Aanbevelingen voor Leven in een Wereld van Grote Golven


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Aanbevelingen om te leven in een Wereld van de Grote Golven.

Hier worden de aanbevelingen gepresenteerd om jou te assisteren in het maken van een begin voor de voorbereiding op de Grote Golven van verandering. Omdat het leven, de omstandigheden en het hoger doel van ieder persoon uniek zijn, bestaat er geen reeks aanbevelingen die voor elke omstandigheid en behoefte kan gelden. Maar deze aanbevelingen zullen belangrijk zijn als hulp om je activiteiten te focussen en als ondersteuning op jou pad van voorbereiding. Merk alstublieft op dat dit aanbevelingen zijn, geen regels. Gebruik ze en pas ze aan je omstandigheden aan. Ze worden hier gegeven om jou te assisteren om evenwicht, kracht en richting in je leven te brengen.

Je uiterlijk leven voorbereiden

Spaar zoveel mogelijk energie. Breng je energieverbruik met 25-50% of meer omlaag om je gemeenschap en de wereld te bewaren voor uitputting en verval.
Handhaaf een voorraad voedsel, water en medicijnen ter voorbereiding van de moeilijkheden voor ons – tenminste een voorraad voor 90 dagen. Als je een beperkte leefruimte hebt sla dan een zo groot mogelijke voorraad op.
Maak een spaarpotje voor noodgevallen, indien mogelijk, om economische verstoring of werkeloosheid te overbruggen. Neem een meer actieve rol aan in het licht van de Grote Golven om je financiën te regelen, te sturen en op te bouwen.

Bekijk de beschikbaarheid van medische voorzieningen in jouw streek en hoe en of ze functioneren bij een ramp of langdurige noodsituatie. Voor degenen met chronische medische aandoeningen; zorg voor voldoende voorraad van de voorgeschreven medicijnen.

Overweeg om te leren hoe je wat van je eigen voedsel kunt telen. Je kunt dit in je eentje of samen met anderen doen.

Heb minder bezittingen. Wees er zeker van dat alles wat je bezit echt nuttig is. Reis licht bepakt en maak tijd voor belangrijkere zaken.

Bekijk waar je woont in het licht van de Grote Golven van verandering. Ben je in staat en bereid om binnen je huidige locatie te reizen zonder gebruik te maken van een auto? Zal je in staat zijn, gezien je huidige locatie en omstandigheden, om anderen te assisteren? Zal je er klaar voor zijn om anderen te helpen tijdens moeilijke tijden, of zal je zelf in de problemen zitten?
Bekijk je beroep en stel jezelf de volgende belangrijke vragen: Zullen mijn werkzaamheden de komende jaren behouden blijven gezien de restrictie in energie, voedsel en andere hulpbronnen? Is mijn beroep of werk betrokken bij het leveren van elementaire goederen of bij het ledigen van echte nood, of brengt het producten of diensten met zich mee die niet elementair zijn en eventueel niet meer nodig in de moeilijke tijden die komen gaan?

Onderwijs anderen, inclusief je vrienden, familie, buren en medewerkers over de Grote Golven van verandering. Hoe meer mensen om je heen zich bewust zijn, hoe beter je gemeenschap voorbereid zal zijn.

Denk na over de zwakken, de bejaarden en de kwetsbaren in je lokale gemeenschap of buurt. Denk vooruit over hoe je ze zou kunnen helpen als dat nodig zou zijn.

Ondersteun je lokale kooplui, boeren en producenten, want zij zullen in de toekomst belangrijke bronnen zijn als de transportmogelijkheden voor goederen en diensten veel beperkter zullen zijn dan ze vandaag zijn.

Ontdek waar je elementaire hulpbronnen vandaan komen, hoe je ze kunt verkrijgen als de levering onderbroken zou worden en wat je zou doen als ze om de een of andere reden niet meer verkrijgbaar zouden zijn.

Wees ontvankelijk en bewust van de mogelijkheid voor natuurrampen in jou gebied die gevaar op zouden kunnen leveren voor je veiligheid. Zorg voor een rampenplan over wat je tijdens een extreme gebeurtenis zou kunnen doen.

Onderzoek binnen je lokale plaats, stad of regionale bestuursorganen plannen en voorbereidingen, indien aanwezig, over scenario’s over de Grote Golven die waarschijnlijk in jou gebied zullen verschijnen. Verzorg een terugkoppeling naar je vertegenwoordigers en lokale beambten.

Bouw sterke persoonlijke relaties op die jou kunnen helpen in je voorbereiding. Reageren degenen dicht bij jou op de Grote Golven van verandering, of ben je bezig om hen, vaak zonder succes, te overreden of te overtuigen?

Blijf jezelf scholen over de Grote Golven van verandering als ze zich ontvouwen in de wereld. Gebruik behoedzaamheid en onderscheidingsvermogen als je nadenkt over de meningen van anderen en het commentaar van experts.

Je innerlijk leven voorbereiden

Neem elke dag een stiltetijd om na te denken over de wijsheid van je gedachten en handelingen en bewust te worden van de inzichten die je gehad hebt. Houd een dagboek bij van deze inzichten en lees ze regelmatig terug.

Pas een eenvoudige meditatietechniek toe om stress te verlichten en om verbinding te maken met Kennis, de diepere intelligentie in jou. De studie in de Steps to Knowledge levert een pad om dit te doen.

Heb weinig meningen. Vel geen oordeel over welk probleem dan ook tenzij je een behoorlijke tijd hebt doorgebracht met het bestuderen van het probleem en haar vele bedachte interpretaties en oplossingen. Ga bij jezelf na of je echt zeker bent over iets of dat je er alleen maar naar raad.

Stop met klagen. Verspil je kostbare tijd en energie niet met het klagen over iets als je jezelf niet voorbereid hebt om hiervoor actie te ondernemen.

Gebruik je tijd en energie, je gedachten en hulpbronnen in plaats daarvan om jezelf voor te bereiden, om anderen voor te bereiden en om je verbinding met Kennis te versterken.

Onderwerp je doelen en plannen aan een herbeoordeling om te kijken of deze echt mogelijk zullen zijn in een radicaal veranderende wereld. Stel jezelf de vraag: “Zijn mijn plannen en doelstellingen in een wereld met afnemende hulpbronnen, achteruitgaand milieu en economische tegenspoed, praktische en levensvatbaar onder deze omstandigheden?” Je zult de waarheid hierover beginnen te voelen.

Vergeef anderen. Vergeef degenen die een fout lijken te maken tegen jou en de wereld. Stel jezelf de vraag welke oprechte behoefte zij met hun gedrag proberen te laten zien en uit te voeren. Het beoefenen van vergeving zal je emotionele energie sparen en je geest helder houden.

Eer je ouders en probeer de omstandigheden in hun leven te begrijpen die hun beslissingen en gedrag hebben bepaald.

Vergeef jezelf. Leer van je eigen fouten en herken en gebruik de wijsheid die zij jou opgeleverd hebben. Het kennen van je fouten uit het verleden en ervan leren zal je helpen de Grote Golven van verandering onder ogen te zien en er doorheen te loodsen. Als je jezelf niet vergeeft, verlies je zelfvertrouwen waarop je in de toekomst in toenemende zult moeten steunen. Zelfvertrouwen bouw je op de meest effectief manier op door het volgen van Kennis in jezelf.

Ontwikkel en onderhoud de Vier Zuilen van je leven. Bedenk dat je Vier Zuilen hebt die, als de vier poten van een tafel, jou leven dragen:

 De Zuil van Relaties
 De Zuil van Gezondheid
 De Zuil van Werk en Kostwinnerschap
 De Zuil van Spirituele Ontwikkeling

Om gelukkig, stabiel en succesvol te zijn zal je elk van deze Zuilen moeten bouwen en onderhouden en niet een opofferen voor de anderen.

Geef je niet over aan de angst of het geloof dat je geen kracht bezit bij het tegemoet treden van deze grote veranderingen, want je hebt de kracht van Kennis in jou om je te leiden en te beschermen als je haar kunt volgen. Jou ervaring van Kennis, of innerlijk weten, zal je in staat stellen om een nieuwe richting te bepalen, problemen helder te evalueren en wijze beslissingen te maken, zelf als niemand om je heen dit doet.

Bouw zelfvertrouwen op. Je krijgt zelfvertrouwen door te zien wat nodig is en over te gaan tot handelen. Je begint met kleine dingen te doen, alles wat je kunt zien dat er te doen is, stap voor stap, om jezelf voor te bereiden, om je geest voor te bereiden, om je omstandigheden voor te bereiden, om je thuis voor te bereiden en om je relaties voor te bereiden.

Wees een katalysator voor verandering en vertrouw niet op consensus en goedkeuring van anderen. Leer om de belangrijkheid van je beslissingen te eren en hoe deze beslissingen te nemen gebaseerd op de diepere Kennis in jezelf. Deze onafhankelijkheid en de kracht van Kennis zouden mogelijk je leven kunnen redden.

Beoordeel je relaties. Wie heeft een ware bestemming met jou? Zijn dit de mensen die nu bij je zijn?

Leer om Kennis te volgen, de diepere spirituele intelligentie in jou, en de Grote Golven van verandering te herkennen die er aankomen zodat je tijdig geïnformeerd en voorbereidt wordt. De ervaring van Kennis kan de vorm van een beeld, een krachtig inzicht of een aanhouden gevoel aannemen dat niet weg gaat.
Heb een groot vertrouwen in Kennis in jezelf en in de mensheid in het algemeen. Anders zullen de Grote Golven ze overweldigend lijken – te groot om over na te denken, te groot om je op voor te bereiden, te groot om doorheen te loodsen. En je zal eenvoudigweg opgeven en je verslagen voelen voordat de echte beproevingen beginnen.

Herken dat je een tijd van grote uitdaging en verandering in de wereld binnen gaat en dat deze uitdaging en verandering je sterk zal maken en de grotere geschenken, waarvoor je de wereld ingestuurd bent om te geven, uit jou zal roepen. Want je bent op missie in de wereld gekomen en de realiteit van die missie zit opgesloten in Kennis, de diepere intelligentie in jou, wachtend op ontdekking. Concluderend, zoals zo vaak gesteld, is de oplossing voor de planetaire kwesties in de kern een spirituele. Geinteresseerde lezers worden aangemoedigd de andere boeken geschreven door MV Summers en gepubliceerd door New Knowledge Library bij www.newknowledgelibrary.org te bestuderen.