Introductie

Stappen naar Kennis is het Boek van Innerlijk Weten. Het omvat een eenjarig studieplan verdeeld over 365 ”stappen” of lessen. Het is ontworpen om studenten in staat te stellen hun Zelf-Kennis, of Spirituele Kracht, te leren ervaren en om die te leren toepassen in de wereld. Om dit uiteindelijke doel te bereiken maken studenten stapje voor stapje kennis met de essentiele ideeen en oefeningen die een dergelijke onderneming mogelijk maken. Iedere dag oefenen levert een solide basis op en ontwikkelt het denken, de waarneming en de zelfmotivatie die nodig zijn voor zowel succes in de wereld als spirituele vooruitgang.

WAT IS KENNIS?

STAPPEN NAAR KENNIS beschrijft Kennis op de volgende manier:

“Kennis vertegenwoordigt je Ware Zelf, je Ware Geest en je Ware Relaties in het universum. Het bevat ook je hogere roeping in de wereld, geeft aan hoe je perfect gebruik kunt maken van je aard, al je aangeboren talenten en vaardigheden, en geeft zelfs je beperkingen aan, dit alles om de wereld een stukje beter en mooier te maken.” (STAP 2)
Kennis is de diepere spirituele geest die de Schepper aan iedereen gegeven heeft. Zij is de bron van elke betekenisvolle handeling en bijdrage aan de maatschappij, en van alle betekenisvolle relaties. Zij is ons natuurlijk, Innerlijk Kompas. Haar realiteit is mysterieus, maar haar Aanwezigheid kan direct ervaren worden. Kennis is opvallend wijs en effectief in het leiden van mensen naar hun juiste relaties, werk en bijdrage aan de maatschappij. En zij is net zo effectief bij de voorbereiding van mensen om de vele valkuilen en misleidingen onderweg te herkennen. Zij is de basis voor zien, weten en het met zekerheid en kracht ondernemen van actie. Zij is het fundament van het leven.

VOOR WIE IS STAPPEN NAAR KENNIS BEDOELD?

Stappen naar Kennis is aangereikt als een Weg voor mensen die voelen dat een spirituele roeping en spiritueel doel in hun leven naar boven willen komen, maar die een nieuwe benadering nodig hebben om volledig te kunnen begrijpen wat dit inhoudt. Vaak hebben deze mensen deze aantrekkingskracht al lange tijd gevoeld. Stappen biedt een fundament waarmee zij kunnen beginnen gehoor te geven aan die roeping. De enige toelatingseis is iemand’s vaste voornemen om zijn doel, betekenis en richting te willen leren kennen.

STAPPEN NAAR KENNIS vertegenwoordigt zowel een pad naar God als een pad om een bijdrage te leveren aan de wereld. Het nodigt de student uit de twee meest fundamentele vragen in het leven te beantwoorden, namelijk: Wie ben ik? En Waarom ben ik hier? STAPPEN behandelt deze vragen binnen de context van bestemming, relaties en gemeenschap. Zij benadrukt dat iedereen in de wereld hiernaar zoekt, en dat dit streven ten grondslag ligt aan alle verlangens en inspanningen die hier als betekenisvol worden beschouwd. Het ervaren van bestemming, relaties en gemeenschap geeft iedereen op elk moment een gevoel van identiteit. STAPPEN geeft aan dat deze behoeften wezenlijk zijn voor iedereen, en dat iedereen het antwoord op deze behoeften heeft meegebracht vanuit zijn Aloude Thuis. Zij zegt daarmee dus, dat iedere persoon onbewust zijn eigen vervulling met zich meedraagt, binnenin zijn Zelfkennis.

Door middel van oefening en openbaring geeft STAPPEN NAAR KENNIS studenten de noodzakelijke structuur om in iedere situatie Kennis te vinden, zich met Kennis te verbinden en Kennis te volgen. Hiermee beginnen zij de ware richting in hun leven te vinden. Door dagelijks te studeren worden bekwaamheid en vertrouwen opgebouwd, hetgeen alleen mogelijk is bij consistente zelf-toepassing.

De doelstelling van dit boek van spirituele oefening en lessen is het terugvinden en toepassen van Zelfkennis. Elke stap legt de nadruk op de gelijktijdige ontwikkeling van zowel het innerlijk leven als het leven in de buitenwereld, want Kennis (Zelfrealisatie) en Wijsheid (het Zelf toepassen ervan) moeten samen ontstaan. Op die manier ontwikkelt de student, door het bestuderen en toepassen van De Weg van Kennis, op natuurlijke wijze geduld, objectiviteit, inzicht, kracht, tolerantie en een blijvend gevoel van eigenwaarde.

HOE HET WERD GEGEVEN

STAPPEN NAAR KENNIS werd in de lente van 1989 aan leraar Marschall Vian Summers geopenbaard. Het werd gedurende een periode van veertien dagen in een staat van openbaring ontvangen. STAPPEN NAAR KENNIS werd aangereikt door een groep onzichtbare, spirituele leraren die zichzelf de Leraren van de Grotere Gemeenschap noemen. Hun boodschap is universeel, en toch zijn hun methoden uniek voor onze tijd en onze wereld.

WAAROM HET WERD GESCHREVEN

Onze wereld staat op het punt binnen te treden binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum om ons heen. Daarom is in deze tijd een meer universeel begrip en perspectief nodig omtrent relaties, spiritualiteit en menselijke voortuitgang. STAPPEN NAAR KENNIS is er voor diegenen die voorbestemd zijn een eerste bijdrage te leveren aan de komende belangrijke periode in de geschiedenis van de mensheid, nu de mensheid andere intelligente rassen van de Grotere Gemeenschap begint te ontmoeten. Dit is de grootste uitdaging waar we ooit mee geconfronteerd zijn. Maar vanuit het perspectief van de Grotere Gemeenschap is het duidelijk dat de mensheid hierop niet is voorbereid. Dit heeft ertoe geleid dat een nieuw spiritueel begrip en onderricht aan de wereld gegeven werd, want de Schepper zou ons niet alleen en onvoorbereid de Grotere Gemeenschap laten betreden.

Daarom werd een unieke, spirituele voorbereiding gegeven die mannen en vrouwen in staat kan stellen om kracht, mededogen en vaardigheden te verkrijgen die nodig zijn om de wereld in haar overgangsfase te dienen. Om deze mensen voor te bereiden op het vinden van hun hogere roeping in het leven, werden STAPPEN NAAR KENNIS en haar zusterboeken gegeven als gids en hulpmiddel.

HOE GA JE TE WERK MET STAPPEN NAAR KENNIS?

STAPPEN NAAR KENNIS is een volledig studieprogramma. Elke stap brengt je hoger en dichter bij de ontdekking van jezelf. Leg daarom de hele weg af. Als je doorgaat en niet stopt, zul je vorderingen maken.

Hoewel STAPPEN NAAR KENNIS een zelfstudie programma is, is het aan te raden dat je andere mensen vindt, met wie je je oefeningen en ervaringen kunt delen. Dit vergroot je kans op leren en levert een betekenisvolle basis waarop nieuwe relaties kunnen ontstaan.
Volg de STAPPEN van STAPPEN NAAR KENNIS precies zoals ze gegeven zijn. Verander de oefeningen op geen enkele manier. Dit is heel belangrijk. Je mag meerdere dagen stil staan bij een les als je dat wil, maar blijf niet te lang hangen bij een les, anders ga je te langzaam voor het lesprogramma. Sla niets over en verander de volgorde van de lessen niet bij de beoefening, alleen omdat je dat prettiger lijkt. Elke les is ontworpen om je iedere keer een stap te laten zetten. Op die manier volg je een veilige en succesvolle koers op weg naar Kennis. Volg de stap voor die dag en maak er gebruik van. Hij is perfect voor die dag.

Lees de lessen ‘s morgens bij het opstaan en later op de dag. Je kunt de les ook een keertje in de eerste persoon lezen, wanneer je de boodschap wat persoonlijker wil maken.

STAPPEN NAAR KENNIS leert je hoe je moet oefenen en hoe je effectieve studiegewoontes kunt ontwikkelen. Soms zul je merken dat het een grote uitdaging is om jezelf bij de oefeningen te houden. Maar onthoud dat je door STAPPEN kracht en zelfbewustzijn opbouwt via de oefeningen. Je bent echt in staat deze oefeningen te doen, en juist door ze te doen zal je leven getransformeerd en harmonieuzer worden.

Plan elke dag een vaste tijd in voor je oefeningen. Laat je niet door omstandigheden van de wijs brengen. Door op vaste tijden regelmatig te oefenen creeer je een omgeving waarin Kennis te voorschijn kan komen, Hoe vaak en hoe lang je moet oefenen staat onder elke stap vermeld. Op die manier kun je de oefening integreren in je dag.
Het bijhouden van een logboek is buitengewoon waardevol om je voortgang te volgen en om te zien hoe iedere stap je helpt bij die dag. Een logboek is een krachtig instrument om jezelf te ontdekken; het helpt je ook om de stappen toe te passen. Het bijhouden van een logboek is van bijzonder nut als je bij een terugblik oefening bent aangekomen. Deze terugblik oefeningen komen gedurende het hele lesprogramma voor.

Heb geduld en laat de stappen voor je werken. Het is enorm krachtig als je de volgorde van de stappen aanhoudt zoals ze gegeven zijn. Maar dit neemt tijd. Een lange reis maak je met vele kleine stapjes. En elke stap is noodzakelijk.

TER AFSLUITING

STAPPEN wijst er vaak op dat de Waarheid, als idee, eerst ten volle ervaren moet worden om gerealiseerd en op de juiste wijze toegepast te kunnen worden. Dit proces gaat stapje voor stapje. Om die mensen, die zich geroepen voelen hun spirituele erfenis en bestemming in de wereld op dit moment waar te maken, van dienst te kunnen zijn werd STAPPEN NAAR KENNIS gegeven.