Ontsnappen aan het verleden


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 30 mei 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


De mensheid bereid zich voor om in een totaal andere toekomst te leven, een toekomst niet als het verleden op zoveel manieren. De versnellende verandering die jij om jezelf en zelfs in jezelf ervaart getuigd hiervan. Maar het is niet alleen dat jou directe omstandigheden door een veranderingsproces gaan of dat jij misschien een nieuw soort ervaringen in jezelf hebt. De hele wereld is aan het veranderen. Want de Grote Golven van verandering komen op de wereld af en de mensheid wordt nu geconfronteerd met Contact en interventie van intelligente rassen uit het Universum, van de Grotere Gemeenschap van leven waarbinnen jullie wereld bestaat.
Om in staat te zijn dit te herkenning en dienovereenkomstig erop te reageren, moet je in staat zijn om helder te denken. Je moet in staat zijn helder te zien, met grote objectiviteit. Je moet met gezond verstand je beslissingen nemen. Maar dit schijnt opvallend moeilijk te zijn voor mensen en is altijd moeilijk geweest voor mensen omdat hun gedachten het verleden reflecteren. Hun veronderstellingen reflecteren het verleden. Zij veronderstellen en geloven dat de toekomst hetzelfde zal zijn als het verleden.
Dit is zo ingeworteld geraakt dat mensen zelfs denken dat het leven een set cycli zoals in het verleden is – economische cycli, levenscycli – alsof het verleden eenvoudig zichzelf opnieuw laat gelden, zichzelf herschept keer op keer zoals de eeuwigdurende voortzetting van de seizoenen, of het opkomen en ondergaan van de zon. Deze oriëntatie op het verleden verhinderd mensen om helder te zien, verhinderd hen om een nieuwe set vragen met gezond verstand te benaderen, verhinderd hen om te herkennen dat hun levens aan het veranderen zijn en dat ze nu beslissingen moeten nemen die nu misschien anders zijn dan alles wat ze vroeger moesten doen.
Veel mensen willen door hun fouten en hun teleurstellingen aan het verleden ontsnappen. Deze zaken kunnen hen achtervolgen en dat doen ze ook vaak. Maar aan het verleden ontsnappen heeft hier een veel grotere betekenis. Haar betekenis is gerelateerd aan jouw (jullie?) vermogen om de waarheid in het moment te zien en te kennen en te reageren op de veranderende omstandigheden van jouw leven.
Als je deze zaken niet ziet en adequaat reageert, heeft verandering een vernietigende impact op jou. Het zal je overvallen. Je zag het niet aankomen. Je herkende de consequenties niet. Je zag de importantie van het nemen van een beslissing niet, lang geleden toen je de mogelijkheid had om de beslissing te nemen. Voor succes en mislukking in het leven hangt zoveel af van het vermogen om te zien, te weten en op de juiste manier te reageren, zelfs beslissingen tegemoet treden waar je niet gewend bent, zelfs het tegemoet treden van ongebruikelijke omstandigheden waar je niet gewend bent.
God heeft in jou een grotere intelligentie geplaatst om je te helpen deze beslissingen te nemen, om je te helpen een serie omstandigheden te zien en te herkennen waar je op moet reageren. God heeft jou de ogen gegeven om te zien en de oren om te horen. Maar omdat het intellect zo gefixeerd is op het verleden en op de veronderstellingen uit het verleden, is dit zien en dit horen behoorlijk belemmerd en in veel gevallen overweldigd.
Het verleden waaraan jij ontsnapt is niet alleen je eigen gevoel van mislukking, verlies en teleurstelling uit vroegere tijden. Het is werkelijk de invloed van het verleden op jouw vermogen om vooruit te kijken, om te zien wat er achter de horizon van jouw leven aan staat te komen, om de Grote Golven van verandering op het juiste moment te herkennen, zodat je in staat zou kunnen zijn op hen te reageren, jezelf op hen voor te bereiden en zodat je de tijd kan hebben om de omstandigheden of de situaties in jouw leven overeenkomstig te veranderen.
Kennis in jou zal je lang van te voren voor gevaar en moeilijkheden waarschuwen. Maar als je niet in staat bent te horen wat Kennis jou vertelt of als je de boodschap niet serieus neemt – ze als onduidelijkheden of angsten afdoen die overwonnen moeten worden – dan zal je geen voordeel halen uit de grote stem die God in jouw geplaatst heeft. En hoewel je intelligent bent zul je niet op een intelligente manier functioneren. Want ware intelligentie is het vermogen en verlangen om te leren en je aan te passen. Dit is wat ware intelligentie is. Ware intelligentie is niet eenvoudigweg complexe problemen oplossen of ingewikkelde machines bouwen of pienter en gevat zijn. Want als je niet kunt zien en niet kunt weten, welk voordeel geven deze aspecten van je geest jou dan? Als je niet op een intelligente manier op het leven kunt reageren, wat is dan de waarde van jouw intelligentie?
God weet wat er over de horizon aan staat te komen en daarom is er een Nieuwe Boodschap in de wereld. Maar als je haar niet kan zien, als je niet op haar kunt reageren, als je de moeite niet kunt nemen om de dingen te doen die zij je vertelt te doen, dan lijkt deze Nieuwe Boodschap aan jou verspild en de grote gave van Kennis die jou gegeven is zal er niet voor jouw zijn om profeit van te hebben.
Veel mensen praten over mogelijkheden voor de toekomst. De toekomst zou zus kunnen zijn, de toekomst zou zo kunnen zijn. Dit zou er kunnen gebeuren, dat zou er kunnen gebeuren. De Aarde zou op kunnen warmen, de Aarde zou af kunnen koelen. Er is eindeloos gespeculeer, maar geen visie, geen Kennis en geen herkenning. Mensen kunnen zich lange tijd bezig houden met speculeren en discuteren over de mogelijkheden voor dit of de mogelijkheden voor dat. Maar het speculeren is allemaal op het verleden gebaseerd – veronderstellingen ui het verleden, oriëntaties uit het verleden, overtuigingen uit het verleden, ervaringen uit het verleden, de geschiedenis van hun levens en de geschiedenis van de mensheid. Maar als er geen herkenning is, als er geen echt inzicht is, dan is al die tijd en energie en debat en speculatie voor niets. Het heeft jouw totaal niets opgeleverd.
In debat vertrouw je op de veronderstellingen waaraan je het meest gewend bent. Je zult proberen datgene waarvan je reeds gelooft dat het waar is, te versterken. Je zult proberen je positie te verdedigen, je zienswijze te handhaven en je overtuigingen te consolideren om het verleden te versterken. Dit enorm verspillend verbruik van jou energie, tijd en hulpbronnen is in feite een poging om dat wat je al denkt dat waar is te bevestigen en elke tegenwerping hiertegen te overwinnen. Dit is tegelijkertijd zichzelf vervullend en zichzelf belemmerend.
De waarheid is dat jij niet weet wat hierna zal gebeuren tenzij Kennis jou een inzicht of een hint geeft. Mensen baseren hun gehele levens op een set niet ondervraagde veronderstellingen over de voortzetting van zaken die zij herkennen en waaraan de gewend zijn. Maar het leven kan je een nieuwe ervaring geven en kan jou van het ene op het andere moment beroven van je mogelijkheden. Zaken kunnen voor jou in een moment dramatisch veranderen – een ernstig ongeluk, een groot verlies, een zware ziekte, een tragische set gebeurtenissen in jouw gemeenschap, oorlog, epidemie, droogte, hongersnood of overstroming. De lijst gaat door en door, maar mensen zijn niet behoedzaam. Ze kijken niet. Ze letten niet op. Ze lezen de voortekenen van de wereld niet die hen vertellen dat er grote verandering voor hen nabij is.
Voordat een grote ziekte uitbreekt zijn er voortekenen. Voordat er een grote droogte aanbreekt zijn er voortekenen. Voordat er een fiasco in jouw activiteiten optreed, zijn er voortekenen. Voordat een verhouding opbreekt zijn er voortekenen. Voor een grote vergissing zijn er voortekenen. Maar wie let er op? Wie kijkt? Wie heeft de helderheid van geest om deze voortekenen te zien en ze ogenblikkelijk te interpreteren voor wat ze werkelijk zijn en voor wat ze werkelijk onthullen?
Als je de voortekenen van de wereld niet leest, gedraag jij je niet op een intelligente manier. Je gebruikt je intelligentie niet, de grotere intelligentie die God jouw heeft gegeven – niet jouw sociale conditionering, niet jouw verzoening met verwachtingen die andere mensen over jou hebben, niet jouw constant streven om materieel gewin of om het verkrijgen van goedkeuring van anderen, maar de grotere intelligentie die de Schepper van al het leven jouw heeft gegeven om te zien, te weten en te handelen met toewijding en zekerheid.
De voortekenen zijn er. Grote Golven komen naar de wereld, samenkomend boven de mensheid – ecologische achteruitgang, veranderend klimaat, het verlies van hulpbronnen, het uitputten van de wereld, het verval van de wereld en de aanwezigheid van een interventie van buiten de wereld door rassen die hier zijn om voordeel te halen uit een zwakke en verdeelde mensheid.
Er zijn zoveel voortekenen. De wereld vertelt jou wat er komen gaat. Ze waarschuwt jou. Ze probeert jouw aandacht te vangen. Maar jouw aandacht is altijd bij andere zaken – bij jouw interne problemen, bij jouw interne conflicten, bij jouw herinneringen, bij jouw hoopvolle verwachtingen, bij jouw dromen, bij jouw angsten, bij jouw voortdurende activiteiten en voortdurende prikkeling.
De mensheid heeft op dit moment een grote drempel bereikt, een keerpunt dat nu zijn aanvang heeft genomen waar verandering op een schaal gebeurt die nooit eerder in de wereld heeft plaats gevonden. Je kan dit niet vermijden. Je kunt niet vluchten en je ergens verbergen, je boeltje pakken en het land in verhuizen, of naar een ander land verhuizen. Waar je ook heen gaat, waar je ook bent, de Grote Golven zullen daar zijn en de impact zal met de tijd groeien en op veel plaatsen catastrofaal zijn.
De wereld vertelt jou dit. Kennis in jezelf vertelt jou dit, omdat het de waarheid is. Het is niet afhankelijk van iemands perspectief, attitude of overtuiging. Deze veranderen de grote situaties niet die er aan komen. Of je liefdevol of angstig bent zal jouw alleen mar helpen of verhinderen om de waarheid van jouw situatie te erkennen. Het is geen zaak van perspectief. Houd jezelf niet voor de gek door dat te denken. Probeer niet de kracht van herkenning te mijden die God in jou geplaatst heeft die jou zal beschermen en jou zal leiden en jou uiteindelijk in een positie zal plaatsen om van grote dienstbaarheid voor anderen te zijn.
Terwijl jouw geest, jouw intellect, niet weet wat er vervolgens zal gebeuren, reageert Kennis in jouw op de voortekenen van de wereld en de wijsheid van God. Daarom is fundamenteel voor jouw voorbereiding het bouwen van een relatie met Kennis, het nemen van de Steps to Knowledge en toegang verkrijgen tot de wijsheid en kracht die God in jou geplaatst heeft en die nu meer dan ooit essentieel zal zijn voor jouw overleving en succes.
Het projecteren van verwachtingen in de toekomst gebaseerd op het verleden is echt alleen maar een vorm van dromen en fantaseren. Het is niet intelligent. Denken dat je meer zal hebben dan je ouders hadden, denken dat de wereld jou om het even wat je wilt zal geven, denken dat het leven zal zwichten voor jouw voorkeuren en voor jouw doelstellingen, is dwaas zijn en zichzelf in de weg zitten.
Nu op deze grote drempel, zul je de voortekenen zeer voorzichtig en zeer objectief moeten lezen, zowel van wat de wereld jou vertelt en van wat Kennis in jou aangeeft teneinde aan te vangen door een veranderende set omstandigheden, een veranderende set situaties te laveren – door de woelige wateren voor ons navigeren.
Hier moet je ophouden met dromen, ophouden te speculeren en ophouden te fantaseren teneinde de tijd te nemen om stil te worden, te luisteren, te kijken en toe te staan dat het besef langzaam tot je doordringt. Hier zijn geen snelle antwoorden en directe oplossingen. Mensen willen deze zaken en verwachten ze omdat de kracht niet hebben onzekerheid onder ogen te zien. Ze hebben niet de vaardigheid en de volwassenheid om een set omstandigheden tegemoet te treden die zij in eerste instantie niet kunnen begrijpen. Dus willen of eisen ze oplossingen, antwoorden, zaken die eenvoudig zijn, zaken die generlei inspanning van hen vereisen of enige deelname van hen, want ze willen blijven dromen, hun leven van fantasie gaande houden zodat de wereld geen invloed op hen uitoefent of iets van hen eist.
Als je begrijpt wat echte intelligentie is, zal je zien hoe opvallend dwaas dit is en hoe het mensen naar hun eigen ondergang zal leiden. Je zult zien hoe het iemand verhinderd om de wijsheid en gratie van God te ontvangen. Want God zal niet komen en alle omstandigheden veranderen om je te geven wat je verlangt. Wat je verlangt is wat jou voor de gek houdt, wat jou obsedeert en wat jouw aandacht domineert – krijgen wat je wilt, hebben wat je wilt, dromen over wat je wilt, proberen jezelf en andere mensen te manipuleren om te krijgen wat je wilt. Buiten het vervullen van de basale levensbehoeften wordt deze bezigheid een steeds groter zelfbedrog. Het berooft je van intelligentie, wijsheid en vaardigheid.
Het verleden zal je hier steeds terugduwen, je terugduwen in een leven van fantasie en speculatie. Argumentatie en debat, een leven waarin je alleen naar bepaalde zaken wilt kijken en niet naar andere, een leven waarin je de waarheid van jouw situatie niet wilt erkennen of het bewijs niet wilt zien van grote verandering die achter de horizon gloort.
Dit is tragisch. Het is tragisch niet alleen vanwege de uitkomst, maar het is tragisch vanwege het verlies van jou vermogen om de grotere wijsheid en kracht die God jou gegeven heeft en zijn dienstbaarheid aan de wereld via jou, te verwerven. Hier bezwijkt je leven niet alleen door de Grote Golven van verandering, maar jou wordt ook de mogelijkheid ontnomen om een grote contributie aan het leven te verzorgen.
Hier hebben dromen over succes en vervulling, geluk en voldoening jou verwijderd van het werkelijk betrokken zijn bij het leven – een betrokkenheid die jou echte bevrediging, ware gave en de mogelijkheid tot vervulling van je groter doel voor het in de wereld komen zal brengen. Je hebt iets groots weggegeven voor iets zeer kleins en onbelangrijks. Je hebt een klein plezier gekozen en je hebt een grote bevrediging verspeeld.
God zal niet komen om alles voor iedereen te regelen, maar God heeft Kennis in iedereen geplaatst. Alleen Kennis kan je ertoe brengen om moedig te handelen, wijs te handelen en op zo’n manier te handelen dat jij in staat om van een veranderende set omstandigheden te profiteren en dienstbaar te zijn aan anderen, wat jou grote voldoening zal schenken.
Kijk naar de geschiedenis en ze zal je deze lessen leren. In dat opzicht is het verleden een goede leraar. Kijk naar mensen die in de dageraad van grote veranderingen leven, aan het begin van tijden van grote verandering en zie de consequenties voor diegenen die zich daarvan bewust waren en voorbereidingen troffen en de consequenties voor diegenen die dat niet waren. Hier kan geschiedenis een groot leraar zijn, een leraar van wijsheid.
Je leeft nu op de drempel van grote verandering in de wereld. Als je hierop niet reageert en niet kunt volbrengen wat Kennis jou te doen heeft gegeven, dan zullen deze tijden angstaanjagend en onzeker zijn en je zult niet in de positie verkeren om aan de moeilijkheden te ontkomen, om te profiteren van de kansen of om dienstbaar te zijn aan anderen.
Daarom moet jij serieus worden over je leven. Je moet naar je leven kijken. Stop met spelletjes spelen. Stop dat gefantaseer en raak betrokken bij het leven. Let op wat de wereld jou vertelt, maar trek niet onmiddellijk conclusies. Zoek niet naar eenvoudige antwoorden. Eis geen oplossingen. Want de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen en het opkomen van de mensheid in de Grotere Gemeenschap zijn problemen waarmee je zult moeten leven. Dat zijn lange termijn situaties waarmee je stap voor stap moet leren omgaan. Je zult met ze moeten leven en de oplossingen geleidelijk op jou en anderen af laten komen, want niemand heeft een antwoord op deze zaken. Niemand heeft een oplossing voor de Grote Golven van verandering. Er zijn veel mensen die oplossingen voor aspecten van de Grote Golven zien, maar niemand heeft een antwoord of een oplossing voor de hele zaak.
Niemand heeft een antwoord op hoe voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap, want hoe zouden ze dat kunnen weten – zich niet bewust van hoe het leven is voorbij de grenzen van deze wereld, zich niet bewust van de complexheid van verplichtingen tussen naties in het Universum in jullie nabijheid en zich niet bewust van wat het leven en commercie in deze regio van de ruimte bepaald waar jullie in onderwezen moeten worden? Alleen een Nieuwe Openbaring kan je hier inzicht verschaffen. Maar zelfs hier zul je moeten groeien en je ontwikkelen, want echt leren is een stap voor stap proces. Het gebeurt niet allemaal tegelijk. Alleen diegenen die lui, indolent en zwak zijn denken dat zij ogenblikkelijk een groot begrip verkrijgen. Dat is nooit het geval. Je leert gefaseerd(in fases), want je groeit gefaseerd(in fases). Grote problemen en uitdagingen kunnen niet snel opgelost worden.
Dit heeft het leven altijd onderwezen en dat is wat je nu moet leren als je ware kracht en bekwaamheid in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Je zult stappen moeten zetten, niet altijd zeker dat het de juiste stappen zijn, niet altijd zeker van de resultaten die ze genereren en niet altijd meester van het proces. Je zult sterker moeten worden, meer observerend en voorzichtiger met wat je doet, met wat je zegt en waar je jezelf geeft. Maar dit is de prijs van wijsheid. Dit is de prijs voor het hebben van kracht en bekwaamheid, want je kan niet aanrommelen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering.
Leer de lessen uit het verleden, maar kijk vooruit. Zuiver je geest. Schuif je veronderstellingen aan de kant. Schuif je overtuigingen en voorkeuren aan de kant, zodat je kan zien, zodat je kan weten, zodat je reageert op de voortekenen van de wereld en de voortekenen van Kennis in jouw.
In eerste instantie lijken deze voortekenen subtiel en misschien onduidelijk, maar na verloop van tijd zullen zij overduidelijk en krachtig worden. Je zult je afvragen hoe je ze voorheen ooit hebt kunnen negeren of over het hoofd hebt kunnen zien. Dit zal je kracht en vertrouwen geven dat Kennis in de toekomst tegen jouw zal spreken en als je in de positie bent om haar met kracht en overtuiging te volgen, zonder veronderstellingen, zal je in staat zijn te loodsen wat voor anderen onbegrijpelijk en overstelpend lijkt.
Je zult in staat zijn het geschenk te zien waar anderen het verlies zien. Je zult in staat zijn om te (h)erkennen wat je moet doen en worden, terwijl anderen wegvallen en overvallen worden.
Je zult het zien, met toenemende helderheid als je vordert, hoe het verleden je een rad voor de ogen heeft gedraaid, hoe het verleden jouw bewustzijn heeft gekleurd, hoe het verleden jouw onzeker en van jezelf vervuld heeft gehouden en hoe het verleden jouw heeft vastgezet in een ervaring van jezelf als zijnde zwak en incompetent. Hier zal je nederigheid moeten hebben, want de situatie zal groter zijn dan jij bent en jij zult geen gemakkelijke antwoorden hebben waarop jij je kunt verlaten.
Dat is omdat dit de Grote Golven van verandering zijn – immens zijn ze en lang durend. Zij zijn het gevolg van menselijk misbruik van de wereld, het product van menselijke hebzucht, menselijke conflicten, menselijke roofbouw op de hulpbronnen van de wereld en de menselijke onwetendheid over leven in de Grotere Gemeenschap.
Er valt niet te ontkomen aan de consequenties, want het leven gaat door en jij moet mee. Omstandigheden zullen in toenemende mate veranderen. Jij moet in staat zijn te zien wat dit jouw vertelt wat je moet doen en sterker worden met Kennis, zodat je het juiste moment van handelen en de juiste handeling kan onderscheiden.
Om je heen zal toenemende onenigheid, woede, frustratie, chaos en verwarring heersen. Mensen zullen verward zijn. Mensen zullen razend zijn. Mensen zullen in vrees leven. Mensen zullen grote moeilijkheden hebben. Hier kan je alleen maar uitkijken naar andere individuen die met Kennis reageren en naar Kennis in jezelf, want om je heen zal ieder ander vertwijfelen of proberen zichzelf in toenemende mate voor de gek te houden in het aangezicht van grote verandering.
De mentale omgeving zal steeds meer dissonant worden. Mensen zullen wakker schieten uit hun dromen van zelfvervulling met grote moeite en enorme angst. Mensen zullen zich op een zelfdestructieve manier gedragen. Om je heen zal dwaasheid, verwarring, vijandigheid en conflict groeien. Hoe zal jij in staat zijn je concentratie, je helderheid, jouw zelfbewustzijn en jouw verbinding met Kennis te behouden in dit steeds moeilijker wordend milieu? Dit is een belangrijke vraag. En ze kan alleen beantwoord worden door een basis in Kennis te bouwen, door over de Grote Golven van verandering leren en alles wat je doet onder de loep te nemen of deze zaken kunnen aanhouden in de toekomst.
Jij zult moeten veranderen terwijl anderen niet veranderen. Jij zult naar rechts moeten gaan terwijl alle anderen naar links gaan. Jij zult moeten reageren als niemand lijkt te reageren of het zelfs onverschillig laat. Kennis zal jouw handelen leiden als gehandeld moet worden, zelfs als niemand anders hierin handelt.
Hier kan je niet vertrouwen op consensus of overeenstemming van die mensen waarvan jij denkt dat je goedkeuring moet krijgen. Jij zult zeer sober, onafhankelijk en helder van geest moeten worden. Jij moet in voldoende mate controle over jouw emoties en jouw reacties moeten krijgen, zodat je een bewustzijn over waar je bent en wie je bent in stand kan houden ongeacht wat er om je heen gebeurt. En je zult de verleidingen van angst om in de ontkenning, vermijding of het beschuldigen van anderen te schieten moeten overwinnen.
Dit zal niet gemakkelijk zijn, maar het is verlossend(bevrijdend), want dit is waar je grote kracht naar voren komt. Dit is waar de kracht van Kennis haar ware realiteit en betekenis in jouw leven begint te onthullen. Hier is het waar jouw ware gaven aan de wereld een mogelijkheid hebben om naar boven te komen waar zij voorheen nooit boven konden komen. Hier zal je geen leven van gemak en voorkeur leven, maar een leven van helderheid en zinvol treffen met anderen en met de wereld. Want de gemakken zullen wegvallen. De mateloosheden zullen onmogelijk worden. Maar toch zal het een tijd van groot medeleven, een tijd van groot geven, een tijd waar grote relaties zullen beginnen en uitgroeien en een tijd van verlossing in het aangezicht van immense en ogenschijnlijk overweldigende moeilijkheden.
Hiervoor zal je een andere positie in jezelf in moeten nemen – niet als een slaaf voor je wensen en je angsten, niet als een zwakke, zielige persoon, maar als iemand die in de wereld gestuurd werd om de wereld te dienen onder precies die omstandigheden die om je heen zullen groeien. Wat vroeger in jouw leven gebeurde zal steeds verder verwijderd lijken als je direct reageert op wat het leven op je pad brengt, vandaag en morgen en alle dagen die volgen. Wat je dacht wie je was, wat je dacht te willen, jouw vooringenomenheid, jouw grote conflicten met jezelf en je telleurstellingen en fouten uit het verleden zullen meer en meer verloren raken in het verleden, weggespoeld stroomafwaarts in de rivier van het leven. Want als je volledig in het heden leeft en je voorbereid op de toekomst, kan het verleden jou niet najagen. Het kan je niet overweldigen, want je leven wordt gegeven aan zaken die directer en belangrijker zijn.
Je ontsnapt aan het verleden door bezig te zijn met het heden en je voor te bereiden op de toekomst. Sommige aspecten uit jouw verleden zullen je van dienst blijven zijn en sommige aspecten uit het verleden zullen je tot last blijven zijn, maar over het grote geheel zal je nadruk zal liggen bij leven in het moment en voorbereiden op de toekomst.
Dit treffen met het leven is leven gevend en leven rehabiliterend. Hier wordt Kennis belangrijker dan jouw herinneringen. Hier wordt de ervaring van helderheid belangrijker dan de ogenschijnlijke belangrijkheid van jouw ideeën en overtuigingen. Hier wordt jouw talent om te zien en te reageren steeds belangrijker voor jouw welbevinden dan jouw gekoesterde ideeën uit het verleden. Hier ben je bereid om diegene die je dacht te zijn op te offeren om jezelf toe te staan, na verloop van tijd, een grotere persoon te worden die een groter doel dient. Hier zullen je vrienden veranderen, zullen je kennissen veranderen, je prioriteiten zullen veranderen, je acties zullen veranderen, je bewustzijn zal veranderen – alles om je in een grotere en veiligere positie in het leven te verplaatsen.
Hier moet je groot medeleven voor anderen hebben, want er zal enorme mislukking en verwarring zijn overal om jou heen. Echter als je deze voorbereiding zelf kunt ondernemen, wat je bestemming is om te doen, zal je medeleven voor anderen hebben, want je zult zien hoe moeilijk het werkelijk is om jouw relatie met jezelf en jouw relatie met de wereld te veranderen. Je zult zien hoeveel geconcentreerde inspanning dit van jou kant eist – een voortdurende inspanning in de loop der jaren en in veel situaties. Je zult de uitdaging begrijpen. Je zult zien dat alles in het leven wat zinvol is, het product is van betrokkenheid(toewijding) en consistente zelfijver. Je zult haar waarde voor jezelf en anderen inzien. En je zult een bron van kracht worden als andermans kracht lijkt te mislukken.