Waar zal je in geloven?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 28 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Geloof is belangrijk als het op ervaring is gebouwd. Zonder ervaring als haar basis wordt geloof slechts hoop, en hoop allen is zwak. Zij heeft niet de kracht om teleurstelling en onzekerheid in voldoende mate onder ogen te zien.
Geloven in God zal afhangen van iemand zijn verwachtingen. Wat verwacht je van God? Wat wil je van God? Wat ben je bereid aan God te geven?
Hoewel geloof op zich een breed gebied aan ervaringen kan bestrijken, kan haar waarde anderzijds bepaald worden door de motieven erachter, wat de verwachtingen zijn en wat iemand verwacht of zelfs eist van God.
Mensen zijn erg teleurgesteld in God omdat niet tegemoet gekomen wordt aan bepaalde verwachtingen. Deze individuen hebben verlies ervaren, verlies van geliefden of teleurstelling en mislukking. Ze hebben tragedie ervaren en nu is hun idee en hun vertrouwen dat God bestaat geschokt en soms zelfs vernietigd.
Mensen zullen ergens in geloven omdat geloven natuurlijk is. Als ze niet in God geloven, zullen ze ergens anders in geloven als plaatsvervanging voor God. Misschien geloven ze in hun regering. Misschien geloven ze in de economie. Misschien geloven ze in de industrie. Misschien geloven ze in zichzelf en hun kunnen. Misschien hebben ze vertrouwen in bepaalde individuen. Misschien hebben ze vertrouwen in de natuur. Maar wat het ook moge zijn, zij zullen geloven. Zonder geloof zijn is zonder relatie zijn, en zonder relatie zijn is leven in de hel.
Dan wordt de vraag; waar gelooft iemand in en wat is de aard van dat geloof? Is het op echte ervaring gebaseerd of is het gebaseerd op ideeën of filosofie? Is dit vertrouwen juist geplaatst en heeft het echte inhoud?
In het aangezicht van de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen, die het geloof van mensen in zichzelf, in hun naties, in de natuur zelf en in God op de proef zullen stellen, wordt de geloofsvraag zeer belangrijk. De kracht van dit geloof en waar het op gebaseerd is worden erg belangrijk in termen van mogelijkheden van het individu om niet alleen te functioneren, maar om creatief, scherpzinnig en competent te zijn in het aangezicht van veranderende omstandigheden. Als je geloof in de regering hebt zul je de onmogelijkheid van de regering zien om voorzieningen te treffen. De regering zal in conflict en in sommige gevallen incompetent lijken te zijn – niet in staat de situatie het hoofd te bieden, niet in staat om de mensen voor te lichten en niet instaat om de mensen te leiden. Dit is inderdaad reeds het geval. Wie van de regeringen verteld de waarheid over de Grote Golven van verandering – over de werkelijke situatie omtrent de energievoorziening, het werkelijk potentieel van een veranderend en opwarmend klimaat, het gevaar van epidemieën , de toenemende rivaliteit die plaats vindt over wie toegang tot de resterende hulpbronnen zal krijgen, het werkelijk potentieel van economische instabiliteit en de conditie van de economische situatie?
Mensen zullen geloven in hun religie, maar hun religie licht hun niet voor, bereid hun niet voor of richt hun aandacht niet op de juiste manier.
Andere mensen zullen geloven in de natuur, maar de natuur zal ruw, veeleisend en zelfs genadeloos blijken te zijn voor degenen die niet voorbereid zijn.
Anderen zullen geloven in God, maar zij zullen uitgedaagd worden met de vraag hoe God toe heeft kunnen staan dat zo’n grote verandering plaatsvindt. Waar is de Voorzienigheid? Waar blijft Gods leidende hand? Waar is de zegening.
Als de tijden verslechteren, zullen mensen in zeer moeilijke omstandigheden geworpen worden. Er zal tragedie heersen. De hongerdood zal heersen. Er zal strijd heersen. Hoe kan een liefdevolle God dit laten gebeuren. Is God de mensheid aan het straffen voor haar dwalingen? Of staat God de mensheid simpelweg toe om de beloning op te strijken van haar fouten? Welk een liefhebbende Schepper zou dat doen, met name in het aangezicht van tragiek en ontbering?
Het zelfvertrouwen (geloof in eigen kunnen) van mensen zal erg op de proef gesteld worden als ze geconfronteerd worden met omstandigheden waar ze niet op geanticipeerd hebben en waar ze niet op voorbereid zijn. Dit zal met name moeilijk zijn voor de rijken die zich nu tegenover zware beslissingen geplaatst zien en het vooruitzicht van het verliezen van veel van hun rijkdom.
Wat zal er gebeuren met het geloof van mensen in het leven zelf? Nu het leven een radicale wending neemt. Het lijkt af te glijden naar een chaotisch staat. Verandering en problematiek vinden in een steeds toenemende mate plaats. Hoe kan iemand geloof in het leven hebben als het zo onvoorspelbaar en op veel plaatsen zo enorm gevaarlijk wordt?
Het geloof van mensen zal erg op de proef gesteld worden. Daarom is het noodzakelijk en is het altijd noodzakelijk geweest om je geloof te plaatsen in de leidende kracht die God in jou geplaatst heeft – de kracht en aanwezigheid van Kennis – de diepere intelligentie die hier is om je te leiden, te beschermen en de weg te wijzen, als je bereid bent te volgen, naar een groter leven en een grotere contributie aan anderen.
Kennis blijft zo weinig ontdekt en wordt zo weinig geuit, enkele vreemde individuen daargelaten, dat mensen echt niet weten waartoe zij instaat is. Ze denken dat Kennis het verstand is waar ze mee denken, maar wie kan geloof hechten in iemand’s eigen intelligentie als men geconfronteerd wordt met zulke verwarrende en ogenschijnlijke onoplosbare problemen?
Het intellect zal hier geen antwoord op hebben. Zij zal beschuldigen. Zij zal klagen. Zij zal in de ontkenning schieten. Misschien wordt ze doodsbenauwd als zij feitelijk de realiteit onder ogen moet zien. Maar binnen de grenzen van zichzelf is zij niet in staat om te gaan met de kracht en de consequenties van de Grote Golven van verandering. Kennis blijft onbekend en niet herkend. Men kan sommige manifestaties herkennen en noemt het intuïtie. Maar zij is groter dan dat.
Waar zullen jullie in geloven binnen zo een radicaal veranderende wereld? In jullie regering? In jullie financiële instanties? In de markt? In jullie religieuze instellingen? Zullen jullie in de natuur geloven? Zullen jullie in het intellect geloven? Zullen jullie geloven in bepaalde individuen, die mogelijk compleet verward lijken te zijn door de veranderende omstandigheden die jullie allemaal delen? Zullen jullie geloven in verandering? Alles veranderd. Het leven veranderd. Zullen jullie geloven in verlichting, dat jullie verlicht zullen worden voorbij het spectrum van liefde en angst, hoop en vertwijfeling – een verlichting die zo moeilijk te bereiken is en zo zelden bereikt is. Zullen jullie geloven in jullie spirituele weg, die de meeste mensen niet voor zal bereiden op de Grote Golven van verandering? Waar zullen jullie in geloven? Hebben jullie het geloof al verloren, steeds hulpelozer en wanhopiger wordend, zelfs voordat de Grote Golven echt begonnen zijn?
Sommige mensen geloven in wanhoop, Daar geloven zij in. Dat is naar hun mening onvermijdelijk. Somige mensen geloven in romantiek en dus leven ze in een soort romantisch droomland, alsof hun leven een of andere film is, afgescheiden van alles om hen heen en van al het echte in hunzelf.
De ware uitdaging is hier om te geloven in Kennis, om de Steps te Knowledge te nemen en te leren wat Kennis is – om het te ervaren, om de ervaringen ervan die je reeds gehad hebt naar boven te halen, om te zien dat het de rode draad door je leven is in gelukkige tijden en moeilijke tijden, onder veranderende omstandigheden en gedurende veranderende relaties. Gedurende momenten van succes en gedurende momenten van wanhoop is er die draad van Kennis – deze constante draad, deze constante aanwezigheid, deze constante en blijvende intelligentie die zich onder en voorbij je intellect bevindt.
God heeft deze perfecte leidintelligentie binnenin jou. Waar anders kan je uiteindelijk in geloven dan geloven in Kennis in jezelf en in andere mensen? Kennis wordt niet in het nauw gebracht door veranderende omstandigheden. Zij heeft niet de feilbaarheid van het intellect. Zij wordt niet bedreigt door dood en vernietiging. Zij is niet gehecht aan pleziertjes en mensen, plaatsen en voorwerpen. Zij geeft niets om rijdom en het verlies van rijkdom. Zij is hier op een missie, aan missie van God. Haar missie is jouw missie, wachtend op ontdekking.
Alles om je heen zal op de proef gesteld worden. Alles om je heen zal zwak, feilbaar en kwetsbaar blijken te zijn. Instellingen zullen overvraagd worden en zullen het in sommige gevallen af laten weten. De natuur zal wreed en onbuigzaam blijken te zijn. Hoop op de Goddelijke voorzienigheid of op gered worden zal in de loop van de tijd verdwijnen. Dit zal voor zo veel mensen een geloofscrisis worden. Echter in werkelijkheid ben je in de wereld gestuurd om in deze tijd te leven, deze omstandigheden onder ogen te zien en iets unieks en essentieels bij te dragen dat alleen Kennis in jou kent.
De Grote Golven van verandering zijn een drama voor het intellect. Ze zijn een drama voor jouw persoonlijke rede en jouw idee over jezelf. Maar het zijn de ideale omstandigheden voor Kennis. Zij zijn de uitdaging waar Kennis op heeft gewacht. Zij zijn de grootste kans om bij te dragen en de kans om een nieuwe basis voor de mensheid te leggen en een nieuwe weg vooruit voor de mensheid. Kennis is de kern van je kracht. Zij is het meest krachtige aspect van jezelf. Zij is dat deel van jou dat verbonden is met God. Via Kennis spreekt God met jou.
Veel mensen lijken te denken dat God hier is om te voorzien in een voordelig leven, een reeks plezierige en vredige omstandigheden, alsof God hun leefmilieu regelt. Als zaken uit de hand lopen of niet meer te beheersen zijn, het noodlot toeslaat of de sociale structuur instort, dan wordt natuurlijk het geloof in God enorm in twijfel getrokken of door de war gebracht.
Sommige mensen denken dat God garant staat voor geluk en voldoening. Als geluk en voldoening niet aanwezig zijn, worden mensen ontrouw of laat God hen en hun niet ondervraagde en vaak onbewuste verwachtingen op de een of andere manier in de steek.
God weet dat de wereld een moeilijk en gevaarlijk oord is. Daarom heeft God Kennis in jou geplaatst. In deze mysterieuze intelligentie, deze vluchtige ervaring van zekerheid en richting moet je geloven. Al het andere kan lijken te falen of feilbaar of ontoereikend blijken te zijn, maar Kennis leeft in jou. Zij is mysterieus omdat je haar niet kunt definiëren, je kunt er geen controle op uitoefenen en je kunt haar niet gebruiken. Het is geen gereedschap voor het intellect. Je kunt haar niet gebruiken om rijk te worden, om anderen te domineren of om je vijanden te vernietigen.
Zij is vele malen krachtiger dan het intellect. Zij is vrij van het intellect. Zij wordt alleen maar gehinderd door het intellect in die zin dat jou verstand en jou gedachten in de meeste gevallen obstakels creëren in het ervaren van de kracht en aanwezigheid van Kennis.
Alleen Kennis weet wat te doen in het aangezicht van steeds toenemende onzekerheid. Zelfs als je duizend wendingen in je leven moet maken zal Kennis je leiden om de juiste wendingen te maken. Wat anders kan dit voor je doen? Wie anders heeft deze wijsheid en deze gelijkmoedigheid om je op deze manier te leiden?
Veel mensen zullen zich richten tot de regeringsleiders om veiligheid en zekerheid te leveren en veel pogingen zullen ondernomen worden om deze veiligheid en zekerheid te leveren. Maar je kunt niet alleen op deze hoop leven. Want de regering zal een beperkt aantal hulpbronnen te beschikking hebben en de druk op regeringsinstanties zal zo immens zijn dat zij niet in staat zullen zijn voor iedereen te zorgen.
Misschien zal je deze diensten nodig hebben, maar het is nog steeds Kennis die je zal leiden – als je haat kunt volgen, als je aan haar toe kunt geven, als je jou geest open kunt stellen om haar toe te staan aanwezig te zijn en kunt leren een verbinding met Kennis op te bouwen. Het zal je niet alleen bewaren voor een catastrofe, voor gevaarlijke situaties, voor het maken van zelfvernietigende beslissingen en voor het volgen van mensen die je in grotere problemen zullen brengen, maar zij zal je de kracht en het zelfvertrouwen geven dat je nodig hebt.
Uiteindelijk zullen die omstandigheden die zo bedreigend, overweldigend of verontrustend lijken te zijn die omstandigheden zijn die jou in staat stellen om jou ware geschenken naar voren te laten komen. Dat komt omdat Kennis in de wereld is gekomen om deze omstandigheden te ontmoeten. Voor jou kwamen ze onverwacht. Voor jou idee van jezelf en je intellect kwamen ze onverwacht. Het wordt waargenomen als catastrofaal of tragisch, een grote rampspoed. Maar voor Kennis is het de perfecte reeks gebeurtenissen waarin je egoïsme, zwakte, zelfverwijt en persoonlijke verslaving af kunt leren teneinde naar een grote gebeurtenis te groeien.
Je kunt geen vertrouwen in de gebeurtenis hebben omdat de gebeurtenis zelf erg veranderlijk is. Het is niet zeker hoe zaken precies plaats uit zullen pakken, hoe mensen zullen reageren en wat er zal gebeuren. Omstandigheden kunnen zich tegen je keren. Je kunt er niet op vertrouwen. Je kunt er niet in geloven dat alles goed zal komen, want veel mensen zullen falen en tragische consequenties zijn zeer goed mogelijk. Je kunt niet geloven dat je erdoor zal komen want je weet niet of je erdoor zal komen. Zonder Kennis zal je dit vertrouwen of deze zekerheid niet hebben.
De kwestie van geloof is erg belangrijk omdat het zal bepalen waar je naar zult kijken in jezelf en in andere mensen. Veel mensen zullen opstaan en beweren het antwoord te hebben om de mensheid vooruit te helpen. Ze zullen streven naar leiderschap in regering of religie. Maar je zult in staat zijn te zien of ze geleid worden door Kennis os alleen maar door persoonlijke ambitie. Veel foute leiders zullen opstaan in tijden van grote moeilijkheden en er zal veel slechte informatie en raad aangeboden worden. Sommige van deze individuen zullen echt gevaarlijk zijn. Alleen Kennis kan jou dit vertellen.
Jij, die zo geconditioneerd is om meningen van anderen te volgen of om in je directe omgeving te kijken voor zekerheid zal in zodanige verwarring of zelfs wanhoop geworpen worden. Maar Kennis in jou is niet verward. Kennis wanhoopt niet. Met Kennis kan je elke veranderende omstandigheid onder ogen zien zonder wanhoop, zonder veroordeling, zonder in jezelf te desintegreren, zonder in te storten en zonder de moed te verliezen. Daarom is Kennis de meest belangrijke zaak in het leven. Voor jou is zij misschien een mysterie, iets zelden ervaren, iets boven het begripsvermogen, iets vaags, iets zwaks of iets ver weg. Maar Kennis is de meest belangrijke zaak in het leven.
De komende tijd zal jou geloof in zoveel zaken vernietigen. Zij zullen jou afhankelijkheid van deze zaken en alle veronderstellingen die ermee geassocieerd worden onthullen. Al de zaken waarvan jij dacht dat ze voor jou zouden zorgen, in je onderhoud zouden voorzien en je toekomst zouden verzekeren zullen nu grote vragen oproepen en ernstig betwijfeld worden, jou ertoe brengend om cynisch en wanhopig, vijandig en kwaad te worden.
Jouw leven zal zich een weg banen door een dicht bos zonder sporen. Wat zal jou hier leiden? Wat helpt je verder. Als geloof in al het andere is weggevallen, wat helpt je dan verder? Je zou in je familie kunnen geloven, maar je familie valt misschien wanorde, conflict en verwarring. Misschien geloof je in je primaire relaties, maar deze mensen geven zich misschien over aan angst, woede of verwarring.
Geloven in anderen die sterk met Kennis zijn is waardevol. Maar het is Kennis in jou dat jou de kracht zal geven om hen te volgen. Omdat niemand zonder fouten is zal de kracht in jou hen helpen om fouten te vermijden en zij zullen jou helpen fouten te voorkomen. Dit is de kracht van een relatie geleid door Kennis. Maar het is nog steeds Kennis in de kern van elk individu dat het ware verschil maakt.
Sterk worden met Kennis betekend je loyaliteit verschuiven naar Kennis en een basis van ervaring met Kennis opbouwen zodat vervolgens jou geloof in Kennis niet eenvoudig een hoop, een wens of een veronderstelling is. Nu is zij gebaseerd op een toenemende hoeveelheid ervaringen. Dit is gerechtvaardigd geloof.
Echter, geloof zelf zou nooit blind mogen zijn. Je kunt niet passief worden en denken dat Kennis je door alles heen zal leiden en dat jij simpel alleen maar als een klein kind hoeft te volgen. Je zult je intellect mee moeten nemen en al je zintuigen, al je vaardigheden en al je aandacht. Je zult door het leven moeten gaan en deze uitdagingen tegemoet moeten zien alsof je over glad ijs loopt – voorzichtig lopend, voorzichtig kijkend, al je talenten gebruikend.
Je kunt niet wegdrijven in een soort welvaartsmentaliteit en denken dat God jou eenvoudig alles zal geven wat je nodig hebt zonder enige inspanning aan jouw kant, want dit zal met zekerheid niet het geval zijn. Elk aspect van jezelf, al je kracht en jou talenten zullen ingezet moeten worden. Dit is deels wat jou zal verlossen, zodat je heel gemaakt wordt. Je wordt compleet gemaakt. In plaats van een massa aan verschillende sub-persoonlijkheden, verschillende ambities en conflicterende doelstellingen te zijn, wordt jij op een punt geconcentreerd, geleid door een geest, georganiseerd en geconcentreerd om de uitdagende omstandigheden aan te gaan. Op deze manier zijn uitdagende omstandigheden voor jou en uiteindelijk voor naties verlossend.
Je zult in het aangezicht van de Grote Golven van verandering zeer grote beslissingen moeten nemen, misschien groter dan alles wat je tot nu toe gedaan hebt. Je zult anderen die veel zwakker dan jij zijn moeten leiden, die misschien niet deze kracht of dit geloof in Kennis hebben. Hoe zul je dit doen? Je kunt niet eindeloos weifelen. Je kunt niet ambivalent zijn. Je kunt niet lang besluiteloos blijven. Je zult werkelijk grote beslissingen moeten nemen, ernaar handelen en je de twijfel aan jezelf, je angst en je ongerustheid moeten overwinnen. Wat zal jou de kracht geven om dit te doen? Geloof in menselijk leiderschap? Geloof in menselijke instanties? Geloof in een verre God?
Mensen hebben hun geloof misplaatst in zoveel zaken dat ze zich verandering op een grote schaal niet voor kunnen stellen. Mensen geloven in technologie, denkend dat technologie alle problemen op zal lossen die technologie creëert en die mensen creëren. Het zal een nieuw snufje of een nieuwe energiebron zijn en alles zal goed komen. Jullie zullen eenvoudig overgaan naar het volgende energie paradigma, met een onderweg beetje onbehaaglijkheid en een beetje onzekerheid. Mensen denken dat technologie nu hun God is. Technologie zal hen nu verzorgen en hen redden, hen stabiliteit, rijkdom en macht gevend.
Technologie zal overweldigd worden door de Grote Golven van verandering. Nieuwe technologie zal ontwikkeld moeten worden, maar zij alleen kan de mensen niet redden. De kracht van de natuur zal altijd de technologie overweldigen. Dit is een les die door de mensen die in de moderne tijd leven is vergeten. De wonderen van de techniek hebben veel gemak opgeleverd en hebben voor medicijnen gezorgd die het leven van mensen gered hebben. Maar geconfronteerd met de Grote Golven van verandering is deze technologie misschien niet beschikbaar. Zij wordt misschien niet geproduceerd om nieuwe behoeften te dekken. Zij zal niet voor iedereen beschikbaar zijn. En in bepaalde gevallen zal ze ontoereikend zijn.
Hoe zullen jullie jullie auto’s, jullie landbouwwerktuigen, jullie transportsystemen en jullie regering laten draaien zonder voldoende benzine? Veel mensen geloven dat er en onbeperkte hoeveelheid benzine in de wereld is. Het is een geloof. Het is hoop. Het is een wens. Het is een verwachting. Maar ze hebben geen zekerheid. Ze hebben het probleem nooit bestudeerd. Ze realiseren zich niet dat de mensheid geconfronteerd zal worden met afnemende voorraden hulpbronnen. Ze geloven dat al dit soort hulpbronnen er zijn. Je geeft gewoon meer geld uit en hulpbronnen zijn er. Je geeft meer geld uit, krijgt meer hulpbronnen – eindeloos veel hulpbronnen. Het is echt nooit een probleem.
Dat is dwaas geloof. Als je naar de geschiedenis van het menselijk bestaan kijkt is het een dwaas geloof. Het is fantasie. Maar veel mensen leven in deze fantasie, baseren hun leven op deze fantasie, staan nooit stil bij deze fantasie en hebben absoluut geloof in deze fantasie. Regeringsleiders en leiders uit het bedrijfsleven hebben een absoluut geloof in deze fantasie.
Veel mensen zullen denken dat de Grote Golven van verandering handelingen van God zijn, en wat zal als resultaat met hun geloof in God gebeuren? De Grote Golven van verandering zijn het product van menselijk gedrag en de invloed van de mensheid op de wereld. Denken jullie dat dit geen consequenties zou hebben? Denken jullie dat de aarde zo’n overmatig gebruik en misbruik eindeloos kan absorberen zonder behoorlijk aangetast te worden, zonder te veranderen in een ander soort evenwicht, zonder radicale verandering?
Sommige mensen geloven dat de aarde niet zal veranderen en dat de mensheid de wereld niet kan veranderen of ontwrichten. Veel mensen geloven hierin, maar toch veranderd de wereld en wordt ze ontwricht. En dat is slechts het begin.
Waar je ook kijkt geloven mensen in zaken die ze niet begrijpen. Ze hebben verwachtingen die nooit vervuld kunnen worden. Het is een hoop, een droom, een aspiratie waar niet bij stilgestaan wordt. In het licht van dit alles lijkt geloof extreem onintelligent – dwaas, gebaseerd op fantasie en verwachting. Maar iedereen moet ergens in geloven, want iedereen moet iets dienen. De mensheid geloofd op een natuurlijke manier. Waarin geloofd wordt, en de verwachtingen die daar achter zitten zijn de kritische vragen.
Jij moet primair geloven in Kennis – Kennis in jezelf en Kennis in anderen – omdat dit waarlijk krachtig is. Al het andere veroorzaakt misschien vraagtekens, verwarring en twijfel. Maar je moet terugvallen op wat essentieel en wat eeuwig is, op wat direct van God komt.
Dit is het ware Geloof. Dat is de kracht en aanwezigheid van Kennis. Dit is de rode draad van waarheid die door jou leven loopt. Bouw je kracht hier, en de toekomst zal niet zo overweldigend lijken. Zij zal niet zo bedreigend lijken. Je kunt onzekerheid met grotere kracht en vastberadenheid onder ogen zien. Je hebt de kracht om je omstandigheden voor een belangrijke verandering en in het aangezicht van een belangrijke verandering aan te passen.
Dit vertegenwoordigd een verschuiving in je loyaliteit. Het is een noodzakelijke verandering binnen in jezelf. Dit zal gelijkmoedigheid, kracht en moed geven omdat Kennis niet bang is. Dit zal je bevrijden van de gebondenheid aan de meningen en het gedrag van anderen. Het zal je bevrijden van de enorme ontmoediging en teleurstelling die je zult voelen en die overal om je heen zal heersen als het geloof van mensen in alle andere zaken afneemt. Dit zal je bevrijden van de verlammende greep van angst en zal je in staat stellen om belangrijke en dramatische handelingen te verrichten terwijl anderen verstijfd zijn, niet in staat te reageren.
Dit is het grote geloof. Daarom representeert datgene dat onuitsprekelijk en mysterieus is je grootste hoop en belofte. Alle menselijke inspanning geleid door Kennis, alle menselijke uitvindingen geleid door Kennis en al het menselijk vernuft geleid door Kennis heeft kracht, richting en ware belofte.
Jouw vraag is dan; waar zal je in geloven? Waar geloof je in, zelfs op dit moment? Wat zal jou ware kracht, vertrouwen, moed en doorzettingsvermogen geven? Wat zal jou de kracht geven om je eigen zwakheid, je eigen ambitie, je eigen geremdheid en je angst voor veroordeling door anderen te overwinnen? Wat zal jou de kracht geven om je sociale conditionering te overwinnen om tegemoet te komen aan een grotere behoefte aan een grotere reeks problemen? Wat zal jou boven angst en wanhoop houden?
Er bevind zich een diepere kracht in jou. Het is noodzakelijk om deze kracht nu te vinden, nu je tijd hebt om de relatie ermee op te bouwen en toe te staan dat, terwijl jij je voorbereidt op de Grote Golven van verandering, haar kracht en haar doel aan jou geopenbaard wordt. Deze kracht zal jou diepe evaluatie leiden en je in staat stellen om de visie te verwerven om over de horizon van jou leven te kijken en te zien wat er aankomt – om vooruit te denken, vooruit te kijken en vooruit te plannen.
Geloven en God is geloven in Kennis die God in jou en alle andere mensen geplaatst heeft. Zo spreekt God tot de mensen. Zo brengt God mensen in beweging. Zo inspireert God mensen. Zo bevorderd God een worstelende mensheid en een wereld in nood.