De Grote Golven en de Verborgen Realiteit van Contact


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 6 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Een deel van de Grote Golven van verandering voor de mensheid is dat zij de realiteit onder ogen moet zien dat zij niet alleen is in het Universum of zelfs binnen haar eigen wereld. Want expeditielegers van de Grotere Gemeenschap, van het fysieke Universum, bevinden zich tegenwoordig in de wereld en zijn hier al een tijdje – zich met menselijke aangelegenheden bemoeiend, menselijke perceptie manipulerend, menselijk conflict aanmoedigend, heimelijk handelend achter de schermen, mensen meenemend tegen hun wil en hen onderwerpen aan vaak vreselijke experimenten, hun geest gehersenspoeld zodat ze steunend en loyaal worden ten opzichte van deze Interventie.
Terwijl jij onder normale omstandigheden je leven heb geleefd, hebben er achter de schermen belangrijke zaken plaatsgevonden – zaken waarvan het publiek geen idee heeft. En hoewel veel mensen vliegende voorwerpen door hun luchtruim hebben zien vliegen en er talloze waarnemingen zijn gemeld, blijft het mysterie van deze aanwezigheid in jullie wereld geheim, achter gesloten deuren, buiten het zicht van het publiek.
Door veel van jullie regeringen zijn kosten nog moeite gespaard om onderzoek in deze af te houden, op deze manier een sluier van geheimhouding en bespotting creërend, die op een behoorlijk effectieve manier het publieke debat en bewustzijn over deze grote confrontatie, deze test voor de menselijke vrijheid, heeft ontmoedigd. Geen enkele regering zal haar volk bekennen dat ze geconfronteerd wordt met een tegenstander waar ze geen adequaat antwoord op heeft.
Dus dit mysterie is nu toegedekt met leugens en bedrog. Mensen werden aangemoedigd om fantastische zaken over de buitenaardse aanwezigheid in de wereld te geloven, denkend dat het fantasie is of dat het gaat over een of ander prachtig verhaal uit het verleden. Het is nu zo verhuld in halve waarheden en bedrog, in spot en fantasie dat zelfs de mensen die een buitenaardse aanwezigheid in de wereld hebben herkend niet meer helder er over na kunnen denken. Het is zo verward, zo door elkaar gegooid, zo verdraaid en zo veranderd. Bepaalde mensen zijn zelfs door de regeringen aangemoedigd om fantastische en wilde verhalen te vertellen, om iedereen in diskrediet te brengen die probeert iets waars of echts te presenteren of die probeert een eerlijke gesprek, een publieke gesprek, een publiek debat, een publiek bewustzijn op gang te brengen.
In deze tijd waarin de Grote Golven beginnen te verschijnen zijn andere machten naar de wereld gekomen – concurrenten uit het Universum. Zij komen niet met wapens. Zij komen niet met een armada aan schepen. Zij komen met de macht van overreding en misleiding. Hun technologie is vergevorderd, maar waar ze op vertrouwen is hun kunde om de geesten van diegenen die hier leven te beïnvloeden. In deze Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum is oorlog zoals het in deze wereld bekend in feite veel zeldzamer dan jullie je voor kunnen stellen. Andere manieren zijn gevonden om opponenten de baas te worden: bedrog, misleiding, manipulatie, projectie en macht in de mentale leefwereld – een leefwereld waar de mensheid haast niets van afweet.
Terwijl beïnvloeding in elk huishouden, in elke natie, uitgeoefend wordt, heeft beïnvloeding in de Grotere Gemeenschap veel bedrevenere en subtielere vormen aangenomen en is bovendien veel krachtiger. Die rassen die toegang tot de wereld proberen te verkrijgen willen haar hulpbronnen behouden. Ze zien de mensheid als een van de hulpbronnen. Ze zijn niet hier om jullie te vernietigen, maar om jullie te gebruiken – om jullie intelligentie en jullie kracht te gebruiken, om jullie te gebruiken om hen te dienen. En ze zullen de tijd nemen die nodig is, extreem subtiele middelen gebruikend om dit te bereiken.
De wereld is zó waardevol. Ze is biologisch gezien zó rijk, en ze heeft zo’n grote en strategische positie. Jullie realiseren je niet welk een buit deze wereld is en hoe gewaardeerd ze wordt door die paar rassen die weten dat ze er is en die haar voor henzelf willen hebben. Ze zullen om haar wedijveren, maar ze zullen vergelijkbare methodes en tactiek gebruiken.
Zij zullen proberen de sterkste naties te verzwakken door ze in onhandelbare conflicten te betrekken, door het overmatig gebruik van hulpmiddelen aan te moedigen – hulpmiddelen die zij zelf niet nodig hebben. Ze zullen ontevredenheid verspreiden. Ze zullen het idee, dat menselijk bewind de wereld niet kan redden, dat de mensheid in de kern destructief is promoten en dat alleen een vreemde mogendheid – alleen het bewind van de Interventie – de mensheid voor zichzelf kan behoeden, voor zelfvernietiging, voor vernietiging van haar wereld en voor bezwijken onder de Grote Golven van Verandering.
Jullie hebben nu rivalen uit den vreemde. Het zijn geen krijgers. Ze veroveren niet door gebruik van geweld. Hun methodes zij subtiel, maar extreem effectief in een wereld waar mensen verdeeld zijn en met elkaar in conflict verkeren, in een wereld waar mensen onwetend zijn omtrent de realiteit en de eisen voor leven in het universum om hen heen, in een wereld waar mensen bijgelovig zijn, in een wereld waar mensen nog niet geleerd hebben om de diepere Kennis die God in hen geplaatst heeft te vertrouwen.
Al dit soort zaken maken je kwetsbaar voor overtuigingskracht en manipulatie. En terwijl de Interventie probeert verborgen en uit het zicht van de meerderheid van de bevolking van de wereld te blijven, zullen diegenen die zich bewust zijn van haar aanwezigheid beïnvloed worden. Veel zullen er gekidnapt worden en hun geest zal naar de Interventie gericht worden. Velen zullen voor voortplantingsexperimenten gebruikt worden. Velen zullen gekidnapt worden en nooit meer teruggebracht naar deze wereld.
Het is zo bizar, het is zo ongelofelijk dat mensen moeilijk kunnen geloven dat zoiets als dit zou kunnen gebeuren. Maar toch zijn mensen vergeten dat zij een deel van de natuur zijn, dat competitie en interventie delen van de natuur zijn, dat soorten met elkaar wedijveren om leefwereld en om hulpbronnen. De mensheid heeft nu een machtpositie verworven en een wereldwijde infrastructuur ontwikkeld die buitenaardse rassen kunnen gebruiken. De mensheid wordt nu geconfronteerd met de Grote Golven van verandering. Dus is ze uitzonderlijk kwetsbaar voor het soort invloeden en overredingen die hier gepresenteerd zullen worden.
Mensen zullen zeggen, “dit is ongelofelijk. Dit geloof ik niet.” Maar je moet jezelf afvragen wie de afgelopen decennia door jullie luchtruim heeft gevlogen? Wie heeft de afgelopen decennia paniek gezaaid onder jullie regeringen. En waarom zouden regeringen zo dwaas handelen, hun hulpbronnen verbruiken en conflicten met anderen aangaan, conflicten die niet gewonnen kunnen worden? Je zou kunnen zeggen dat het de menselijke hebzucht en dwaasheid is, maar dat is niet toerijkend. Want de mensheid staat voor een groot keerpunt, een keerpunt dat naar haar permanente achteruitgang of haar toekomstig opwaartse beweging naar een verenigd en machtig ras zal leiden.
Op deze belangrijke drempel zullen bepaalde andere rassen hun invloed uitoefenen omdat de hulpbronnen van de wereld waardevol zijn en omdat de mensheid door deze mogendheden wordt gezien als een hulpbron. Grote zorg zal geweid worden aan het stimuleren van verplaatsen van gezag, een vertrouwen op buitenaards gezag, een vertrouwen op buitenaardse technologie. Gedurende die periode zal de Interventie zich aan die enkeling die zich bewust is van haar en in het bijzonder diegenen die onder haar invloed geraakt zijn presenteren als een goedaardige en verheffende(ondersteunende) macht.
Dit compliceert jullie situatie. Het schept inderdaad een groot herkenningshindernis voor mensen. Er is nu zoveel verwarring, bedrog en spot gezaaid in het menselijk bewustzijn, dat mensen – met name in de rijkere naties – bang zijn om zelfs maar aan deze zaken te denken, denkend dat als ze dat doen, ze dwaas zullen zijn; ze op anderen dwaas zullen overkomen.
Om deze reden is de Nieuwe Boodschap nu gegeven, want de mensheid bevind zich op een kritiek keerpunt dat zal bepalen of zij een falende beschaving, een falend ras in een wereld die eventueel onder buitenaards gezag en heerschappij zal vallen, of dat ze haar grotere intelligentie zal toepassen, haar grotere kracht, teneinde een verenigd en vrij ras binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum te worden.
Jullie moeten inzien dat jullie de autochtone bevolking van deze wereld zijn en de lessen van interventie leren. Leer de lessen die jullie hebben laten zien wat er met de inheemse bevolking is gebeurt toen ze machten tegenkwamen die buiten hun perceptie vielen, machten die andere en misschien verder ontwikkelde technologie ten toon spreiden, machten die zij niet begrepen, machten die zij verwarden met een of andere spirituele entiteit of spirituele afgezant.
De geschiedenis vertelt jullie hoe grote beschavingen zich overgaven aan kleine groepen sluwe en misleidende indringers. Met name in de latere geschiedenis van de wereld is dit herhaaldelijk gedemonstreerd. Complete naties en culturen, zelfs vandaag de dag, vallen onder de overreding van vreemde mogendheden door afhankelijkheid van buitenlandse technologie en door de overtuigingskracht van de Interventie zelf. Op dit moment wordt de gehele mensheid hiermee geconfronteerd.
Nu vertegenwoordigd de complete mensheid de autochtone bevolking van deze wereld die geconfronteerd wordt met de Interventie van kleine expeditielegers die hier zijn om een aanvang te maken met het opzetten van de mensheid tegen zichzelf om invloed te krijgen, om overwicht te behalen, om zich psychologisch en emotioneel en in sommige gevallen zelfs fysiek te verbinden. Op deze manier zou de mensheid overgenomen kunnen worden zonder enig teken van openlijk geweld (zonder een schot te lossen). Op deze manier neemt een intelligenter en meer verenigd ras een veel groter maar zwakker en verdeeld ras over.
Jullie worden nu geconfronteerd met vaardigheden die jullie nog niet gecultiveerd hebben. Jullie worden nu geconfronteerd met een misleiding die dubbel zo moeilijk te onderscheiden valt door de intenties van de Interventie om te misleiden en door de moeilijkheid en verwarring die de mensen zelf rondom deze uiterst fundamentele gebeurtenis met verstrekkende gevolgen gezaaid hebben.
De Schepper van al het leven zal niet zonder een grote waarschuwing toestaan dat de mensheid door misleiding, door bedrog, door manipulatie stomweg overgenomen wordt. De Nieuwe Boodschap heeft deze waarschuwing afgegeven. Ze heeft zelfs jullie potentiële bondgenoten in het Universum opgeroepen spionnen te sturen om deze Interventie gade te slaan en hun verslag uit te brengen. Deze spionnen hebben de aarde nooit bezocht, maar ze zijn getuige geweest van de Interventie en hebben hun rapport gestuurd in de vorm van een reeks Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid. Jullie weten niet wie deze rassen zijn, maar hun getuigenis is essentieel voor jullie ontwikkeling en voorbereiding voor de Grotere Gemeenschap.
Als je al deze puzzelstukjes samenvoegt wordt het plaatje erg helder. De menselijke familie worstelt op dit moment – geconfronteerd met een wereld in verval, geconfronteerd met een wereld met afnemende hulpbronnen, geconfronteerd met een steeds toenemend risico op rivaliteit, conflict en oorlog tussen haar verdeelde naties en mensen. Hierdoor zullen concurrenten deze situatie in hun eigen voordeel willen gebruiken en de menselijke zwakte, het bijgeloof en conflict uit willen buiten.
Als je naar de geschiedenis van de mensheid zou kunnen kijken, met name de recente menselijke geschiedenis, waar andere alternatieven voor geweld toegepast zijn om zeggenschap over andere naties en mensen te verkrijgen, zul je zien dat de huidige Interventie een erg vertrouwd patroon volgt. Het is alleen maar dat de mensheid niet gewend is om in deze positie te verkeren. Ze gelooft dat ze dominant is. Ze gelooft dat ze machtig is. Ze herkent niet dat een ander ras zou kunnen komen en gebruik maken van haar zwakte, haar conflicten en haar bijgeloof.
Al deze omstandigheden werken nu tegen jullie en daarom is de Nieuwe Boodschap de wereld in gestuurd om de mensheid te waarschuwen voor, en voor te bereiden op de Grote Golven van verandering en op de ontmoeting met een Grotere Gemeenschap van intelligent leven.
Mensen weten helemaal niets over leven in het Universum en daarom is deze lering zo fundamenteel en wezenlijk. Zelfs jullie vooraanstaande wetenschappers denken gewoonlijk dat iedereen die de aarde zou willen bezoeken gefascineerd zou zijn met de mensheid, wetenschap zou willen delen met de mensheid, de techniek met de mensheid zou willen delen en de mensheid zou willen helpen. Maar in werkelijkheid zullen de eerste rassen die jullie tegen zullen komen grondstoffenverkenners en economische collectieven zijn, zij die hier zijn om profijt te trekken uit een enorme kans en die hun voordeel zullen doen met jullie positie in de geschiedenis, jullie omstandigheden, jullie neigingen en jullie onwetendheid.
Deze waarschuwing voor de Interventie moet nu deel uitmaken van jullie onderwijs, anders zullen jullie de kracht van tijd waarin jullie leven onderschatten. Jullie zullen de kracht en het gevaar van de Grote Golven van verandering onderschatten en hoe ze tegen jullie gebruikt kunnen worden door anderen die jullie niet herkennen.
Deze bezoekers van de wereld zijn geen multidimensionale wezens. Ze komen niet van de spirituele wereld. Zij zijn geen engelen of demonen. Het zijn fysieke wezens zoals jullie, gedreven door dezelfde behoeftes die de mensheid drijven – de behoefte aan hulpbronnen, de behoefte aan controle, de behoefte aan rijkdom en de behoefte aan stabiliteit.
Niemand in de wereld kan jullie onderwijzen in de Grotere Gemeenschap, die jullie wijsheid uit de Grotere Gemeenschap kan verzorgen. Dit moet echt van God komen. Een gedeelte van deze voorbereiding moet van die enkele rassen komen die zich van jullie bewust zijn, die jullie toekomstige Bondgenoten zouden kunnen zijn, want hun getuigenis is cruciaal voor jullie interpretatie. In groter verband moeten ontwikkelde en succesvolle rassen hun wijsheid doorgeven aan opkomende werelden zoals die van jullie en ze moeten dit zonder feitelijke inmenging in deze werelden.
Dit vertegenwoordigd een grotere traditie dan jullie je tot nu toe voor kunnen stellen. Maar jullie zijn nu degenen die hier voordeel van ondervinden en zulk een geschenk van wijsheid moet zonder manipulatie en zonder interventie gegeven worden. Daarom representeren die rassen die op dit moment interveniëren in de wereld degenen die proberen hun voordeel te doen met een zwakke en verdeelde mensheid.
Je moet sterk zijn om dit onder ogen te kunnen zien. Je moet in staat zijn om in jezelf moed te vergaren om dit onder ogen te zien. Als je hier een vergissing begaat, als je jouw situatie en jouw oppositie niet herkent, dan zal je een grote en misschien wel fatale fout maken. Daarom moet dit geschenk van God, dit geschenk van diepe liefde en respect voor de mensheid met grote urgentie en grote ernst gegeven worden.
Jullie realiseren je niet op welk een buit jullie leven, deze prachtige wereld, en hoe zeldzaam zulke werelden zijn in het Universum en hoe technologisch ontwikkelde naties hun thuiswerelden leeg geroofd hebben en nu voor hulpbronnen moeten zoeken en reizen. Dit is in feite geen mysterie. Dit maakt deel uit van de natuur, de natuur die jullie kunnen begrijpen. De geschiedenis van het Universum verschilt niet zoveel met de geschiedenis van jullie wereld, waar de sterken de zwakken zullen domineren als ze de kans krijgen.
Daarom kunnen jullie niet zelfingenomen zijn. Jullie kunnen niet dwaas en genotzuchtig zijn. Jullie kunnen niet lui en indolent zijn in het aangezicht van ofwel de Grote Golven van verandering ofwel deze Interventie vanuit de Grotere Gemeenschap waarin jullie leven.
Dit vertegenwoordigd de belangrijke waarschuwing die de Nieuwe Boodschap levert. Maar toch levert de Nieuwe Boodschap een zegen en een voorbereiding, want de mensheid heeft de kracht om deze Interventie te neutraliseren en de moeilijke tijden in jullie wereld die er aankomen onder ogen te zien en te laveren.
De mensheid heeft zelf de zaden van haar eigen ter ziele gaan gezaaid door misbruik en overgebruik van de wereld, maar dit kan behoorlijk verzacht worden en aanpassing is mogelijk. Maar om dit te doen zal de mensheid zich moeten verenigen. Zij zal moeten stoppen met haar aanhoudende conflicten en zich moeten voorbereiden om een wereld in verval onder ogen te zien en concurrentie uit de Grotere Gemeenschap onder ogen te zien.
Hierbij heeft jullie tijd de macht om ofwel jullie te laten mislukken of om jullie te verenigen en jullie op te tillen. De beslissing ligt niet alleen bij regeringen, maar bij elk individu – hun vermogen om verandering onder ogen te zien, op verandering te reageren, om voorbereiding te treffen op verandering, om zich aan verandering aan te passen en om zich te verenigen ten behoeve van wederzijdse veiligheid. Want het accent moet nu niet op de nationale veiligheid voor slechts een natie liggen, maar op veiligheid voor de gehele wereld.
Interventies zoals die waar jullie nu mee geconfronteerd worden zullen aanhouden omdat jullie een zwak en verdeeld ras zijn dat op een prachtige planeet leeft. Dit zal anderen ertoe brengen om hier te proberen, primair met overredingskracht en slinksheid, om de mensheid te beïnvloeden om zich met hen te verenigen, om afhankelijk van hen te worden en hen te vertrouwen. Deze overredingen zullen zelfs niet ophouden als deze Interventie verijdeld wordt.
Het is alsof een jong meisje een grote stad binnen gaat, denkend dat iedereen haar vriend zal zijn, geen idee hebbend over hoe er op haar geaasd kan worden en ze misbruikt kan worden en de talloze overredingen die op haar geplaatst worden om in te stemmen , om haarzelf over te geven. Dit is de complexiteit en uitdaging van het leven in een fysieke realiteit.
Toch heeft God jou een diepere Kennis gegeven die niet gemanipuleerd kan worden, die niet overreed kan worden en niet onder enigerlei overreding kan vallen, of haar bron nu menselijk of van buiten de wereld is. Kennis in jou reageert alleen op God of op Kennis in anderen. Zij kan niet gemanipuleerd worden, zij kan niet overreed worden en daarom representeert zij jou grootste kracht – jou basiskracht, het meest betrouwbare aspect van jezelf. Daarom zal Kennis en het opkomen van Kennis een sleutelrol vervullen in het bepalen van het gevolg voor de mensheid, dat op dit moment onzeker en onbeslist blijft. Kennis is de machtigste kracht in het Universum, en de Interventie gebruikt haar niet, anders zou ze hier niet interveniëren.
De mensheid heeft ondanks haar vele fouten een rijk spiritueel erfgoed. Jullie realiseren je niet welk een groot voordeel jullie hebben bij deze beginnende ontmoetingen met leven in het Universum. Jullie herkennen jullie kracht niet. Op jullie zwakheid zal geaasd worden door deze Interventie en door alle toekomstige Interventies. Daarom moet jullie kracht aangemoedigd worden, bekend worden, gedeeld, bevestigd en uitgeoefend worden. Dit wordt door de Nieuwe Boodschap benadrukt.
Jullie hebben geen idee hoe jullie je voor moeten bereiden op de Grotere Gemeenschap. Niemand in de hele wereld weet hoe je dit moet doen. Ofwel een buitenaardse mogendheid zou je dit kunnen leren of God zou je dit kunnen leren. Het zou echter onwaarschijnlijk zijn dat een buitenaardse mogendheid dit zou doen tenzij ze hier een bijzonder belang bij hebben, tenzij ze hun eigen plannen hebben. Dus moet de boodschap van God komen. De Bondgenoten die hun wijsheid gestuurd hebben zullen niet interveniëren. Want de waarheid is dat de mensheid niet klaar is voor contact met positieve rassen in het Universum. Jullie hebben geen eenheid. Jullie hebben geen kracht. Jullie hebben niet het onderscheidingsvermogen of de wijsheid. En jullie hebben nog geen oordeelkundigheid (tact).
Echt heilzaam contact met leven in het Universum gebeurt misschien niet voordat de mensheid de Grote Golven van verandering heeft ondergaan en overwonnen. Maar in de tussentijd zullen anderen proberen te interveniëren, om hun voordeel te doen met toenemend menselijk conflict en onzekerheid, de onzekerheid en het conflict dat voorgebracht kan worden door de Grote Golven van verandering zelf.
Trap niet in de val van denken dat dit gaat over liefde en angst. Dat is een dwazeman’s gedachte. Het gaat over wijsheid of gebrek aan wijsheid. Het gaat over verantwoordelijkheid of gebrek aan verantwoordelijkheid. Het gaat over de waarheid zien of de waarheid niet zien. Het gaat over reageren op de realiteit of niet reageren op de realiteit.
Uiteindelijk zal jij je angst moeten overwinnen om een grotere kracht en een grotere objectiviteit te verkrijgen. Maar dat is de doelstelling. Om deze positie van duidelijkheid en kracht te bereiken moet je de belangrijke drempel onder ogen zien waarmee de hele mensheid nu geconfronteerd wordt. Je moet je hier op voorbereiden en je moet je kinderachtige fantasieën en je dwaze vermaak ontgroeien.
Met name in de rijke naties, moeten mensen die gewend zijn geraakt aan zichzelf verliezen in hun pleziertjes, hun hobby’s en hun verslavingen, nu ontwaken in de realiteit dat het boven alles uitsteken in de wereld moeilijk wordt en dat de aarde zelf niet meer in staat zal zijn om te leveren wat zij gewend zijn van haar te ontvangen.
De armere mensen van de wereld begrijpen ontbering. Zij begrijpen interventie. Zij begrijpen manipulatie, want zij leven er onder en gaan er al zo lang onder gebukt. Het zijn de rijke mensen die onwetend zijn, die blind zijn. Zij zijn het die de kracht van de mensheid op moeten brengen. Zij zijn het die de naties samen moeten brengen om de menselijke vrijheid en zelfbeschikking in deze wereld in stand moeten houden en veilig moeten stellen dat de menselijke beschaving niet afbrokkelt onder het gewicht en de kracht van de Grote Golven van verandering.
Je moet naar de kracht van deze boodschap luisteren. Je moet sterk in he hart zijn. Je moet moedig zijn. Als je vlucht zal er geen schuilplaats zijn en je zult je positie alleen maar verzwakken waardoor je in de toekomst kwetsbaarder wordt. Tijd is nu van wezenlijk belang – tijd om te zien, tijd om te weten, tijd om voor te bereiden en tijd om menselijke eenheid en menselijke vrijheid aan te moedigen. Je doet dit niet voor je eigen verdienste, maar om de mogelijkheid voor de mensheid veilig te stellen om de Grote Golven van verandering tegemoet te treden en de Interventie tegemoet te treden die tot op de dag van vandaag opereert met zeer weinig medeweten van mensen en zeer weinig verzet van mensen.
Denk niet dat enige buitenaardse mogendheid hier zal komen om jullie proberen te helpen zonder iets van jullie te willen. Denk niet dat enige buitenaardse mogendheid zichzelf aan de mensheid en haar moeilijke omstandigheden aan zou bieden, dit vermogen en deze energie besteden, tenzij zij een belangrijk en geheim motief zouden hebben. De geschiedenis leert jullie dat interventie altijd voor eigenbelang wordt uitgevoerd en dat de rassen die interventie ondergaan, als zij bezwijken, door haar geruïneerd worden en in sommige gevallen volledig vernietigd.
Jullie hebben dit in jullie geschiedenis gezien. In jullie wereld is dit bekend. Het maakt deel uit van jullie levenservaring en van de natuur. Jullie moeten realistisch zijn. Jullie moeten eerlijk zijn. De situatie is niet zo verwarrend als jullie denken dat ze is. De wolk van verwarring wordt veroorzaakt door zowel menselijke als buitenaardse krachten die er op uit zijn de mensheid buiten beeld te houden, die de mensheid verdeeld, zwak en onontvankelijk willen houden. Maar het beeld zelf is gemakkelijk te zien als je de moed om te kijken en de juiste informatie en inschatting hebt.
Maar ze creëert een bedrieglijke ambiance, deze Interventie. Ze heeft nu veel menselijke bondgenoten die deel uitmaken van deze misleiding, die zullen praten over de grote buitenaardse aanwezigheid, haar technologische geschenken en haar belofte voor de toekomst van de mensheid. Heel voorzichtig zijn nu. Wees heel voorzichtig en gebruik onderscheidingsvermogen. Val niet onder zulke verleidingen begaan door machten die nooit hun ware doel en bedoeling kenbaar hebben gemaakt, die hier in het geheim functioneren, die betrokken zijn bij veel activiteiten, waarvan velen van snode aard zijn. Bewaar je oordeel totdat je meer kan leren en duidelijker kan zien.
De zegen die de Nieuwe Boodschap aanbiedt is de erkenning en verzekering dat de mensheid een grotere kracht heeft, de kracht van Kennis. De mensheid heeft een lange religieuze en spirituele traditie die, ondanks haar vele fouten, de mogelijkheid van de mensheid om Kennis te volgen levend gehouden heeft en die compassie en geven in deze wereld levend gehouden heeft, terwijl deze zaken in zoveel werelden verdwenen zijn.
De mensheid heeft veel vermogen en is veelbelovend. Religie en spiritualiteit zijn hier nog steeds levend in contrast tot waar ze verloren gegaan zijn in hoog technologische samenlevingen. Hiermee hebben jullie een geschenk aan het Universum te geven. Maar eerst moeten jullie de Grote Golven van verandering overleven. En jullie moeten deze initiële pogingen tot interventie in de wereld overleven.
Jullie moeten je verenigen. Jullie moeten onafhankelijk zijn. En jullie moeten extreem discreet zijn. Dit zijn de drie vereisten voor elke wereld of elk samenwerkingsverband van werelden die gerealiseerd moeten worden als ze vrij en onafhankelijk willen zijn in een Universum vol met grotere overtuigingen, in een Universum waar concurrentie plaats vind op een schaal die je je niet voor kunt stellen.
Het is tijd voor de mensheid om op te groeien, om zich te verenigen en sterk te worden. Het is tijd voor de mensheid om op te houden een zwak en verdeeld beheerder te zijn van een prachtige planeet en sterk en verenigd te worden voor het behoud van de wereld en voor het behoud en de vooruitgang van menselijke vrijheid en zelfbeschikking hier.
God heeft jullie deze wereld gegeven om te voorzien in alles wat jullie nodig hebben. Zouden jullie je natuurlijke erfenis uitputten, dan zullen jullie dat wat je nodig hebt moeten zoeken bij andere mogendheden in het Universum. Als dit gebeurt zullen jullie veel van jullie vrijheid en onafhankelijkheid verliezen, en slechts een satellietstaat van buitenaardse mogendheden worden, die niet zullen aarzelen om hun voordeel te doen met jullie verzwakte afhankelijke positie.
Dit geschenk is een geschenk van liefde. Een geschenk dat komt met veel pressie. Het richt zich tot een grotere Kennis en nuchterheid in jullie. Jullie intellect – jullie denkend persoonlijk verstand dat op die manier geconditioneerd is door de wereld – zou ertegen kunnen argumenteren, zou ermee kunnen kampen, zou het kunnen weigeren, zou het kunnen ontkennen, zou het kunnen vergelijken met andere zaken of zou het misschien proberen samen te voegen met andere zaken. Maar deze communicatie is voor een dieper deel van jullie, het deel van jullie dat niet voor de gek gehouden kan worden en dat niet gek is, het deel van Julie dat sterk is, het deel van jullie dat op een natuurlijke manier medelevend is, het deel van jullie dat verenigd is en in staat tot harmonie met anderen.
De mensheid is veelbelovend om een vrij en vorderend ras in het Universum te worden. Maar om dit te bereiken moet zij de gevolgen van haar misbruik van de wereld onder ogen zien. Zij moet zich verenigen. Zij moet sterk worden en zij moet voor haar wereld zorgen zodat haar onafhankelijkheid in de toekomst voortgezet kan worden.
Alleen als jullie dit kunnen bereiken zal positief contact met andere rassen mogelijk zijn. En zelfs hierbij zullen jullie onderscheidingsvermogen en tact toe moeten passen. Want vrijheid is zeldzaam in het Universum. Vrije en onafhankelijke rassen zijn zeldzaam in het Universum. Jullie realiseren je op dit gebied niet hoe veel voordeel jullie reeds bezitten met de beperkte vrijheid die jullie in deze wereld hebben weten te bereiken en hoeveel baat de mensheid hierbij heeft gevonden.
Dit is de wereld die je bent komen dienen. Zij is misschien niet wat je wilt dat ze is, maar ze is precies goed voor waarom je werkelijk hier bent, want je bent met een groter doel en een missie gekomen. Je bent gekomen om een specifieke bijdrage aan de wereld te leveren gezamenlijk met bepaalde andere mensen. Dit vertegenwoordigd je groter doel, niet het doel dat jou verbeelding creëert of dat jouw samenleving benadrukt, maar het groter doel dat is ontstaan uit jouw verbond met God.
Je bent in de wereld gekomen om de Grote Golven van verandering en de Interventie tegemoet te treden. Dit is de wereld die je bent komen dienen. Als je dit niet kunt herkennen, als je dit niet onder ogen kunt zien, zal je dienst nooit betekenis krijgen en nooit bewezen worden. Daarom is de eerste grote drempel is, de grote drempel onder ogen zien. En daarom wordt nu deze Boodschap, deze voorbereiding op de Grotere Gemeenschap en op de Grote Golven van verandering aan jou gegeven.