Jouw Doel en Bestemming in een veranderende wereld


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 4 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Bij het voorbereiden op de Grote Golven van verandering en bij het voorbereiden op de Grotere Gemeenschap ben jij je voor aan het bereiden op je ware doel en grotere missie in het leven. Dit zijn niet alleen maar ongemakken. Dit zijn de kansen waar je op hebt gewacht. Want onder normale omstandigheden zal je nooit je groter doel en missie in het leven vinden. Iets uitzonderlijks moet gebeuren om ze uit je te trekken, om een situatie te creëren waar ze noodzakelijk zijn en er een appél op gedaan wordt.
Hierbij kan je jezelf niet initiëren. Er moeten grotere krachten aan het werk zijn, zowel op het fysieke niveau als in de spirituele realiteit. Dus het is geen toeval dat je met de realiteit van de Grote Golven van verandering geconfronteerd bent terwijl anderen hiertegenover onverschillig of onwetend blijven. Het is geen toeval dat je dit kleine gedeelte van de Nieuwe Boodschap voor de mensheid hebt gevonden, want het was zo geregeld. Je bent hier uit lotsbeschikking terechtgekomen. Dit is een tijd van lotsbeschikking.
Misschien kijken mensen met ontzetting of ontkenning, met allerlei menselijke reacties naar de Grote Golven. Ze kunnen niet zien dat waar ze werkelijk mee geconfronteerd worden dat ene ding is dat ze zal verlossen en hen een groter leven, een groter doel en een grotere bijdrage zal geven.
Het kan lang duren voordat de grote gebeurtenissen dit groter doel in jou oproepen en in de tussentijd zal je geneigd zijn om je eigen doelen te stellen, om jezelf je eigen groter doel te geven, om jezelf over te geven aan zaken die je behagen, die jou stimuleren of jou inspireren. In de tussentijd ga je misschien trouwen. Sticht je misschien een gezin. Misschien vul je jou leven met mensen, verantwoordelijkheden, verplichtingen enzovoort. Maar als de grote gelegenheid komt, is het nog steeds jou moment van roeping. Als je leven belast is, als je door mensen, verantwoordelijkheden en verplichtingen teruggehouden wordt dan is het moeilijker om te reageren. Maar de timing en reactie zijn nog steeds fundamenteel.
Het is geen toeval dat je nu geroepen bent om over het leven in de Grotere Gemeenschap te leren, om bij de enkelen te horen die deze Openbaring kunnen ontvangen. Je bent er niet simpelweg per ongeluk tegenaan gelopen. Hier zit een doel achter, begrijp je. Dit vertegenwoordigd het grote mysterie van je leven – dat terwijl je jou leven aan het oppervlak leeft, er onder het oppervlak diepere krachten aan het werk zijn.
Aan het oppervlak lijkt het leven chaotisch en onvoorspelbaar. Het ziet er alledaags uit. Er is werkelijk niets bijzonders aan. Het is vol met prikkelingen, waarvan sommige plezierig zijn en velen pijnlijk. Maar verder naar beneden zijn er diepere stromingen die je leven in beweging brengen, die je in de nabijheid brengen om iets te leren, om iets te zien, ergens op te reageren – zowel in jezelf als in de rest van de wereld. Het is zoals bij de oceaan, die turbulent aan de oppervlakte is – bewogen door de winden van de wereld, bewogen door alledaagse krachten. Maar in de diepte wordt de oceaan bestuurd door grotere krachten, door planetaire krachten, door enorme en mysterieuze krachten die het water van de ene kant van de aarde naar de andere kant verplaatsen.
Je leven lijkt daar op. Aan de oppervlakte is het rustig, is het turbulent, veranderd het van dag tot dag, maar geeft het geen duidelijke indicatie over haar ware beweging en ware doel. Hoe kan jij vanaf het oppervlak van de oceaan vaststellen wat de grote beweging van de wateren echt is? Dat kan je niet. Je zou hier een grotere wijsheid, een groter inzicht van Kennis nodig hebben om het feit te echt begrijpen dat het water van de Aarde op een transportband-achtige manier van het ene deel van de aardbol naar het andere bewegen – iets dat je niet zou kunnen zien of begrijpen vanaf het oppervlak.
Jouw leven heeft grotere krachten in jou – krachten die gestimuleerd worden door machten in de wereld en buiten de wereld, in de fysieke realiteit en buiten de fysieke realiteit. Je hebt een doel hier, en het is gerelateerd aan de tijd waarin je leeft en de komende gebeurtenissen.
Als het aan iedereen zelf overgelaten zou worden om een hoger doel te ontwerpen, zou je een wereld vol muzikanten, dichters, tuinmannen, therapeuten enzovoorts hebben. Zij zou extreem passief zijn. Zij zou in het geheel niet vitaal zijn. Zij zou geen enkele betekenis hebben.
Dus je groter doel ligt werkelijk achter deze zaken. Het is slechts het zeldzame en uitzonderlijk individu dat voorbestemd is om een grote artiest of muzikant, of een grote atleet of een expert op een bepaald gebied te worden. En deze zaken worden al doende aan hen geopenbaard. Maar voor de meeste mensen blijft het mysterie bestaan en vanaf het oppervlak van hun leven kunnen ze het niet waarnemen – haar betekenis, haar doel of haar richting.
Jij ziet jezelf als een zwak persoon die probeert te overleven, probeert gelukkig te zijn, probeert de goede dingen te krijgen en de slechte te vermijden, probeert zichzelf te ontlasten, probeert pleziertjes te hebben, probeert kansen te vinden. Maar op een dieper niveau werd je hier op een missie gestuurd, en niets zal die missie bevredigen, uitgezonderd de missie zelf. En wat die missie in jou zal stimuleren zijn de grote gebeurtenissen in de wereld en de noden van anderen die dat in jou oproepen. Zij genereren de initiatie.
De nood in de wereld zal groeien. De menselijk familie zal onder grotere dwang komen te staan. Voor veel mensen zal de roeping doorklinken om uit hun slaap en uit hun dromen van zelfvervulling te ontwaken – opgeroepen tot handelen en daarbij een diepere herinnering en gevoel voor verantwoordelijkheid naar de wereld.
Vanaf het oppervlak kan je dit niet zien. Het klinkt fantastisch. Misschien klinkt het goed in jouw oren. Misschien ook niet. Maar je kunt het niet zien vanaf het oppervlak, want het representeert het mysterie, het mysterie van je leven. Alles wat je onderneemt om gelukkig te zijn en om jezelf tevreden te stellen, alles wat je doet dat jou in termen van tijd, energie en levenskracht zoveel kost, kan deze diepere behoefte niet bevredigen – de behoefte van de ziel om je grotere roeping in het leven te ontdekken, om erop te reageren, om erop voor te bereiden, om erin geïnitieerd te worden en om het te dienen in de veranderende omstandigheden van je leven.
Precies wanneer en hoe zaken plaats zullen vinden blijft deel van het mysterie, want er zijn zoveel zaken die de gelegenheden of de timing van dingen kunnen veranderen. Daarom is het maken van voorspellingen contraproductief. De toekomst veranderd en beweegt altijd en de uitkomst kan zich op veel manieren manifesteren. Maar de richting is duidelijk.
Je leert dus niet over de Grote Golven van verandering om gewoonweg weg te rennen en jezelf in veiligheid te brengen. Je laat dit niet aan jou openbaren zodat je alleen maar jezelf kan sterken. Zij vertegenwoordigd echt een grotere roeping. De verschillende niveaus en soorten dienstverlening zijn ontelbaar. Dat weet je nu nog niet. Als iets zuivers jou roept kan je er alleen maar naartoe bewegen. De definities moet je open laten. Trek geen conclusies. Eis geen rol of titel voor jezelf op. Dat is altijd voorbarig en dwaas.
De Grote Golven zullen je laten zien waar je zijn moet, hoe je moet zijn, wie je moet ontmoeten en hoe je op het leven moet leren reageren. Zij zullen jou laten zien hoe je volwassen moet worden en hoe je een persoon moet worden met één referentiepunt in jezelf, met één grote focus en oriëntatie, in plaats van een gebogen persoonlijkheid met veel stemmen, met veel richtingen, met allerlei conflicten en tegenstellingen in jezelf. Je zult je diepere natuur nooit leren kennen door je persoonlijkheid of je persoonlijke geschiedenis te bestuderen. Het moet aan jou geopenbaard worden door een grotere ervaring en een grotere betrokkenheid met de wereld.
De correcte en beste benadering is daarom jezelf in de positie van leerling zijn, van student zijn te plaatsen – niets veronderstellen, geen proclamaties maken, niet met definities leven, maar de weg open te laten, je leven onverklaard te laten, het mysterie toe te staan je te roepen en je verder te leiden.
Want te midden van al die veranderende omstandigheden in je leven en al de grote veranderingen die naar de wereld komen is er nog steeds het mysterie, en het is het mysterie dat jou helderheid en richting zal geven. Dit is de wereld waarin Kennis bestaat. Dit is de wereld waarbinnen je spirituele familie met jou kan communiceren. Dit is waar je leiding kunt ontvangen. Dit is waar je dingen kunt doen die andere mensen nooit zouden doen, dingen kunt zien die mensen nooit zouden zien en dingen kunt horen die mensen nooit zouden horen – zaken die belangrijk voor jou leven en voor het welzijn van anderen zijn.
Daarom moet je, als je verder gaat, tijd nemen voor stilte en innerlijk luisteren. Stilte is leren hoe de geest stil te krijgen en te focussen, zodat je voorbij je gedachten kunt zien en voorbij je gedachten kunt horen – horen wat er is, zien wat er is en het vermogen ontwikkelen om objectief te worden en met helderheid te kijken, zonder voorkeur of angst. Voor de meeste mensen is deze vaardigheid buiten hun bereik. Maar jij moet haar cultiveren. Je cultiveert haar door belangrijke taken uit te voeren en je cultiveert haar door een verbinding met Kennis in jezelf te bouwen.
Door de Steps to Knowledge te nemen leer je hoe geest stil te krijgen, hoe te luisteren in jezelf en hoe de stem en beweging van Kennis te onderscheiden van de andere stemmen in je geest – de stem van je ouders, de stem van je leeraren, de stem van je cultuur, de stem van je vrienden, de stem van je angst, de stem van jou verlangen, de stem van je onzekerheid, de stem van je zelfkritiek – al deze andere stemmen die zich in jou bevinden. En dan is er Kennis.
Steps to Knowledge zal je leren hoe dit te doen en zij zal jou een groot voordeel geven.
Omdat je erg onzekere tijden binnen gaat is het belangrijk om te leren leven zonder zelfdefinities, zonder te proberen gebeurtenissen te controleren en zonder te proberen te leven in conclusies. Hierbij zal het nodig zijn om met de vragen te leven – de problemen waarvoor je geen oplossing hebt en situaties waarin met het probleem zult moeten werken om te leren hoe je het moet oplossen, te leren hoe je aan haar eisen tegemoet moet komen enzovoorts.
Je zult een deel van je leven open en mysterieus moeten laten. De mensen die dit niet kunnen doen zal het niet goed vergaan in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Zij zullen niet zien, ze zullen niet weten en ze zullen zich niet voorbereiden. Als verandering hen treft zullen ze in paniek raken en razend en doosbang zijn.
Als je onzekere tijden binnen gaat moet je deze opening in jezelf hebben, dit vermogen om te luisteren, niet voor antwoorden en uitleg, maar te luisteren om dit vermogen om van binnenuit gestuurd te zijn, te cultiveren, zodat als het moment komt dat Kennis tot jou moet spreken, je in staat zult zijn te reageren, en je zult in staat zijn om te voelen hoe de beweging van die boodschap jou beweegt.
Je beoefend stilte niet om iets te krijgen, maar om te leren stil te zijn. Je leert stil te zijn zodat je kunt voelen en luisteren. Je luistert om het vermogen om te luisteren te ontwikkelen zodat als je er op uit bent Kennis in jou tot jou kan spreken, jou kan leiden en jou terug kan houden als dat nodig is.
Je zult met erg moeilijke omstandigheden te maken krijgen en grote rampspoed in de wereld zien als de tijd voortschrijdt. Hoe zal je bij de les blijven? Hoe wil je jezelf beletten in angst en paniek, doodsangst en vrees te schieten? Hoe wil je voorkomen dat je ten prooi valt aan aansporingen en veroordelingen van anderen, die overal om je heen opduiken? Hoe voorkom je dat je de moed verliest, dat je opgeeft, dat jij je wanhopig en verslagen voelt. Als de regen valt en het dondert hoe kan je dan een heldere geest en het doel voor ogen houden?
Dit zijn op dit moment belangrijke vragen voor jou. Ze vereisen een diepere verbinding met Kennis en een openheid over je leven en over de toekomst. Je weet niet wat er gebeuren gaat. Je weet niet hoe het uitpakt. Je weet niet noodzakelijkerwijs wie het goed gaat en wie niet. Je kunt het niet voorspellen, want je gaat een tijd tegemoet van grote verandering en onzekerheid. Hoe kom je er achter? Je zult open moeten zijn en luisteren.
Daarom zijn de “Recommendations for Living in a Great Waves World” echt slechts basisrichtlijnen aangezien ieder’s omstandigheden net iets anders zullen zijn en iedereen heeft een unieke missie en doel in het leven te ontdekken en te vervullen. Dus buiten het opstellen van initiële stappen en het bouwen van een primaire fundatie zal je op Kennis in jezelf en Kennis in anderen moeten vertrouwen om door de veranderende en onzekere tijden te laveren die komen gaan.
Wat je hier krijgt is essentieel voor je succes. Dit is het planten van zaadjes van Kennis en wijsheid in jou, maar je moet je voorbereiden. Je moet De Weg van Kennis leren. Je moet de Grote Golven studeren. Je moet de waarde van je leven opnieuw bepalen – je relaties, je activiteiten, je verplichtingen en alles – en de diepe evaluatie doorvoeren. Je zult sterk moeten zijn als anderen zwak zijn. Je zult geloof moeten hebben als anderen geen geloof hebben. Je zult medelevend moeten zijn in het aangezicht van tragedie.
Je kunt nu jezelf niet verliezen. Hiervoor was het een voordeel om eerlijk tegen jezelf te zijn, maar geen noodzaak. Nu zal het beiden zijn. Je moet leren kijken zonder voorkeur en zonder angst, met een heldere geest en deze innerlijke kracht voelen, dit vertrouwen in Kennis, deze verbinding met God, deze verbinding met het mysterie – zonder het doen van verkeerde aannames, zonder te geloven dat alles goed zal komen, zonder te denken dat je onder alle omstandigheden beschermd zal worden, want dat is niet het geval.
Daarom is hierbij je innerlijke voorbereiding belangrijker dan alles wat je aan de buitenkant doet, want alles wat je aan de buitenkant doet is van tijdelijk aard. Je kunt geen voedsel opslaan voor de rest van je leven. Je kunt jezelf niet beschermen tegen elke gebeurtenis of eventualiteit. Je kunt geen voorraden aanleggen voor decennia. En er zal geen plaats op de wereld volledig veilig of buiten het bereik van de Grote Golven van verandering zal zijn.
Dus zal je helder en vindingrijk moeten worden, wijs en van binnenuit geleid, want aan de buitenkant zullen er zeer weinigen zijn die in staat zullen zijn je goede raad kunnen geven. Je zult voor je familie en misschien ook voor anderen moeten zorgen. Je zult voor je gezondheid moeten zorgen, je mentale gezondheid en je fysieke gezondheid – en bij tijd en wijle zal je dingen moeten doen die moed vergen.
Hoe meer je jou kracht waardeert en je ermee identificeert, hoe meer zelfvertrouwen je opbouwt in het aangezicht van onzekerheid. Zelfs bij het tegemoet treden van rampspoed zal je een innerlijke zekerheid hebben en het zal geen valse zekerheid zijn. Het zal niet iets zijn dat je alleen maar jezelf verteld om je gerust te stellen of om je beter te laten voelen. Het is de kracht van Kennis. Dat is je kernkracht, maar zij is mysterieus. Je kunt haar niet controleren. Je kunt haar niet laten geven wat je wilt hebben. Je kunt haar niet als een hulpbron gebruiken. Want je moet haar dienen. Je geest is bedoeld om je ziel te dienen, zoals je lichaam bedoeld is om je geest te dienen. Je kunt de ziel niet als een hulpbron gebruiken.
Je zelfvertrouwen op een dieper niveau verankerd zijn. Het gevoel van autoriteit in je leven moet voorbij je persoonlijkheid en je ideeën gevestigd zijn, want zoveel van je ideeën zullen op de proef gesteld worden en zullen ongeschikt blijken te zijn om de toekomst tegemoet te treden en je door de moeilijke tijden die komen gaan te loodsen.
Daarom moet je zowel een student van Kennis als een student van de wereld worden. Je zult veel van jou ideeën en aannames over mensen en over de wereld over boord moeten gooien. Veel van je veronderstellingen waaruit je troost put zullen je nu alleen maar verzwakken en zullen het moeilijker voor je maken om in te zien wat je moet weten en doen.
Je weet niet waar het op uit zal draaien. Maar waar het precies op uit zal draaien maakt niet uit, want je bent hier om de wereld te dienen en je dient de wereld zonder resultaat te verwachten. Als je dienstbaarheid puur is, komt zij vanuit liefde en mededogen, je geeft omdat je moet geven, niet omdat je verzekerd bent van een resultaat. Je doet het hoe dan ook. Je probeert een goed resultaat te bereiken, maar puntje bij paaltje kan je ze niet controleren. Als vervolgens je dienstbaarheid naar anderen lijkt te falen zal je je niet geruïneerd voelen. Je hebt gedaan wat je kon. Zoals de chirurg op het slagveld de gewonde soldaten helpt, doe jij wat je kunt met wat je hebt.
Je bent hier om te dienen niet om de controleren. Je bent hier om te geven, niet om zaken in je voordeel te manipuleren. Dit geeft je een soort immuniteit voor de effecten van het tragische, welke in sommige gevallen extreem ontmoedigend kunnen zijn. Andere mensen om jou heen zullen tekortschieten. Zij zullen nalaten zich voor te bereiden. Ze zullen niet in staat zijn te zien en te weten. Ze zullen niet in staat zijn hun stabiliteit te bewaren. Sommigen zullen zelfs hun leven verliezen. Jij kunt niet falen. Dit is het vertrouwen dat je moet hebben, en het moet gebaseerd zijn op Kennis en niet op een verkeerd gevoel over jezelf.
Degenen die in staat zullen zijn om door de zeer onzekere tijden te laveren die er aan komen moeten deze kracht en innerlijke leiding hebben. Als ze profijt willen trekken van deze omstandigheden, als ze opgetild en versterkt willen worden door deze uitdagingen, moet dit hun focus zijn. Vanuit een persoonlijk oogpunt lijkt het te veel te zijn. De eisen zijn te groot. De problemen zijn te immens. De uitkomst is te tragisch.
Vanuit persoonlijk perspectief, zou je ook op kunnen willen geven en je ergens verstoppen en hopen dat alles overwaait, zoals een slechte droom. Je kunt wakker worden, en het leven kan doorgaan zoals je het gewend bent. Vanuit een persoonlijk perspectief lijken de Grote Golven te radicaal, te extreem, onmogelijk, onwaarschijnlijk, onlogisch en onredelijk.
Een Nieuwe Boodschap van God lijkt onmogelijk en onredelijk. Zelfs als je zou denken dat het mogelijk was, zou je denken dat het iets anders zou zijn, iets moois en prachtigs, iets zoets en verzekerend – niets iets dat van je vraagt om te gaan met problemen of om mensen onder moeilijke omstandigheden te dienen. Het zou iets moeten zijn dat jou geweldig zou laten voelen en dat jou wegdraagt in een zalige staat.
Maar hier is het verschil tussen fantasie en realiteit. Dit is een Nieuwe Boodschap van God. Zo ziet ze er uit voordat ze door mensen verknipt, verontreinigd en gekoppeld wordt met andere zaken en omgevormd wordt tot een politiek stuk gereedschap of gebruikt wordt door religieuze instellingen om hun eigen macht en hun eigen dominantie te vestigen.
Zo ziet een Nieuwe Boodschap in haar pure vorm er uit. Ze is helder. Ze is krachtig. Ze vraagt belangrijke zaken van mensen. En ze geeft mensen belangrijke zaken. Ze is niet afgezwakt om door de massa geaccepteerd te worden. Ze is niet aangepast zodat ze sociaal acceptabel is. Dit is de ware zaak. Je moet oprecht zijn om haar te zien en op haar te reageren en de kracht en gratie te ontvangen die ze in je leven brengt.
Mensen zullen de Boodschapper in aanmerking nemen en denken dat hij sterk moet zijn en wonderen verrichten. Hij moet onberispelijk kunnen zijn – zonder zonde, zonder smet, zonder fouten, voortdurend liefdevol en medelevend naar iedereen. Maar de echte Boodschapper is een mens – feilbaar, vatbaar voor fouten – maar toch sterk, toegewijd en dienstbaar.
Zie je het verschil tussen fantasie en realiteit? Als je leven over het creëren en in stand houden van fantasieën ging, zal de realiteit je ontgaan. Je zult nog steeds in fantastische termen denken, en je verwachtingen zullen dit weergeven.
Voor de eerste keer hoor je hoe een Nieuwe Boodschap aan de wereld gepresenteerd wordt. Je bent ze aan het lezen. Dit is nooit eerder gebeurd. Als je haar niet kunt ontvangen, als je haar niet geloofd, als je denkt dat het iets anders is, dan zal je jou bedenkingen hebben. Om iets puurs te ontvangen moet je puurheid (zuiverheid) in jezelf verwerven. Het zal niet passen bij jou verwachtingen en de verwachtingen van jou cultuur en samenleving.
De ware afgezanten worden in hun tijd van leven nooit gewaardeerd. Pas nadat ze gestorven zijn en niet langer een sociaal probleem of een veiligheidsprobleem zijn worden ze vergoddelijkt. Dan worden ze verheven. Dan worden tempels en monumenten voor ze gebouwd. Maar tijdens hun leven vormden ze een probleem, een irriterend, schokkerend, verontrustend probleem, pratend over zaken die voor mensen moeilijk te begrijpen of onder ogen te zien waren in henzelf, een hogere standaard voor het leven zettend en ervoor zorgend dat iedereen voelt hoe jammerlijk compromitterend hun situatie werkelijk is.
God heeft een hogere achting voor jou dan jij voor jezelf hebt. Daarom zijn belangrijke zaken om te doen, te zien en te weten aan jou gegeven. Als je in staat bent dit te ontvangen en dit te doen, zal je aan jou pathetische kijk op jezelf ontsnappen en een nieuwe basis voor relaties met jezelf en eveneens met anderen ontwikkelen.
De Nieuwe Boodschap komt met een waarschuwing, een zegening en een voorbereiding. Als je de waarschuwing niet herkent zal je de zegening niet begrijpen. Als je de waarschuwing en de zegening begrijpt zal je de noodzaak voor de voorbereiding inzien. Je zult een manier, een methode, een weg nodig hebben om precies die zaken die hier gepresenteerd worden te bereiken en te verwerven.
In het aangezicht hiervan zal jij je zwak en verward voelen. De ene dag zal jij je sterk voelen. De andere dag zal jij je zwak voelen. De ene dag zal je het gevoel hebben dat je leven gezegend is. De andere dag zal jij je voelen alsof je verdord bent, want dat is de oppervlakte van je geest – de ene dag rustig, de volgende dag turbulent, wreed opgezweept door de winden van de wereld, nooit stabiel. Maar terwijl je leert verbonden te zijn met de kracht en beweging van Kennis in jezelf, zal deze turbulentie aan de oppervlakte minder en minder invloed op jou en op je denken en emoties hebben. Je zult het zien als slechts turbulentie aan het oppervlak van je geest en dit zal je meer gelijkmoedigheid en objectiviteit geven.
Er wordt niet verwacht dat je de waarschuwing helemaal zult begrijpen want je moet zelf steeds blijven kijken. Je moet het bevattingsvermogen zelf hebben. Het simpel horen en geloven zal niet genoeg zijn om onverschrokken actie in jou te stimuleren of om wijsheid in jezelf op te roepen.
De zegening is dat Kennis zich in jou bevindt. Zij is hier om jou te begeleiden, jou te beschermen en jou naar je grotere prestaties in het leven te leiden. Zij is hier om het voor jou mogelijk te maken de individuen te vinden die een hoger doel in je leven zullen vertegenwoordigen. Dit betekend dat God bij jou is, in jou, verbonden met jou en dat de mensheid een grotere belofte in de wereld en in de Grotere gemeenschap van werelden heeft. Dat is de zegening. En jij bent voorbestemd om relaties met een hoger doel te hebben als je kunt reageren op een grotere roeping in je leven, als je de realiteit van het leven onder ogen kunt zien, en als je stap voor stap voort kunt schrijden. Dat is de zegening.
Het vraagt echter een compleet andere manier van jezelf, de wereld, de toekomst en het verleden te beschouwen. Het vraagt een gigantische heroverweging, en daar is tijd voor nodig. Dus zal je de waarschuwing niet volledig begrijpen. Je zult de zegening niet volledig begrijpen. En je zult de noodzaak voor de voorbereiding niet zien of begrijpen hoe de voorbereiding echt werkt.
Je zou naar de studie van de Steps to Knowledge kunnen kijken en denken; ” Oh, dit is zo gemakkelijk!” Dit is het minimum. Dit is voor beginners. “Je hebt echter geen idee waar je naar kijkt, welk een meesterstuk dat is en de kracht van de Ziel die door jou kan werken in relatie tot haar.
Jou geest weet niets. Alleen Kennis weet. Jou persoonlijke geest heeft meningen, overtuigingen en vaste ideeën, maar ze weet helemaal niets. Zij was bedoeld om Kennis te dienen en om haar te vervangen. Daarom gebeurt de ware herkenning op een dieper niveau. De werkelijke betrokkenheid komt uit een dieper niveau. De ware participatie wordt op een dieper niveau gemotiveerd. De wateren van de oceanen worden op een dieper niveau bewogen.
Daarom heb jij nu een mogelijkheid dat het grotere doel aan jou geopenbaard wordt in het aangezicht van de Grote Golven van verandering, in het aangezicht van de Grotere Gemeenschap en in het aangezicht van al die onzekerheid en onbeantwoordbare vragen die zij aan jou presenteren.. Dit is het geschenk. Dit is de belofte. Dit is de deuropening waar je nu doorheen moet.