De vrijheid om met Kennis te bewegen


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 3 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Er is een toenemend aantal mensen in de wereld op dit moment die voelen dat er grote verandering aankomt en meer dan dit, ze zijn begonnen op boodschappen van Kennis, de diepere intelligentie in hen die hen vertelt bepaalde dingen te doen, te reageren om bepaalde aanpassingen of veranderingen in hun levens door te voeren en bepaalde vormen van actie te ondernemen.
Echter zoveel van deze mensen zijn niet in staat geweest te reageren. Zij voelen de waarschuwing van de boodschap of ze zien misschien de voortekenen, maar te komen niet in beweging. Ze herkennen de behoefte. Ze herkennen een mogelijk risico. Maar ze hebben niet gereageerd. Ze hebben hierin geen actie ondernomen. Dit geeft twee problemen weer. Het eerste is, dat Kennis nog niet sterk genoeg is in het individu om hen in beweging te brengen. Kennis is eigenlijk sterk genoeg, maar zij hebben geen verbinding die sterk genoeg is om de urgentie en de beweging in henzelf te voelen. Het is als een verre stem of een passerend beeld of vluchtige emotie, alsof Kennis met hen communiceerde, maar van ver weg, door een grote dikke muur. Kennis is krachtig in hen, maar ze zijn nog niet in staat op haar te reageren.
Dus deze onmogelijkheid om te antwoorden, of deze onverantwoordelijkheid zou je kunnen zeggen, is een fundamenteel probleem. Daarom bevat de studie van Steps to Knowledge een proces van bouwen van een brug van de denkende geest – van jouw intellect – dat zo gevormd is door sociale conditionering en vroegere ervaringen, naar de diepere geest van Kennis die God heeft gecreëerd, welk zich buiten het bereik van sociale conditionering bevind, die door enige wereldse of niet-wereldse kracht niet gemanipuleerd of veranderd kan worden.
Deze brug bouwen is zeer belangrijk omdat veel mensen de voortekenen zullen zien, de voortekenen in henzelf zullen voelen, de voortekenen in de wereld zullen zien, maar zij zullen niet antwoorden. Ze zullen hun hoofd schudden en zeggen: “Zo zeg, dit is zorgwekkend”. Misschien vertellen ze aan hun vrienden: “Zeg, ik had vandaag een verontrustende gedachte,” of “Ik zie iets gebeuren in de wereld en dat zou zeer netelig kunnen zijn.” Zij reageren(antwoorden), maar niet op het niveau van handelen. Deze voortekenen wekken bezorgdheid op. Zij wekken argwaan op. Zij alarmeren het individu, maar het individu kan nog niet echt reageren(antwoorden).
Dus terwijl deze voortekenen worden herkend, gaat het individu gewoon door met wat zij altijd doet, doorgaan met het dagelijks leven alsof er niets gebeurt is. Jawel, er is een groeiende bezorgdheid. Jawel, zij voelen dat er grote verandering en moeilijkheid naderen. Jawel, Zij zijn misschien bewust van zekere specifieke gebieden waar moeilijkheden zich al aandienen. Maar ze reageren niet op een manier die hun levens zal bewegen.
Voortekenen worden jou niet getoond om alleen maar voor jou godsdienstige opbouw, alleen maar voor jou plezier, alleen maar om alarm of bezorgdheid op te wekken. Maar je moet deze boodschappen voelen. Het kunnen geen verafgelegen kleine plaatjes of vluchtige emoties of voorbijkomende gedachten zijn. Je moet er sterker mee bezig zijn om de instructies te ontvangen die ze bevatten.
De wereld zelf verteld jou wat er aankomt als je weet hoe je haar moet lezen en haar voortekenen en boodschappen moet onderscheiden. Dit doe je zonder enige projectie van jou eigen gedachten of fantasieën of angsten. Je kijkt slechts en je luistert en stukje bij beetje valt het plaatje op z’n plaats. Maar om deze helderheid van geest te hebben, moet je kijken zonder een conclusie te trekken, zonder te proberen zaken met elkaar in verband te brengen, zonder te proberen zaken simpel en begrijpelijk te maken. In plaats daarvan, als het leggen van een puzzel, sta je toe dat de stukjes opduiken en op hun plaats vallen.
Dit wordt zien genoemd. De meeste mensen zien niet omdat ze niet met dit accent kijken. Ongeduldig willen ze conclusies. Ze willen oplossingen. Ze willen antwoorden. Ze willen het nu meteen begrijpen. Ze willen dat het plaatje nu meteen duidelijk is – duidelijk en begrijpelijk. Ze wachten niet geduldig en kijken wat de voortekenen hen te zeggen hebben, het plaatje in staat te stellen helder te worden, zonder hun bemoeiing. Dit wordt zien genoemd.
Het is hetzelfde met het horen. Je hoort bepaalde dingen, maar in plaats van conclusies te trekken of deze dingen je huidige veronderstellingen en overtuigingen te laten bevestigen, laat je ze eenvoudig in je geest verblijven – vorm krijgend. Laat ze jou instrueren in plaats van ze proberen te gebruiken om je eigen ideeën of standpunt te versterken. Dit allemaal vereis nederigheid natuurlijk, en de bereidwilligheid en de overtuiging om veronderstellingen, vooroordelen en vooropgezette ideeën en zo voort opzij te zetten. Om werkelijk te zien en te horen, moet je deze aanpak hebben. Maar je moet serieus kijken en je moet serieus luisteren. Je moet jezelf verplichten tot zien en tot horen. Het is geen tijdelijke bezigheid die je af en toe doet. Het is niet iets dat je periodiek doet, alleen maar om even te kijken of even te luisteren. Het is wat dieren doen. Zij kijken en luisteren voortdurend, want er dreigt gevaar en ze zijn toegerust om er op te reageren, of ze konden niet overleven.
Nu is er een groeiend gevaar voor de hele mensheid en de natuur heeft jou toegerust om er op te reageren en je moet er op reageren teneinde te overleven. Maar mensen kijken niet en luisteren niet. Ze houden zich bezig met hun eigen zaken zonder achter de horizon te kijken, zonder naar de voortekenen van de wereld te luisteren. En als ze iets horen, zetten ze het van zich af, of bespreken het met hun vrienden, of gebruiken het om een bepaalde houding of oordeel dat ze over iemand anders hebben te versterken en de boodschap gaat voor hen verloren. Zij zullen niet in staat zijn om de instructies te ontvangen, die hen een indicatie geeft van iets dat ze moeten doen.
Als mensen zien en horen, maar geen actie ondernemen, dan hebben ze niet echt gezien. Ze hebben niet echt gehoord. Het is hun intellect niet gepasseerd om dieper in hen te rijken. Ze antwoorden niet echt en dus zijn ze niet echt verantwoordelijk.
Om je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering zal je veel handelingen moeten verrichten. Sommigen van hen lijken op dat moment erg onlogisch. Je zult niet in staat zijn ze te rechtvaardigen of ze uit te leggen naar anderen. Maar je moet ze toch maken omdat Kennis in jouw, de diepere intelligentie in jouw, jou aanspoort. Je kunt hier op reageren als de verbinding met Kennis sterker wordt. Nu is het niet langer meer een stille kleine stem of een vluchtig plaatje of een moment van herkenning. Het is nu iets dat in jouw opkomt als een diepere overtuiging, als een blijvend zorg of behoefte. Je kan het niet langer meer negeren, meer ontkennen of het eenvoudig opzij schuiven, want het wedijvert nu om jouw aandacht.
Om te beginnen moet je leren stil en observerend te worden – kijken zonder oordeel, kijken zonder conclusies te trekken, zoeken voor voortekenen. De voortekenen zijn niet overal, maar ze zijn ruimschoots voldoende dat als je opmerkzaam bent gedurende de dag en jezelf aanzet om opmerkzaam te zijn gedurende de dag, je dingen begint te zien en ze zullen afsteken tegen al het andere. Ze zullen afsteken. Ze maken meer indruk dan de gebruikelijke soort fascinaties of storende zaken waarover je hoort of over leest. Ze imponeren je op een dieper niveau. Let op. Schrijf ze op. Houd ze bij met datum en tijd en een locatie zodat je kan beginnen de stukjes van de puzzel in elkaar te leggen.
Je zou meer moeten kijken en minder moeten denken, meer luisteren en minder praten, anderen observerend zonder veroordeling of straf, jouw gewoonten van straf en beoordeling teneinde te luisteren. Niet vergeten, de vogels in de lucht en de dieren in het veld zijn altijd aan het kijken en luisteren. Zij moeten opletten.
De mensheid, die zo lang gehuld in haar grote verzetjes, haar grote conflicten, haar grote obsessies en verslavingen moet nu luisteren en kijken en opletten zonder te proberen zich foutief te verdedigen en zonder te proberen zwaarmoedig en angstig over alles te worden. Nu is de tijd om te luisteren, op te letten. Het is een vreemde zaak dat het meest intelligent schepsel in de wereld, de mens, op de minst intelligente manier functioneert en handelt.
Daarom moet God een belangrijke waarschuwing geven. En de waarschuwing moet met medeleven gegeven worden, maar met helderheid en kracht want de mensen zitten in de gewoonte om niet te kijken en niet te luisteren en niet op te letten. Ze weten niet hoe ze de voortekenen van de wereld of de voortekenen van Kennis in henzelf moeten onderscheiden. En ze zijn niet dicht genoeg bij Kennis in henzelf om het bewegen van Kennis in henzelf te voelen – Kennis dat hen aanspoort iets te doen, om actie te ondernemen of om hun activiteiten op een bepaalde manier aan te passen.
Mensen denken dat om je voor te bereiden op problemen je alleen maar de buitenkant hoeft te versterken. Je slaat thuis een voorraad voedsel in, of je probeert alleen maar een defensievere positie in te nemen. Of in extreme gevallen doe je alsof je op het punt van oorlog staat en je verplaatst jezelf naar een of andere afgelegen locatie ver weg op het platteland, je bewapenen jezelf en je kijkt bevreesd naar alles.
Maar dit is dwaas, want de innerlijke voorbereiding is belangrijker dan de uiterlijke voorbereiding. Want je weet nu nog niet waar je je op voorbereid. Je kunt niet voorspellen hoe zaken uitpakken. En omdat je uiteindelijk hier bent om de mensheid te dienen in plaats van weg te rennen voor de mensheid, ben je echt niet bezig met de waarheid over jouw leven als je simpel probeert veiligheid te creëren voor jezelf. En elke veiligheid die je voor jezelf creëert zal nog steeds onveilig zijn in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Je kan niet weglopen en je onder een rots verstoppen.
Je zult anderen nodig hebben om je te helpen. Je zult je talenten en je vaardigheden moeten delen. Jij zult de talenten en vaardigheden van anderen nodig hebben. Je zult zinvolle relaties nodig hebben, of je zult het niet halen. Wegrennen naar een of andere uithoek is extreem dwaas en extreem gevaarlijk.
Daarom is de innerlijke voorbereiding essentieel. Als je niet weet hoe de voortekenen van de wereld te lezen, zal je niet weten wat te doen onder veranderende omstandigheden. Je zult uit angst of agressie handelen, of je vertrouwd zaken die je niet zou moeten vertrouwen, of je zult jezelf overgeven aan anderen die jou alleen maar in groter gevaar zullen brengen, of je geeft jezelf over aan politieke overtuigingen die op zichzelf een gevaar zijn. Als je niet kunt zien en niet kunt weten, zal je niet weten wat te doen en je volgt anderen die claimen dat zij weten wat te doen, maar die in de meeste gevallen jou in groter gevaar brengen.
God heeft jou een antwoord gegeven. Maar je moet bekend worden met het antwoord, met het antwoord leven en het antwoord toepassen zonder het te veranderen, zonder het te ontkennen, zonder het te verenigen met andere zaken. Je moet met haar leven in nederigheid en geduld, maar ook met overtuiging en volharding.
Als je jezelf versterkt en dat is alles wat je aan de buitenkant doet, dan zullen anderen komen en dat wat je hebt afnemen. Als je alleen voedsel en andere benodigdheden hamstert en dat is alles wat je doet, dan zullen anderen komen en dat wat je hebt afnemen. Je kan nergens naar toe vluchten en je verstoppen, begrijp je? En als je je dat uiteindelijk realiseert zal je erkennen dat je geen antwoord hebt en misschien dan en alleen dan zal je je tot Kennis richten. Je zult tot God bidden voor leiding(hulp). Je zult tot God bidden voor assistentie. Je zult tot God bidden voor verlossing. En misschien zal je een open geest hebben en je realiseren dat zonder echte innerlijke zekerheid, de zekerheid die Kennis kan leveren, je geen voordeel hebt. Je geen zekerheid hebt. Je geen helderheid en geen zekere richting hebt.
Deze gave om de beweging van Kennis te zien, te weten en te voelen – om de instructies van Kennis in jezelf en de voortekenen van de wereld, welke je zullen bewegen om te handelen of je handelingen, je gedrag, je doelen en je oogmerken te heroverwegen – dit is werkelijk het keerpunt.
Tegenwoordig zijn een toenemend aantal mensen – veel, heel veel mensen – bezorgd over wat er staat te gebeuren. Ze zijn oprecht bezorgd, maar ze gaan niet over tot actie. Ze handelen niet met Kennis. Ze bereiden zich niet voor op de Grote Golven van verandering. Ze zijn alleen maar bezorgd. Wat is er nodig om ze naar het punt van echt actie ondernemen, van het veranderen van de koers van hun levens, van hun doelstellingen veranderen? Wat is er nodig?
Als ze de instructie van Kennis kunnen ontvangen en op dat niveau reageren(antwoorden), zullen ze in staat zijn zich voor de Grote Golven van verandering voor te bereiden. Ze zullen tijd hebben om zich voor te bereiden en de soms moeilijke veranderingen en aanpassingen te maken die nodig zijn om zichzelf te herpositioneren – om een sterkere positie te verwerven, om zichzelf uit de gevarenzone te begeven, hun kwetsbaarheid te reduceren en zodoende de mogelijkheid te vergroten om dienstbaar te kunnen zijn voor anderen.
Maar als ze wachten tot de noodzaak om te veranderen overweldigend is, zal het te laat zijn. Dan zal iedereen in paniek raken. Zoals een kudde dieren in het veld zullen ze in paniek raken. Ze rennen alle kanten op. Ze zullen niet met enige zekerheid of rede handelen. Hun actie zullen wanhopig zijn.
Als je wacht tot het bewijs overweldigend is, zal het voor jou te laat zijn om een wijze voorbereiding te treffen. Dan zal jou positie onhoudbaar zijn. Dan zal je in een positie van extreme hulpeloosheid en kwetsbaarheid verkeren. Dan zullen je opties zeer gering. Er zal geen voedsel op de planken in de winkels liggen. De banken zullen dicht zijn. Mensen zullen in paniek zijn. Er is niet veel nodig om deze paniek te creëren.
Je wilt niet in deze positie verkeren. Je moet handelen voordat anderen handelen. Je moet je voorbereiden voordat anderen zich voorbereiden. Je moet voor de sterkte van Kennis in jezelf en voor het bewijs van de wereld en niet voor consensus met andere mensen. Want als iedereen het ermee eens is dat ze in de Grote Golven van verandering zitten, zal het te laat zijn om voor te bereiden. Je moet deze sterkte en deze integriteit hebben.
Zoals in het begin gezegd zijn er twee problemen bij het in staat zijn op de beweging van Kennis te reageren. Het eerste is simpel het onvermogen om te reageren omdat je bewustzijn van Kennis en verbinding met Kennis nog niet sterk genoeg voor jou zijn om haar beweging in jou leven te voelen, haar berichten te ontvangen en daarop te handelen.
Het tweede probleem is jouw verplichtingen en toezeggingen aan andere mensen. Dit houd een brede reeks situaties in. Elk is iets verschillend van de anderen. Maar dit brengt grote problemen voor veel mensen met zich mee die eventueel een familielid hebben die in grote nood of moeilijkheid verkeerd, en waaraan ze zich gebonden of verantwoordelijk voor voelen om voor deze persoon te zorgen. Dus, hoe hier tegenaan te kijken? Wat zijn hier de richtlijnen. Hoe moet iemand verder? Elke situatie is enigszins uniek en dus zijn de richtlijnen zeer algemeen en erg breed, maar er zijn enkele zaken dit je in het begin moet weten.
In het leven is je eerste verantwoordelijkheid naar Kennis, want het is je verantwoordelijkheid naar God. Dat is de verantwoordelijkheid om je geweten te volgen – om je geweten te volgen boven jouw ideeën, jouw overtuigingen, jouw compromissen met anderen; boven jouw verlangen naar plezier en jouw angst voor pijn; boven jouw vergaren van rijkdom en jouw angst voor armoede – boven alles. Het is je primaire(eerste) verantwoordelijkheid.
Om dit nu een functionele realiteit voor jouw te laten worden, zal het in de loop der jaren in veel situaties toegepast moeten worden en daarom heb je tijd nodig om je voor te bereiden. Je wilt niet op het strand staan als de Grote Golven aankomen.
Maar dan is daar het probleem van afhankelijke relaties. Dit vertegenwoordigd een grote variëteit aan situaties, maar buiten de eerste richtlijn dat je eerste verantwoordelijkheid naar Kennis is, zijn er ook andere voorwaarden en omstandigheden. Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw kinderen op te voeden naar volwassenheid. Je kunt ze niet in de steek laten. Je moet bij ze blijven. Alleen onder zeer extreme situaties, als ze in hoge mate zelfdestructief en onhandelbaar zijn zou je van hen moeten scheiden. Maar dit zou alleen in het latere stadia van hun ontwikkeling zijn en zou alleen een echte uitzondering op de regel zijn.
Als je ouders hebt die op geen enkele manier voor zichzelf kunnen zorgen, dan onder bepaalde omstandigheden, zal je voor ze moeten zorgen en dat zou een verantwoordelijkheid zijn. Dit gaat natuurlijk voor veel mensen op. Denk niet dat in de toekomst de regering of gezondheidsorganisaties voor de ouderen zullen zorgen en dat jij hier geen enkele verantwoordelijkheid hebt. Veel mensen zullen dit onder ogen moeten zien en dit zal een onderdeel van hun voorbereiding moeten zijn.
Dan zijn er situaties waar je echt een ander persoon moet dienen. Je bent er om hen te dienen. En je moet voor ze zorgen. Doorgaans betekent dit mensen met ernstige gebreken, en jij zult voelen dat je een verplichting naar hen hebt. En hoewel het moeilijk zal zijn en op tijden extreem zwaar zal je weten dat je bij ze moet blijven. Dit zal duidelijk zijn.
Maar in veel andere gevallen is de situatie anders. Als je een relatie hebt met iemand die zich niet voor wil bereiden op de Grote Golven van verandering, of die jou vernedert in jouw poging om het te doen, zou het kunnen dat je hen moet verlaten en snel moet verlaten, want ze staan je in de weg. Ze houden je terug. Ze ondermijnen je voortgang. Ze vernederen jou en jouw relatie met Kennis. Hier zal je de knoop door moeten hakken, mensen laten gaan – niet met vijandigheid, maar met de zekerheid dat jullie niet samen verder kunnen.
Als je getrouwd bent of een serieuze relatie met iemand die mentaal gestoord of die op enige manier niet goed functioneert, dan zal het aan Kennis zijn of je wel of niet bij hen blijft. Maar je moet er op voorbereid zijn om hen te verlaten als dat noodzakelijk wordt – om jezelf te beschermen, om je kinderen te beschermen of om jouw bejaarde ouders te beschermen, wat je verantwoordelijkheden vereisen. Het is ongepast voor jou om naar beneden getrokken te worden door iemand die niet vooruit(verder) kan gaan of wil gaan in het leven.
Voor veel mensen is dit hun eerste grote drempel, omdat het zo’n enorm hindernis is en het en het houd hun levens nu al op en doet dat misschien al gedurende een zeer lange periode, dus lopen ze meteen tegen dit probleem aan bij het student van Kennis worden. ”Daar is die persoon in mijn leven waaraan ik gebonden ben, maar wij zijn niet verenigd. Wij zijn niet samen. En wij hebben een soort afhankelijkheid van elkaar gecreëerd die ongezond is.”
In de meeste gevallen moet je losbreken van deze situaties. Alleen als Kennis, de diepere waarheid in jou hier een uitzondering op maakt zou jij hier een uitzondering op moeten maken. Je kunt niet vooruit komen als anderen je terughouden. Je kan de berg niet opkomen als je achterblijft voor anderen – hen de gelegenheid geven; hen ondersteunen; hen proberen te overtuigen, hen overhalen, hen onderwijzen of hen veranderen. Je moet het lijntje verbreken. Het leven vereist dit. Kennis vereist dit. Je weet dat het waar is. En het zal je grote kracht geven, het zal je integriteit bouwen en het zal je zelfvertrouwen terugbrengen door deze handelingen door te voeren, zelfs als ze erg moeilijk zijn.
Als mensen voorbeschikt zijn om te falen en hiervan overtuigd zijn, moet jij ze laten falen. Je kan ze niet tegenhouden. Je moet ze hun weg in het leven laten volgen. Jij bent niet verantwoordelijk voor hen. Alleen als zij jouw kinderen of bejaarde ouders voorstellen is er een uitzondering hierop. Maar zelfs hier moeten soms in extreme situaties uitzonderingen gemaakt worden.
Als je eerste verantwoording naar Kennis is, ben je vrij. Maar vrijheid moet verdient worden. Vrijheid moet gewonnen worden. Je moet de andere tendensen in je geest overwinnen – schuld, verplichting, verwensingen van anderen, de behoefte aan bevestiging, de behoefte aan financiële zekerheid, de behoefte aan sociale erkenning. Deze moeten nu overwonnen worden, alsof je een gevecht leverde tegen vijandelijke machten. Ze moeten in jezelf overwonnen worden. Je kunt niet alles hebben. Je kunt niet blijven waar je bent en vooruit gaan. Je kunt niet andermans goedkeuring winnen en Kennis volgen in jezelf.
Misschien prijs je God. Misschien aanbid je God. Misschien val je neer op je knieën. Misschien posteer je jezelf bij de tempel. Maar als je niet uitvoert wat God je gegeven heeft om te doen, eer je God niet. Waardeer je God niet. En je vervult niet waarvoor God je hiernaartoe heeft gestuurd om te doen, wat in de meeste gevallen heel anders zal zijn dan jouw ideeën over jouw leven en jouw begrip van vervulling en geluk.
Je moet accepteren dat je jou groter doel niet kent en al je pogingen om te raden wat het kan zijn opgeven. Het is beter om een open geest te hebben en verder te gaan dan vermaak te bieden met uitstekende conclusies.
De echte vraag voor het voorbereiden op de Grote Golven is of je ze kunt zien, horen en voelen en of je de vele stappen kunt nemen die de voorbereiding kan eisen. De rest maakt niet uit – jouw politieke standpunt, jouw sociale status, jouw evaluatie van jezelf, jouw interesses, jouw hobby’s, jouw vrienden, jouw associaties, jouw talenten, jouw vaardigheden. Als je niet kunt zien, weten en reageren, zal geen van die zaken jou nu helpen.
Je gaat nu buitengewoon onzekere tijden tegemoet. Zaken zullen in toenemende mate veranderen en soms op een erg onvoorspelbare manier. Kennis stuurt jou nu, maar je moet op Kennis reageren om te voelen wat je moet doen. Dit boek voorziet in een aantal “Aanbevelingen”. Ze helpen je een eind op weg als je ze kunt volgen. En verder moet je een student van Kennis worden, de weg van Kennis leren en de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf en in anderen volgen.
Je moet echter vrij zijn om op Kennis te reageren en met Kennis te bewegen. Geen idee, geen overtuiging, geen belofte naar anderen en geen plicht mag in de weg staan hiervan. Misschien zal je denken dat je egoïstisch en egocentrisch bent en andere mensen zouden je kunnen beschuldigen van egoïstisch en egocentrisch te zijn. Maar als je handelingen waar zijn, dan ben je werkelijk God aan het dienen. Je voert de aanwijzingen uit die God jouw geeft en je doet dat op zo’n manier dat je geen compromis maakt om aan de behoeften, verwachtingen of goedkeuring van anderen tegemoet te komen. Hier zal de vrijheid om de beweging van Kennis te volgen zuur verdient (zwaar bevochten) zijn. Denk niet dat het gemakkelijk zal zijn, of je zal de oppositie onderschatten en je zal jouw hoop op succes overschatten.
God heeft jouw de kracht en aanwezigheid van Kennis gegeven. Je zou God om wonderen kunnen vragen. Je zou God kunnen vragen om je van het zinkende schip te redden. Je zou voor van alles kunnen bidden. Maar als je niet kunt reageren op wat God jouw heeft gegeven, dan zijn jouw gebeden en jouw invocaties werkelijk niet eerlijk. Ze komen voort uit onwetendheid, arrogantie en dwaasheid. God zal je niet straffen, maar je brengt jezelf in gevaar en je wordt geconfronteerd met een steeds slinkende set opties en mogelijkheden.
Ze is er om je te adviseren, je te waarschuwen, je aan te moedigen en je voor te bereiden, dat is het doel van de Nieuwe Boodschap. Waar ze jou op voorbereid is iets compleet anders van wat je eerder hebt ervaren en op een grotere schaal – op een schaal die zo groot is dat je je dat moeilijk voor kunt stellen.
Als je denkt dat dit slechts een bedreiging is, als je denkt ze voorspeld alleen maar kommer en kwel, dan herken je het geschenk van liefde niet dat het werkelijk is en je bent nog niet ontvankelijk of verantwoordelijk voor de Grote Kracht die in jouw verblijft, die God daar geplaatst heeft – om je te leiden, je te zegenen en je voor te bereiden.
Nu is het de tijd om te kijken, te leren, te luisteren en te volgen. Kijk naar de wereld. Luister naar haar voortekenen. Leer wat ze jouw onderwijst en jouw vertelt over wat er komen gaat. Begin je leven voor te bereiden, je leven te vereenvoudigen, je leven te verlichten. Iedereen kan dat nu meteen doen. Vereenvoudig je leven. Dat wat onnodig is – de bezittingen, de verplichtingen, het bezit, zelfs de relaties die niet essentieel voor je zijn – onttrekt alleen maar energie aan jouw, berooft je van jouw stimulans, je afleidend, je tijd opvullend, je ogen van de wereld en van jouw omstandigheden afhoudend. Je zult de waarschuwingssignalen niet zien voordat moeilijke en gevaarlijke zaken gebeuren, als je geest geobsedeerd is met al deze zaken.
Bij het allereerste begin moet er vereenvoudiging en verheldering zijn. Jouw relatie met elk ding, persoon of plaats die niet essentieel of die contraproductief is zal je beroven van visie, energie, doel en betekenis. Je kunt beginnen met je bezittingen en vervolgens zal jouw relaties, jouw activiteiten en je plichten moeten beoordelen. Maak tijd vrij. Maak energie vrij om een aanvang te maken met de voorbereiding op de Grote Golven van verandering, want zij zullen enorme scherpte en moed van jouw vereisen.
Zoveel mensen leven waar zij niet zouden moeten leven en zijn bezig met waar zij niet mee bezig zouden moeten zijn. De rijken verspillen hun tijd en hun levens in betekenisloze bezigheden en aankopen – de belangrijke hulpbronnen die ze hebben en die dienstbaar zouden kunnen zijn aan de wereld en aan anderen verspillend, zichzelf verliezend aan hun verslavingen, uitspattingen en pleziertjes, ten koste van de scherpte en betekenis van hun levens. Op veel manieren zijn zij meer pathetisch dan de armere mensen, want zij tonen de echte verspilling en aanmatiging die de mensheid voor zichzelf heeft gegenereerd bij haar vernietiging van de wereld, in de vernietiging van haar hulpbronnen en in haar uitputting van haar natuurlijke erfenis.
Jij moet beginnen met de Diepe Evaluatie en deze evaluatie zal alles in jouw leven omvatten.