Stappen naar Kennis | 1-98

Stap 1

Ik ben nu zonder Kennis.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Er moet een vertrekpunt zijn op ieder belangrijk moment van ontwikkeling. Je moet beginnen waar je bent, niet waar je wilt zijn. Je begint hier met het inzicht dat je zonder Kennis bent. Dat wil niet zeggen dat Kennis niet bij jou is. Het zegt gewoonweg dat jij niet met Kennis bent. Kennis wacht op je tot je verder gaat. Kennis wacht om zichzelf aan jou te geven. Daarom begin je nu aan de voorbereiding om in relatie te komen met Kennis, het grotere aspect van je geest dat je hebt meegebracht van je Aloude Thuis.

Besteed vandaag driemaal 10 minuten om na te denken over wat Kennis is, niet alleen door het toepassen van je eigen ideeën of je inzichten uit het verleden, maar door na te denken over wat Kennis werkelijk is.

Oefening 1: Drie oefenperiodes van 10 minuten.


Stap 2

Kennis is bij mij. Waar ben ik?

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Kennis is bij jou, volledig, maar zij bevindt zich in een deel van je geest waartoe je nog geen toegang hebt verkregen. Kennis vertegenwoordigt jouw Ware Zelf, jouw Ware Geest en je ware relaties in het universum. Zij bevat tevens je grotere roeping in de wereld en een perfect gebruik van jouw aard, al je inherente vermogens en vaardigheden, zelfs je beperkingen – die allemaal ten goede gegeven moeten worden in de wereld.

Kennis is bij jou, maar waar ben jij? Denk na vandaag over waar je bent. Als je niet bij Kennis bent, waar ben je dan wel? Denk daarom vandaag driemaal, elke keer 10 minuten, aan waar je bent, niet alleen fysiek of geografisch, maar ook wat betreft je bewustzijn van jezelf in de wereld. Denk heel goed na. Sta niet toe dat je geest je afleidt van deze oriëntatie. Het is nu aan het begin van je voorbereiding essentieel om deze vragen heel serieus te stellen.

Oefening 2: Drie oefenperiodes van 10 minuten.


Stap 3

Wat weet ik werkelijk?

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Vraag jezelf vandaag af wat je werkelijk weet en maak onderscheid tussen wat je weet en wat je denkt of hoopt of wilt voor jezelf of jouw wereld, waar je bang voor bent, waar je in gelooft, wat je koestert en waardeert. Onderscheid deze vraag zo goed mogelijk vanuit al deze oriëntaties en stel jezelf de vraag: “Wat weet ik werkelijk?” Je moet voortdurend nagaan welke antwoorden je geeft op deze vraag om te zien of ze jouw overtuigingen of veronderstellingen weergeven of de overtuigingen of veronderstellingen van anderen of misschien zelfs van de mensheid in het algemeen.

Stel deze vraag vandaag driemaal en denk elke keer 10 minuten lang heel serieus na over je antwoord en over de betekenis van deze vraag: “Wat weet ik werkelijk?”

Oefening 3: Drie oefenperiodes van 10 minuten.


Stap 4

Ik wil wat ik denk dat ik weet.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je wilt datgene wat je denkt dat je weet, en dit vormt de basis van je begrip van jezelf en je wereld. In feite vormt het de basis van jouw totale identiteit. Je zult na eerlijk onderzoek echter ontdekken dat je begrip voornamelijk gebaseerd is op veronderstellingen, en deze veronderstellingen zijn voor het merendeel niet gebaseerd op jouw ervaring, als je die al hebt.

Denk vandaag, in je drie korte oefenperiodes, waarin je jouw volledige aandacht schenkt aan het onderzoeken van je veronderstellingen, aan de dingen die je werkelijk denkt te weten, inclusief de dingen waar je eerder niet aan twijfelde – dingen die je denkt te weten. De oefening van vandaag vloeit dan voort uit de voorgaande stappen waar je het verschil begint te zien tussen wat je denkt dat je weet en echte Kennis zelf, en de relatie tussen wat je beschouwt als Kennis en jouw eigen veronderstellingen, overtuigingen en hoop op dingen.

Daarom is het in iedere oefensessie heel essentieel voor je om na te denken over de dingen die je denkt te weten. Wanneer je je realiseert dat ze hoofdzakelijk zijn gebaseerd op je aannames, zul je je realiseren hoe zwak je fundament is in de wereld. Dit besef kan verontrustend en onthutsend zijn, maar het is absoluut essentieel voor jou om je de stimulans en het verlangen te geven om je werkelijke fundament in de wereld te ontdekken.

Oefening 4: Drie oefenperiodes van 10 minuten.


Stap 5

Ik geloof wat ik wil geloven.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Deze bewering vertegenwoordigt de grote dwaasheid van de mensheid en haar meest gevaarlijke vormen van zelfbedrog. Overtuigingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op wat men wenst, niet op wat er daadwerkelijk gebeurt en niet op wat waarachtig is. Zij mogen dan wel de grote idealen van de mensheid vertegenwoordigen en er als zodanig een getrouwe afspiegeling van zijn, maar in het dagelijks leven en bij de meeste praktische vragen, baseren mensen hun geloof op dingen waarop ze hopen, niet op dingen die echt bestaan. Je moet heel goed begrijpen dat de benadering van iedere oplossing en iedere constructieve vaststelling moet beginnen met de bestaande realiteit. Wat je bent en wat je vandaag hebt moet je uitgangspunt zijn.

Denk daarom in je drie oefenperiodes vandaag na over deze uitspraak. Onderzoek wat je gelooft en onderzoek vervolgens wat je wilt. Je zult ontdekken dat zelfs je angstige of negatieve opvattingen geassocieerd zijn met je ambities. Alleen zorgvuldige toepassing van de oefeningen van vandaag zal dit aan je onthullen.

Oefening 5: Drie oefeningen van 10 minuten.


Stap 6

Ik heb een waar fundament in de wereld.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Buiten de overtuigingen en veronderstellingen die je eigen angst en onzekerheid maskeren, bestaat er voor jou een waar fundament in de wereld. Dit fundament berust op je leven voorbij deze wereld, want daar kom je vandaan en daar zul je weer naar terugkeren. Je bent gekomen van een plaats waarnaar je zult terugkeren en je bent niet met lege handen gekomen.

Besteed vandaag twee langere periodes van 15 tot 20 minuten om na te denken over wat je werkelijke fundament kan zijn. Denk aan al je ideeën hierover. Dit is een heel belangrijke vraag. Je moet je grote behoefte inzien om deze vraag oprecht en met doordringende diepgang te stellen.

Zonder een waar fundament zouden je werkelijke prestaties en vooruitgang zonder hoop zijn. Het is dan ook een grote zegen dat je dit bezit, zelfs als het niet bekend is voor jou.

Oefening 6: Twee oefenperiodes van 15 tot 20 minuten.


Stap 7

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Kijk tijdens de twee oefenperiodes van vandaag terug op alles wat we tot nog toe hebben behandeld, waarbij je begint met de eerste stap en dan verdergaat tot en met de stap van de afgelopen dag. Denk dan vervolgens na over de hele opeenvolging van de stappen samen. Het is op dit moment heel belangrijk dat je geen conclusies verlangt, maar dat je vragen stelt en je realiseert hoezeer je ware Kennis nodig hebt. Als je deze oefening vandaag oprecht doet, zal het je duidelijk worden dat je deze grote behoefte hebt. Je bent kwetsbaar zonder je veronderstellingen, maar je bent tevens in een positie om waarheid en zekerheid in het leven te ontvangen.

Neem vandaag twee oefenperiodes van ieder 30 minuten, om na te denken over deze dingen.

Oefening 7: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 8

Vandaag zal ik stil zijn.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Beoefen vandaag 15 minuten stilte tijdens je twee meditatieoefeningen. Begin met het nemen van drie diepe ademhalingen en focus je dan op een intern punt. Het mag een denkbeeldig punt of een punt in je fysieke lichaam zijn. Geef dit met gesloten ogen je volledige aandacht, zonder oordeel of evaluatie. Wees niet ontmoedigd als eerste pogingen moeilijk blijken te zijn. Beginnen aan iets belangrijks in het leven kan aanvankelijk moeilijk zijn, maar als je volhoudt zul je dit grote doel bereiken, want in stilte kunnen alle dingen gekend worden.

Oefening 8: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 9

In stilte kunnen alle dingen gekend worden.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Stilte van de geest maakt het mogelijk dat een grotere geest naar boven komt en zijn Wijsheid openbaart. Diegenen die stilte cultiveren met een verlangen naar Kennis zullen zich voorbereiden op het naar boven komen van grotere openbaringen en waar inzicht. Het inzicht kan naar boven komen tijdens het oefenen of tijdens iedere normale activiteit. Hier is het belangrijkste aspect dat de voorbereiding is getroffen.

Beoefen vandaag tweemaal de stilteoefening van gisteren, maar oefen zonder resultaat te verwachten. Gebruik deze oefening niet om wat voor vraag dan ook te stellen, want je beoefent stilte, waarin alle speculaties, alle vragen en al het zoeken eindigt. Beoefen vandaag opnieuw tweemaal 15 minuten stilte.

Oefening 9: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Waarom doe ik dit eigenlijk?

Zeer goede vraag! Waarom doe je dit eigenlijk? Waarom stel je zulke vragen? Waarom zoek je naar grotere dingen? Waarom doe je die moeite? Deze vragen zijn onvermijdelijk. We anticiperen erop. Waarom doe je dit? Je doet dit omdat het essentieel is. Als je een groter leven wilt leven dan een louter oppervlakkig en onevenwichtig leven, moet je dieper doordringen en niet alleen vertrouwen op zwakke veronderstellingen en hoopvolle verwachtingen. Er ligt een groter geschenk op je te wachten, maar je moet je mentaal, emotioneel en fysiek voorbereiden. Zonder Kennis ben je je niet bewust van je doel. Je bent je niet bewust van je oorsprong en je bestemming en je zult door dit leven gaan alsof het een onrustige droom is en meer niet.


Stap 10

Wat is kennis?

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Laten we zeggen dat kennis niet datgene is waarmee zij gewoonlijk geassocieerd wordt. Zij is niet ideeën. Ze is geen hoeveelheid informatie. Ze is geen geloofssysteem. Ze is geen proces van zelfonderzoek. Ze is het grote mysterie van je leven. Haar uiterlijke verschijningsvormen zijn diepgaande intuïtie, groot inzicht, onverklaarbaar weten, wijze perceptie in het heden en in de toekomst en een wijs begrip van het verleden. Maar ondanks deze grote verworvenheden van de geest, is Kennis groter dan dit. Ze is je Ware Zelf, een Zelf dat niet los staat van het leven.

Oefening 10: Lees de les vandaag driemaal.


Stap 11

Ik sta niet los van het leven.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Ongeacht de grote dingen die je gedaan hebt op basis van je individualiteit en alles wat met jou persoonlijk verbonden is – je lichaam, je ideeën, je moeilijkheden, je specifieke wijze van uitdrukken, je eigenaardigheden, je talenten – sta je niet los van het leven. Dit is zo duidelijk wanneer je in alle eenvoud naar jezelf kijkt en je realiseert dat de samenstelling van je lichaam, de stof waaruit je fysieke leven is opgebouwd, volledig gemaakt is van wat het leven is in het fysieke. Het is nogal duidelijk dat je gemaakt bent van hetzelfde “spul” als al het andere om je heen. Wat mysterieus is, is je geest. Het lijkt een afzonderlijk begripscentrum te zijn, maar het is evenzeer een deel van het leven als je fysieke weefsel. Je bent een individu dat zich niet bewust is van zijn Oorsprong en zijn totale integratie in het leven. Je individualiteit is nu een last, maar ze zal een groot geluk voor je zijn wanneer ze het leven zelf tot uitdrukking kan brengen.

Oefening 11: Lees de les vandaag driemaal.


Stap 12

Mijn individualiteit dient om het leven zelf tot uitdrukking te brengen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je uniek zijn is hier een groot goed en een bron van vreugde, geen bron van pijnlijke vervreemding en geen bron van pijnlijk oordeel over jezelf of anderen. Dit onderscheid verheft je niet boven of plaatst je niet onder iemand anders. Het wijst alleen maar uiterst nauwkeurig het werkelijke doel aan van je individualiteit en de grote belofte die zij inhoudt voor de toekomst. Je bent hier om iets tot uitdrukking te brengen. Dat is de werkelijke betekenis die aan je individualiteit wordt gegeven omdat je niet meer afgescheiden wilt zijn.

Beoefen vandaag bij twee gelegenheden twee stilteperiodes, waarbij je de oefening doet die We tot nu toe hebben toegelicht.

Oefening 12: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 13

Ik wil afgescheiden zijn om uniek te zijn.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Deze gedachte geeft de ware beweegreden weer voor afscheiding, maar ze is niet nodig. We geven haar hier niet als een bevestiging maar als een uitdrukking van je huidige staat. Je wilt afgescheiden zijn omdat dit je zelf definieert; je zelf wordt gedefinieerd in termen van afscheiding, niet in termen van inclusie. Afscheiding is de bron van al je pijn en verwarring. Je fysieke leven laat een afgescheiden leven zien, maar alleen vanuit een bepaalde invalshoek. Gezien vanuit een ander invalshoek laat het helemaal geen afscheiding zien. Het laat een unieke uitdrukking zien van een Grotere Realiteit.

Concentreer je vandaag bij twee gelegenheden 15 minuten op het idee voor vandaag. Denk serieus na over wat deze les betekent en doe een beroep op je eigen ervaring om je te bezinnen op het belang ervan voor je leven. Denk na over wat je verlangen naar afscheiding je heeft gekost aan tijd, energie en pijn. Word je bewust van je beweegreden voor afscheiding en je zult weten dat je vrij wilt zijn.

Oefening 13: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 14

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Bekijk opnieuw alle eerder gegeven lessen. Lees in deze Terugblik opnieuw de instructies die in iedere stap werden gegeven. Bekijk ook al je oefensessies om de diepgang van je betrokkenheid te bepalen tijdens de oefeningen en de resultaten die je hebt ervaren. Gedurende je studieplan zul je de inhoud van je eigen ervaringen onderzoeken. Dit zal zichzelf verder uitbouwen en uiteindelijk de verwezenlijking van jouw eigen Kennis aan je openbaren.

Besteed vandaag één oefenperiode van ongeveer 45 minuten om alle instructies en de resultaten en de kwaliteit van je oefeningen opnieuw te bekijken. Morgen gaan We beginnen met de volgende fase van Onze gezamenlijke voorbereiding.

Oefening 14: Een oefenperiode van 45 minuten.


Stap 15

Ik zal vandaag luisteren naar mijn ervaring.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

“Vandaag zal ik naar mijn ervaring luisteren, om de inhoud van mijn geest te ontdekken.”

Besef dat de ware inhoud van je geest begraven ligt onder alles wat je hebt toegevoegd sinds je geboorte. Deze ware inhoud wenst zich uit te drukken in de context van je huidige leven en huidige situatie. Om dit op te merken moet je aandachtig luisteren en na verloop van tijd het verschil inzien tussen de ware inhoud van je geest en zijn boodschappen voor jou en alle andere impulsen en wensen die je voelt. Gedachten onderscheiden van Kennis is een van de grote verworvenheden die je in deze cursus zult kunnen leren.

De enige oefening van vandaag van 45 minuten wordt gewijd aan innerlijk luisteren. Dit vereist dat je zonder oordeel naar jezelf luistert, zelfs wanneer de inhoud van je gedachten verontrustend is. Zelfs wanneer je gedachten onaangenaam zijn moet je zonder oordeel luisteren om je geest de mogelijkheid te geven zich te openen. Je luistert naar iets diepers dan de geest, maar om daar te komen moet je door de geest heen gaan.

Oefening 15: Een oefenperiode van 45 minuten.


Stap 16

Voorbij mijn geest is kennis.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Voorbij je geest is kennis, de ware kern van jouw wezen, jouw Ware Zelf, niet het zelf dat je hebt geconstrueerd om met de wereld om te gaan, maar jouw Ware Zelf. Uit dit Ware Zelf komen gedachten en indrukken, neigingen en richting. Het grootste deel van wat je Ware Zelf naar je communiceert kun je nog niet horen, maar in de loop van de tijd zul je leren luisteren als je geest stil wordt en naarmate je de noodzakelijke verfijning van luisteren en onderscheidingsvermogen ontwikkelt.

Oefen vandaag in drie periodes van elk 15 minuten. Luister nog aandachtiger dan de dag hiervoor. Luister naar diepere neigingen. Nogmaals, je moet luisteren zonder oordeel. Je mag niets wijzigen. Je moet diep luisteren zodat je kunt leren horen.

Oefening 16: Drie oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 17

Vandaag wil ik de waarheid horen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Het verlangen om de waarheid te horen is zowel een proces is als het resultaat van ware voorbereiding. Het ontwikkelen van het vermogen om te horen en het verlangen om te horen zal je datgene geven wat je zoekt. De waarheid is volstrekt heilzaam voor jou, maar aanvankelijk kan het behoorlijk schokkend en teleurstellend zijn voor je andere plannen en doelen. Dit risico moet je nemen als je de zekerheid en de kracht wilt hebben die de waarheid je zal brengen. De waarheid brengt altijd oplossing van conflict, zorgt altijd voor een ervaring van het zelf, geeft je altijd een besef van de actuele werkelijkheid en geeft je altijd richting om verder te gaan.

Oefen vandaag tijdens je drie oefenperiodes van 15 minuten het luisteren naar de waarheid en probeer te luisteren voorbij het verstand en de emoties. Nogmaals, wees niet bezorgd als het enige wat je hoort voorbijvliegende gedachten zijn. Vergeet niet: je ontwikkelt het luisteren. Dat is het allerbelangrijkste. Net als bij het trainen een spier in het lichaam, train je het vermogen van de geest, luisteren genaamd. Oefen daarom vandaag het luisteren en gebruik deze oefenperiodes om jezelf toe te wijden zodat je de waarheid in je op voelt komen.

Oefening 17: Drie oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 18

Vandaag voel ik de waarheid in mezelf opkomen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

De waarheid moet volledig worden ervaren. Ze is niet slechts een idee; ze is niet slechts een beeld, hoewel beelden en ideeën haar kunnen vergezellen. Het is een ervaring en dus is het iets wat diep gevoeld wordt. Het kan zich op enigszins verschillende manieren manifesteren bij hen die hierin beginnen door te dringen, maar het zal niettemin naar boven komen. Het is iets wat je moet voelen. Om een gevoel van oriëntatie te hebben moet je geest stil zijn. Waarheid is iets wat je zult voelen met je hele lichaam, met je gehele wezen.

Kennis spreekt niet op ieder moment tot je, maar zij bevat altijd een boodschap voor je. In de nabijheid van Kennis komen betekent dat je steeds meer als Kennis wordt – meer compleet, meer consequent, eerlijker, meer toegewijd, meer geconcentreerd, met meer zelfdiscipline, met meer mededogen en meer eigenliefde. Al deze kwaliteiten worden ontwikkeld terwijl je dichter bij de bron van deze kwaliteiten komt.

Vandaag oefen je om in deze richting te bewegen terwijl je de waarheid in jezelf voelt opkomen. Dit zal alle aspecten van jou verbinden, waardoor je een uniforme ervaring van jezelf krijgt. Schenk gedurende je drie oefenperioden van 15 minuten je volledige aandacht aan het voelen opkomen van de waarheid in jezelf. Oefen in stilte en wees niet ontmoedigd wanneer het aanvankelijk moeilijk is. Oefen simpelweg en je zult vooruit gaan.

Streef ook de hele dag door, zonder twijfel of aarzeling, naar je ware doel in het leven. Vanuit dit ware doel komen alle belangrijke dingen naar boven die je zal moeten volbrengen en de grote kracht van visie en onderscheidingsvermogen die je in staat stelt die personen te vinden voor wie je in de wereld bent gekomen.

Oefening 18: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 19

Vandaag wens ik te zien.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Het verlangen om te zien is als het verlangen om te weten. Dit vereist ook een verfijning van je geestelijke vermogens. Zien met een heldere blik betekent dat je niet ziet met een voorkeur. Het betekent dat je in staat bent waar te nemen wat er werkelijk gebeurt in plaats van wat wenst te zien. Feitelijk gebeurt er iets buiten je wensen om. Dit is helemaal waar. Het verlangen om te zien is dus het verlangen om een grotere waarheid te zien. Dit vereist een grotere eerlijkheid en een grotere openheid van geest.

Oefen vandaag tijdens je twee oefensessies het waarnemen van een simpel alledaags voorwerp. Laat je niet afleiden van dat waar je naar kijkt, maar kijk en oefen zeer nauwgezet in het waarnemen. Je probeert niet iets te zien. Je kijkt gewoon met een open geest. Wanneer de geest open is, ervaart hij zijn eigen diepte en ervaart hij de diepte van wat hij waarneemt.

Kies een simpel voorwerp dat weinig betekenis voor je heeft en staar er vandaag twee keer ten minste 15 minuten naar. Laat je geest heel stil worden. Haal diep en regelmatig adem terwijl je naar dit object staart. Laat je geest tot rust komen.

Oefening 19: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 20

Ik zal mijn vooruitgang niet door twijfel en verwarring laten vertragen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Wat anders dan je eigen besluiteloosheid kan je vooruitgang vertragen en wat kan je besluiteloosheid veroorzaken behalve dat wat verwarring veroorzaakt? Je hebt een groter doel dat wordt geïllustreerd in dit programma van voorbereiding. Laat twijfel en verwarring geen belemmering voor je vormen. Een ware student zijn betekent dat je heel weinig aanneemt en dat je je leidt op een wijze, die je jezelf niet voorschrijft, maar die je wordt gegeven door een Grotere Kracht. De Grotere Kracht wil je verheffen tot zijn eigen niveau van bekwaamheid. Op deze manier ontvang je het geschenk van voorbereiding zodat je het aan anderen kunt geven. Op deze manier word je datgene gegeven waarin je zelf niet kunt voorzien. Je realiseert je individuele kracht en vermogen, omdat die ontwikkeld moeten worden om een dergelijk programma te kunnen volgen. Je realiseer je ook je inclusie in het leven., omdat het leven ernaar streeft je te dienen in je ware ontwikkeling.

Beoefen daarom dezelfde oefening die je de vorige dag in je twee oefenperiodes hebt geoefend en laat twijfel of verwarring je niet ontmoedigen. Wees een ware student vandaag. Sta jezelf toe je te concentreren op je oefening. Geef jezelf over aan de oefening. Wees een ware student vandaag.

Oefening 20: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 21

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Bekijk tijdens je derde terugblik alle lessen van de afgelopen week en de resultaten van die lessen. Oefen vandaag zonder conclusies te trekken, maar herken eenvoudig de lijn van ontwikkeling en neem nota van de vooruitgang die je tot nu toe hebt geboekt. Het is te vroeg voor het trekken van echte conclusies, hoewel het heel verleidelijk kan zijn om dat te doen. Beginnende studenten verkeren niet in de positie om hun eigen curriculum te beoordelen. Dit recht moet worden verworven en komt later, wanneer je wilt dat je beoordelingen werkelijk effect hebben en wijs zijn.

Bekijk daarom in je ene oefenperiode opnieuw het laatste deel van de oefeningen en alles wat je tot nu toe hebt ervaren.

Oefening 21: Een oefenperiode van 45 minuten.


Stap 22

Ik ben omringd door de Leraren van God.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent inderdaad omringd door de Leraren van God, die een training hebben ondergaan die in veel opzichten vergelijkbaar is met de training die jij nu aan het doen bent. Hoewel het in vele verschillende vormen werd gegeven, in andere tijden, in andere werelden, werd hen een zeer gelijksoortige training gegeven, die wijselijk was afgestemd op hun vroegere geestesgesteldheid en de omstandigheden in hun leven.

Voel vandaag in twee oefenperiodes van 15 minuten de aanwezigheid van de Leraren van God. Je kunt ze nog niet waarnemen met je ogen of met je oren, omdat deze zintuiglijke vermogens nog niet voldoende zijn verfijnd, maar je kunt hun aanwezigheid voelen, want hun aanwezigheid omringt en beschermt je. Laat je in je oefening niet storen door andere gedachten. Geef niet toe aan twijfel of verwarring, want je moet je voorbereiden om later de beloning die je zoekt te ontvangen en je moet weten dat je niet alleen bent in de wereld om de kracht, het vertrouwen en de bron van wijsheid te hebben die nodig is om datgene te bereiken waarvoor je hiernaartoe bent gezonden.

Je bent omringd door de Leraren van God. Zij zijn hier om jou lief te hebben, te steunen en te leiden.

Oefening 22: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 23

Ik word omringd, bemind en gesteund door de Leraren van God.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

De waarheid hiervan zal evident worden terwijl je je voorbereidt, maar voor nu kan het een groot vertrouwen van je vragen. Dit idee kan bestaande ideeën en overtuigingen in twijfel trekken, maar het is niettemin waar. Gods Plan is onzichtbaar en wordt door zeer weinigen herkend omdat zeer weinigen de openheid van geest en de kwaliteit van de aandacht hebben die hen in staat stelt te zien wat er klaarblijkelijk om hen heen gebeurt, wat op dit punt voor hen helemaal niet vanzelfsprekend is. Je Leraren hebben je lief, omringen je en ondersteunen je, want jij bent aan het opkomen in Kennis. Dit roept hen aan je zijde. Je bent een van de weinigen die de belofte en de mogelijkheid hebben om uit de slaap van je eigen verbeelding te ontwaken in de genade van de Werkelijkheid.

Voel daarom deze liefde, steun en richting in je twee oefenperiodes vandaag. Het is een gevoel. Het zijn geen ideeën. Het is een gevoel. Het is iets dat je moet voelen. Liefde is iets dat je moet voelen om het te weten. Je wordt inderdaad bemind, omringd en gesteund door je Leraren en je bent hun grote geschenk zeer waardig.

Oefening 23: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 24

Ik ben Gods liefde waardig.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent inderdaad Gods liefde waardig. In feite ben je echt Gods liefde. Zonder enige pretenties is dit in de kern jouw Ware Zelf. Het is niet het Zelf dat je tot dusver ervaart, en zolang je dit niet ervaart doe dan niet alsof het wel je ervaring is. Maar wees je er waarlijk van bewust dat dit jouw Zelf is. Je bent een persoon, maar je bent groter dan een persoon. Hoe kun je Gods liefde onwaardig zijn als dat is wat je bent? Jouw Leraren omringen je en zorgen voor dat wat je bent, zodat je jezelf en je ware relatie met het leven kunt ervaren.

Oefen in je twee oefenperiodes van vandaag opnieuw in het ontvangen van de liefde, steun en richting van je Leraren en wanneer een gedachte dit blokkeert, wanneer enig gevoel dit verhindert, herinner jezelf dan aan je grote waardigheid. Je bent waardig niet door wat je in de wereld hebt gedaan. Je bent waardig om wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Jouw leven kan vol vergissingen en fouten, verkeerde beslissingen en ongelukkige keuzes zijn, maar je bent nog steeds afkomstig van je Aloude Thuis waarnaar je zult terugkeren. In de ogen van God is je waardigheid onveranderd. Er wordt slechts grote inspanning geleverd om je fouten te herstellen, zodat je je Ware Zelf kunt ervaren, opdat het ten goede kan komen aan de wereld.

Beoefen daarom in je oefenperiodes ontvankelijkheid en het ervaren van echte waardigheid. Laat geen gedachte in tegenspraak zijn met de grootste waarheid van het leven.

Oefening 24: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 25

Ik ben een met de grootste waarheid van het leven.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Wat is de grootste waarheid van het leven? Het is iets wat moet worden ervaren, omdat een grote waarheid niet kan worden vervat in louter een idee, hoewel ideeën haar kunnen weerspiegelen binnen je huidige ervaring. Grote waarheid vloeit voort uit grote relaties. Je onderhoudt een grote relatie met het leven. Je onderhoudt een grote relatie met je ware Leraren die zich binnenin jou bevinden. Uiteindelijk zul je grote relaties ervaren met mensen in je buitenwereld, maar eerst moet je de bron van je grote relatie ervaren zoals die waarlijk reeds bestaat. Dan is het nog maar een kwestie van overbrengen naar de buitenwereld, hetgeen je in de loop van de tijd op een natuurlijke manier zult doen.

Oefen in je twee oefenperiodes het voelen van deze relatie. Opnieuw wordt je gevraagd te ontvangen, omdat je dit moet ontvangen om het te kunnen geven. Als het eenmaal is ontvangen zal het van nature vanuit zichzelf geven. In dit proces wordt je eigenwaarde hersteld, omdat die vrij duidelijk is. Je hoeft jezelf of je ervaring niet verkeerd voor te stellen. Een grote liefde oprecht delen betekent dat je haar moet ervaren. Het is deze ervaring die We je vandaag wensen te geven.

Oefening 25: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 26

Mijn fouten baren mijn Kennis.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Het is zinloos fouten te rechtvaardigen, maar fouten kunnen je ertoe brengen de waarheid te appreciëren, en dat kan leiden tot ware Kennis. Dit is de enige mogelijke waarde. Wij vergoelijken fouten niet, maar als er een fout wordt gemaakt willen Wij ervoor zorgen dat deze in je ware behoefte voorziet, zodat je ervan leert en hem niet meer herhaalt. Het is niet de bedoeling dat je je fouten louter vergeet, want dat lukt je niet. Het is niet de bedoeling dat je je fouten louter rechtvaardigt, want dat maakt je oneerlijk. Het is niet de bedoeling dat je je fouten louter als een dienst aan jezelf beschouwt, want ze zijn immers pijnlijk geweest. Wat dit werkelijk betekent is dat je erkent dat een fout een fout is en dat je dan probeert om deze in je voordeel te gebruiken. De pijn van fouten en de ellende van fouten moeten worden geaccepteerd, want dit zal je leren wat echt is en wat niet, wat je moet waarderen en wat je niet moet waarderen. Je fout gebruiken voor je ontwikkeling betekent dat je de fout hebt geaccepteerd en nu probeer je die te gebruiken om er waarde aan te ontlenen, want zolang er geen waarde aan de fout wordt ontleend, is het alleen maar een fout en zal die een bron van pijn en ongemak voor je blijven.

Kijk vandaag in je twee oefenperiodes van 30 minuten naar specifieke fouten die je hebt gemaakt en die erg pijnlijk zijn geweest. Probeer niet de pijn hiervan te verdringen, maar kijk hoe je ze in je huidige levensomstandigheden in je eigen voordeel kunt gebruiken. Fouten op deze manier gebruiken kan je laten zien wat je moet doen en welke correcties of aanpassingen nodig zijn om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Vergeet niet dat het oplossen van fouten altijd leidt tot echte herkenning en waarachtig onderscheidingsvermogen in de relatie.

Kijk in je oefenperiodes terug op de fouten die in je opkomen als je rustig alleen zit, en kijk dan hoe je ze op dit moment allemaal in je voordeel kunt gebruiken. Wat moet je ervan leren? Wat moet je doen dat eerder niet is gedaan? Wat moet je niet doen wat je eerder wel hebt gedaan? Hoe kunnen deze fouten op voorhand worden herkend? Wat waren de tekenen die eraan voorafgingen en hoe kunnen dergelijke tekenen van tevoren worden herkend bij toekomstige fouten?

Gebruik deze oefenperiodes voor dit introspectieve proces en spreek wanneer je klaar bent met niemand anders over de resultaten, maar laat het onderzoek op een natuurlijke manier doorgaan, zoals het van nature zal doen.

Oefening 26: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 27

Ik bezit een Wijsheid die ik wil ontdekken.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Deze affirmatie geeft je ware wil weer. Als je dit niet voelt, betekent dit dat je iets koestert dat onwaar is en geen waar fundament heeft in je wezen. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de waarheid je verraden heeft heb je haar waarde niet herkend. Misschien frustreerde ze je plannen en doelen. Misschien ben je iets kwijtgeraakt dat je echt wilde. Misschien belette ze je iets te zoeken wat je graag wilde. Maar in alle gevallen heeft ze je pijn en ellende bespaard. Pas als je ware functie wordt herkend, kun je appreciëren hoe de waarheid je heeft gediend, want voordat je functie wordt ontdekt, zul je proberen andere taken op te eisen en te rechtvaardigen. Als deze andere taken door de waarheid worden ontmoedigd of ontkend, kunnen grote verwarring en conflicten ontstaan. Onthoud echter dat de waarheid je altijd heeft gered van een grotere fout die je anders zou hebben begaan.

Mensen kunnen geen kennis ervaren omdat ze in beslag worden genomen door gedachten en oordelen. Deze gedachten en oordelen vormen een in zichzelf gekeerde wereld voor een individu, een in zichzelf gekeerde wereld van waaruit ze niet naar buiten kunnen kijken. Ze kunnen alleen de inhoud van hun gedachten zien en dit kleurt volledig hun ervaring van het leven, zozeer zelfs dat ze het leven helemaal niet kunnen zien.

Kijk en zie daarom in jouw twee oefenperiodes van 30-minuten hoe de waarheid je van dienst is geweest. Kijk naar de ervaringen die gelukkig waren. Kijk naar de ervaringen die pijnlijk waren. Kijk vooral bij pijnlijke ervaringen hoe de waarheid je heeft gediend. Kijk met een open blik. Verdedig geen voormalig standpunt als je hiertoe verleid wordt. Als je nog steeds pijn hebt van een eerder verlies, accepteer dan die pijn en de bijbehorende moedeloosheid, maar probeer dan te kijken en te zien hoe dat verlies je feitelijk van dienst is geweest.

Dit gezichtspunt: geholpen te worden door je ervaring, is iets wat je moet ontwikkelen. Het rechtvaardigt niet de ervaring zelf. Begrijp dit. Het biedt je slechts de mogelijkheid je ervaring te gebruiken voor je vooruitgang en om sterker te worden. Waarheid werkt in de wereld van illusies om diegenen te helpen die reageren op de waarheid in hun leven. Je reageert op de waarheid, anders zou je dit ontwikkelingsprogramma niet aangaan. Je bent dus aangekomen op het kruispunt waar de waarheid met andere dingen lijkt te concurreren en daardoor moeilijk te herkennen is. In dit ontwikkelingsprogramma zal de waarheid op zo’n manier worden onderscheiden van al het andere, dat je haar direct kunt ervaren en niet in de war zult raken van haar verschijning of haar heilzame bestaan in je leven. Want de waarheid is hier om jou te dienen zoals jij hier bent om de waarheid te dienen.

Oefening 27: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 28

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

We zullen onze vierde terugblikperiode beginnen met een speciaal gebed.

“Ik aanvaard mijn Kennis als een geschenk van God. Ik aanvaard mijn Leraren als mijn oudere broeders en zusters. Ik aanvaard mijn wereld als een plaats waar Kennis kan worden herwonnen en kan worden bijgedragen. Ik aanvaard mijn verleden als een demonstratie van een leven zonder Kennis. Ik aanvaard de wonderen van mijn leven als een demonstratie van de aanwezigheid van Kennis, en ik wijd mezelf nu aan de ontwikkeling van wat het hoogste goed is in mezelf om het aan de wereld te geven”.

Wij zullen opnieuw terugkijken op de afgelopen oefenweek, waarbij we alle instructies herlezen en bij elke stap nagaan wat er in je oefenperiode is gebeurd. Vraag jezelf in ieder geval af hoezeer je betrokken was bij de oefening – hoe graag je wilde zoeken en onderzoeken, hoe zorgvuldig je je eigen ervaring onderzocht en in hoeverre je gemotiveerd was om door te dringen tot elke hindernis die zich eventueel voordeed.

Onze terugblik in de 45 minuten durende oefenperiode zal je een perspectief beginnen te bieden op je ontwikkeling binnen deze voorbereiding. Dit is niet alleen gunstig voor jezelf, maar ook voor degenen die je in de toekomst zult dienen, want zoals je nu ontvangt, wil je graag geven in elke context en in elke vorm die voor jou geschikt is. Je moet begrijpen hoe mensen leren en hoe mensen zich ontwikkelen. Dit moet voortvloeien uit je eigen ervaring en moet de liefde en het mededogen vertegenwoordigen die de natuurlijke uitstralingen zijn van jouw Kennis. Nogmaals, laat geen enkele twijfel of verwarring je weerhouden van je ware toewijding.

Oefening 28: Een oefenperiode van 45 minuten.


Stap 29

Vandaag ik zal mezelf observeren om over Kennis te leren.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Observeer jezelf op deze bijzondere oefendag de hele dag door, waarbij je je zoveel mogelijk bewust blijft van je gedachten en gedrag. Om deze kwaliteit van zelfobservatie te ontwikkelen moet je zo veel mogelijk zonder oordeel zijn, want oordelen maakt observeren onmogelijk. Je moet jezelf bestuderen alsof je iemand anders bent met wie je veel objectiever kunt zijn.

Vandaag zullen wij op het hele uur oefenen. Ieder uur moet je kijken naar je gedachten en je huidige gedrag observeren. Deze voortdurende zelfcontrole zal het mogelijk maken om veel meer betrokken te raken bij je huidige ervaring en je Kennis in staat stellen haar heilzame invloed in veel hogere mate op je uit te oefenen. Kennis weet wat je nodig hebt en weet hoe ze jou moet dienen, maar je moet leren hoe je kunt ontvangen. Mettertijd moet je ook leren hoe je kunt geven, zodat je meer kunt ontvangen. Jouw ontvangen is belangrijk omdat dat je in staat stelt om te geven, en geven is de essentie van vervulling in deze wereld. Maar je kunt niet geven vanuit een berooide staat. Daarom moet je geven oprecht zijn, afkomstig van de overlopende ontvankelijkheid die je hebt gecultiveerd in jezelf, in je relaties met anderen en met het leven.

Iedere oefenperiode hoeft maar enkele minuten in beslag te nemen maar dient wel jouw volledige aandacht te krijgen. Je hoeft je ogen niet te sluiten om dit te doen, maar als het gepast is zal het helpen. Je mag oefenen als je in gesprek bent met iemand anders. In feite zijn er maar weinig omstandigheden die dit moment van introspectie verhinderen. Tijdens de oefening vraag je jezelf gewoon af: “Hoe voel ik me?” en “Wat doe ik nu?”. Dat is alles. Voel dan of je iets moet doen wat je niet doet. Als er geen correcties aangebracht hoeven te worden, ga dan verder met wat je aan het doen bent. Als er wel correcties aangebracht moeten worden, doe dat dan zo doelmatig mogelijk. Laat je innerlijke leiding je beïnvloeden, wat ze zal doen als je niet wordt beheerst door impulsen, angst of ambitie. Observeer jezelf vandaag.

Oefening 29: Ieder uur oefenen.


Stap 30

Vandaag zal ik mijn wereld observeren.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Observeer op deze dag jouw wereld waarbij je hetzelfde oefenplan volgt als de vorige dag. Observeer je wereld zonder oordeel en observeer wat je in de wereld doet zonder oordeel. Voel vervolgens of er iets gedaan moet worden. Nogmaals, je oefeningen op elk uur duren slechts enkele minuten, en terwijl je oefent zullen ze sneller, scherper en effectiever worden.

Wij willen dat je de wereld bekijkt zonder te oordelen, want dat stelt je in staat de wereld te zien zoals ze werkelijk is. Denk niet dat je de wereld hebt gezien zoals ze werkelijk is, want wat je hebt gezien is je oordeel over de wereld. De wereld die je zonder oordeel zult zien is een andere wereld dan je ooit eerder hebt gezien.

Oefening 30: Ieder uur oefenen.


Stap 31

Ik wil een wereld zien die ik nooit eerder heb gezien.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Dit vertegenwoordigt je verlangen naar Kennis. Het vertegenwoordigt je verlangen naar vrede. Het is allemaal hetzelfde verlangen. Dit verlangen komt voort uit je Kennis. Het kan wedijveren met andere verlangens. Het kan andere dingen bedreigen, maar dat hoeft niet per sé. Daarom weerspiegelt de affirmatie voor vandaag je ware wil in het leven. Naarmate deze bekrachtigd wordt, wordt ze duidelijker voor je en ben je na verloop van tijd in staat om haar meer en meer te ervaren.

Voel vandaag ieder uur je verlangen om een andere wereld te zien. Kijk naar de wereld zonder oordeel en zeg tegen jezelf: “Ik wil een andere wereld zien.” Doe dit ieder uur. Probeer geen enkele oefensessie te missen. Oefen ongeacht hoe je jezelf voelt, ongeacht wat er gebeurt. Je bent groter dan je emotionele toestand en je hoeft die dus niet te ontkennen, hoewel hij op termijn wel onder controle moet worden gehouden. Je bent groter dan de beelden die je om je heen ziet, want ze vertegenwoordigen meestal je oordeel over de wereld. Oefen deze dag met kijken zonder oordeel en voel terwijl je kijkt.

Oefening 31: Ieder uur oefenen.


Stap 32

De waarheid is met mij. Ik kan haar voelen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

De waarheid is met jou. Je kunt haar voelen en ze kan in je geest en in je emoties schijnen als je dat toestaat. Ga vandaag door met je voorbereiding ter ontwikkeling van het verlangen naar de waarheid en het vermogen om de waarheid te ervaren.

Tijdens je twee langere oefenperiodes, die elk 30 minuten duren, ga je rustig zitten met je ogen dicht, adem je diep en regelmatig, en probeer je de waarheid te voelen voorbij de constante rusteloosheid van je geest. Gebruik je ademhaling om je dieper brengen, want je ademhaling zal je altijd voorbij je gedachten brengen wanneer je er bewust bij blijft. Laat je door niets afleiden of ontmoedigen. Als er iets in je geest doordringt en je hebt moeite om het los te laten, zeg dan tegen jezelf dat je er wat later naar zult kijken, maar dat je op dit moment een kleine vakantie neemt van je geest. Oefen het voelen van de waarheid. Denk niet de waarheid. Oefen het voelen van de waarheid.

Oefening 32: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 33

Ik heb een missie te vervullen in mijn leven.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je hebt een missie te vervullen in je leven, een missie die je werd gegeven voordat je hier kwam, een missie waarop je zult terugblikken wanneer je heengegaan bent. Het betreft het herwinnen van Kennis en het op de juiste manier betrokken zijn bij anderen om specifieke resultaten in de wereld te bewerkstelligen. Op dit moment is het niet zo belangrijk dat je je huidige leven evalueert om te zien of het dit grotere doel weerspiegelt, want je bent nu bezig met het herwinnen van Kennis. Naarmate je Kennis sterker wordt, zal zij haar weldadige invloed op en door je heen laten schijnen. Je activiteiten zullen dan waar nodig worden bijgesteld. Je hoeft dus niet je verleden of je huidige activiteiten af te keuren of te vergoelijken, want je hecht nu waarde aan een grotere kracht in jezelf.

Sta in je twee lange oefenperiodes van vandaag stil bij het idee dat je een grote missie hebt in het leven. Denk hierover na. Raak niet meteen overtuigd door je eerste reacties. Denk er zorgvuldig over na. Denk na over wat dit kan betekenen. Denk aan de momenten in je leven waarop je hier eerder over hebt nagedacht of de mogelijkheid ervan hebt overwogen. In je twee oefenperiodes heb je dan de gelegenheid om hierover na te denken, maar pas op — trek nog geen conclusies.

Oefening 33: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 34

Ik ben een beginnend student in Kennis.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent een beginnend student in Kennis. Ongeacht hoe intuïtief je jezelf beschouwt, ongeacht hoe mentaal capabel je jezelf acht, ongeacht hoe emotioneel eerlijk je jezelf misschien beschouwt, ongeacht hoeveel vooruitgang je herkent, je bent een beginnend student in Kennis. Wees blij dat dit zo is, want beginnende studenten verkeren in de positie om alle dingen te leren en hoeven hun prestaties niet te verdedigen. Wij kleineren je prestaties niet, maar willen in plaats daarvan het licht van de waarheid laten schijnen op de grootsheid die binnenin je wacht op ontdekking, een grootsheid die je ware gelijkwaardigheid in het leven zal geven en in de loop van de tijd zal onthullen wat je hier specifiek komt doen.

Begin in je twee oefenperiodes met voor jezelf toe te geven dat je een beginnend student van Kennis bent en jezelf eraan te herinneren dat je geen voorbarige conclusies moet trekken over dit curriculum of over je vaardigheden als student. Zulke oordelen zijn voorbarig en weerspiegelen zelden de waarheid. Ze zijn doorgaans een manier om jezelf te demotiveren en dienen dus geen enkel waardig doel.

Nadat je het idee van vandaag aan jezelf hebt voorgelegd en jezelf eraan hebt herinnerd dat je niet moet oordelen, oefen 15 minuten innerlijke stilte in je twee oefenperiodes. Probeer de waarheid binnenin je te voelen. Concentreer je geest op één punt, een fysiek punt of een denkbeeldig punt indien nodig. Laat alles binnenin je tot rust komen. Laat jezelf zo stil mogelijk worden en wees niet ontmoedigd als dat moeilijk is. Je bent een beginnend student in Kennis en kunt dus alle dingen leren.

Oefening 34: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 35

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Deze terugblik geeft je de gelegenheid iets te leren van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. In de twee oefenperiodes van 30 minuten kijk je terug op de instructies van de afgelopen week en je ervaringen tijdens de oefeningen. Doe dit met zo min mogelijk oordeel. Kijk alleen maar en zie wat werd geïnstrueerd, wat je hebt gedaan en wat het gevolg was. Deze objectieve terugblik verleent je de meeste toegang tot inzicht en begrip met een minimum aan pijn en zelfverwijt. Je leert nu objectief te worden over je leven zonder de inhoud van je emoties te onderdrukken. In plaats van te proberen een aspect van jezelf te vernietigen, probeer je simpelweg een ander aspect te ontwikkelen.

Gebruik dit daarom tijdens je terugblik, als een leidraad: “Ik zal kijken, maar ik zal niet oordelen.” Op deze manier zul je in staat zijn om dingen te herkennen. Bedenk hoe veel eenvoudiger het voor je kan zijn om inzicht te hebben in andermans leven en hoe weinig je dat misschien hebt in je eigen leven. Bij anderen is een grotere objectiviteit mogelijk omdat je hun leven niet probeert te gebruiken voor een specifiek doel en hoe meer je dat wel doet, hoe minder je in staat zult zijn om hen, hun aard, hun ontwikkeling of hun bestemming te begrijpen. Dus hoe minder je probeert je leven te gebruiken, hoe meer je in staat zult zijn om het te begrijpen, te waarderen en te werken met het intrinsieke mechanisme ervan voor je grotere vooruitgang.

Oefening 35: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 36

Mijn leven is een mysterie om te onderzoeken.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je leven is waarlijk een mysterie en ja, als je het doel, de betekenis en de ware richting ervan wilt begrijpen, moet je het echt onderzoeken. Dit is essentieel voor je geluk en vervulling in de wereld, want wanneer je zorgvuldig naar je leven hebt gekeken zul je beseffen dat je niet tevreden bent met kleine dingen. Aan jou die op zoek is naar Kennis moet iets groters worden gegeven. Je moet dieper gaan dan slechts de buitenkant van de dingen, datgene wat de meeste mensen voldoende lijkt te stimuleren. Je moet je diepere verlangen accepteren, anders bezorg je jezelf onnodig verdriet en conflict. Het is niet belangrijk wat andere mensen waarderen. Het is belangrijk wat jij waardeert. Als je op zoek bent naar een diepere betekenis, die de ware betekenis is, dan moet je door de oppervlakte van je geest heendringen.

Concentreer je opnieuw tijdens je twee oefenperiodes op het voelen van de aanwezigheid van je Spirituele Leraren. Dit is niet iets wat je moet proberen. Het betekent gewoon ontspannen, ademen en je geest toestaan zich te openen. De kwaliteit van je relatie met je Leraren is essentieel om je kracht en bemoediging te geven, want je kunt terecht twijfelen aan je eigen vaardigheden, maar je hebt een goede reden om volledig te vertrouwen op de vaardigheden van je Leraren, die dit pad eerder hebben gevolgd op hun weg naar Kennis. Zij kennen de weg, die zij nu met jou proberen te delen.

Oefening 36: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 37

Er is een weg naar Kennis.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Hoe kan er geen weg naar Kennis zijn wanneer het je Ware Zelf is? Hoe kan er geen manier zijn voor Kennis om zich uit te drukken wanneer ze de meest natuurlijke vorm van expressie is? Hoe kan er geen manier zijn voor Kennis om je te leiden in jouw relaties, als Kennis de perfecte bron is van al jouw relaties? Er is een weg naar Kennis. Het vereist vaardigheid en verlangen. Het kost tijd om beide te ontwikkelen. Je moet leren de waarheid te waarderen en niet datgene te waarderen wat niet waar is en het kost tijd om te leren die twee te onderscheiden en te herkennen. Het kost tijd om te leren dat het onware je niet tevredenstelt en dat de waarheid je wel tevredenstelt. Dit moet met vallen en opstaan en door middel van contrast worden geleerd. Naarmate je dichter bij Kennis komt wordt je leven vollediger, zekerder en directer. Als je ervan weggaat, kom je weer in verwarring, frustratie en boosheid terecht.

Besteed vandaag tijdens je twee oefenperiodes, die geen meditatieoefeningen zullen zijn, minstens 15 minuten aan het bedenken van alle manieren om toegang tot Kennis te krijgen. Schrijf op een vel papier alle manieren op om tot Kennis te komen. Besteed hier beide oefenperiodes aan en put alle mogelijkheden uit die in je opkomen. Probeer heel specifiek te zijn. Gebruik je verbeelding, maar breng routes in kaart die je heel reëel en betekenisvol lijken. Op deze manier zul je weten hoe je denkt een weg te vinden naar Kennis, en hierdoor zul je inzien dat God de weg naar Kennis kent.

Oefening 37: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 38

God kent de weg naar Kennis.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Hoe kun je de weg vinden wanneer je bent verdwaald? Hoe kun je zekerheid kennen wanneer je het tijdelijke zo waardeert? Hoe kun je de kracht van je eigen leven kennen, wanneer je zo geïntimideerd wordt door de dreiging van verlies en vernietiging? Het leven is vriendelijk voor je, want het biedt niet alleen de beloning, maar ook de weg naar de beloning. Als het aan jou werd overgelaten zou het inderdaad wreed zijn, want je zou iedere mogelijkheid die je maar zou kunnen bedenken moeten uitproberen, en dan zou je de mogelijkheden hebben die anderen hebben bedacht en zelfs de mogelijkheden om Kennis te bereiken die anderen met succes hebben toegepast, maar die in feite misschien niet goed voor je werken. Hoe kun je dit volbrengen tijdens je korte tijdspanne in de wereld en nog steeds je vitaliteit behouden? Hoe kun je je stimulans voor Kennis behouden als zoveel manieren je zullen teleurstellen?

Put vandaag vertrouwen in de wetenschap dat God de weg naar Kennis kent, en je alleen de weg hoeft te volgen die gegeven wordt. Op deze manier komt Kennis eenvoudig naar boven omdat zij erkend wordt, want alleen God kent Kennis in jou, en alleen Kennis in jou kent God. Naarmate de twee samen resoneren worden ze allebei duidelijker. Hierin vind je vrede.

Vandaag tijdens je twee oefenperiodes, elk van 30 minuten, oefen zwijgend, in stilte, het voelen van de aanwezigheid van God. Niet nadenken over God, niet speculeren, je niets afvragen, niet twijfelen, maar gewoon voelen. Het is geen illusie waar je je nu op concentreert, ook al ben je gewend om je te concentreren op illusies. In stilte en rust wordt alles duidelijk. God is heel stil want God gaat nergens heen. Als je stil wordt zul je de kracht van God voelen.

Oefening 38: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 39

De kracht van God is met mij.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

De kracht van God is met je. Deze bevindt zich in je Kennis. Leer dus je Kennis te herwinnen en je zult leren de kracht te herwinnen die God je heeft gegeven, en je zult ook je eigen kracht herwinnen, want je kracht zal nodig zijn om de kracht van God te benaderen. Dus alles wat waarlijk krachtig is en alles wat waarlijk goed is zal in jou en in God bevestigd worden. Laat deze dag dan een dag zijn om deze aanwezigheid en deze kracht in je leven te ervaren. Je hoeft je God niet in fantasie voor te stellen. Je hoeft geen plaatjes of beelden te hebben om je begrip of geloof te versterken. Je hoeft alleen maar gebruik te maken van de oefeningen die hier gegeven worden.

Ga in je twee diepe meditatieoefeningen van elk 30 minuten opnieuw de stilte binnen en sta jezelf toe om de kracht van God te voelen. Gebruik je eigen kracht om je geest te sturen en laat je niet weerhouden door twijfels of angsten. De kracht van God vertegenwoordigt het mysterie van je leven, want ze vertegenwoordigt de kracht die je hebt meegebracht van God om deze op de juiste manier te gebruiken in de wereld in overeenstemming met het Grotere Plan. Sta jezelf dus toe om toegewijd, in eenvoud en in nederigheid te oefenen, zodat je de kracht van God kunt voelen.

Oefening 39: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 40

Vandaag zal ik de kracht van God voelen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

De kracht van God is zo volkomen en zo alomvattend dat deze alles doordringt. Alleen die geesten die afgescheiden zijn en verloren in het waarderen van hun eigen gedachten kunnen mogelijkerwijs afgescheiden zijn van de grote welwillendheid van God. Zij die gehoor geven aan God worden te zijner tijd Gods Boodschappers, zodat zij de geschenken van Genade kunnen schenken aan hen die in verwarring achterblijven.

Alle schijnbare krachten van jouw wereld — de natuurkrachten, het onvermijdelijke van je dood, de altijd aanwezige dreiging van ziekte, verlies en vernietiging en alle optredende conflicten — zijn alle tijdelijke bewegingen in de grote stilte van God. Het is de grote stilte die je oproept terug te keren naar de vrede en het volledige welbehagen van God, maar je moet je voorbereiden.

Vandaag bereid je je voor tijdens je oefenperiodes van 30 minuten. Probeer tijdens de stiltemeditatie de kracht van God te voelen. Je hoeft geen magische beelden op te roepen, want deze kracht is iets dat je kunt voelen, want ze is overal. Ongeacht je omstandigheid of conditie, al dan niet gunstig voor je ontwikkeling, vandaag kun je de kracht van God voelen.

Oefening 40: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 41

Ik ben niet bang voor de kracht van God.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Deze affirmatie is zo belangrijk voor je geluk, want je moet opnieuw op de kracht van liefde en de kracht van God leren vertrouwen. Hiervoor moet je afstand doen van je vroegere ideeën, veronderstellingen en evaluaties van pijnlijke ervaringen uit het verleden. Het is pijnlijk om afgescheiden te zijn van datgene waar je boven alles van houdt en de enige manier om deze afscheiding in stand te houden is om dat wat je liefhebt te verguizen, het een kwade bedoeling toe te schrijven en dan schuldgevoelens in jezelf op te wekken. Om de kracht van God te voelen en te accepteren moet je kwaad en schuldgevoel loslaten. Je moet datgene wat het meest natuurlijk is durven onderzoeken. Het is alsof je tegelijkertijd een nieuwe weg inslaat en thuiskomt.

Oefen dan in stilte vandaag in het voelen van de kracht van God. Zoek niet naar antwoorden van God. Je hoeft helemaal niet te spreken, maar alleen maar aanwezig te zijn, want als je leert in relatie te staan met datgene wat de bron is van al je relaties kan de informatie die je nodig hebt gemakkelijk naar je toe komen om je te begeleiden, te troosten en je te corrigeren wanneer dat nodig is. Maar eerst moet je de kracht van God voelen, en hierin zul je jouw eigen kracht vinden.

Oefening 41: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 42

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Bekijk vandaag tijdens je terugblik alle instructies van de afgelopen week en je ervaringen tijdens het oefenen. Let er vandaag vooral op hoe diep en hoe zorgvuldig je oefent. Zorg ervoor dat je de lessen niet verandert of aanpast aan je smaak of verwachtingen. Vergeet niet dat je enkel het curriculum hoeft te volgen om de ware beloningen te ontvangen. Jouw aandeel is klein. Ons aandeel is groot. Wij geven de middelen. Jij hoeft ze alleen maar te volgen, in vertrouwen en in ware verwachting. Door dit te doen zal je geduld, onderscheidingsvermogen, vertrouwen, consistentie en eigenwaarde ontwikkelen. Waarom eigenwaarde? Omdat je jezelf hogelijk moet waarderen om jezelf toe te staan de grote geschenken van Kennis te benaderen. Niets anders zal de zelfhaat en het gebrek aan zelfvertrouwen vollediger en doelmatiger ongedaan maken dan het ontvangen van de geschenken die voor jou bestemd zijn.

Bekijk daarom tijdens je ene lange oefenperiode van vandaag opnieuw de oefeningen van de afgelopen week. Kijk en zie zonder oordeel wat aangeboden werd, wat je hebt gedaan en wat mogelijk gedaan kan worden om je oefeningen te verdiepen, zodat je de voordelen ervan directer kunt ervaren. Als je problemen hebt, herken dan de problemen en probeer ze te corrigeren. Wees de komende week meer betrokken. Door dat te doen corrigeer je je gebrek aan zelfvertrouwen en je verwarring louter door het sturen van je wil.

Oefening 42: Een lange oefenperiode.


Stap 43

Het is mijn wil om God te kennen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Het is je wil om God te kennen. Dat is je ware wil. Ieder ander verlangen of motivatie is om te ontsnappen aan hetgeen je wil vertegenwoordigt. Het is jouw wil waar je angstig voor bent geworden. Je bent bang voor wat je weet en diep van binnen voelt. Dit leidt ertoe dat je je toevlucht zoekt tot andere dingen die jou niet vertegenwoordigen, en daarin verlies je je identiteit en probeer je een identiteit te construeren die gerelateerd is aan die dingen waaraan je hebt geprobeerd te ontsnappen. In isolement ben je ellendig, maar geluk wordt teruggevonden in relaties.

Het is jouw wil om God te kennen. Wees niet bang voor je wil. Je bent door God geschapen. Het is Gods wil om jou te kennen. Het is jouw wil om God te kennen. Er bestaat geen andere wil. Alle andere motieven worden louter uit verwarring en angst geboren. God kennen geeft God kracht en geeft ook jou kracht.

Oefen vandaag in je twee oefenperiodes in stille meditatie, het voelen van de kracht van je eigen wil. Laat je geest niet vertroebelen door angst en twijfel. Je hoeft niet te proberen de wil van God te voelen. Die is er gewoon. Het vereist alleen je aandacht om die te herkennen. Oefen daarom diepgaand door gewoon aanwezig te zijn bij deze ervaring.

Oefening 43: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 44

Ik wil mijn eigen kracht leren kennen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Deze bevestiging vind je misschien heel acceptabel omdat je er in je huidige omstandigheden direct behoefte aan hebt, maar de bevestiging gaat veel dieper dan je in eerste instantie misschien beseft. Je hebt veel meer kracht dan waarop je aanspraak hebt gemaakt, maar die kan pas volledig worden gerealiseerd als de toepassing ervan gericht is op een manier die je werkelijk doet herleven en je ware vaardigheden naar voren brengt.

Hoe kun je je kracht benaderen als je je zwak en hulpeloos voelt, als je je onwaardig voelt, als je gebukt gaat onder schuldgevoelens of verwarring of in woede anderen de schuld geeft van je eigen ogenschijnlijke falen? Je kracht opeisen betekent alles loslaten wat je tegenhoudt. Je laat je belemmeringen niet los door te beweren dat ze niet bestaan. Je laat ze los, omdat je de waarde inziet van iets wat groter is. De belemmering is slechts een teken dat je er doorheen moet. Je eigen kracht wordt dan gecultiveerd. Je zoekt je kracht, en je gebruikt die om je kracht te vinden. We willen dat je je kracht kent en deze voor jezelf gebruikt.

Probeer vandaag in je twee meditatieoefeningen, in stilzwijgen en stilte, je eigen kracht te voelen. Laat je niet door louter gedachten weerhouden, want angsten en twijfels zijn slechts gedachten – vluchtige dingen die als wolken je geest passeren. Achter de wolken van de geest bevindt zich het grote universum van Kennis. Laat daarom de wolken je zicht op de sterren daarachter niet belemmeren.

Oefening 44: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 45

Alleen kan ik niets doen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Alleen kan je niets doen. Niets is ooit alleen bereikt, zelfs niet in jouw wereld. Niets is ooit alleen gecreëerd, zelfs niet in je geest. Er valt geen eer te behalen met iets alleen doen. Alles is een gezamenlijke inspanning. Alles is het product van relatie.

Verlaagt dit jou als individu? Zeer zeker niet. Het geeft je het kader en het begrip om je ware vaardigheden te verwezenlijken. Je bent groter dan je individualiteit en dus kun je vrij zijn van haar beperkingen. Je werkt door het individu dat jij op persoonlijk vlak bent, maar je bent groter dan dit. Accepteer de beperkingen van een beperkt zelf en vraag niet van een beperkt zelf om God te zijn anders bezorg je het grote lasten en grote verwachtingen en zul je het vervolgens straffen voor zijn falen. Dit leidt tot zelfhaat. Dit leidt tot afkeer van je fysieke leven en tot misbruik van jezelf op persoonlijk, emotioneel en lichamelijk vlak. Accepteer je beperkingen, zodat je de grootsheid in je leven kunt accepteren.

Concentreer je daarom nu in je twee oefenperiodes van vandaag, met je ogen open, op je beperkingen. Herken ze. Beoordeel ze niet als goed of slecht. Herken ze gewoon. Dit schenkt je nederigheid en in nederigheid verkeer je in een positie om grootsheid te ontvangen. Als je je beperkingen verdedigt, hoe kun je dan ontvangen wat hen overstijgt?

Oefening 45: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 46

Ik moet klein zijn om groot te zijn.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Is het tegenstrijdig dat je klein moet zijn om groot te zijn? Het is niet tegenstrijdig als je de betekenis ervan begrijpt. Door je beperkingen te erkennen kun je binnen een beperkte context zeer succesvol werken. Dit laat een grotere realiteit zien dan die je eerder had kunnen beseffen. Je grootsheid moet niet alleen gebaseerd zijn op hoop of hooggestemde verwachtingen. Ze moet niet gebaseerd zijn op idealisme, maar op ware ervaring. Sta jezelf toe om klein te zijn, en je zult ervaren dat grootsheid bij je is en dat grootsheid deel van je uitmaakt.

Sta jezelf toe in deze twee oefenperiodes beperkt te zijn, maar zonder oordeel. Er is geen veroordeling. Gebruik je geest actief om je te concentreren op je beperkingen. Concentreer je zonder te oordelen. Kijk objectief. Je bent voorbestemd om een voertuig te zijn voor een Grotere Realiteit die zich in deze wereld wil uitdrukken. Je voertuig voor expressie is vrij beperkt, maar het is volledig toereikend om de taak te volbrengen die jij moet volbrengen. Door de beperkingen ervan te accepteren kun je het mechanisme ervan begrijpen en er constructief mee leren werken. Dan is het niet langer een beperking, maar een vorm om je vreugdevol uit te drukken.

Oefening 46: Twee oefenperiodes van 15 minuten.


Stap 47

Waarom heb ik Leraren nodig?

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je zult deze vraag vroeg of laat stellen en misschien wel bij veel gelegenheden. Dat je deze vraag zou stellen komt voort uit je verwachtingen van jezelf. Maar als je zorgvuldig naar je leven kijkt, zul je zien dat je onderricht nodig hebt gehad voor alles wat je hebt geleerd. Misschien leken dingen die je van binnen voelde te zijn gecreëerd door jezelf, maar ook die zijn het gevolg van onderricht. Je bent door middel van relaties voorbereid op alles wat je hebt geleerd, of het nu gaat om een praktische vaardigheid of een dieper inzicht. Als je dit beseft krijg je grote waardering voor relaties en een volledige bevestiging van de kracht van het leveren van een bijdrage in de wereld.

Als je van plan was om het leren van een vaardigheid eerlijk te benaderen, moet je eerst erkennen hoeveel je niet weet, dan moet je inzien hoeveel je moet leren, en dan moet je zoeken naar de best mogelijke vorm van onderricht. Dit moet ook gelden voor het terugwinnen van Kennis. Je moet beseffen hoe weinig je weet, hoeveel je moet weten en dan het onderricht ontvangen dat wordt verstrekt. Is het een zwakte om een leraar nodig te hebben? Nee. Het is een eerlijke erkenning op basis van een eerlijke evaluatie. Als je beseft hoe weinig je weet en hoeveel je moet weten en de kracht van Kennis zelf, zul je begrijpen hoe vanzelfsprekend dit is. Hoe kun je geven aan hen die denken dat ze al hebben, terwijl ze in werkelijkheid arm zijn? Dat kun je niet. En hun armoede hebben ze aan zichzelf te wijten en houden ze zelf in stand.

Waarom heb je een Leraar nodig? Omdat je moet leren. En je moet datgene wat je geleerd hebt en jou tegenhoudt, afleren. Denk in je twee oefenperioden van vandaag, met je ogen dicht in meditatie, na over de vraag waarom je een Leraar nodig hebt. Let op alle gedachten die erop lijken te wijzen dat je het zelf zou kunnen, als je maar slim of sterk genoeg was of aan een andere kwalificatie zou voldoen. Als deze verwachtingen opkomen, herken ze dan voor wat ze zijn. Ze vormen een aandrang om onwetend te blijven door jezelf uit te roepen tot een geschikte instructeur. Je kunt jezelf niet aanleren wat je niet weet, en de poging daartoe herhaalt alleen maar oude informatie en bind je sterker aan waar je nu bent.

Herken daarom in de oefening van vandaag je behoefte aan waar onderricht en je weerstand, als die er is, tegen het voorhanden zijn van waar onderricht dat nu beschikbaar is voor je.

Oefening 47: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 48

Waar onderricht is beschikbaar voor mij.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Waar onderricht is beschikbaar. Het heeft op je gewacht tot je het punt van rijpheid had bereikt waarop je de noodzaak ervan in je leven inzag. Hierdoor ontstaat ware leergierigheid. Het vloeit voort uit het erkennen van je beperkingen in het licht van wat je werkelijk nodig hebt. Je moet van jezelf houden om een student van Kennis te worden en voortdurend van jezelf houden om verder te gaan. Er is geen ander obstakel in het leerproces dan dit. Zonder liefde is er angst, want niets anders kan liefde vervangen. Maar liefde is niet vervangen, en ware hulp is beschikbaar voor jou.

Probeer vandaag in je twee meditatieoefeningen de aanwezigheid van die ware hulp te voelen. Voel dit in stilte en stilzwijgend in je leven en om je heen. Deze meditatieoefeningen zullen een grotere gevoeligheid in je beginnen te ontsluiten, een heel nieuw gevoel. Je zult dingen beginnen te onderscheiden die aanwezig zijn, ook al kun je ze niet zien. Je zult in staat zijn om te reageren op ideeën en informatie, ook al kun je de bron van de boodschap nog niet horen. Dit is het feitelijke creatieve denkproces, want mensen ontvangen ideeën, ze creëren ze niet. Je maakt deel uit van een groter leven. Je persoonlijke leven is het middel om dit tot uitdrukking te brengen. Je individualiteit wordt dan meer gecultiveerd en vreugdevoller, niet langer een gevangenis voor je, maar je vreugdevolle uitdrukkingsvorm.

Ware ondersteuning is voor je beschikbaar. Oefen deze dag in het voelen van haar blijvende aanwezigheid in je leven.

Oefening 48: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 49

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Dit markeert de afronding van je zevende oefenweek. In deze Terugblik word je gevraagd terug te kijken op alle zeven oefenweken, terug te kijken op alle instructies en je te herinneren wat je ervaring was bij de toepassing ervan. Dit kan een aantal langere oefenperioden vergen, maar het is heel belangrijk dat je begrijpt wat het betekent een student te zijn en hoe het leren zich eigenlijk voltrekt.

Wees er zeer op bedacht om jezelf als student niet te beoordelen. Je verkeert niet in de positie om jezelf als student te beoordelen. Je kent de criteria niet, want je bent geen leraar in Zelfkennis. Je zult merken dat sommige van je mislukkingen tot grotere successen zullen leiden en dat sommige van je vermeende successen tot mislukkingen kunnen leiden. Dit accentueert je hele evaluatiesysteem en brengt je tot meer herkenning. Dit maakt het mogelijk dat je compassie hebt met jezelf en met anderen die je nu beoordeelt op hun successen en hun mislukkingen.

Kijk dus terug op de eerste achtenveertig oefenlessen. Probeer je te herinneren hoe je op elke stap hebt gereageerd en hoe diepgaand je erbij betrokken was. Probeer te kijken naar je successen, je verworvenheden en je struikelblokken. Je bent zover gekomen. Gefeliciteerd! Je bent geslaagd voor de eerste test. Voel je nu bemoedigd om door te gaan, want Kennis is bij je.

Oefening 49: Meerdere lange oefenperiodes.


Stap 50

Vandaag zal ik met Kennis zijn.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Wees vandaag met Kennis zodat je de zekerheid en de kracht van Kennis tot je beschikking hebt. Laat Kennis je stilte geven. Laat Kennis je kracht en bekwaamheid geven. Laat Kennis je onderwijzen. Laat Kennis je het universum onthullen zoals het werkelijk bestaat, niet zoals jij het beoordeelt.

Oefen tijdens je twee oefenperiodes in stilte het voelen van de kracht van Kennis. Stel geen vragen. Dat is nu niet nodig. Trek de werkelijkheid van je streven niet in twijfel, want dat is verspilling en zinloos. Je kunt pas weten als je ontvangt en om te ontvangen moet je vertrouwen hebben in je neiging tot weten.

Wees vandaag met kennis. Laat je niet afleiden tijdens je oefenperiodes. Je hoeft alleen maar te ontspannen en aanwezig te zijn. Vanuit deze oefeningen zal een grotere aanwezigheid worden herkend en dit zal je angsten beginnen weg te nemen.

Oefening 50: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 51

Laat me mijn angsten herkennen zodat ik de waarheid erachter kan zien.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je struikelblokken moeten worden herkend wil je er doorheen kunnen kijken. Als ze worden genegeerd of ontkend, als ze worden beschermd of anders worden genoemd zal je de aard van je belemmering niet beseffen. Je zult niet begrijpen wat je benauwt. Je leven komt niet voort uit angst. Je Bron komt niet voort uit angst. Om in staat te zijn je angst te herkennen, moet je beseffen dat je deel uitmaakt van iets groters. Als je dit inziet, kun je leren objectief te worden over je leven en je huidige omstandigheden te begrijpen zonder jezelf te veroordelen, want je moet jezelf onder deze omstandigheden cultiveren. Je moet beginnen waar je bent. Hiervoor moet je je sterke en zwakke punten inventariseren.

Evalueer in je twee oefenperiodes van vandaag het bestaan van je angsten en herinner jezelf eraan dat jouw werkelijkheid daarbuiten ligt, maar dat je ze moet herkennen om de schadelijke aanwezigheid ervan in je leven te begrijpen. Sluit je ogen en herhaal het idee voor vandaag; denk vervolgens na over elke angst die in je opkomt. Herinner jezelf eraan dat de waarheid zich voorbij deze specifieke angst bevindt. Laat alle angsten opkomen en evalueer ze op deze manier.

Om zonder angst te zijn moet je angst begrijpen — het mechanisme, de invloed op mensen en het gevolg ervan in de wereld. Je moet dit herkennen zonder valse voorstelling van zaken en zonder voorkeur. Je bent een groots wezen dat werkt binnen een beperkte context, in een beperkte omgeving. Als je de beperkingen van je omgeving en de beperkingen van je voertuig begrijpt zul je niet langer een afkeer van jezelf hebben vanwege je beperkingen.

Oefening 51: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 52

Ik ben vrij om de bron van mijn Kennis te vinden.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

De bron van Kennis bestaat binnenin je en ook buiten je. Je kunt niet onderscheiden waar de bron van Kennis zich bevindt, want die is overal aanwezig. Je leven is gered omdat God Kennis in je heeft geplant. Maar pas als Kennis de kans heeft gekregen naar boven te komen en jou haar geschenken te geven zul je je verlossing beseffen. Welke andere vrijheid is vrij, behalve die vrijheid die je in staat stelt het geschenk van je ware leven te ontvangen? Alle andere vrijheid is de vrijheid om chaotisch te zijn, de vrijheid om jezelf schade toe te brengen. De grote vrijheid is het vinden van je Kennis en toe te laten dat ze zich via jou uitdrukt. Vandaag ben je vrij om de bron van je Kennis te vinden.

Ontvang de bron van je Kennis tijdens je twee oefenperiodes. Herinner jezelf eraan dat je vrij bent om dit te doen. Sta jezelf toe de bron van je Kennis te ontvangen, ongeacht je angst of zorg, ongeacht alle gevoelens van schuld of schaamte. Vandaag ben je vrij om de bron van je Kennis te ontvangen.

Oefening 52: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 53

Mijn gaven zijn voor anderen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je gaven zijn bedoeld om aan anderen te geven, maar eerst moet je je gaven herkennen en ze onderscheiden van de ideeën waardoor ze worden beperkt, veranderd, of ontkend. Hoe kun je jezelf begrijpen anders dan binnen de context van een bijdrage aan anderen? Alleen kun je niets doen. Alleen heb je geen betekenis. Dat komt doordat je niet alleen bent. Je zult dit zien als een last en een bedreiging totdat je er de grote betekenis van inziet en het geschenk dat het werkelijk is. Het is de redding van je leven. Wanneer het leven jou terugwint, win jij het leven terug en ontvang je al haar beloningen, die alles wat je jezelf zou kunnen geven ver overtreffen. De waarde van je leven wordt vervuld en volledig gedemonstreerd door je bijdrage aan anderen, want zolang die bijdrage er niet is kun je jezelf slechts gedeeltelijk verwerkelijken — je waarde, je doel, je betekenis en je richting.

Voel tijdens je twee oefenperiodes van vandaag je verlangen om een bijdrage te leveren aan anderen. Je hoeft nu niet te bepalen wat je wilt bijdragen. Dat is niet zo belangrijk als je verlangen om een bijdrage te leveren, want de vorm van de bijdrage zal in de loop van de tijd duidelijk voor je worden en zal zich ook verder ontwikkelen. Het is je verlangen om een bijdrage te leveren, ontstaan uit ware motivatie, dat je deze dag vreugde zal geven.

Oefening 53: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 54

Ik zal niet in idealisme leven.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Wat is idealisme anders dan ideeën over zaken waar je op hoopt gebaseerd op teleurstelling? Je idealisme omvat jezelf, je relaties en de wereld waarin je leeft. Het omvat God en het leven en alle ervaringsgebieden die je je kunt voorstellen. Zonder ervaring is er idealisme. Idealisme kan in het begin behulpzaam zijn, want daardoor kan je de juiste kant opgaan, maar je moet je conclusies of je identiteit er niet op baseren, want alleen ervaring kan je geven wat voor jou waar is en wat je volledig kunt accepteren. Laat je niet door idealisme leiden, want Kennis is hier om je te leiden.

Herken de omvang van je eigen idealisme in je twee oefenperiodes van vandaag. Observeer zorgvuldig wat je wilt zijn, hoe je wilt dat jouw wereld eruitziet en hoe je wilt dat je relaties eruit zullen zien. Herhaal het idee van vandaag en onderzoek met gesloten ogen elk van je idealen. Ook al zien je idealen er misschien heilzaam uit en lijken ze je verlangen naar liefde en harmonie te vertegenwoordigen, ze houden je in feite tegen, want ze vervangen dat wat jou de werkelijke geschenken die je zoekt zou geven.

Oefening 54: Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 55

Ik zal de wereld accepteren zoals ze is.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Idealisme is de poging de wereld niet te accepteren zoals ze is. Het rechtvaardigt beschuldiging en veroordeling. Het schept verwachtingen van een leven dat nog niet bestaat en maakt je op die manier kwetsbaar voor ernstige teleurstelling. Je idealisme versterkt je veroordeling.

Accepteer de wereld zoals ze is, niet zoals je wilt dat ze is. Met acceptatie komt liefde, want je kan geen wereld liefhebben waarvan je wilt dat die bestaat. Je kunt alleen maar een wereld liefhebben die bestaat zoals ze is. Accepteer jezelf nu zoals je bestaat en waar verlangen naar verandering en vooruitgang zal op natuurlijke wijze in je naar boven komen. Idealisme rechtvaardigt veroordeling. Zie deze grote waarheid in en je zult een meer directe en diepgaandere ervaring beginnen te krijgen van het leven en van hetgeen oprecht is en niet gebaseerd op hoop of verwachting, maar op ware betrokkenheid.

Concentreer je vandaag daarom tijdens je twee oefenperiodes van 30 minuten op het accepteren van dingen precies zoals ze zijn. Je keurt hiermee geweld, conflict of onwetendheid niet goed. Je accepteert slechts de bestaande condities, zodat je er constructief mee kunt werken. Zonder deze acceptatie heb je geen vertrekpunt voor ware betrokkenheid. Laat de wereld precies zijn zoals ze is, want het is deze wereld die jij bent komen dienen.

Oefening 55: Twee oefenperiodes van 30 minuten.>


Stap 56

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Kijk tijdens de terugblik van vandaag terug op de lessen van de afgelopen week en je betrokkenheid daarbij. Probeer te begrijpen dat hoewel de vooruitgang op het eerste gezicht langzaam lijkt te gaan, dat wat langzaam en regelmatig gaat grote vooruitgang zal boeken. Consequent toegepaste betrokkenheid zal je de rechte lijn naar je vervulling geven.

Wij herinneren je er in je terugblik opnieuw aan dat je je moet onthouden van zelfveroordeling als je niet aan je verwachtingen hebt voldaan. Realiseer je enkel wat nodig is om de instructies op te volgen zoals ze worden gegeven en wees er zo volledig mogelijk bij betrokken. Onthoud dat je leert om te leren en onthoud dat je leert om je eigenwaarde en je ware kwaliteiten terug te winnen.

Oefening 56: Een lange oefenperiode.


Stap 57

Vrijheid is met mij.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Vrijheid verblijft binnenin je, wachtend om in jou geboren te worden, wachtend om opgeëist en geaccepteerd te worden, wachtend om geleefd en toegepast te worden en wachtend om geëerd en gevolgd te worden. Jij die hebt geleefd onder het gewicht van je eigen verbeelding, jij die een gevangene bent geweest van je eigen gedachten en van de gedachten van anderen, jij die geïntimideerd en bedreigd bent door de uiterlijkheden van deze wereld, heb nu hoop, want ware vrijheid verblijft in jou. Ze wacht op je. Je hebt haar meegebracht vanuit je Aloude Thuis. Je draagt haar iedere dag, ieder moment met je mee.

Binnen dit ontwikkelingsprogramma leer je nu om je naar de vrijheid te keren en je af te wenden van de angst en de duisternis van je eigen verbeelding. In vrijheid vind je stabiliteit en consistentie. Dit zal je het fundament geven waarop je je liefde en gevoel van eigenwaarde kunt bouwen en dit fundament zal niet aan het wankelen worden gebracht door de wereld, want het is groter dan de wereld. Het wordt niet geboren uit de onzekerheid van de afscheiding. Het wordt geboren uit de waarheid van je volledige inclusie in het leven.

Herhaal ieder uur het idee van vandaag en neem even de tijd om te voelen dat de vrijheid bij je is. Naarmate je gedurende de dag dichter bij de vrijheid komt, zul je steeds duidelijker kunnen herkennen wat je tegenhoudt. Je zult je realiseren dat het slechts je gehechtheid aan je eigen gedachten is die je tegenhoudt. Het is je interesse in je eigen verbeelding die je tegenhoudt. Dit zal je last verlichten en je zult inzien dat een ware keuze beschikbaar is. Dit inzicht zal je de kracht geven om vandaag dichter bij vrijheid te komen.

Herhaal in je twee diepe meditatieoefeningen het idee van vandaag en probeer je geest stil te laten zijn, hetgeen het begin is van zijn vrijheid. Deze oefening in stilte zal je geest in staat stellen om de ketenen los te schudden die hem binden – zijn gebrek aan vergevingsgezindheid vanuit het verleden, zijn angst voor de toekomst en zijn vermijden van het heden. In de stilte stijgt je geest uit boven alles wat hem klein, verborgen en geïsoleerd houdt in zijn eigen duisternis. Hoe dicht is vandaag de vrijheid bij jou die slechts stil hoeft zijn om haar te ontvangen. En hoe groot is je beloning, jij die in de wereld bent gekomen, want vrijheid is met jou.

Oefening 57: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 58

Kennis is met mij.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Vandaag bevestigen Wij de aanwezigheid van Kennis in je leven. Spreek ieder uur deze affirmatie voor jezelf uit en neem dan even de tijd om te proberen deze aanwezigheid te voelen. Je moet haar voelen. Je moet je niet alleen een voorstelling van haar maken, want Kennis moet je ervaren. Herhaal deze affirmatie vandaag onder alle omstandigheden op elk uur en probeer de betekenis ervan te voelen. Je zult merken dat je kunt oefenen in veel situaties waarvan je dacht dat ze ongeschikt waren om te oefenen. Op deze manier zul je merken dat je de kracht hebt om je ervaring zo te sturen dat ze beantwoordt aan je ware geneigdheden en je zult merken dat elke omstandigheid een geschikte omgeving is voor ware voorbereiding en zelftoepassing.

Probeer ieder uur te oefenen. Blijf je bewust van de tijd. Maak je geen zorgen als je een uur mist, maar wijd je opnieuw aan het oefenen in de resterende uren. Kennis is met jou vandaag. Wees vandaag met Kennis.

Oefening 58: 

Ieder uur oefenen.


Stap 59

Vandaag zal ik geduld leren

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Het is heel moeilijk voor een geest die gekweld wordt om geduldig te zijn. Het is heel moeilijk voor een rusteloze geest om geduldig te zijn. Het is heel moeilijk voor een geest die al zijn waarde heeft gezocht in tijdelijke dingen om geduldig te zijn. Alleen bij het streven naar iets groters is geduld nodig omdat het een grotere inzet vergt. Denk aan je leven in termen van langetermijnontwikkeling, niet in termen van onmiddellijke sensatie en gewin. Kennis is niet slechts stimulatie. Ze is de diepe kracht die universeel en eeuwig is, en haar grootsheid wordt je gegeven om te ontvangen en te geven.

Oefen vandaag ieder uur en bevestig dat je zult leren geduldig te zijn en dat je je leven zult observeren in plaats van kritisch te zijn over je leven. Bevestig dat je objectief zult worden over je capaciteiten en je omstandigheden zodat je er een grotere zekerheid aan kunt toekennen.

Leer vandaag geduld en leer geduldig. Op deze manier zul je sneller, zekerder en liefdevoller vooruitgaan.

Oefening 59: 

Ieder uur oefenen.


Stap 60

Ik zal vandaag niet oordelen over de wereld.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Zonder jouw oordelen kan Kennis je wijzen wat je moet doen en begrijpen. Kennis vertegenwoordigt een groter oordeel, maar het is een oordeel dat heel anders is dan het jouwe, want het is niet uit angst geboren. Het bevat geen woede. Het is altijd bedoeld om te dienen en te voeden. Het is rechtvaardig, doordat het ware erkenning geeft aan ieders huidige staat zonder hun betekenis of bestemming te kleineren.

Oordeel niet over de wereld vandaag, zodat je de wereld mag zien zoals ze is. Oordeel niet over de wereld vandaag, zodat je haar kunt accepteren zoals ze is. Laat de wereld precies zo zijn zoals ze is, zodat je haar kunt erkennen. Als de wereld eenmaal erkend is zul je inzien hoezeer zij je nodig heeft en hoeveel je zou willen geven aan de wereld. De wereld heeft geen terechtwijzing nodig. Zij heeft dienstverlening nodig. Zij heeft waarheid nodig. En bovenal heeft zij Kennis nodig.

Neem vandaag ieder uur een moment en kijk naar de wereld zonder oordeel. Herhaal de affirmatie voor vandaag en besteed een moment om naar de wereld te kijken zonder oordeel. Ongeacht welk verschijnsel je ook ziet, of het je behaagt of niet, of je het nu mooi of lelijk vindt, of je het nu waardig vindt of onwaardig, kijk ernaar zonder oordeel.

Oefening 60: 

Ieder uur oefenen.


Stap 61

Liefde geeft van zichzelf door mij.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Liefde geeft van zichzelf door jou als je klaar bent om haar voertuig van expressie te zijn. Je hoeft niet te proberen liefdevol te zijn om een gevoel van ongeschiktheid of schuldgevoel te verzachten. Je hoeft niet te proberen liefdevol te zijn om de goedkeuring van anderen te winnen. Versterk je gevoel van hulpeloosheid of onwaardigheid niet door te proberen een gelukkig of welwillend gevoel op hen te leggen. Liefde in je zal zich uitdrukken, want ze is geboren uit Kennis in je, waarvan ze deel uitmaakt.

Als je elk uur vandaag naar de wereld kijkt erken dan dat liefde in je voor zichzelf zal spreken. Als je zonder oordeel bent, als je in staat bent om met de wereld te zijn zoals deze werkelijk is en als je in staat bent om bij anderen aanwezig te zijn zoals ze werkelijk zijn, dan zal liefde in je voor zichzelf spreken. Probeer niet om liefde voor je te laten spreken. Probeer niet om liefde jouw wensen of jouw behoeften tot uitdrukking te laten brengen, want liefde zelf zal door jou spreken. Als je aanwezig bent voor liefde zul je aanwezig zijn in de wereld en zal liefde door jou spreken.

Oefening 61: 

Ieder uur oefenen.


Stap 62

Vandaag zal ik leren luisteren naar het leven.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Als je aanwezig bent voor de wereld, zul je de wereld kunnen horen. Als je aanwezig bent voor het leven, zul je het leven kunnen horen. Als je aanwezig bent voor God, zul je God kunnen horen. Als je aanwezig bent voor jezelf, zul je jezelf kunnen horen.

Oefen daarom vandaag het luisteren. Oefen ieder uur het luisteren naar de wereld om je heen en de wereld binnenin. Herhaal de affirmatie en oefen dit dan. Het duurt maar even. Je zult merken dat er, ongeacht je omstandigheden, een manier voor je is om dit vandaag te oefenen. Laat je niet beheersen door je omstandigheden. Je kunt in deze omstandigheden oefenen. Je kunt een manier vinden om te oefenen die geen verlegenheid of ongepastheid bij anderen teweegbrengt. Of je nu alleen bent of bezig met anderen, je kunt vandaag oefenen. Oefen ieder uur. Oefen het luisteren. Oefen het aanwezig zijn. Echt luisteren betekent dat je niet oordeelt. Het betekent dat je observeert. Onthoud dat je een geestesvermogen ontwikkelt dat nodig is om de grootsheid van Kennis te kunnen geven en te ontvangen.

Oefening 62: 

Ieder uur oefenen.


Stap 63

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Bekijk opnieuw, net als voorheen, tijdens je terugblik de afgelopen oefenweek en bestudeer de mate van je betrokkenheid en hoe deze kan worden vergroot en verbeterd. Deze week is je oefening verder uitgebreid. Je hebt het meegenomen de wereld in om toegepast te worden in allerlei situaties, ongeacht je emotionele gesteldheid, ongeacht de emotionele gesteldheid van degenen die invloed op je uitoefenen en ongeacht waar je bent en wat je aan het doen bent. Op deze manier wordt alles deel van je oefening. De wereld wordt dan, in plaats van een beangstigende plek die je benauwt, een nuttige plek waar je Kennis cultiveert.

Realiseer je de kracht die je gegeven wordt wanneer je in staat bent te oefenen ongeacht je emotionele gesteldheid, want je bent groter dan je emoties en je hoeft ze niet te onderdrukken om dit te beseffen. Om objectief te worden ten opzichte van je eigen innerlijke gesteldheden moet je te werk gaan vanuit een positie waarin je ze kunt observeren en waarin je er niet door beheerst wordt. Dit zal je in staat stellen aanwezig te zijn voor jezelf en zal je werkelijk mededogen en begrip geven. Dan zul je geen tiran zijn voor jezelf en zal er een eind komen aan de tirannie in je leven.

Evalueer in je ene lange oefening de voorbije week zo zorgvuldig mogelijk, zonder veroordeling. Onthoud dat je aan het leren bent hoe je moet oefenen. Onthoud dat je aan het leren bent je vaardigheden te ontwikkelen. Bedenk dat je een student bent. Wees een beginnend student, want een beginnend student neemt weinig dingen zomaar aan en wil alles leren.

Oefening 63: 

Een lange oefenperiode.


Stap 64

Vandaag zal ik naar anderen luisteren.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Oefen vandaag bij drie afzonderlijke gelegenheden, met luisteren naar iemand anders. Luister zonder evaluatie en zonder oordeel. Luister zonder dat je geest wordt afgeleid door iets anders. Luister gewoon. Oefen vandaag met drie verschillende individuen. Beoefen het luisteren. Wees stil als je luistert. Probeer voorbij hun woorden te horen. Probeer voorbij hun uiterlijk te kijken. Projecteer geen beelden op hen. Luister gewoon.

Oefen vandaag met luisteren naar anderen. Raak niet betrokken bij wat zij zeggen. Om in hun gezelschap te oefenen, hoef je niet ongepast op hen te reageren als ze je direct aanspreken. Betrek je hele geest bij jullie conversatie. Neem dus de tijd om te oefenen met luisteren zonder te spreken. Sta anderen toe zich naar jou toe uit te drukken. Je zult merken dat ze meer met je communiceren dan je in eerste instantie zou verwachten. Je hoeft dit niet uit te zoeken. Oefen vandaag gewoon met luisteren zodat je de aanwezigheid van kennis kunt horen.

Oefening 64: 

Drie oefenperiodes.


Stap 65

Ik ben in de wereld gekomen om te werken.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent naar de wereld gekomen om te werken. Je bent naar de wereld gekomen om te leren en je bijdrage te leveren. Je bent gekomen vanaf een plaats van rust naar een plaats van arbeid. Wanneer het werk gedaan is, gaat je naar huis naar een plaats van rust. Je kunt dit alleen weten en jouw kennis zal dit aan je onthullen wanneer je er klaar voor bent.

Voor nu oefen op het uur. Vertel jezelf dat je naar de wereld bent gekomen om te werken, en neem dan even de tijd om de realiteit hiervan te voelen. Je werk is groter dan je huidige baan. Je werk is groter dan wat je momenteel probeert te doen met mensen en voor mensen. Je werk is groter dan wat je voor jezelf probeert te doen. Begrijp dat je niet weet wat je werk is. Dat zal je worden geopenbaard en het zal zich voor jou ontvouwen, maar begrijp vandaag dat je naar de wereld bent gekomen om te werken. Dit zal je kracht, je doel en je bestemming bevestigen. Dit zal de realiteit bevestigen van je ware thuis, van waaruit je je gaven hebt meegebracht.

Oefening 65: 

Ieder uur oefenen.


Stap 66

Ik zal stoppen met klagen over de wereld.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Klagen over de wereld betekent dat zij niet beantwoordt aan je idealisme. Klagen over de wereld betekent dat je niet inziet dat je hier gekomen bent om te werken. Klagen over de wereld helpt je niet om de hachelijke situatie waarin zij verkeert te begrijpen. Klagen over de wereld betekent dat je de wereld niet begrijpt zoals zij is. Je klachten geven aan dat een bepaalde verwachtingen werden teleurgesteld. Deze teleurstellingen heb je nodig zodat je de wereld begint te begrijpen zoals ze is en jij jezelf begint te begrijpen zoals je werkelijk bent.

Herinner jezelf op het uur aan deze affirmatie en breng die dan in praktijk. Besteed ieder uur een minuut aan niet klagen over de wereld. Laat de uren niet ongemerkt voorbij gaan, maar zorg dat je aanwezig bent om te oefenen. Onderken hoezeer anderen klagen over de wereld en hoe weinig het hen biedt en hoe weinig het de wereld te bieden heeft. De wereld is reeds veroordeeld door degenen die hier verblijven. Als men haar wil liefhebben en cultiveren, moet haar hachelijke toestand herkend en haar mogelijkheden geaccepteerd worden. Wie kan klagen wanneer een omgeving wordt geboden waar kennis kan worden teruggewonnen en kan worden bijgedragen? De wereld heeft alleen behoefte aan kennis en de expressies van kennis. Hoe kan zij het waard zijn veroordeeld te worden?

Oefening 66: 

Ieder uur oefenen.


Stap 67

Ik weet niet wat ik wil voor de wereld.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je weet niet wat je wilt voor de wereld omdat je de wereld niet begrijpt, en je nog niet in staat bent geweest haar hachelijke toestand te zien. Wanneer je inziet dat je niet weet wat je voor de wereld wilt, geeft dit je de motivatie en de kans de wereld te observeren, om opnieuw te kijken. Dit is essentieel voor je begrip. Het is essentieel voor je welzijn. De wereld zal je alleen maar teleurstellen als ze verkeerd wordt begrepen. Je zult jezelf alleen maar teleurstellen als je verkeerd begrepen wordt. Je bent naar de wereld gekomen om te werken. Herken de kans die je geboden wordt.

Oefen vandaag ieder uur, onder alle omstandigheden. Spreek de affirmatie uit en probeer dan de waarheid hiervan te beseffen. Je weet niet wat je voor de wereld wilt, maar jou kennis weet wat zij moet bijdragen. Zonder dat je probeert kennis te vervangen door je eigen plannen voor de wereld, zal kennis zich vrijelijk zonder belemmering uitdrukken, en zullen jij en de wereld de grote begunstigden zijn van haar gaven.

Oefening 67: 

Ieder uur oefenen.


Stap 68

Ik zal vandaag het vertrouwen in mezelf niet verliezen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Verlies vandaag niet het vertrouwen in jezelf. Ga door met je oefeningen. Behoud je intentie om te leren. Wees zonder conclusies. Heb deze openheid en deze kwetsbaarheid. Waarheid bestaat ook zonder dat je probeert jezelf sterker te maken. Sta jezelf toe er een ontvanger van te zijn.

Oefen vandaag ieder uur om jezelf eraan te herinneren dat je het vertrouwen in jezelf niet zult verliezen. Verlies niet het vertrouwen in kennis, de aanwezigheid van je leraren, in de weldaad van het leven of in je missie in de wereld. Sta toe dat al deze dingen worden bevestigd, zodat ze zich te zijner tijd volledig aan je kunnen openbaren. Als je erbij aanwezig bent, zullen ze zo duidelijk voor je worden dat je ze in alles zult zien en voelen. Je visie op de wereld zal worden getransformeerd. Je ervaring van de wereld zal worden getransformeerd. En al je kracht en energie zal zich bundelen om tot uiting te komen.

Verlies vandaag het vertrouwen in jezelf niet.

Oefening 68: 

Ieder uur oefenen.


Stap 69

Vandaag zal ik stilte beoefenen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Beoefen vandaag stilte in je twee oefenperiodes van 30 minuten. Laat je meditatie diep zijn. Geef jezelf eraan over. Ga de meditatie niet in met vragen en verzoeken. Ga de meditatie in om jezelf eraan over te geven. Het is de tempel van de ware geest in jezelf waar je jezelf naar toe brengt. Wees dus in je oefenperiodes aanwezig en wees stil. Sta jezelf toe te baden in de luxe van leegte. Want de aanwezigheid van god wordt eerst ervaren als leegte omdat beweging ontbreekt, en dan begin je in deze leegte de aanwezigheid te voelen die alle dingen doordringt en alle betekenis aan het leven geeft.

Beoefen vandaag stilte zodat je kunt weten.

Oefening 69: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.


Stap 70

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Vandaag is de bekroning van tien weken oefenen. Gefeliciteerd! Je bent zover gekomen. Een ware student zijn betekent dat je de stappen volgt zoals ze gegeven worden. Om dit te kunnen moet je leren jezelf te eren, je bron van instructies te eren, je beperkingen te herkennen en je grootsheid te waarderen. Daarom is dit een dag van eer en een dag van erkentelijkheid voor jou.

Kijk terug op de laatste drie oefenweken. Herlees de instructies en denk terug aan iedere oefenperiode. Denk terug aan wat je wel en wat je niet hebt gegeven. Eer je participatie en probeer die vandaag te versterken. Verdiep je voornemen om kennis te verkrijgen en verdiep je ervaring om een ware volger te zijn zodat je in de toekomst kunt leren een ware leider te zijn. Verdiep je ervaring een ware ontvanger te zijn, zodat je een ware bijdrager kunt zijn.

Laat deze dag van terugkijken, dan een dag zijn van eerbewijs aan jou en een dag die je inzet versterkt. Wees eerlijk in de evaluatie van je participatie. Beoordeel je kennelijke successen en mislukkingen. Je successen zullen je bemoedigen, en je mislukkingen zullen je leren wat je moet doen om je ervaring te verdiepen. Dit is een dag van eerbewijs aan jou die geëerd wordt.

Oefening 70: 

Verscheidene lange oefenperiodes.


Stap 71

Ik ben hier om een groter doel te dienen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent hier om een groter doel te dienen, voorbij louter overleven en de bevrediging van de dingen die je misschien denkt te willen. Dit is waar omdat je een spirituele aard hebt. Je hebt een spirituele oorsprong en een spirituele bestemming. Je falen in dit leven is het falen om te beantwoorden aan je spirituele aard, die vervormd en verguisd is door de religies van je wereld, die door de wetenschap van je wereld verwaarloosd en ontkend is. Je hebt een spirituele aard. Je hebt een groter doel te dienen. Wanneer je vertrouwt op je neiging tot dit doel, zul je in staat zijn er dichter bij te komen. Wanneer je er vertrouwen in hebt dat ze een echte bron van liefde vertegenwoordigt, dan zul je beginnen jezelf ervoor open te stellen, en dit zal een grote thuiskomst voor je zijn.

Sta jezelf vandaag in je twee meditatieperiodes toe je open te stellen voor de aanwezigheid van liefde in je leven. Stil zittend en diep ademhalend, laat je zelf echt de aanwezigheid van liefde voelen, hetgeen de aanwezigheid van een groter doel in je leven betekent.

Oefening 71: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.


Stap 72

Ik zal vandaag vertrouwen op mijn diepste neigingen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Vertrouw op je diepste neigingen want zij zijn betrouwbaar, maar je moet leren ze waar te nemen en te onderscheiden van de vele andere verlangens, dwangmatigheden en wensen die je voelt en die je beïnvloeden. Dit kun je alleen door ervaring leren. Je kunt dit leren omdat je diepste neigingen je altijd naar betekenisvolle relaties leiden en weg van isolement of verdeeldheid zaaiende verbintenissen. Om dit te leren moet je oefenen, en dat zal tijd kosten, maar elke stap die je in deze richting zet brengt je dichter bij de bron van liefde in je leven en zal je de grotere kracht laten zien die bij je verblijft, die je moet dienen en die je moet leren ontvangen.

Ontvang vandaag in je twee oefenperiodes, in stilte en in stilheid, deze grotere kracht en vertrouw daarbij op je diepste neigingen. Sta jezelf toe aan deze twee oefenperiodes je volledige aandacht te geven en alle andere dingen terzijde te schuiven voor latere overweging. Sta jezelf toe je diepste neigingen te herkennen, waarop je moet leren vertrouwen.

Oefening 72: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.


Stap 73

Ik zal toestaan dat mijn fouten mij onderwijzen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Door toe te staan dat je fouten je instrueren, ken je er waarde aan toe. Zij zouden anders geen waarde hebben en je zou het jezelf kwalijk nemen. Fouten gebruiken om van te leren is dus gebruik maken van je eigen beperkingen door ze de weg te laten wijzen naar grootsheid. God wil dat je leert van je fouten, zodat je kunt leren van de grootsheid van god. Dit wordt niet gedaan om je te kleineren, maar om je te verheffen. Je hebt veel fouten gemaakt, en er zijn een paar fouten die je nog zult maken. Om je te behoeden voor herhaling van schadelijke fouten en om van je fouten te leren willen wij je nu instrueren.

Herhaal op elk uur van deze dag voor jezelf dat je van je fouten wilt leren en voel een ogenblik wat dit betekent. Zo zal je, door vele oefenperiodes vandaag, de verklaring die je aflegt beginnen te begrijpen en zal je dan misschien beseffen hoe ze tot stand kan worden gebracht. Als je bereid bent van je fouten te leren, zul je niet zo bang zijn ze te erkennen. Dan wil je ze begrijpen, niet ontkennen, niet valselijk ertegen getuigen, ze niet bij andere namen noemen, maar ze toegeven voor eigen bestwil. Vanuit deze erkenning ben je in staat om anderen bij te staan in het terugwinnen van kennis, want ook zij moeten leren hoe ze van hun fouten kunnen leren.

Oefening 73: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.


Stap 74

Vrede verblijft vandaag met mij.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Oefen vandaag in je twee lange oefenperiodes, in stilte, het ontvangen van vrede. Sta jezelf toe dit geschenk te krijgen, en als een ontmoedigende gedachte opkomt, herinner jezelf dan aan je grote waarde – de waarde van je kennis en de waarde van je zelf. Weet nu dat je bereid bent van je fouten te leren en dat je je er niet mee hoeft te identificeren, maar ze slechts hoeft te gebruiken als een waardevolle bron voor je ontwikkeling, want dat kunnen ze voor je worden.

Vandaag verblijft vrede met jou. Verblijf met vrede en ontvang haar zegeningen. Kom tot rust met alles wat je kwelt. Kom met je zware last. Kom niet op zoek naar antwoorden. Kom niet op zoek naar begrip. Kom op zoek naar haar zegeningen. Vrede kan niet binnendringen in een conflictueus leven, maar je kunt wel een vredig leven binnengaan. Je komt tot vrede, die op je wacht, en hierin zul je verlost worden van je lasten.

Oefen dan in het ontvangen. Stel je vandaag een beetje verder open. Zet alle dingen die je bezighouden opzij om er later over na te denken mocht dat nodig zijn. Vrede verblijft met je vandaag. Verblijf vandaag met vrede.

Oefening 74: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.


Stap 75

Vandaag zal ik naar mijn zelf luisteren.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Luister vandaag naar je zelf, niet het kleine zelf in je dat klaagt en zich zorgen maakt en zich verwondert en wenst, maar het grotere zelf in je. Luister naar het grotere zelf in je, dat kennis is, dat verenigd is met je spirituele leraren, dat verenigd is met je spirituele familie en dat je doel en je roeping in het leven bevat. Luister niet om vragen te stellen, maar om te leren luisteren. En naarmate je luisteren dieper wordt, zal je ware zelf, wanneer dat nodig is, op den duur tot je spreken, en je zult dan in staat zijn te horen en te reageren zonder verwarring.

Oefen vandaag in je twee oefenperiodes met luisteren naar je zelf. Er hoeven geen vragen gesteld te worden. Dat is niet nodig. Het luisteren moet ontwikkeld worden. Luister vandaag naar je ware zelf, zodat je kunt leren over dat wat god kent en liefheeft.

Oefening 75: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.


Stap 76

Vandaag zal ik niet over een ander oordelen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Zonder oordeel kun je zien. Zonder oordeel kun je leren. Zonder oordeel opent je geest zich. Zonder oordeel begrijp je jezelf. Zonder oordeel kun je de ander begrijpen.

Herhaal vandaag elk uur deze uitspraak terwijl je getuige bent van jezelf en de wereld om je heen. Herhaal deze uitspraak en voel de impact ervan. Laat je oordelen voor enkele ogenblikken los, en voel dan het contrast en de ervaring die dit je zal opleveren. Oordeel vandaag niet over iemand anders. Sta anderen toe zich aan jou te openbaren. Zonder oordeel zul je niet lijden onder je eigen doornenkroon. Zonder oordeel zul je de aanwezigheid van je leraren die je bijstaan voelen.

Laat je oefeningen op het uur consistent zijn. Als een uur wordt gemist, vergeef jezelf dan en wijd jezelf opnieuw toe. Fouten zijn er om je te onderwijzen, je te sterken en je te tonen wat je moet leren.

Ongeacht wat een ander doet, ongeacht hoe hij of zij je gevoeligheden, je ideeën of je waarden kan kwetsen, oordeel vandaag niet over een ander.

Oefening 76: 

Oefen ieder uur.


Stap 77

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Bekijk vandaag in je terugblik nogmaals de afgelopen oefen- en instructieweek. Onderzoek nogmaals de kwaliteiten in jezelf die je helpen bij je voorbereiding en de kwaliteiten in jezelf die je voorbereiding bemoeilijken. Observeer deze dingen objectief. Leer die aspecten van jezelf te versterken die je deelname aan het terugwinnen van kennis aanmoedigen en versterken, en leer die kwaliteiten die interfereren aan te passen of te corrigeren. Je moet beide herkennen om over wijsheid te beschikken. Je moet leren van waarheid en je moet leren van fouten. Je moet dit doen om vooruit te komen, en je moet dit doen om anderen te dienen. Tenzij je hebt geleerd van fouten en er objectief naar kunt kijken en kunt begrijpen hoe ze zijn ontstaan en hoe ze kunnen worden verlicht – pas als je deze dingen hebt geleerd – zul je weten hoe je anderen kunt dienen, en zullen hun fouten je niet boos maken en frustreren. Met kennis zullen je verwachtingen in harmonie zijn met de natuur van een ander. Met kennis zul je leren hoe je moet dienen en zul je vergeten hoe te veroordelen.

Oefening 77: 

Een lange oefenperiode.


Stap 78

Ik kan niets alleen doen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je kunt niets alleen doen, want je bent niet alleen. Een grotere waarheid zul je niet vinden. Toch zul je geen waarheid vinden die meer denkwerk en onderzoek vereist. Neem dit niet voor waar aan, want deze waarheid is zeer groot. Het is noodzakelijk dat je ze bestudeert.

Herhaal deze verklaring vandaag elk uur en denk na over de impact ervan. Doe dit onder alle omstandigheden, want mettertijd zul je ontdekken hoe je in elke omstandigheid kunt leren, hoe je in elke omstandigheid kunt oefenen, hoe elke omstandigheid je oefening ten goede kan komen en hoe je oefening elke omstandigheid ten goede kan komen.

Je kunt niets alleen doen, en vandaag zul je in je beoefening de hulp ontvangen van je spirituele leraren, die jou hun kracht zullen bieden. Je zult dit voelen naarmate jij je eigen kracht biedt. Je zult beseffen dat een grotere kracht dan die van jezelf je in staat zal stellen om voort te gaan, om door de grote sluier van onbegrip heen te dringen en de bron van je kennis en de bron van je relaties in het leven in te zien. Aanvaard je beperkingen, want alleen kun je niets doen, maar met het leven worden alle dingen je gegeven om te dienen. Met het leven wordt je ware aard gewaardeerd en verheerlijkt in zijn dienstbaarheid aan anderen.

Oefening 78: 

Oefen ieder uur.


Stap 79

Vandaag zal ik onzekerheid toelaten te bestaan.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Onzekerheid toelaten te bestaan betekent dat er groot vertrouwen is. Dit betekent dat er een andere vorm van zekerheid ontstaat. Wanneer je onzekerheid toelaat te bestaan, betekent dit dat je eerlijk wordt, want in werkelijkheid ben je onzeker. Door onzekerheid toelaten te bestaan, word je geduldig, want er is geduld voor nodig om je zekerheid terug te krijgen. Door onzekerheid toelaten te bestaan, word je tolerant. Je neemt afstand van oordeel en wordt een getuige van het leven in jou en van het leven om je heen. Aanvaard vandaag onzekerheid, zodat je kunt leren. Zonder pretentie zul je kennis zoeken. Zonder oordeel zul je je eigen ware behoefte beseffen.

Herhaal vandaag elk uur de verklaring en onderzoek wat het betekent. Onderzoek dit vanuit je eigen gevoelens en onderzoek dit in het licht van wat je ziet in de wereld om je heen. Onzekerheid bestaat totdat je zeker bent. Als je het toelaat te bestaan, kun je god toelaten je te dienen.

Oefening 79: 

Oefen ieder uur.


Stap 80

Ik kan alleen maar oefenen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je kunt alleen maar oefenen. Leven is oefenen. Wij sturen alleen je oefenen bij, zodat het jou dient en zodat het anderen mag dienen. Je oefent de hele tijd, bij herhaling, steeds maar weer. Je oefent verwarring, je oefent oordeel, je oefent schuldprojectie, je oefent schuldgevoel, je oefent dissociatie en je oefent inconsistentie. Je versterkt je oordelen door ze te blijven vellen. Je versterkt je onzekerheden door ze te blijven benadrukken. Je oefent je afkeer van jezelf door die te blijven beïnvloeden.

Als je je leven maar een moment objectief bekijkt zul je zien dat je hele leven bestaat uit oefenen. Daarom oefen je, of je nu een onderwijsprogramma hebt ten bate van jezelf of niet. Daarom geven wij het onderwijsprogramma dat je nu kunt beoefenen. Het zal in de plaats komen van de oefeningen die je verward en gekleineerd hebben, die je in conflict gebracht hebben en die je tot dwaling en in gevaar gebracht hebben. Wij geven je een ruimere training zodat je niet die dingen zult oefenen die je waarde en je zekerheid ondermijnen.

Herhaal in je twee meditatieoefeningen vandaag de verklaring dat je alleen maar kunt oefenen, en beoefen dan stilte en ontvankelijkheid. Laat je oefening in kracht toenemen, en je zult bevestigen wat wij zeggen. Je kunt alleen maar oefenen. Oefen daarom ten goede.

Oefening 80: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.


Stap 81

Ik zal mezelf vandaag niet voor de gek houden.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Oefen op het hele uur het afleggen van deze verklaring en voel de impact ervan. Versterk je toewijding aan kennis. Verval niet in het ogenschijnlijke gemak van zelfbedrog. Wees niet tevreden met veronderstellingen of de overtuigingen van anderen. Accepteer geen algemeenheden als waarheid. Accepteer uiterlijkheden niet als representatief voor de werkelijkheid van een ander. Accepteer niet alleen het uiterlijk van jezelf. Hiermee laat je zien dat je geen waarde hecht aan jezelf of aan je leven en dat je te lui bent om energie te steken in jezelf.

Om kennis te vinden moet je onzekerheid binnengaan. Wat betekent dit? Het betekent simpelweg dat je valse veronderstellingen, zelfgenoegzame ideeën en de luxe van zelfveroordeling opgeeft. Waarom is zelfveroordeling een luxe? Omdat het gemakkelijk is en je de waarheid niet hoeft te onderzoeken. Je aanvaardt dit omdat het geaccepteerd wordt in deze wereld, en het geeft je veel om over te praten met je vrienden. Het roept sympathie op. Daarom is het gemakkelijk en zwak.

Houd jezelf vandaag niet voor de gek. Sta jezelf toe het mysterie en de waarheid van je leven te onderzoeken. Herhaal vandaag op het uur het idee van vandaag en voel wat het betekent. Herhaal ook vandaag, in twee langere oefenperiodes, de verklaring en wijd jezelf dan aan stilte en ontvankelijkheid. Je begint nu te leren hoe je jezelf op stilte kunt voorbereiden –door je adem te gebruiken, je geest te concentreren, je gedachten te laten varen en jezelf eraan te herinneren dat je zo’n inspanning waardig bent. Herinner jezelf aan het doel dat je probeert te bereiken. Houd jezelf vandaag niet voor de gek. Geef niet toe aan wat gemakkelijk en pijnlijk is.

Oefening 81: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Oefen ieder uur


Stap 82

Ik zal vandaag niet over een ander oordelen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Opnieuw oefenen we deze les, die we met zekere tussenpozen zullen herhalen, naarmate je verder gaat. Oordeel is een besluit om niet te weten. Het is een besluit om niet te kijken. Het is een besluit om niet te luisteren. Het is een besluit om niet stil te zijn. Het is een besluit om een gemakkelijke vorm van denken te volgen die je geest in slaap houdt en jou verloren houdt in de wereld. De wereld is vol fouten. Hoe kan het ook anders? Daarom heeft ze niet jouw veroordeling nodig, maar je opbouwende hulp.

Oordeel vandaag niet over een ander. Herinner jezelf op ieder uur hieraan en sta er kort bij stil. Herinner jezelf hieraan in je twee meditatieoefeningen, waarin je deze verklaring aflegt en dan stilte en ontvankelijkheid binnengaat. Oordeel vandaag niet over een ander, zodat jij gelukkig kunt zijn.

Oefening 82: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.


Stap 83

Ik waardeer kennis boven al het andere.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Als je de diepgang en kracht van deze verklaring zou kunnen ervaren, zou dit je bevrijden van alle vormen van slavernij. Het zou alle conflicten in je denken uitwissen. Het zou een volledig einde maken aan alles wat je verontrust en verbijstert. Je zou relaties niet meer zien als een vorm van overheersing of als een vorm van straf. Dit zou je een geheel nieuwe basis van inzicht geven in je participatie met anderen. Het zou je een referentiekader geven waarbinnen je jezelf geestelijk en lichamelijk kunt ontwikkelen, terwijl je daarbij een groter perspectief behoudt. Wat anders heeft je teleurgesteld dan het verkeerd aanwenden van je vermogens? Wat anders doet je verdriet en maakt je kwaad dan het verkeerd aanwenden van de vermogens van andere mensen?

Waardeer kennis. Zij gaat je begrip te boven. Volg kennis. Ze leid je op manieren die je nog nooit hebt ervaren. Vertrouw op kennis. Zij geeft je terug aan jezelf. Vertrouwen komt vóór begrip, altijd. Participatie komt vóór vertrouwen, altijd. Participeer daarom met kennis.

Herinner jezelf op het uur aan je verklaring. Probeer zeer consistent te zijn. Vergeet vandaag niet te benadrukken dat je kennis waardeert boven al het andere. Bevestig deze verklaring tijdens je twee meditatieoefeningen en sta dan, in stilte, jezelf toe om te ontvangen. Gebruik deze oefeningen niet om antwoorden of informatie te krijgen, maar sta jezelf toe om kalm te worden, want een kalme geest kan alle dingen leren en alle dingen weten. Woorden zijn slechts één vorm van communicatie. Je leert nu te communiceren, want je geest opent zich nu voor een grotere verbondenheid.

Oefening 83: 

Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Oefen ieder uur.


Stap 84

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Kijk terug op de oefeningen en instructies van de afgelopen week. Kijk objectief terug op je vooruitgang. Realiseer je hoe veel je moet leren. Je stappen zijn nu klein, maar stevig. Kleine stappen leiden je de hele weg. Er wordt niet van je verwacht dat je grote sprongen maakt, maar toch zal elke kleine stap een grote sprong lijken, want het zal je zoveel meer geven dan je ooit tevoren hebt gehad. Laat je uiterlijke leven zich herschikken naarmate je innerlijke leven naar boven komt en zijn licht op je laat schijnen. Behoud je focus en aanvaard verandering in je uiterlijke leven, want het is in jouw voordeel. Alleen als kennis wordt geschonden, zal de aanduiding van een fout voor jou duidelijk worden. Dit zal je tot effectieve actie leiden. Als kennis niet ontstemd raakt door de verandering om je heen, hoef jij dat ook niet te zijn. Na verloop van tijd zul je de vrede van kennis bereiken. Je zult delen in haar vrede, haar zekerheid en haar ware geschenken.

Voer daarom vandaag je terugblik uit in een lange oefenperiode. Kijk nadrukkelijk en met veel onderscheidingsvermogen terug. Sta jezelf niet toe de herkenning van je leerproces te missen.

Oefening 84: 

Een lange oefenperiode.


Stap 85

Vandaag vind ik geluk in kleine dingen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je zult geluk vinden in kleine dingen omdat geluk met je is. Je zult geluk vinden in kleine dingen omdat je leert stil en opmerkzaam te zijn. Je zult geluk vinden in kleine dingen omdat je geest ontvankelijk wordt. Je zult geluk ervaren in kleine dingen omdat je aanwezig bent bij je huidige omstandigheden. Kleine dingen kunnen grote boodschappen overbrengen als je er met je aandacht bij bent. Dan zullen kleine dingen je niet irriteren.

Een stille geest is een bewuste geest. Een stille geest is een geest die leert om in vrede te zijn. Vrede is geen passieve toestand. Het is een staat van uiterste activiteit, want het verbindt je leven met grote betekenis en intensiteit, activeert al je krachten en geeft ze een uniforme richting. Dit komt voort uit vrede. God is stil, maar alles van God wordt omgezet in constructieve en uniforme actie. Dit geeft vorm en richting aan alle betekenisvolle relaties. Daarom zijn jullie Leraren bij jullie, want er is een Plan.

Oefen vandaag tweemaal stilte in diepe meditatie. Zeg op het uur de affirmatie van je les op en overdenk die kort. Laat je dag in het teken van oefening staan, zodat de oefening kan inwerken op al je andere activiteiten.

Oefening 85: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 86

Ik eer hen die aan mij hebben gegeven.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Hen eren die aan jou hebben gegeven zal dankbaarheid opwekken, en dat is het begin van ware liefde en waardering. Vandaag word je in je twee diepe oefenperiodes gevraagd te denken aan die mensen die aan jou hebben gegeven en tijdens je oefenperiode aan niets anders te denken dan aan hen. Je wordt gevraagd diep na te denken over wat zij voor jou hebben gedaan. Probeer bij degenen op wie je boos bent en door wie je van streek bent geraakt te zien hoe ook zij je van dienst zijn geweest bij het terugwinnen van Kennis. Ontken je gevoelens niet, maar probeer ondanks je gevoelens jegens hen, als er kwade gevoelens zijn, ook de dienst die zij jou bewezen hebben te erkennen. Want je kunt inderdaad wel boos op of verontwaardigd zijn over iemand waarvan je erkent dat hij jou heeft gediend, en dit is vaak het geval. Misschien ben je zelfs boos op dit leerplan, dat slechts beoogt jou te dienen. Waarom zou je boos zijn op dit leerplan? Omdat Kennis alles wegspoelt wat haar in de weg staat. Daarom ben je soms boos en weet je niet eens waarom.

Laat je twee oefenperiodes vrij geconcentreerd verlopen. Concentreer je. Gebruik de kracht van je geest. Denk aan de personen die jou gediend hebben. Als er personen in je opkomen waarvan je niet had gedacht dat ze je hebben gediend, bedenk dan hoe ook zij je hebben gediend. Laat deze dag een dag van herkenning zijn. Laat dit een dag zijn van herstel.

Oefening 86: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 87

Ik zal niet bang zijn voor wat ik weet.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Oefen vandaag op het uur met het herhalen van deze uitspraak en denk na over de betekenis ervan. Op het uur zul je leren om angst uit je leven te verdrijven, want Kennis zal alle angst verdrijven, en jij zult angst verdrijven om Kennis het recht te geven zich uit te drukken. Vertrouw op wat je weet. Het is voor het grootste goed. Misschien koester je veel woede en wantrouwen jegens jezelf, maar dit is niet tegen Kennis gericht. Het is gericht tegen je persoonlijke geest, die onmogelijk je grotere doel kan begrijpen. Die kan onmogelijk een antwoord geven op je grootste vragen, of zekerheid, doel, betekenis en richting bieden in je leven. Vergeef het feilbare. Eer het onfeilbare. En leer de twee uit elkaar te houden.

Oefen vandaag in je twee langere oefenperiodes het loslaten van angst zodat je kunt weten. Door je geest toe te staan stil en ontvankelijk te worden zonder eisen te stellen laat je zien dat je op Kennis vertrouwt. Dit zal je respijt geven van de kwellingen en vijandigheden van deze wereld. Hierdoor zul je een andere wereld beginnen te zien.

Oefening 87: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 88

Mijn Hogere Zelf is geen individu.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Vaak heerst er verwarring over je Hogere Zelf en je Spirituele Leraren. Dit is erg moeilijk op te lossen vanuit het gezichtspunt van afscheiding. Maar wanneer je het leven ziet als een omvattend netwerk van zich ontwikkelende relaties, dan begin je te ervaren en te herkennen dat je Hogere Zelf inderdaad deel uitmaakt van een groter netwerk van relaties. Het is dat deel van jou dat niet afgescheiden is maar zinvol verbonden is met anderen. Daarom is je Hogere Zelf verbonden met het Hogere Zelf van je Leraren. Zij zijn nu zonder dualiteit, want zij hebben geen ander zelf. Jij hebt twee zelven: het Zelf dat geschapen is en het zelf dat jij gecreëerd hebt. Het zelf dat je hebt gecreëerd in dienst brengen van je Ware Zelf verbindt hen samen in een zinvolle verbintenis in doel en dienstbaarheid en beëindigt het interne conflict voorgoed.

Herhaal vandaag op het uur je affirmatie en voel de impact ervan. Gebruik in je twee langere oefenperiodes je affirmatie als een inleiding tot je oefening in stilte en ontvankelijkheid.

Oefening 88: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 89

Mijn emoties kunnen mijn Kennis niet ontmoedigen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Emoties voeren je mee als sterke winden. Zij slepen je van plaats naar plaats. Misschien ben je mettertijd in staat hun mechanisme grondiger te begrijpen. Onze oefening van vandaag is te benadrukken dat zij Kennis niet beheersen. Kennis hoeft je emoties niet te vernietigen. Ze wenst er slechts aan bij te dragen. Mettertijd zul je veel meer gaan begrijpen van je emoties, en je zult je realiseren dat je emoties een groter doel kunnen dienen, net als je geest en je lichaam. Alle dingen die een bron van pijn, ongemak en disassociatie zijn geweest zullen dan, wanneer ze in dienst worden gesteld van één kracht – en dat is de Ene Kracht – uitdrukkingsmiddelen worden die een groter doel dienen. Zelfs woede dient hier een groter doel, want het laat je zien dat je Kennis hebt geschonden. Hoewel je woede misschien niet op een ander is gericht, is het eenvoudigweg een teken dat er iets verkeerd is gegaan en dat er correctie moet plaatsvinden. Je zult de bron van leed begrijpen, en mettertijd zul je de bron van alle emoties begrijpen.

Oefen op het uur, en herhaal het idee van vandaag aan het begin van je twee langere meditatieoefeningen, en ga dan de stilte binnen. Leer vandaag te waarderen wat zeker is en te begrijpen wat onzeker is, te herkennen wat de oorzaak is en wat de oorzaak in de weg staat, maar wat mettertijd de oorzaak zelf kan dienen.

Oefening 89: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 90

Vandaag zal ik geen veronderstellingen doen.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Doe vandaag geen veronderstellingen terwijl je nog één extra dag wijdt aan het terugwinnen van Kennis. Doe geen veronderstellingen over je vooruitgang in het leerproces. Doe geen veronderstellingen over je wereld. Oefen deze dag met een open geest die getuige is van gebeurtenissen en die wil leren. Geniet van de vrijheid die je krijgt zonder veronderstellingen, want het mysterie zal een bron van genade voor je zijn in plaats van een bron van angst en bezorgdheid, naarmate je het leert te ontvangen.

Vandaag kun je tijdens je oefening op het uur en in je twee langere meditatieoefeningen, waarin je stilte en ontvankelijkheid oefent, de waarde en de kracht van deze woorden ervaren. Doe deze dag geen veronderstellingen. Herinner jezelf hier de hele dag door aan, want het doen van veronderstellingen is slechts een gewoonte en wanneer de gewoonte wordt losgelaten kan de geest zijn natuurlijke functie uitoefenen zonder zijn vroegere beperkingen.

Oefening 90: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 91

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Onze terugblik zal zich opnieuw concentreren op de instructies en je oefeningen van de afgelopen week. Besteed deze tijd om opnieuw te ervaren wat er elke dag is gebeurd en ook om dit vanuit je huidige ervaring te zien. Leer hoe je moet leren. Leer over het leerproces. Gebruik leren niet als een vorm om publiciteit te verwerven. Gebruik leren niet om aan jezelf te bewijzen wat je waard bent. Je kunt je waarde niet bewijzen. Het valt buiten je macht om dat te bewijzen. Jouw waarde zal zichzelf bewijzen wanneer je het toelaat, wat je nu leert te doen. Oefen om te oefenen. Sommige dagen zal het makkelijker gaan. Sommige dagen zal het moeilijker gaan. Sommige dagen heb je zin om te oefenen. Andere dagen wil je misschien niet oefenen. Elke dag oefen je omdat je een Grotere Wil vertegenwoordigt. Dit laat consistentie zien, wat een demonstratie van kracht is. Dit toont een grotere toewijding. Dit geeft je zekerheid en stabiliteit en stelt je in staat met mededogen om te gaan met alle dingen van geringere kracht.

Je lange terugblik van vandaag zal een toetsing zijn van je leerproces. Denk eraan jezelf niet te veroordelen, zodat je kunt leren.

Oefening 91: 

Een lange oefenperiode.


Stap 92

Er is een rol voor mij weggelegd in de wereld.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent in een zeer belangrijke tijd in de wereld gekomen. Je bent gekomen om de wereld te dienen in haar huidige behoeften. Je bent gekomen om toekomstige generaties voor te bereiden. Kan dit alles nu van betekenis zijn voor jou persoonlijk? Misschien niet, want je werkt voor het heden en voor de toekomst. Je werkt voor het leven dat jij zult leiden en voor levens die op het jouwe zullen volgen. Dit nu geeft je voldoening, want je bent gekomen om dit geschenk te geven. Zonder pretentie en onzekerheid, zal dit op een natuurlijke manier in je naar boven komen en zich aan de wereld geven. Het verweeft jouw leven met andere levens op een heel specifieke manier en is bedoeld om jou en allen met wie je in contact komt te verheffen. Het Plan is groter dan je persoonlijke ambitie, en alleen je persoonlijke ambitie kan je visie van wat je moet doen vertroebelen. Wees daarom vandaag dankbaar dat er voor jou een rol is weggelegd in de wereld. Je bent in de wereld gekomen om deze rol te vervullen – voor je eigen vervulling, voor de vooruitgang van je wereld en voor dienstbaarheid aan je Spirituele Familie.

Concentreer je vandaag tijdens je twee oefenperiodes en bevestig dat er voor jou een rol is weggelegd. Probeer die rol niet in te vullen volgens je ideeën of je wensen, maar laat die rol zichzelf vervullen, want Kennis in jou zal die vervullen zodra je er klaar voor bent. Bevestig in stilte en aanvaarding dat er voor jou een rol is weggelegd in de wereld en ervaar de kracht en de waarheid van dit grootse idee.

Oefening 92: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 93

Ik ben hierheen gezonden met een doel.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Je bent naar de wereld gezonden met een doel, om je gaven bij te dragen die zullen uitgaan van Kennis. Je bent hier gekomen met een doel, om je je Ware Thuis te herinneren terwijl je in de wereld bent. Het grote doel dat je draagt is op dit moment bij je, en het zal in fasen naar boven komen terwijl je de voorbereiding ondergaat die Wij voor je verzorgen. Dit doel is groter dan alle doelen die jij je voor jezelf hebt ingebeeld. Het is groter dan alle doelen die je hebt geprobeerd voor jezelf te leven. Het heeft jouw verbeelding of jouw creaties niet nodig, want het zal zichzelf door jou vervullen en het zal jou perfect integreren terwijl het dat doet. Je hebt een doel in de wereld te vervullen. Je bereidt je nu stap voor stap voor om dit te ervaren en te leren aanvaarden, zodat het jou zijn grote geschenken kan geven.

Bevestig in je twee oefenperiodes de realiteit van deze uitspraak. Sta in stilte en ontvankelijkheid toe dat je geest kan wennen aan zijn ware functie. Sta jezelf toe een leerling te zijn, wat betekent dat je jezelf toestaat ontvankelijk en verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van datgene wat jou wordt aangereikt. Laat deze dag een bevestiging zijn van je ware leven in de wereld, niet van het leven dat je voor jezelf hebt gemaakt.

Oefening 93: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 94

Mijn vrijheid dient voor het vinden van mijn doel.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Welke waarde kan vrijheid anders hebben dan je in staat te stellen je doel te vinden en te vervullen? Zonder doel is vrijheid slechts het recht om chaotisch te zijn, het recht om te leven zonder uiterlijke beperkingen. Maar zonder uiterlijke beperking zul je slechts de hardvochtigheid van je innerlijke beperking ten uitvoer brengen. Is dit een verbetering? Over het algemeen is het geen verbetering, hoewel het kan leiden tot mogelijkheden tot zelfontdekking.

Noem chaos geen vrijheid, want dit is geen vrijheid. Denk niet dat je in een verheven toestand verkeert omdat anderen je niet beperken. Realiseer je dat je vrijheid dient om je in staat te stellen je doel te vinden en het te vervullen. Als je vrijheid op deze manier begrijpt, kun je alle aspecten van je leven gebruiken – je huidige situatie, je relaties, je betrokkenheid, je successen, je fouten, je eigenschappen en je beperkingen – alles ten behoeve van het ontdekken van je doel. Want wanneer een groter doel zich via jou begint uit te drukken op een manier die je kunt herkennen en aanvaarden, zul je eindelijk voelen dat je leven volledig geïntegreerd wordt. Je zult niet langer afgescheiden individuen in jezelf zijn, maar één persoon, heel en verenigd, met alle aspecten van jezelf betrokken bij het dienen van dit ene doel.

De vrijheid om fouten te maken zal jou niet verlossen. Fouten kunnen onder alle omstandigheden worden gemaakt, en vrijheid kan onder alle omstandigheden worden gevonden. Probeer daarom over vrijheid te leren. Kennis zal zich uiten wanneer zij bevrijd is en wanneer jij als persoon voldoende ontwikkeld bent om haar grote missie in de wereld te kunnen dragen. Je Spirituele Leraren, die bij je blijven voorbij je visuele zicht, zijn hier om je in te wijden in Kennis. Zij hebben hun eigen methode om dit te doen, want zij begrijpen de ware betekenis van vrijheid en het ware doel ervan in de wereld.

Daarom bevestigen wij tijdens je oefenperiodes nogmaals de kracht van deze uitspraak en geven je twee gelegenheden om haar diep in jezelf te ervaren. Je hoeft niet te proberen hier mentaal over te speculeren, maar ontspan je gewoon zodat het ervaren kan worden. Concentreer je geest volledig om hem de grootsheid te laten ervaren van de aanwezigheid van God die bij je is en die in je is, want dit is kijken in de richting van vrijheid waar vrijheid werkelijk bestaat.

Oefening 94: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.


Stap 95

Hoe kan ik mezelf ooit vervullen?

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Hoe kun je jezelf ooit vervullen als je niet weet wie je bent, als je niet weet waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat, als je niet weet wie je gezonden heeft en wie er op je zal wachten als je terugkeert? Hoe kun je jezelf ooit alleen vervullen als je deel uitmaakt van het leven zelf? Kun je jezelf vervullen los van het leven? Alleen in fantasie en verbeelding kun je mogelijkerwijs de gedachte koesteren jezelf te vervullen. Hier is geen sprake van vervulling, alleen van toenemende verwarring. Naarmate de jaren vorderen, zul je een groeiende duisternis in je voelen, alsof een grote kans verloren is gegaan. Verlies deze kans niet om te beseffen hoe het leven werkelijk bestaat en vervulling te ontvangen zoals die je werkelijk wordt aangereikt.

Alleen in verbeelding kun je jezelf op een andere manier vervullen, en verbeelding is geen werkelijkheid. Dit aanvaarden kan in het begin een beperking en een teleurstelling lijken, want je hebt al plannen en motieven voor je eigen persoonlijke vervulling, of je die nu hebt ervaren of niet. Je hele agenda voor je vervulling moet nu in twijfel worden getrokken, niet om je iets van waarde te ontnemen, maar om je te bevrijden van een gebondenheid die je in de loop der tijd alleen maar om de tuin zou kunnen leiden en teleurstellen. Daarom stelt het aanvaarden van de hopeloosheid van je poging om jezelf te vervullen je eindelijk open om het grote geschenk te ontvangen voor je beschikbaar is en dat op je wacht. Dit grote geschenk is bedoeld om via jou in de wereld te worden gegeven op een manier die specifiek is voor jouw geluk en voor het geluk van degenen die zich op natuurlijke wijze tot jou aangetrokken zullen voelen.

Hoe kun je jezelf ooit vervullen? Herhaal deze vraag vandaag op het hele uur en sta er even ernstig bij stil, ongeacht je omstandigheden. Kijk, terwijl je op het uur oefent, naar de wereld en zie hoe mensen zichzelf proberen te vervullen, zowel in situaties die nu bestaan als in situaties waarop gehoopt wordt. Begrijp hoezeer dit hen scheidt van het leven zoals het werkelijk bestaat. Begrijp hoe dit hen scheidt van het mysterie van hun eigen bestaan en van het wonder van het leven dat zij elk moment van elke dag vrijelijk mogen ontmoeten. Sta niet toe dat je zo wordt misdeeld. Fantasie zal altijd een groots beeld voor je schetsen, maar het heeft geen fundament in de werkelijkheid. Alleen zij die elkaars fantasieën trachten te versterken, zullen hiervoor een relatie met elkaar proberen aan te gaan, en hun teleurstelling zal wederzijds zijn, waarvoor zij geneigd zullen zijn elkaar de schuld te geven. Zoek dus niet datgene wat je slechts ongelukkig kan maken en slechts de grote kans op relatie voor je teniet kan doen.

Herhaal deze verklaring op het hele uur. Treed in je twee oefenperiodes binnen in stilte en ontvankelijkheid, zodat je vervulling kunt leren ontvangen zoals ze werkelijk bestaat.

Oefening 95: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 96

Gods wil is dat ik ontlast ben.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Gods eerste stap in je verlossing en je bekrachtiging is je te ontlasten van dingen die niet nodig zijn voor je geluk, je te ontlasten van dingen die je onmogelijk kunnen bevredigen, je te ontlasten van dingen die je alleen maar pijn bezorgen en de doornenkroon die je draagt van je hoofd te halen, die je poging tot vervulling in de wereld vertegenwoordigt. Er bestaat een Grotere Wil in jou die zich wil uiten. Wanneer je dit ervaart, zul je eindelijk voelen dat je gekend wordt door jezelf. Je zult eindelijk waar geluk ervaren, want je leven zal eindelijk geïntegreerd zijn. Je moet onbelast zijn om deze ontdekking te kunnen doen. Niets van waarde zal je ontnomen worden. Het is niet Gods bedoeling om je eenzaam en verlaten te maken, maar je de gelegenheid te bieden je ware belofte te verwezenlijken, zodat je met kracht en ware motivatie verder kunt.

Aanvaard daarom dit eerste grote aanbod om je te ontlasten van de hopeloze conflicten die je probeert op te lossen, van zinloze bezigheden die je nergens toe brengen, van valse beloften van deze wereld en van je eigen idealisme dat een beeld schetst dat de wereld onmogelijk kan ondersteunen. In eenvoud en nederigheid zal de grootsheid van het leven tot je doordringen, en je zult weten dat je niets hebt weggegeven voor iets van de grootste waarde.

Herhaal op het hele uur deze verklaring en denk erover na. Zie de betekenis ervan in termen van je huidige omstandigheden. Zie hoe ze tot uiting komt in het leven van mensen overal om je heen. Observeer de realiteit ervan in termen van je eigen bestaan, waarvan je nu objectief getuige leert te zijn.

Probeer je vandaag tijdens je twee langere oefenperiodes op dit idee te concentreren en het specifiek op je leven toe te passen. Zet je geest actief in en probeer na te denken over de betekenis van deze verklaring in termen van je huidige ambities, je huidige plannen, enzovoort. Veel dingen kunnen in twijfel worden getrokken als je dit doet, maar realiseer je dat Kennis niet wordt beïnvloed door jouw plannen en voornemens of door jouw hoop en teleurstellingen. Zij wacht slechts op het moment dat zij op natuurlijke wijze in jou tevoorschijn kan komen, en jij zult de eerste ontvanger zijn van haar grote geschenken.

Oefening 96: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 97

Ik weet niet wat vervulling is.

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Is deze verklaring een bekentenis van zwakte? Is zij een berusten in wanhoop? Nee, dat is het niet. Ze is het begin van echte eerlijkheid. Wanneer je beseft hoe weinig je begrijpt maar toch tegelijkertijd beseft dat het grote aanbod van Kennis voor je beschikbaar is, alleen dan zul je deze kans bemoedigd en met grote toewijding aangrijpen. Je kunt je slechts een voorstelling maken van vervulling, maar in jou leeft en brandt de Kennis van vervulling. Dit is een vuur dat je niet kunt doven. Dit is een vuur dat nu in je aanwezig is. Dit vertegenwoordigt je grotere verlangen naar vervulling, naar vereniging en naar het leveren van een bijdrage. Ver onder al je hoop en angsten, onder je plannen en ambities, brandt nu dit vuur. Laat dus je ideeën over vervulling varen, maar wees niet wanhopig, want je brengt jezelf in een positie om de geschenken te ontvangen die voor jou bestemd zijn. Jij hebt deze gaven met je mee de wereld in gebracht. Ze liggen verborgen in jou, waar je ze niet kunt vinden.

Je weet niet wat vervulling is. Gelukkige stimulans alleen kan geen vervulling zijn, want vervulling is een staat van gemoedsrust. Het is een staat van innerlijke aanvaarding. Het is een staat van totale integratie. Het is een tijdloze staat die zich uitdrukt in de tijd. Hoe kan zelfs de gelukkigste stimulans je datgene geven wat onder alle omstandigheden kan blijven bestaan en wat niet ophoudt wanneer de stimulans voorbij is? Wij willen je gelukkige stimulansen niet ontzeggen, want zij kunnen heel goed zijn, maar zij zijn van voorbijgaande aard en kunnen je slechts een glimp geven van de grotere mogelijkheid. Hier willen Wij jou rechtstreeks naar de grotere mogelijkheid brengen door de grote rijkdommen in jouw geest te cultiveren en jou een manier te leren om de wereld te zien, zodat jij het ware doel ervan kunt leren kennen.

Herhaal daarom vandaag op het hele uur het idee van vandaag en overdenk het grondig met het oog op jezelf en de wereld om je heen. Besteed vandaag, in je twee lange oefenperioden, opnieuw tijd aan het grondig overwegen van dit idee. Vergeet niet in deze oefenperioden aan je eigen leven te denken en het idee van vandaag toe te passen op de plannen waarvan je je bewust bent met betrekking tot je eigen vervulling. Deze denkmeditaties vergen mentale inspanning. Hier zul je niet stil zijn. Je zult onderzoeken. Je zult verkennen. Je gebruikt je geest actief om door te dringen tot dingen waarvan je weet dat ze bestaan. Dit is een tijd voor serieuze introspectie. Wanneer je je realiseert dat wat je dacht te weten slechts een vorm van verbeelding is, dan zul je beseffen hoe groot je behoefte aan Kennis is.

Je moet begrijpen wat je hebt om te leren meer te ontvangen. Als je denkt dat je meer hebt dan je in werkelijkheid hebt, dan ben je verarmd zonder dat je je er zelfs maar bewust van bent en begrijp je het Grote Plan niet dat voor jou is gemaakt. Je moet beginnen waar je bent, want op deze manier kun je verder gaan, elke stap in zekerheid, elke stap voorwaarts, voortbouwend op de stap ervoor. Hier val je niet terug, want je zult stevig op je pad naar Kennis staan.

Oefening 97: 

Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefenen.


Stap 98

TERUGBLIK

Yellow Diamond Steps subtitle divider

Kijk in je terugblik opnieuw terug alle instructies van de lessen en alles wat je tot nu toe hebt ervaren in de afgelopen oefenweek. Evalueer in alle eerlijkheid je betrokkenheid bij deze lessen en herken wat ze je hebben gebracht op het gebied van inzicht. Probeer heel eerlijk te zijn in je beoordeling. Vergeet niet dat je een student bent. Beweer niet dat je meer hebt begrepen dan je feitelijk hebt ervaren.

De eenvoud van deze benadering lijkt misschien voor de hand te liggen, maar voor veel mensen is dit heel moeilijk te doen, want zij zijn zo gewend te denken dat zij meer hebben dan zij hebben of minder hebben dan ze hebben, dat het heel moeilijk voor hen is om hun werkelijke omstandigheden in te schatten, ook al zijn hun omstandigheden volkomen duidelijk.

Kijk daarom terug op je lessen in deze ene lange oefenperiode, en overdenk elke les diepgaand, herinner je de bijbehorende activiteit op de dag dat ze werden gegeven wat je er op dit moment van begrijpt. Bekijk alle zes voorafgaande stappen heel zorgvuldig en kijk uit voor het trekken van conclusies die je werkelijke ervaring niet weergeven. Het is beter onzeker te zijn dan verkeerde conclusies te trekken.

Oefening 98: 

Een lange oefenperiode.