnen reageren. Geef aan degenen die het geschenk kunnen ontvangen en het met anderen kunnen delen. Moedig degenen aan die reageren in plaats van te proberen degenen die niet kunnen of niet willen reageren te overtuigen. Verzamel diegenen om je heen die sterk zijn en die de noodzaak inzien om sterk te worden. Het zal alleen maar je vitaliteit verspillen, die nu opgebracht moet worden.
De mensheid zal geleid worden door degenen die sterk met Kennis zijn en door degenen die het belang van hun integriteit en de waarde van hun ware relaties herkennen. Iedereen die dit kan doen is een leider – binnen hun familie, binnen de vriendenkring en invloedssfeer, zelfs binnen de leiding van degenen in religie en regering.
Jou taak is nu om je voor te bereiden en sterk te worden met Kennis. Laat je niet afleiden van deze taak. Wordt niet overmatig bezorgd om andere mensen. Laat je niet ontmoedigen door het gebrek aan weerklank in mensen om je heen. Je moet al je aandacht richten op wat jij zelf moet doen. Al je kracht zal nodig zijn om dit te doen.
Klaag niet over de wereld. Wees niet overdreven kritisch op andere mensen, want in het aangezicht van de Grote Golven van verandering zullen veel mensen hun dwaasheid en hun zelfmisleiding vergroten. Ze zullen zich zelfs nog dwazer gedragen. Maar je moet je aandacht richten op wat zich voor je bevind, om te zien, te weten en te doen. Als anderen wegzakken moet jij opstaan. Als anderen falen moet jij slagen.
Dit zal dan je geschenk aan anderen zijn. Je zult anderen deze kracht geven terwijl je haar zelf vergaard. Dit begint een groter doel en een grotere bestemming te vervullen die jij hebt voor het in de wereld zijn. Want er is jou specifieke bijdrage, die nog ontdekt moet worden, en er is de kracht en aanwezigheid van Kennis. Ontvang deze kracht, geef uitdrukking aan deze kracht en moedig deze kracht aan in anderen. Onderwijs je kinderen de kracht en aanwezigheid van Kennis in henzelf en de grote gevaren van zelfverloochening en sociale manipulatie.
Als je dit doet, zal je zien dat de Grote Golven van verandering, hoewel extreem gevaarlijk en met verstrekkende gevolgen, in feite een grote roeping vertegenwoordigen. Het is een grote roeping voor Kennis om tevoorschijn te komen en een grote roeping voor mensen om te antwoorden en sterk en verenigd te worden – om hun eindeloze conflicten met elkaar te staken, om de wereld te beschermen en te verenigen, om wat groot is in de menselijke familie levend te houden en om de basis te leggen voor een grote toekomst en een nieuwe richting, een nieuwe weg vooruit voor de mensheid.
Dit zijn de grote tijden waarin jij leeft. Ze vragen om de grootsheid die jij vanuit je oude thuis in de wereld hebt gebracht – een kracht en aanwezigheid die je nu voor jezelf moet ervaren.