Relaties en de Grote Golven


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 3 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Je hebt vier Zuilen in je leven, de Zuilen waarop je leven steunt. Zij geven haar kracht, evenwicht en zekerheid. Dit zijn de Zuil van Relaties, de Zuil van Werk, de Zuil van Gezondheid en de Zuil van jou Spirituele Ontwikkeling. Zoals de vier poten van een tafel ondersteunen ze jouw leven. De kracht van je leven en de mogelijkheid van je leven om verandering en onzekerheid te ondergaan hangen in grote mate van deze Zuilen af. Hoewel je Kennis hebt, de diepere intelligentie die God je gegeven heeft om jou te leiden(de weg te wijzen), je te beschermen en je naar jouw grotere prestaties te leiden, moet de nadruk nog steeds liggen op het bouwen van deze Vier Zuilen.
Dit hoofdstuk bespreekt de Zuil van Relaties. Dit omvat al je relaties, hoe je participeert in relaties, jouw kracht en zwakte in relaties, de kwaliteit van relaties die je met andere hebt – wie in jouw leven sterkt jou en wie in jou leven maakt jou zwakker. Dit betreft primair je relaties met individuen, maar meer op een volledige manier omvat het ook jou relatie met je bezittingen, jouw thuis, jouw geest, jouw lichaam, jouw natie, de Aarde, jou relatie met de natuur en zo voort. Deze Leerstelling zal zich richten op jou relatie met individuen, omdat zij het grootste effect hebben op jouw denken, bewustzijn en bekwaamheden.
Het moet van het begin af aan begrepen worden dat de kwaliteit van jouw relaties met anderen in grote mate zullen bepalen welk soort leven je zult hebben, wat voor jou beschikbaar is, de visie die je zult hebben en de hoeveelheid moed die je zult hebben om de beweging van Kennis in jezelf te volgen. Hier ken Kennis je niet bewegen in jouw leven. Zij kan jou niet leiden of beschermen als jou Zuilen te zwak zijn. In dit geval, als er mensen zijn die afhankelijk van jou zijn dat jij blijft zoals je ze willen dat je bent, die bang zijn voor welke verandering of opkomen dan ook in jouw leven, die elke soort dieper inzicht dat je eventueel hebt zouden betwijfelen of afkeuren in die mate dat het hun interesse in jou zou bedreigen, dan zullen ze jou terughouden. Ze zullen jou beïnvloeden. Ze zullen je ervan weerhouden. Ze zullen jou laten twijfelen, zelfs als ze prachtige en liefdevolle mensen zijn. Als ze de diepere natuur in henzelf niet herkennen, dan zullen ze dat in jou met achterdocht en onzekerheid bekijken. Ze zullen het niet vertrouwen. Ze zullen het niet weten. Het zal op hen vreemd, verwarrend en beangstigend overkomen. En alles wat ze met jou in het leven doen, zal in twijfel getrokken worden.
Met wie je bent en wie jou beïnvloed heeft grote invloed op wat je zal weten en jouw mogelijkheid om te volgen wat je weet, de mogelijkheid om de grotere intelligentie die God in jou geplaatst heeft te volgen. Contempleren over de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen, de erg moeilijke realiteit van het begrijpen van de opkomst in de Grotere Gemeenschap van leven in het Universum van de mensheid en de Interventie die op dit moment in de wereld plaats vindt, zal jou laten zien wie onder jouw vrienden en familieleden jou zal steunen in dit onderzoek en wie dit interesse met jou zal delen. Niet iedereen die jou aanmoedigt zal deze interesse delen, dus hebben ze dit interesse niet nodig om jou te steunen. Maar je zult in het begin zien wij jou bijstaat en wie tegen jou zal zijn, wie jou de moed zal ontnemen en wie jou aan zal moedigen. Het is erg belangrijk om dit te zien.
Mensen zijn vaak gechoqueerd als ze ontdekken dat hun grootste vrienden of hun directe familieleden eigenlijk het verschijnen van Kennis of hun bezigen van diepere vragen over hun levens en over de wereld niet ondersteunden. Het waren zo’n goede vrienden op het persoonlijk niveau, maar buiten dat niveau hadden ze zo weinig gemeen. Het is alsof ze elkaar eigenlijk helemaal niet goed konden. Ze deelden alleen maar interesses en hobby’s en ongeïnspireerde dialogen, maar buiten dat was er geen diepere verbinding tussen hun.
Een ven de grootste drempels die je tegemoet moet treden is het delen van jouw bewustzijn van de Grote Golven van verandering met anderen, jou onderzoek naar de Grotere Gemeenschap van leven en jouw gerichtheid op het bouwen van de verbinding met het mysterie en de kracht van Kennis in jezelf. Bereid je voor, want de reactie kan anders zijn dan je wenst. Dat is te verwachten, want als jou grootste vrienden en jou directe familieleden werkelijk Kennis in jou zouden ondersteunen, zouden ze dit vanaf het begin gedaan hebben. Het zou een onderwerp in hun relatie met jou zijn geweest. Zij zouden het gestimuleerd hebben. Ze zouden jou aangemoedigd hebben om eerlijk met jezelf te zijn, om je gevoelens te onderzoeken en je diepere ingevingen te onderscheiden. Als dat niet het geval is geweest, dan is het aannemelijk dat ze jou dieper onderzoek nu ook niet ondersteunen en ze zullen niet begrijpen wat je aan het doen bent en waarom je je bezig houd met zulke moeilijke en belangrijke vragen.
Hier moet je bereid zijn door te gaan zelfs als anderen wegvallen. En in bepaalde gevallen zal je zelfs langdurende relaties op moeten geven, want zij kunnen jou nu alleen nog maar hinderen op jouw grotere reis. Zij kunnen je alleen terugtrekken naar de manier zoals je eerst was, de manier waarop zij willen zijn, de manier van jou zijn waaraan ze gewend geraakt zijn. Maar veroordeel ze niet hiervoor, want zij hebben nu het bewustzijn nog niet. Doch wees dankbaar dat het bewustzijn naar jou toekomt, want dit geeft jou tijd om te leren en je voor te bereiden en misschien op een dag zal je de mogelijkheid hebben hen te helpen in hun onderzoek. Maat van het begin af aan moet jij je eigen kracht verwerven. Je bent niet sterk genoeg om anderen te onderwijzen en anderen aan te moedigen. Je hebt de vaardigheid niet. Je hebt de zekerheid niet. Je bent nog niet ver genoeg deze berg opgereisd om in staat te zijn anderen te leiden, zelfs aan het begin.
Hier moet je bereid zijn alleen te reizen en de eenzaamheid tegemoet te treden, want het is beter om alleen te zijn dan verwikkeld te zijn in relaties die niet met jou mee kunnen reizen op de Weg van Kennis. Het is beter om de eenzaamheid onder ogen te zien dan bezig te zijn met mensen die je werkelijk niets te bieden hebben – geen wijsheid, geen aanmoediging en geen inzicht. Vroeger besteedde je jou tijd echt alleen maar gedachteloos en nu moet je haar wijs besteden. En relaties vragen veel tijd.
Hier zal je op zoek zijn naar diepere kwaliteiten in mensen. Schoonheid, charme en gevatheid zullen nu gezien worden als geen echte waarde hebbend. Je wilt diepte en eerlijkheid. Je wilt ernst. Je wilt helderheid. Je bent op zoek zijn naar een diepere resonantie met anderen. Je wilt dat anderen die naar de wereld kijken, reageren op de wereld en die beginnen te reageren op Kennis zoals jij begint te reageren op Kennis. Je wilt mensen nu mensen die met jou kunnen resoneren en jou kunnen aanmoedigen, want je zult dit nodig hebben.
Zich losmaken van anderen die dit niet kunnen doen en met mededogen en wijsheid losmaken is niet gemakkelijk. In sommige gevallen lijkt het moeilijk losmaken. Het zal zo verwarrend voor je zijn dat zij niet kunnen zien wat jij ziet en voelen wat jij voelt en weten wat jij weet. Ze ervaren niet alleen deze zaken niet , ze lijken ze zelfs niet te waarderen. Ze zullen zeggen, “ Wat is er met jou aan de hand? Je was altijd zo’n aardig iemand, en nu ben je zo serieus. Waarom maar jij je druk over deze zaken? Het is te beangstigend. Het is te extreem.” Ze zullen jou motieven in twijfel trekken. Ze zullen jou inzichten in twijfel trekken. Ze zullen jou vertrouwen verlagen.
Nagenoeg iedereen moet dit in het begin onder ogen zien en soms kan het erg teleurstellend zijn. Maar je moet nog steeds doorreizen. Jij hebt een groter doel in het leven te ontdekken. Je moet de Stappen naar Kennis nemen. Je zult binnen de context van de wereld uit moeten zoeken waarom je werkelijk hier bent. Wat zijn jouw geschenken? Wat heeft de wereld specifiek nodig waar jij mee toegerust bent om te leveren? Nu is er een grotere reis die je moet maken. Ze zal jouw relaties veranderen, ze zal jouw prioriteiten veranderen en het zal veranderen waarnaar je naar op zoek bent in andere mensen.
Dit is geheel natuurlijk. Dit is het resultaat van volwassen worden. Zelfs als er geen Grote Golven van verandering waren, zelf als de mensen geïsoleerd zou blijven in het Universum, dan zou je nog steeds deze grote stappen moeten nemen om als persoon volwassen te worden – om karakter in jezelf op te bouwen, om te leren over jouw geest en jouw ingevingen, jouw sterkten en jouw zwakten en om te beginnen aan een diepere evaluatie van jouw leven.
De Grote Golven van verandering verhogen de noodzaak tot deze diepe evaluatie enorm, maar in en op zichzelf is het een volledig natuurlijk en noodzakelijk proces. Dat anderen niet reageren betekend niet dat het niet voor jou bedoeld is. Dat anderen niet volwassen worden betekend niet dat jij niet volwassen zou moeten worden. Dat anderen dwaas, onwetend en vervult van zichzelf blijven is geen reden voor jouw om hetzelfde te doen.
Je bent nu zowel gezegend als belast – gezegend omdat je van tevoren gewaarschuwd bent, gezegend omdat de vonk van Kennis in jou ontstoken is, gezegend omdat je eindelijk na zoveel jaren van zoeken en leegte, iets begint te vinden – iets dat je kunt ervaren en volgen, iets dat jou een belangrijkere richting en een grotere verbinding met het leven zal geven.
Maar het is ook een last. Want nu moet je op zaken letten, waar je eerst niet op lette. Nu moet je moedig de wereld in kijken en je moet moedig in jezelf kijken. Je moet met de grote evaluatie beginnen en je moet een andere koers in het leven in kaart te willen brengen. – geen koers waar je over hebt gefantaseerd, geen koers die je voormalige doelen en idealen representeert, maar iets diepers en meer oorspronkelijk, iets dat voor jou natuurlijk is, maar tegelijkertijd iets waarmee je niet vertrouwd bent.
Hier maak je niet jou realiteit. Je staat toe dat jouw realiteit in jezelf tevoorschijn komt. Je zult een plaats voor haar moeten creëren om het tevoorschijn te laten komen. Je zult een omgeving(milieu) voor haar moeten creëren om het tevoorschijn te laten komen, maar haar verschijnen is natuurlijk en essentieel voor je, want dit is wie je werkelijk bent. Buiten jouw persoonlijkheid, buiten jouw overtuigingen en ideeën, buiten jouw herinneringen van het verleden, representeert dit jouw grotere identiteit die nu tevoorschijn begint te komen in jouw leven. Zij werd geroepen omdat je een punt in jouw leven hebt bereikt waar het noodzakelijk wordt en jij werd geroepen door de wereld, want de wereld roept je. De voortekenen van de wereld roepen jou je voor te bereiden – om wakker te worden uit jouw dromen van zelfvervulling om je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering en voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap.
Dit is een zeer belangrijk punt, begrijp je, want terwijl het antwoord in jouw zit, zit de roeping daar niet. Die is buiten jou. Die ligt daar in de wereld. Wat je naar een groter doel roept bevind zich in de wereld. Het antwoord op deze roeping bevind zich in jou, maar de roeping bevind zich daar buiten. Omdat de Grote Golven van verandering er aan komen en de levens van steeds meer mensen beginnen te beïnvloeden en te treffen, is de roeping van de wereld daar. Ze is krachtig. Ze is innemend. Ze is essentieel.
Daarom reageer je nu. Daarom heb je een groter gevoel van bezorgdheid ervaren over de toekomst en een grotere interesse voor wat je hier komt doen in jouw leven, wat werkelijk belangrijk is in je leven en wat je hier moet bereiken. Het is deze roeping begrijp je. Je voelt het al geruime tijd en nu toont de openbaring van de Nieuwe Boodschap jou wat je ervaart. Het ondersteunt de getuigenis van jouw ervaring. Het bepleit een toename en bovenkomen van deze ervaring in jou. Het is een bevestiging van Kennis in jezelf en wat jij zelf moet leren te zien, te weten en te doen om deze Kennis op te laten komen en zichzelf volledig uit te drukken via jou.
Dit is niet een tijd om naar romance te zoeken. Dit is niet een tijd om proberen te gaan trouwen. Dit is niet een tijd om jezelf aan iemand of een set omstandigheden te geven omdat je een fundamentele relatie met jezelf aan het bouwen bent en je bent bezig met een diepe evaluatie van je leven. Het is nu beter dat er niemand anders is die wedijvert voor jouw aandacht. Doet iemand dat wel, dan zal het deze evaluatie velen malen moeilijker maken en jouw situatie vreselijk verwarren. Zelfs als zij de juiste persoon voor jou zijn, moeten zij wachten. En als ze de juiste persoon zijn, zullen ze wachten.
Je hebt nu tijd nodig om draagvlak te creëren, om te zien waar je staat, om te zien wat je weet, om je relatie met mensen, plaatsen en zaken te evalueren en de richting te onderscheiden die je moet volgen. Er zou niemand anders moeten zijn die om jou aandacht wedijvert en je zou jezelf terug moeten houden. Geef jezelf nu niet over. Dat zou een vreselijke vergissing zijn. Je zou een essentiële stap in je leven overslaan.
Als je een persoon bent die erop vertrouwt heeft in relatie met anderen te staan, dan kan dit heel moeilijk lijken – om op deze manier alleen te zijn, om je gevoelens te weerhouden, om jezelf buiten elke manier van intiem contact met iemand te houden. Als iemand jou probeert te verleiden of jou inclinaties probeert te overwinnen, als iemand probeert jou te overreden om een relatie aan te gaan, dan kan je er zeker van zijn dat zij de diepere beweging van jou leven niet respecteren. Dit betekend waarschijnlijk dat ze niet geschikt zijn voor jou, zowel nu als naderhand. Laat je nu niet meer verrassen door iemands verlangens of verwachtingen. Je moet deze terughoudendheid hebben. Je moet deze grenzen creëren.
Je zult tijd nodig hebben en behoorlijk wat tijd zelfs, om je ware richting te onderscheiden. Er zou geen afleiding hiervoor moeten zijn – niemand die jou naar de zijkant trekt, niemand die jou terughoud, niemand die jou probeert over te halen, niemand die jou probeert aan te moedigen om een relatie met hen aan te gaan. Geen afleiding. Als je deze grote stap in je leven gaat zetten, mag er geen afleiding zijn.
Als je op dit moment met iemand een relatie hebt, kan het zijn dat je je voor een bepaalde periode terug moet trekken. Als ze dit kunnen ondersteunen, is dat goed. Als ze dit niet kunnen ondersteunen, dan weet je dat ze niet in staat zijn deze reis met jou te maken, ongeacht jullie genegenheid naar elkaar, ongeacht wat jullie samen gecreëerd hebben. Fundamenteel zullen ze niet in de richting bewegen waarin jij nu moet bewegen en je kunt hier niets aan veranderen.
Hier wordt Kennis je eerste verantwoording. Vroeger gaf je jou leven weg aan andere mensen. Je gaf je leven weg aan je eigen verlangens. Je gaf je leven weg aan je eigen angsten. Je gaf je leven weg aan wat de cultuur jou vertelde wat je moest zijn, doen en hebben. Maar nu sta je Kennis in jezelf toe om de richting te bepalen, om de grenzen te stellen, om nee tegen dit en ja tegen dat te zeggen, om je helderheid te geven, om je terug te geven aan jezelf en om jou een richting en stappen om te volgen te geven.
Voor sommige mensen zal dit een erg moeilijke drempel zijn en velen zullen niet over deze drempel heen komen. Ze zullen zich van Kennis afwenden. Ze zullen zich afwenden van de voortekenen van de wereld en de voortekenen van hun eigen diepere ervaring om wat ze hebben te beschermen, om degene te behagen die ze proberen te behagen, om aan hun financiële zekerheid vast te houden, om aan hun maatschappelijke positie vast te houden. Ze zullen terugvallen in de schaduwen en Kennis zal latent blijven in hen – wachtend op het moment dat het weer boven kan komen, wachtend op de tijd dat zij hun aannames, hun toewijdingen en hun verplichtingen ter discussie zullen stellen.
Maar voor jou geld dat je deze basis in jezelf moet creëren voordat je je verplicht tot iets of iemand. Je eerste prioriteit is om sterk met Kennis te worden en bezig te zijn met een diepe evaluatie over je leven, relaties en activiteiten. In je hart weet je dat dit waar is. Als je het gevoel hebt alleen geweest te zijn en deze evaluatie uitgevoerd te hebben, maar dat je nog steeds geen duidelijke richting hebt, als je niet weet welke stappen te volgen, dan heb je dit niet echt gedaan. Je bent alleen maar alleen geweest.
Misschien stel je niet de juiste vragen, of luister je niet diep genoeg naar de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf. Misschien kijk je niet naar de Grote Golven van verandering. Misschien is het idee van het opkomen van de mensheid in de Groter Gemeenschap nooit in je opgekomen, of je dacht er alleen terloops aan. Wat het ook moge zijn, de diepe evaluatie moet diep genoeg zijn om effectief te zijn. Het moet substantieel zijn en het moet je tonen wat er achter de horizon van de wereld aankomt, want dit zal je zekerheid geven. Dit zal je de motiveren, want je zult je realiseren dat je niet kunt blijven waar je bent. Je leeft niet meer in het verleden. De wereld waaraan je gewend bent zal dramatisch veranderen. Je kunt op geen enkele eerdere veronderstelling of zekerheid steunen. Er is nu geen enkele veilige en zekere plaats om te schuilen voor de wisselvalligheden van het leven.
Als je dit onder ogen kunt zien, zal je moed verzamelen. Als je dit onder ogen kunt zien zonder ontkenning, zonder voorkeur, zonder je eigen ideeën, hoop en wensen te projecteren, zal je aan helderheid en objectiviteit winnen. Moed, helderheid en objectiviteit – hoe zeldzaam ze zijn in de menselijke ervaring maar toch zo absoluut noodzakelijk om in zekerheid, richting en evenwicht in iemands leven te voorzien.
Het is beter om met een persoon te zijn die jou aanmoedigt, dan om een hele bende vrienden en familie om je heen te hebben die geen idee heeft wat jou beweegt in je leven. Dit moet je onder ogen zien. Je moet de kracht hebben om nee tegen anderen te zeggen. Je moet de moed hebben om door te gaan met de diepe evaluatie van je leven. Anders zal je jezelf niet kennen. Je zult je ervaring niet kennen. En je zult te bang zijn om uit te zien over de horizon.
Dit is de conditie waarin zoveel mensen verkeren, in het bijzonder de rijke mensen. Zij willen echt niet uitzien over de horizon. De meesten van hen zijn te bang voor hoe ze moeten veranderen, voor wat ze los moeten laten, voor wat ze in heroverweging moeten nemen – zo ondergedompeld zijn ze in de beoefening van geluk en plezier, rijkdom en macht. Het is zo dieptreurig. Hun rijkdom heeft niets voor ze gedaan en heeft ze in feite zwakker en minder capabel gemaakt om te reageren op het leven.
Daarom, benijd hen niet. Hun tragedie is niet iets dat jij wilt hebben. In de toekomst zal veel bezit een echte last zijn. Grote rijkdom bezitten zal een echte last zijn. Hoe zal je dit beschermen? Hoe zeer zal het je leven beheersen? De Grote Golven zullen een reeks omstandigheden creëren die rijk zijn extreem gevaarlijk zullen maken, met al die hongerige gezichten die naar je kijken. Nee, nee, dit is niet de manier.
Je zult grote deelgenoten in De Weg van Kennis nodig hebben. Je zult anderen nodig hebben die sterk genoeg zijn om de Grote Golven van verandering onder ogen te zien en die genegen zijn om vooruit beginnen te kijken naar de Grotere Gemeenschap en de toekomst en bestemming van de mensheid daar. Je moet anderen hebben die dezelfde soort reis beginnen te ondernemen die jij onderneemt.
Dit gaat nu niet over liefdesavontuur en huwelijk. Dat zou later kunnen komen. Daar ligt nu niet het accent. Verbreek de verslaving aan liefdesavonturen. Laat je niet seksueel in met anderen gedurende deze beginperiode. Geeft jezelf aan niemand. Je zult hier alle zeilen bij moeten zetten – overal op moeten letten. Het moet het grote aandachtsgebied van je leven zijn. Zo serieus is het en dat is wat noodzakelijk is. Te zijner tijd zullen anderen je komen vergezellen. Je zult tot liefdesavonturen verleid worden.
Je zult verleid worden door relaties, schoonheid, charme en rijkdom. Zij zullen nog steeds een zekere mate van aantrekkingskracht op je hebben. Maar Kennis in jou zal in het geheel niet onder de indruk zijn van hen en zal niet op ze reageren. En hoe sterker je bent met Kennis, hoe immuner je voor deze verleidingen en attracties je zult worden.
Maar je bent er nog niet. Je moet deze reis maken om die kracht die immuniteit en die vrijheid te krijgen. O, wat een vrijheid is het om vrij van verleiding te zijn. Als je vrij bent lijkt ieder ander geketend, alsof ze slaaf van hun wensen, hun verlangens, hun angsten en hun ongepaste verplichtingen met andere mensen zijn. Maar het verkrijgen van deze vrijheid vereist een soort worsteling in jezelf en echte vrije wil.
Voorbij het domein van je persoonlijke relaties zal je de expertise van mensen die naar de Grote Golven kijken moeten verwerven – mensen die andere vaardigheden, andere talenten, andere beroepen hebben. Je zult over de Grote Golven moeten leren – wat ze echt betekenen, hoe ze zich ontvouwen. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de mensheid? Je moet dit met zoveel objectiviteit doen als mogelijk is. Het hoeft geen obsessief onderzoek te worden maar het maakt deel uit van je algemene ontwikkeling.
Daarom zal je zowel een student van de wereld moeten worden als een student van Kennis – bestuderen wat werkelijk belangrijk is. Wat is voor jouw op dit moment werkelijk belangrijk om te bestuderen betreffende de wereld in al haar conflicten en afleidingen, al haar verleidingen en tragedies? Waar zou jij daar op moeten letten?
Er zijn enkele zaken die belangrijk zijn. Je moet bewust worden van situaties rondom de wereld betreffende de beschikbaarheid van voedsel en water. Je moet bewust worden van klimaatveranderingen en haar effect of voedselproductie in de wereld en haar effect op het welzijn van mensen in zowel stedelijke- als plattelandsgebieden. Je moet bewust zijn van politieke en economische instabiliteit en hoe het zich manifesteert op bepaalde plaatsen. Je moet bewust zijn van de uitbraak van pandemische ziekten. En je moet bewust zijn van voortdurende conflicten en conflicten die in de toekomst kunnen ontstaan. Als je naar de wereld kijkt, let op deze zaken. Wees slechts getuigen van ze en kijk of er voortekenen zijn. Niet alles waar je naar zal kijken is belangrijk. Niet alles waar je naar kijkt zal een voorteken zijn.
Je kijkt en je slaat gade met Kennis, die kijkt zonder voorkeur of oordeel. Het is alleen maar kijken. Je luistert zonder voorkeur of oordeel. Het is alleen maar luisteren. Als je een echt voorteken vind, zal het zich specifiek aan jouw opdringen. Het zal niet alleen maar een emotionele reactie van droevenis of verdriet, medelijden of woede zijn. Het zal iets zijn dat in jou zal rinkelen. Dat is belangrijk. Schrijf het op – wat je hoort, waar je het gehoord hebt, welke indruk het op je maakte. En onthoud dat, want een voorteken is belangrijker dan stimulatie.
Je zoekt naar de voortekenen. Je hoeft in geen enkel van deze gebieden een expert te worden. Je hoeft ze niet diepgaand te bestuderen. Maar je moet je met ze bezig houden voor de voortekenen. Want de voortekenen zullen je vertellen hoe snel de Grote Golven naderbij komen. Ze zullen je vertellen hoe veel tijd je hebt om de zaken uit te voeren die je zelfs op dit moment probeert te doen.
Zoals de dieren in het veld en de vogels in de lucht kijk en luister je naar veranderingen in jou omgeving. Terwijl anderen doorgaan met volledig in beslag genomen en van zichzelf vervult, onbekommerd en onverschillig te zijn, moet jij opletten en daarom kan er nu geen competitie voor jouw aandacht zijn. Romantiek en relaties moeten wachten. Je moet ruimte in je geest creëren om te luisteren, te kijken en te leren. Je moet je leven vertragen, zodat je kunt luisteren, kijken en leren. Door te beginnen met Steps to Knowledge zal je leren hoe jij je geest moet kalmeren en hoe je dieper in je eigen ervaring moet luisteren, zoekend naar de voortekenen.
Het is jou relatie met Kennis nu die zo fundamenteel is en die voorrang moet krijgen boven elke andere relatie die je hebt. Zelfs jouw kinderen die bij jou zullen blijven, zelfs zij kunnen niet jouw relatie met Kennis in de weg staan. Hoe meer je deze relatie opbouwt, hoe meer je in staat zult zijn dit te delen met je kinderen en het in hun aan te moedigen. Want je kunt nooit te jong zijn om over Kennis te leren – te leren hoe je diepere ervaring te herkennen en jezelf trouw te zijn.
Dit is de weg die God heeft klaargelegd. Het is altijd zo geweest. Religie en al haar accenten en tragedies, de inbreng van cultuur en historie en de manipulatie van leiders en instituten hebben de fundamentele natuur van Gods Openbaring niet veranderd – die Kennis binnenin het individu, en via Kennis contributie aan de wereld betekend. Het is fundamenteel. Dit is het hart van elke religie. Haal de wonderen weg, haal de praal weg, haal de institutionele richtlijnen weg en je hebt het mysterie van Kennis in jezelf, dat er op wacht ontdekt te worden.
Nu roept de wereld hierom, want Grote Golven van verandering zijn de wereld nabij en de mensheid ziet zich tegenover Interventie van de Grotere Gemeenschap zelf geplaatst. De wereld forceert een vooruitgang in menselijke evolutie. De wereld roept Kennis in je naar voren en zij moet reageren. Dit is de kracht van jouw tijd en het geeft je werk te doen dat fundamenteel en noodzakelijk zal zijn, zowel in jezelf als in de wereld.