Introductie


Marshall Vian Summers
Seattle, 2009

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
De Mensheid is een kritische drempel gepasseerd waardoor wij ons zullen moeten aanpassen aan een compleet nieuwe reeks omstandigheden. Hiervoor is een gezamenlijke inspanning van regeringen en mensen nodig, om nieuwe niveaus van vaardigheden, technologie en samenwerking voort te brengen teneinde aan de eisen van leven in een radicaal veranderende wereld te voldoen.

Aan de basis van deze gemeenschappelijke inspanning liggen de moed en het vermogen in mensen om te zien wat er komen gaat, te weten wat te doen en wijs te handelen in het aangezicht van toenemende onzekerheid en omwenteling. De natuur heeft ons deze moed en deze reeks vermogens gegeven, maar zij zijn latent geworden en vergeten binnen de menselijke familie. Meer dan wat dan ook zijn het deze vermogens die zullen bepalen hoe, en zelfs of, de mensheid zich voor zal bereiden op de Grote Golven van Verandering en het soort wereld die wij allemaal als gevolg onder ogen zullen moeten zien.

In het onder ogen zien van de Grote Golven van Verandering is voorbereiding de sleutel. De voorbereiding gaat niet alleen over het versterken van jouw uiterlijk leven, of een duurzame manier van leven proberen op te bouwen. In plaats daarvan gaat het over voorbereiden op een totaal nieuwe realiteit. Deze nieuwe realiteit zal vereisen dat je onafhankelijk wordt en in staat om een diepere kracht op te roepen in jezelf en in anderen, een kracht waarvan zich op dit moment maar weinig mensen bewust zijn. Deze kracht bevind zich op dit moment in jou en is al die tijd in jou geweest. Dit boek zal je laten zien waar het gevonden kan worden en hoe het gebruikt kan worden.

De voorbereiding begint bij wat je ziet in de wereld en waarvan jij je bewust bent binnen jezelf. Naarmate je vordert, versterkt de voorbereiding je vermogen tot fijngevoeligheid, vindingrijkheid en wijsheid om te reageren op veranderende en onvoorspelbare omstandigheden.

Als je de realiteit en de kracht kan herkennen van de impact van de Grote Golven op je leven, zal dit op een natuurlijke manier een lang proces starten van opnieuw beschouwen hoe je leeft, waar je leeft, je gebruik van grondstoffen, de sterkte en zwakte van je relaties bij het helpen je voor te bereiden en de richting die jouw leven werkelijk moet volgen.

Geconfronteerd met grote verandering en onzekerheid, vooral als het niet verwacht werd, vertrouwen mensen niet op logica en gezond verstand maar meer op aannames, gewoontes en het gedrag van mensen om hen heen. Hierom is de innerlijke voorbereiding zo belangrijk. Zonder deze innerlijke voorbereiding, zullen mensen geneigd zijn om tot het laatste moment te wachten met reageren wanneer hun mogelijkheden beperkt zullen zijn, als die er überhaupt zijn. Wanneer veel mensen op deze manier reageren is er chaos.

Ieder van ons heeft een grotere intelligentie in ons, genaamd Kennis, die niet bang is voor de toekomst of de uitdaging om onze levens te veranderen. Deze aangeboren intelligentie heeft de kracht om ons in beweging te zetten of in toom te houden wanneer dat nodig is en het voor ons mogelijk te maken om de mensen en de mogelijkheden te vinden die grotere beloftes voor onze levens inhouden. De betekenis, kracht en toepassing van deze grotere intelligentie reikt ver voorbij onze notie van intuïtie en instinct. Op deze manier bevatten de Grote Golven van Verandering, hoewel gevaarlijk en grotendeels onvoorzien, de ultieme mogelijkheid voor diegenen die zich voor kunnen voorbereiden, deze diepere intelligentie terug te winnen om hun levens veilig te stellen en hun unieke bijdrage in een wereld in nood te vinden.

Hier zal je, gepresenteerd op de meest heldere en vastberaden manier, de ernst vinden van de Grote Golven van Verandering en het soort fundamentele beslissingen die ieder van ons onder ogen zal moeten zien en moeten maken als wij ons op een verstandige manier voor willen bereiden. In ons bevinden zich twee intelligenties: een wereldlijke intelligentie die gevormd is door de gangbare overtuigingen en standpunten van onze familie en cultuur en een diepere krachtigere intelligentie die vrij is van deze invloeden. Op welke stem in ons we zullen reageren en welke we verkiezen te volgen zal het verschil maken in onze mogelijkheid om te zien, te weten en wijs te handelen wanneer iedereen om ons heen hiertoe niet in staat lijkt te zijn of dit niet lijkt te willen.

Dit boek confronteert ons met gevaarlijke scenario’s die de logische uitkomst zijn van ons collectief falen in het adequaat reageren op de Grote Golven van verandering waarvan de impact op onze wereld al begonnen is. Het richt zich op de fundamentele vraag; “Hoe zal je weten wat je moet doen in de moeilijke tijden voor ons?” Regeringen kunnen het je niet vertellen. De wetenschap kan het je niet vertellen. Religieuze leiders kunnen het je niet vertellen. Hoe kan je deze vraag voor jezelf beantwoorden? Dit boek laat je zien hoe.

De boodschap in De Grote Golven van Verandering is direct en uitdagend. Haar aanval op de menselijke onwetendheid, veronderstellingen en arrogantie is onverbiddelijk. Toch geeft dit boek ons een onvervalste visie op de soort wereld die we onder ogen moeten zien en waar wij, boven alle andere zaken, de bron van onze kracht, wijsheid en moed zullen vinden die ons zal loodsen door moeilijke tijden voor ons. Deze moeilijke tijden zijn nu begonnen. We zitten in De Grote Golven van verandering.

Marshall Vian Summers

Seattle, 2009