Stappen naar Kennis | 183-266

Stap 183

IK ZOEK ERVARING GEEN ANTWOORDEN.
ZOEK ERVARING VANDAAG, want ervaring zal alle vragen beantwoorden en maakt vragen onnodig. Zoek ervaring vandaag zodat het je naar een grotere en grotere ervaring mag leiden. Het is beter voor jou om vragen te stellen aan Kennis en dan de ervaring te ontvangen die Kennis je geven kan. Je bent gewend om zo weinig te ontvangen in respons op je onderzoek. Een antwoord is zo erg weinig. Een waar antwoord moet een uitnodiging zijn om te participeren in een grotere voorbereiding, in een voorbereiding die jij nog niet voor jezelf hebt bereid maar die voor jou is bereid. Zoek daarom niet naar kleine dingen die je tijdelijk opluchting of comfort geven. Zoek naar datgene wat de fundering van je leven is, die jou als nooit eerder van leven kan voorzien.
VANDAAG IN JE TWEE DIEPERE OEFENINGEN, wees ontvankelijk jegens deze ervaring. Je kunt het woord RAHN gebruiken wanneer je dat behulpzaam vindt, maar ga dieper binnen in de ervaring van Kennis. Zoek niet naar antwoorden. Ideeën zullen naar jou toe komen op hun eigen tijdstip en op hun eigen manier. Daar kun je zeker van zijn. Wanneer je geest er klaar voor is, dan zal het werkelijk ontvankelijk worden en werkelijk in staat zijn om uit te dragen wat het ontvangt. Dit is de erkenning die je nodig hebt. Het moet ontstaan uit een grootse ervaring.
HERINNER JEZELF IEDER UUR AAN JE OEFENING en realiseer je dat het een authentieke ervaring is wat je zoekt en niet alleen de antwoorden. Je geest is vol van antwoorden en ze hebben tot nog toe je vragen niet beantwoord.
OEFENING 183: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 184

MIJN VRAGEN ZIJN GROTER DAT IK ME EERDER HAD GEREALISEERD.
WAAR JE WERKELIJK OM GEVRAAGD HEBT is veel groter dan wat je eerder overwogen hebt. Al zijn je vragen naar boven gekomen vanwege onmiddellijke omstandigheden, je vraagt voor veel meer dan onmiddellijke oplossingen voor dringende dingen. Onmiddellijke oplossingen zullen gegeven worden, maar vanuit een Grotere Bron. Het is deze Grotere Bron die je zoekt, want je zoekt hier om je aard te realiseren en je zoekt hier om de voorbereiding te vinden die het je mogelijk maakt om je geschenken te geven zodat je werk in de wereld compleet mag zijn. Begrijp daarom ,dat je hier bent om te dienen. Je bent hier om te geven. En dat doende zul je je vervulling vinden. Dit zal geluk teweegbrengen voor jou.
IN JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES vandaag treed je opnieuw de rust en stilte binnen, er rekening mee houdend dat stilte de geest cultiveert om te ontvangen. In de stilte zul je ontdekken dat je de dingen al weet, welke je eerder verwaarloosd hebt. Van deze oefenperiodes zal je geest meer verfijnd worden en een grotere diepte verkrijgen, grotere concentratie en een grotere focus in alle aspecten van je leven.
WAT JE ZOEKT VANDAAG is iets wat groter is dan je je ooit gerealiseerd had. Je zoekt om de betekenis van je Kennis te weten, door middel van zijn demonstratie.
OEFENING 184: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 185

IK BEN IN DE WERELD GEKOMEN MET EEN DOEL.
OPNIEUW BEVESTIGEN WE DEZE GROTE WAARHEID ,waarvan jij vanuit jouw Kennis weet dat dat waar is. Ongeacht je huidige staat van persoonlijke ontwikkeling, de realiteit van de waarheid van je doel blijft bestaan. Daarom herhalen we van tijd tot tijd bepaalde lessen die essentieel zijn voor je welzijn en ontwikkeling. We geven het verschillende bewoordingen van tijd tot tijd ,zodat je er een veel grotere ervaring door krijgt. Op deze manier zullen ze hun weg kunnen vinden naar je hart ,zodat je hart zijn weg kan vinden tot je bewustzijn.
JE BENT HIER OM TE DIENEN. Je bent hier omdat je een overvloed hebt aan Kennis. Ondanks de omstandigheden in je leven, je eigen gevoel van armoede zal voor altijd verdwijnen wanneer Kennis in je verschijnt, want er kan geen gevoel van verlies zijn wanneer Kennis wordt ervaren en geuit. Dit is de belofte van dit programma van voorbereiding. Dit is de belofte van je leven. Dit is je bestemming en je missie hier. Van hieruit zal je specifieke roeping in de wereld gegeven worden. Het zal heel specifiek op je activiteiten en gedrag toegespitst zijn. Voordat dit kan gebeuren moet je geest gecultiveerd worden en je leven opnieuw gearrangeerd worden en in originele balans ,zodat het je Kennis mag reflecteren en niet alleen je angsten en wensen. Een groter leven moet uit een Grotere Bron vanuit jou komen. Een groter leven is nu mogelijk gemaakt voor jou.
JE BENT HIER OM TE DIENEN, maar om te dienen moet je ontvangen. In je langere oefenperiodes van vandaag, oefen ontvankelijkheid. Ga dieper in je stilte oefening. Cultiveer deze oefening. Je leert nu de specifieke vaardigheden die je zullen helpen dit te doen. Wanneer je wil wordt ervaren, zullen de methoden vanzelf volgen. We geven net zoveel methoden als nodig met de bedoeling om je geest in de juiste richting te krijgen. Vanaf hier kun je je oefening verfijnen om datgene wat je nodig hebt te verkrijgen zonder de instructies te verraden die in deze leergang gegeven worden.
VOLG DAAROM DE RICHTINGEN DIE GEGEVEN WORDEN en maak zo weinig mogelijk aanpassingen als mogelijk. Wanneer je leert om te werken met je natuurlijke aard zul je leren het toe te passen ten bate van jezelf. Oefen ieder uur zodat je oefening overal met je naar toe gaat en zodat alles wat met gebeurt vandaag een deel van je oefening zal zijn.
OEFENING 186: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 186

IK BEN ONTSTAAN UIT EEN ALOUDE NALATENSCHAP.
JE BENT ONTSTAAN UIT EEN ALOUDE NALATENSCHAP. Dit zal vanzelf in je geest opkomen, al is het voorbij woorden en voorbij beschrijving. In essentie is het een zuivere ervaring van het leven en van inclusie. Wat wordt herinnerd in deze ervaring zijn die relaties die je tot nu toe hebt gecultiveerd, in je evolutie in deze tijd. Alleen de herbevestiging van relaties kunnen overgedragen worden voorbij je leven in deze wereld. De individuen die je teruggeroepen hebt tot jezelf, als je spirituele familie ,bestaan nu als je spirituele familie. Zij vormen het groeiende lichaam van Kennis en inclusie in het leven, welke je nu in staat bent te ervaren.
JE BENT HIER OM JE SPIRITUELE FAMILIE TE DIENEN, je kleine leergroep die samen hebben gewerkt gedurende vele eeuwen en omstandigheden om hun leden te cultiveren en vooruitgang te boeken, zodat je groep zich kan aansluiten bij andere groepen en zo verder. Zoals stromen bij elkaar komen in een groter en grotere stroom van bewegend water, volg jij je onvermijdelijke koers naar de bron van je leven. Dit is de natuurlijke manier, de originele weg, de weg die bestaat voorbij alle speculatie en filosofie, voorbij alle angst en ambities van de mensheid. Dit is de weg van dingen – voor altijd mysterieus, voorbij je begrip en toch volledig beschikbaar om je te dienen in de onmiddellijke omstandigheden in je leven. Dit is de grootsheid van het mysterie van je leven en dit is de toepassing in zelfs het kleinste detail van je leven. Dus je leven hier is compleet.
JE BENT ONTSTAAN UIT EEN GROOTS NALATENSCHAP . Dus grootsheid vergezeld jou vanwege je relaties. Ontvang die Nalatenschap in stilte, in je twee diepe meditatie oefeningen vandaag en erken het ieder uur. Sta vandaag zowel de demonstratie van de realiteit als de ontkenning van deze grote waarheid toe, want wanneer je de wereld ziet in zijn ontkenning, proberend om te handelen vanuit de vervanging van Kennis, dan zul je leren om Kennis te waarderen en te realiseren dat Kennis hier al is.
OEFENING 186: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 187

IK BEN EEN BEWONER VAN DE GROTERE GEMEENSCHAP VAN WERELDEN.
JE BENT NIET ALLEEN EEN MENSELIJK WEZEN in deze ene wereld. Je bent een bewoner van de Grotere Gemeenschap van Werelden. Dit is het fysieke universum die je herkent door middel van je zintuigen. Het is veel groter dan je nu kunt begrijpen. De omvang van zijn relaties zijn veel groter dan je je ooit kunt voorstellen, want de realiteit is altijd groter dan verbeelding.
JE BENT EEN BEWONER VAN EEN GROTER FYSIEK UNIVERSUM. Dit erkent niet alleen je Afkomst en jouw Erfenis alsook jouw doelstelling in het leven in deze tijd, want de wereld van de mensheid groeit naar het leven in de Grotere Gemeenschap van de Werelden toe. Dit weet je, al zal je geloof hier op dit moment geen rekening mee houden.
VANDAAG, IEDER UUR, bevestig je burgerschap in de Grotere Gemeenschap van Werelden, want dit bevestigt een groter leven welke je nu begint te ontdekken. In je twee meditatie oefeningen, betreedt opnieuw de stilte en rust. Deze groeiende ervaring van stilte zal het mogelijk maken om alle dingen te begrijpen, want je geest was gecreëerd om Kennis op te nemen en dit is hoe begrip ontstaat. De opeenstapeling van ideeën en de opeenstapeling van theorieën kunnen geen Kennis of begrip vormen, want begrip is ontstaan uit ware affiniteit en ervaring. Dit heeft hierin geen parallel in de wereld en kan dus de wereld dienen die jij waarneemt.
OEFENING 187: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 188

MIJN LEVEN IN DEZE WERELD IS BELANGRIJKER DAN IK ME OOIT REALISEERDE.
Is dit een grandioos idee? Nee, dat is het niet. Misleid dit idee je behoefte aan bescheidenheid? Nee, dat doet het niet. Je bent hier voor een groter doel dan je het had voorgesteld, want je verbeelding bevat niet je doel in het leven. In het leven is alleen doelstelling en alle dingen die vervangingen zijn voor dit doel, welke ontstaan zijn uit angstige verbeelding. Je bent hier om een groter leven te leven dan je je nochtans gerealiseerd had en deze grootsheid is wat je in je draagt. Het zal geuit worden in de eenvoudigste levenswijze en in de eenvoudigste activiteiten. Activiteiten zijn geweldig vanwege de essentie die ze overbrengen, niet vanwege de stimulatie die ze opwekken in andere mensen.
BEGRIJP DIT ONDERSCHEID HEEL NAUWKEURIG en je zal beginnen te leren om grootsheid van nietigheid te onderscheiden en te leren hoe nietigheid grootsheid kan dienen. Dit zal ieder aspect van jezelf integreren, want een deel van jou is groot en een deel van jou is klein. Je persoonlijke verstand en je fysieke lichaam zijn klein en zijn bedoeld om de grootsheid van Kennis te dienen. Dit integreert je. Dit is wat het leven ook integreert. Hier is geen ongelijkheid, want alles werkt samen om een groter doel te dienen,die jij bent gekomen om te dienen.
IN JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES VANDAAG verbind je geest actief om deze dingen te proberen begrijpen. Je begrip zal ontstaan vanuit je onderzoek, niet alleen uit ideeën die je bemoedigend voor jezelf of persoonlijk aangenaam vindt. Gebruik je geest om te onderzoeken. Met gesloten ogen, denk aan deze dingen. Concentreer je zorgvuldig en wanneer je je concentratie beëindigt laat je alle ideeën los en betreed je de stilte en rust. Dus, de geest is betekenisvol aangewend en dan wordt het in stilte gebracht. Dit zijn de twee functies van de geest, die je zal beoefenen vandaag.
HERINNER JEZELF AAN JE OEFENING ieder uur en gebruik deze dag voor je ontwikkeling,die je geschenk voor de wereld is.
OEFENING 188: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 189

MIJN SPIRITUELE FAMILIE BESTAAT OP ALLE PLAATSEN.
JE SPIRITUELE FAMILIE IS GROTER DAN JE JE REALISEERT. Het bestaat in vele werelden. Zijn invloed is overal. Dat is waarom het zo betekenisloos is te bedenken dat je alleen bent wanneer je deel uitmaakt van iets zo fenomenaal wat het grootste van alle doelstellingen dient. Je moet al je zelfoordelen opgeven en je gevoel van nietigheid om dit te weten, want je hebt je geïdentificeerd met je gedrag in de wereld die gering is. Je hebt je geïdentificeerd met je persoonlijke verstand en je fysieke lichaam, die gering zijn. Maar nu begin je je relatie met het leven zelf te realiseren door Kennis, welke groot is. Dit is gedaan zonder sancties te treffen jegens het persoonlijk verstand of fysieke lichaam, want zij worden nuttig en aangenaam wanneer ze leren een groter doel te dienen. Dan is het lichaam gezond en het persoonlijk verstand is benut, zij geven dan een betekenis weer die ze nu ontberen.
WAT JE FYSIEK NODIG HEBT IS GEZONDHEID, maar je gezondheid is er om een groter doel te dienen. Je hebt een juist gebruik nodig voor je persoonlijke verstand, die het betekenis en waarde geeft, want het zoekt alleen maar om opgenomen te worden in datgene wat betekenisvol is. Wat mogelijk maakt dat je persoonlijke verstand en je fysieke lichaam hun rechtmatige plaats in je leven vinden is Kennis, wat jou een doel, betekenis en richting biedt.
DIT IS WAAR IN ALLE WERELDEN. Dit is waar in het gehele fysieke universum waar jij een bewoner van bent. Vergroot het beeld van jezelf zodat je leert objectief te zijn over je wereld. Pas niet alleen maar menselijke waarden, aannames en doelen toe in jouw wereld, want dat verblind je voor het doel en evolutie in de wereld en maakt het veel moeilijker voor je om te waarderen dat je een bewoner bent van een groter leven.
VANDAAG, IN JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES, verbind je geest door middel van een actief onderzoek met dit idee. Besteed de eerste vijftien minuten verbonden met het onderzoek in allebei je langere oefenperiodes. Probeer serieus de betekenis van het idee van vandaag te onderzoeken. Wanneer dan je onderzoek afgerond is, sta dan je geest toe om opnieuw de stilte binnen te gaan. Realiseer het contrast tussen actief mentaal engageren en mentale stilte. Begrijp dat beide belangrijk zijn en elkaar complementeren. Ieder uur herhaal je het idee en overweeg het wanneer je de wereld om je heen waarneemt.
OEFENING 189: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 190

DE WERELD RIJST OP IN DE GROTERE GEMEENSCHAP VAN WERELDEN EN DAAROM BEN IK GEKOMEN.
Je bent in de wereld gekomen op een groot keerpunt, een keerpunt waarvan je alleen een deel zult zien in jouw leven. Het is een keerpunt waar jouw wereld contact verkrijgt met de werelden in zijn nabijheid. Dit is de natuurlijke evolutie van de mensheid, want het is de evolutie van al het intelligente leven in alle werelden. Jouw wereld is een Grotere Gemeenschap aan het zoeken. Dat vereist dat de interne gemeenschap van jouw wereld één wordt. Dat is ook een deel van de evolutie van al het intelligente leven in alle werelden. Jij bent gekomen om dit te dienen. Er zijn vele niveaus van dienen en vele dingen die bijgedragen moeten worden – op een persoonlijk, gemeenschappelijk en op een wereld niveau. Je bent deel van deze grote beweging in het leven, want je bent hier niet alleen voor je eigen doel. Jij bent hier om de wereld te dienen en in ruil daarvoor word je dus bediend.
VANDAAG IN JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES, onderzoek het idee voor vandaag. Geef het serieuze aandacht, observeer die ideeën die ermee in harmonie zijn en die ideeën die ermee in strijd zijn. Onderzoek beide gevoelens voor en tegen het idee. Onderzoek je voorkeuren, je vooroordelen, je overtuigingen, je hoop, je angsten en zo meer. Dit vormt het eerste gedeelte van elke oefenperiode. In het tweede gedeelte, betreed de rust en stilte, gebruik makend van het woord RAHN als je dat nuttig vindt. Herinner je dat beide mentale activiteiten noodzakelijk zijn en elkaar complementeren, zoals je in de toekomst zult leren. Herhaal ieder uur het idee voor vandaag. Geef jezelf toestemming dat het je voorziet van dat wat nodig is om de wereld op een nieuwe manier te zien.
OEFENING 190: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 191

MIJN KENNIS IS GROTER DAN MIJN MENSELIJKHEID.
JOUW KENNIS ONTSTAAT UIT HET UNIVERSELE LEVEN. Het verduistert je menselijkheid, maar geeft je menselijkheid ware betekenis. Een groter leven wenst zich te uiten in jouw wereld, in jouw tijd en in de omstandigheden die nu eigenlijk bestaan. Dus, het grote uit zich via het kleine en het kleine ervaart zichzelf als het grote. Dit is de manier van al het leven. Jouw mens zijn is zonder betekenis totdat het een grotere context dient en deel is van een Grotere Realiteit. Zonder dit is het meer een vorm van slavernij – een vrijheidsbeperking, eerder een begrenzing een belasting op je aard dan een bevestiging van je natuur.
JE KENNIS IS GROTER DAN JE MENSELIJKHEID. Dus, je mens zijn kan een bedoeling hebben, want het heeft iets om te dienen. Zonder dienstbaarheid is jouw menselijkheid alleen maar een vrijheidsbeperking, dat wat je begrenst en je gevangen houdt. Maar je mens zijn is bedoeld om een Grotere Realiteit ,welke je vandaag binnenin je draagt te dienen. Deze Realiteit zit in je, maar je bezit het niet. Je kan het niet voor je eigen persoonlijke vervulling gebruiken. Je kan het alleen ontvangen en toestaan dat het zich uit. Het zal zich manifesteren door jouw mens zijn en het zal je een grotere ervaring van jezelf geven.
IN JE LANGERE OEFENPERIODES VAN VANDAAG, geef jezelf toestemming om opnieuw de stilte binnen te gaan en herhaal dit idee ieder uur zodat je zijn ware betekenis overdenkt. Accepteer niet louter aannames of voorbarige conclusies, want het idee van vandaag vereist je diepe betrokkenheid. Leven heeft diepte. Je moet het doordringen. Je moet er binnen gaan. Je moet het ontvangen en van binnen onderzoeken. Dan zul je opnieuw verbonden worden met je natuurlijke relatie met het leven.
OEFENING 191: Twee oefenperiodes. Ieder uur oefening.
Stap 192
IK WIL DE KLEINE DINGEN NIET VERWAARLOZEN VANDAAG.
VERWAARLOOS DE KLEINE DINGEN NIET VANDAAG, die voor jou belangrijk zijn om te doen. Kleine dingen doen betekent op geen enkele manier dat je klein bent. Wanneer je je niet identificeert met je gedrag en activiteiten kun je je grootsheid toestaan te bestaan wanneer je ze onderneemt. Iemand die groot is kan kleine dingen doen zonder klacht. Iemand die met Kennis is kan gewone activiteiten ondernemen zonder enig gevoel van ongenade. Activiteiten zijn slechts activiteiten. Ze vormen niet je ware natuur van zijn. Je ware natuur van zijn is de bron van jouw leven, die zich zullen uiten voor jouw kleine activiteiten wanneer je leert het te ontvangen en het in juiste perspectief leert te zien.
VERWAARLOOS DE KLEINE DINGEN NIET. Geef om de kleine dingen zodat je leven in de wereld stabiel mag zijn en je op een juiste manier vooruit mag gaan. Vandaag, in je diepere oefeningen, betreed je opnieuw de grootsheid en diepte van Kennis. Omdat je aanwezig bent bij de kleine dingen, kun je nu deze tijd besteden aan devotie en geven. Op deze manier is je uiterlijke leven op de juiste wijze beheerd en je innerlijke leven is ook verzorgd, want je bent een bemiddelaar tussen het leven in grootsheid en het leven in de wereld. Dus, je bent aanwezig bij het kleine en je ontvangt het grote. Dit is je ware functie, want je bent hier om Kennis aan de wereld te geven.
ZOALS EERDER, HERHAAL JE OEFENING IEDER UUR. Neem het met je mee. Vergeet het niet.
OEFENING 192: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 193
IK ZAL ZONDER OORDEEL LUISTEREN NAAR ANDEREN VANDAAG.
LUISTER VANDAAG NAAR ANDEREN ZONDER OORDEEL. Kennis zal aangeven of wat ze zeggen van waarde is of niet. Het zal het doen zonder een vorm van oordeel, zonder te vergelijken en zonder enige evaluatie van jouw kant of wat dan ook. Kennis wordt aangetrokken door Kennis en wordt niet aangetrokken tot datgene wat geen Kennis is. Daarom zul je je rechtvaardige weg vinden ,zonder bij te dragen aan oordeel en haat aan de wereld. Dit is je innerlijke geleidingssysteem die jou dient. Het zal je brengen waar nodig en zal je leiden bij te dragen, waar je bijdrage van grote waarde kan zijn. Wanneer je naar anderen luistert zonder oordeel, zul je zowel Kennis als de vraag naar Kennis horen. Je zult zien waar Kennis bestaat en waar het ontkend wordt. Dit is natuurlijk. Je hoeft niet over mensen te oordelen om dit onderscheid te maken. Het is eenvoudig gekend.
LUISTER NAAR ANDEREN ZODAT JE JEZELF LUISTEREND ERVAART, want het is niet jouw taak de wereld te beoordelen of beslissen waar en hoe je geschenken gegeven gaan worden. Het is jouw taak jezelf te ervaren in het leven en Kennis toe te staan naar boven te komen, want Kennis geeft zichzelf wanneer en waar het doelmatig is. Dit veroorlooft jou om vrede te hebben, want je probeert niet de wereld te controleren.
LAAT JE OEFENING DIEP ZIJN. Oefen zoals eerder ieder uur. Luister naar anderen vandaag, zodat je jezelf mag ervaren in verhouding tot hen, zodat hun ware boodschap aan jou gegeven en begrepen wordt. Dit zal de aanwezigheid van Kennis aan jou bevestigen en tegelijkertijd de nood voor Kennis in de wereld .
OEFENING 193: Ieder uur oefening.
Stap 194
IK GA VANDAAG WAAR IK NODIG BEN.
VEROORLOOF JEZELF OM TE GAAN WAAR JE NODIG BENT, waar het nodig is voor jou om te gaan. Deze noodzaak voor actie, zal waarde en betekenis geven aan je activiteiten en zal jouw waarde in al je betrekkingen bevestigen deze dag. Ga waar je nodig bent, waar het nodig is te gaan. Onderscheid de werkelijke motivatie hiervoor en onderscheid het van welke vorm van schuld of verplichtingen naar anderen. Plaats geen kunstmatige eisen op jezelf. Sta anderen niet toe om kunstmatige eisen op jou te plaatsen, buiten je eenvoudige verplichtingen vandaag. Ga waar je echt nodig bent.
HERINNER JEZELF HIER IEDER UUR AAN, want zijn betekenis moet doorgrond zijn om ervaren te worden. Wanneer je gewoon bent aan schuld en verplichtingen, zal het idee van vandaag de moeilijkheid lijken te compliceren. Nochtans, het idee van vandaag is werkelijk een bevestiging van Kennis in jou, het leveren van een mogelijkheid voor Kennis om je te leiden en zijn waarden aan jou te demonstreren. Het heeft niets te maken met afhankelijkheid, want je moet onafhankelijk zijn van de bedrieglijke dingen om te volgen wat waar is. Dit is de waarde van alle onafhankelijkheid.
IN JE LANGERE OEFENPERIODE, ga diep in de Kennis. En wanneer je in de wereld bent, houd dit idee levend. Veroorloof jezelf om een diepere aanwezigheid te voelen in jezelf wanneer je in de wereld van aardse dingen bent, want je bent in de wereld van kleine beschouwingen. Grootsheid is hier om het kleine te dienen. Herinner je.
OEFENING 194: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 195
KENNIS IS KRACHTIGER DAN IK ME REALISEERDE.
KENNIS IS KRACHTIGER DAN JE JE REALISEERT. Het is ook veel wonderlijker dan je je realiseert. Toch ben je er bang voor vanwege zijn grote kracht. Je bent onzeker of het je zal domineren of je zal controleren, onzeker over waar het je zal brengen en wat je zal moeten doen en onzeker over wat het resultaat van dit alles zal zijn. Doch, als je je verwijderd van Kennis, zul je opnieuw de wereld van verwarring en verbeelding binnengaan. Wanneer je dichter bij Kennis komt, boek je zekerheid, bevestiging en een wereld van realiteit en doelbewustheid. Hoe kun je Kennis kennen van een afstand? Hoe kun je zijn betekenis vaststellen zonder zijn geschenken te ontvangen?
KOM DICHTERBIJ KENNIS VANDAAG. Sta het toe om stil in je te verblijven, terwijl je leert om er stil in te verblijven. Niets kan meer gecentreerd zijn in je natuurlijke ervaring dan de ervaring van Kennis. Wees blij dat het groter is dan je je realiseert, want je evaluatie is gering. Wees blij dat je het nu nog niet kunt begrijpen, want je begrip zal het alleen maar limiteren en zijn bruikbaarheid voor jou . Sta het grote toe om bij je te zijn, zodat je grootsheid gedemonstreerd en ervaren kan worden vandaag.
HOU DIT IDEE BIJ JE EN BEOEFEN HET IEDER UUR. Hou het in je gedachten de gehele dag. In je twee langere oefenperiodes, sta jezelf toe de diepte van Kennis te ervaren. Voel de kracht van Kennis. Versterk je besluit om dit te doen. Wijd je aan zelfdiscipline, want hier is zelfdiscipline wijs toegepast. Kennis is groter dan je je realiseert. Daarom moet je leren zijn grootsheid te ontvangen.
OEFENING 195: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 196
TERUGBLIK
KIJK TERUG OP DE LAATSTE TWEE WEKEN VAN VOORBEREIDING. Lees de instructies van iedere dag en kijk dan terug op jouw ervaring van de oefening van die dag. Begin bij de eerste dag van deze twee wekelijkse periode en volg elke dag stap voor stap. Je zult nu je voorbereiding beginnen terug te zien in twee wekelijkse tussenpozen. Dit is je nu gegeven omdat je perceptie en begrip beginnen te ontkiemen en te groeien.
HERINNER JE ELKE DAG. Probeer je oefening en ervaring terug te roepen. De lessen zelf zullen deze ervaring bij je terugroepen wanneer je ze vergeten bent. Probeer om de vooruitgang te zien van het leren, zodat je mag begrijpen hoe te leren. Probeer te zien wat Kennis bevestigt en dat wat Kennis ontkent in jezelf ,zodat je leert werken met deze tendensen.
EEN WARE STUDENT VAN KENNIS WORDEN zal grote zelfdiscipline eisen, grotere zekerheid van toepassing en grotere acceptatie van innerlijke waarde, dan datgene wat je ooit hebt ondernomen tot nu toe. Het volgen bereid je voor om een leider te worden, want alle grote leiders zijn grote volgelingen. De bron van je leiderschap vertegenwoordigt goedheid en waarheid, daarom is het zeker dat je moet leren het te volgen. En om het te volgen moet je leren hoe je ervan moet leren, hoe te ontvangen en hoe het te geven.
LAAT JE LANGE TIJD VAN TERUGBLIKKEN VANDAAG, welke twee uur van betrokkenheid kunnen overschrijden, een terugblik van de laatste twee weken zijn, hou al die dingen in gedachten. Word objectief over je leven. Er is hier geen veroordeling nodig, want je leert om te leren, je leert om te volgen en je leert om in dienst te staan van Kennis, want Kennis zal je zeker ten dienst zijn. Hier komen Kennis en jij in een waar huwelijk en in ware harmonie. Dan is Kennis krachtiger en jij bent krachtiger. Hier is geen ongelijkheid en alle dingen volgen hun natuurlijke koers van expressie.
GEBRUIK DEZE TERUGBLIK OM VERDER en dieper je voorbereiding te begrijpen hou in gedachten dat begrip altijd achteraf komt. Dit is een grote waarheid in De Weg van Kennis.
OEFENING 196: Eén lange oefenperiode
Stap 197
KENNIS MOET ERVAREN WORDEN OM GEREALISEERD TE WORDEN.
VANDAAG ZAL IK NIET DENKEN DAT IK KENNIS KAN BEGRIJPEN met mijn intellect of dat ik de grootsheid van het leven kan bevatten. Vandaag wil ik niet denken door louter een idee of aanname dat ik volledig toegang heb tot Kennis zelf. Dit realiserend, zal ik begrijpen wat van mij vereist wordt en wat ik aan mijn oefening moet geven, want ik moet van mezelf geven.
JE MOET VAN JEZELF GEVEN. Je kunt niet alleen maar aan ideeën denken en hopen dat ze je grootste nood zullen beantwoorden. Dit vandaag realiserend, herhaal je je oefening ieder uur en in je diepere meditaties geef je jezelf volledig aan de ervaring van Kennis. Treedt de stilte binnen. Sta jezelf toe om volkomen betrokken te zijn. Met dit zul je de kracht van je eigen geest oefenen ten behoeve van jezelf. Je zult je dan realiseren, dat je de kracht bezit om verwarring te verdrijven; je hebt de kracht om angst te verdrijven: je hebt de kracht om belemmeringen te verdrijven, omdat er de wil is om zich bewust te zijn van Kennis .
OEFENING 197: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 198
VANDAAG ZAL IK STERK ZIJN.
WEES STERK VANDAAG. Volg het plan dat je gegeven is. Hou jezelf niet tegen of verander de instructies op geen enkele manier. Hier zijn geen kortere wegen; er is alleen de directe weg. De stappen zijn jou gegeven. Volg ze. Wees sterk vandaag. Alleen je ideeën over jezelf spreken van zwakte. Alleen de evaluatie van jezelf zegt dat je pathetisch bent, onbekwaam of inadequaat. Je moet vertrouwen hebben in je kracht en dit vertrouwen beoefenen om je kracht te realiseren.
HERHAAL IEDER UUR DEZE VERKLARING en probeer het te ervaren in welke omstandigheid je je ook bevindt. In je twee diepere oefeningen van vandaag gebruik je kracht om je volledig met de stilte te verbinden. Sta je geest toe zich te bevrijden van de ketens van zijn eigen denkbeelden. Sta je lichaam toe om bevrijd te zijn van een gekwelde geest. Hierin zullen je geest en lichaam zich settelen in hun eigen natuurlijke functie en alle dingen in jou zullen op hun plaats vallen. Kennis zal zich dan kunnen uiten door je geest en door je lichaam. Hiervandaan zul je in staat zijn datgene wat groter is dan de wereld, in de wereld te brengen, en als resultaat zal je leven bevestigd worden.
OEFENING 198: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 199
DE WERELD DIE IK ZIE TREEDT TOE TOT DE GROTERE GEMEENSCHAP VAN WERELDEN.ZONDER DE LIMITATIE VAN EEN PUUR MENSELIJK STANDPUNT,zal het mogelijk zijn om de evolutie van je wereld in een grotere context te zien. De wereld zien zonder de vervorming van je persoonlijke wensen en angsten, zal het je mogelijk maken zijn grotere beweging te observeren en zijn globale richting te onderscheiden. Het is daarom essentieel dat je je de richting van jouw wereld realiseert, want dit is de context welke betekenis geeft aan jouw doel en specifieke roeping terwijl je in de wereld bent. Want je bent gekomen om de wereld in zijn huidige evolutie te dienen, en jouw geschenken zijn bedoeld om het te dienen in het toekomstige leven.
JOUW WERELD IS ZICH AAN HET VOORBEREIDEN om tot een grotere gemeenschap toe te treden. Het bewijs is overal als je maar kijkt. Zonder geloof of ontkenning, kunnen dingen eenvoudig herkent worden. Hierin is de demonstratie van leven duidelijk en hoeft niet onderscheiden te worden van complexiteit. Wat het leven gecompliceerd maakt is dat mensen van het leven willen wat het leven niet is, ze willen van zichzelf wat ze niet zijn en ze willen dat hun bestemming is wat hij niet is. En dan proberen ze profijt te behalen van het leven wat hun eigen idealisme bevestigt, en omdat het leven dit niet kan bevestigen, word alles ellendig, tegenstrijdig en complex. De mechanismes van het leven mogen gecompliceerd zijn in zijn ogenblikkelijke details, maar de betekenis van het leven is direct duidelijk voor iedereen die ziet zonder belemmering van oordeel of voorkeur.
HERKEN DAT JOUW WERELD ZICH AAN HET VOORBEREIDEN IS TOE TE TREDEN tot de Grotere Gemeenschap. Doe dit zonder deze ontkenning mooier te maken met je eigen verbeelding. Je hoeft de toekomst geen vorm te geven. Alleen de huidige koers van de wereld te begrijpen. Hierin zullen de betekenis van je eigen diepgewortelde mogelijkheden en hun toekomstige toepassing steeds meer duidelijk voor je worden.
HERHAAL DEZE VERKLARING IEDER UUR en overweeg het serieus, want het is de absolute fundering van je leven en het is belangrijk dat je dit begrijpt. Het is niet zomaar een geloof; het is de evolutie van de wereld. In de twee diepere meditatie oefeningen van vandaag, verbind je je geest actief in het overwegen van dit idee. Kijk naar je eigen overtuigingen die voor of tegen dit idee spreken. Kijk naar je eigen gevoelens hierover. Observeer jezelf objectief wanneer je probeert je met dit krachtige idee te verbinden. Dit is een tijd voor mentale verbintenis. Gebruik je oefenperiodes met complete toewijding en betrek jezelf er helemaal bij. Sta je geest toe ,door te dringen tot de vergankelijkheid van zijn eigen oppervlakkige ideeën.
IN KENNIS WORDT ALLES RUSTIG EN STIL. Alles wordt gekend. Hier begin je het verschil te onderscheiden tussen kennen en denken. Je realiseert je hoe denken alleen kan dienen in de voorbereiding voor Kennis, maar dat Kennis verreweg de omvang van het denken die elk individu in de greep houdt, overschrijdt. Hier zul je begrijpen hoe het intellect je spirituele natuur kan dienen. Hier begrijp je de evolutie van de wereld.
OEFENING 199: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 200
MIJN GEDACHTEN ZIJN TE KLEIN OM KENNIS TE BEVATTEN.
JE GEDACHTEN ZIJN TE KLEIN, want Kennis is groter. Je geloof is te beperkt, want Kennis is groter. Behandel Kennis daarom, met mysterie en probeer er geen vorm aan te geven, want het is groter dan dat, en zal je verwachtingen overschrijden. Sta dan Kennis toe om mysterieus te zijn zodat het zijn geschenken aan jou mag voortbrengen zonder terughoudendheid. Sta je denken en ideeën toe om aangewend te worden tot de zichtbare wereld die jij ziet, want hier kan jouw denken zich ontwikkelen op een bruikbare manier, wanneer je de mechanismen begrijpt van je fysieke leven en van de betrokkenheid met anderen. Sta nochtans Kennis toe, om voorbij de mechanische toepassing van je geest te gaan, zodat het kan stromen in elke situatie, het zegent en het doel, betekenis en richting geeft.
HERINNER JEZELF AAN DIT IDEE ieder uur en overweeg het serieus in welke situatie je je ook mag bevinden. In je twee meditatie oefeningen vandaag, sta jezelf opnieuw toe om de stilte binnen te gaan, gebruik makend van de RAHN oefening, wanneer je dat nuttig vindt. Sta jezelf toe voorbij ideeën te gaan. Sta jezelf toe voorbij gewoonte patronen van denken te gaan. Sta je geest toe om zichzelf te worden, want zij was gemaakt om Kennis te dienen.
OEFENING 200: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 201
MIJN INTELLECT WAS GEMAAKT OM KENNIS TE DIENEN.
DIT BEGRIJPEND, ZUL JE DE WAARDE VAN JE GEEST REALISEREN en je zult het niet afkeuren. Dit realiserend, zal je de waarde van je lichaam begrijpen en je zult het niet afkeuren. Want je intellect en je lichaam zijn alleen voertuigen om Kennis uit te drukken. Hierdoor,zal je een ontvanger van Kennis worden. Hierdoor, zul je je grote erfgoed herinneren. Hierdoor ,zul je je getroost weten door de zekerheid van je grote bestemming.
HIERIN IS GEEN ILLUSIE. Hierin is geen zelfbedrog. Hierin vinden alle dingen hun juiste orde. Hierin versta je de waarde van je intellect en wil je het geen taken geven waar het niet toe in staat is. Dus, je intellect wordt constructief toegepast en zal ontlast worden om het onmogelijke te proberen. Dit realiserend zul je zien dat je lichaam is gemaakt om je intellect te dienen en je zult de waarde begrijpen van je lichaam en zijn grote toepassing als een werktuig voor communicatie. Hierin zul je zijn beperkingen accepteren, want het zal beperkt moeten zijn. Je zal ook zijn mechanisme waarderen. Je zal alle ontmoetingen waarderen die je hebt met andere individuen in deze wereld. Je zal dan blij zijn dat je een intellect en lichaam hebt zodat je de kracht en de essentie van Kennis kan communiceren.
HERHAAL JE IDEE VAN VANDAAG IEDER UUR en overweeg het. In je twee diepere meditatie oefeningen, sta je intellect toe om stil te worden zodat het leert om te dienen. Je moet opnieuw dat leren wat natuurlijk voor je is, want je hebt het onnatuurlijke geleerd, wat nu afgeleerd dient te worden. Op zijn plaats zal het natuurlijke gestimuleerd worden, want wanneer het natuurlijke wordt gestimuleerd, wordt het ook uitgedrukt. Dan zal de geest zich opnieuw verbinden met zijn ware functie en alle dingen vinden hun ware waarde.
OEFENING 201: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 202
IK AANSCHOUW DE GROTERE GEMEENSCHAP VANDAAG.
JE KAN DE GROTERE GEMEENSCHAP AANSCHOUWEN, want je leeft in het midden van de Grotere Gemeenschap. Omdat je aan de oppervlakte van de wereld bent, in beslag genomen door menselijke inspanningen en beperkt door tijd en ruimte, betekent het niet dat je niet de grootsheid van de Grotere Gemeenschap kunt aanschouwen. Je zult dit aanschouwen door te kijken naar de hemel boven en te kijken naar de wereld beneden. Je kunt je dit realiseren door de verwantschap van de mensheid met het universum in het algemeen en door je te realiseren dat de mensheid maar een van de rassen is ,die zich evolueert om zijn intelligentie en zijn Kennis te ontwikkelen, zodat het een ware betrokkenheid heeft wanneer het naar voren treedt in de Grotere Gemeenschap. Wanneer je op deze manier kijkt, geeft het je een groter perspectief. Wanneer je op deze manier kijkt, sta je jezelf toe om de aard van verandering in de wereld te begrijpen. Kijken op deze manier staat je toe om compassie voor jezelf en andere mensen te hebben, want compassie ontstaat uit Kennis. Kennis zal niet afkeuren wat er gebeurt maar probeert het te beïnvloeden voor het juiste.
BESCHOUW IEDER UUR DE WAARDE VAN HET IDEE VAN VANDAAG. Kijk uit in de wereld en beschouw jezelf als een ooggetuige van de Grotere Gemeenschap. Denk over de wereld als één van de vele, vele werelden die in dezelfde fase van ontwikkeling zijn. Kwel je geest niet door proberen vorm te geven aan datgene wat voorbij jouw perceptie is. Sta jezelf toe om in een groot en mysterieus universum te leven die je pas nu begint te begrijpen.
IN JE TWEE DIEPERE MEDITATIES, sta jezelf toe om je geest actief te gebruiken om dit idee te overdenken. Probeer om naar je leven te kijken vanuit een puur menselijk perspectief. Je zult alleen een menselijk leven zien, een menselijke wereld en een menselijk universum. Je leeft niet in een menselijk universum. Je leeft niet in een menselijke wereld. Je leeft niet een puur menselijk leven. Begrijp hier dat jouw menselijkheid niet wordt ontkend maar dat het een grotere insluiting in een grotere leven is. Dus, jouw mens zijn wordt een bron en een middel om je uit te drukken eerder dan een beperking die je jezelf oplegt. Sta je diepere oefenperiodes toe om erg actief te zijn. Gebruik je verstand constructief. Gebruik je verstand objectief. Kijk naar je ideeën. Word niet simpelweg door hen beïnvloed. Kijk naar je overtuigingen. Volg of ontken ze eenvoudigweg niet. Leer deze objectiviteit en je zult leren met Kennis te zien, want Kennis kijkt naar alle dingen mentaal en fysiek op een gelijkwaardige manier.
OEFENING 202: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 203
IK ZIE DAT DE GROTERE GEMEENSCHAP DE WERELD BEINVLOEDT.
WANNEER JE KAN ACCEPTEREN DAT DE WERELD EEN DEEL IS van de Grotere Gemeenschap, wat eenvoudigweg duidelijk is wanneer je wilt kijken, dan moet je accepteren dat de wereld beïnvloed wordt door de Grotere Gemeenschap, want de wereld is een deel van de Grotere Gemeenschap en kan hier niet onafhankelijk van zijn. Hoe de Grotere Gemeenschap de wereld beïnvloedt is voorbij jouw huidige mogelijkheid om te begrijpen. Maar om te begrijpen dat de wereld wordt beïnvloed staat het je toe om het vanuit een groter perspectief te zien, welke van een puur menselijk standpunt niet te verwezenlijken is, want een puur menselijk standpunt staat niet toe dat er ander intelligent leven bestaat. De absurditeit van dit standpunt wordt heel duidelijk wanneer je objectief naar het universum kijkt. Dit zal verwondering inboezemen, grotere interesse als ook voorzichtigheid. Dit is erg belangrijk want de wereld wordt beïnvloed door de Grotere Gemeenschap en jij bent deel van de wereld die wordt beïnvloed.
ZOALS DE FYSIEKE WERELD WAARIN JE LEEFT wordt beïnvloed door grotere fysieke krachten buiten je gezichtsveld, zo wordt de wereld ook mentaal beïnvloed door intelligent leven dat is geëngageerd met jouw wereld. Dit intelligente leven representeert goede krachten als wel onwetende krachten. Hierin moet je tot begrip komen van een fundamentele waarheid: Zwakkere geesten worden beïnvloed door sterkere geesten. Dit is waar in jouw wereld en in alle werelden. Voorbij het fysieke is dit niet waar, maar in het fysieke leven is dit het geval. Dat is waarom je nu geëngageerd bent in het sterker maken van je geest en leert om gehoor te geven aan Kennis, welke de kracht van het goede vertegenwoordigt, overal in het universum. Wanneer je sterker wordt, zul je steeds meer beseffen en begrijpen. Dus, je geest moet gecultiveerd worden door Kennis om sterker te worden, zodat het een ware aangelegenheid mag dienen.
VANDAAG, IEDER UUR, herhaal het idee van vandaag en in je twee diepere oefenperiodes probeer je je te concentreren op de woorden die we je hier geven. Gebruik je geest actief. Geef het geen kans om af te dwalen en te vluchten in betekenisloosheid of kleine dingen. Denk aan de grootsheid van deze ideeën, maar overweeg ze zonder angst, want angst daar wordt niet om gevraagd. Waarom gevraagd wordt is objectiviteit ,zodat je de grootsheid van je wereld, jouw universum en je mogelijkheid hierin gaat begrijpen.
OEFENING 203: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 204
IK ZAL IN VREDE ZIJN VANDAAG.
WEES IN VREDE VANDAAG. Laat je negatieve verbeelding geen beelden oproepen van verlies en vernietiging. Laat niet je angst je concentratie op Kennis overnemen. Wanneer je de wereld en de Grotere Gemeenschap waarin je leeft objectief overdenkt zou het niet je angst moeten stimuleren maar respect – respect voor het vermogen van de tijd waarin je leeft en zijn belang voor de toekomst, respect voor je eigen mogelijkheden die naar boven komen en hun bruikbaarheid die je waarneemt in de wereld, respect voor de grootsheid van het fysieke universum en respect voor het vermogen van Kennis welke zelfs nog groter is dan het universum dat je waarneemt.
HERINNER JEZELF IN VREDE TE ZIJN IEDER UUR. Gebruik hiervoor je kracht en je devotie. Geef jezelf hieraan. In je diepere meditatie oefeningen, gebruik het woord RAHN wanneer nodig, sta je geest toe stil te worden zodat het de grootsheid van Kennis kan binnengaan, die bestemd is om te dienen. Wees in vrede vandaag, want je leert om met Kennis te zijn.
OEFENING 204: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 205
IK ZAL DE WERELD NIET VEROORDELEN VANDAAG.
LAAT JE GEEST ZICHZELF NIET ONTKENNEN, door schuld te projecteren op de wereld. Met schuld geven, wordt de wereld niet begrepen en je geest wordt een last in plaats van een aanwinst voor je. Het idee van vandaag vereist oefening, discipline en toepassing, want jouw geest en alle geesten in de wereld zijn verkeerd begrepen, verkeerd gebruikt en verkeerd gericht. Dus, je leert nu om positief gebruik te maken van de geest door het een juiste functie te geven om Kennis te dienen.
GEEF NIET DE WERELD DE SCHULD VANDAAG. Oordeel niet over de wereld vandaag. Sta je geest toe stil te zijn wanneer je er naar kijkt. Kennis over de wereld ontstaat stapsgewijs. Het ontstaat natuurlijk. Een idee zal het aanspreken, maar een idee kan het niet bezitten. Kennis vertegenwoordigt een algehele verschuiving in ons gezichtspunt, een algehele verandering, een algehele verschuiving in je accent en een algehele transformatie van je waarden systeem. Dit is het bewijs van Kennis.
GEEF NIET DE WERELD DE SCHULD VANDAAG. Het is onschuldig, want het demonstreert alleen dat Kennis niet wordt nageleefd. Wat anders kan het doen dan fouten maken en dwaasheid? Wat anders kan het doen dan zijn grote bronnen verspillen? De mensheid kan alleen maar dwalen zonder Kennis. Het kan alleen maar fantasie creëren. Het kan zich alleen verbinden in verlies. Daarom, verdient het geen veroordeling. Het verdient het gebruik van Kennis.
OEFEN IEDER UUR, DE WERELD NIET TE BESCHULDIGEN. Laat geen uur voorbij gaan zonder je betrokkenheid. Geef deze dag om de wereld te dienen op deze manier, want zonder je veroordeling zal je liefde voor de wereld op een natuurlijke manier naar boven komen en geuit worden. In je twee diepere oefenperiodes, sta je geest toe om de stilte te betreden. Zonder beschuldiging of oordeel, wordt stilte toegankelijk omdat dat natuurlijk is. Zonder de belasting van je veroordeling, is het mogelijk voor je geest om stil te zijn. In stilte is er geen beschuldiging of oordeel. In de stilte zal liefde alle kanten opstromen en zal doorgaan ver voorbij wat je kan waarnemen via je zintuigen.
OEFENING 205: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 206
LIEFDE STROOMT NU UIT MIJ.
LIEFDE STROOMT NU UIT JOU en vandaag kun je trachten het te ervaren en welke dingen los te laten die het belemmeren. Zonder veroordeling, zonder illusie, zonder fantasie en zonder beperkingen van een puur menselijk gezichtspunt zul je zien dat liefde vanuit jou stroomt. Je zult zien dat al je frustratie in het leven, je onmogelijkheid is om deze liefde te ervaren en uit te dragen, die wenst vanuit jou te stromen. Ondanks de omstandigheden waarin je frustraties naar boven komen, het is altijd omdat je je liefde niet kunt uitdrukken. Je evaluaties van moeilijkheden en dilemma’s kunnen zeker deze feiten verbergen ,maar kunnen hun bestaan niet ontkennen.
STA TOE OM IEDER UUR LIEFDE VANUIT JE TE LATEN STROMEN, realiserend dat het niet nodig is om je te verbinden met welke vorm van gedrag dan ook, want liefde zal op een natuurlijke manier vanuit jou ontstaan zoals de geur van een bloem. In je diepere meditatie oefeningen, sta je geest toe om stil te worden zodat liefde vanuit jou stroomt. Hierin zul je je natuurlijke functie van je geest realiseren en de grootsheid van Kennis, welke in jou zit maar niet je bezit is.
LAAT GEEN ENKEL IDEE VAN ZELFSPOT of zelftwijfel je afbrengen van deze mogelijkheid van vandaag. Zonder je tussenkomst zal liefde op een natuurlijke manier vanuit jou stromen. Je hoeft niet te doen alsof. Je hoeft geen enkele manier van gedrag te verkrijgen om dit te laten gebeuren. Je gedrag zal na verloop van tijd datgene representeren wat natuurlijk vanuit jou stroomt. Sta liefde toe natuurlijk uit jou te stromen vandaag.
OEFENING 206: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 207
IK VERGEEF HEN WAARVAN IK DENK DAT ZE MIJ GEKWETST HEBBEN.
DEZE VERKLARING VERTEGENWOORDIGT JE INTENTIE dat je Kennis bezit, want wrok is alleen maar het toepassen van een verwijt, jegens een situatie waarin je niet in staat was om het te begrijpen of om Kennis toe te passen. Al je mislukkingen zijn in dit opzicht van jezelf. Dit zal in eerste instantie een schuldenlast zijn, totdat je je de grotere mogelijkheid realiseert die het je presenteert. Want wanneer alle mislukkingen van jezelf zijn, dan zul je je realiseren dat alle correctie aan je gegeven is om te gebruiken. De mislukking van een ander is niet van jou, maar je veroordeling erover is wel van jou. Daarom, elke mislukking welke wrok in jou veroorzaakt is jouw mislukking, want iemand anders mislukking hoeft geen wrok in jou te veroorzaken of schuld op wat voor manier dan ook. In feite, het falen van anderen zal jouw compassie voortbrengen en de toepassing van Kennis in de toekomst en hoeft niet te leiden tot schuld of ongeluk.
KENNIS IS NIET ONSTELD DOOR NAAR DE WERELD TE KIJKEN. Kennis is niet ontzet. Kennis is niet ontmoedigd. Kennis is niet beledigd. Kennis beseft de beperktheid van de wereld en de dwalingen van de wereld. Het beseft dit omdat het alleen zichzelf kent en alles dat geen Kennis is, is alleen maar een mogelijkheid voor Kennis om Kennis opnieuw toe te passen.
HERHAAL HET IDEE VAN VANDAAG IEDER UUR en onderschat niet zijn waarde voor jou die nu zoekt om ontlast te worden van verdriet en tegenslag. In je twee diepere oefenperiodes, denk hieraan, één voor één, voor degene waar je wrok voor voelt – individuen die je persoonlijk gekend hebt en individuen waar je van gehoord hebt of over hebt gedacht, individuen die geassocieerd worden met mislukking. Zij zullen in je gedachten komen wanneer je ze oproept, want ze wachten allemaal om door jou vergeven te worden. Sta toe dat ze in je opkomen één voor één. Wanneer ze dat doen, vergeef jezelf voor het falen om Kennis toe te passen. Herinner ze als ze tevoorschijn komen dat je nu leert om Kennis toe te passen en dat je niet zult lijden namens hun en zij, daarom, niet namens jou hoeven te lijden. De roeping om te vergeven is dan de roeping om Kennis te beseffen en om Kennis toe te passen, want Kennis verdrijft wrok zoals het licht de donkerte verdrijft. Want er is alleen Kennis en de behoefte aan Kennis. Dit is alles wat je mogelijkerwijs kunt waarnemen in het universum.
JE TWEE OEFENPERIODES ZIJN, DAAROM, toegewijd om met degenen geconfronteerd te worden die je hebt beschuldigd en om jezelf te vergeven, dat je faalde in het toepassen van Kennis in je begrip voor hen en je betrokkenheid tot hen. Doe dit zonder enige vorm van schuld of afkeuring van jezelf, want hoe kon je niet falen wanneer Kennis niet beschikbaar was voor jou of wanneer jij niet beschikbaar was voor Kennis. Accepteer dan je vorige beperkingen en wijd jezelf er nu aan, de wereld opnieuw waar te nemen zonder schuld en met de grootsheid van Kennis.
OEFENING 207: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 208
ALLE DINGEN DIE IK WERKELIJK WAARDEER, ZULLEN UITGEDRUKT WORDEN DOOR KENNIS.
Alle dingen die hooglijk gewaardeerd worden in het menselijk leven – liefde, geduld, toewijding, tolerantie, vergeving, ware vervulling, moed en vertrouwen – dit alles ontstaat vanuit Kennis, want Kennis is hun bron. Het zijn de uiterlijke uitdrukkingen van een geest die Kennis dient. Dus, ze hoeven ons niet opgedrongen te worden door zware zelfdiscipline. Dit ontstaat natuurlijk, want de geest die Kennis dient kan alleen zijn eigen grootsheid verklaren en zijn eigen mogelijkheden. Wat zelfdiscipline vereist is, om je focus te heroriënteren en je service te heroriënteren. Of je dient Kennis of je dient de plaatsvervangers van Kennis, want in alles moet je dienen.
HERHAAL DIT IDEE IEDER UUR voor jezelf ,zodat je het overdenkt gedurende de gehele dag. In je twee diepere oefenperiodes verbind je je geest actief, om de diepte van dit idee te beschouwen. Je moet hier constructief denken. Maak niet eenvoudigweg beelden voor jezelf die je aantrekkelijk vindt. Maak niet eenvoudig oordelen die keihard zijn voor jezelf en anderen. Leer opnieuw door oefening om objectief te worden in de toepassing van je geest. Sta je geest toe om zijn betrokkenheid te verdiepen. Wees niet tevreden met eenvoudige antwoorden die je prettig vindt.
DENK AAN DE VOORBEELDEN DIE WE HEBBEN BESPROKEN VANDAAG, want het zijn voorbeelden die je kunt herkennen. Alle dingen die je werkelijk waardeert zullen voortkomen vanuit Kennis, want Kennis is hun bron.
OEFENING 208: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 209
IK ZAL NIET HARDVOCHTIG VOOR MEZELF ZIJN VANDAAG.
WEES NIET HARDVOCHTIG VOOR JEZELF door te trachten je doornen kroon te dragen, welke je geloof systeem en aannames vertegenwoordigen. Projecteer niet het gewicht van schuld en wrok op jezelf. Probeer niet om je geest te forceren, om je kwaliteiten te accentueren die je dierbaar zijn, want zij ontstaan op een natuurlijke manier door Kennis.
TREEDT INPLAATS DAARVAN DE STILTE BINNEN , in je twee diepere oefenperiodes, je opnieuw realiserend dat alle dingen die je hooglijk waardeert op een natuurlijke manier verklaard worden door Kennis. Alle dingen die je afschuwelijk vindt zullen op een natuurlijke manier vervagen. Een geest op deze manier bevrijdt, kan de grootst mogelijke gift schenken aan de wereld.
OVERDENK DIT, DAN, IEDER UUR wanneer je probeert het idee van vandaag aan te wenden op alles wat je ziet, hoort en doet. Wees niet hardvochtig voor jezelf vandaag, want daar is geen rechtvaardiging voor. Sta toe dat je gezegend wordt , jij de wereld zegent. Sta jezelf toe de wereld te zegenen, zodat jij zelf gezegend mag worden.
OEFENING 209: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 210
TERUGBLIK
KIJK VANDAAG TERUG OP DE AFGELOPEN TWEE WEKEN VAN VOORBEREIDING, lees elke les zoals hij is gegeven en roep je oefening voor die dag terug. In je lange oefenperiode van vandaag, begin je met het vaststellen van de vooruitgang van de gebeurtenissen en al je oefeningen. Begin te zien dat er een verhouding is tussen hoe je je verstand toepast en wat je ervaart als resultaat. Bezie je leven objectief, zonder schuld of verwijt, zodat je mag begrijpen hoe je leven werkelijk tevoorschijn komt.
JE LANGE OEFENPERIODE VANDAAG zal je het actieve gebruik van je geest laten zien ,voor je eigen ondersteuning. Je bent objectiviteit aan het leren over je eigen vooruitgang als student. Je bent aan het leren om objectief te worden over de aard van leren zelf. Je bent aan het leren om objectief te worden, zodat je mag zien. Sta deze Terugblik dan toe, om je een groter perspectief te geven over het werk van Kennis in de wereld en de aanwezigheid van Kennis in jouw leven.
OEFENING 210: Eén lange oefenperiode.
Stap 211
IK HEB BELANGRIJKE VRIENDEN VOORBIJ DEZE WERELD.
JE HEBT BELANGRIJKE VRIENDEN VOORBIJ DEZE WERELD. Dat is waarom de mensheid zoekt om de Grotere Gemeenschap binnen te gaan, want de Grotere Gemeenschap representeert een uitgebreider gebied van zijn ware relaties. Je hebt ware vrienden voorbij deze wereld, want je bent niet alleen in de wereld en je bent niet alleen in de Grotere Gemeenschap van werelden. Je hebt vrienden voorbij deze wereld ,want je Spirituele Familie heeft zijn vertegenwoordigers overal. Je hebt vrienden voorbij deze wereld omdat je niet alleen werkt voor de evolutie van jouw wereld, maar ook voor de evolutie van het universum. Voorbij je verbeelding, voorbij je conceptuele mogelijkheden, dit is wel zeker waar.
VOEL DAN DE VERHEVENHEID VAN HET UNIVERSUM waar je in leeft. Voel dan de mogelijkheid die je hebt om de Grotere Gemeenschap te dienen, waar jouw wereld deel van uitmaakt. Je dient je belangrijke vrienden in deze wereld en je vrienden voorbij deze wereld, want het werk van Kennis gaat overal verder. Het is de aantrekkingskracht tot God. Het is de toepassing van het goede. Het is de kracht die alle gescheiden geesten bevrijdt en betekenis en richting geeft aan het universum. Ondanks het mechanisme van het fysieke leven, zijn waarde is bepaald door zijn oorsprong en bestemming, welke beiden voorbij je begrip gaan. Realiserend dat Kennis het middel is dat de wereld voortstuwt in zijn ware richting, kun je dan pas waarderen en ontvangen wat je leven doel, betekenis en richting geeft.
VANDAAG OP IEDER UUR overdenk dat je vrienden hebt voorbij deze wereld, zowel in andere werelden als ook voorbij het zichtbare. Overdenk dat je deze grotere associatie hebt. In je twee diepere oefenperiodes van vandaag, sta je geest toe om de stilte binnen te gaan zodat zulke dingen kunnen worden ervaren. Blijf hier niet in je verbeelding hangen, maar sta je geest in plaats daarvan toe om stil te worden, zodat het je Kennis mag schenken in je bewustzijn en ervaring. Je hebt vrienden voorbij deze wereld en zij oefenen met jou vandaag.
OEFENING 211: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 212
IK ONTVANG KRACHT VAN IEDEREEN DIE MET MIJ OEFENT.
JIJ GAAT KRACHT ONTVANGEN VAN IEDEREEN DIE MET JOU OEFENT, want iedere geest die probeert zich te verbinden met Kennis bekrachtigt alle andere geesten die dat ook doen. Hierin, zul je je invloed uitoefenen in de wereld. Hierin zullen alle anderen die een waar doel zoeken om te dienen, ook hun invloed over jou uitoefenen. Dit houdt de tegenwerkende krachten van onwetendheid in de wereld tegen. Dit werkt de destructieve krachten in de wereld tegen. Dit oefent zijn invloed uit op alle zielen, om te beginnen te ontwaken.
ONTVANG VERTROUWEN VAN HET IDEE VAN VANDAAG, want het zal je vertrouwen geven wanneer je je realiseert dat je eigen toepassing zo groots wordt aangevuld door de toepassing van anderen. Dit zal enig gevoel van ontoereikendheid, die je zult hebben overtreffen. Dit zal je helpen om enig gevoel van tegenstrijdigheid met betrekking tot ware voorbereiding te overwinnen, want alle geesten die geëngageerd zijn in het herwinnen van Kennis, zijn aanwezig om je hier en nu te assisteren.
DUS, GROOTSHEID IS MET JOU, de grootsheid van allen die zoeken om Kennis te herwinnen. Met hen deel je een waar doel, want je ware doel is om Kennis levend te houden in de wereld. Vanuit Kennis worden alle goede dingen, of ze nu van spirituele of materiële oorsprong zijn, zijn toegekend aan de rassen waarvoor ze bedoeld zijn.
HERHAAL HET IDEE VAN VANDAAG IEDER UUR en in je diepere oefenperiode probeer om de invloed te ontvangen van allen die proberen Kennis te herwinnen. Sta hun gift toe om je geest binnen te gaan, zodat je de echte waardering voor het leven ervaart en de bedoeling en uitwerking begint te begrijpen van je eigen inspanningen als een student van Kennis.
OEFENING 212: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 213
IK BEGRIJP DE WERELD NIET.
JE BEGRIJPT DE WERELD NIET. Je onderhoudt alleen oordelen hierover en dan probeer je je oordelen te begrijpen. De wereld zal zich aan je openbaren, wanneer je kijkt zonder deze belemmeringen en beperkingen. Hierin, zul je ontdekken dat je overtuigingen bruikbaar zijn in het toestaan van elke volgende stap in je leven. Ze hoeven je perceptie van het universum niet te beperken. Je kan niet in de wereld zijn, zonder overtuigingen en aannames. Doch, je overtuigingen en aannames zijn bedoeld als gereedschap om je geest te dienen, om het een tijdelijke structuur te geven en om het toe te staan om zich te verbinden met zijn natuurlijke mogelijkheden op een positieve manier.
JE BEGRIJPT DE WERELD NIET VANDAAG. Wees blij dat dit zo is, want je veroordeling is ongegrond. Je begrijpt de wereld niet vandaag. Dit geeft je een mogelijkheid om getuige te zijn van de wereld.
HERHAAL DIT IDEE IEDER UUR wanneer je naar de wereld kijkt. Herinner jezelf dat je niet begrijpt wat je ziet, dus je bent vrij om opnieuw te kijken. Wanneer je niet vrij bent om te kijken, betekent het eenvoudig dat je probeert je eigen oordeel te rechtvaardigen. Dit is niet zien. Dit is alleen maar het onderhouden van je eigen fantasie. In je twee diepere oefenperiodes van vandaag, sta je je geest toe om de stilte te betreden, want zonder de last van het proberen om je fantasieën te rechtvaardigen, zal je geest zijn natuurlijke plaats zoeken ten dienste van Kennis. Je begrijpt de wereld niet vandaag en dus zul jezelf ook niet begrijpen.
OEFENING 213: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 214
IK BEGRIJP MEZELF NIET.
DIT IS GEEN VERKLARING VAN MISLUKKING OF BEPERKING. Dit is eenvoudig een verklaring om je te bevrijden van je eigen belemmeringen. Hoe kun je jezelf mogelijkerwijs begrijpen wanneer Kennis niet alle dingen aan je onthult? Hoe kun je mogelijkerwijs de wereld begrijpen wanneer Kennis de wereld niet aan jou onthult? Dit is pure ervaring, voorbij alle concepten en overtuigingen, want concepten en overtuigingen kunnen alleen de ervaring volgen en proberen een structuur te verstrekken, waar de ervaring opnieuw kan ontstaan. Op geen enkele mogelijke manier kunnen overtuigingen, aannames of ideeën Kennis zelf imiteren.
NATUURLIJK BEGRIJP JE JEZELF NIET of de wereld, want je begrijpt alleen je ideeën en die zijn niet eeuwig. Daarom kunnen ze geen solide fundering zijn waarop je moet leren te staan. Dus, ze kunnen je alleen maar laten falen en bedriegen wanneer je daarop vertrouwt, in plaats van Kennis, om jezelf en de wereld aan jou te onthullen.
HERINNER JEZELF IEDER UUR dat je jezelf niet begrijpt. Verlos jezelf van de last om je eigen oordelen te rechtvaardigen. Kijk naar jezelf in je diepere meditatie oefeningen en herinner jezelf dat je jezelf niet begrijpt. Nu ben je vrij om de stilte binnen te gaan, want je probeert niet om je ervaring te gebruiken om je fantasie over jezelf te rechtvaardigen. Hier is je geest vrij geworden om zichzelf te zijn en jij wordt vrij om jezelf te waarderen.
OEFENING 214: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 215
MIJN LERAREN ZIJN BIJ ME. IK BEN NIET ALLEEN.
JE LERAREN ZIJN BIJ JE, op de achtergrond. Zij zijn heel behoedzaam om hun invloed op jou te sterk uit te breiden, want je bent er nog niet aan toe om dit te ontvangen en te gebruiken te behoeve van jezelf. Realiseer je dan, dat je reist door het leven met grote begeleiding, want je Leraren zijn bij je om je Kennis te helpen realiseren en cultiveren.
TEN EERSTE MOETEN ZE JE NOODZAAK VOOR KENNIS helpen begrijpen, want je nood voor Kennis moet volledig gevestigd zijn, voordat je je bezig houdt met het herwinnen van Kennis. Je moet je realiseren dat zonder Kennis het leven zonder hoop is, want je bent zonder doel, betekenis en richting. Dan kunnen alleen je fouten je onderwijzen en alleen zij kunnen jouw wrok ondersteunen.
BESEF DAT HET MISLUKKEN VAN JE EIGEN IDEEËN een vervanging zijn van Kennis, je kunt dan terugkeren naar Kennis en de gelukkige ontvanger worden van zijn ware geschenken. Hier worden alle dingen die je waarlijk hebt gezocht betekenisvol bevredigd. Hier heb je een waar fundament in je leven. Hier komen Hemel en Aarde in je samen en alle afscheiding zal eindigen. Hier kun je de beperkingen van je fysieke bestaan en de grootsheid van je spirituele leven accepteren. Terugkeren naar Kennis is daarom van allergrootste waarde voor jou.

HERINNER JEZELF AAN DIT IDEE ieder uur en in je twee diepere oefeningen vandaag, treed de stilte binnen, gebruik het woord RAHN wanneer dit jou helpt. Wees blij vandaag dat je datgene kunt ontvangen wat jou bevrijdt.
Oefening 215: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 216
ER IS EEN SPIRITUELE AANWEZIGHEID IN MIJN LEVEN.
DE SPIRITUELE AANWEZIGHEID IN JE LEVEN is altijd bij jou, altijd beschikbaar voor jou en herinnert jou altijd om voorbij je eigen oordelen te kijken. Het bezorgt je altijd de ondersteuning, de assistentie en de leiding die noodzakelijk is om de verkeerde toepassing van je geest te minimaliseren en de juiste toepassing van de geest te bekrachtigen, om Kennis toestemming te geven naar boven te komen.
JE LEERT NU TE ONVANGEN en om deze Spirituele Aanwezigheid te respecteren, en na verloop van tijd zul je het grote belang ervan beseffen voor jou en voor de wereld. Dit zal tegelijkertijd grootsheid en nederigheid in jou opwekken, want je zult je realiseren dat je niet de bron bent van je grootsheid, maar het voertuig van zijn expressie. Dit zal je in de juiste verhouding en relatie brengen tot datgene wat je dient. In relatie ontvang je alle voordelen, van datgene, waarvan je claimt dat het van jou is. En toch met Kennis zul je niet hoogmoedig zijn, omdat je je eigen tekortkomingen zult realiseren en de diepte van je eigen gebrek aan Kennis. Met dit begrip, zul je de bron van het leven realiseren en accepteren. Hiermee zul je zelf realiseren, dat je in de wereld bent om Kennis te dienen en dat de wereld bedoeld is om de ontvanger van Kennis te zijn.
ER IS EEN SPRIRITUELE AANWEZIGHEID IN JE LEVEN. Voel dit ieder uur wanneer je het idee van vandaag herhaalt. In je twee diepere oefenperiodes ga diep in de Aanwezigheid, want deze Aanwezigheid is zeker bij jou en wenst zich aan jou te geven vandaag.
OEFENING 216: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 217
IK GEEF MEZELF AAN KENNIS VANDAAG.
GEEF JEZELF AAN KENNIS VANDAAG, door de oefening van vandaag met ware verbintenis en toewijding te doen en geen valse of zelflimiterende ideeën toe te laten en te interfereren met je oprechte beoefening. Op deze manier geef je jezelf aan Kennis door Kennis toestemming te geven om zich aan jou te geven. Hoe klein, dan is datgene wat van je gevraagd wordt ten opzichte van je beloning. Want ieder moment die je gebruikt om stilte te ervaren of je geest betekenisvol te gebruiken, wordt je geest sterker en steeds meer aanwezig in jou. Je zult je afvragen: “Wat is mijn gift aan de wereld?”. Jouw gift is wat je hier vandaag ontvangt. Geef jezelf aan Kennis zodat het zichzelf aan jou mag geven.
HERINNER JE HET IDEE VANDAAG IEDER UUR en treedt Kennis binnen in je twee diepere oefenperiodes. Gedurende al je oefeningen vandaag, demonstreer je intentie om jezelf aan Kennis te geven, wat stilte en zelfacceptatie vereist.
OEFENING 217: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 218
IK ZAL KENNIS IN MIJZELF HOUDEN VANDAAG.
TESAMEN MET KENNIS KOMT WIJSHEID hoe Kennis te gebruiken in de wereld. Kennis is dus de bron van begrip, en wijsheid is leren hoe het betekenisvol en constructief te gebruiken in de wereld. Je bent nu nog niet wijs, dus hou Kennis binnenin jezelf vandaag. Sta het toe sterker te worden. Sta het toe om te groeien. Het zal zichzelf vanzelf geven, zonder dat je probeert zijn expressie te forceren. Na verloop van tijd zul je leren om wijs te worden, zowel door de demonstratie van Kennis als door je eigen fouten. Je hebt al reeds verschillende keren fouten gemaakt, ter demonstratie van alles wat we je vertellen.
HOUDT KENNIS IN JEZELF VANDAAG zodat het sterk mag worden in jou. Sta jezelf toe zijn aanwezigheid aan te reiken aan alleen één of twee personen waarvan je herkent dat ze het zullen waarderen, want je besef van Kennis is nog steeds een tere plant in jou en kan de wisselvalligheden van deze wereld nog niet weerstaan. Het is nog niet sterk genoeg in je eigen begrip om weerstand te bieden aan de woedende angst en haat die over de wereld raast. Kennis kan dit zonder probleem weerstaan, maar jij die leert om een ontvanger en voertuig te worden voor Kennis is nog niet sterk genoeg.
STA KENNIS TOE OM IN JEZELF TE BLIJVEN VANDAAG zodat het mag groeien. Herinner jezelf hieraan ieder uur, aangezien je dit juweel in je hart draagt. In je diepere oefenperiodes, welke voor jou tijden zijn van vrijheid van limitatie, sta jezelf toe om terug te keren naar je grote liefde, zodat je de ware relatie met Kennis kunt binnengaan. Na verloop van tijd zullen alle beperkingen om Kennis te ervaren opgeheven worden, wanneer je leert om zijn communicatie wijs toe te passen in de wereld. Maar voor nu, houdt Kennis in je hart zodat het sterker en sterker mag worden.
OEFENING 218: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 219
IK ZAL ME NIET LATEN MISLEIDEN DOOR AMBITIE VANDAAG.
ALS KENNIS NU BEGINT TE ONTKIEMEN in jou, sta dan je ambitie niet toe om je te misleiden. Je ambitie is ontstaan uit je persoonlijke gebrek voor erkenning en geruststelling. Het probeert angst tegen te werken door het controleren van de meningen van anderen. Je ambitie is hier vernietigend, net als alle andere bekwaamheden van de geest die nu niet goed gebruikt worden,kan het na verloop van tijd de grootsheid van Kennis dienen. Je hebt deze staat nog niet bereikt; probeer daarom nog niets te doen met je Kennis,want het is niet voor jou om Kennis te gebruiken,maar om Kennis te ontvangen. Het zit hem in je ontvankelijkheid voor Kennis, waardoor je zult ontdekken dat Kennis, voor jou een van de grootste voorziening en bruikbaarheid blijkt te zijn.
LAAT AMBITIE JE NIET LEIDEN WAAR JE NIET KUNT GAAN. Laat het je vitaliteit en energie niet op oneigenlijke manier gebruiken. Leer om geduldig en rustig te worden met Kennis, want Kennis heeft zijn eigen doel en richting in het leven, wat je nu leert te volgen.
GAANDE WEG DE DAG IN JE OEFENING IEDER UUR en ook in je diepere meditaties, sta jezelf toe om zonder ambitie te zijn,want je weet niet wat je met Kennis moet doen. In je langere meditaties, sta toe dat dit je bevrijdt zodat je de stilte kunt binnengaan en de wereld van de fysieke dingen achter je laat.
OEFENING 219: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 220
VANDAAG ZAL IK TERUGHOUDENDHEID BETRACHTEN ZODAT GROOTSHEID IN MIJN MAG GROEIEN.
GEBRUIK TERUGHOUDENDHEID TE OPZICHTE VAN DEZE CAPACITEITEN die je herkent als schadelijk of verzwakkend voor de herwinning van Kennis. Hou jezelf intentioneel tegen zodat Kennis in je mag groeien. Dit is geen beperking die je jezelf oplegt. In plaats daarvan is het een betekenisvol gebruik van je geest ,die de cultivatie van bewustzijn van de Grotere Kracht in jou,toestaan om naar boven te komen en om je te leiden en richting te geven.
IN DE LES VAN VANDAAG, ZOALS OOK IN VORIGE LESSEN leer je om de bron van Kennis en het voertuig van Kennis te herkennen en deze twee niet te verwarren. Leer terughoudendheid vandaag, zodat Kennis in je mag groeien. Denk niet dat terughoudendheid alleen maar refereert aan oude gewoontes waarin je datgene beperkte wat oprecht was in jezelf. Nee, je focus van vandaag is om een manier te leren van opzettelijke terughoudendheid die de expressie van kracht en zelfdiscipline representeert. Je kracht en zelfdiscipline moeten nu beoefend worden om krachtig te worden, want je geest en lichaam zijn voertuigen van Kennis en als voertuigen moeten ze ontwikkeld en krachtiger worden. IN JE DIEPERE OEFENINGEN VAN VANDAAG, zoals in je ieder uur oefeningen, beteugel deze vormen van denken en gedrag die jouw Kennis misleiden, zodat je Kennis binnen kunt gaan in stilte en vrede. Met deze terughoudendheid zal vrede ontdekt worden, want vrijheid wordt voorbij deze wereld gevonden en word in deze wereld gebracht, want vrijheid is het geschenk van Kennis.
OEFENING 220: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 221
IK BEN VRIJ OM VERWARD TE ZIJN VANDAAG.
KIJK NIET NAAR JE VERWARRING ALS MISLUKKING. Kijk niet naar je verwarring als iets wat je blootstelt aan gevaar, of je kleineert. Verwarring betekent hier alleen een sein, waardoor je je beperkingen van je eigen ideeën en aannames begrijpt. Je moet dit opgeven om je te veroorloven dat Kennis duidelijk voor je wordt, want tegenover alle belangrijke besluiten die je attentie vereisen vandaag, voorziet Kennis al in een antwoord. Het is geen antwoord die je vindt tussen de vele antwoorden waarin je jezelf voorziet, of waarin anderen jou voorzien.
LEER DAAROM ALLE VERVANGERS VOOR KENNIS, door jou te vervagen. Sta jezelf toe verward te zijn, want in je oprechte verwarring zal Kennis op een natuurlijke manier in je opkomen. Dit representeert dan je vrijheid, want in vrijheid ben je vrij om verward te zijn.
HERINNER JEZELF AAN DIT IDEE ieder uur en wees niet tevreden met simpele verklaringen of aannames over zijn grote betekenis voor jou. Je moet het diepgaand overwegen en realiseren, dat het ware begrip die het voor jou inhoud ,zich na verloop van tijd zal openbaren. Sta jezelf vandaag toe verward te zijn, want je bent verward en je moet altijd beginnen waar je bent. Kennis is bij je. Je bent vrij om verward te zijn. In je langere oefenperiodes van vandaag, treed binnen in de stilte of je nu verward bent of niet, want stilte, genade en vrede zijn altijd beschikbaar voor je.
OEFENING 221: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 222
DE WERELD IS IN VERWARRING. IK ZAL HET NIET VEROORDELEN.
HET ENIGE OORDEEL WELKE JE OVER DE WERELD KUNT MAKEN is dat het in verwarring is. Dit oordeel vereist geen boosheid, verdriet, verlies, wrok, vijandigheid of wraak. Het vraagt niet om een aanval in enige vorm. De wereld is in verwarring. Veroordeel het niet. Hoe kan de wereld zeker zijn wanneer de wereld zonder Kennis is? Je kunt naar je leven kijken tot nu toe en je de omvang van je eigen verwarring beseffen. Hoe kon het anders zijn wanneer je zonder Kennis was? Kennis is nu bij je, zoals toen. Je begint Kennis terug te winnen zodat zijn zekerheid zich in toenemende mate door jou geuit kan worden. Dit is het grote geschenk die je nu leert te ontvangen. Het is een geschenk dat de wereld zal leren ontvangen door jou.
IEDER UUR WANNEER JE NAAR DE WERELD KIJKT en al zijn activiteiten, veroordeel het dan niet, want het is alleen maar verward. Wanneer je bedroefd bent vandaag, veroordeel jezelf niet, want je bent alleen maar verward. In je diepere oefenperiodes vandaag, sta jezelf toe om de stilte binnen te gaan.Je gaat de stilte binnen simpelweg omdat je de stilte wilt binnengaan. Het is een geschenk die je jezelf toestaat. Wanneer je dit doet, geef je jezelf om het geschenk te ontvangen. Hier is geen gever of verzender van het geschenk, want het geschenk weerkaatst tussen jou en je bron. Kennis en zijn voertuig bevestigen elkaar alleen maar.
DE WERELD IS IN VERWARRING. Het is zonder Kennis. Maar jij bent een geschenk voor de wereld, want jij leert om kennis te ontvangen vandaag.
OEFENING 222: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 223
IK ZAL VANDAAG KENNIS ONTVANGEN.
OP IEDER UUR ONTVANG JE KENNIS. In je twee diepere oefenperiodes, ontvang Kennis. Geef jezelf aan het ontvangen van Kennis. Dit is je oefening voor vandaag. Alle andere dingen zijn alleen maar verwarrend. Er is geen gebeurtenis in je uiterlijke leven die je oefening moet vervangen, want Kennis zegent alle dingen in jou en buiten jou. Het verdrijft datgene wat niet noodzakelijk is en verbindt jou betekenisvol met datgene dat noodzakelijk en ware potentie voor jou heeft.
KEER DAN TERUG NAAR KENNIS, ondanks de omstandigheden in je uiterlijke leven. Ontvang Kennis zodat je zekerheid mag ervaren in de wereld en zodat je jouw eigen betekenis en waarde mag begrijpen.
OEFENING 223: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 224
TERUGBLIK
BEOEFEN VANDAAG OBJECTIVITEIT BIJ JE TERUGBLIK over de laatste twee weken van oefening. Lees opnieuw iedere les van de dag en herinner je oefening van die dag. Begin met de eerste oefening van de twee wekelijkse periode en volg dan iedere dag stap voor stap. Bekrachtig je mogelijkheid om je voortgang objectief te observeren. Kijk wat er gebeurt op dagen dat je sterk bent en op dagen dat je zwak bent. Stel je een moment voor wanneer je dit doet, dat je kijkt door de ogen van je leraren, die naar jouw leven kijken van ver boven je. Zij zijn zonder oordeel. Zij constateren alleen je kracht en je zwaktes, versterken het eerste en verminderen de effecten van de laatstgenoemde. Wanneer je leert om je leven objectief te bekijken, zul je leren je leven door de ogen van Leraren te zien. Dit is zien met Kennis. Dit is zien zonder oordeel. Met dit gegeven wordt het verstand een voertuig voor Kennis en Kennis zal je alle ideeën en activiteiten schenken die werkelijk van belang zijn voor jou.
STA JE TERUGBLIK OEFENPERIODE VAN VANDAAG TOE om benut te worden voor je eigen ondersteuning. Gebruik je geest doelmatig en sta het niet toe af te dwalen. Verbreek de gewoonte van nutteloze gedachten. Verbreek de gewoonte om jezelf bezig te houden met dwaze en betekenisloze dingen. Sta je Terugblik toe om te demonstreren dat je een ware student van Kennis bent.
OEFENING 224: Één lange oefenperiode
Stap 225
VANDAAG ZAL IK TEGELIJKERTIJD SERIEUS EN LICHTVOETIG ZIJN.
ER IS GEEN CONTRADICTIE VOOR JOU IN DE BOODSCHAP VAN VANDAAG wanneer het begrepen is. Door je leven serieus te nemen zul je zijn ware genade ontvangen die jou heel gelukkig zal maken. Daarom, moet je erg serieus zijn met jezelf, want je leert nu een voertuig voor Kennis te zijn, en je zult erg blij en lichtvoetig zijn dat Kennis bij je is. Dit is dan het juiste gebruik van je geest, want je bent lichtvoetig met datgene want lichtvoetig is en je bent serieus met datgene wat serieus is. Een geest die serieus is naar buiten toe en lichtvoetig in zijn innerlijke vreugde, zal een geest zijn die volledig geïntegreerd is. Dit zal een geest zijn waar Hemel en Aarde elkaar raken.
DE GENADE DIE JE VANDAAG ZAL ONTVANGEN zal geluk en echte waardering voortbrengen, al zal de gevraagde toepassing jouw serieuze toezegging, jouw oprechte toewijding en de authentieke toepassing van je mentale en fysieke mogelijkheden vereisen. Hier representeert je kracht je geluk en jouw geluk is versterkt door de toepassing van je authentieke mogelijkheden.
DENK HIER IEDER UUR AAN wanneer je jouw idee van vandaag herhaalt. Wanneer je jouw diepere meditatie oefening onderneemt, verbind je geest serieus zodat het lichtvoetigheid en de grote vreugde van Kennis mag ervaren. Hierin zie je dat het idee van vandaag gelijkvormig is in zijn betekenis. Hierin zul je niet datgene wat geluk is en datgene wat serieus is verwarren. Dit zal je een groter begrip van de wereld geven.
OEFENING 225: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 226
KENNIS IS BIJ ME. IK ZAL NIET BEVREESD ZIJN.
KENNIS IS BIJ JE en wanneer je met Kennis bent ,zul je niet bevreesd zijn. Na verloop van tijd zal angst meer en meer extern worden door je oprechte ervaringen, wanneer je leert in Kennis te verblijven. De waarde van het idee van vandaag moet herkent worden ,in het licht van het feit dat je geest door gewoonte in beslag genomen wordt door angst in zo’n grote omvang, dat het lijkt dat de terugvordering en de toepassing van Kennis erg moeilijk voor je word. Dit lijkt moeilijk omdat je geest zo gewend is geraakt aan de aanwezigheid van angst in het verleden. Gewoontes kunnen afgeleerd worden. Nieuwe gewoontes van denken en gedrag kunnen ingeprent en versterkt worden. Het is alleen maar het resultaat van het gebruik maken van je geest.
OEFEN VANDAAG HET AANVAARDEN VAN KENNIS, welke je los zal maken van al de gewoontes die zichzelf opgeworpen hebben tegen jou en de wereld. In het leven zijn, is oefening en altijd een vorm van dienstbaarheid. Oefen vandaag de waarheid en dien de waarheid en hierdoor zullen alle fouten verzwakt worden. Hun fundering is verwijderd en hiervoor in de plaats zul je een nieuwe manier van in de wereld zijn leren, een nieuwe manier om jezelf met de wereld te verbinden en je zult een grotere constructie hebben voor het aanbrengen van je mentale en fysieke mogelijkheden.
AANVAARDT KENNIS IEDER UUR . Verdrijf angst en herinner jezelf dat Kennis bij je is. Herinner jezelf dat je leraren bij je zijn. Herinner jezelf dat de studenten overal, die betrokken zijn in het herwinnen van Kennis bij je zijn. Hierin, wordt de wereld klein en jij zal groter worden. In je diepere oefeningen, sta jezelf de vrijheid toe om Kennis te ervaren. Treedt de grote diepte en stilte van de geest binnen, wanneer het zich onderdompelt in de aanwezigheid van liefde.
OEFENING 226: Ieder uur oefening.
Stap 227
VANDAAG ZAL IK NIET DENKEN DAT IK WEET.
BEGINNENDE STUDENTEN DENKEN ALTIJD DAT ZE DINGEN WETEN die ze niet weten en ze denken altijd dat ze dingen niet weten die ze weten. Dit vereist veel onderzoek. Het vereist ontdekken van wat waar is en wat vals is en door dit contrast leren om ze te onderscheiden. Na verloop van tijd zul je het onderscheid tussen wat waar is en wat vals is beseffen en niet meer bedrogen worden door de schijn die het valse maakt van zijn imitatie van het ware.
HERINNER JEZELF VANDAAG IEDER UUR niet te denken dat je weet. Denken dat je weet is alleen maar een manier van vervanging. Of je weet of je weet niet. Je denken ondersteunt of ontkent hier alleen datgene wat je kent. Maar denken dat je het weet is denken zonder Kennis, welke altijd ondoordacht is en verwarring en zelftwijfel teweeg brengt.
IN JE DIEPERE OEFENPERIODES VAN VANDAAG bedrieg jezelf niet door te denken dat je weet. Ga opnieuw naar de pure ervaring van Kennis zelf. In stilte en in vrede, geef jezelf helemaal aan je oefening vandaag. Kennis is een ervaring. Het zal zijn eigen ideeën voortbrengen. Het zal die manieren van gedrag en die vormen van zelftoepassing stimuleren en ondersteunen die werkelijk ondersteunend zijn voor je ware natuur. Wees niet tevreden met de dingen die je denkt te weten, want dit is alleen maar een andere manier van ontkenning welke je opnieuw berooid achterlaat.
OEFENING 227: Twee oefenperiodes. Ieder uur oefening.
Stap 228
IK ZAL NIET ARM ZIJN VANDAAG.
JE HOEFT NIET ARM TE ZIJN, WANT ARMOEDE is niet jouw afkomst noch jouw ware bestemming. Wees niet arm vandaag, want Kennis is de grote rijkdom en wanneer het toestaat om tevoorschijn te komen in welke geest dan ook, dan brengt het zijn aanwezigheid op een natuurlijke manier voort in de wereld. Het begint met het evenwicht te herstellen en harmoniseren van de geest, die zijn voertuig is en het begint om te geven, specifiek aan zekere individuen op een specifieke manier. Dit is het genie die bij je is. Hoe kun je arm zijn met zo’n gift? Alleen jezelf afkeurende ideeën en manieren van gedrag kunnen armoede voortbrengen.
BEGIN DAAROM VANDAAG OM MEER DIEPER TE KIJKEN naar deze dingen die vormen van obstructie voor jou zijn. Denk hieraan ieder uur. In je twee diepere oefenperiodes, verbind je geest actief in het proberen de specifieke vormen van zelfbedrog en zelfobstructie te onderscheiden. Doe dit zonder oordeel, maar met de objectiviteit die nodig is om jezelf helder te zien. Wees niet geschokt dat er veel subtiele vormen van zelfbedrog zijn. Het zijn alleen maar geringe variaties op erg simpele thema’s. Hun schijnbare complexiteit en hun aantal zijn onbelangrijk behalve dat je ze herkent. Zij zijn allemaal ontstaan uit angst en proberen angst uit te schakelen door zich te verbinden met illusie en door te proberen anderen mee te krijgen in de illusie. Alle ideeën zonder Kennis dienen dit doel, direct of indirect. Doch, ware doelstelling is de grote kracht achter ideeën die de ware service dienen, want het is de grote kracht achter alle vormen van handeling en gedrag die de ware service dienen.
VANDAAG KIJKEN WE NAAR DE OBSTAKELS, maar niet met schaamte, schuld of angst. Kijk alleen om de aanwezigheid en de toepassing van Kennis te versterken en alleen om een beter voertuig van Kennis te worden in de wereld. Dat is het doel van de oefening van vandaag. Oefen daarom met grote intentie. Je bent groter dan de fouten die je waarneemt en zij kunnen je niet bedriegen wanneer je objectief naar ze kijkt.
OEFENING 228: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 229
IK ZAL ANDEREN NIET DE SCHULD GEVEN VAN MIJN PIJN.
HET IDEE VAN VANDAAG REPRESENTEERT EEN GEWELDIGE VERSCHUIVING in begrip. Het moet echter zijn ontstaan vanuit Kennis om werkelijk effectief te zijn. Zijn betekenis is niet onmiddellijk zichtbaar, maar je zult snel uitvinden dat er meerdere omstandigheden zijn waarin anderen compleet verantwoordelijk lijken te zijn voor jouw pijn. Het zal erg moeilijk zijn, gegeven je gebruikelijke denken en de aannames waarnaar je leeft, om te ontkennen dat anderen inderdaad de oorzaak van jouw pijn zijn. Dit is echter niet zoals Kennis jou ziet en je moet leren jezelf niet op die manier te zien.
PIJN IS ALTIJD EEN BESLISSING DIE JE ZELF MAAKT in reactie op prikkels uit je omgeving. Je lichaam zal fysieke pijn hebben wanneer het dusdanig gestimuleerd wordt, maar dat is alleen maar een zintuiglijke reactie. Het is niet de werkelijke pijn die je pijn bezorgt. De pijn die pijn bezorgt is de kroon van doornen van je eigen ideeën en aannames, je eigen twijfels en desinformatie en je eigen onvergeeflijkheid jegens jezelf en de wereld. Dit produceert een pijn in zowel je geest als ook je lichaam. Dit is de pijn die we wensen te verlichten vandaag.
OVERWEEG DAAROM HET IDEE VAN VANDAAG ALS EEN VORM VAN REMEDIE TEGEN PIJN. Wanneer iemand anders de oorzaak van je pijn is, heb je geen remedie dan alleen te accepteren of aan te vallen of om die andere persoon te veranderen. Zelfs wanneer je probeert hem ten goede te veranderen zal dat een vorm van aanval zijn, want onder je altruïsme zal zich haat en wrok bevinden. Daarom is er geen remedie voor pijn wanneer de oorzaak buiten jou ligt. Maar er is een remedie voor alle pijn want Kennis is bij je.
DAAROM MOET ALLE PIJN HERKENT WORDEN als het resultaat van je eigen besluit. Het moet herkent worden als je eigen interpretatie. Je zal het gevoel hebben dat je verkeerd behandeld bent door iemand anders of door de wereld. Dit gevoel is werkelijk aanwezig in je geest, het dient dus niet ontkent te worden, maar dient er achter te kijken naar zijn bron en het mechanisme van zijn verschijning. Om dit te doen moet je vervolgens gebruik maken van zijn mogelijkheden. Dit zal je grote kracht geven. Je zult de mogelijkheden hebben om dit te doen omdat Kennis bij je is en omdat met Kennis, je alle dingen kunt doen die Kennis aan je vraagt om te doen.
ZONDER OORDEEL IS DE WERELD ZO BEVRIJD dat het kan beginnen om zichzelf te herstellen. Herhaal daarom ieder uur dit idee en overweeg zijn betekenis. Ga er diep in om te ontdekken wat het werkelijk voor je betekent. In je langere oefenperiodes, betreedt de stilte en de vrede, want zonder oordeel over de wereld en over jezelf is de ziel al in vrede.
OEFENING 229: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 230
MIJN LIJDEN IS ONTSTAAN UIT VERWARRING.
JOUW LIJDEN IS ONTSTAAN UIT VERWARRING. Sta jezelf toe om verward te zijn, zodat je het ware pad van terugvordering mag herkennen. Is dit idee verwarrend voor jou? Het zal verwarrend zijn omdat mensen hun eigen verwarring niet willen accepteren. Ze zullen er leugens over vertellen, zeggende dat ze zeker zijn, wanneer ze verward zijn en projecteren de schuld op anderen om zichzelf te verontschuldigen of projecteren de schuld op zichzelf om anderen te verontschuldigen. Dit alles representeert verwarring.
WANNEER JE JE REALISEERT DAT JE VERWARD BENT, dan kun je aanspraak maken op de middelen om je zekerheid terug te winnen. Wanneer je niet accepteert dat je verward bent, dan zul je vervangingen van zekerheid forceren bij jezelf en de wereld en dan jezelf de mogelijkheid ontnemen om zekerheid te ontvangen. Dit is waarom je je moet realiseren dat je verwarring de bron van je lijden is en je moet jezelf toestaan, om verward te zijn om je werkelijke netelige positie te herkennen. Het herkennen van je werkelijke netelige positie maakt dat je het gebrek aan Kennis ziet en dit zal in jou de toewijding en de inzet van jezelf voortbrengen die nodig zijn om datgene te ontvangen wat jouw erfenis is.
HERHAAL DIT IDEE VANDAAG IEDER UUR en vergeet niet dit te doen. In je twee langere oefenperiodes, wend je geest actief aan om de diepte en betekenis van het idee van vandaag te proberen te begrijpen. Herken alle gevoelens en gedachten objectief die hier voor zijn en alle gevoelens en gedachten die hier tegen zijn. Heb speciale aandacht en herken elk bezwaar die je mag hebben bij het idee van vandaag. Herken dan de kracht van dit idee in je eigen geest. Dit zal je een herkenning geven van het idee van vandaag en zijn werkelijke betekenis. Dit zal je ook helpen in staat te zijn om de huidige constructie van je geest objectief te begrijpen. Dit maakt allemaal deel uit van je educatie als een student van Kennis. Geef jezelf aan de beschouwing van het idee van vandaag en wees niet tevreden met eenvoudige antwoorden en uitleg, want het idee van vandaag bezit een geschenk die je nog niet ervaren hebt.
OEFENING 230: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
STAP 231
IK HEB EEN ROEPING IN DEZE WERELD.
JIJ HEBT EEN ROEPING IN DEZE WERELD. Het is niet wat je denkt dat het is. Het zal tevoorschijn komen vanuit Kennis, zodra Kennis toegestaan is om in je geest naar voren te treden. Je hebt een roeping in deze wereld, want je bent hier gekomen om hier specifieke dingen te doen. Je doel in deze wereld is om je Kennis te herwinnen en om jouw Kennis uit te drukken . Dit is een eenvoudige verklaring van je doel, maar het is een verklaring die een grote diepte bevat, en een groot gedeelte die na verloop van tijd moet worden vervuld.
JE HEBT EEN ROEPING IN DEZE WERELD want je bent hier gezonden om iets te doen. Het is om deze reden dat je intellect is zoals hij is en dat je een specifieke aard hebt die zich onderscheidt van anderen. Wanneer je roeping tevoorschijn komt, zul je je realiseren waarom je denkt en doet zoals jij doet en dit alles zal in ware balans en harmonie gebracht worden. Dit zal alle oorzaken voor zelfveroordeling uitwissen, want jouw aard vertegenwoordigt een bruikbaarheid die je nog niet heb beseft. Met andere woorden, je bent specifiek gemaakt voor iets wat je nu nog niet begrijpt. Hieraan voorafgaand zul je tegen je aard ingaan, denkende dat het een beperking voor je is. Na verloop van tijd zul je beseffen dat het een bron van onschatbare waarde voor voltooiing is, want jij hebt een roeping in de wereld.
HERINNER JEZELF HIER IEDER UUR AAN en herinner jezelf, dat je nog niet weet wat je roeping is. Zonder veronderstellingen zul je in een positie zijn om de waarheid te ontdekken. Treed de stilte en rust opnieuw binnen. In je diepere oefenperiodes van vandaag, gebruikmakend van het woord RAHN wanneer je dat nuttig vindt. Dit is een dag van voorbereiding voor jou om je ware roeping in de wereld te beseffen. Het is een dag gegeven aan Kennis en een dag die je weghaalt van valse overtuigingen en zelfbedrog. Een dag gegeven aan Kennis brengt je dichterbij je roeping die op een natuurlijke manier naar boven zal komen zonder jouw veronderstellingen, zodra jij en degenen met wie je verbonden moet worden zich voorbereid hebben.
OEFENING 231: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 232
MIJN ROEPING IN DIT LEVEN VEREIST DE ONTWIKKELING VAN ANDEREN.
OM JE ROEPING TE LATEN VERSCHIJNEN IN JE LEVEN, is niet alleen je eigen ontwikkeling essentieel, maar de ontwikkeling van anderen met wie je een directe verbinding zal hebben. Want je doel in het leven impliceert je participatie met anderen, het is geen enkelvoudig streven. Het is geen individuele vervulling. In realiteit is er geen individu die compleet afgescheiden is van andere individuen, want individualiteit heeft alleen betekenis in termen van het uitdrukken van dat, wat al het leven samenbrengt en verbindt.
ONTWIKKEL DAAROM VANDAAG WIJSHEID en het begrip dat ware vervulling ook afhankelijk is van vervulling van anderen. Denk niet dat je weet wie al die anderen zijn, want je hebt ze nog niet allemaal ontmoet. Sommigen zijn in deze wereld, en anderen zijn voorbij deze wereld. Ze hoeven helemaal niet in je persoonlijke sfeer te zijn.
HOE KUN JE DAN VOORUIT GAAN wanneer je voltooiing voor een deel afhankelijk is van anderen? Je gaat vooruit door jezelf te geven aan de voorbereiding. De kracht hiervan zal degenen versterken met wie je geëngageerd bent in je roeping van dit leven. Omdat je toewijding anderen versterkt, ben je al in relatie, je bent elkaar al aan het beïnvloeden. Hoe dichter je bij het punt komt waar Kennis tevoorschijn komt, hoe dichterbij zij ook komen. Hoe meer je jezelf tegenhoudt, hoe meer je het tegenhoudt. Je kunt het mechanisme niet zien wanneer je in de wereld bent, want je dient voorbij deze wereld te zijn om te zien hoe het werkt. Maar je kunt wel het idee begrijpen dat alle zielen elkaar beïnvloeden, speciaal die zielen, die specifiek met elkaar betrokken dienen te zijn in het leven.
JE VOORUITGANG IS DAAROM AFHANKELIJK van jouw inspanningen en de inspanningen van anderen. Nochtans zijn de inspanningen van anderen aangevuld en versterkt door je eigen inspanningen. Daarom zijn je verworvenheden, je werkelijk gegeven om te volbrengen en toch zullen je verworvenheden je met het leven verbinden, en zal de inhoud en ervaring van relaties verdiepen, meer dan je eerder hebt ervaren.
IN JE HERINNERING VAN IEDER UUR en in je langere meditaties van stilte vandaag, sta jouw inspanningen toe de inspanningen van anderen aan te vullen, die jouw inspanningen weer aanvullen. Sta de combinatie van jullie wederzijdse toewijding toe om dan een bron van kracht te zijn, welke je zal ervaren deze dag en zal worden ervaren door degenen die je nog niet hebt ontmoet in dit leven.
OEFENING 232: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 233
IK MAAK DEEL UIT VAN GROTERE KRACHT VOOR HET GOEDE IN DE WERELD.
DE VERKLARING IS ABSOLUUT WAAR, maar vanuit een separaat standpunt zal het erg moeilijk te begrijpen zijn. Het wordt niet verwacht dat je het idee van vandaag zult begrijpen, maar het is je gegeven om zijn kracht en potentie te ervaren, want een vertegenwoordiger zijn van de waarheid, kan jou naar de waarheid brengen, wat de ervaring van Kennis is. Dit is de grootste mogelijkheid van elk idee – dat het een ingang kan zijn naar Kennis.
DIT IDEE MOET VERVOLGENS CORRECT BENADERD WORDEN. Je moet de beperktheden van een separaat standpunt beseffen en niet proberen de waarde van het idee van vandaag te beoordelen. Je kunt het niet beoordelen. Je kunt er alleen gehoor aan geven of het ontkennen, want zijn waarheid is groter dan je huidige interpretatie. Het herkennen van je huidige beperkingen geeft je in dit opzicht toegang tot grootheid, want zonder bescherming van datgene wat je verzwakt, vind je je weg tot datgene wat je versterkt, en je een doel, betekenis en richting geeft.
JE MAAKT DEEL UIT VAN EEN GROTERE KRACHT VOOR HET GOEDE IN DE WERELD, want deze kracht verbindt en richt zich op Kennis. Want Kennis gaat verder dan wat ieder individu kan bezitten. Daarom is er geen “jouw” Kennis en “mijn” Kennis; er is alleen Kennis. Er is alleen jouw interpretatie en mijn interpretatie en hierin kunnen discrepanties zitten, maar Kennis is Kennis. Het brengt mensen bij elkaar, het scheidt mensen. Wanneer het werkelijk begrepen is vanuit stilte en objectiviteit, kan zijn ware richting onderscheiden en gevolgd worden.
AANVAARDT KRACHT VANDAAG , WANNEER JE DIT IDEE HERHAALT ieder uur. Weet dat al je inspanningen namens Kennis worden aangevuld door degenen die met jou oefenen – degenen die je kunt zien en degenen die je niet kunt zien. Sta je eigen zelfdiscipline in je diepere oefeningen, die je prepareren om stilte en vrede binnen te gaan, toe, om ook aangevuld te worden. Dus, je inspanningen van vandaag zullen de inspanningen aanvullen van alle anderen die oefenen, degenen die het bedrieglijke afleren en degenen die samen met jou de waarheid leren.
OEFENING 233: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 234
KENNIS DIENT DE MENSHEID OP ALLERLEI MANIEREN.
KENNIS ACTIVEERT ALLE MENTALE EN FYSIEKE CAPACITEITEN voor het goede. Het verwijst naar alle manieren van individuele beoefening, die voor het welzijn van de mensheid zijn. In de kunst, in de wetenschap, in alle inspanningen, in het eenvoudigste gebaar en de grootste daad, demonstreert Kennis een groter leven en versterkt de grootste kwaliteiten in individuen die er mee verbonden zijn.
OMDAT KENNIS GROOT IS hoef je het niet alleen maar te associëren met grote dingen, want de uiting van Kennis kan zelfs het kleinste woord en het kleinste gebaar doordringen. Dus beide kunnen de grootste impact op anderen hebben. De kracht van Kennis in het ene individu is er, om de kracht van Kennis te stimuleren in andere individuen en zodoende de regeneratie van leven in de geesten, die leven in gescheiden fantasieën te stimuleren en ondersteunen. In de wereld kun je niet de algehele potentie hiervan zien, maar je kunt het ervaren binnen je eigen leven en het gedemonstreerd zien binnen de relaties waar je geëngageerd bent.
DENK NIET DAT JE WEET. Je weet of je weet niet. Herinner dit, want de mogelijkheid van zelfbedrog is nog steeds bij je, omdat je nog niet in staat bent geweest om jezelf compleet te zien, bang dat datgene wat je zou zien je zou ontmoedigen of vernietigen. Nochtans, wanneer je jezelf compleet zou zien zal het enige wat je vindt Kennis zijn.
In je diepere oefenperiodes van vandaag sta jezelf toe nogmaals de stilte binnen te gaan, gebruik makend van de methode die je tot nog toe hebt geleerd. Laat niets je afhouden van je doel. Je bent deel van een Grotere Kracht en deze Grotere Kracht ondersteunt jou.
OEFENING 234: Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Stap 235
DE KRACHT VAN KENNIS WORDT DUIDELIJK VOOR ME.
HET ZAL TIJD KOSTEN OM DE KRACHT VAN KENNIS TE HERKENNEN, want het is veel groter dan je je ooit had voorgesteld. Toch is het veel eenvoudiger en subtieler dan wat je je nu kunt voorstellen. Het kan gezien worden in de onschuld van de ogen van een kind; het kan voorgesteld worden in de grootheid van het bewegen van sterrenstelsels. In de eenvoud van een gebaar of in de grootste daad kan het zichzelf manifesteren.
VEROORLOOF JEZELF OM TE ACCEPTEREN DAT JE ALLEEN MAAR BEGINT om de aanwezigheid van Kennis in je leven en al het leven te beseffen. Dit wordt beslist door je capaciteit voor Kennis, die tezamen met je verlangen naar Kennis, nu aan het cultiveren bent. Dat is waarom je dag na dag stilte en vrede beoefent en alleen deze oefeningen onderbreekt, voor het beoefenen van het actief engageren van je geest voor grote doeleinden. Hier werk je aan je capaciteit alsook aan je verlangen, want elke dag moet je oefenen vanwege het verlangen naar Kennis en elke oefening ontwikkelt je mogelijkheid om Kennis te ervaren.
JE BEGINT DE AANWEZIGHEID VAN KENNIS TE HERKENNEN, de kracht van Kennis en het bewijs van Kennis. Herinner jezelf hieraan ieder uur en vergeet het niet. Geef jezelf opnieuw helemaal om de stilte en vrede binnen te gaan, in de diepte van je langere oefenperiodes, want dit zal je van al je schuld en onvergeeflijkheid binnenin jou bevrijden en zal je de kracht van Kennis laten zien, die je nu leert te accepteren.
OEFENING 235: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 236
MET KENNIS ZAL IK WETEN WAT TE DOEN.
MET KENNIS ZUL JE WETEN WAT TE DOEN en je zekerheid zal zo sterk zijn, dat het moeilijk voor je zult zijn om eraan te twijfelen of ertegen te argumenteren. Hier moet je voorbereid zijn om te werk te gaan en stoutmoedig te werk gaan. Wanneer je overheersende bezorgdheid is, om je ideeën en je fysieke lichaam te beschermen, dan zul je bang zijn voor Kennis, angstig dat het je zal leiden om iets te doen dat gevaarlijk of schadelijk voor jou zal zijn. Kennis kan alleen gedemonstreerd worden. Zijn weldadigheid moet ervaren worden. Het kan alleen ervaren worden door zijn aanwezigheid te accepteren en zijn richting uit te dragen.
MET KENNIS ZUL JE WETEN WAT TE DOEN en je zekerheid zal de pretentie die je had over zekerheid ver overtreffen. Zelftwijfel kan doorgaan in de aanwezigheid van Kennis, maar Kennis is zoveel groter omdat je hele zijn verbonden is met de activiteit. Alleen de kleinheid van je zelftwijfel, ontstaan vanuit je eigen valse geloof, kan daar tegenin gaan. Doch, zijn argumenten zijn pathetisch en zielig en missen diepte en overtuiging.
KENNIS ZAL ZICH IN JOU VOORTBEWEGEN OP ZEKERE MOMENTEN, want in stilte observeert het alle dingen totdat het klaar is om te handelen en wanneer het handelt handelt het! Het is zo dat je met Kennis zult leren om in vrede te zijn in de wereld en toch wanneer je handelt zul je handelen met ware effectiviteit en groot resultaat. Op deze manier word je tegelijkertijd een persoon van actie en contemplatie, want je contemplatie zal diep en betekenisvol zijn en je actie zal ook diep en betekenisvol zijn.
MET KENNIS WEET JE WAT TE DOEN. Denk niet dat je weet wat te doen, tenzij je met Kennis bent en Kennis je een indicatie geeft om iets te doen met grote kracht. Doe geen kleine pogingen om je problemen op te lossen, want zonder Kennis zullen je pogingen betekenisloos zijn en zal je frustratie versterkt worden.
HERHAAL HET IDEE VAN VANDAAG ieder uur en overweeg het. In de diepte van je langere oefeningen, gebruik de vaardigheden die je tot dusver gecultiveerd hebt om je met de stilte te verbinden. Wanneer Kennis stil is, zul je zelf ook stil zijn. Dus, wanneer Kennis actie stimuleert zul je in staat zijn om te handelen en dat doende zal de oplossing die je brengt groter zijn dan je ooit kon bevatten.
OEFENING 236: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 237
IK BEN ALLEEN MAAR AAN HET BEGINNEN TE BEGRIJPEN WAT DE BETEKENIS VAN MIJN LEVEN IS.
JE BENT NET BEGONNEN TE BEGRIJPEN wat de betekenis van je leven is. Dit zal op een natuurlijke manier naar boven komen in je begrip, zonder jouw inspanningen om te proberen hiervan een concept te maken. Het begrip en doel van je leven zal eenvoudig naar boven komen en geuit worden vandaag en morgen en in de dagen die komen, want zo eenvoudig en fundamenteel is Kennis. Dus, je intellect kan gebruikt worden om te dealen met de fysieke noodzakelijkheden van je leven, de bijzonderheden van je leven en de mechanismes van je leven, hier is het aanwenden van het intellect voor bedoeld. Doch, de grootsheid van Kennis voorziet in het doel, betekenis en richting, waar het intellect nooit in kan voorzien. Het intellect is daarom een vermogen dat hier een ware functie heeft, want het dient de grootsheid van Kennis.
JE BENT ALLEEN NOG MAAR AAN HET BEGINNEN OM DE BETEKENIS van Kennis en de aard van Kennis te begrijpen. Denk niet dat je conclusies tot dusver adequaat zijn voor wat je nodig hebt, want je bent een beginnende student van Kennis en als een beginnende student wil je niet de fout maken om alleen maar op je veronderstellingen te vertrouwen. Want beginnende studenten maken weinig veronderstellingen en zijn verlangend om alles wat noodzakelijk voor hen is, te leren. Wees een beginnende student vandaag. Herken hoe weinig je weet en hoeveel je nog moet leren. Je hebt een heel leven om dit te leren en toch moet je leven geactiveerd en versterkt worden, buiten wat je je tot nog toe hebt voorgesteld. Na verloop van tijd zal de grootsheid die je bij je draagt, zich uiten in grote en kleine handelingen.
VANDAAG, IN JE DIEPERE OEFENPERIODES waar je de stilte binnengaat, sta je het bewustzijn van Kennis toe om verder gecultiveerd te worden. Volg je oefeningen als een geduldige tuinier, welke zijn planten niet verplicht dat ze vrucht dragen vandaag, maar die de seizoenen van groei en verandering begrijpt. Sta jezelf toe dit begrip te hebben, want na verloop van tijd zul je objectief begrijpen hoe mensen zich ontwikkelen en groeien en wat ze in zich dragen. Wanneer je deze wereld verlaat, als je succesvol bent in het cultiveren van Kennis en toestaat om al zijn giften in de wereld te geven, dan zul je in staat zijn om één van de leraren te worden van degenen die achterblijven. Op deze manier zul je je studie vervullen in de wereld door alles wat je hebt te geven aan anderen in de wereld. Hierin is je gift vervuld en die van hen bevorderd.
JE BENT ALLEEN AAN HET BEGINNEN OM DEZE WOORDEN TE BEGRIJPEN. Versterk je ervaring van Kennis vandaag zodat het begrip van deze woorden zich mogen verdiepen in jou. Ieder uur herhaal je het idee van vandaag zodat al je activiteiten en al je beloftes, in welke omgeving je je ook bevindt, bevorderlijk voor je oefening zijn. Want er is geen gebeurtenis of interactie die Kennis niet kan zegenen en harmoniseren.
OEFENING 237: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 238
TERUGBLIK
WE ZULLEN BEGINNEN MET JE TWEEWEKELIJKSE TERUGBLIK MET DEZE AANROEPING: “IK BEN IN DEZE WERELD GEZONDEN OM MIJN SPIRITUELE FAMILIE TE DIENEN die deze wereld dienen en alle fysieke werelden in het universum. Ik ben deel van een Grotere Kracht ten goede en ik ben dankbaar voor de gift die gegeven is, die ik nu begin te begrijpen. In volledige getrouwheid en devotie zal ik doorgaan met mijn oefening vandaag, zodat ik de waarde van mijn eigen leven zal waarderen.
BEGIN MET JE LANGE TERUGBLIK TERWIJL JE DEZE AANROEPING VOLGT. Begin met de eerste les van deze tweewekelijkse periode, kijk terug op de instructies en je oefening en ga dan dag na dag verder. Wanneer je je terugblik hebt voltooid, herhaal dan de aanroeping van vandaag en vertoef een aantal minuten in stilte. begin de kracht te voelen in deze periode van wat je aan het ondernemen bent. De kracht van Kennis en de genade dat het heeft op de wereld is datgene wat je leert om te ontvangen en uiten in de dagen en weken die komen.
OEFENING 238:Een lange oefen pe

step 239 VRIJHEID IS VAN MIJ VANDAAG.
VRIJHEID IS VAN JOU WANNEER, JE LEEFT MET KENNIS. Vrijheid is van jou, die zich niet hoeft te belasten met de overmatige stroom van denken en speculaties. Vrijheid is van jou, die zichzelf kan toewijden aan jouw enige doel en tot de specifieke taken die voort komen uit dit doel. Welk een grotere vrijheid is er, dan je kennis te gebruiken en zijn bestemming te vervullen in de wereld? Niets anders kan vrijheid genoemd worden, want iets anders is slechts de vrijheid om in chaos te zijn en te ontaarden in ellende.
JE BENT VANDAAG VRIJ OM KENNIS TOE TE STAAN, om verblijf te houden in jou. Vandaag in je ieder uur oefening en in je diepere meditaties, herinner jezelf dat je vrij bent. Wanneer je de vrijheid hebt om met Kennis te zijn in je twee meditatie oefeningen, sta jezelf dan toe om de stilte binnen te gaan en sta niet toe dat een gevoel, idee of gedachte je afbrengt van de ervaring, dat je de grote vrijheid hebt, om te ontsnappen van de wereld, in Kennis.
DEZE OEFENPERIODES ZIJN ZO BELANGRIJK voor je algehele welzijn. De resultaten van deze betrokkenheid geeft je een grotere toegang tot Kennis in al je uiterlijke ondernemingen, wanneer je leert om in vrede te verblijven met Kennis en wanneer je leert Kennis te volgen, wanneer het zijn wijsheid ontwikkelt in de wereld. Je bent vrij vandaag om met kennis te zijn, want vandaag ben je vrij.
OEFENING 239: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 240
KLEINE IDEEËN KUNNEN MIJN BEHOEFTE AAN KENNIS NIET VERVULLEN.
GROTE IDEEËN, PRACHTIGE BEELDEN of wonderlijke geloof systemen kunnen niet voldoen aan je behoefte aan Kennis. Ideeën alleen kunnen je op je pad zetten, maar ze kunnen je niet mee op reis nemen. Ze mogen over grotere dingen spreken die op jou wachten, maar ze kunnen jou er niet brengen, want Kennis moet je gids zijn naar je bestemming en vervulling. Met ideeën sta je aan het begin, de weg wijzend voor anderen, maar jijzelf kan daar niet gaan.
WANNEER JE OP WEG BENT MET KENNIS zal Kennis zich uitbreiden door ideeën. Het zal zich uitbreiden door acties, door gebaren en door alle voertuigen van communicatie in deze wereld. Wees daarom niet tevreden met alleen maar ideeën. Denk niet dat door te speculeren op ideeën dat je de aard van Kennis begrijpt en zijn ware toepassing in de wereld. Deze dingen kunnen ervaren en geobserveerd worden, maar de individuen die het ervaren en observeren moeten geraakt worden tot de kern van hun bestaan.
WEES DAAROM NIET TEVREDEN MET KLEINE DINGEN, in plaats van de grootheid van je ware zijn en bestemming in de wereld. Keer terug naar Kennis en wees dankbaar voor de ideeën die je deze richting gewezen hebben. Maar realiseer je, dat de kracht die jou beweegt, de kracht die je de kracht geeft tot voorbereiding en participatie, is ontstaan uit de grote Wijsheid en Kennis die je bij je draagt. Het vereist Kennis om Kennis te volgen. Dus, Kennis is uitgeoefend,zelfs wanneer je nabijkomt.
BLIJF DAN NIET AAN HET BEGIN VAN JE REIS met alleen ideeën. Accepteer geen kleine dingen, in plaats van de grootheid van je functie. Herinner jezelf hier ieder uur aan en in je diepere meditatie oefeningen, betreedt nogmaals stilte en vrede. Kom tot je oefening zonder vragen. Kom tot je oefening zonder verzoeken. Herinner jezelf dat in Kennis alle dingen gegeven zullen worden, alle dingen zullen ontvangen en alle dingen zullen toegevoegd worden wanneer nodig. Wanneer je geest meer eenvoudig en open wordt, zal het een voertuig worden voor Kennis en zich uitdrukken in de wereld.
OEFENING 240: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 241: MIJN BOOSHEID IS NIET GERECHTVAARDIGD.
BOOSHEID IS NIET GERECHTVAARDIGD, want boosheid alleen is louter je respons op je falen om Kennis toe te passen. Dit is wat boosheid teweegbrengt vanuit zijn ware bron. Maar dit hoeft niet te gebeuren, omdat boosheid een reactie is. Als reactie kan het boosheid in een ander voortbrengen en intern en extern een heftige reactie voortbrengen waar het ook toegepast wordt. Hoe dan ook, Kennis zal boosheid omleiden zodat het geen vernietigende kwaliteiten meer bezit, want datgene wat je wenst uit te drukken is wat Kennis versterkt in anderen. Het is de kracht van je overtuiging en niet het verlangen om jezelf en anderen pijn te doen die de ware werkzaamheid van de emotie is welke de kern van boosheid is. Het mag dus gezegd worden dat jouw boosheid een ware communicatie is die vervormd wordt door je eigen projectie van schuld en angst. Wanneer deze vervormingen opgehelderd worden zal de ware communicatie welke de kiem is van alle boosheid kunnen worden geuit. Dit kan alleen maar goeds voortbrengen.
BOOSHEID IS DAN, NIET GERECHTVAARDIGD. Want dit is een misinterpretatie van een ware communicatie. Je boosheid is niet gerechtvaardigd want boosheid ontstaat uit verwarring. Doch, verwarring vraagt om voorbereiding en ware toepassing van Kennis. Daarom, de zondigen worden niet gestraft, maar er wordt voor ze voor gezorgd. De verdorvenen worden niet naar de hel gezonden, maar worden voorbereid voor de hemel. Dit is de ware aard van God’s bestemming in de wereld. Dat is waarom God nooit kwaad kan zijn, want God is niet beledigd. God is alleen God aan het aanwenden in een situatie waar God tijdelijk is vergeten.
IN DE GROTERE OMVANG VAN DE DINGEN is zelfs de scheiding van alle individuele zielen een heel tijdelijk voorval. Je kunt nog niet denken op dit niveau en zal voorlopig nog niet hiertoe in staat zijn voor een lange tijd, want je moet de verschillende stadia van ontwikkeling ondergaan die je geest zal integreren in steeds grotere ervaringen van relaties en leven. Maar als je vooruitgaat en wanneer je iedere vitale stap neemt welke je horizon verbreedt, dan zul je beginnen te begrijpen dat boosheid niet gerechtvaardigd is. Het representeert alleen maar een falen om Kennis toe te passen in een bepaalde situatie. Dit vraagt om een remedie niet om een veroordeling. Hier zul je je realiseren dat je boosheid iets is om te begrijpen. Het is niet om afgewezen te worden, want wanneer je boosheid afwijst, zul je ook de kiem van boosheid afwijzen, welke ware communicatie is. Daarom wensen we om datgene op te ruimen wat je ware communicatie verspild heeft zodat je ware communicatie zich mag openbaren, want ware communicatie komt altijd van kennis.
DENK IEDER UUR AAN DIT IDEE. In je diepere oefenperiodes verbind je geest actief met kijken naar ieder ding waar je boos over bent, van hele kleine dingen die specifiek zijn en aan dingen die je gewoonlijk van streek maken en ontmoedigen. Herinner jezelf, wanneer je terugblikt en je boosheid inventariseert dat je boosheid ongerechtvaardigd is. Herinner jezelf dat het toepassing van Kennis vraagt en dat in elke ervaring van boosheid die je hebt, er een kiem van waarheid is. Daarom dient je boosheid niet verworpen maar gereinigd te worden, want in het reinigen van je boosheid zul je in staat zijn om datgene te communiceren wat je intentie vanaf het begin was en waar je in aanvang faalde. Dan zal je zelfexpressie compleet zijn en zal er geen boosheid meer zijn.
OEFENING 241: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 242
MIJN GROOTSTE GESCHENK AAN DE WERELD IS MIJN KENNIS.
DIT IS JE GROOTSTE GESCHENK. Dit is het geschenk dat alle andere giften completeert en ware betekenis geeft. Dit is het geschenk die waarde geeft aan alle menselijke expressie, alle menselijke inspanning en alle menselijke voorstelling die de intentie heeft om het welzijn van de mensheid in zijn evolutie te ondersteunen. Kennis is niet iets dat je kunt kwantificeren en geven alsof je het verpakt of beschrijft naar jouw idee. Het is een aanwezigheid en een kwaliteit van het leven dat de ware essentie van leven is. Het maakt al het geven en contributie waardevol.
DIT IS JE GROOTSTE GESCHENK wat je nu leert om te ontvangen. Wanneer je het ontvangt zal het zich vanzelf geven, want je kunt Kennis niet voor jezelf houden. Wanneer het tevoorschijn komt zal het zich in alle richtingen en specifiek in bepaalde richtingen en in bepaalde betrokkenheid tot bepaalde mensen uiten, volgens zijn ontwerp en Wijsheid. Dus, wanneer je Kennis ontvangt, moet het gegeven worden. Het zal zichzelf geven en jij zal het willen geven omdat je een rijkdom bezit en rijkdom kan alleen vermeerderd worden door geven. Dus, in essentie,gaat alles in het leven over geven van Kennis. Waar dan ook, wanneer dit geven niet kan worden volbracht, zijn daar alle manieren van bedrog, teleurstelling en wanhoop. Maar wanneer geven is gereactiveerd in deze omstandigheden, zullen de kwaliteiten van ontkenning verdwijnen en zal Kennis zich opnieuw gaan uiten op heel specifieke manieren.
HERINNER JEZELF DAAROM IEDER UUR aan deze grote waarheid en in je diepere meditaties sta jezelf toe om Kennis te ervaren. Sta jezelf toe om het te ontvangen. Geef jezelf deze toepassing van je geest en lichaam. Hierin zal Kennis zichzelf geven en jij zult vervuld zijn want jij hebt het leven het grootste geschenk gegeven, dat gegeven kan worden.
OEFENING 242: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 243
IK HOEF NIET SPECIAAL TE ZIJN OM TE GEVEN.
DE BEHOEFTE OM SPECIAAL TE ZIJN LIGT TEN GRONDSLAG AAN ALLE MENSELIJKE AMBITIE. Alle menselijke ambitie die niet ontstaan is uit Kennis is ontstaan uit de poging ernstige teleurstellingen en grote angsten van scheiding te compenseren. De poging om speciaal te zijn is de poging om de afgescheidenheid te versterken. Het is de poging jezelf groter te maken te koste van de ander. Het ontkent altijd het leven en Kennis en leidt altijd tot grotere verwarring, frustratie en wanhoop.
JE BENT VANDAAG BEVRIJD VAN HET TRACHTEN jezelf speciaal te maken, want op deze manier zul je ware verlichting vinden die je in al je vorige inspanningen hebt gezocht. Wat speciaal aan je is, is je unieke vorm van uiten van datgene wat eigen is aan al het leven. Vervolgens, datgene wat zich verenigt met leven en het leven bevestigt. Je individualiteit is ook bevestigd, maar niet door uitsluiting van de waarde van enige andere expressie van leven. Hierin ben je niet speciaal. Hier ben je eenvoudig jou. Je bent groter dan een individu omdat je deel van het leven bent en je bent ook een individu omdat je het leven individueel uit. Hier eindigen alle conflicten en verwarring. Datgene wat gelimiteerd is, uit datgene wat ongelimiteerd is en datgene wat uniek is uit datgene wat eigen en wezenlijk is. Dit is de oplossing die je zoekt, want je wenst niet echt om speciaal te zijn. Je wenst alleen dat je individuele leven doel, betekenis en richting heeft.
DENK HIER IEDER UUR AAN nadat je het idee van vandaag herhaalt. In je diepere oefeningen, ga nogmaals de stilte en vrede in. Verzoek niet om antwoorden want dit hoef je niet te doen in je meditatie oefeningen. Je tijd is nu om te oefenen Kennis te ontvangen, waarin je individualiteit wordt geëerd en bevestigd voor zijn ware doel en waarin je speciaal zijn, welke alleen maar een kwalijke en onmogelijke last is voor jou, voorzichtig van je schouders wordt getild. Zoek niet om speciaal te zijn vandaag, want dat is niet het doel van je leven. Dan zullen alle angsten voor de door en vernietiging je verlaten. Dan zul je in staat zijn om het leven te eren en je relaties te eren, welke een uiting zijn van alles wat de les van vandaag je leert.
OEFENING 243: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 244
IK WORD GEËERD WANNEER ANDEREN STERK ZIJN.
WANNEER JIJ STERK BENT, WORDEN ANDEREN GEËERD. Wanneer zij sterk zijn, wordt jij geëerd. Op deze manier bevestigt Kennis zichzelf in de wereld, waar Kennis is vergeten. Kennis wordt alleen door ervaring en expressie bevestigd ,wanneer het aan anderen wordt gegeven. Je grootste les in dit leven is de bijdrage van je leven, wanneer het aan anderen gedemonstreerd wordt. Inderdaad dit is het grootste geschenk aan jezelf, want wanneer je leven een demonstratie is van zijn waarde aan jou, wordt je waardering van jezelf vervult en zul je je werkelijke waarde begrijpen ten opzichte van het leven zelf.
DAAROM, WANNEER ANDEREN STERK ZIJN, wordt je geëerd. Op deze manier zul je een ander niet kleineren om jezelf te versterken. Je zult niet zoeken naar het benadelen van een ander om je eigen belang te bevestigen. Op deze manier zul je niet vergezeld zijn door schuld bij je voltooiing, want niemand heeft het vertrouwen geschonden, bij het zoeken en verkrijgen van ervaring en vooruitgang in het leven. De les voor vandaag is heel diep en vereist veel consideratie. Herhaal ieder uur het idee voor vandaag en overweeg het serieus in elke omstandigheid waarin je jezelf bevindt. In je diepere oefeningen vandaag, betreedt de stilte en rust. Sta jezelf dit geschenk toe, want het idee van vandaag is heel eenvoudig en heel waar. Het is op geen enkele manier ingewikkeld, hoewel het serieuze overweging vereist, want je bent veel te veel gewend om je alleen maar met oppervlakkige dingen bezig te houden. Door onze gezamenlijke training in deze dagen, weken en maanden, leer je je geest te verbinden om te herkennen wat duidelijk en waarschijnlijk is, maar wat nu nog niet waarschijnlijk is voor jou die zich bezig heeft gehouden met oppervlakkige dingen. LATEN WE DAAROM VANDAAG DEZE TIJD AAN KENNIS GEVEN . Laat deze tijd gegeven zijn aan datgene wat jou en anderen bekrachtigt in het universum. Wanneer anderen sterk zijn wordt je geëerd. Hierin eindigt alle afscheiding en het ware geven wordt zichtbaar.
OEFENING 244: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 245
WANNEER ANDEREN MISLUKKEN, HERINNERT HET MIJ AAN DE BEHOEFTE AAN KENNIS.
WANNEER ANDEREN MISLUKKEN, LAAT DIT JE DAN HERINNEREN aan de noodzakelijkheid van Kennis. Laat je behoefte aan Kennis niet onderschat worden. Dus, je hoeft niet te reageren met veroordelen of oordelen van degenen die mislukken, maar realiseer je hun grote behoefte en jouw grote behoefte . Dit wil alleen maar de diepte bevestigen waarvoor je je nu moet voorbereiden. Want je bereid je niet alleen voor,voor je eigen vooruitgang en ontwikkeling van de mensheid. Dit is geen ijdele claim of verklaring. Het is de absolute waarheid. Want elke stap die je richting Kennis maakt, geef je je verwezenlijking aan de wereld en je vermindert de last van iedereen, die worstelt met hun eigen fantasie en gevoel van mislukking.
JE LEVEN WORDT DAN JE LEERSCHOOL want het is een leven van Kennis. Het demonstreert de aanwezigheid van Kennis in de wereld, wat de aanwezigheid van God is. Dit gebeurt als resultaat van jouw dienstverlening als een gevorderd voertuig voor Kennis. in jouw vooruitgang worden alle menselijke mogelijkheden bevorderd, alle menselijke verantwoordelijkheden verspreid en datgene wat het meest waar en authentiek is in het individueel menselijk bestaan wordt verheven in de wereld. En datgene voorbij al het menselijk bestaan, maar wat menselijk leven bevat, wordt ook bevestigd. Daarom is een ander zijn mislukking een vraag naar jouw betrokkenheid met Kennis. Het is een vraag naar je voortgang en bekrachtiging, want je bent in de wereld gekomen om te geven.
HERINNER JEZELF HIER IEDER UUR AAN aan in je twee langere oefenperiodes, verbind je geest actief in het begrijpen van dit idee. Denk aan ieder individu waarvan je denkt dat degene gefaald heeft en realiseer je de betekenis van deze les in het licht van de personen die jou dienen. Realiseer je de behoefte aan Kennis in hun leven en in jouw leven. Zij maken fouten om jouw verplichting kracht bij te zetten ten opzichte van Kennis. Zij dienen je op deze manier en dit vraagt om je dankbaarheid, niet je oordeel. Zij leren je om het waardevolle te waarderen en het waardeloze los te laten. Denk niet dat ze je geen tijd besparen. Ze besparen je tijd. Ze demonstreren je datgene wat je moet leren en accepteren. Bekommer je daarom om hun welzijn, omdat zij jou de waarde van Kennis leren. Wanneer jij Kennis waardeert zal het resultaat van jouw waardering opnieuw aan hen teruggegeven worden en zijn zullen versterkt en geëerd worden door jouw vervulling.
OEFENING 245: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 246
ER IS GEEN RECHTVAARDIGING VOOR HET FALEN VAN HET TERUGWINNEN VAN KENNIS.
ER IS GEEN RECHTVAARDIGING VOOR FOUTEN. Er is geen rechtvaardiging voor het ontkennen van Kennis. Er is geen enkele rechtvaardiging. Probeer niet je fouten te rechtvaardigen door het projecteren van schuld op jezelf, of door het leven te beschuldigen dat het je niet geeft wat je nodig hebt. Rechtvaardig je fouten niet, door aanspraak te maken op de verantwoordelijkheid vanuit je jeugd, je ouders of je opvoeding die bepalend zouden zijn voor je huidige situatie. Fouten kunnen niet gerechtvaardigd worden. Al wat niet gerechtvaardigd kan worden kan teruggebracht worden, want het heeft een gebrek aan een juiste betekenis en waarde.
VANDAAG IS DAN EEN VORM VAN VRIJHEID , een expressie van vrijheid voor jou die nog steeds, uit gewoonte en inschikkelijkheid, je fouten probeert te rechtvaardigen door het schuld en verantwoordelijkheid toe te kennen. Dit is betekenisloos, want vandaag is het je gegeven dichterbij Kennis te komen en jezelf te geven in je benadering van Kennis. Je kunt fouten alleen rechtvaardigen als een rechtvaardiging niet tot Kennis te komen en omdat er geen rechtvaardiging voor fouten is, is er geen rechtvaardiging voor jou om niet tot Kennis te komen. Zonder deze rechtvaardiging ben je gerechtvaardigd, want je bent de expressie van Kennis. Dat is je bestemming en doel in je leven. Wanneer fouten ongerechtvaardigd zijn, is de waarheid alle rechtvaardiging gegeven.
STA JEZELF TOE DIT IDEE IEDER UUR TE HERHALEN. Kom naar dit idee in je langere oefenperiodes in stilte en ontvankelijkheid. Wees dankbaar vandaag dat je fouten je vergeven zijn. Wees dankbaar vandaag dat veroordeling niet gerechtvaardigd is. Wees dankbaar vandaag dat je deze mogelijkheid hebt om tot Kennis te komen, die datgene wat het meest waar en groots is in jou bevestigt. Wees dankbaar vandaag dat er geen rechtvaardiging is om dit te ontkennen, want zonder schuld en blaam kun je alleen ontvangen wat het leven je te bieden heeft.
LAAT DIT EEN DAG ZIJN OM JE VRIJHEID TE VIEREN. Laat dit een dag zijn om te bevestigen dat jou geen blaam treft, maar je een student van Kennis bent. Laat dit een dag zijn die bevestigt dat alle problemen in de wereld opgelost kunnen worden zonder veroordeling, want zonder veroordeling zullen alle problemen in de wereld opgelost worden.
OEFENING 246: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 247
VANDAAG ZAL IK NAAR MIJN INNERLIJKE LERAREN LUISTEREN.
LUISTER NAAR JE INNERLIJKE LERAREN, want ze geven je wijze raad. Accepteer hun raadgeving en werk ermee, realiserend dat alleen door het volgen van de raadgevingen, je de betekenis en waarde zult begrijpen.
MAAK TIJD IEDER UUR OM JE TE HERINNEREN, dat je Innerlijke Leraren bij je zijn. Kijk uit naar deze twee keren in meditatie vandaag wanneer je vrij bent van uiterlijke verplichtingen en betrokkenheid om tijd met jouw Innerlijke Leraren door te brengen. Ze zullen vandaag tot je spreken en je helpen te luisteren en hun stem te onderscheiden van andere stemmen die je geest kwellen. Ze representeren de enige ware stem die tot jouw ziel spreekt. Zij zijn niet de vervangers die je gecreëerd hebt om jezelf in angst te houden. Breid daarom je vertrouwen uit naar hen, zoals zij hun vertrouwen naar jou uitgebreid hebben, want ze hebben Kennis aan jou toevertrouwd in de wereld – een groter vorm van vertrouwen en erkenning kun je je niet voorstellen. Voor jou om een voertuig van Kennis te zijn in de wereld, moet je getuige zijn, van de grootheid van God’s achting voor jou.
DAAROM, IN JE TWEE DIEPERE OEFENINGEN VAN VANDAAG, IN RUST EN STILTE, keer je naar binnen om te luisteren . Luister aandachtig. Sta jezelf toe ontvankelijk te zijn en je zult weten dat je Leraren achter je staan, jou observerend jou liefhebbend en ondersteunend. En zij zullen tot jou spreken vandaag, van dingen voorbij deze wereld en dingen in de wereld. Zij zullen je herinneren aan je doel en je functie, wanneer je luistert vandaag .
OEFENING 247: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 248
IK WIL VERTROUWEN OP DE WIJSHEID VAN HET UNIVERSUM OM ME TE ONDERRICHTEN.
VERTROUW OP DE WIJSHEID VAN HET UNIVERSUM. Vertrouw niet op jezelf alleen, want alleen weet je niets. Alleen, is er geen Kennis en geen relatie. Vertrouw op de Wijsheid van het universum, die beschikbaar voor je is binnen jouw Kennis, die gestimuleerd wordt door de aanwezigheid van je Leraren. Denk niet dat jij alleen iets kan doen, want alleen kun je niets doen. Maar samen met het leven zijn alle dingen die beoogd zijn voor jouw vervulling en je grootste contributie aangevend en zo veelbelovend.
HERINNER JEZELF DAAROM IEDER UUR aan dit idee en in je meditatie oefeningen, zoek nogmaals je toevlucht in Kennis in rust en stilte. Sta de Wijsheid van het universum toe zichzelf aan jou uit te drukken. Jij die leert om deze Wijsheid in openheid en nederigheid te ontvangen.
STA VANDAAG TOE DAT HET EEN DAG VAN LUISTEREN IS, een dag van contemplatie en een dag van ontvankelijkheid. Verval niet in de gewoonte te oordelen en in vooringenomenheid, maar sta deze dag toe om een dag te zijn van toegankelijkheid tot het leven, zodat het leven zich aan jou mag geven die zijn dienaar is.
OEFENING 248: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 249
ALLEEN KAN IK NIETS DOEN.
ALLEEN KAN IK NIETS DOEN, want niets in het leven is alleen gedaan. Dit is zo duidelijk als je eenvoudig de activiteit om je heen observeert. Niemand doet iets alleen. Dit is zo waar; het kan niet ontkend worden wanneer je oprecht naar de wereld kijkt. Ook al ben je bovenop een bergtop zonder een ander ziel in zicht, zou je niet alleen zijn, want je Leraren zullen bij je zijn en alles wat je daar volbrengt zal een gezamenlijke inspanning zijn. Dit bevestigt de wezenlijke aard van relaties en geeft compleet bewijsmateriaal voor het feit dat niets alleen gedaan kan worden. Hierin moet je leren je relaties te waarderen, want zij zijn de voertuigen van vervulling in alle gebieden en wegen van expressie.
DAAROM BENADRUKKEN WE DE WAARDE van je relaties aan jou, die nu tracht om Kennis terug te vorderen. Deze relaties moeten doordrongen zijn van de Kennis, die je aan het terugvorderen bent. Dan zullen ze de stabiliteit, de werkzaamheid en de genade die Kennis heeft bevatten. Want alleen relaties gebaseerd op Kennis kunnen de Wijsheid overbrengen die Kennis wil uitoefenen in de wereld. Relaties gebaseerd op persoonlijke aantrekkingskracht of persoonlijke fantasie hebben niet de fundering om Kennis te dragen en zullen abrupt falen in de aanwezigheid of de eisen en vereisten van een waar leven.
DAAROM, WANNEER JE KENNIS TERUGVORDERT, leer je ook de lessen van relaties. Herinner jezelf hieraan ieder uur en wees getuige van de duidelijkheid van de les van vandaag in welke hoedanigheid je je ook bevindt. Wanneer je kijkt zul je zien dat niets alleen gedaan kan worden – op elk niveau, op elke werkwijze. Niets kan alleen gedaan worden. Er is geen individuele creativiteit. Er is geen individuele bijdrage. Er is geen individuele uitvinding. Het enige dat je alleen kan doen is fantaseren en hierin is reeds heel wat geproduceerd. Maar zelfs dit is gedeeld en versterkt want ieder individu versterkt het mijn zijn of haar eigen verbeelding. Daarom is zelfs illusie gedeeld en onderbouwd via relaties. Niets kan alleen gedaan worden. Zelfs illusie kan niet alleen gedaan worden. Hier kun je niet onderuit komen. En toch, het feit dat je niet kunt ontsnappen aan het leven is de ware belofte voor je verlossing, want hier zal het leven je verlossen en alles wat je in de wereld gebracht hebt, zal geactiveerd en bijgedragen worden.
IN JE DIEPERE OEFENPERIODES VAN VANDAAG, breng jezelf naar Kennis en breng jezelf naar je Leraren in nederigheid en stilte. Realiseer je, dat je niets alleen kan doen. Zelfs het proberen je verstand te disciplineren en jezelf voor te bereiden op meditatie is iets wat je met anderen deelt die aan het oefenen zijn en ook met je Leraren. Alle vermogens van God kunnen worden geuit door jou, want niets kan alleen gedaan worden.
OEFENING 249: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 250
IK WIL MEZELF NIET AFSCHEIDEN VANDAAG.
JE KAN SLECHTS ALLEEN ZIJN IN JE FANTASIE en fantasie zal je niets van waarde, duurzaamheid of betekenis opleveren. Verraad je Kennis niet vandaag door jezelf af te scheiden. Straf jezelf niet voor fouten die geen substantie hebben en die in feite alleen een uiting van verwarring zijn. Er is geen rechtvaardiging voor fouten en er is geen rechtvaardiging om jezelf af te scheiden. Je bent een deel van het leven en je hebt het nodig om te steunen op je relaties met anderen en met het leven als geheel om iets te bereiken, zelfs om te overleven.
WANNEER JE HIERAAN DENKT, zal dankbaarheid vanzelf in je naar boven komen en je zult je realiseren dat de grond waarop je loopt en alles wat je ziet en aanraakt wat bruikbaar en heilzaam is, het resultaat is van geven en samenwerken. Dan zal je dankbaarheid vanzelf liefde voortbrengen en door jouw liefde zul je beginnen te begrijpen hoe alle dingen ontwikkeld zijn in het universum. Dit zal je de kracht en de zekerheid geven, om wat jijzelf moet leren om te doen.
HERINNER DIT IEDER UUR en sta jezelf in je diepe meditatie toe om te ontvangen. Hou jezelf niet van Kennis af, die wacht om je te zegenen in je meditatie oefeningen. Dit is wanneer je naar het altaar van God komt om jezelf te presenteren en hier presenteert God, God aan jou die leert Kennis te ontvangen.
OEFENING 250: Twee oefeningen van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 251
WANNEER IK IN KENNIS VERBLIJF, ZAL ER GEEN VERWARRING ZIJN IN MIJN RELATIES.
WANNEER KENNIS NIET VERWARD IS, hoe kun je dan verward zijn wanneer je in Kennis verblijft? Om echter in Kennis te verblijven, betekent dat je niet probeert om dingen op te lossen, dingen te begrijpen, om dingen te controleren en te overtuigen zonder Kennis. je probeert niet om je uniek zijn te vervullen, door een ander te gebruiken om jezelf te verhogen. Je probeert niet je fouten te onderbouwen door een ander de schuld te geven.
MET KENNIS IS ER GEEN VERWARRING IN RELATIES. Je weet met wie je wilt zijn en met wie niet en hier is geen verwijt in. Je weet waar je je aan jezelf overgeeft en waar niet en daar is geen oordeel over. Je verkiest dit in plaats van dat, niet juist of onjuist. Je gaat niet daar naar toe, want hier is waar je moet gaan. Hoe simpel is dat en hoe effectief. Dit bevestigt Kennis in alle individuen en niemand is veroordeeld. Hier zijn de poorten naar de hel geopend en iedereen is vrij om terug te gaan naar Kennis, want de poorten naar de hel zijn al open en Kennis roept naar een ieder die daar verblijven om terug te keren naar God. Want wat is de hel anders dan leven zonder God en leven zonder Kennis? Het is een ingebeeld leven, dat is alles.
ONTVANG DAAROM DE ROEP VAN KENNIS, wat de roep van God is voor jou om wakker te worden en te participeren met het leven. Je kan niets alleen doen en je relatie zal duidelijk worden, wanneer je in Kennis verblijft. Herinner je dit ieder uur en in je twee langere oefenperiodes van vandaag, wijd jezelf toe aan actief te kijken naar elke betrokkenheid die je hebt gehad bij iedere oorspronkelijke relatie. Herken hierin de frustraties en verwarring, de grote verwachtingen en de grote teleurstellingen, de bitterheid over fouten, het gevoel van mislukking en de projecties van schuld. Realiseer dan, dat met Kennis dit niet zo hoeft te zijn, want de betekenis en het doel van elke relatie was herkend aan het begin van je betrokkenheid en bevestigd aan het eind.
REALISEER IN JE HUIDIGE RELATIES dat met Kennis alles duidelijk is en je kunt verder gaan zonder schuld en verwijt en zonder dwang of noodzaak. Met Kennis volg je datgene wat strict bevorderlijk voor jou en je geliefden is, want alle relaties zijn geëerd en gezegend door Kennis en alle individuen vinden hun rechtmatige weg met elkaar. Hierin is ieder persoon geëerd en zijn of haar Kennis is bevestigd. Laat dit je begrip zijn vandaag.
OEFENING 251: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 252
TERUGBLIK
LAAT DE TERUGBLIK VAN ELKE LES van de laatste twee weken een bevestiging zijn van de aanwezigheid van Kennis in je leven. Kijk terug op iedere les en oefening. Herzie objectief de mate van betrokkenheid en realiseer je de mogelijkheden om jezelf volkomen en compleet te geven. Realiseer hoe betekenisloos je ontkenning is en hoe groot de belofte van je beloning, gegeven je participatie in het leven. Je zult je dit realiseren wanneer je op je oefeningen terugkijkt, want je oefeningen demonstreren je tegenstrijdigheid ten opzichte van Kennis en de aanwezigheid van Kennis op zich.
NA VERLOOP VAN TIJD ZUL JE LEREN dat wanneer je dichterbij Kennis komt, alle dingen die betekenisvol zijn en waardevol zijn bevestigd worden en wanneer je je van Kennis verwijderd, je de donkerte van je eigen verbeelding weer binnengaat. Dit zal je dan overtuigen van waar het nodig is om jezelf in te zetten. Dit zal je overtuigen van de grote aanwezigheid die bij je is om je te assisteren. Dit zal je overtuigen dat je opgenomen bent in het leven en dat je Leraren bij je zijn. Welk obstakel of inadequaatheid dan ook, die je kunt herkennen of inbeelden kan gemakkelijk overwonnen worden met Kennis. Het is je verlangen naar Kennis en je capaciteit voor Kennis die versterkt dienen te worden. En wanneer dat gedaan is zal Kennis zich uitdrukken en jij zal de begunstigde zijn van het grootste geschenk van het leven.
IN JE LANGERE TERUGBLIK VAN VANDAAG, sta jezelf toe je oefening met grotere diepte en eerlijkheid te ondernemen. Sta deze dag toe om je student zijn te bevestigen. Sta deze dag toe te bevestigen dat je gered bent.
OEFENING 252: Eén lange oefenperiode.
Stap 253
ALLES WAT IK WERKELIJK NODIG HEB ZAL IN VOORZIEN WORDEN.
AAN DEZE VERKLARING MOET JE AL JE VERTROUWEN GEVEN ook al was je verleden een aaneensluiting van ontmoediging en teleurstelling. Zelfs hier kun je je realiseren dat de dingen die je werkelijk nodig had voor de voortgang van Kennis en voor de voortgang van je ware mentale en fysieke mogelijkheden je waren verschaft.
ALLE DINGEN DIE JE WERKELIJK NODIG HEBT, WORDT IN VOORZIEN. Het is wanneer je dingen wilt die je niet werkelijk nodig hebt dat je bewustzijn hierover verwarrend is en dit leidt je naar donkere speculatie en ernstige teleurstelling. Wat je nodig hebt maakt je gelukkig; wat je niet nodig hebt verwart je. Dit is heel eenvoudig, erg recht door zee en erg direct. Kennis is altijd zo. Kennis bevestigt datgene wat essentieel is. Hier word je benadering tot het leven eenvoudig en direct. Dus, je ervaart het leven als eenvoudig en direct.
WANNEER JE HET LEVEN OP EEN OMSLACHTIGE MANIER BENADERT, zal het leven je omslachtig lijken. Wanneer je het leven op een eenvoudige en eerlijke manier benadert zal het leven je eenvoudig en eerlijk lijken. Kennis zal aangeven wat werkelijk nodig is en dat wat irrelevant is, datgene wat je moet dragen en datgene wat enkel extra bagage en een last voor je is. Wanneer je datgene wilt wat onnodig is en je wijdt jezelf daaraan, zal je contact verliezen met datgene wat wezenlijk en authentiek is en je leven zal verwarrend worden en ongelukkig.
SPREEK DEZE WOORDEN IEDER UUR EN NEEM HET IN OVERWEGING. Het leven om je heen zal demonstreren dat ze waar zijn. In je diepere meditatie oefeningen, treed de stilte opnieuw binnen. Richt je inspanningen ter eigen ondersteuning en je verstand zal op je opdracht reageren. Het is je eigen verlangen naar Kennis die alle dingen naar jou toe laat komen. Dit vertrouwen in het leven zal je de verzekering geven dat je leven hooglijk gewaardeerd wordt in de wereld. Dit vertrouwen in het leven zal datgene wat het leven zelf gidst bevestigen, want in het leven is er Kennis en fantasie, maar het leven zelf is Kennis.
OEFENING 253: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 254
IK VERTROUW MIJN LERAREN DIE VERBLIJF HOUDEN IN MIJ.
VERTROUW JE LERAREN, want ze zijn volkomen te vertrouwen. Zij zijn hier om Kennis in jou te initiëren, om je aan je afkomst te herinneren en aan je doel en je te gidsen in grote en kleine zaken. Vertrouw je Leraren. Zij zullen niet de plaats van jouw Kennis innemen, maar zullen een stap terugdoen wanneer Kennis in je naar boven komt. Vertrouw je Leraren, want zij hebben reeds bereikt wat jij nu probeert te bereiken en zij leren het nu aan jou zodat zij hun bestemming vervullen in de wereld. Vertrouw je Leraren, want zij hebben geen ander doel of ambitie dan Kennis. Dus, hun benadering tot jou is volkomen gelijk en eerlijk – zonder bedrog, verwarring of conflict van de geest.
WANNEER JE LEERT OM JE LERAREN TE ONTVANGEN, zul je hun benadering van het leven ontvangen. Hierin zullen ze jou harmonie geven, balans, kracht en richting. Je kan niet oneerlijk op eerlijkheid reageren. Je moet leren eerlijkheid met eerlijkheid te beantwoorden. Je moet leren om te reageren op richting met een verlangen naar richting. Je moet leren om op een verbintenis te reageren met verbintenis. Dus, in jouw reactie op jouw Leraren, leer je hoe te reageren. Je leert te waarderen wat waarde heeft en je leert los te laten of te verzaken wat betekenisloos is.
WANNEER JE JE LERAREN VERTROUWT, zul je jezelf vertrouwen. Herinner dit ieder uur. In je twee keren van grote toevlucht en geluk, in meditatie, keer terug naar je Leraren die je nu vertrouwt. In rust en stilte zullen zij op je wachten en jij zult baden in de diepte van hun liefde. Je zult hun universele genegenheid en genade ontvangen, welk alleen maar je Kennis zal stimuleren, want alleen je Kennis zal gestimuleerd worden.
OEFENING 254: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 255
DE FOUTEN VAN DEZE WERELD ZULLEN MIJ NIET WEERHOUDEN.
LAAT VERWARRING JE NIET WEERHOUDEN, want alle fouten zijn ontstaan uit verwarring. Herinner je dit wanneer individuen zonder Kennis zijn, zij kunnen alleen maar fouten maken en hun verwarring uitten. Zij kunnen alleen verwarring beoefenen en zij kunnen alleen verwarring dienen. Dit, zal je dan leren om te waarderen wat waarde heeft en te herkennen wat betekenisloos is. Dit zal je leren dat je altijd datgene dient wat je waardeert; je zult altijd datgene versterken wat je waardeert; je beoefent altijd datgene wat je waardeert.
NU LEER JE OM KENNIS TE WAARDEREN. Je bent aan het leren om Kennis te praktiseren. Je bent aan het leren om Kennis te herkennen. En je bent aan het leren Kennis te dienen. Dit is de demonstratie die je nodig hebt. Laat de verwarring in de wereld je niet weerhouden, want het herinnert je aan wat je het meeste nodig hebt. Hoe kunnen de dwalingen in de wereld je weerhouden, wanneer ze je aan zouden moeten moedigen? Correct gezien, zullen zij je aanmoedigen om jezelf nog meer aan je voorbereiding te geven. Deze voorbereiding die je benut, heeft de belofte om Kennis in jou te activeren. Je hoeft alleen zijn stappen te volgen.
JE ZULT GEEN TOEVLUCHT VINDEN IN DE WERELD. Je hebt dit al geprobeerd en het heeft keer op keer gefaald, zoals het keer op keer zal falen wanneer je hiermee verder gaat. Jij bent het die aan de wereld moet geven, want jij bent het die Kennis heeft.
ONTVANG DAAROM KENNIS VANDAAG, in je ieder uur oefening en in je diepere oefeningen. Laat de dwalingen van de wereld je niet weerhouden. Laat de dwalingen van de wereld je aanmoedigen en je inspireren tot Kennis, want dit is een deel van het geschenk van de wereld aan jou. Het andere deel van het geschenk van de wereld is, om de arena te zijn waar je Kennis toestaat om een bijdrage van zichzelf te leveren aan jou. Hier is de wereld gezegend en ben jij gezegend. Dan zul je dankbaar zijn voor de dwalingen van de wereld en voor de ontwikkelingen in de wereld, want de ene stimuleert Kennis en de ander vervult Kennis. Leer daarom vandaag om correct te denken,zodat je geest een bruikbaar dienaar is voor Kennis en zodat alle aspecten van jezelf geëerd mogen worden.
OEFENING 255: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 256
DE WERELD KOMT TEVOORSCHIJN IN DE GROTERE GEMEENSCHAP VAN WERELDEN.
DIT IS EEN VERKLARING VAN WAARHEID met betrekking tot de evolutie van jouw wereld. Het geeft betekenis en richting aan je begrip van je participatie en contributie in de wereld. Het is niet bedoeld om je bang te maken of om onzekerheid te creëren of angst want met Kennis zijn onzekerheid en angst niet essentieel. Met Kennis is er geen onzekerheid, want de stilte van Kennis is je zekerheid en de stem van Kennis is je zekerheid en de beweging van Kennis is je zekerheid. Al je mentale en fysieke mogelijkheden en faculteiten kunnen je dienen, om dit op welke manier dan ook die je voorbestemd bent te uitten.
DE VERKLARING DAT DE WERELD OPKOMT in Grotere Gemeenschap van Werelden is een affirmatie van jouw doel,omdat je perceptie,je begrip en je waardering van de wereld moet groeien. Je begrip van de moeilijkheden van de wereld en mogelijkheden moeten groeien. Je kunt geen kleine visie van de wereld hebben en mogelijkerwijs begrijpen wat de betekenis van je eigen Kennis is. Je moet in een grotere context denken. Je moet niet alleen aan jezelf denken – wat je wilt en je angsten – want je bent een deel van een groter leven die je bent komen dienen. De wereld die je nu dient en zal leren te dienen in de toekomst komt nu tevoorschijn in de Grotere Gemeenschap van Werelden.
HERHAAL DIT IDEE IEDER UUR en denk eraan wanneer je de wereld om je heen aanschouwt. In je diepere oefeningen,verbind je geest actief om de les van vandaag proberen te begrijpen. De oefening van vandaag is niet gefocust op stilte maar op begrip. Hier wordt de geest betekenisvol gebruikt,want de geest zou betekenisvol gebruikt moeten worden of helemaal niet. Sta jezelf toe om alle ideeën over de les van vandaag te overwegen. Houd jezelf bezig met je bezwaren te begrijpen,je geloof,je angsten en je voorkeuren. Wanneer deze zijn herkent,zul je in een positie van weten zijn. Kennis zal worden gestimuleerd door de les van vandaag,want de les van vandaag is om Kennis te stimuleren.
OEFENING 256:Twee oefenperiodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 257
HET LEVEN IS GROTER DAN IK ME OOIT GEREALISEERD HAD.

HET LEVEN IS GROTER DAN JE JE OOIT HEBT GEREALISEERD en zeker groter dan je je ooit verbeeld had. Zijn grootheid is ontstaan uit het feit dat je in een Grotere Gemeenschap van Werelden leeft. Zijn grootheid is ontstaan uit het feit dat Kennis het essentiële aspect van jezelf is die je bij je draagt. De grootheid van het leven is bevestigd met de aanwezigheid van jouw leraren en de aanwezigheid van allen die zich voorbereiden om Kennis terug te winnen,samen met jou.
DUS,JE HEBT EEN GROTER DOEL IN EEN GROTER UNIVERSUM. Dus je kunt je wereld zien in zijn juiste context. Dus,je kunt jezelf zien in jouw juiste context,want je speelt een kleine rol in de grotere evolutie van de wereld,en jouw rol zal essentieel zijn. Het zal binnen jouw gebied en bereik zijn,om het te volbrengen. Iets kleins gedaan voor iets groots betekent,dat de kleinste bijdrage de grootheid van datgene wat gediend wordt in zich draagt. Dit verlost je voor jezelf,dit verlost je voor het leven. Dit laat alle donkerte verdwijnen en verdrijft alle negatieve beelden,want je dient een groter leven.
IN JE LANGERE OEFENINGEN ,VERBIND JEZELF om de betekenis van het idee van vandaag te begrijpen. Gebruik je geest betekenisvol. Gebruik het actief en objectief,want dit is het doel van je geest.
OEFENING 257:Twee oefenperiodes van 30-minuten.

STAP 258
WIE ZIJN MIJN VRIENDEN VANDAAG?
JE VRIENDEN VAN VANDAAG ZIJN AL DEGENEN DIE KENNIS TERUGWINNEN,en al degenen die Kennis al teruggewonnen hebben. Je vrienden van morgen zullen al degenen zijn,die Kennis zullen terugwinnen. Daarom,iedereen is je vriend of zal je vriend worden. Het is alleen een kwestie van tijd, tijd lijkt alleen maar lang voor degenen die daar vertoeven, zonder doel. Maar voor degenen die in de in de tijd verblijven met een doel,verloopt de tijd snel en brengt groot resultaat teweeg.
WIE ZIJN JE VRIENDEN VANDAAG? Iedereen is je vriend of zal je vriend worden. Waarom zou je een vijand hebben? Waarom iemand anders een vijand noemen die in oppositie is ten opzichte van jou,want degene zal jouw vriend worden. Kennis zal je gezelschap houden. Je bent Kennis aan het terugwinnen,dus je bent de weg hiervoor aan het voorbereiden.
WIE ZIJN JE VRIENDEN VANDAAG? Je Leraren en je Spirituele Familie en al degenen die Kennis terugwinnen. Dus de omvang van jouw vriendschappen is enorm. Er zijn verschillende wegen om Kennis terug te winnen,maar de essentie van leren is altijd om je te verbinden met Kennis zelf en Kennis toe te staan zich via jou te uiten. Dus,het universum is gevuld met jouw vrienden- sommigen die je zult herkennen en sommigen waarvan je niet in staat zult zijn ze te herkennen,sommigen waarmee je in staat zal zijn je te verbinden,sommigen met wie je dingen zult bereiken en anderen met wie je niet in staat bent dingen te bereiken. Het is allemaal een kwestie van tijd.
HERHAAL DIT IEDER UUR. Wees hier getuige van als een wegwijzer voor jouw realiteit. In je diepere oefeningen,treed de rust en stilte binnen,zodat je de diepte van je de relatie met je ware vrienden mag ervaren. Je leven is gevuld met liefde. Het is gevuld met al degenen die nu Kennis terugwinnen. Je verlangen naar Kennis wordt gemotiveerd door al degenen,die weigeren Kennis terug te winnen,want zij zullen in de toekomst ook jouw vrienden zijn. Gegeven dit standpunt,zul je herkennen dat zelfs degenen die in de toekomst je vrienden zullen zijn,in werkelijkheid je vrienden van vandaag zijn,want ze dienen je,en zij vragen dat jij hen dient door je vervulling van Kennis.
OEFENING 258:Twee oefenperiodes van 30-minuten.Ieder uur oefening.

STAP 259
IK BEN GEKOMEN OM ONDERRICHT TE GEVEN IN DE WERELD.
JE BENT GEKOMEN OM ONDERRICHT TE GEVEN. Alles wat je hebt gedaan is onderricht geven sinds je hier bent gearriveerd. Je gedachten en je gedrag zijn voertuigen van onderricht. Zelfs als een klein kind onderwees ,verblijdde en frustreerde je degenen die van je hielden. Door iedere fase van je leven,heb je onderwezen,want onderwijzen is een natuurlijke functie om het leven te demonstreren. Dus, je hebt een natuurlijke functie om te onderwijzen. Zelfs als je dit niet uitdraagt in formele betekenis met mensen,is je leven een demonstratie,en daarom,een vorm van onderwijzen.
DAT IS WANNEER JE LEVEN WORDT VERBONDEN met Kennis en de expressie is van Kennis,je leven het onderricht zelf wordt. Dan, in welke weg je dan ook geleid wordt, te kiezen voor je zelfexpressie,welke onvervalst zal zijn volgens je natuur,zul je instaat zijn je onderricht in kleine en grote gebaren te uiten,in woorden en zonder woorden en in zelfverwezenlijking elke weg en gang van het leven, want je bent in de wereld gekomen om te onderwijzen. De wereld kan je alleen leren,dat je de waarheid moet onderwijzen. Dat is wat de wereld je leert. Het leert je de grote noodzaak voor Kennis,en het leert je over de aanwezigheid van Kennis. Dus de wereld dient en ondersteunt je ware functie,wanneer je de ware functie van het leven dient en ondersteunt.
HERINNER DIT IDEE IEDER UUR. In je diepere meditatieoefeningen geef jezelf over aan het zorgvuldig nadenken hierover. Dit nu, zijn oefeningen van mentaal verbinden. Denk aan de betekenis van het idee van vandaag. Realiseer je ,dat je altijd onderwezen hebt door demonstratie. Bedenk wat je wil onderwijzen met je leven en denk aan wat je wilt versterken met je leven. Denk aan wat je wilt geven en denk aan wat de wereld aan je gegeven heeft om dit ware verlangen te stimuleren. Al deze dingen zullen correct denken en correct handelen teweegbrengen en door correct denken en correct handelen zal Kennis gemakkelijk door je heen stromen om het leven om je heen te zegenen en doel,betekenis en richting te geven aan je relaties.
OEFENING 259:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.
STAP 260
IK BEN EEN VRIEND VAN DE WERELD VANDAAG.
JIJ BENT EEN VRIEND VAN DE WERELD VANDAAG en wanneer je dit ervaart,zul je de wereld als je vriend ervaren,want de wereld kan alleen maar je doel reflecteren, wanneer je het uitdrukt en ervaart. Hier zul je een nieuwe wereld ervaren met Kennis,een wereld die je niet eerder had overwogen,een wereld die je alleen eerder voor een moment had ervaren.
WEES EEN VRIEND VAN DE WERELD VANDAAG,want je bent gekomen om een vriend van de wereld te zijn. De wereld is in grote nood. Het demonstreert grote verwarring en dwaling,en toch ben je gekomen om een vriend van de wereld te zijn,omdat de wereld je vriendschap nodig heeft. Hierin ontvang je een grotere beloning dan iets wat je voor jezelf zou waarborgen,want alles wat je voor jezelf waarborgt,moet je van het leven afnemen. Doch, alles wat wat je geeft en ontvangt als een vriend van de wereld,geeft het leven aan jou en het zal niet in waarde verminderen. Dan is er geen schuldgevoel in je geven en je ontvangen. Hier is je betrokkenheid heilzaam en zuiver. Met Kennis wordt dit duidelijk en wordt dag na dag gedemonstreerd tot je uiteindelijk leert dat het waar is,zonder uitzondering.
WEES OP IEDER UUR EEN VRIEND VAN DE WERELD. Herken dat alle boosheid ontstaat door verwarring en dat Kennis naar boven komt om alle verwarring op te lossen. Als resultaat, is je leven nu verbonden met ware oplossingen en niet in combinatie met de moeilijke positie van de wereld. Je leven gaat over oplossingen en niet over netelige kwesties. Wees een vriend van de wereld. In je twee diepere oefenperiodes in stilte,geef jezelf aan het zijn van een vriend van de wereld,want dit zal de verwarring in de wereld verzachten. Wanneer je dit leert te geven met Wijsheid en onderscheidingsvermogen,zul je de wereld toestaan een vriend van jou te worden,want de wereld wil ook jouw vriend worden.
OEFENING 260:Twee oefenperiodes van30-minuten.Ieder uur oefening.

STAP 261
IK MOET LEREN GEVEN MET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN.
WANNEER JE GEEFT ZONDER PERSOONLIJKE AMBITIE,geef je volgens Kennis,en je geschenk zal specifiek zijn en op zo een manier gegeven ,dat het jou en degenen die jouw geschenk kunnen ontvangen zal bekrachtigen. Dit is Kennis die jou leidt. Wanneer je geeft voor je eigen zelfverheerlijking,als je probeert te geven voor je eigen zelfbevestiging of je probeert te geven om je aanhoudende gevoel van schuld of inadequaatheid te verlichten, dan geef je niet met onderscheidingsvermogen. Je geven wordt dan misplaatst en zal meer conflict en ontmoediging voor jou voortbrengen.
HET LEVEN DOET NIETS ZONDER DOEL. Alles vervult een doel. Daarom moet je geven met onderscheidingsvermogen,en je onderscheidingsvermogen leer je stap voor stap,dag na dag. Dit is Wijsheid die functioneert in de wereld. Met Kennis moet je deze Wijsheid leren; anders,zul je niet in staat zijn om je ware geschenken effectief te geven en zul je de resultaten mis interpreteren. Kennis zal je datgene geven,wat werkelijk gegeven moet worden en zal je leiden, om daadwerkelijk te geven. Wanneer je je hier niet inmengt of een extra last op dat wat je geeft plaatst,zal datgene wat je geeft totaal effectief zijn en zal degene die geeft en de ontvanger beiden erkennen.
HERINNER DIT IEDER UUR. Beoefen onderscheidingsvermogen. Er zijn mensen die je niet op een directe manier zou moeten geven. Er zijn mensen die je op een directe manier zal moeten geven. Er zijn situaties die je niet zou moeten betreden. Er zijn situaties die je moet betreden. Er zijn problemen waarin je jezelf niet moet mengen.Er zijn problemen waarin je jezelf moet mengen. Hoe kun je persoonlijk onderscheiden waar je geschenken gegeven moeten worden? Alleen Kennis kan dit onderscheiden,en jij kan het alleen onderscheiden met Kennis. Vertrouw daarom je diepste ingevingen vandaag. Laat niet door pressie, ontstaan uit schuld of angst, jou leiden of motiveren in je verlangen om te geven. Oefen vandaag om onderscheidingsvermogen te leren. Oefen vandaag om jezelf te richten op Kennis.
IN JE LANGERE OEFENPERIODES,verbind jezelf opnieuw om te proberen de les van vandaag te begrijpen. Wees niet tevreden met valse aannames. Overweeg alle gedachten en gevoelens voor of tegen het idee van vandaag. Begin om je eigen ambities te observeren. Begin te observeren hoe ze ontstaan zijn uit angst. Begin te onderscheiden hoe eenvoudig het is om Kennis te volgen. Met eenvoud komt vermogen. Je met onderscheidingsvermogen leren. Dit te leren kost tijd. Hierin,leer je alle ervaringen te gebruiken voor het goede,want niet een ervaring zou veroordeeld moeten worden. Het zou altijd gebruikt moeten worden om te leren en voor te bereiden. Op deze manier,zul je geen fouten rechtvaardigen,maar zul je het gebruiken voor je eigen ontwikkeling en de voortgang van de wereld.
OEFENING 261:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 262
HOE KAN IK MEZELF BEOORDELEN,WANNEER IK NIET WEET WIE IK BEN?
WANNEER JE NIET WEET WIE JE BENT,kun je alleen beoordelen,wat je denkt te zijn. Je gedachten over jezelf zijn grotendeels gebaseerd op je verwachtingen en teleurstellingen. Het is moeilijk om jezelf te observeren vanuit je persoonlijke verstand,want je persoonlijke verstand is gemaakt door je persoonlijke gedachten,die niet ontstaan zijn uit Kennis. Om jezelf te zien met Kennis,moet je in relatie zijn met Kennis. Dit zal je leiden naar een geheel nieuwe manier van jezelf ervaren. Deze ervaring moet keer op keer herhaald en uitgedrukt worden,in vele,vele situaties. Dan ,zal je een zuiver gevoel ervaren van wie je werkelijk bent. Dit gevoel en deze ervaring zal niet ontstaan uit oordeel en onvergeeflijkheid,want alleen het idee van jezelf kan teleurstellen,want het leven kan je alleen vervullen volgens je ware natuur en Ware Zelf. Door je dit te realiseren, betekent dat je je de waarde en de betekenis van het leven en jouw insluiting hierin hebt gerealiseerd. Dit vereist onderscheidingsvermogen. Dit vereist Wijsheid. Dit vereist een stap voor stap voorbereiding. Dit vereist geduld en verdraagzaamheid. Dit vereist dat je leert om je ervaring te gebruiken voor het goede niet voor het kwade.
JE OORDEEL OVER JEZELF IS DAAROM ONGEGROND. Het is merendeels gefundeerd op aannames. Herinner dit ieder uur en overweeg het in het licht van alle gebeurtenissen vandaag,die jou de betekenis van de les van vandaag leren. In je twee langere oefen periodes verbind opnieuw actief je geest,om de betekenis van de les van vandaag proberen te begrijpen.
WANNEER JE DOORDRINGT IN JE EIGEN ZELFOORDEEL,realiseer je dan,dat het is ontstaan uit angst vanuit aannames. Wanneer je je realiseert,dat je niet weet wie je bent en je bent compleet verward hierover,dan plaats je jezelf in een positie om een ware student van Kennis te worden. Je zult jezelf in een positie plaatsen om alle dingen te leren inplaats van te proberen je eigen aannames te verdedigen. Dit representeert je student zijn. Je functie in dit leven is nu om een student van Kennis te zijn. Gebruik je geest betekenisvol. Gebruik je geest objectief. Gebruik je geest om te beseffen wat je niet weet en al wat nodig is om te weten. Gebruik je geest om te waarderen en de stappen te gebruiken,die je nu zijn gegeven om Kennis terug te winnen in de wereld.
OEFENING 262:Twee oefen periodes van 30-minuten.Ieder uur oefening.

STAP 263
MET KENNIS WORDEN ALLE DINGEN DUIDELIJK.
WAAROM BEZIG HOUDEN MET EXTRA SPECULATIE? Waarom verder projecteren van schuld of oordeel? Waarom je leven ingewikkelder en meer frustrerend maken,wanneer alle dingen duidelijker worden door Kennis? Waarom maak je je geest nog ingewikkelder? Waarom meer en meer kwaliteiten aan jezelf toeschrijven? Waarom nieuwe niveau s van denken en zijn uitvinden,wanneer met kennis alles duidelijk wordt. Waarom meer onderscheid projecteren op de wereld? Waarom wordt de wereld zo hopeloos ingewikkeld en betekenisloos gemaakt,wanneer met kennis alle dingen duidelijk worden.
Je hoeft alleen te leren om met Kennis te zijn,om te zien wat Kennis ziet,te doen wat Kennis doet en de vrede van Kennis te hebben,de genade van Kennis,het opgenomen zijn in Kennis,de relatie met Kennis en alles wat Kennis bezit,wat de wereld nooit kan reproduceren.
IN JE TWEE DIEPERE OEFENINGEN,ga je terug naar met Kennis te zijn,in nederigheid en eenvoud,in rust en stilte. Adem Kennis in .Sta Kennis toe binnen te treden en je lichaam te vullen. Sta jezelf toe om onder te dompelen en alle dingen zullen duidelijk worden,want met Kennis word alles duidelijk en alle vragen verdwijnen.
OEFENING 263:Twee oefen periodes van 30-minuten.

STAP 264
IK WIL VANDAAG OVER VRIJHEID LEREN.
VANDAAG ZUL JE EEN MOGELIJKHEID HEBBEN OM MEER TE LEREN over vrijheid. De stap die je vandaag neemt,is erg substantieel in het geven van een nieuw standpunt over vrijheid,over gebondenheid,over problemen oplossen en over de aard van ware vooruitgang.
DENK VANDAAG OVER JE LES IEDER UUR en denk na over wat vrijheid is. In je langere oefen periodes,geef je geest over aan het denken over vrijheid. Dit is een belangrijk focus punt vandaag. Speciaal in je langere meditaties,geef je je geest over aan je ideeën over vrede. Wat denk je dat vrede samenstelt?Wat denk je dat mensen tegenhoud om vrij te zijn?Wat produceert een vrijheid die voortdurend en veilig is?Hoe kan dit bereikt worden?Wat zal dit ondersteunen in de toekomst?Nadat je hier ongeveer 30-minuten na hebt gedacht over dit alles in elke oefening,betreed dan de rust en stilte. Open jezelf en sta jezelf toe,dat Kennis tot je spreekt. Verblijf daar met je leraren. Nadat je al je ideeën hebt uitgeput,betreed de stilte en ontvankelijkheid.
HET IS HEEL BELANGRIJK DAT JE GEWAAR WORDT van je eigen ideeën over vrede want totdat dit is herkend en aangepast,zullen ze continueren om je te beïnvloeden. Ze zullen continueren je denken te domineren en dus je gedrag. Een grotere vrijheid is nu bereikbaar voor jou,maar je moet de benaderingswijze leren. Vandaag zul je meer leren over vrijheid – wat je denkt dat vrijheid werkelijk is.
OEFENING 264:Twee oefen periodes van 40-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 265
ER WACHT EEN GROTERE VRIJHEID OP ME.
KENNIS VERWACHT VAN JOU DAT JE VRIJ BENT VAN JE VERLEDEN en vrij van angst voor de toekomst. Het zal van jou vereisen ,om aanwezig te zijn in het leven. Het zal van jou vereisen om open en eerlijk te zijn. Het zal van jou vereisen,om te vertrouwen en het consequente zelf toepassen. Het zal vereisen, dat je niet in conflict bent. Het zal vereisen,dat je grote liefde en respect voor jezelf hebt en grote appreciatie voor de wereld. Het zal vereisen dat je in staat bent om je Spirituele Family te ervaren en je ware plaats in het universum te herkennen.
KENNIS VEREIST DIT VAN JOU, om het je mogelijk te maken,jezelf volledig te verruimen om het te accepteren. Op deze manier,wordt je vrij in het leren om vrij te worden. Je wordt geleid door Kennis,door te leren geleid te worden door Kennis. Hier bereik je je doel door stappen te nemen. Er is geen magische formule waar je opeens wordt bevrijd. Er is geen magisch geloof systeem,die eenmaal aangenomen,je bevrijdt van de vrijheidsbeperking van je verleden en de zorgen over je toekomst. Je leert deze ware vrijheid door het toepassen,stap voor stap. Dus wanneer je leert Kennis te herwinnen,word jij herwonnen door Kennis. En wanneer je leert wat vrijheid is,zul je werkelijk vrij worden.
JOUW DEEL IS ERG KLEIN EN ONS DEEL IS ERG GROOT. Je hoeft alleen de stappen te volgen en toe te passen. De stappen die gegeven zijn garanderen het resultaat. Een grotere vrijheid wacht jou en terwijl je het naderbij komt,neem je deze vrijheid en heb je baat bij alle kwaliteiten van die vrijheid en demonstreer je alle aspecten van die vrijheid. Zodanig is de aard van een perfect Plan,die buiten het menselijk begrip valt. Het is zo perfect dat je het niet kan vernietigen,wanneer je het vol vertrouwen volgt. Dit herstelt en brengt je terug bij zelfvertrouwen,geloof in jezelf,zelf liefde en begrip van jezelf in de wereld.
DENK AAN DIT IDEE IEDER UUR VANDAAG,en in je diepe meditatie tijden betreedt de stilte en vrijheid. Het is een grote vrijheid om deze mogelijkheid te hebben,om jezelf onder te dompelen in Kennis,om jezelf onder te dompelen in aanwezigheid en jezelf onder te dompelen in de werkelijke substantie van ware verwantschap in het universum. Wanneer je dit benaderd,weet je dat het je vrijheid is,en je zult weten,dat je vrij aan het worden bent om het te aanvaarden. Daarom zul je vandaag een grote stap nemen naar de realisatie dat een grote toekomst op je wacht. Deze grote stap zal je in toenemende mate bevrijden van de bezorgdheid,de angst,de pijn en de teleurstelling van je verleden. Dit zal je laten zien dat er een grotere vrijheid op je wacht.
OEFENING 265:Twee oefen periodes van 30-minuten.Ieder uur oefening.

STAP 266
TERUGBLIK
VANDAAG,ZOALS EERDER BLIK TERUG OP DE AFGELOPEN TWEE WEKEN van voorbereiding. Gebruik deze gelegenheid in je lange oefen periode van vandaag,om terug te kijken naar alles dat heeft plaatsgevonden in de afgelopen twee weken ,aangaande de richting die gegeven is in deze voorbereiding,je ervaringen van de oefeningen en de globale resultaten in je leven. Ga door met deze terugblik met zoveel objectiviteit als mogelijk,speciaal met betrekking tot de resultaten in je leven,vele waarvan je die nog steeds niet objectief kunt beoordelen.
VELE DINGEN ZULLEN VERANDEREN,WANNEER JE VORDERINGEN MAAKT in je studies. Sommige dingen zullen wegvallen;andere dingen zullen zich beginnen op te bouwen. Wereldse problemen zullen druk op je uitoefenen,die jouw betrokkenheid en toepassing vereisen. Andere dingen ,waarvan je dacht dat het problemen waren,zullen in toenemende mate verdwijnen en onnodig blijken om jezelf zorgen over te maken. Dus je uiterlijke leven past zichzelf aan,zodat je kan herkennen waar je jezelf nu toe zal zetten. Dan,kunnen je innerlijke leven en je uiterlijke leven elkaar spiegelen. Dit is heel belangrijk. Je begint te leren hoe te leren,en je ziet de wereld veranderen als resultaat. De kwaliteit van je ervaring zal getransformeerd worden na verloop van tijd,zodat alle dingen,zowel gewoon als buitengewoon,gezien worden vanuit een ander standpunt als daarvoor. Je kan dan leren om voordeel te behalen van alle mogelijkheden en aldus leren om het leven te appreciëren,zelfs in zijn teleurstellingen.
BEOEFEN DIT IN DE TERUGBLIK VAN VANDAAG. Wees erg grondig in je onderzoek. Begin met de eerste les in de tweewekelijkse periode en volg het dag na dag. Herken wat er iedere dag in je leven gebeurde. Probeer het te herinneren. Probeer je hier te concentreren. Op deze manier,voel je de beweging van je eigen leven. Het is in het herkennen van deze beweging over een bepaalde periode en zien hoe de stadia van je leven zich ontwikkelen waardoor je je zult realiseren dat je stevig op de weg bent naar Kennis. Je zult dan zien dat je steeds minder achter je laat om je tegen te houden en dat de toekomst zichzelf zal openen om je meer en meer te voorzien. Dit is de weldadigheid van het leven,buigend voor jou die een student van Kennis aan het worden is.
OEFENING 266:Een lange oefen periode.