Stappen naar Kennis | 99-182

Stap 99
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Oefen vandaag met de wereld niet de schuld te geven, niet te oordelen over haar duidelijke vergissingen en niet te beweren of te stellen dat anderen ook verantwoordelijk zijn voor deze fouten. Kijk in stilte naar de wereld. Sta je geest toe stil te zijn.

Oefen dit op het uur en bekijk de wereld met je ogen open. Tijdens je twee langere oefenperiodes, oefen je ook met open ogen naar de wereld te kijken. Het maakt niet uit waar je naar kijkt, want het is allemaal hetzelfde. Je concentratie vandaag zal zijn om zonder oordeel te kijken, want dit zal je ware vermogens van de geest ontwikkelen.

Oefen daarom tijdens je oefenperiodes kijken met je ogen open, kijken zonder te oordelen. Kijk naar je directe omgeving. Kijk alleen naar dingen die er werkelijk zijn. Verbeeld je niets. Laat je gedachten niet afdwalen naar het verleden of naar de toekomst. Wees alleen getuige van wat er is. Als er gedachten opkomen die oordelen, zet ze dan gewoon van je af zonder erover na te denken, want vandaag beoefen je het zien – het zien zonder oordeel, zodat je kunt zien wat er werkelijk is.

Oefening 99: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 100
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent een beginnend student van Kennis. Accepteer dit beginpunt. Maak voor jezelf geen aanspraak op meer, want je begrijpt de weg naar Kennis niet. Op de weg naar grotere veronderstellingen heb je misschien grote beloningen geoogst voor jezelf, maar dat leidt in een andere richting dan de weg naar Kennis, waar alle dingen die onecht zijn worden losgelaten en alle dingen die echt zijn worden omarmd. De weg naar Kennis is geen weg die mensen zichzelf hebben voorgesteld, want hij is niet uit verbeelding ontstaan.

Wees daarom een beginnend student van Kennis. Herhaal op het uur deze verklaring en denk er grondig over na. Ongeacht hoe je jezelf ziet, of dat verheven of kleinerend is, wat je ook eerder gedaan hebt, wat je ook als je verdiensten beschouwt, je bent een beginnend student van Kennis. Als beginnend student zal je alles willen leren wat geleerd kan worden, en je zult niet de druk voelen die het gevolg is van het verdedigen van datgene waarvan je denkt dat je het al hebt verworven. Dit zal je last in het leven aanzienlijk verlichten en je de mogelijkheid bieden om echt gemotiveerd en enthousiast te zijn, waar het nu aan ontbreekt.

Wees een beginnend student van Kennis. Begin je twee langere oefenperiodes met deze affirmatie en sta jezelf toe in stilte te zitten en te ontvangen. Sta zonder smeekbeden, zonder vragen en zonder verwachtingen of eisen toe dat je geest stil is, want je bent een beginnend student van Kennis en weet nog niet wat je moet vragen of wat je kunt verwachten.

Oefening 100: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 101
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Waarom wachten als de wereld je nodig heeft? Lijkt dit niet tegenstrijdig met het onderricht dat Wij presenteren? Het is eigenlijk helemaal niet tegenstrijdig als je de betekenis ervan begrijpt. Aangezien de wereld je nodig heeft, zou wachten onrechtvaardig en onverantwoordelijk zijn. Is dit niet tegenstrijdig met wat Wij onderwijzen? Nee, het is niet tegenstrijdig als je de betekenis ervan begrijpt. Als je zorgvuldig hebt nagedacht over wat Wij je tot nu toe in je voorbereiding hebben gegeven, zul je beseffen dat Kennis in jou uit zichzelf zal reageren op de wereld, en je zult je geroepen voelen om op bepaalde plaatsen te geven en je niet geroepen voelen om op andere plaatsen te geven. Dit grote antwoord in jou zal niet voortkomen uit persoonlijke zwakte, persoonlijke onzekerheid of de behoefte aan acceptatie of erkenning. Het zal geen vorm van vermijding of schuldgevoel zijn. In feite zal het helemaal niets met jou te maken hebben. Daarom is het zo groots, want het is niet bedoeld om je kleinheid te verhelpen, maar om de kracht van Kennis te demonstreren die in de wereld aanwezig is, zodat je getuige ervan kunt zijn en een voertuig kunt zijn voor de uitdrukking ervan.

Waarom wachten als de wereld je nodig heeft? Omdat jij nog niet klaar bent om te geven. Waarom wachten als de wereld je nodig heeft? Omdat je haar behoefte nog niet begrijpt. Waarom wachten als de wereld je nodig heeft? Omdat je dan geeft om de verkeerde redenen en je dilemma alleen maar versterkt. De tijd van geven zal komen, en je leven zal uit zichzelf geven, en je zult bereid zijn dit te aanvaarden, het te beantwoorden en de leiding van Kennis te volgen die in je zit. Als je de wereld werkelijk van dienst wilt zijn, moet je voorbereid zijn, en dat is waar Wij nu mee bezig zijn.

Laat je door de beproevingen van de wereld niet verontrusten. Laat de dreiging van vernietiging je geen angst aanjagen.Laat de onrechtvaardigheden van deze wereld je woede niet aanwakkeren, want als het dat doet, kijk je zonder Kennis. Je ziet je eigen mislukte idealisme. Dit is niet de manier van zien, en dus is het niet de manier van geven. Jij bent gezonden om te geven, en jouw geven is intrinsiek. Je hoeft het niet te sturen, want het zal uit zichzelf geven wanneer je bent voorbereid. Daarom is je dienstbaarheid aan de wereld op dit moment je voorbereiding om een contribuant te zijn, en hoewel dit je geen onmiddellijke bevrediging zal geven voor je behoefte om te geven, zal het de weg vrijmaken voor een grotere dienstbaarheid die zal worden verleend.

Denk tijdens je twee oefenperiodes vandaag actief na over het idee van vandaag en beschouw het in het licht van je gedrag, je neigingen, je ideeën en je overtuigingen.

Oefening 101: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 102
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Jouw leven staat bol van je eigen behoeftes en Ideeën, van je eigen eisen en ambities, van je eigen angsten en van je eigen verwikkelingen. Daardoor is je voertuig om te geven belast en chaotisch en wordt je energie grotendeels verkeerd aangewend. Daarom is het Gods eerste stap om je te ontlasten. Totdat dit gebeurt, probeer je eenvoudigweg je situatie op te lossen zonder te weten wat je moet doen, zonder je hachelijke situatie te begrijpen en zonder de hulp te aanvaarden die je te zijner tijd zeker nodig zult hebben. Aanvaardt daarom het afleren, want het zal je ontlasten en je de geruststelling geven dat een groter leven mogelijk is, en onvermijdelijk voor jou die hier gekomen is om te geven.

Herhaal op het uur deze verklaring en denk erover na. Bekijk de realiteit ervan in termen van je perceptie van de wereld. Oefen in je twee langere oefenperioden opnieuw mentale stilte in stilzwijgen, waarin niets wordt geprobeerd en waarin niets wordt vermeden. Je zet je geest er alleen toe aan stil te zijn, zodat hij kan leren uit zichzelf te reageren op dat wat hem roept. Met elke stap die je zet in het afleren, zal Kennis datgene invullen wat haar verving. Dit gebeurt onmiddellijk, want je brengt jezelf alleen maar in een positie om te ontvangen, zodat je geven gul, oprecht en vervullend voor je kan zijn.

Oefening 102: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 103
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Jij wordt geëerd door God, en toch kan deze uitspraak je gevoel van onzekerheid aanwakkeren, je schuldgevoel oproepen, je gevoel van trots verwarren en allerlei conflicten aanwakkeren die je nu in je hebt. In het verleden heb je geprobeerd iets onwerkelijks te zijn, en dat is je niet gelukt. Nu ben je bang om iets te zijn uit angst dat mislukking je opnieuw zal achtervolgen. Zo blijkt grootsheid kleinheid te zijn en kleinheid grootsheid, en alle dingen worden achterstevoren gezien of omgekeerd van hun ware betekenis.

Jij wordt geëerd door God of je het nu kunt accepteren of niet. Het is waar ongeacht menselijke beoordeling, want alleen dingen die buiten beoordeling vallen, zijn waar. Wij nemen je mee naar dat wat buiten beoordeling valt en wat de grootste ontdekking zal zijn die mogelijk is in dit leven of in elk ander leven.

Herhaal op het hele uur deze verklaring en denk er goed over na. Sta in je twee oefenperiodes toe dat je geest opnieuw stil en ontvankelijk wordt, zodat je kunt leren de eer te ontvangen die God voor jou heeft. Deze eer moet ongetwijfeld gericht zijn op een deel van jou waarvan je je nauwelijks bewust bent. Het is niet je gedrag dat geëerd wordt. Het is niet je idealisme dat geëerd wordt. Het zijn niet je overtuigingen, je veronderstellingen, je eisen of je angsten. Deze kunnen ten goede of ten kwade dienen. Ze kunnen je van dienst zijn of je misleiden. Maar eer is voorbehouden aan iets groters, dat je nu leert te herkennen.

Oefening 103: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 104
Yellow Diamond Steps subtitle divider

God weet inderdaad meer over jou dan jijzelf. Dat moet duidelijk zijn als je eerlijk naar jezelf hebt gekeken. Maar denk eens na over de implicaties hiervan. Als God meer van jou weet dan jijzelf, zou Gods beoordeling dan niet iets zijn dat je zou willen leren onderzoeken? Natuurlijk zou dat zo zijn. En zouden jouw bevindingen over jezelf niet noodzakelijkerwijs onjuist zijn? Alleen hierin heb je gezondigd, want zonde is alleen maar dwaling. Dwaling vraagt om correctie, niet om veroordeling. Jij zou jezelf veroordelen en denken dat God dan jouw voorbeeld zou volgen en jou een grotere veroordeling zou toedichten. Daarom hebben mensen God naar hun beeltenis gemaakt, en daarom moet je afleren wat je gemaakt hebt, opdat je ontdekt wat je weet en opdat je creaties in deze wereld ten bate zullen zijn en een blijvende waarde zullen hebben.

God weet meer van jou dan jijzelf. Doe niet alsof jij jezelf kunt scheppen, want je bent al geschapen en dat wat authentiek is geschapen, is veel groter en gelukkiger dan het leven dat je tot nu toe hebt gerealiseerd. Het is jouw verdriet dat je naar de waarheid brengt, want het drijft je naar een echte oplossing. Dit is natuurlijk de waarheid.

Herhaal op het uur deze verklaring en denk er goed over na. Observeer daarbij de wereld om je heen in een poging iets te leren over de betekenis van het idee van vandaag in de wereld. Sta in je langere oefensessies in stilte toe dat je geest stil wordt, zodat hij kan leren van zijn grootsheid te genieten. Geef hem deze gelegenheid tot vrijheid, en hij zal jou in ruil vrijheid geven.

Oefening 104: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 105
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Volg tijdens je Terugblik de voorbeelden van de afgelopen periode en kijk terug op de week van de instructies en de week van oefenen. Besteed vandaag bijzondere aandacht aan de ideeën die Wij hebben gepresenteerd. Begrijp dat deze ideeën door vele stadia van ontwikkeling moeten worden overdacht en ervaren. Hun betekenis is te diep en te groot om nu helemaal duidelijk voor je te zijn, maar ze zullen dienen als een herinnering dat Kennis bij je is en dat je gekomen bent om Kennis te geven in de wereld.

Ons onderricht zal dus alles vereenvoudigen, waardoor de conflicten die je nu met je meedraagt zullen worden opgelost en waardoor conflicten in de toekomst onnodig zullen worden. Want voor zover je met Kennis bent, bestaan conflicten niet. Een leven zonder conflicten is de grootste bijdrage die aan de wereld kan worden gegeven, want dit is een leven dat het begin van Kennis in allen zal ontsteken, een vonk die zich tot ver voorbij je individuele leven in de toekomst kan voortplanten. Het is de bedoeling dat je deze grote vonk aan de wereld geeft, want dan zal je geven geen einde kennen en je huidige generatie en toekomstige generaties dienen.

De zegeningen die je nu ervaart in jouw wereld zijn het gevolg van deze echo’s die van generatie op generatie worden overgedragen als Kennis in de wereld levend wordt gehouden. De mogelijkheid voor jou om Kennis te hebben komt voort uit het geven van hen die eerder leefden, zoals jouw geven de mogelijkheid tot vrijheid zal geven aan hen die zullen volgen. Dit is je grotere doel in het leven: Kennis levend houden in de wereld. Maar eerst moet je Kennis leren kennen – leren herkennen, leren aanvaarden, leren onderscheiden van de andere impulsen in je geest en de vele stadia van ontwikkeling leren kennen die nodig zullen zijn om Kennis te volgen naar haar grote vervulling. Daarom ben je een beginnend student van Kennis.

Neem in je ene lange oefening, je Terugblik zo gedetailleerd mogelijk ter hand. Laat verwarring en onzekerheid toe, want dit is noodzakelijk in dit stadium van je onderzoek. Wees dus blij met alles wat waarlijk herkend kan worden en weet dat Kennis bij je is, zodat je vrij bent om onzeker te zijn.

Oefening 105: Een lange oefenperiode.


Stap 106
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Er leven geen Meesters in de wereld, want Meesterschap wordt bereikt voorbij de wereld. Er zijn gevorderde studenten. Er zijn studenten met grote vaardigheden. Maar in de wereld leven geen Meesters. Volmaaktheid wordt hier niet gevonden, alleen het leveren van een bijdrage. Wie in de wereld verblijft, verblijft hier om de lessen van de wereld te leren. De lessen van de wereld moet je niet alleen leren in je individuele leven, maar ook door het leveren van een bijdrage. Jouw daadwerkelijke scholing gaat veel verder dan wat je tot nu toe hebt bereikt. Het is niet alleen het corrigeren van fouten. Het is het bijdragen van gaven.

Er leven geen Meesters in deze wereld. Daarom mag je jezelf verlossen van de grote last van het streven naar of het vereisen van Meesterschap voor jezelf. Jijzelf kunt geen Meester zijn, want het leven is de Meester. Dat is het grote verschil dat voor jou het verschil zal maken wanneer je de ware betekenis en het voordeel ervan gaat begrijpen.

Denk tijdens je twee oefenperiodes van vandaag, aan alle individuen die je als Meesters hebt beschouwd – personen die je hebt ontmoet, van wie je hebt gehoord of die je je hebt voorgesteld, personen uit het verleden en personen die op dit moment leven. Denk aan alle kwaliteiten die hen tot Meesters hebben gemaakt en hoe je die hebt gebruikt om jezelf te beoordelen en je leven en je gedrag te evalueren. Het is niet de bedoeling van gevorderde studenten om het criterium te worden waarmee mensen met minder capaciteiten zichzelf veroordelen. Dat is niet hun gave, hoewel zij mettertijd moeten begrijpen dat hun gaven zó verkeerd zullen worden geïnterpreteerd.

Als Wij je eraan herinneren dat er geen Meesters in de wereld leven, aanvaard dan de verlichting van je last. Probeer dit in je twee langere oefenperiodes tot je door te laten dringen. Probeer de opluchting te voelen die je wordt geboden. Maar bega niet de vergissing te denken dat dit leidt tot passiviteit van jouw kant, want je betrokkenheid bij het terugwinnen van Kennis zal groter dan ooit zijn. Je toewijding aan het opkomen van Kennis zal groter dan ooit zijn. Je betrokkenheid en inzet kunnen nu sneller vooruitgaan, want ze worden ontdaan van je idealisme, dat je alleen maar op een dwaalspoor kan brengen.

Oefening 106: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 107
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Leren gelukkig te zijn is gewoon leren natuurlijk te zijn. Leren om gelukkig te zijn is leren om vandaag Kennis te accepteren. Kennis is gelukkig vandaag. Als je niet gelukkig bent, ben je niet met Kennis. Geluk betekent niet altijd een glimlach op je gezicht hebben. Het is geen gedrag. Oprecht geluk is een gevoel van zelf, een gevoel van heelheid en tevredenheid. Als je een verlies hebt geleden, een verlies van een geliefde, kun je nog steeds gelukkig zijn, al kun je tranen laten. Het is goed om tranen te laten, want dit hoeft niet een groter geluk in jou te verloochenen, want dit kunnen ook tranen van geluk zijn. Geluk is geen vorm van gedrag. Laat Ons je hieraan herinneren. Het is een gevoel van innerlijke voldoening. Kennis zal je dit geven omdat het je leven zal vereenvoudigen en je geest in staat zal stellen zich te concentreren op datgene wat hem in werkelijkheid is opgedragen. Dit geeft je kracht, maakt je eenvoudiger en zorgt voor een grotere harmonie dan je voorheen hebt gekend.

Sta daarom vandaag, tijdens je twee oefenperiodes, je geest toe om opnieuw stil te worden. Dit is een tijd van stilte. Dit is geen oefening van mentaal onderzoek, maar een oefening van mentale stilte.

Oefening 107: Twee oefenperiodes van 30-minuten.


Stap 108
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Alles moet nu opnieuw geëvalueerd worden. Alles moet nu opnieuw worden bekeken, want je hebt kijken met Kennis en je hebt kijken zonder Kennis. Ze leveren verschillende resultaten op. Ze leiden tot verschillende beoordelingen en verschillende reacties. We hebben gezegd dat geluk geen vorm van gedrag is, want het gaat veel dieper dan dat. Probeer daarom niet dit idee te gebruiken om bij anderen in de gunst te komen of om aan jezelf te laten zien dat je gelukkiger bent dan je in werkelijkheid bent. Wij willen geen vernisje van gedrag over je huidige ervaring leggen. Wij willen je begeleiden naar die ervaring die authentiek is voor jouw natuur, die je aard uitdrukt en die je aard bijdraagt aan het leven.

Leer dan opnieuw over geluk. Ga in je twee oefenperioden met je geest op onderzoek uit. Denk na over je ideeën over geluk en de vormen van gedrag die ze volgens jou vertegenwoordigen. Denk aan alle manieren waarop je hebt geprobeerd gelukkiger te zijn dan je bent. Denk aan alle verwachtingen en eisen die je aan jezelf hebt gesteld om gelukkig te zijn en aan jezelf en aan anderen te bewijzen wat je waard bent. Besef, terwijl je deze dingen herkent, dat zonder deze pogingen het geluk vanzelf zal opkomen, want jij bent van nature gelukkig. Zonder beperking zal je geluk vanzelf opkomen, zonder dat je het aan je geest en aan je lichaam oplegt. Zonder dat je het oplegt, zal het geluk vanzelf opkomen. Denk hier vandaag over na, maar wees niet tevreden met eenvoudige conclusies, want je bent een beginnend student van Kennis en belangrijke conclusies komen later.

Oefening 108: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 109
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Neem vandaag elke stap gracieus. Haast je niet. Je hoeft je niet te haasten omdat je met Kennis bent. Je kunt je afspraken in de wereld nakomen en ze op het geplande tijdschema houden, maar wees in jezelf niet gehaast. Je kunt zoeken naar Kennis, vervulling en bijdrage, maar wees niet gehaast. Wanneer je haast hebt, laat je je huidige stap achterwege voor stappen die je prefereert, en hoe kunnen stappen de voorkeur verdienen behalve wanneer je de stap vóór je negeert? Je hoeft alleen maar de stap te nemen die voor je ligt, en de volgende stap zal zich vanzelf aandienen. Haast je niet. Je kunt niet sneller gaan dan je kunt. Mis niet alles wat Wij je als oefening aanreiken, wat vereist dat je je niet haast.

Herinner jezelf er vandaag de hele dag aan om je niet te haasten. Zeg tegen jezelf: “Ik zal me vandaag niet haasten,” en denk hier een moment over na. Je kunt je wereldse verantwoordelijkheden nakomen zonder je te haasten. Je kunt je grotere doelen bereiken zonder je te haasten. Put troost uit het feit dat je een beginnend student bent, want beginnende studenten weten niet waar ze heen gaan omdat ze in een positie verkeren om te ontvangen, niet om te beheren. Dit is nu een grote zegen voor jou en zal je mettertijd de kracht geven om je geest en je zaken met Kennis te regelen. Je zult een vriendelijk heerser zijn die dwalingen niet zal veroordelen en zondaars niet zal straffen, zoals je je nu voorstelt dat God doet.

Kennis heeft geen haast. Waarom zou jij dat dan hebben? Kennis kan je snel of langzaam voortbewegen. Je kunt dan snel of langzaam bewegen, maar in jezelf heb je geen haast. Dit is een deel van het mysterie van het leven dat je nu kunt leren ontdekken.

Oefening 109: Ieder uur oefenen.


Stap 110
Yellow Diamond Steps subtitle divider

“Vandaag zal ik volkomen eerlijk zijn, herkennen wat ik werkelijk weet en wat ik alleen maar geloof of hoop. Ik zal niet doen alsof ik dingen weet die ik niet weet. Ik zal niet doen alsof ik rijker ben dan ik ben of armer dan ik ben. Ik zal proberen precies te zijn waar ik vandaag ben.”

Probeer vandaag precies te zijn waar je bent. Wees eenvoudig. Wees op je gemak. Observeer de wereld om je heen. Voer je wereldse taken uit. Verhef jezelf niet. Verneder jezelf niet. Laat deze dag alles functioneren zoals het feitelijk gaat, zonder te trachten jezelf te sturen of te manipuleren. De enige uitzondering hierop is dat je je zelfdiscipline gebruikt om je oefeningen voor deze dag uit te voeren.

Tijdens je twee langere oefenperiodes, herhaal je de affirmatie voor vandaag en treed je de stilte binnen. Hier moet je de kracht van je geest uitoefenen. Hier probeert je niets dat bedrieglijk is of iets dat onecht is. Je staat toe dat je geest in zijn natuurlijke staat komt, in een staat van vrede.

Oefening 110: 

Twee oefen periodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 111
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Wees vandaag op je gemak in de wetenschap dat Kennis bij je is, in de wetenschap dat je Leraren bij je zijn en dat je Spirituele Familie bij je is. Laat je vandaag niet door angsten of de last van zorgen van je oefening afhouden.

Oefen terwijl je door de dag beweegt op het uur, herinner jezelf eraan om je op je gemak te voelen, want Kennis is nu je gids. Als zij niet bezorgd is, hoef jij niet bezorgd te zijn. Bevrijd jezelf van je gebruikelijke bekommernissen, van je gebruikelijke verplichtingen. Sterk je besluit dit te doen en het zal mettertijd gemakkelijker worden. Dan zal het allemaal vanzelf gaan. Je geest heeft denkgewoonten. Meer zijn ze niet. Als ze worden vervangen door nieuwe gewoontes, zal Kennis beginnen te schijnen door de structuur die je haar hebt opgelegd. Hier zal Kennis beginnen te schijnen, om je handelingen te leiden, om je tot inzicht en belangrijke ontdekkingen te brengen en om je een grotere kracht en zekerheid te geven dan je ooit hebt gekend.

Gebruik daarom tijdens je oefeningen op het uur je zelfdiscipline ten bate van jezelf. Blijf in je twee meditatieoefeningen zeer alert maar met een stille geest.

Oefening 111: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 112
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Voor je terugblik van vandaag, zullen We het een beetje anders doen. Denk er op het hele uur aan om je Kennis te herinneren. Herhaal bij jezelf: “Ik zal me Kennis herinneren. Ik zal aan Kennis denken”, waarbij je de hele dag in gedachten houdt dat je nog niet weet wat Kennis is, maar er wel zeker van bent dat zij bij je is. Ze is uit God geboren. Het is de Wil van God in jou. Het is je Ware Zelf. Zo leer je datgene te volgen wat groot is. Binnen je begrensde staat krijg je toegang tot dat wat geen grenzen kent. Zo word je vandaag een brug naar Kennis.

Herhaal daarom op het uur dat je je Kennis zult herinneren. Vergeet vandaag je oefening niet, zodat je jezelf kunt versterken en bekrachtigen.

Oefening 112: Ieder uur oefenen.


Stap 113
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Elke geest die meer vastberaden is dan de jouwe kan je overtuigen en invloed op je uitoefenen. Daar is niets mysterieus aan. Het is gewoon het gevolg van het feit dat de ene geest meer geconcentreerd of gericht is dan de andere. Geesten oefenen een relatieve mate van invloed op elkaar uit, afhankelijk van hun concentratie en afhankelijk van het soort invloed dat ze uitoefenen. Laat Kennis je overtuigen, want dat is de grootsheid die je draagt. Laat je niet overreden door de meningen of de wil van anderen. Laat je alleen beïnvloeden door hun Kennis, want alleen die kan jouw Kennis beïnvloeden. Dit zal heel wat anders zijn dan je gedomineerd, gemanipuleerd of overgehaald te voelen door anderen.

Blijf daarom dicht bij jezelf. Volg Kennis. Als iemand anders jouw Kennis stimuleert, geef die persoon dan je aandacht, zodat je de ware overtuigingskracht kunt leren kennen. Maar laat je niet beïnvloeden door de overtuigingen van deze wereld, – haar grieven, haar gekoesterde idealen, haar moraal, haar eisen of haar compromissen – want je volgt Kennis, en je hoeft niet de overtuigingen van de wereld te volgen.

Herinner jezelf ieder uur aan het idee van vandaag en beoefen de stilte diepgaand in je twee meditatieoefeningen van vandaag. Laat alleen Kennis je overtuigen, want dit is alles wat je in de wereld hoeft te volgen.

Oefening 113: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 114
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Hoe kun je alleen zijn als je Leraren bij je zijn? Welke een betere vriend heb je dan hij of zij die met jouw Kennis verblijft? Deze vriendschappen zijn niet in deze wereld ontstaan. Ze zijn voorbij de wereld gecreëerd, en ze bestaan om jou nu te dienen. Je zult de aanwezigheid voelen van hen die bij je zijn zodra je geest tot rust komt. Zodra je niet langer bezig bent met je eigen vurige wensen en angsten, zul je deze aanwezigheid beginnen te voelen die zo gracieus, zo zacht en zo geruststellend is.

Herinner jezelf er vandaag om het uur aan dat je vrienden bij je zijn. Sta in je twee diepe oefenperioden je geest toe hun aanwezigheid te ontvangen, zodat je de ware aard van relaties in de wereld kunt begrijpen. Met oefenen zal dit besef zo sterk worden dat je in staat zult zijn de ideeën, de aanmoediging en de correctie te ontvangen van hen die krachtiger zijn dan jij, die er zijn om jou te dienen in je ware taak in de wereld. Zij zijn je initiators in Kennis, en zij staan in relatie met jouw Kennis, want jouw Kennis bevat je ware relaties met al het leven.

Oefening 114: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 115
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Luister vandaag naar de kracht van Kennis. Het vereist je aandacht. Het vereist je verlangen. Het vereist dat je afstand doet van dingen die je bezighouden en zorgen baren, dingen die je niet in je eentje kunt oplossen. Luister vandaag naar Kennis, zodat zij je kan troosten en bij je kan verblijven. In haar stilte zul je ook gedegen geruststelling en vertrouwen vinden. Want als Kennis zwijgt, hoef jij je geen zorgen te maken over je leven, en als Kennis spreekt, hoef jij alleen maar te volgen, zodat je de kracht van Kennis leert kennen.

Je wordt stil omdat Kennis stil is. Je wordt daadkrachtig omdat Kennis daadkrachtig is. Je leert met eenvoud te spreken omdat Kennis met eenvoud spreekt. Je leert om op je gemak te zijn omdat Kennis op haar gemak is. Je leert te geven omdat Kennis geeft. Je bent nu bezig met dit ontwikkelingsprogramma om je opnieuw in relatie te brengen met je Kennis.

Herinner jezelf er vandaag op het hele uur aan om te luisteren naar Kennis en neem daar ongeacht de omstandigheden even de tijd voor. Je eerste activiteit bij het luisteren is stilte. Oefen dit vandaag geconcentreerd tijdens je twee meditatieoefeningen, waar je stilte en ontvankelijkheid beoefent omdat je vandaag naar Kennis wenst te luisteren.

Oefening 115: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 116
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Wees geduldig met Kennis zodat je Kennis kunt volgen. Kennis is veel stiller dan jij bent. Ze is veel krachtiger dan jij. Ze is veel zekerder dan jij bent, en al haar handelingen zijn diepgaand en betekenisvol. Er bestaat slechts een tegenstelling tussen jou en Kennis omdat je leeft in het zelf dat je voor jezelf hebt gemaakt, en je hebt tijdelijk het contact met Kennis verloren. Maar Kennis verblijft bij jou, want je kunt haar nooit verlaten. Zij zal er altijd zijn om je te verlossen, je te redden en je tot haarzelf terug te winnen, want zij is je Ware Zelf. Sta niet toe dat overtuigingen en veronderstellingen zich voordoen als Kennis. Sta je geest toe om steeds rustiger en stiller te worden terwijl je de activiteiten van de dag onderneemt.

Herhaal het idee op het uur en sta jezelf in je twee diepe meditatieoefeningen toe de stilte en de zekerheid binnen te gaan waarover Kennis voor jou beschikt. Op deze manier zal je geest resoneren met de Geest van het universum en zul je beginnen je oude vermogens en oude herinneringen terug te winnen. Nu zal het idee van Spirituele Familie betekenis voor je beginnen te krijgen, en je zult je realiseren dat je in de wereld bent gekomen om te dienen.

Oefening 116: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 117
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Eenvoud stelt je in staat toegang te verwerven tot het leven en elk moment te genieten van die weldadigheid. Complexiteit is een staat waarin je niet meer met jezelf in verbinding staat, waardoor je niet meer in staat bent van het leven te genieten en je rol daarin waar te nemen. Dit is de bron van alle grote armoede, want geen enkele wereldse verrichting en geen enkel werelds bezit kan het gevoel van isolement en ellende uitbannen dat met een dergelijke dissociatie gepaard gaat.

Beoefen daarom vandaag je stilte oefening nog intenser dan voorheen, zodat je de kracht van Kennis kunt ervaren die bij je is. Sta jezelf toe eenvoudig te zijn, want in eenvoud kunnen alles je gegeven worden. Als je jezelf als complex beschouwt, of je problemen als complex, dan komt dat omdat je jezelf en je problemen zonder Kennis bekijkt en dus verdwaalt in je evaluaties. Dan verwar je dingen van grotere waarde met dingen van minder waarde, dingen van hogere prioriteit met dingen van lagere prioriteit. Waarheid moet altijd eenvoud met zich meebrengen, want eenvoud brengt helderheid en een juist begrip en schept vrede en vertrouwen in hen die haar kunnen ontvangen.

Oefen intens vandaag. Herhaal het idee van vandaag op het hele uur, en herinner jezelf er in je twee diepe meditatieoefeningen aan dat Kennis bij je is en ga dan de stilte binnen. Sta jezelf toe eenvoudig te zijn en vertrouw erop dat Kennis je op alle manieren zal gidsen.

Oefening 117: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 118
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Het is niet nodig de wereld te mijden, want de wereld kan je niet domineren als je met Kennis bent. Wanneer je met Kennis bent, ben je hier om de wereld te dienen. De wereld is dan geen gevangenis meer. Zij is niet langer een voortdurende bron van ongemak en teleurstelling. Zij biedt je een gelegenheid om te geven en een gelegenheid om je ware begrip te herstellen. Zoek geen toevlucht in spirituele dingen, want jouw doel is te geven aan de wereld. Laat de wereld zijn zoals ze is en je veroordeling ervan zal je niet meer achtervolgen. Want zonder veroordeling is er alleen de mogelijkheid om te geven. Dit zal een beroep doen op je Kennis, die uit zichzelf zal geven, en jij zult het voertuig zijn voor haar geven.

Denk hier nu aan. Sta jezelf tijdens je twee oefenperioden toe om de aanwezigheid van Kennis in je leven te ervaren. Eis niets van haar. Tracht haar niet te betwijfelen. Sta alleen jezelf toe haar te ervaren, want daarmee keert alles wat je zoekt op natuurlijke wijze naar je terug, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Gebruik je zelfdiscipline alleen om je geest in de juiste richting te sturen. Als hij eenmaal zo bezig is, zal hij uit zichzelf terugkeren naar Kennis. Want dat is zijn bestemming, dat is zijn liefde, dat is zijn ware metgezel en dat is zijn ware huwelijk in het leven.

Oefening 118: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 119
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Kijk in deze speciale Terugblik terug op de oefeningen van de afgelopen twee weken, waarbij je terugblikt op elke instructie en je elke oefendag voor de geest haalt. Probeer je te herinneren hoe serieus je over de oefening van elke dag hebt nagedacht en hoe goed je die oefening hebt toegepast. Denk niet dat je met recht over deze voorbereiding kunt klagen, tenzij je er optimaal gebruik van maakt. Jouw rol is hier enkel de stappen te volgen zoals ze gegeven worden en ze niet aan te passen aan jouw voorkeuren. Op deze manier breng je jezelf in een positie om te ontvangen, wat de positie is die je nu voor jezelf moet verwerven.

Kijk vandaag tijdens je twee lange oefenperiodes, die elk worden besteed aan een oefenweek, nog eens naar de afgelopen twee weken. Probeer heel aardig voor jezelf te zijn, maar onderken als je tekortschiet en bedrieg jezelf in dit opzicht niet. Wijd jezelf opnieuw aan het verdiepen van je oefening en je vastberadenheid, waarbij je jezelf herinnert aan de eenvoud van je leven en de werkelijke waarde die je wordt gegeven. Op deze manier zul je een nieuwe manier van leven leren. Je leert hoe je moet ontvangen en geven, en je leven zal bevrijd worden van de duisternis van complexiteit. Want eenvoud behoort altijd tot het licht; behoort altijd tot het goede.

Wijd jezelf daarom vol overgave aan deze Terugblik, zodat je kunt begrijpen hoe je leert. Deze evaluaties zullen je laten zien uw eigen leervermogen en uw eigen aanleg om te leren. Zij zullen je de noodzakelijke dingen leren die je in de toekomst zult moeten weten wanneer je zover bent dat je ook anderen kunt helpen met leren.

Oefening 119: Twee lange oefenperiodes.


Stap 120
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Denk vandaag aan je Kennis. Onthoud dat ze bij je verblijft, waar je ook gaat of wat je ook doet. Onthoud dat ze je werd gegeven om je te dienen, je te voeden en ook om je te verheffen. Onthoud dat je je niet hoeft te ergeren aan de wereld, want je kunt de wereld aanvaarden zoals ze is. Onthoud dat je de wereld accepteert zoals ze is, zodat je in staat bent aan haar te geven, want de wereld ontwikkelt zich, net als jij. Onthoud dat Kennis bij je is, en jij alleen maar met Kennis hoeft te zijn om haar volledige invloed te beseffen.

Herinner jezelf er vandaag op het uur aan dat Kennis bij je is en sta hier even bij stil. Laat heftige emoties of diepe depressies geen schaduw werpen op je oefening, want je oefening is groter dan je emotionele gesteldheid, die verandert als de wind en de wolken, maar het universum erboven niet kan maskeren.

Besef daarom de kleinheid van je emotionele gesteldheid en de grootsheid van Kennis. Op die manier zal Kennis je emotionele gesteldheid in evenwicht brengen en je de bron van je eigen emoties, die de bron is van je expressie in de wereld, onthullen. Dit is het mysterie van het leven dat je nu leert onderzoeken.

Oefening 120: Ieder uur oefenen.


Stap 121
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent vandaag vrij om te geven, omdat je leven eenvoudig wordt en je in je behoeften wordt voorzien. Dit maakt je vrij om te geven, want als je eenmaal ontvangen hebt, zul je alleen nog maar willen geven.

Vandaag zul je tweemaal een speciale oefening doen, waarbij je denkt aan iemand in nood en diegene een kwaliteit geeft die je zelf wenst te ontvangen. Stuur die persoon die kwaliteit. Stuur hen liefde of kracht of geloof of aanmoediging of vastberadenheid of overgave of aanvaarding of zelfdiscipline – wat zij ook nodig hebben om een oplossing in hun leven te bewerkstelligen. Je bent vrij om dit vandaag te geven, want aan je eigen behoeften wordt voldaan.

Dus, in elk van je twee oefeningen, met gesloten ogen, breng de personen voor de geest en geeft ze dat waarvan je weet dat ze het nodig hebben. Probeer niet om hun problemen op te lossen. Probeer niet om een wenselijke uitkomst te bekrachtigen, want gewoonlijk weet je de juiste uitkomst niet voor een ander persoon. Maar je kan altijd kracht van karakter en de mogelijkheden van hun intellect versterken. Dit geeft je je eigen gevoel van zinvol zijn en deze kwaliteiten bevestig je in jezelf, want je moet ze zelf bezitten om ze te geven, en in het geven besef je dat je ze al bezit.

Breng daarom in elk van je twee oefeningen, met gesloten ogen, individuen in gedachten en geef hun wat je weet dat ze nodig hebben. Probeer niet hun problemen voor hen op te lossen. Probeer niet een gewenste uitkomst te versterken, want jij kunt gewoonlijk voor geen enkele andere persoon de juiste uitkomst kennen. Maar je kunt altijd karaktersterkte geven en hun geestesvermogen versterken. Dit zal jou je eigen gevoel van doel geven en deze kwaliteiten in jezelf bevestigen, want je moet ze bezitten om ze te kunnen geven, en door ze te geven besef je dat ze al in je bezit zijn.

As you practice today, have no doubt that what you exert for others will be received by them on their own behalf.

Twijfel er vandaag tijdens je oefening niet aan dat wat je voor anderen doet, door hen namens henzelf zal worden ontvangen.

Oefening 121: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 122
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Wat je gevraagd wordt te geven, kan alleen maar toenemen naarmate je het geeft. Het is niet iets fysieks dat je geeft, hoewel fysieke dingen ten goede kunnen worden gegeven. Het is niet iets dat je kunt kwantificeren, want je hebt geen idee van de omvang ervan. Je geeft kracht en aanmoediging.

Ga vandaag in je twee oefenperiodes door met geven aan anderen. Dit is een actieve vorm van gebed. Denk niet dat de kracht ervan niet wordt ontvangen door degenen op wie je je hebt geconcentreerd. Denk eraan vandaag niet te proberen de gevolgen van hun dilemma of hun behoefte te bepalen, maar hen alleen aan te moedigen en de kracht te geven om met hun eigen vermogens verder te gaan. Je wilt Kennis in hen stimuleren, zoals Kennis nu in jou wordt gestimuleerd. Dit geven heeft dus niet de verwachting van een tegenprestatie, want je geeft datgene wat anderen in staat stelt sterk te zijn in hun leven. Je bent niet in een positie om het gevolg te beoordelen, want het gevolg van je geven zal zich pas later openbaren, wanneer het geschenk is aanvaard en zijn plaats heeft gevonden in de ontvanger. Geef daarom vrij en zonder verwachting en geef om deze dag de kracht van je geschenk te ervaren.

Oefening 122: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 123
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Hoe kun je medelijden met jezelf hebben als Kennis bij je is. Medelijden moet alleen een oud idee van jezelf herbevestigen, dat verstoken is van waarheid, verstoken van hoop en verstoken van enig zinvol fundament. Heb vandaag geen medelijden met jezelf, want je bent niet zielig. Is dit een droevige of verwarrende dag, dan komt dit alleen maar omdat je het contact met Kennis hebt verloren, wat je vandaag kunt oefenen om terug te winnen.

Wees je, terwijl je vandaag oefent, bewust van de vele subtiele vormen van zelfmedelijden die je koestert. Wees je bewust van de vele subtiele vormen van manipulatie van anderen wanneer je probeert te bereiken dat ze je aardig vinden of accepteren naar een beeld dat je voor jezelf claimt. Wanneer je met Kennis bent, hoef je jezelf niet te verkondigen; je hoeft jezelf niet te laten zien; je hoeft anderen niet te beheersen om je aardig te vinden of te accepteren, want Kennis is bij je.

Heb daarom geen medelijden met jezelf, want je bent niet zielig. Wees vandaag een beginnend student van Kennis, want dat is allesbehalve zielig. Een beter uitzicht kun je jezelf niet voorstellen.

Herhaal dit idee op het uur. Laat het je geest binnenkomen en denk er een moment over na. In je twee oefenperiodes, herhaal deze affirmatie en treed dan de stilte binnen. Niemand die zielig is, kan de stilte binnentreden, want stilte is de ervaring van diepgaande verwantschap en stilte is het accepteren van diepgaande liefde. Wie kan zielig zijn onder zulke omstandigheden.

Oefening 123: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 124
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je hoeft niet te doen alsof je gelukkig bent, want dat maskeert alleen een gevoel van zelfmedelijden, vergroot je verwarring en verdiept je dilemma. Wees vandaag jezelf, maar blijf jezelf observeren en houd in gedachte dat Kennis bij je is terwijl je heen en weer zwalkt, naar en weg van Kennis zelf. Omdat Kennis niet weifelt, is het voor jou een bron van zekerheid, consistentie en stabiliteit. Omdat ze niet bang is voor de wereld, is ze voor jou een bron van onverschrokkenheid. Je bent niet zielig, dus je hoeft niet te doen alsof.

Doe vandaag niet alsof je gelukkig bent, want hij of zij die werkelijk tevreden is, kan zich op elke manier in de wereld uiten, maar in zijn of haar expressie zal de kracht van Kennis liggen. Dit is het belangrijkste. Kennis is geen vorm van gedrag. Het is een intense levenservaring. Probeer daarom jezelf of anderen niet te overtuigen met een demonstratie van gedrag, want dat is niet nodig.

Herhaal deze verklaring op het uur en voel haar kracht en haar geschenk van vrijheid. Sta jezelf toe om precies te zijn zoals je bent vandaag. Sta jezelf in je twee diepe meditatieoefeningen toe om de stilte binnen te treden, want als je niet probeert iemand te zijn, kun je de luxe van stilte hebben, wat de luxe van liefde is.

Oefening 124: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen


Stap 125
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent al iemand, dus waarom zou je proberen iemand te zijn? Het is beter om de persoon te zijn die je al bent. De persoon die je al bent is de kracht van Kennis gedragen in het voertuig van de aard van een individu. Dit is er al, en het is momenteel in ontwikkeling. Waarom vandaag proberen iets te zijn als je al iets bent? Waarom niet zijn wat je bent? Ontdek wat je bent. Dit vereist veel moed, want je moet het risico lopen je eigen idealistische kijk op jezelf en de wereld teleur te stellen. Dit vereist aanmoediging omdat je het risico moet lopen je zelfhaat op te geven, wat een manier is om jezelf van het leven af te scheiden.

Wees vandaag daarom precies zoals je bent. Herinner jezelf eraan op het uur. En sta jezelf toe in je twee meditatieoefeningen van vandaag stil te zijn en te ontvangen, want je probeert vandaag niet iemand te zijn.

Oefening 125: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 126
Yellow Diamond Steps subtitle divider

De Terugblik van vandaag zal gericht zijn op de oefeningen van de afgelopen week. Hij zal opnieuw benadrukken dat je leert om te leren. Je leert begrijpen hoe je leert. Je leert je sterke en zwakke kanten te begrijpen. Je leert je aanleg begrijpen – de kwaliteiten in jezelf die je moet cultiveren en die kwaliteiten die je moet bedwingen en onder bewuste controle moet brengen. Je leert jezelf te observeren. Zo leer je eindelijk objectief te zijn tegenover jezelf. Deze objectiviteit is bijzonder belangrijk, want zij stelt je in staat gebruik te maken van datgene wat er is om je te dienen zonder je veroordeling. Zo wordt je dienstbaarheid aan jezelf direct en doeltreffend.

Als je kunt leren objectief te zijn met jezelf, kun je leren objectief te zijn met de wereld. Dit stelt Kennis in staat door je heen te schijnen, want je zult niet proberen de wereld te maken tot wat je wilt dat ze is, en je zult niet proberen jezelf te maken tot wat je wilt dat je bent. Dit is het begin van echte vastberadenheid en echt geluk, maar nog belangrijker, het is het begin van een oprechte bijdrage.

In je lange oefenperiode vandaag, blik je terug op de afgelopen week, waarbij je deze dingen in gedachten houdt. Versterk je ervaring van Kennis vandaag door haar uiterlijke manifestaties te ondersteunen en twijfel niet aan de kracht van deze voorbereiding die je naar Kennis zelf brengt.

Oefening 126: Een lange oefenperiode.


Stap 127
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Probeer geen wraak te nemen op God door een ellendig persoon te zijn, want God kent je alleen als deel van de Schepping. Probeer geen wraak te nemen op God door de wereld berooid te maken, want God schiep een wereld van schoonheid en kansen. Probeer geen wraak te nemen op God door te weigeren jezelf lief te hebben of te accepteren, want God kent je nog steeds zoals je bent. Probeer vandaag geen wraak te nemen op God door je relaties te ruïneren voor je eigen egoïstische doeleinden, want God begrijpt je relaties zoals ze werkelijk bestaan en begrijpt ook hun grotere belofte. Je kunt geen wraak nemen op God. Je kunt alleen jezelf schade toebrengen.

Accepteer daarom dat je de strijd tegen God hebt verloren. In je nederlaag ligt je grootste overwinning, want God is jou nooit kwijtgeraakt, al ben jij in je verbeelding God tijdelijk kwijtgeraakt. Jouw liefde voor God is zo diepgaand dat je er vooralsnog bang voor bent, want zij vertegenwoordigt de grootste kracht in je die je maar kunt bezitten. Dit moet je leren door directe ervaring. Probeer daarom vandaag geen wraak te nemen op God door een idee over jezelf te versterken dat uitsluitend gebaseerd is op dwaling en veronderstelling, want Kennis is met jou. Jij bent de gelukkige overwinnaar in je eigen nederlaag.

Herhaal in je twee oefenperiodes vandaag dit idee en probeer er dan over na te denken. Onze oefeningen van vandaag zullen de geest aanzetten tot onderzoek en analyse. Dit is een nuttige toepassing van je geest. Denk na over deze boodschap en al je bijbehorende ideeën, en je zult je eigen huidige geloofssysteem beginnen te begrijpen. Je zult in staat zijn dit objectief te begrijpen. Dan zul je ermee kunnen werken, want de geest zit vast in een bepaalde structuur totdat hij voor andere doeleinden wordt gebruikt. Accepteer deze structuur niet als jouw werkelijkheid, want de uiterlijke manifestatie van je geest is een structuur die jij hem hebt opgelegd. Maar haar werkelijke innerlijke harmonie en aard willen zich alleen maar uitdrukken. Om dit mogelijk te maken moet je een adequate structuur in de geest hebben om de geest in staat te stellen zich zonder beperking of vervorming in de fysieke wereld uit te drukken. Vandaag zullen wij hier naartoe werken.

Oefening 127: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 128
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je Innerlijke Leraren zijn bij je en je hoeft niet bang te zijn. Als je voldoende vertrouwen hebt in Kennis, gebaseerd op werkelijke ervaring, en voldoende vertrouwen in de aanwezigheid van je Leraren, gebaseerd op werkelijke ervaring, zal dit je een zekerheid en een vertrouwen in het leven geven dat alle onnodige angst zal tegengaan. Dit zal je geest geruststellen.

Alleen de zorg dat je Kennis wordt geschonden zal voortkomen uit Kennis, en dan alleen om aan te geven dat je je daden en ideeën opnieuw moet beoordelen. Kennis heeft een zelfcorrigerend principe. Daarom is zij je Innerlijke Leiding. Als je tegen je Kennis ingaat, zul je je ongemakkelijk voelen met jezelf, en dit zal aanleiding geven tot onrust. Veel van de angst die je van moment tot moment ervaart maak je gewoon zelf, met je eigen negatieve verbeelding. Maar dan is er angst die voortkomt uit het schenden van Kennis. Dit is eerder een ongemak dan een angst, want het brengt zelden enige vorm van verbeelding met zich mee, hoewel ideeën in je geest kunnen opkomen als een vorm van waarschuwing als je een gedrag of een manier van denken gaat vertonen die gevaarlijk of destructief is.

Angst die voortkomt uit negatieve verbeelding omvat het overgrote deel van de angst waarmee je jezelf bezighoudt. Dit moet je leren tegengaan, want het is een ongepast gebruik van je geest. Hier schep je een ervaring voor jezelf, ervaar je die en noem je die vervolgens werkelijkheid. Ondertussen ben je helemaal niet aanwezig geweest bij het leven. Je zat alleen maar in je eigen fantasiewereld. Negatieve verbeelding put je emotioneel, fysiek en mentaal uit. Het kan zo hoog oplopen dat het je denken volledig overheerst. Want hoe kun je anders afgescheiden zijn van het universum dan in je eigen gedachten? Je kunt niet werkelijk afgescheiden zijn van God. Je kunt niet werkelijk afgescheiden zijn van Kennis. Je kunt je alleen verbergen in je eigen gedachten en ze zo in elkaar vlechten dat je voor jezelf een aparte identiteit en ervaring schept die, hoewel heel demonstratief, in feite volledig een illusie is.

Ga vandaag in je twee meditatieoefeningen opnieuw de stilte binnen. Vandaag zal er geen mentale bespiegeling of activiteit zijn, want de geest zal opnieuw tot rust komen zodat hij zijn realiteit kan ervaren. Laat angst of bezorgdheid je niet afschrikken. Bedenk dat dit alleen je negatieve verbeelding is. Alleen Kennis kan aangeven of je iets doet dat ongepast is, en dat zal alleen gebeuren in het licht van directe gebeurtenissen. Je zult merken dat dit iets heel anders is dan negatieve verbeelding en een andere reactie van je vraagt.

Oefening 128: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 129
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je Leraren zijn bij je. Ze spreken niet tegen je, behalve in zeer zeldzame gevallen, en dan alleen als je in staat bent om te horen. Van tijd tot tijd sturen ze hun gedachten in je geest, en je zult dit ervaren als je eigen inspiratievonk. Je bent je er nog niet van bewust hoe je geest is verbonden met alle andere geesten, maar na verloop van tijd zul je dit gaan ervaren binnen de context van je eigen wereld. De demonstratie hiervan zal zo duidelijk worden dat je je zult afvragen hoe je er ooit aan had kunnen twijfelen.

Je Leraren zijn bij je en oefen vandaag in je twee langere oefenperiodes om bij hen te zijn. Je hoeft je geen beeld van hen te vormen om deze ervaring te hebben. Je hoeft geen stem te horen of een gezicht te zien, want hun aanwezigheid is voldoende om je volledig te laten ervaren dat jullie in feite samen zijn. Als je stil bent, diep ademhaalt en geen fantasieën vlecht – geen gelukkige fantasieën of angstige fantasieën – zul je beginnen te ervaren wat er werkelijk is. Je Leraren zijn er echt. En vandaag kun je oefenen om bij hen te zijn.

Oefening 129: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 130
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Waarom streven naar relaties in de wereld als ware relaties naar je toe zullen komen als je voorbereid bent? Om dit te begrijpen moet je een groot vertrouwen hebben in de kracht van Kennis in jou en in anderen. Naarmate dit bewustzijn groeit, zal de basis voor je streven en je wanhopige bezigheden wegvallen, waardoor ware vrede en verwezenlijking voor je mogelijk worden.

Individuen zullen op mysterieuze wijze naar je toe komen omdat je Kennis cultiveert. Zoals je relaties met elkaar hebt op persoonlijk niveau, heb je ook relaties op het niveau van Kennis. Dit niveau zul je beginnen te ervaren, eerst in kleine stapjes. Uiteindelijk, als je je voorbereidingen op de juiste manier voortzet, zal deze ervaring groeien en heel diepgaand voor je worden.

Je hoeft niet naar relaties te zoeken. Je hoeft je alleen maar aan je voorbereidingen over te geven en erop te vertrouwen dat mensen naar je toe komen als je ze nodig hebt. Dit vereist dat je je behoeften afzet tegen je wensen. Indien jouw wensen niet je werkelijke behoeften vertegenwoordigen, zul je je leven ernstig in verwarring brengen. Je zult jezelf en degenen met wie je je bezighoudt een last opleggen die hen en ook jou alleen maar kan onderdrukken. Zonder deze druk zullen mensen vrij zijn om naar je toe te komen zoals je ze werkelijk nodig hebt.

Herinner jezelf hier vandaag op het uur aan, en in je twee langere oefenperiodes sta je je geest toe om ontvankelijk te worden. Sta jezelf toe de aanwezigheid van je Leraren te voelen. Maak jezelf niet gek met verlangens naar relaties en je eisen voor personen of voor wat zij bezitten. Heb er vandaag vertrouwen in dat Kennis alle mensen naar je toe zal trekken zoals je ze werkelijk nodig hebt.

Oefening 130: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 131
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Zoek de ervaring van het ware doel. Dit vormt het fundament voor alle betekenisvolle relaties. Zoek geen relaties buiten deze context, want die zullen een fundament missen en, hoewel misschien erg verleidelijk, erg moeilijk voor je blijken te zijn. Of je nu een huwelijk zoekt, goede vriendschap of iemand om je te helpen in je werk, bedenk dat Kennis alle individuen naar je toe zal trekken zoals je ze werkelijk nodig hebt.

Concentreer je daarom vandaag op het doel en niet op relaties. Hoe groter je ervaring van het doel, hoe groter je begrip van relaties. Hoewel je zult zien dat mensen samenkomen voor plezier en aanmoediging, zit er een veel grotere component in hun ontmoeting. Weinig mensen herkennen dit, maar het is je gegeven dit door oefening en ervaring te herkennen. Je kunt er zeker van zijn dat als je niet probeert mensen in te passen in je eigen idee van een doel, je jezelf openstelt voor de ware ervaring van het doel zelf. Als je jezelf objectief begint te observeren, zul je de manifestaties van je eigen wil in contrast tot Kennis gaan zien, en dit zal zeer essentieel zijn voor je leerproces.

Herinner jezelf vandaag ieder uur aan je intentie om je doel te realiseren. Laat vandaag een stap in die richting zijn – een stap die je jaren en jaren tijd zullen besparen, een stap die je voor altijd dichter bij je doel van Kennis zal brengen, want Kennis trekt je aan. In je twee diepe oefenperiodes, sta toe dat Kennis aan je trekt. Voel de grotere aantrekkingskracht in je, welke je heel natuurlijk voelt als je niet afgeleid wordt door kleine dingen.

Herinner jezelf vandaag op het uur aan je intentie om je bewust te worden van je doel. Laat vandaag een stap in die richting zijn – een stap die je jaren en jaren tijd zal besparen, een stap die je voor altijd vooruit zal helpen naar je doel van Kennis, want Kennis trekt je aan. Sta in je twee diepere oefenperiodes toe dat Kennis je aantrekt. Voel de grotere aantrekkingskracht in je, die je vanzelf voelt als je niet bezig bent met kleine dingen.

Oefening 131: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 132
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je onafhankelijkheid van het verleden – je oordelen uit het verleden, associaties uit het verleden, pijnen uit het verleden, wonden uit het verleden en moeilijkheden uit het verleden – geeft je onafhankelijkheid in het heden. Dit dient niet om je afscheiding te verstevigen of completer te maken, maar om je in staat te stellen zinvol samen te werken in een relatie. Laat dit een stilzwijgend begrip zijn: Je kunt niets doen in de wereld zonder relaties. Je kunt niets bereiken; je kunt geen vooruitgang boeken in geen enkele richting; je kunt geen waarheid realiseren; je kunt niets waardevols bijdragen zonder relatie. Dus naarmate je onafhankelijkheid van het verleden groeit, groeit ook je belofte van deelname aan het heden en de toekomst. Want vrijheid is bedoeld om je in staat te stellen deel te nemen.

Herinner je dit idee op ieder uur, en neem het in overweging in het licht van al je ervaringen van vandaag. Sta in je twee meditatieoefeningen toe dat de aantrekkingskracht van Kennis je dieper in jezelf trekt. Sta jezelf toe deze ervaring van vrijheid te hebben.

Oefening 132: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 133
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Vandaag zullen we terugblikken op de afgelopen week van voorbereiding. Kijk objectief en zonder oordeel terug, en realiseer je opnieuw je vorderingen en je beperkingen en versterk je vastberadenheid. Want het is jouw verlangen naar Kennis die Wij wensen te cultiveren evenals je vermogen. Juist denken, juist handelen en ware motivatie brengen je op natuurlijke wijze verder in de richting waarin je bedoeld bent te gaan. Elke stap voorwaarts zal je een groter gevoel van doel, betekenis en richting in het leven geven en zal je bevrijden van pogingen om zaken op te lossen die geen oplossing behoeven en van pogingen om dingen te begrijpen vanuit angst en bezorgdheid. Hoe meer je in vrede bent met je natuur, hoe meer je natuur de grootsheid kan uitdrukken die je hebt meegebracht. Zo word je een licht voor iedereen om je heen en zul je jezelf verwonderen over de gebeurtenissen in je eigen leven, wat op zichzelf al een wonder is.

Onderneem vandaag tijdens je lange oefenperiode je terugblik met diepgang en oprechtheid. Laat niets je vandaag van je oefening afbrengen. Je oefening is je geschenk aan God, want je geeft jezelf in je oefening, en je ontvangt ook je geschenk.

Oefening 133: Een lange oefenperiode.


Stap 134
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je hoeft je doel niet te definiëren want mettertijd zal je doel gewoon opkomen en door jou gekend worden. Leef niet met definities. Leef met ervaring en begrip. Je hoeft je doel niet te definiëren, en als je dat toch probeert, bedenk dan altijd dat het een tijdelijk hulpmiddel is. Geef het geen grotere geloofwaardigheid. Op deze manier kan de wereld je niet kwaad maken, want wat kan de wereld anders doen dan je eigen definitie van jezelf ondermijnen? Als je niet vanuit je definities leeft, kan de wereld je geen kwaad doen, want zij kan de plaats van Kennis in jou net raken. Alleen Kennis kan Kennis raken. Alleen Kennis in de ander kan Kennis in jou raken. Alleen Kennis in jou kan Kennis in de ander raken.

Definieer daarom vandaag je doel niet. Wees zonder definitie zodat de ervaring van je doel kan groeien. En terwijl het groeit, zal het je de inhoud van je doel geven, zonder vervorming of bedrog. Je zult dit niet hoeven te verdedigen in de wereld, maar het alleen als een juweel in je hart te dragen.

Herinner jezelf er op het uur aan je doel niet te definiëren, en begin na te denken over wat het je heeft gekost in termen van je eigen ervaringen in het verleden. Sta jezelf toe in je twee meditatieoefeningen stil te zijn. Op elke uitademing, spreek je het woord RAHN uit. RAHN. RAHN. Je hoeft in je meditatie alleen het woord RAHN bij de uitademing uit te spreken in je meditatie. Laat dit je totale focus zijn. Dit woord zal dienen om Aloude Kennis in jezelf te stimuleren en je de kracht te geven die je nu het meest nodig hebt.

Oefening 134: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 135
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Net als je doel is je lotsbestemming niet te definiëren. Je hoeft maar een stap in haar richting te zetten om de groeiende aanwezigheid van Kennis in je leven te voelen. Hoe dichterbij je bij Kennis komt, hoe meer je haar zult ervaren. Hoe meer je haar ervaart, hoe dichterbij je zult willen komen omdat dit een natuurlijke aantrekkingskracht is. Dit is ware liefde, de aantrekkingskracht die van soort tot soort uitgaat. Dit geeft het universum al zijn betekenis. Dit verbindt het leven volledig. Wees deze dag vrij van definities, en sta je geest toe zijn natuurlijke vorm aan te nemen. Sta je hart toe om zijn natuurlijk koers te volgen. Sta Kennis toe om zichzelf te uiten door je geest, wiens uiterlijke structuur nu open en vrij wordt.

Net als je doel blijft je bestemming buiten je definitie. Je hoeft maar een stap in zijn richting te zetten om de groeiende aanwezigheid van Kennis in je leven te voelen. Hoe dichter je bij Kennis bent, hoe meer je het zult ervaren. Hoe meer je het ervaart, hoe dichter bij je zult willen komen, want dit is een natuurlijke aantrekkingskracht. Dit is ware liefde, de aantrekking van gelijken op gelijken. Dit is wat het universum al zijn betekenis geeft. Dit is wat het leven volledig verbindt. Wees deze dag vrij van definities, en laat je geest zijn natuurlijke vorm aannemen. Laat je hart zijn natuurlijke loop volgen. Sta toe dat Kennis zich uitdrukt via je geest, waarvan de uiterlijke structuur nu open en vrij wordt.

Herinner jezelf aan je oefening op het uur. Ga in je twee diepe meditaties van vandaag door met je RAHN-oefening, waarbij je bij elke uitademing het woord RAHN uitspreekt.. Sta jezelf toe de aanwezigheid van je eigen leven , de aanwezigheid van je Leraren en de diepte van je eigen Kennis te voelen. Sta toe dat je zelfdiscipline vandaag zinvol wordt ingezet, om je geest op deze manier bezig te houden. Want als de geest in de nabijheid van zijn ware bestemming wordt gebracht, zal hij dienovereenkomstig reageren en zal alles zijn natuurlijke loop volgen. Dan zul je voelen dat Gratie met je is.

Oefening 135: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 136
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Dit zal je vragen over je doel beantwoorden. Terwijl je dit doel volgt, zal je roeping in het leven – een specifieke rol die van je gevraagd wordt – stap voor stap vanzelf naar voren komen. Je hoeft die niet te definiëren. Hij komt gewoon tevoorschijn, en je zult hem bij elke stap dieper en vollediger begrijpen, want elke stap zal hem nog meer vervullen.

Jouw Kennis is je doel. Herinner jezelf hieraan op het uur, en wees blij dat er een antwoord werd gegeven. Maar het antwoord is niet slechts een idee. Het is een mogelijkheid om je voor te bereiden, want alle ware antwoorden op alle ware vragen zijn een vorm van voorbereiding. Het is de voorbereiding die jij nodig hebt en niet alleen de antwoorden. Je geest zit al vol met antwoorden, en wat hebben die anders gedaan dan de last van je denken te vergroten? Volg dus de voorbereiding die deze dag en elke dag in Ons programma wordt gegeven, zodat je het antwoord op je vraag kunt ontvangen. Jouw doel is je Kennis terug te winnen, en dat is wat Wij vandaag gaan ondernemen.

Herinner jezelf opnieuw op het uur aan je affirmatie. Denk er de hele dag aan, zodat zij de enige focus is van je begrip vandaag. Blijf in je twee langere meditatieoefeningen het woord RAHN herhalen, dat de Aloude Kennis in je zal stimuleren. Je hoeft de kracht van deze oefening niet te begrijpen om het volledige voordeel ervan te ontvangen. Om het volledige voordeel ervan te ontvangen, hoef je haar enkel te beoefenen zoals ze gegeven wordt..

Oefening 136: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 137
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Jouw leven is een mysterie. Jouw oorsprong, jouw doel hier en jouw bestemming wanneer je weggaat zijn erg mysterieus. Ze kunnen alleen ervaren worden om ze te begrijpen. Hoe kun jij, op dit moment het mysterie van je leven begrijpen? Je zou aan het einde van je leven pas kunnen begrijpen wat er blijkbaar tot dan toe is gebeurd, en je bent nog niet aan het einde van je leven in de wereld. Je zou de wereld vanuit je Aloude Thuis moeten zien om de ware betekenis van de wereld te begrijpen. Je bent nu in de wereld, dus je moet aanwezig zijn in de wereld. Toch kan en moet dit mysterie ervaren worden. Je kunt het nu op dit moment niet begrijpen, maar op dit moment kun je het wel volledig ervaren. Binnen deze ervaring zal het alles wat je nodig hebt aandragen om de vitale stap te zetten die op je wacht.

Belast daarom je geest niet met de wens om te begrijpen, want dan zoek je het onmogelijke en breng je jezelf alleen maar in verwarring en vergroot je de last van je denken. Geef jezelf liever de ruimte om met verwondering en waardering het mysterie van je leven te ervaren, dat de wereld veel groter is dan wat je zintuigen tot nu toe hebben gemeld en dat je leven veel groter is dan wat je verstand heeft vastgesteld.

Herhaal dit idee op het uur en beoefen jouw RAHN meditatie vandaag twee keer met veel diepgang en oprechtheid. Sta je oefening vandaag toe om je toewijding aan Kennis opnieuw te bevestigen, want je hoeft alleen de stappen te volgen zoals ze zijn gegeven.

Oefening 137: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 138
Yellow Diamond Steps subtitle divider

De waarheid hiervan is zo overduidelijk, als je denkt aan de vele dingen die je hebt geleerd door simpelweg de stappen in de voorbereiding te volgen. Niet deelnemen en te proberen te begrijpen is volkomen nutteloos, volkomen frustrerend en zonder enig gelukkig of bevredigend resultaat. We bereiden je voor om deel te nemen aan het leven, niet om het te beoordelen, want het leven houdt een grotere belofte in dan jouw oordelen ooit kunnen onthullen. Je begrip ontstaat uit deelname en is het resultaat van deelname. Dus, leer deel te nemen en dan te begrijpen, want dit is de ware volgorde van dingen.

Herinner je vandaag ieder uur je oefening en laat je twee meditaties in stilte dieper worden. Sta niet toe dat gedachten van angst, bezorgdheid of gebrek aan zelfvertrouwen je afhouden van jouw grotere activiteit. Jouw vermogen om te oefenen ongeacht je emotionele staat demonstreert dat Kennis binnenin jou is, toont aan dat de aanwezigheid van Kennis binnenin je is, want Kennis overstijgt alle emotionele toestanden en wordt er niet door belemmerd. Als je de sterren wenst te zien, moet je achter de wolken kijken. Wat zijn je angsten anders dan wolken die door je geest drijven? Ze veranderen alleen het karakter van de oppervlakte van je geest, maar de diepte van je geest blijft voor altijd onveranderd.

Oefening 138: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 139
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent naar de wereld gekomen om te dienen, maar eerst moet je te ontvangen. Eerst moet je afleren wat je jezelf hebt geleerd, zodat je dat wat je hebt meegebracht weer kunt terugwinnen. Deze voorbereiding is essentieel voor je succes en ook voor je geluk. Denk niet dat je alleen door begrip in staat zult zijn je ware gaven te herkennen en geven. Jouw deelname is jouw voorbereiding, want je wordt voorbereid om deel te nemen aan het leven. Dus, brengen we je meer en meer in het mysterie en de manifestatie van het leven. Op deze manier zul je in staat zijn het mysterie als mysterieus en met verwondering te behandelen, en kun je de manifestatie van het leven praktisch en objectief behandelen. Daarmee zul je een brug kunnen zijn van je Aloude Thuis naar de zichtbare wereld. Over deze brug kan de Wijsheid van Kennis zich uitdrukken, en kun je jouw grootste vervulling vinden.

Oefen je RAHN meditatie twee keer vandaag met grote diepgang en concentratie, en herinner je jouw idee op het uur zodat je alle gebeurtenissen van vandaag voor jezelf kunt gebruiken.

Oefening 139: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 140
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Vandaag voltooi je twintig weken van oefening. Je bent zover gekomen, en vanaf hier zul je met meer kracht en zekerheid verdergaan, want Kennis zal je steeds meer gaan leiden en motiveren naarmate je meer aandacht aan haar besteedt. Je wenst tegelijkertijd de dienaar en de Meester te zijn, want in jou bevindt zich de dienaar en de Meester. Jij persoonlijk bent niet de Meester, maar de Meester bevindt zich in jou. Jij persoonlijk bent een dienaar, maar je hebt een relatie met de Meester, en zo is je verbintenis compleet. Zo vinden alle aspecten van jezelf hun juiste plaats. Alle dingen zijn op een lijn en in harmonie gebracht één doel en één bestemming. Je leven is eenvoudig omdat het in harmonie en in evenwicht is. Kennis zal alle dingen aangeven die door jou gedaan moeten worden – fysiek, emotioneel en mentaal – om dit evenwicht te ontwikkelen en te handhaven in je huidige omstandigheden. Denk niet dat enig vitaal aspect over het hoofd wordt gezien of nagelaten wordt.

Gefeliciteerd met je prestaties tot dusver. Blik terug op de laatste zes dagen van oefening en peil je inzicht in je voortgang op een correcte wijze. Sta jezelf toe een beginnende student van Kennis te zijn zodat je het maximale zult ontvangen. Naarmate je leert alle dingen ten bate van jezelf te gebruiken, zul je vanaf hier met grotere zekerheid en snelheid en eveneens met meer betrokkenheid verdergaan.

Oefening 140: Een lange oefenperiode.


Stap 141
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Heb er vandaag het volste vertrouwen in dat je in voorbereiding bent op de weg naar Kennis. Vertrouw er vandaag op dat Kennis bij je is en bij je verblijft en dat je nu stap voor stap leert haar genade, haar zekerheid en haar richting te ontvangen. Vertrouw er vandaag op dat je geboren bent uit Gods liefde en dat je leven in deze wereld, dit korte bezoek hier, slechts een gelegenheid is om je ware identiteit te herstellen op een plek waar die vergeten is. Heb er vandaag vertrouwen in dat de inspanningen die je nu voor jezelf doet, je zullen leiden naar het grote doel dat je hier bent komen zoeken, want deze voorbereiding komt van je Aloude Thuis om je van dienst te zijn terwijl je in de wereld bent, want je bent naar de wereld gekomen om te dienen.

Herhaal deze affirmatie op het uur en beschouw haar in het licht van alle dingen die vandaag gebeuren. Herhaal in je twee langere oefenperiodes de verklaring en sta jezelf dan toe vrede en stilte binnen te gaan. Laat je vertrouwen angst, twijfel en bezorgdheid verdrijven. Steun je inspanningen vandaag, want ze vereisen jouw steun ten behoeve van een grotere zekerheid die je nu leert ontvangen.

Oefening 141: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 142
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Oefen vandaag consequent, ongeacht wat er binnen of buiten je gebeurt. Deze consistentie vertegenwoordigt een Grotere Kracht in jou. Deze consistentie zal je zekerheid en stabiliteit geven wanneer je geconfronteerd wordt met alle verstoringen, met alle externe gebeurtenissen en met alle emotionele toestanden in jezelf. Deze consistentie zal je stabiliseren en in evenwicht brengen en na verloop van tijd alles in jou op orde brengen. Je oefent consistentie zodat je het kunt leren en ervaren. Als je dit doet, zal het je de kracht geven die je nodig hebt om een bijdrage te leveren in deze wereld.

Oefen daarom vandaag consequent. Oefen op het uur, en herinner jezelf eraan consequent te zijn. Houd in je twee meditaties je geest rustig en geconcentreerd, en laat hem in zichzelf berusten zodat hij zijn eigen aard kan ervaren. Onderdruk niet wat er in je gebeurt. Oefen geen controle uit over wat er buiten je gebeurt. Blijf gewoon consequent, en alle dingen zullen een juiste balans en relatie hiermee vinden. Aldus breng je Kennis in de wereld voort, want Kennis is volledig consistent. Dit zal je tot een persoon van grote aanwezigheid en kracht maken. Anderen zullen je consistentie mettertijd gaan ervaren, naarmate die door jou vollediger wordt ontvangen en vollediger wordt ontwikkeld. Zij zullen hun toevlucht vinden in jouw consistentie, en dit zal hen ook herinneren aan hun doel, dat wacht om ontdekt te worden.

Oefening 142: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 143
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Wees vandaag stil in je twee meditatieoefeningen, zodat je de aanwezigheid van Kennis in je kunt ontvangen. Neem een moment van stilte in je oefening op het uur, zodat je herkent waar je bent en wat je doet. Op die manier kun je toegang krijgen tot het grotere aspect van de geest, zodat het je op elk uur kan dienen en je het in de wereld kunt uitdragen. Wees vandaag stil, zodat je de wereld kunt observeren. Wees vandaag stil, zodat je de wereld kunt zien. Wees vandaag stil, zodat je de wereld kunt horen. Voer je dagelijkse taken uit, maar wees in jezelf stil. Op deze manier zal Kennis zich aandienen en zal dan beginnen je te leiden zoals het bedoeld is.

Oefening 143: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 144
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Eer jezelf vanwege je erfgoed, vanwege je bestemming en vanwege je doel. Eer jezelf omdat het leven jou eert. Eer jezelf omdat God geëerd wordt in Gods schepping in jou. Dit overschaduwt alle oordelen die je over jezelf hebt geveld. Dit is groter dan alle kritiek die je op jezelf hebt uitgeoefend. Dit is groter dan alle trots die je hebt gebruikt om je pijn te compenseren.

Herinner jezelf er in alle eenvoud en nederigheid aan om jezelf te eren. Sta jezelf toe in je twee diepere oefeningen van vandaag de aanwezigheid van Kennis te ervaren, want dit eert jou en eert ook Kennis. Eer jezelf vandaag zodat Kennis geëerd kan worden, want in werkelijkheid ben jij Kennis. Dit is je Ware Zelf, maar het is het Zelf die je nu begint terug te winnen.

Oefening 144: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 145
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Eer de wereld vandaag, want het is de plek waar je gekomen bent om Kennis terug te winnen en haar gaven te schenken. Zo biedt de wereld in haar schoonheid en in haar beproeving de juiste omgeving voor jou om je doel te vervullen. Eer de wereld omdat God in de wereld is en de wereld eert. Eer de wereld omdat Kennis in de wereld is en de wereld eert. Eer de wereld omdat je zonder je oordeel zult beseffen dat het een plaats van genade is, een plaats van schoonheid en een plaats die je zegent naarmate je leert haar te zegenen.

Herhaal je les op het uur. In je twee langere oefenperiodes, ervaar het liefhebben van de wereld. Sta Kennis toe haar genade te schenken. Je hoeft hier niet te proberen liefdevol te zijn, maar slechts open te staan en Kennis haar grote genegenheid te laten uiten.

Eer de wereld vandaag zodat jij geëerd wordt omdat je in de wereld bent, want de wereld eert jou, terwijl jij jezelf eert. De wereld wordt erkend, wanneer je jezelf erkent. De wereld heeft jouw liefde en zegeningen nodig. Ze heeft ook je goede werken nodig. Op deze manier word je geëerd, want je bent hier gekomen om te geven.

Oefening 145: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 146
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Jouw Leraren die mysterieus zijn en leven voorbij het zichtbare, verblijven bij jou terwijl je in de wereld bent. Nu je begonnen bent om de stappen naar het terugwinnen van Kennis te zetten, zal hun activiteit in je leven sterker en duidelijker worden. Je zult je aandacht hieraan beginnen te schenken, en hun behoefte dat jij je ontwikkelt zal groter zijn, zoals jouw behoefte aan hen groter zal zijn.

Denk op het uur en in je twee langere oefeningen aan je Leraren en denk actief aan hen. Eer je Leraren dan, want dit verkondigt dat je oude relaties inderdaad levend zijn en nu aanwezig zijn om je hoop, zekerheid en kracht te geven. Eer je Leraren zodat je de diepte van je eigen relatie met hen kunt ervaren. In je relatie met je Leraren zit de vonk van herinnering die je herinnert aan je Aloude Thuis en aan je ware bestemming. Eer je Leraren zodat jij geëerd wordt, want het is jouw eer die je moet terugwinnen. Ondanks alle fouten die je hebt begaan, is het je eer die je moet opeisen. Als je dit werkelijk doet, zal het gebeuren in nederigheid en eenvoud, want als je jezelf eert, eer je de grootsheid van het leven, waarvan je een klein maar integraal deel vormt.

Oefening 146: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 148
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Jouw oefening is je geschenk aan God, want God wil dat je Kennis ontvangt, zodat je haar aan de wereld kunt geven. Zo word jij geëerd als ontvanger en als voertuig van Kennis, God wordt geëerd als bron van Kennis, en allen die haar ontvangen zullen ook geëerd worden. Dit is nu je geschenk – de ware voorbereiding te doorlopen waar je nu mee bezig bent.

Behandel daarom elke oefenperiode vandaag als een vorm van geven. Geef jezelf op het uur in elke situatie waarin je je bevindt. Geef jezelf volledig in je twee diepe meditatieoefeningen. Bedel niet om ideeën of informatie, maar ontvang en geef. Als je jezelf geeft, zul je ontvangen en zo leer je de oude wet dat geven ontvangen is. Dit moet volledig in je ervaring ontstaan, zodat je de betekenis ervan en de toepassing ervan in de wereld volledig kunt begrijpen.

Jouw oefening is je geschenk aan God. Jouw oefening is je geschenk aan jezelf. Kom vandaag tot je oefening om te geven, want in je geven zul je de diepte van je eigen bronnen beseffen.

Oefening 148: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 149
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je geeft aan de wereld door je eigen ontwikkeling op dit moment, want je bereidt je voor om een groter geschenk te geven dan je ooit eerder hebt gegeven. Dus, elke dag dat je de oefening in overeenstemming met de betreffende stap uitvoert, geef je een geschenk aan de wereld. Waarom? Omdat je je nut en waarde erkent. Je erkent je Aloude Thuis en je Aloude Bestemming. Je erkent degenen die je hebben gezonden en degenen die je zullen ontvangen wanneer je deze wereld verlaat. Dit alles wordt aan de wereld gegeven telkens wanneer je oprecht oefent, op elke dag, op elk uur. Dit is een groter geschenk aan de wereld dan je op dit moment kunt begrijpen, maar mettertijd zul je de totale behoefte zien die hiermee wordt vervuld.

Daarom is je oefening een geschenk aan de wereld, want zij geeft datgene wat je in jezelf bevestigt. Wat je in jezelf bevestigt, bevestig je voor alle individuen, in alle omstandigheden, in alle werelden en in alle dimensies. Zo bevestig je de realiteit van Kennis. Zo bevestig je je Aloude Thuis terwijl je hier bent.

Geef op het uur aan de wereld door je oefening in geven. Herinner jezelf hieraan. Geef je in je twee langere oefenperioden volledig over aan stilte en stilzwijgen. Geef vanuit je hart en vanuit je geest. Geef alles wat je beseft te kunnen geven, want dit is een geschenk aan de wereld. Al kun je het resultaat nog niet zien, heb er vertrouwen in dat dit geven verder zal reiken dan je eigen geest en alle geesten in het universum zal raken, want alle geesten zijn in werkelijkheid waarlijk verbonden.

Oefening 149: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 150
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Vandaag leer je hoe je moet leren. Je leert hoe je moet leren omdat je moet leren. Je moet leren hoe je moet leren, zodat je leren doeltreffend en doelmatig wordt, diepgang en consistentie heeft en een gezonde vooruitgang oplevert waarop je in de toekomst onder alle omstandigheden kunt vertrouwen. Denk niet dat je het proces van leren al begrijpt, want dat leer je nu terwijl je de betekenis van vooruitgang begrijpt, de betekenis van mislukking, de betekenis van aanmoediging, de betekenis van ontmoediging, de betekenis van enthousiasme en de betekenis van gebrek aan enthousiasme. Daarom blik je aan het eind van elke week terug op je oefeningen, zodat je je vooruitgang kunt begrijpen en het mechanisme van het leren kunt doorgronden. Het is essentieel dat je dit beseft, want zolang je dat niet doet, zul je je stappen verkeerd interpreteren, zul je je handelingen verkeerd begrijpen, zul je niet begrijpen hoe je een leerplan moet volgen en zul je nooit leren hoe je zelf een leerplan moet onderwijzen.

Daarom leer je vandaag hoe je moet leren. Dit positioneert je als een beginnend student van Kennis, wat je alle rechten en alle bemoediging geeft om alles te leren wat nodig is, zonder aanmatiging, zonder hoogmoed, zonder ontkenning en zonder valsheid van welke aard dan ook. Naarmate je leert te leren, zul je je bewust worden van het mechanisme van het leren. Dit zal je wijsheid en mededogen geven in je omgang met mensen. Je kunt mensen niet onderwijzen vanuit idealisme, want dan leg je hen de last van je eigen verwachtingen op. Je eist van hen wat zelfs het leven niet kan bieden. Maar de zekerheid van je ervaring en je Kennis, die je aan anderen zult geven, zal zuiver zijn, en zij zullen haar op hun eigen manier kunnen ontvangen en gebruiken. Dan legt je geen persoonlijke eisen aan hen op bij het leren, maar sta je Kennis in jou toe om aan Kennis in hen te geven. Je zult dan getuige zijn van het onderricht en ook van het leren.

Wees daarom vandaag getuige van je eigen leren en leer hoe je moet leren. Herinner jezelf op het uur eraan dat je leert hoe je moet leren. Sta jezelf in je twee meditatieoefeningen toe om stilte en vrede binnen te gaan. Observeer jezelf als je vooruitgaat en als je jezelf tegenhoudt. Gebruik je wil ten behoeve van jezelf met mededogen en vastberadenheid, en oordeel niet over je vooruitgang, want je verkeert niet in een positie om te oordelen, omdat je leert hoe je moet leren.

Oefening 150: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 151
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Gebruik geen angst om je oordelen over jezelf en de wereld te ondersteunen, want deze oordelen komen voort uit je onzekerheid en angst. Dus missen ze het fundament van Kennis. Dus missen ze de betekenis en waarde die alleen Kennis kan geven. Vertrouw niet op je oordelen over jezelf en de wereld. Als je je daarvan distantieert, zul je beseffen dat hun bron angst is, want je probeerde jezelf alleen maar te troosten met je oordelen, teneinde een valse zekerheid, stabiliteit en identiteit te verkrijgen die je meent te missen. Wees daarom zonder vervanging voor Wijsheid en Kennis, en laat Wijsheid en Kennis op natuurlijke wijze opkomen.

Herhaal op het uur je verklaring, en denk erover na in het licht van alle dingen die vandaag gebeuren. Overweeg in je twee diepere oefeningen de betekenis van het idee van vandaag terwijl je er zorgvuldig over nadenkt. Breng je geest in een staat van activiteit terwijl je probeert de betekenis van de les van vandaag te doorgronden. Laat je niet door voorbarige conclusies opbeuren. Stel met je geest een diepgaand onderzoek in tijdens je oefenperiodes. Gebruik je geest actief. Overweeg veel dingen in jezelf terwijl je je blijft concentreren op het idee van vandaag. Als je dit doet, zul je veel dingen begrijpen over wijsheid en onwetendheid, en je begrip zal voortkomen uit mededogen en ware zelfwaardering. Want alleen vanuit een plaats van eigenliefde kun je jezelf en anderen corrigeren.

Oefening 151: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 152
Yellow Diamond Steps subtitle divider

De mensheid wordt beheerst door golven van angst die mensen her en der meesleuren, golven van angst die hun handelingen, hun denken, hun conclusies, hun overtuigingen en hun veronderstellingen beheersen. Volg niet de golven van angst die over de wereld trekken. Blijf in plaats daarvan standvastig en stil in Kennis. Sta jezelf toe de wereld te observeren vanuit dit punt van stilte en zekerheid. Laat je niet meeslepen door de golven van angst. Op die manier zul je een bijdrage kunnen leveren aan de wereld en niet alleen haar slachtoffer zijn. Je bent hier om te geven, niet om te oordelen, en in stilte ben je zonder oordeel over de wereld. Herken dan de golven van angst, maar laat ze je niet raken, want in Kennis kunnen ze je niet raken omdat Kennis boven alle angst staat.

Herhaal je idee voor de dag op het uur, en overweeg het in het licht van alles wat je vandaag ervaart. Gebruik je geest actief tijdens je twee langere oefenperiodes om te proberen de les van vandaag te begrijpen. Nogmaals, dit is een vorm van mentale toewijding. We zullen vandaag geen stilte en mentaal stilzwijgen beoefenen, maar mentale toewijding, zodat je leert constructief te denken. Want wanneer je geest niet stil is, zou hij constructief moeten denken. Hij zou op onderzoek uit moeten gaan. Vertrouw niet op voorbarige conclusies. Vertrouw niet op zelfgenoegzame ideeën. Sta vandaag jezelf toe kwetsbaar te zijn, want je bent alleen kwetsbaar naar Kennis. Toch zal Kennis je beschermen tegen alle kwaad in deze wereld en je een troost en een stabiliteit bieden die de wereld nooit kan veranderen. Leer hiervan vandaag, zodat je een bron van Kennis in de wereld kunt zijn, zodat jouw Bron zich via jou kan uiten.

Oefening 152: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 153
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent geschapen om een uitdrukking van je Bron te zijn. Je bent geschapen om een uitbreiding van je Bron te zijn. Je bent geschapen om deel uit te maken van je Bron. Jouw leven is communicatie, want communicatie is leven. Communicatie is de uitbreiding van Kennis. Ze is niet slechts het delen van kleine ideeën van de ene afgescheiden geest naar de andere. Communicatie is veel groter, want communicatie creëert leven en breidt het leven uit, en daarin ligt alle vreugde en vervulling. Hierin ligt de diepte van alle betekenis. Hier vermengen duisternis en licht zich en houden hun afscheiding op. Hier vermengen alle tegenstellingen zich en versmelten met elkaar. Dit is de eenheid van al het leven.

Sta jezelf dan toe jezelf te ervaren als een communicatiemiddel, en weet dat wat je werkelijk wilt communiceren ook volledig tot uitdrukking zal komen, want het zelf dat je werkelijk bent is een uitbreiding van het Zelf dat het leven zelf is. Hierin zul je volledig worden bevestigd en zal het leven om je heen worden bevestigd. Jouw gaven zullen door het leven worden ontvangen en geïntegreerd, want dit soort geven kan alleen maar een groter resultaat opleveren, dat het begrip van de mensheid te boven gaat.

Herinner jezelf eraan dat je bedoeld bent om de wil van je Bron uit te drukken. Sta jezelf vandaag in je twee oefenperiodes toe om opnieuw stilte en vrede binnen te gaan. Sta jezelf toe een open voertuig te zijn waardoor het leven vrij kan stromen, waardoor het leven zich vandaag kan uitdrukken.

Oefening 153: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 154
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Blik terug op de oefeningen van de afgelopen week. Doorloop opnieuw alle gegeven instructies en ook je oefeningen. Overweeg hoe diep je de vrede bent binnengetreden. Overweeg hoe diep je je geest hebt gebruikt om onderzoek te doen. Onthoud dat je training een vorm van geven is. Geef jezelf daarom in je terugblik op je oefeningen. Zie hoe je geven vollediger en dieper kan worden, zodat je steeds grotere beloningen kunt ontvangen, voor jezelf en voor de wereld.

Kijk vandaag in je ene lange oefenperiode terug op de week training die net achter de rug is. Denk eraan jezelf niet te veroordelen. Denk eraan getuige te zijn van je leerproces. Denk eraan dat je oefenen een vorm van geven is.

Oefening 154: Een lange oefenperiode.


Stap 155
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je leert nu om te ontvangen. De wereld zegent je als je leert te ontvangen, want als je een open ontvanger voor Kennis wordt, zal Kennis binnenstromen. En je zult dat wat leven is naar je toetrekken, want het leven wordt altijd aangetrokken door hen die geven.

Begrijp dit ten volle deze dag terwijl je jezelf op het uur eraan herinnert dat het leven aan je geeft als je stil bent. Ga in je twee meditatieoefeningen opnieuw de stilte binnen en voel hoe het leven naar je toe wordt getrokken. Dit is een natuurlijke aantrekkingskracht. Naarmate jouw geven en stilte groter worden, zul je voelen dat het leven naar je toe wordt getrokken, want op den duur zul je een voedingsbron voor het leven worden.

Oefening 155: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 156
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Zorgen maken over jezelf is een vorm van gewoonte-denken, dat ontstaat uit negatieve verbeelding en uit fouten die niet gecorrigeerd werden. Dit versterkt je gevoel van mislukking en beïnvloedt zo je gebrek aan zelfvertrouwen en zelfwaardering. Onze les voor vandaag is dus: versterk dat wat oprecht is in jezelf. Als je bij Kennis blijft, zal Kennis zorgdragen voor alles wat je aandacht nodig heeft. Denk niet dat er iets blijft liggen dat voor jou bestemd is. Alle behoeften van grotere spirituele aard en ook van de meest alledaagse zullen door jou worden vervuld en begrepen, want Kennis kent geen verwaarlozing. Jij die gewend is aan verwaarlozing, die in het verleden zijn geest niet goed heeft gebruikt, die niet in staat is geweest de wereld te zien of te horen, kan nu gerust zijn, want je hoeft je vandaag geen zorgen te maken over jezelf.

Hiervoor moet je je geloof en je vertrouwen vergroten dat de Kennis voor je zal zorgen. Hierdoor zul je op den duur de gave van Kennis ontvangen, die alle twijfel en verwarring zal verdrijven. Je moet je voorbereiden op deze ervaring. Hierin moet je je geloof en vertrouwen vergroten. Wees deze dag vol vertrouwen. Herken de dingen die je aandacht vragen, ook al zijn ze van alledaagse aard, en zorg er goed voor, want Kennis is er niet op uit om je uit de wereld te halen, maar om je in de wereld te brengen, want je bent hier gekomen om te geven.

Versterk je begrip van het idee van vandaag door het op het uur te herhalen en het een moment van oprechte overweging te geven. Versterk je oefening van vandaag door er gebruik van te maken in je diepere oefeningen waarbij je stilzwijgend de stilte betreedt. Je kunt alleen stilte en zwijgen binnengaan als je je geen zorgen over jezelf maakt. Zo is je verbintenis om jezelf aan je oefening te geven, een bevestiging van de veiligheid en de zekerheid die bij je verblijven.

Oefening 156: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 157
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent niet alleen in het universum omdat je deel uitmaakt van het universum. Je bent niet alleen in het universum omdat je geest verbonden is met alle geesten. Je bent niet alleen in het universum omdat het universum met jou is. Je leert nu met het universum te zijn, zodat je relatie met het leven volledig kan worden herwonnen en zich in je wereld kan uiten. De wereld geeft hiervoor een slecht voorbeeld, want de mensheid heeft haar relatie met het leven verloren en zoekt nu wanhopig in de sferen van verbeelding en fantasie om dat te vinden wat verloren is gegaan. Wees dan blij dat je vandaag de middelen hebt gekregen om het leven terug te winnen, zodat je jezelf kunt geven aan je oefening en aan je bestemming. Op deze manier word je bevestigd. Je bent niet alleen in het universum. De diepgang van dit idee is veel groter dan het op het eerste gezicht lijkt. Het is een verklaring van absolute waarheid, maar je moet haar ervaren om het te begrijpen.

Herinner jezelf daarom op het uur aan deze verklaring. Probeer haar ongeacht de omstandigheden waarin je je bevindt. Probeer in je twee langere meditatieoefeningen je volledige inclusie in het leven te ervaren. Je hoeft niet aan ideeën te denken of beelden te zien, maar voel alleen de aanwezigheid van het leven waarvan je deel uitmaakt. Je bent in het leven. Je bent ondergedompeld in het leven. Het leven omarmt je. Buiten alle beelden die de wereld eventueel laat zien, buiten alle handelingen die de wereld eventueel tentoonspreidt, bevind je je in de liefdevolle omarming van het leven.

Oefening 157: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 158
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Alleen de rijken kunnen geven, want zij zijn niet nooddruftig. Alleen de rijken kunnen geven, want zij voelen zich niet op hun gemak met een bezit tenzij het wordt weggegeven. Alleen de rijken kunnen geven, want zij kunnen hun bezit pas begrijpen als het wordt gegeven. Alleen de rijken kunnen geven, want zij willen dankbaarheid ervaren als hun enige beloning.

Je bent rijk en je kunt geven. Je beschikt al over een rijkdom aan Kennis, en dit is het grootst mogelijke geschenk. Elke andere handeling, elke andere gunst, elk ander object dat een geschenk is, heeft alleen betekenis voor zover het doordrongen is van Kennis. Dit is de ongeziene essentie van alle ware geschenken en al het ware geven. Je hebt een grote voorraad van deze essentie, die je moet leren ontvangen. Je bent rijker dan je je bewust bent. Zelfs als je financieel behoeftig bent, zelfs als je denkt dat je alleen bent, ben je rijk. Jouw geven zal dit vandaag laten zien. Jouw geven zal de bron, de diepte en de betekenis van je rijkdom laten zien en zal al je geven doordringen van de essentie van het geven zelf. Mettertijd zul je merken dat je klakkeloos geeft en dat je leven zelf een geschenk is. Dan zal je leven de rijkdom tonen die ieder mens bezit, maar die hij nog niet heeft leren ontvangen.

Herhaal dit idee op het uur, en ervaar in je twee langere meditatieoefeningen je eigen rijkdom. Ervaar de aanwezigheid en de diepte van Kennis. Wees de ontvanger van Kennis en geef jezelf aan Kennis, want door jezelf aan je oefening te geven, bevestig je reeds je eigen rijkdom, die slechts bevestigd hoeft te worden om om volledig gerealiseerd te worden.

Oefening 158: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 159
Yellow Diamond Steps subtitle divider

De armen kunnen niet geven, want ze zijn hulpbehoevend. Zij moeten ontvangen. Jij bent niet hulpbehoevend, want de gave van Kennis is met jou. Daarom verkeer je in een positie om te geven, en in je geven zul je je waarde beseffen en elk gevoel van armoede zal je verlaten. Wees ervan overtuigd dat Kennis zal voorzien in alle materiële zaken die je werkelijk nodig hebt. Hoewel ze misschien niet levert wat je wenst, zal ze leveren wat je nodig hebt en in de juiste hoeveelheid. Zo heb je wat je nodig hebt om bij te dragen overeenkomstig je aard en je roeping in de wereld. Maar je zult niet belast worden met datgene wat jou alleen maar kan belasten. Je zult precies hebben wat je nodig hebt, en de wereld zal je niet belasten met haar ontberingen of haar excessen. Zo zal alles perfect in evenwicht zijn. Kennis zal je geven wat je nodig hebt, en wat je nodig hebt is wat je werkelijk wilt. Je kunt je behoeften nog niet inschatten, want je bent verdwaald in wat je wilt. Maar je behoeften zullen zich openbaren door Kennis, en mettertijd zul je de aard van de behoefte begrijpen en hoe die vervuld kan worden.

Je bent niet arm, want het geschenk van Kennis is met jou. Herhaal de verklaring van vandaag op het uur en denk erover na in het licht van je observaties van anderen. Sta jezelf toe in je diepere oefenperiodes de rijkdom aan Kennis te ervaren die je nu bezit.

Oefening 159: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 160
Yellow Diamond Steps subtitle divider

De wereld is arm, maar jij bent niet arm. Ongeacht je omstandigheden, is dit juist omdat je de rijkdom van Kennis terugvordert. Begrijp dan de betekenis van verarming. Begrijp dan de betekenis van rijkdom. Denk niet dat degenen die meer voorwerpen bezitten dan jij op enigerlei wijze rijker zijn dan jij, want zonder Kennis zijn zij verarmd en zullen zij alleen dingen verwerven om hun ellende en onzekerheid te compenseren. Hun verarming wordt dus verergerd door hun aankopen.

De wereld is arm, maar jij niet, want jij hebt Kennis meegebracht naar de wereld waar Kennis vergeten is en wordt ontkend. Door je eigen rijkdom terug te winnen, zal de wereld ook haar rijkdom terugwinnen, want je zult Kennis in iedereen stimuleren, en hun rijkdom zal zich beginnen te openbaren in jouw aanwezigheid en in de aanwezigheid van Kennis die jou leidt.

Vraag daarom niets van de wereld, behalve wat materiële zaken die je nodig hebt om je functie te vervullen. Dit is een klein verzoek in het licht van wat jij bent komen geven. En als je eisen niet verder gaan dan wat je nodig hebt, zal de wereld ze je graag geven in ruil voor een groter geschenk dat jij bezit.

Denk op elk uur na over het idee voor de dag. Laat geen uur voorbijgaan zonder deze herkenning. Versterk je voornemen om elke oefening tijdens alle omstandigheden van de dag te gebruiken, zodat je leven in al haar gebeurtenissen zinvol kan zijn. Treed in je twee langere oefenperiodes van vandaag de stilte en de vrede binnen om meer te leren van de rijkdom die jij bezit.

Oefening 160: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 161
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Denk vandaag bij je terugblik aan elke les en elke oefening van elke dag in de afgelopen week. Leer meer van het proces van leren. Besef dat je om dit te leren je leven niet met afkeuring kunt bekijken, want je leert hoe je moet leren. Realiseer je dat rijkdom in je leven zichtbaar is door de oefeningen die je doet, die je zonder Kennis niet zou kunnen doen. Je onderneemt deze voorbereiding vanwege Kennis, en elke dag zet je je in voor je oefening vanwege Kennis. Elke dag volbreng je je oefening vanwege Kennis. Dus, zonder jouw ontkenning of inmenging, zal Kennis zelf je leiden in je voorbereiding en tevoorschijn komen terwijl je elke stap onderneemt. Hoe gemakkelijk is succes op deze manier. Hoe eenvoudig is het om te ontvangen zonder ontkenning of aandrang van jouw kant. Want zonder verbeelding is het leven evident. De schoonheid ervan is duidelijk. Haar genade is duidelijk. Het doel ervan is duidelijk. Het werk dat het vereist is duidelijk. De beloningen zijn duidelijk. Zelfs de moeilijkheden van deze wereld zijn duidelijk. Alles wordt duidelijk als je geest stil en helder wordt.

Bekijk daarom in één lange oefenperiode de oefeningen van de week. Geef dit je volledige aandacht. Geef jezelf aan je oefening en weet dat Kennis in jou je motiveert.

Oefening 161: Eén lange oefenperiode


Stap 162
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Laat vrees vandaag je geest niet beheersen. Laat de gewoonte van negatieve verbeelding je aandacht en emoties niet in beslag nemen. Wees betrokken bij het leven zoals het werkelijk is, dat je zonder veroordeling kunt waarnemen. Angst is als een ziekte die je overvalt. Maar je hoeft niet toe te geven aan angst, want je bron en je wortels zijn diep verankerd in Kennis, en je wordt nu sterker in Kennis.

Herinner jezelf er op het uur aan dat je je niet laat overmannen door angst. Wanneer je het effect ervan begint te voelen, in welke hoedanigheid het ook zijn invloed op jou uitoefent, trek je er dan van terug en claim je trouw aan Kennis. Schenk je vertrouwen aan Kennis. Geef jezelf in je twee diepere oefenperiodes van vandaag aan Kennis. Geef je geest en je hart zodat dat je gesterkt wordt in die zekerheid waar angst nooit kan binnendringen. Je onverschrokkenheid moet in de toekomst niet voortkomen uit veinzerij, maar uit je zekerheid in Kennis. Op die manier zul je een toevlucht zijn voor vrede en een bron van rijkdom voor anderen. Zo ben je bedoeld. Daarom ben je in de wereld gekomen.

Oefening 162: Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 163
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Voel de blijvende kwaliteit van Kennis, die altijd voor je beschikbaar is voorbij je gedachten en je eigen vooringenomenheden. Voel vandaag op het uur Kennis. Herhaal het idee voor de dag en neem een moment om haar aanwezigheid te voelen. De aanwezigheid van Kennis is iets dat je overal mee naartoe kunt nemen, in elke ontmoeting, onder alle omstandigheden. Het is overal op zijn plaats. Daarmee ben je in staat elke omstandigheid en gebeurtenis te zien. Je zult in staat zijn te horen. Je zult kunnen geven. Je zult in staat zijn te begrijpen. Deze stabiliteit heeft de wereld hard nodig, en jij die rijk bent met Kennis kunt dit geven.

Voel kennis vandaag in je diepere oefenperiodes. Geef jezelf hieraan, want dit is jouw geschenk aan God en aan de wereld. Laat deze dag een dag zijn van bekrachtiging en bevestiging. Laat je vandaag door geen enkele kleine mislukking van je grotere taak afbrengen. Realiseer je dat alle tegenslagen je alleen kunnen stoppen in je vooruitgang, en je hoeft alleen maar een stap voorwaarts te zetten om door te gaan. Het antwoord op elke mislukking, klein of groot, is dus simpelweg het besluit om door te gaan. Want je hoeft slechts de stappen te volgen die hier worden gegeven om voor jezelf de resultaten van deze voorbereiding te bereiken. Hoe eenvoudig is het pad naar Kennis. Hoe duidelijk is haar weg als je haar voorziening stap voor stap volgt.

Oefening 163: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 164
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Eer vandaag wat je weet. Blijf trouw aan wat je weet. Sta toe dat je Kennis je specifiek leidt. Probeer Kennis niet te gebruiken om jezelf te vervullen, want dan gebruik je alleen dat wat jij denkt dat Kennis is, en dan weef je weer een illusie voor jezelf die je verstrikt en je berooft van leven, enthousiasme en zekerheid. Laat Kennis je vandaag beroeren. Ga verder met je normale activiteiten. Volg alle verplichtingen die je in het leven hebt, maar laat Kennis bij je verblijven zodat ze haar mysterieuze geschenk overal waar je gaat kan geven en je concreet richting kan geven wanneer dat daadwerkelijk nodig is.

Herhaal deze verklaring ieder uur en overweeg haar in het licht van je directe omstandigheden. Geef je vandaag in je diepere oefenperiodes opnieuw over aan stilte en vrede. Eer Kennis vandaag door jezelf aan Kennis te geven en door bij Kennis te verblijven.

Oefening 164: 

Twee oefenperiodes.
Ieder uur oefenen.


Stap 165
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je taken in de wereld zijn klein. Ze zijn bedoeld om voorzieningen die je fysiek nodig hebt veilig te stellen en om die allianties met anderen te onderhouden die gunstig zijn voor jouw welzijn en ook voor hun welzijn. Deze taken zijn belangrijk, maar uw missie is groter. Ondermijn je vermogen om je missie te ontvangen niet door je plichten te verzaken. Dit is slechts een vorm van zelfontwijking. Voer deze dag specifiek je taken uit met betrekking tot je werk en je omgang met anderen. Verwar dit niet met je missie, die veel groter is en die je nu pas begint te ontvangen en te ervaren. Zo zullen je taken een basis voor je vormen terwijl je de voorbereiding voor het terugwinnen en het bijdragen van Kennis op je neemt.

Bedenk dat alle verwarring het verwarren van de verschillende niveaus is. Verwar missie niet met taak. Dit is een zeer belangrijk onderscheid dat je moet maken. Je taken in de wereld zijn specifiek, maar je missie is veel groter. Naarmate je missie zich in jou begint uit te drukken en je leert haar te ontvangen, zal zij ook een specifiekere invloed op je taken uitoefenen. Dit gaat geleidelijk en is volkomen natuurlijk voor je. Dit vereist alleen dat je zelfdiscipline toont, consequent bent en genoeg vertrouwen hebt om haar stappen te volgen.

Voer daarom vandaag je taken uit, zodat je een beginnend student van Kennis kunt worden. Herinner jezelf aan je oefening op het uur, en zet je geest in je twee langere oefenperioden actief in om het idee voor vandaag te overwegen. De ware betekenis ervan is niet oppervlakkig, en je moet het onderzoeken om de volle waarde ervan te begrijpen. Wees niet zelfgenoegzaam met voorbarige conclusies. Sta niet aan de buitenkant van Kennis en probeer haar niet voor jezelf te beoordelen. Treed binnen, zodat je vandaag een leerling kunt zijn, want je bent nu een leerling van Kennis. Je geeft jezelf nu aan de wereld in je voorbereiding.

Oefening 165: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 166
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Alleen door je grootse ideeën, die een dekmantel zijn voor angst, bezorgdheid en wanhoop, zou je de kleine dingen die van je verlangd worden in de wereld uit de weg gaan. Nogmaals, verwar de grootsheid van je missie niet met de nietigheid van je taken. Grootheid uit zich in het kleinste ding, in de kleinste handeling, in de meest vluchtige gedachte, in het eenvoudigste gebaar en in de meest alledaagse omstandigheden. Handhaaf dus je kleine handelingen in de wereld, zodat Kennis zich er op den duur door kan uiten. Acties in de wereld zijn klein in tegenstelling tot de grootsheid van Kennis. Vóór je voorbereiding werd de wereld als groot en Kennis als klein beschouwd, maar je leert nu dat het omgekeerde waar is – dat Kennis groot is en de wereld klein. Dit betekent ook dat jouw activiteiten in de wereld klein zijn, maar het zijn voertuigen waardoor Kennis zich kan uitdrukken.

Wees daarom tevreden met kleine dingen te doen in de wereld. Wees eenvoudig en nederig in de wereld, zodat grootsheid ongehinderd door je heen kan stromen.

Deze oefening vereist herhaling op het uur en een diepe beschouwing in je twee langere oefenperiodes, waarin je je geest actief betrekt bij het begrijpen van de betekenis van het idee van vandaag. Gebruik je geest om te onderzoeken. Sta jezelf toe deze dingen in overweging te nemen. Vertrouw niet op conclusies, maar ga door met je onderzoek. Dit is de juiste manier om je geest te gebruiken, die je tot een groter begrip zal leiden. Hier weeft de geest niet slechts visioenen en illusies om zichzelf te onttrekken aan zijn eigen angst. Hier onderzoekt de geest zijn eigen inhoud. Hier werkt de geest ten bate van de Kennis, zoals hij bedoeld is.

Oefening 166: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 167
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Met kennis ben je vrij in de wereld. Je bent vrij om je aan te sluiten. Je bent vrij om te vertrekken. Je bent vrij om afspraken te maken. Je bent vrij om afspraken aan te vullen en te wijzigen. Je bent vrij om jezelf over te geven. Je bent vrij om je los te maken. In Kennis ben je vrij.

Om er zeker van te zijn dat je de ware betekenis hiervan begrijpt en zijn onmiddellijke waarde voor jou realiseert in je huidige omstandigheden, moet je begrijpen dat je Kennis niet kunt gebruiken om jezelf te vervullen. Dit moet een stilzwijgend begrip zijn. Verlies dit nooit uit het oog, want als je denkt dat je Kennis gebruikt om jezelf te vervullen, zul je Kennis verkeerd interpreteren en niet ervaren. Je zult alleen maar proberen je illusies en je vluchtpogingen te versterken. Dit kan alleen maar de wolken die nu boven je hoofd hangen nog meer verduisteren. Dit kan alleen maar teleurstelling veroorzaken als een vorm van tijdelijke stimulans en je gevoel van isolement en ellende vergroten.

In Kennis ben je vrij. Nu is er geen beperking, want Kennis zal je slechts geven waar je bedoeld bent om gegeven te worden en zich via jou uitdrukken waar het de bedoeling is om uitgedrukt te worden. Dit zal je bevrijden van alle ongepaste betrokkenheid en verbintenissen en je leiden naar die personen die op je wachten. Dit zal je naar die omstandigheden leiden die voor jouw het meest gunstig zijn en voor anderen die erbij betrokken zijn. Hier is Kennis de gids. Hier ben jij de ontvanger. Hier lever jij de bijdrage. Er bestaat geen grotere vrijheid dan deze, want hierin ben je vrij.

Herinner jezelf aan dit idee op het uur en in je twee diepere meditatieoefeningen, betreed je opnieuw rust en stilte. Sta je geest opnieuw toe om stil te zijn, want hierin ben je vrij. Bereid jezelf voor op je oefeningen door het idee te herhalen en je aan je oefening te wijden. Zonder jouw overheersing zal je geest vrij zijn en zal zijn eigen diepte in Kennis ervaren.

Oefening 167: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 168
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Kijk terug op de afgelopen week. Kijk terug op elke les zoals die gegeven werd en op elke oefening die je hebt ervaren. Kijk terug op de hele week, zodat je het leerproces dat je nu onderneemt kunt versterken. Bedenk dat je leert om te leren. Bedenk dat je een beginnende student van Kennis bent. Bedenk dat je evaluatie, als die niet voortkomt uit Kennis, niet bruikbaar is. Zonder deze evaluatie zal blijken hoe je je betrokkenheid kunt versterken, hoe je je voorbereiding kunt versterken en hoe je aanpassingen kunt maken in je uiterlijke leven om je te ondersteunen in je streven. Dit kan worden gedaan zonder jezelf te veroordelen. Het kan worden gedaan omdat het noodzakelijk is, en je in staat bent te reageren op dat wat noodzakelijk is zonder jezelf of de wereld te straffen. Deze voorbereiding is noodzakelijk, want zij vertegenwoordigt jouw wil.

Neem vandaag in je lange oefenperiode de week met oprechtheid en diepgang door. Geef dit je volle aandacht, zodat je de geschenken kunt ontvangen waarop je je nu voorbereidt.

Oefening 168: Eén lange oefenperiode


Stap 169
Yellow Diamond Steps subtitle divider

De wereld bevindt zich binnenin jou. Je kunt dat voelen. Door kennis kun je de aanwezigheid van alle relaties voelen. Dit is de ervaring van God. Daarom houden je betekenisvolle relaties met andere individuen zo’n grote belofte in, want in oprechte verbondenheid met een ander kun je beginnen de verbondenheid met al het leven te ervaren. Daarom zoek je oprecht naar relaties. Dit is je ware motivatie in relaties – eenheid ervaren en je doel uitdrukken. Mensen denken dat hun relaties bedoeld zijn om hun fantasieën te vervullen en zich te sterken tegen hun eigen angst. Dit moet worden afgeleerd, zodat het ware doel van relaties kan worden onthuld en begrepen. Afleren komt dus eerst in het leerproces. Hierin leer je hoe je moet leren. Hierin leer je hoe je moet ontvangen.

Oefen deze dag op het uur, en denk aan je idee. Gebruik vandaag in je diepere meditaties opnieuw het woord RAHN om je verder in de diepte van Kennis te brengen. Herhaal het idee aan het begin van je oefening en herhaal dan bij elke uitademing het woord RAHN in stilte voor jezelf. Laat dit je geest richten. Laat dit je verbinden met de diepte van Kennis. Hier ga je dieper dan je ooit bent gegaan. Hierin zul je alles vinden wat je zoekt, en er zal geen verwarring heersen over de wereld.

Oefening 169: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 170
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Deze voorbereiding die je onderneemt is van eeuwenoude oorsprong. Ze wordt al eeuwenlang gebruikt, in deze wereld en ook in andere werelden. Zij is alleen aangepast in de taal en in haar relevantie voor jullie huidige tijd, maar zij bereidt de geest voor op de manier waarop geesten altijd zijn voorbereid in De Weg van Kennis, want Kennis verandert niet en de voorbereidingen passen zich alleen aan aan de huidige gebeurtenissen en het huidige inzicht, zodat zij relevant zijn voor de ontvangers. Toch blijft het ware voorbereidingsmechanisme onveranderd.

Je onderneemt een Aloude Rite in het terugwinnen van Kennis. Ontstaan uit de Grote Wil van het universum, is deze voorbereiding samengesteld voor de vooruitgang van studenten van Kennis. Je werkt nu samen met vele anderen, zowel in deze wereld als in andere werelden. Want Kennis wordt onderwezen in alle werelden waar intelligent leven bestaat. Jouw inspanningen worden dus ondersteund en verfraaid door de inspanningen van hen die zich samen met jou voorbereiden. Hierin vertegenwoordigen jullie een gemeenschap van leerlingen. Denk dus niet dat jouw inspanningen uniek zijn. Denk dus niet dat jij de enige bent in de wereld die zich bezighoudt met het terugwinnen van Kennis. Denk dus niet dat je geen deel uitmaakt van een gemeenschap van leerlingen. Dit zal je mettertijd duidelijker worden als je degenen begint te herkennen die zich samen met jou voorbereiden. Dit zal mettertijd duidelijker worden naarmate je ervaring van de aanwezigheid van je Leraren zich verdiept. Dit zal mettertijd duidelijker worden naarmate de resultaten van jouw Kennis zelfs voor jou duidelijk worden. Dit zal mettertijd duidelijker worden naarmate je je leven beschouwt als deel van een Grotere Gemeenschap van werelden.

Herinner jezelf op het uur aan je oefening. Ontvang in je diepere oefeningen in stilte het voordeel van allen die met jou oefenen. Herinner jezelf eraan dat je niet alleen bent en dat hun beloningen aan jou worden gegeven zoals jouw beloningen aan hen worden gegeven. Zo deel je samen in je prestaties. De kracht van je inspanning wordt zo gigantisch ondersteund door de inspanning en het geven van anderen, dat zij je eigen vermogens ver te boven gaat. Wanneer je dit beseft, zal dit je op alle mogelijke manieren aanmoedigen en voor altijd het idee uitbannen dat je ontoereikend bent voor de taken die je gegeven worden. Want jouw geven wordt aangevuld door het geven van anderen, en dit vertegenwoordigt de Wil van God in het universum.

Oefening 170: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 171
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Jouw geven is een bevestiging van je rijkdom, want je geeft uit je eigen rijkdom. Het is niet het geven van voorwerpen waarover Wij hier spreken, want je kunt al je bezittingen weggeven en dan niets overhouden. Maar wanneer je Kennis geeft, neemt Kennis toe. En wanneer je je ten geschenke geven van een voorwerp doordrenkt met Kennis, neemt Kennis toe. Daarom zul je, wanneer je Kennis ontvangt, haar willen geven, want dit is de natuurlijke uitdrukking van je eigen ontvankelijkheid.

Hoe kun je Kennis uitputten als Kennis de Kracht en de Wil van het universum is? Hoe klein uw voertuig, hoe groot de substantie die zich door u uitdrukt. Hoe groot is jullie relatie met het leven, en hoe groot zijn jullie die met het leven zijn. Er is hier geen verwaandheid. Er is hier geen zelfoverschatting, want je beseft dat je klein en groot tegelijk bent, en je erkent de bron van je kleinheid en de bron van je grootheid. Je erkent de waarde van je kleinheid en de waarde van je grootheid. Je erkent dan al het leven en niets blijft buiten je grote evaluatie van jezelf, die voortkomt uit liefde en waar begrip. Dit is dan het begrip dat je mettertijd moet cultiveren, waarbij je je opnieuw realiseert dat je inspanningen in deze worden verfraaid door de inspanningen van anderen die ook studenten van Kennis zijn in jouw wereld. Zelfs studenten in andere werelden verfraaien je inspanningen, want in Kennis is er geen tijd en afstand. Aldus heb je nu grote steun tot je beschikking, en daarin wordt je je bewust van je ware relatie met het leven.

Oefen op het uur en laat in je diepere meditaties het woord RAHN je meevoeren in Kennis. Zwijgend en in stilte, terwijl je wegzinkt in de diepten van Kennis, ontvang je de vrede en de bevestiging die je geboorterecht zijn.

Oefening 171: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 172
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je moet je Kennis terugwinnen. Dat is niet slechts een voorkeur die concurreert met andere voorkeuren. Het feit dat het een vereiste is in het leven geeft het de noodzaak en het belang dat het werkelijk verdient. Denk niet dat je vrijheid op enigerlei wijze gehinderd wordt door deze noodzaak, want je vrijheid is het gevolg van deze noodzaak en zal uit deze noodzaak voortkomen. Hier betreed je een wereld waarin je een vitale richting kiest in plaats van toevallige keuzes. Hier word je serieus betrokken bij het leven in plaats van een afstandelijke toeschouwer te zijn die slechts getuige kan zijn van je eigen ideeën.

De noodzaak van Kennis is dus het belang dat zij belichaamd voor jou en je wereld. Een welkome noodzaak dus, want ze bevrijd je van de toename en de belemmering van ambivalentie. Zij bevrijdt je van zinloze keuzes en leid je naar dat wat werkelijk van vitaal belang is voor jouw welzijn en voor het welzijn van de wereld. Kennis is een noodzaak. Jouw leven is een noodzaak. Het belang ervan is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld.

Als je dit in alle oprechtheid kunt begrijpen, zal dit elk gevoel van onwaardigheid of onverschilligheid dat je nog bezit, tenietdoen. Want als jouw leven een noodzaak is, dan heeft het een doel, betekenis en richting. Als jouw leven een noodzaak is, dan zijn alle andere levens ook een noodzaak. Daarin zul je niemand kwaad willen doen, maar juist proberen Kennis in iedereen te bevestigen. Deze noodzaak draagt dan de kracht en de richting in zich die je nodig hebt en verschaft je de genade en diepgang die je voor jezelf moet ontvangen. Een noodzakelijk leven is een zinvol leven. Kennis is een noodzaak. Geef je over aan je noodzaak, en je zult voelen dat je zelf een noodzaak bent. Dit zal je gevoel van onwaardigheid en schuld wegnemen en je weer in relatie met het leven brengen.

Oefen opnieuw op het uur, en laat in je twee meditatieoefeningen het woord RAHN je dieper meenemen in de aanwezigheid van Kennis zelf. De kracht van dit woord, een woord dat onbekend is in je eigen taal, zal resoneren met je Kennis en haar stimuleren. De middelen zijn dus mysterieus, maar het resultaat is concreet.

Oefening 172: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 173
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Doen wat nodig is zal je betrekken bij de vitaliteit van het leven, want het leven in de wereld, in al zijn vormen, houdt zich bezig met wat nodig is. Dit lijkt aanvankelijk beklemmend voor de mens, want hij is gewend te leven in een fantasie, waarin alles de voorkeur geniet en niets werkelijk noodzakelijk is.

Maar juist wanneer iets echt nodig is in het leven, ook al is het een benarde omstandigheid, zijn mensen in staat zich even te bevrijden van hun fantasieën en voelen zij doel, betekenis en richting. Dit is dan een geschenk aan de mensheid, maar mensen geven zichzelf dit geschenk meestal alleen onder benarde omstandigheden.

Nu moet je onder gelukkigere omstandigheden leren dit te ontvangen en de noodzaak ervan te verwelkomen als een alles goedmakende eigenschap in je leven, want je wilt nodig zijn, je wilt erbij horen, je wilt vitaal zijn en je wilt een wezenlijk deel uitmaken van de gemeenschap. Dit is allemaal noodzakelijk. Het is niet slechts een voorkeur van jouw kant. Het kan niet voortvloeien uit een toevallige keuze, maar uit een diepe overtuiging, want je grotere geven moet voortkomen uit een diepe overtuiging, wil het groots en volledig zijn. Anders zul je bij de eerste tegenslag of teleurstelling alleen achterblijven en je terugtrekken in fantasie en illusie.

Verwelkom dan de noodzakelijkheden van deze dag. Verricht kleine taken zonder klagen, want ze zijn klein. Volg je vandaag in voorbereidingsprocedure, want die is noodzakelijk en groot. Verwar het grote en het kleine niet, want het kleine dient slechts om het grote uit te drukken. Probeer niet het kleine groot of het grote klein te maken. Begrijp hun ware relatie tot elkaar, want in jou bevindt zich zowel het grote als het kleine. In jou wil het grote zich uitdrukken via het kleine.

Voer daarom vandaag je alledaagse activiteiten uit. Doe vandaag wat nodig is. Herinner jezelf op het uur aan Ons idee voor vandaag, en geef je over aan je oefening, zodat je dag een dag van geven en ontvangen wordt. Ga in je diepere meditatiebeoefening de stilte binnen en gebruik het woord RAHN om je diep in meditatie te brengen. Doe dit omdat het nodig is. Doe dit uit noodzaak en je zult de kracht van je eigen wil voelen.

Oefening 173: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 174
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je leven is noodzakelijk. Het is geen biologisch ongeluk. Het is geen toevallige omstandigheid dat je op deze wereld bent aangekomen. Jouw leven is noodzakelijk. Als je je kon herinneren wat je hebt doorgemaakt om in deze wereld te komen en de voorbereiding die daarvoor nodig was – zowel in deze wereld als daarbuiten – dan zou je het belang van je aanwezigheid hier beseffen en het belang van de Kennis die je in je draagt. Jouw leven is noodzakelijk. Hier is geen sprake van een vorm van hoogmoed. Het is eenvoudig een herkenning van de waarheid. In je beoordeling van jezelf is je leven ofwel zielig ofwel grandioos. Toch heeft de noodzaak van je leven niets te maken met je beoordelingen, hoewel je beoordelingen je dichterbij of verder van deze ene ware herkenning kunnen brengen.

JE LEVEN IS NOODZAKELIJK. Begrijp dit en het zal je oordelen over en en veroordelen van jezelf uitbannen. Begrijp dit en het zal nederigheid brengen in je grandioze ideeën over jezelf. Begrijp dit en je plannen kunnen op den duur worden aangepast aan Kennis zelf, want je leven is noodzakelijk.

Herhaal deze verklaring op het uur en denk erover na, ongeacht je emoties, je omstandigheden en gangbare gedachten, want Kennis is groter dan gedachten en is bedoeld om gedachten te sturen. Laat het woord RAHN je in je twee meditatieoefeningen diep in de oefening meenemen. Voel de noodzaak van je eigen leven – de waarde en het belang ervan. Dit is iets dat je direct kunt ervaren. Het vereist geen evaluatie van jou. Het vereist niet dat je jezelf als belangrijker beschouwt dan anderen. Het is slechts een diepgaande ervaring van de werkelijkheid, want jouw leven is noodzakelijk. Het is noodzakelijk voor jou. Het is noodzakelijk voor jouw wereld. Het is noodzakelijk voor het leven zelf.

Oefening 174: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 175
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Als je terugblikt op de oefeningen van deze week, besef dan opnieuw de waarde van het jezelf geven aan de oefening. Jezelf geven aan de oefening is dus de eerste stap in het begrijpen van de ware betekenis van geven en de ware betekenis van doel in de wereld.

Kijk in je ene langere oefenperiode terug op de week die net voorbij is. Kijk terug op je betrokkenheid bij de oefening van elke dag en denk na over de betekenis van het idee van elke dag. Geef dit vandaag tijdens je lange oefenperiode je volledige aandacht, en besef, terwijl je getuige bent van je eigen ontwikkeling, dat je jezelf voorbereidt om aan anderen te geven.

Oefening 175: Eén lange oefenperiode.


Stap 176
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Ervaar op elk uur van deze dag dat je Kennis volgt. Neem kleine beslissingen over kleine dingen als het nodig is, maar neem geen grote beslissingen zonder Kennis. Je hebt een persoonlijke geest om kleine, onbeduidende beslissingen te nemen. Maar grotere beslissingen moeten genomen worden met Kennis.

Volg Kennis vandaag op het uur. Sta toe dat haar vrede en zekerheid bij je verblijft. Sta toe dat haar algemene richting door jou wordt onderscheiden. Sta toe dat haar kracht je raakt. Sta haar toe zichzelf aan jou te geven zoals je nu leert jezelf aan haar te geven.

Treed in je twee langere meditatieoefeningen van vandaag, met het woord RAHN, diep binnen in Kennis. Treed diep binnen in de aanwezigheid van het leven. Treed diep binnen in deze ervaring. Blijf je geest richten op deze vaardigheid. Blijf alles opzijzetten wat je beïnvloedt of tegenhoudt. Op die manier train je de geest en bereid je hem ook voor op datgene wat voor hem het meest natuurlijk is.

Volg Kennis deze dag. Als Kennis iets aangeeft en je bent er heel zeker van, volg het dan en wees opmerkzaam. Kijk wat er gebeurt en probeer Kennis te leren onderscheiden van je impulsen, je wensen, je angsten en je ontwijkingen. Dit moet je leren door ervaring.
Op deze manier worden Kennis en alles wat zich voordoet als Kennis in contrast uit elkaar getrokken. Dit zal je meer zekerheid en meer zelfvertrouwen geven, dat je in de tijden die komen gaan nodig zult hebben.

Oefening 176: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 177
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Een grotere eerlijkheid wacht op je om ontdekt te worden. Je moet een grotere eerlijkheid gebruiken ten behoeve van jezelf. Het is niet voldoende om te weten hoe je je voelt. Het is een grotere vereiste te voelen wat je weet. Dit is een grotere eerlijkheid en een eerlijkheid die in harmonie is met het leven zelf, een eerlijkheid die de ware vooruitgang van alle wezens in de wereld weerspiegelt. Dit betekent niet gewoon uiten en eisen dat je persoonlijke intentie wordt uitgevoerd. In plaats daarvan wordt geëist dat de noodzaak van het leven in jou zich uitdrukt op een manier die authentiek is voor het leven zelf. De vorm en de wijze waarop dit tot uitdrukking komt, zullen vervat zijn in de boodschappen die je aan anderen zult moeten overbrengen wanneer de tijd daar is.

Leer dan te voelen wat je weet. Dit is een grotere eerlijkheid. Het vereist zowel openheid als terughoudendheid. Het vereist zelfonderzoek. Het vereist objectiviteit over je leven. Het vereist stilte en vrede, maar ook het vermogen om je geest actief te betrekken bij het onderzoek. Zo wordt alles wat je tot nu toe geleerd hebt, ingebracht en gebruikt in de oefening van vandaag.

Herinner jezelf op het uur van de oefening van vandaag eraan en sta er serieus bij stil op het moment waarin je je bevindt. Betreed tijdens de langere oefeningen van vandaag opnieuw de stilte en betrek je geest bij deze zinvolle activiteit. De geest moet in de nabijheid van zijn Aloude Thuis worden gebracht om troost en vrede te vinden. Dit vereist in het begin zelfdiscipline, maar als de verbintenis eenmaal is aangegaan, voltrekt het proces zich op natuurlijke wijze.

Leer vandaag eerlijker te worden. Leer een groter niveau van eerlijkheid te onderscheiden, een oprecht niveau van eerlijkheid dat je eigen aard bevestigt en je hoogste doel niet verraadt.

Oefening 177: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 178
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Dit is een speciale dag om de aanwezigheid van echte relaties in je leven te erkennen. Het is een speciale dag van het erkennen van de geschenken die je hebt gekregen. Het is een dag voor dankbaarheid.

Herhaal dan op het uur deze uitspraak en neem even de tijd om degenen die aan jou hebben gegeven in herinnering te brengen. Probeer heel zorgvuldig te denken aan de personen die jou hebben bevoordeeld, zowel door hun wijsheid als door hun dwaling te demonstreren. Denk aan hen die je de weg hebben gewezen die je moet gaan en de weg die je niet moet gaan. Als je dit verder onderzoekt in je twee langere oefenperiodes van vandaag, probeer dan zorgvuldiger na te denken en sta elk individu dat in je opkomt toe om het onderwerp van je onderzoek te zijn. Dit is een actieve oefentijd in je meditatieperiodes.

Herhaal in je langere oefenperioden de uitspraak aan het begin van de oefening en laat individuen naar je toe komen. Leer hun bijdrage aan het terugwinnen van Kennis te herkennen. Leer hun bijdrage te herkennen aan je fysieke en emotionele welzijn. Leer te herkennen hoe zij jou gediend hebben. Op deze manier kan je hele concept van geven en ontvangen en van dienstbaarheid in de wereld worden uitgebreid en ontwikkeld. Dit zal je een ware visie op de wereld geven, zodat je kunt leren mededogen te hebben met jezelf en met anderen.

Dit is dus een dag van bevestiging en een dag van dankbaarheid. Laat je oefeningen zinvol en effectief zijn, zodat je hun beloning kunt ontvangen.

Oefening 178: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 179
Yellow Diamond Steps subtitle divider

De wereld in zijn grootsheid en in zijn dwaasheid leert je wat je moet waarderen en wat je als waarheid moet herkennen. Wil je dit onderscheid kunnen maken, dan moet het contrast in het leren evident zijn. Om onderscheid te maken tussen wat waar is en wat onwaar is en tussen wat zinvol en wat zinloos is, moet een contrast in het leren aanwezig zijn. Je moet het betekenisloze proeven om de ware aard en inhoud ervan te ontdekken, en je moet het betekenisvolle proeven om de ware aard en inhoud ervan te ontdekken. De wereld bied je voortdurend de gelegenheid om beide te doen.

Op dit moment is je behoefte om het ware steeds meer te proeven, en daarom benadrukken Wij dit nu in je dagelijkse oefening. Je hebt je al zozeer overgegeven aan het onware dat het je geest en aandacht heeft gedomineerd. Nu voeden Wij je met het ware, maar je moet ook leren profiteren van wat het onware je heeft gegeven. Dan hoef je het onware niet meer te onderzoeken. Het onware heeft zich al aan je gepresenteerd. Nu leer je zijn presentatie te herkennen en gebruik te maken van het voordeel dat het je kan bieden. Het enige voordeel dat het onware je kan bieden is dat je leert inzien dat het geen inhoud heeft, zodat je kunt verlangen om te weten wat waar is en een groter vermogen hebt om dat te ontvangen.

Dus dank de wereld vandaag voor haar steun, voor haar grootsheid en haar dwaasheid, voor haar momenten van inspiratie en voor haar groot vertoon van illusie. De wereld die je tot nu toe ziet bestaat grotendeels uit de fantasie van individuen, maar valt een grotere wereld voor je te zien, een wereld die er daadwerkelijk is, een wereld die ook in jou Kennis, waardering en ware toepassing van jezelf zal opwekken. Want het is jouw doel om de evolutie van deze wereld te dienen, zoals het het doel van de wereld is om jouw evolutie te dienen.

Onderzoek vandaag in je twee langere oefenperiodes dit idee actief met je geest. Gebruik je geest om te begrijpen hoe de wereld jou heeft gesteund. Denk hier heel zorgvuldig over na. Dit is geen oppervlakkig onderzoek. Het is een onderzoek dat je noodzakelijkerwijs en serieus moet verrichten, want het zal je levenservaring bepalen, zowel in het heden als in de toekomst.

Denk op het uur aan Onze verklaring voor vandaag en houd die in gedachten als je de wereld bekijkt. Laat deze dag niet aan je voorbijgaan. Deze dag is een dag van herkenning, een dag van dankbaarheid en een dag van wijsheid.

Oefening 179: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 180
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Wanneer je klaagt over het leven, vraag je om Kennis. Kennis heeft haar eigen verklaring over het leven, maar die is heel anders dan de klaagzang die je in jezelf en om je heen hoort. Herken daarom, als je vandaag de Kennis benadert, de aard van het geklaag – hoe dat je zwakheid en de overheersing van de wereld over jou benadrukt en hoezeer dat in contrast staat met wat je nu leert. Je leert nu om je grootsheid en je overheersing over de wereld te ontdekken. Je hebt een relatie met de wereld. Laat deze relatie gezond en betekenisvol worden. Laat de bijdrage van de wereld aan jou gegeven worden. Laat jouw bijdrage aan de wereld gegeven worden.

Bedank daarom de wereld vandaag nogmaals voor wat zij jou heeft gegeven. Ga vandaag in je diepere meditatieoefeningen in stilzwijgen de stilte binnen. Gebruik het woord RAHN om je te helpen hier diep naar binnen te gaan. Gebruik het woord RAHN om je geest en denken te oriënteren, zodat je geest zich kan verenigen met de klank van dit ene oude woord.

Dit is een dag van belangrijke bijdrage. Klaag niet over deze dag. Besef dat alles wat er gebeurt voor jou een gelegenheid is om je oefening toe te passen en de ware vermogens van je geest te ontwikkelen. Klagen zou slechts een ontkenning zijn van de bijdrage van de wereld aan jou. Ontken dit daarom niet. Klaag vandaag niet over de wereld, zodat je haar gaven kunt ontvangen.

Oefening 180: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 181
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Kennis bezit het ware zaad van de liefde, niet de liefde die slechts een sentiment is, niet de liefde die een vorm van roes is rond een dringend verlangen dat voortkomt uit angst. Kennis is het zaad van ware liefde, niet de liefde die wil veroveren, bezitten en domineren, maar de liefde die wil dienen, bekrachtigen en bevrijden. Word vandaag de ontvanger van deze liefde, zodat zij door jou naar de wereld kan stromen, want zonder jouw ontkenning zal zij dit zeer zeker doen.

Herhaal op het uur deze uitspraak en voel de volle impact ervan, ongeacht de omstandigheid waarin je je bevindt. Sta toe dat elke omstandigheid je oefening ondersteunt, en je zult merken dat je oefening een steeds krachtiger effect zal hebben op je externe leven. Ga vandaag in je twee diepere oefeningen de aanwezigheid van Kennis binnen en ontvang haar liefde. Bevestig je waardigheid en ontvankelijkheid. Laat je pretenties over jezelf en de wereld varen, en sta jezelf toe een ervaring te hebben die de waarheid voorbij elke veronderstelling zal aantonen. Dit is vandaag jouw oefening. Dit is jouw geschenk aan jezelf, aan jouw wereld en aan jouw Schepper, zodat je het geschenk van liefde mag ontvangen.

Oefening 181: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 182
Yellow Diamond Steps subtitle divider

Vandaag markeert een belangrijk keerpunt in je voorbereiding. Vandaag markeert de voltooiing van de eerste fase van je voorbereiding en het begin van een nieuwe fase. Neem de afgelopen week in één lange oefenperiode door en neem dan de tijd om te bedenken hoe ver je bent gekomen en hoe ver je nog moet gaan. Herken je groeiende kracht en sterkte. Denk aan je uiterlijke leven en herken hoeveel er daar bereikt moet worden, zowel voor jezelf als voor het welzijn van anderen. Besef hoe weinig je weet en hoeveel je tot je beschikking hebt. Laat je niet door twijfel aan jezelf ontmoedigen in je streven, want je hoeft alleen maar deel te nemen om het grootste geschenk te ontvangen dat het leven je kan geven.

Blik terug op de afgelopen week en denk aan wat er tot nu toe in je voorbereiding is gebeurd. Observeer de ontwikkeling die zich de afgelopen maanden in je heeft voltrokken – het groeiende gevoel van aanwezigheid, het groeiende gevoel van innerlijke zekerheid, het groeiende gevoel van innerlijke kracht. Sta toe dat je uiterlijke leven zich begint te openen. Bepaalde dingen die eerder vaststonden zijn nu losgelaten, zodat ze voor jou herschikt kunnen worden. Sta toe dat je uiterlijke leven wordt herschikt, nu je het niet probeert te domineren voor je persoonlijke bescherming. Naarmate er een grotere zekerheid in je ontstaat, moeten de uiterlijke omstandigheden namens jou worden herschikt. Zo word je een bron van verandering en niet alleen de ontvanger ervan.

Besef hoe ver je bent gekomen, maar houd in gedachten dat je een beginnende student van Kennis bent. Laat dit je uitgangspunt zijn, zodat je weinig aanneemt en veel ontvangt. Vanuit dit grote referentiepunt zul je verder kunnen kijken dan de vooroordelen en de veroordeling van de mensheid. Je zult verder kunnen kijken dan een persoonlijk standpunt en een visie op de wereld hebben die de wereld wanhopig verlangt te ontvangen.

Oefening 182: Eén lange oefenperiode