De Diepe Evaluatie


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 3 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Om zich neer te kunnen leggen bij de diepere betekenis van jouw leven, het groter doel van je leven, moet er een diepere evaluatie plaats vinden en deze evaluatie zal voortduren. Het is fundamenteel een evaluatie van relaties. Maar ik gebruik het woord relatie hier in een meer volledige betekenis, want alles waar jij mee geassocieerd word representeert een relatie – jouw bezittingen, jouw thuis, jouw baan, de wereld zelf, de verandering die in de wereld plaats vindt, het land waarin je leeft en veel andere zaken eveneens. Zij representeren allemaal relaties.
Dit is een zeer belangrijke manier van kijken naar jouw deelname in de wereld, want het geeft jouw een zeer duidelijke weg om te volgen in het opmerken van wat waardevol is en wat niet, wat helpt en wat belemmerd, wat nodig zal zijn in de toekomst en wat je terug zal houden. Je relaties zijn niet alleen maar met mensen, maar met plaatsen, met dingen, met gebeurtenissen, met landen en met de hele wereld zelf.
Mensen denken niet vaak over zaken in de context van relaties, dus dit is misschien een nieuwe manier van kijken naar de wereld om je heen. Haar waarde is dat het je een zeer duidelijk opmerkingsvermogen geeft, want wat werkt in relaties op een vlak kan ook vertaalt worden naar andere gebieden. Als je een nadelige relatie hebt met jouw werk bijvoorbeeld, zal dat veel van dezelfde moeilijkheden en hinder genereren in jouw leven als een moeilijke relatie met een persoon. Als je een moeilijke relatie met jouw thuis hebt, zal het jouw terughouden. Het zal jouw mogelijkheden beperken.
Je hebt zelfs een relatie met de toekomst. Dit is waar, omdat jij in de wereld gestuurd bent om de wereld te dienen als zij de beginperiode van grote verandering ondergaat. Je hebt een relatie met de toekomst. Je hebt een relatie met het verleden, of met jouw evaluatie van het verleden om preciezer te zijn.
De conditie van jouw leven, dan, als geheel, representeert de conditie van al deze relaties. En je hebt geen neutrale relaties, want elk van hen ofwel helpt jou ofwel belemmert jou en houd je terug. Of je wint aan kracht of verliest kracht in elk van deze relaties. Zeker, sommigen zijn belangrijker en invloedrijker dan anderen, maar ze hebben allemaal betekenis in jouw leven.
Dus de diepe evaluatie is in werkelijkheid een evaluatie van waar jij je leven aan geeft en wat in je leven je toekent als jouw hoofdinvloeden, want elke relatie representeert een invloed. De macht van beïnvloeding is zeer belangrijk, maar de meeste mensen zijn zich hier niet van bewust of van haar consequenties. Zeker, je kunt herkennen dat de persoon waar je mee getrouwd bent een grote invloed op jou zou hebben, misschien de hoofdinvloed in jouw leven. Maar mensen denken zelden, als het gaat over huwelijk of partnerschap, dat de andere persoon de hoofdinvloed van hun leven zou worden. Als dit criterium toegevoegd zou worden aan de evaluatie van de andere persoon in hun relatie en de mogelijkheden tot vereniging en partnerschap met de andere persoon, dan zou je misschien aan compleet andere uitkomst krijgen dan wat je vandaag de dag ziet.
Dus denk voor een moment in termen van alles is relatie. Je hebt een relatie met mensen, plaatsen, dingen, gebeurtenissen, het verleden, de toekomst, wereldgebeurtenissen en jouw land. Je hebt zelfs een relatie met de Grotere Gemeenschap van leven in het Universum, alhoewel het onwaarschijnlijk is dat je al ontdekt hebt wat dit voor jou betekent en hoe belangrijk dat zal zijn voor jouw toekomst.
Het volgende punt om over na te denken is dat elk van deze relaties een invloed vertegenwoordigen. Elke relatie beïnvloed jou, en jij beïnvloed hen. Jij hebt macht in de wereld in dit verband en de wereld heeft macht over jouw. De macht beweegt in beide richtingen. En deze macht geeft jouw de beslissingskracht, die in meer omstandigheden toegepast kan worden dan jij je op dit moment bewust bent. Deze beslissingskracht is fundamenteel voor jouw succes en voor jouw toekomst in een wereld die belast zal worden met de Grote Golven van verandering – door vernietiging van het milieu, door verval van jouw fundamentele hulpbronnen, door verandering van het klimaat van de wereld, door steeds toenemende economische en politieke instabiliteit en het grote risico van oorlog en conflict dat dit zal produceren.
De beslissingen die belangrijk zijn, zijn diegene die nu neemt, want er is tijd om je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering. Maar tijd is essentieel. Veel tijd heb je niet, want de Grote Golven van verandering treffen nu al de wereld. Maar hier sta je dan met al jouw relaties en al hun invloeden op jou.
De grote evaluatie begint met het inventariseren van waar je nu bent – hoe je je tijd gebruikt, jouw energie, jouw aandacht(gerichtheid) en jouw interesses. Waar wordt jouw leven weggegeven? Waar wordt het op gericht? Waar wordt het voor bestemd? Je hebt maar zoveel energie per dag, zoveel tijd in een dag, zoveel ruimte in je hoofd om zaken te overdenken. Waar gaat alles nu naar toe? Wat ben je aan het doen? Bij wie ben je? Wat zijn jouw prioriteiten? Waar krijg je energie in je leven en waar verlies je het? En aan wie verlies je het en waaraan verlies je het? Waar voel je je zeker en waar voel je je onzeker? Welke relaties zit je in nu die jouw een gevoel van zekerheid en richting geven? En welke relaties overschaduwen die zekerheid of blokkeren haar volledig?
Zoals je ziet zijn er veel vragen en dit zijn ze niet allemaal. Daarom heeft deze diepe evaluatie tijd nodig. Het is niet iets dat je in een uur doet als een proces of een oefening. Het is niet iets waar je een weekendje over nadenkt. In plaats daarvan is het iets waar je jezelf aan moet geven als een van de hoofdprioriteiten van de leven, vooral in deze tijd. Dit zou een primaire aandachtspunt voor jou moeten zijn. Want als je je aandacht niet op deze manier richt, als je geen grotere opmerkingsgave verwerft. Zal je niet weten wat je moet doen in de wereld van vandaag of morgen. En als de Grote Golven van verandering komen, zullen jouw onzekerheid en jouw kwetsbaarheid aanzienlijk toenemen.
Daarom moet je ergens beginnen en je moet beginnen met waar je bent – niet met wat je wilt, of wat je gelooft, of met wat je denkt wat er gaat gebeuren, of jouw doelen, of jouw ambities of jouw dromen. Waar zit je op dit moment? Met wie ben je samen en wat doe je met ze? Wat zijn je bezittingen en geven ze je kracht of nemen ze kracht van je af? Wat is jouw overtuiging en geven jouw overtuigingen je duidelijkheid of zijn ze een vervanging voor Kennis zelf? Waar besteedt jij je tijd aan? Wat gebeurt er in je hoofd? Als je zit te mediteren, wat speelt er door je hoofd? Waar hou je verstand zich mee bezig? Welke problemen is het op aan het lossen?
Klaarblijkelijk is dit een erg grote taak en ook verwarrend want het vereist van jouw om objectief te worden over je leven. En objectiviteit is hier van primair belang. Voel je niet gedwongen door de gedachte dat je liefdevol moet zijn als tegenhanger van angstig zijn, want dat is allemaal voorkeurs-denken. Het representeert in het geheel geen helderheid van geest of ware zekerheid. Trap niet in de val van tweedeling tussen liefdevol zijn en angstig zijn. Het oogmerk hier is helder zien. De ware tweedeling is of je wijsheid bezit of niet, of je verantwoordelijk bent of niet, of je je voorbereid op de toekomst of niet en of je kunt zien wat er achter de horizon van je leven aankomt of niet.
Begin met simpele dingen. Beoordeel alles wat je bezit. Alles wat je bezit, zelf onbeduidende zaken, hebben een of andere waarde voor jou en representeren op een subtiele manier een invloed. Als je leven vol zit met zaken die geen bruikbaarheid of doel dienen, dan nemen zij in zekere mate tijd en energie van jouw in beslag. Je hebt ze nog steeds in bezit en dus sta je nog steeds in relatie met hen. Ze nemen ruimte in beslag in jouw huis en in jouw hoofd. Alles wat je bezit dient echt in de grond praktisch en noodzakelijk te zijn of persoonlijk van veel betekenis en die betekenis moet op een manier komen dat het degene die je bent ondersteund en waar je het gevoel hebt dat je leven naar toe gaat.
Zaken die oude herinneringen vertegenwoordigen hebben een invloed, trekken je terug, terwijl je in feite op de toekomst gericht moet zijn en je moet leren hoe volledig in het moment te leven. Het is gemakkelijker om dingen los te laten dan mensen los te laten of zekerheid los te laten. Dus hier kan een aanvang gemaakt worden. Het is een proces van ordenen, een grotere objectiviteit in je leven brengen – kijken naar elk bezit dat je hebt en vragen, “Is dit echt nuttig voor mij? Is het van persoonlijke betekenis voor me? En vergroot en versterkt het mijn bewustzijn en begrip van mezelf?”
Je zult ontdekken dat je leven een warboel is, dat zaken je naar beneden trekken en dat er veel oude dingen in je leven zijn waar je misschien nooit aan denkt. Maar in werkelijkheid hebben ze een invloed op jou. Als je ze los laat, voel je je lichter en beter en op de een of andere manier gedurende de jaren wordt je geest helderder. Het is een goede manier om te beginnen. Het vormt geen grote uitdaging, meer het is een eerste stap in het ontwikkelen van opmerkzaamheid – opmerkzaamheid in relaties – want alles wat je doet, alles wat je bezit en alles waarmee je geassocieerd word vertegenwoordigd relaties. Al deze relaties hebben een invloed op jou – op jouw bewustzijn, jouw beslissingen en de richting waarvan je weet dat je die moet volgen.
Begin dan met je leven uit te mesten, te vereenvoudigen. Je wilt geen grote hoeveelheid extra bagage meenemen naar de toekomst, want de toekomst zal erg onzeker zijn in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Je zult flexibel willen zijn, je zult in staat in staat willen zijn om gemakkelijk te bewegen, je wilt niet belemmerd worden door veel bezittingen. Hier moet je erg eerlijk tegen jezelf zijn over wat je bezit en wat je niet bezit, wat van betekenis is en wat niet van betekenis is.
Op het niveau van Kennis is het heel duidelijk. Het is ofwel een ja ofwel een nee. Of in sommige gevallen zal er neutraliteit zijn. Maar betreffende dingen die van jouw zijn, die je bezit en waar je verantwoordelijk bent, zal je in het algemeen vinden dat er een je of een nee bestaat in jezelf. Dit maakt beslissen erg eenvoudig, zolang je ernaar handelt, die zaken verwijderend die je niet langer nodig hebt of niet zou moeten bezitten – door weg te geven of weg te gooien, wat ook het geval moge zijn. Dit is een waardevolle oefening, want je dient tijd en energie vrij te maken voor grotere zaken. Hier begin je met de eenvoudigste zaken, de eenvoudigste relaties, want je zult grotere uitdagingen hebben als je vordert.
In de toekomst zal je een enorme hoeveelheid energie nodig hebben en je moet jouw hulpbronnen verzamelen. Je moet je krachten verzamelen en je concentratievermogen opbouwen. Als je tijd en leven gedachteloos in alle richtingen uitgeput worden, zal je niet de kracht hebben om dit te doen, want kracht vertegenwoordigd hier concentratie. Als je leven niet gericht en geconcentreerd is, raakt je energie op allerlei manieren verloren. Nu moet je de gaten dichten. Nu moet je terugwinnen wat zoekgeraakt is. Nu moet je al je krachten verzamelen, want je zult ze nodig hebben voor de moeilijke tijden die komen. Je zult ze nodig hebben om de andere invloeden in jouw leven ter zijde te schuiven en te overwinnen die jouw afhouden en terughouden van het doen waarvan je weet dat je het moet doen en van het onderscheiden van een grotere richting die Kennis in jou probeert te verzorgen voor je als je vordert.
Deze grotere evaluatie gaat door naar grotere zaken; naar je werk, naar jouw relaties, naar je relatie met jouw lichaam en je relatie met jouw geest. Hier is het veel moeilijker om objectief te zijn, omdat je je veel meer kunt identificeren met deze zaken. Identificeren met zaken betekent dat je je objectiviteit voor ze verliest. Het beoordelen van je werk, het beoordelen van je relaties en het beoordelen van jouw relatie met jouw geest en jouw lichaam, die je relatie met jezelf representeren, vereisen een zeer groter objectiviteit. Maar op het niveau van Kennis is de reactie fundamenteel.
Bijvoorbeeld, in jouw relaties, moet je elk van hen beoordelen om te zien of ze jou helpen of hinderen, of de mensen met wie je je inlaat vooruitkomen in het leven. Onder sommige omstandigheden, in je werk bijvoorbeeld, kan je met mensen werken ongeacht, maar hoe je met hen omgaat zal veel verschil maken in het effect dat zij zullen hebben op jouw leven.
Bij relaties die je voor jezelf kiest en selecteert, moet je ze stuk voor stuk beoordelen: “Versterkt of verzwakt deze relatie mij? Beweegt deze persoon in de richting waarin ik moet bewegen? Hebben wij een grotere bestemming samen, of moet ik moet ik deze persoon laten gaan om haar eigen reis in het leven te volgen?”
Dit zijn waardevolle vragen. Je moet de kracht, de moed en de objectiviteit vergaren om ze te stellen en ernaar te handelen. Een persoon in jouw leven kan jou terughouden en de bestemming en koers van jouw leven veranderen. Je moet de kracht van invloed in jouw relaties nooit onderschatten. Zelfs als het een tijdelijke vriendschap is, helpt deze vriendschap jouw of hindert jouw in de vooruitgang. Als je begint met het nemen van stappen om vooruit te komen, zal je snel zien of deze vriendschap jou helpt of jou hindert, als de andere persoon vraagtekens bij jouw stelt, je kleineert of aan je twijfelt bij jouw verrichtingen om jouw leven te richten en jezelf voor te bereiden op de toekomst.
Je zult sterke partners nodig hebben. Je kunt je niet veroorloven om lasteraars in je leven te hebben. Je kunt van hun uitdagingen leren, maar als je intiem met hen omgaat zal je terrein verliezen aan hen.
Hier heeft het ontwikkelen van kracht en opmerkingsgave tijd nodig en kan erg moeilijk zijn onder bepaalde omstandigheden, want er zijn mensen wiens goedkeuring je denkt te moeten hebben. Er zijn mensen waar je nog steeds indruk op wilt maken. Er zijn mensen die je nodig denkt te hebben voor veiligheid, voor beschutting, voor liefde of voor plezier. Maar op het niveau van Kennis zal het ja of nee zijn, want Kennis probeert je ergens naar toe te brengen en iedereen of alles in jouw leven ofwel helpt je ofwel hindert je bij het ontdekken en volgen van deze richting.
Jouw baan heeft of toekomst of niet in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Dat is iets dat je intellectueel kan evalueren. Echter op het niveau van Kennis is het nog steeds een ja of een nee. Misschien dien je deze baan een tijd te houden, om je stabiliteit te geven terwijl je andere beslissingen neemt en terwijl je een grotere zekerheid verkrijgt over waarheen je moet gaan en de volgende stap die je moet volgen in je leven. Maar vertrouw jezelf niet te zeer toe aan een situatie die geen toekomst heeft, die geen bestaansmogelijkheid heeft tijdens de grote moeilijkheden die komen gaan.
Vertrouw jezelf niet teveel toe aan iemand of iets totdat je deze diepere evaluatie hebt vervult. Maak geen grote plannen. Probeer niet de koers van je leven opnieuw in kaart te brengen. Leg jezelf niet vast in huwelijk of relatie totdat je na verloop van tijd deze diepe evaluatie hebt ondernomen.
Geef je leven niet weg voordat je weet waarvoor je leven dient en welke richting het moet volgen. Als je dit volgt, zal het je redden. Want het is gemakkelijk om je leven weg te geven aan anderen – om jezelf aan een bepaald soort werk te geven of om een set omstandigheden in het leven te roepen die jou verhindert ooit je groter doel voor het in de wereld komen te realiseren en herinneren.
Mensen gaan relaties gemakkelijk aan, erg zwakke en tijdelijke criteria gebruikend. Ze realiseren zich niet de ernst van hun overeenkomst en het effect dat het op hen heeft. Dat komt omdat zij gebrek aan opmerkingsgave hebben. Het komt omdat ze hun levens niet waarderen dat ze zich zo gemakkelijk weggeven en hun tijd en energie besteden zonder grotere zorg, dat ze zo zorgeloos met zichzelf omgaan.
Dit is een zeer belangrijk deel van de diepere evaluatie. Je kunt je intellect hierin niet volgen, want er zijn altijd goede redenen om jezelf te geven aan zaken die nooit waardevol voor je zullen zijn. Er zijn altijd fascinerende redenen om je leven weg te geven aan mensen of omstandigheden die jouw bestemming niet representeren.
Er zijn sociale krachten die jouw aanmoedigen om te trouwen voordat je klaar bent, om een familie te hebben voordat je klaar bent, je te geven aan een carrière voordat je klaar bent. Al die sociale krachten – de krachten van jouw familie en de aanmoedigingen van je vrienden – leiden je zo vaak compleet in de verkeerde richting voor jouw leven. Veroordeel je familie en vrienden niet, want zij weten van niets. Maar jij moet het weten. Jij moet deze Kennis verkrijgen. En de Kennis die God jouw gegeven heeft maakt dit mogelijk. Anders zou je verdwaald raken in de wereld en nooit je weg vinden.
Jouw relatie met jouw geest en jouw lichaam representeert een zeer belangrijke leerstelling waarin die de Nieuwe Boodschap voorziet. Jouw mentale gezondheid en jouw fysieke gezondheid zijn belangrijk. Maar om hen effectief te behandelen, met je ze met dezelfde objectiviteit benaderen. Natuurlijk identificeer je je met jouw geest en jouw lichaam, zelfs in die mate dat je denkt dat je dat bent. Maar je geest is niet wie je bent, en je lichaam is niet wie je bent. In plaats daarvan representeren zij communicatievoertuigen – voertuigen waarmee je kan participeren in de wereld, de wereld kunt beïnvloeden en jezelf uitdrukken en met anderen in de wereld kunt communiceren.
Het zijn voertuigen om je ergens naar toe te brengen, om je door het leven te brengen in deze wereld, om in deze tijd te leven, om een effect te hebben op deze tijd. Het zijn voertuigen. Daarom moet je voor ze zorgen. Je moet ze cultiveren en zij moeten in staat zijn om het voor jou mogelijk te maken jouw missie in de wereld te vervullen. Als je gezondheid achteruit gaat, ofwel mentaal of fysiek, zal je niet in staat zijn een groter doel te volgen en in de meeste gevallen zal het nooit aan jou geopenbaard worden omdat je niet klaar bent om haar te volgen.
Je leven op orde brengen, dan, brengt ook met zich mee de noden van jouw gezondheid adresseren – jouw mentale gezondheid en jouw fysieke gezondheid. Je geest behoeft enige structuur. Zij behoeft plezier. Zij behoeft kameraadschap(gezelschap). En het behoeft ontspanning en rust. Je bent in staat om dit te onderscheiden door jou activiteiten, door de invloeden die je mee naar huis neemt, door de media, door jou relaties, door het boek dat je leest en de zaken waar je over nadenkt.
De meeste mensen hebben nooit enige controle over hun geest ontwikkeld. Zij zijn eenvoudig de onwetende slaven van om het even waarover hun verstand na wil denken en dus voelen ze zich hierover erg hulpeloos. Maar in de diepe evaluatie, wat een proces is om duidelijkheid en objectiviteit in jouw leven te brengen, ben je in staat om meer en meer controle over je geest en denken te krijgen door te beslissen waar je over wilt denken, waar je op zult reageren, waarnaar je zult luisteren, wat je zult lezen, wat in je huis zal staan, waarop je activiteiten gericht zullen zijn enzovoort. Jij moet deze controle verwerven, want als jij je geest niet controleert, zullen andere mensen dat doen. Als je geen ware richting uitzet in je leven, zullen andere mensen de richting voor jou uitzetten. Dit, inderdaad, is de tragische omstandigheid van de meeste mensen in de wereld vandaag, of ze rijk of arm zijn.
Het is duidelijk dat degenen die behoorlijk verpaupert zijn slaven zijn van hun omstandigheden. Maar het is niet zo duidelijk dat degenen die welvarender zijn en zelfs de erg rijken, slaven van hun omstandigheden zijn. Alhoewel zij grote pleziertjes en vrije tijd hebben, uiteindelijk zijn ze even verdwaald en achtergesteld als de armste om hen heen. Zij zullen niet wel varen bij het tegemoet treden van de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen. Zij hebben geen voordeel. Hun rijkdom gaat gemakkelijk verloren en ze zullen het doelwit zijn van andere mensen die hun uit willen zuigen. En zij zullen in grote angst en onrust – bang om te verliezen wat ze hebben en bang voor alles en iedereen waarvan zij geloven dat ze hun pleziertjes, hun vrijheden en hun kansen af kunnen pakken.
Dit is de tijd, dan, om te erkennen wat nodig is voor je geest en wat nodig is voor je lichaam – heel eenvoudig. Niets ingewikkelds hier. Als je Kennis volgt, is hier niets ingewikkeld. Je hebt eenvoudige richtlijnen en je moet je daaraan houden.
In het begin, betreffende je diepe evaluatie, of het nu gaat over jouw bezittingen, jouw relaties, jouw activiteiten of jouw afspraken, zal het voor jou belangrijk zijn om ruimte te scheppen in jouw leven, om dingen los te laten, om je leven open te stellen, om toe te staan dat er ruimte is in je leven zonder dat het opgevuld wordt door iets anders. Door dit te doen zal je zien hoe erg je hebt geprobeerd om zekerheid te verkrijgen door je bezit van zaken, door jouw relaties, door jouw afspraken enzovoort. Misschien zal je je minder zeker voelen over jouw leven en kwetsbaarder, maar dit is een goede zaak, want dit creëert ruimte voor een Grotere Kracht om op te vullen en de vrijheid voor jou om een nieuwe koers uit te zetten, die nieuwe mensen en omstandigheden in je leven zal brengen. Als je leven al tot de nok toe gevuld is, kan niets nieuws komen. Er kunnen geen nieuwe ervaringen komen, geen nieuwe openbaringen, geen nieuwe relaties, geen nieuwe kansen.
Dus in het begin is de diepe evaluatie een proces van opmerkzaamheid en los laten. Je bent aan het beoordelen wat werkelijk belangrijk is en los aan het laten wat niet belangrijk is. Je bent je relatie met dingen, met mensen, met locaties en met afspraken aan het veranderen. Met dit te doen ben jij op een subtiel maar toenemend krachtig niveau jou relatie met je lichaam en je geest aan het veranderen. Hier win je aan kracht en leer je om innerlijk gericht te worden in plaats van alleen maar uiterlijk gericht te zijn.
Veel mensen vragen: “Nou, wat moeten we doen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering?” Begin met deze diepe evaluatie. Dat is fundamenteel. Als dit niet ondernomen wordt, zal je niet vrij zijn om te weten, zal je niet vrij zijn om te handelen en zal je niet vrij zijn om met Kennis te bewegen. Je zult op je plaats gehouden(vastgenagelt) worden, alsof je vastgeketend zat aan een muur – niet in staat te bewegen, niet in staat je leven opnieuw te bekijken en niet in staat om een nieuwe richting vast te stellen. Want je leven is al weggegeven, weggegeven aan anderen, of eenvoudigweg verloren in de ontelbare gedachtes en bezigheden die maar doorgaan in de loop van je leven.
Je begint met de diepe evaluatie en deze evaluatie zet zich voort. Ze zet zich voort, omdat helderheid, eenvoud en gerichtheid scheppen in je leven een lopend proces is. Je doet het niet allemaal in een keer. Het zet zich voort. Alles om je heen wil je zelfs meer belasten met bezittingen, met mensen, met locaties, met kansen, met afleidingen, met prikkeling enzovoort. En dus gaat deze opmerkzaamheid door, omdat je je leven open, helder en overzichtelijk moet houden. Je leven moet gevuld zijn met mensen, locaties en zaken die jou sterken, die jouw aanmoedigen en die symbool staan voor dat jij de kracht en de verantwoordelijkheid hebt om volledig in het moment te leven en je voor te bereiden op de toekomst op een manier die wijs en effectief is.
Hier zal je moeten leren om tegen veel zaken nee te zeggen: nee zelfs tegen je eigen geest; nee tegen je dwanghandelingen(dwangmatig gedrag); nee tegen je verslavingen; nee tegen plezier dat jouw lichaam en jouw geest pijn doet; nee tegen mensen die jou willen laten doen wat zij willen; nee tegen kansen die er goed uitzien, maar die op je een dieper niveau niet kunt accepteren; nee tegen de consensus van mensen om je heen; nee je zult hun advies niet volgen; nee je zult je niet bij hun groep aansluiten; nee je zult hun perceptie van de realiteit niet accepteren. Dit doe je niet met kwaadheid of veroordeling, met angst of verwerping, maar met eenvoudige eerlijkheid en eenvoudige helderheid.
Wees niet kwaad dat de wereld vol van misleiding en vol van oneerlijkheid is, want het is een wereld zonder Kennis. De mensen hebben nog niet Gods groot geschenk gevonden en dus handelen ze dwaas, elkaar nabootsend, volgend wat dan ook hun sociale conditionering hun verteld te volgen – hun vrienden volgend, hun groepen, hun leiders, hun religies – alles. Want wat kunnen ze zonder Kennis anders doen dan alles volgen dat een vervanging is voor Kennis?
Dit zou geen bron van kwaadheid voor jou moeten zijn als je het helder ziet. Het is tragisch, dat wel. Het is buitengewoon ongelukkig, dat wel. Maar je kan je nu niet veroorloven een criticus van de wereld te zijn. In plaats van anderen te veroordelen, regeringen te veroordelen, de wereld te veroordelen, het leven te veroordelen, moet je jouw beschikbare middelen naar je toetrekken. Al dat veroordelen vertegenwoordigd een groot verlies aan energie, een verlies aan energie dat alleen maar meer wrijving en geklaag toevoegt aan het leven, zonder enig positief voordeel. Als jouw leven niet beweegt met Kennis, dan is jou positie als een criticus zinloos en zijn doel voorbijstrevend. Dit maakt deel uit van het sparen van je energie.
Uiteindelijk levert de grote evaluatie jouw kracht op, verbind jou met Kennis en spaart jouw energie. Misschien zie je nu nog niet de waarde van het sparen van jou energie, want je wilt dat elk moment van je leven gevuld wordt met plezierige prikkeling, met zinvolle activiteiten, met prettige mensen. Je wilt de ruimte opvullen, maar je moet ruimte creëren, het toestaan leeg te zijn, het achter de hand houden. Want het is alleen in deze ruimte dat je nieuwe bewustwording zult realiseren en dat je in staat bent zaken te zien die je eerder niet kon zien, zaken te weten die je eerst niet kon weten, om zaken te onderscheiden die eerder buiten jou bereik lagen. Nieuwe mensen en nieuwe mogelijkheden komen in je leven omdat daar ruimte voor is. Dus in principe moet jou leven altijd deze ruimte en deze openheid hebben. Ze zouden nooit opgevuld moeten zijn. En als ze toch opgevuld raken, dan is het tijd om dingen weer te laten gaan.
Zelf als jouw leven volledig juist geleefd zou worden, zelfs als je De Weg van Kennis zou leven, zelfs als iedere persoon in jouw leven zinvol voor jou zou zijn en een ondersteuning voor Kennis in jou en voor jou zou zijn, zou je nog steeds een opening moeten creëren – deze ruimte in jouw leven waar niets bestaat, waar leegte heerst. Het is deze leegte die jou toestaat stil te zijn, jou toestaat te luisteren, jou toestaat te kijken, jou toestaat werkelijk bij een andere persoon te zijn, om werkelijk een oord te ervaren en te genieten van de pracht van de natuur. Het is deze ruimte, deze leegte, deze stilte die jou toestaat de voortekenen van de wereld en de beweging van Kennis in jezelf te bemerken.
In plaats van te proberen om de ruimte op te vullen, wil je de ruimte creëren en een deel van je leven als open, onverklaard en mysterieus handhaven. Daar gebeurt niets. Het is dit dat jou toestaat verwondering en diepe eerbied voor het leven te hebben, om een pure ervaring te hebben in plaats van iets dat eenvoudigweg je denken stimuleert. Het creëert de mogelijkheid voor jou om jezelf buiten tijd en ruimte te ervaren – de ervaring van Gratie, de ervaring van jouw Ongeziene Leraren, die jou helpen om jouw verbinding met Kennis en met jouw groter doel voor in de wereld komen, terug te winnen.
Hier kan jij je voorstellen, dat als je dit ononderbroken volgt, dan zou jouw thuis maar zeer weinig dingen bevatten, maar alles er in zou zeer waardevol zijn. Jouw persoonlijke leven zou erg weinig mensen bevatten, maar elk persoon zou echt waardevol zijn. Jouw tijd zou niet opgevuld zijn, maar zou openingen bevatten om nieuwe ervaringen te laten gebeuren. En jouw geest zou niet constant gestimuleerd zijn, maar zou in staat zijn stil, observerend en sensitief te worden – zaken ziend, horend en herkennend.
Het is net alsof je in de tegenovergestelde richting beweegt als de meerderheid van de mensen om je heen, die het erom gaat dingen voor zichzelf te vergaren – bezittingen, mensen, ervaringen, sensaties, stimulering – tot het punt waar ze geen idee hebben wie ze zijn. Hun leven is opgevuld met externe stimulering. Ze hebben geen idee van waar ze staan in het leven, waar ze naar toe gaan of waar de wereld naar toe gaat. Ze zijn eenvoudigweg weggespoeld door al hun obsessies.
Je kunt je voorstellen dan, als resultaat van deze diepe evaluatie, dat je leven simpel en helder wordt en dat je in staat bent mogelijkheden op een meer fundamenteel niveau op te merken – niet of ze aangenaam en opwindend zijn, maar of ze werkelijk van grote betekenis zijn en of ze jouw doel dienen of je ervan afleiden.
Je zult onderweg zeker in staat zijn eenvoudige pleziertjes te hebben, maar alles wat een meer serieuze aanpak vereist – een nieuwe relatie, een belangrijke bezitting, een mogelijkheid in je werk, een nieuwe belangstelling – deze zaken moeten werkelijk opgemerkt worden want de hele wereld wil dat je jezelf opvult, terwijl jij in principe jezelf leeg probeert te maken. Daarom moet je zeer beperkt blootgesteld worden aan de media, alleen zoekend naar die zaken die belangrijk zijn met betrekking tot de Grote Golven van verandering of die in sommige gevallen belangrijk zijn in jou directe omstandigheden en omgeving.
Jij zou niet gestimuleerd moeten worden door de wereld. Je zult nu enige afstand moeten bewaren als je ooit een kans wilt maken om je kracht te verwerven, je opmerkingsgave op te bouwen, je discretie te cultiveren en te leren werkelijke opmerkzaam te worden – werkelijk in staat te zijn te zien wat je nodig hebt, te kijken in jezelf en in anderen. Je kunt dit niet doen als je rondrent als een idioot – gedreven door je behoeftes en verlangens en verplichtingen naar anderen. Dit is waarom de diepe evaluatie aan het begin moet gebeuren wil je enige kans op succes hebben. En deze evaluatie is doorlopend, want er zijn drempels die je voor jezelf moet evalueren.
Een gedeelte hiervan zal je in je eentje ondernemen en een gedeelte zal gesteund worden door andere mensen. De kwaliteit van je relaties zullen nu zelfs belangrijker voor je worden als je erkent dat elke relatie belangrijk is in zijn invloed op jou – of zij het opkomen van Kennis in jou ondersteund of dat zij jou afleid van dit opkomen, of zij jouw voorbereiding op de Grote Golven van verandering aanmoedigt of deze voorbereiding ontmoedigd. Jouw relaties zijn hier van het grootste belang en dit belang zal in de loop van de tijd groeien.
Als je vordert, dan zal jouw leven meer energie hebben(energieker zijn). Je zult in staat zijn significante verandering in je leven te ondernemen – verandering die je eerder niet kon ondernemen omdat je de kracht niet had om het te doen. Je had de potentie in jezelf niet om ze door te voeren. Ervoor zag je zaken waarvan je wist dat je ze moest doen, maar je had niet de kracht om ze te doen. Je kon je geest of de meningen van anderen niet ter zijde schuiven. Je was eenvoudig niet sterk genoeg om het te doen. Nu kan je het doen en het geeft je leven een vloeiender verloop en meer beweging.
Kan je je voorstellen dat alles in je leven jouw groter doel vertegenwoordigd, de grotere betekenis in je leven en dat dit je voldoende kracht heeft gegeven om nu met tegenslag om te kunnen gaan? Je delft niet meer het onderspit. Je kan omgaan met anderen die het niet met je eens zijn of die jou bekritiseren zonder dat je jezelf verliest in hun standpunten.
Dit is een bron van vervulling en vreugde in jouw leven. Het is alsof je teruggevorderd bent. Je hebt jezelf teruggevorderd en je hebt anderen die deze terugvordering ondersteunen, die fundamenteel de terugvordering van Kennis is, toegestaan in je leven te komen.
Al doende heb je vaardigheden ontwikkeld die je nu kan gebruiken om anderen te helpen, want ook zij moeten beginnen met de diepe evaluatie. Ook zij moeten leren hoe ze hun eigen kracht moeten opdoen en hun levens moeten terugvorderen, die voorheen gedachteloos of zonder beweegreden weggegeven werden. De middelen die jij wint, de kracht die jij wint, de vaardigheden die jij toepast worden allemaal hulpmiddelen in de toekomstige hulp aan anderen en je zult dit op een natuurlijke spontane manier doen. Zelfs jouw leven zal hier een demonstratie van zijn, dat andere mensen zal inspireren en verwarren.
De waarheid is dat je niet bent waar je moet zijn in je leven en je weet het en daarom voel je je ongemakkelijk. Probeer je niet te verlossen van dit ongemak, want het is een teken in jou dat je leven in beweging moet komen en dat er verandering bewerkstelligd moet worden en dat jij dat moet doen. Sta jezelf toe bij dit ongemak te zijn. Voel het. Kijk wat het je vertelt. Kijk waar het je naartoe brengt. Waar zitten de punten van ongemak. Waar wordt de leugen in jouw leven geleefd. Wat zijn de onwaarheden die je jezelf vertelt over jouw relatie met deze persoon, deze plaats of dit ding?
Je zult tendensen in jezelf moeten overwinnen, gewoonten in jezelf en de andere stemmen die de wereld om je heen in je hoofd heeft gestopt, jouw vertellend dat je dingen wilt die je werkelijk niet wilt, of dat je dingen moet hebben om attractief of succesvol te zijn.
Dit is een erg groot proces. De waarheid blijft, dat je niet bent waar je moet zijn. Vertel jezelf nooit dat je bent waar je moet zijn. Dat is dwaasheid. Je zult Kennis in jezelf nooit overtuigen.
Je hebt een grote berg te beklimmen en je moet door blijven gaan deze berg omhoog om je bestemming te vervullen en een visie over de wereld te verwerven, die jou duidelijk zal worden als je eenmaal de grotere hoogtes van deze berg hebt bereikt.
Wat je jezelf ook vertelt, je kunt Kennis in jezelf niet overtuigen. Je zult daar moeten komen waar je moet zijn – in de beste positie te zijn voor de toekomst, je kracht, je vaardigheden en je grotere geschenken terug te vorderen en om dienstbaar te zijn naar de wereld wiens nood alleen maar toe zal nemen en in de toekomst dieper zal worden.