Je Spirituele Oefening Verdiepen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1 november 2008
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Op een bepaald moment is het nodig om met een spirituele oefening te beginnen, omdat je moet leren je geest te heroriënteren en je te openen voor een diepere ervaring, voor de diepere levensstroom. Op een bepaald moment moet je ontdekken wat je diepere natuur werkelijk is en welke wijsheid van Kennis God in je heeft gelegd – om je te begeleiden, te beschermen en je te leiden naar een grotere vervulling in de wereld en een grotere dienstbaarheid aan de mensheid.

Dit vereist voorbereiding, want het vereist een opnieuw focussen van de geest en een herschikken van iemands leven en prioriteiten, en in wezen een diepgaande evaluatie van iemands motieven, activiteiten en associaties met anderen.

Hier bereik je op natuurlijke wijze een drempel waar je beseft dat je deze diepe evaluatie moet voortzetten, want je voelt een diepere behoefte van de ziel. De diepere behoefte van de ziel voor jou is het vinden en vervullen van het grotere doel dat jou in de wereld heeft gebracht en het herenigen, door je diepere ervaring, met degenen die jou de wereld hebben ingezonden en met de Schepper van al het leven.

God heeft deze mogelijkheid veiliggesteld door Kennis in jou te plaatsen, een diepere intelligentie, een intelligentie die verder gaat dan het domein en de sfeer van het intellect. Deze diepere intelligentie leeft in jou. Zij geeft voortdurend leiding en advies, maar je hoort of voelt haar nog niet, omdat je te veel bezig bent met je uiterlijke leven, en je geest te zeer in beslag wordt genomen door zijn eigen dilemma’s en conflicten.

In essentie, gaat het er bij spirituele oefening om je oppervlaktegeest, je sociale persoonlijke geest – de geest die gevormd en gecreëerd werd door je sociale conditionering, door je familie en door je ervaringen in de wereld – om deze geest in contact te brengen met de kracht en de aanwezigheid van Kennis binnenin jezelf.

Want, in werkelijkheid is je intellect bedoeld om deze grotere kracht te dienen. Dit betekent een verschuiving van het gezag binnenin jezelf, een verschuiving van de autoriteit van je overtuigingen en veronderstellingen en ideeën, die allemaal zwak, feilbaar en onvolledig zijn, naar een diepere kracht binnenin je – een kracht die God binnenin je heeft geplaatst, een kracht die bedoeld is om je leven te sturen, om je dilemma’s op te lossen, om je te bevrijden van verslaving en van fantasie, om je leven in een grotere harmonie en meer in balans te brengen, zodat je in staat zult zijn iets unieks en belangrijks aan de wereld te bieden.

Het ondergaan van deze verschuiving van je overtuigingen naar de kracht en aanwezigheid van Kennis is een enorme reis die je maakt. Het is als een revolutie binnenin jezelf, maar een revolutie die langzaam en stapsgewijs plaatsvindt. En de kracht die dit teweegbrengt is volkomen natuurlijk. Zij vertegenwoordigt een intensere en meer diepgaande scholing en is een essentieel onderdeel van je evolutie en ontwikkeling als een individu in de wereld.

Want je bent hierheen gezonden voor een groter doel, en dat doel wordt bewaard door de Kennis in jezelf, in afwachting van de tijd dat je de rijpheid en de ernst over je leven zult hebben om oprecht onderzoek te doen en je voor te bereiden op de opkomst van deze Kennis.

Dit is geen vrijblijvende bezigheid. Dit is niet iets wat je af en toe doet wanneer je ontgoocheld bent over de wereld en je antwoorden wilt.

Hier is het antwoord niet slechts een idee, of een denkbeeld, of zelfs maar een visie. Het antwoord is een deur die opengaat, waar je doorheen moet, een reis die je nu moet maken – niet een reis die beheerst wordt door je intellect en je veronderstellingen of de traditionele overtuigingen van de samenleving, maar een reis die geleid wordt door Kennis. Want alleen Kennis weet hoe ze jou naar Kennis moet brengen, en alleen Kennis weet hoe ze jou naar de Kracht en Aanwezigheid van God in je leven moet brengen.

Of je nu wel of niet religieus gelieerd bent, of je nu deel uitmaakt van [een] religieuze traditie of niet, deze grotere reis staat je te wachten. Dit vereist oefening en voorbereiding. Het gebeurt niet zomaar. Het vereist een aantal vaardigheden en een diepgaande evaluatie van iemands leven, overtuigingen en veronderstellingen. Het vereist een heroverweging van je verleden, een oplossing van je conflicten, een ware vergeving van je eigen fouten en die van anderen. Het betekent een heel nieuw leven.

Het is niet iets wat je in een weekend leert, of in een maand of zelfs een jaar, want deze berg is een grote berg om te beklimmen. En door hem te beklimmen krijg je de wijsheid, het perspectief en de vaardigheden die je nodig zult hebben.

Zoals het beklimmen van een berg, is het een reeks stappen, en feitelijk eveneens een reeks drempels, waar je opnieuw moet kiezen om door te blijven gaan – drempels waar je de moed verliest, of je probeert jezelf te compromitteren, denkend dat wat je hebt goed genoeg is, dat je tevreden zult zijn met waar je bent. Maar Kennis zal je in beweging houden om deze berg te beklimmen, want je moet deze berg beklimmen om een helder zicht te hebben op het panorama van je leven en van de wereld, een leven en een wereld die je beneden in de valleien en laaglanden niet kunt zien.

Er is geen manier om dit te omzeilen. Er is geen pil die je neemt, of magische bezwering die je doet, of geheime deal die je sluit die deze fundamentele reis kan omzeilen. En je moet het bewust doen, want het vereist echte zelfbeschikking van jouw kant. Het vereist dat je het commando over je schip overneemt – in hoge mate het commando over je leven, gedachten en gevoelens.

Je komt geen berg op door blindelings rond te strompelen. Er is een echte vastberadenheid voor nodig en het ontdekken en toepassen van je grotere kracht, en een bereidheid om die verlokkingen en verleidingen die voorheen je geest en je leven in beslag namen, te laten varen.

De Schepper van al het leven heeft de mensheid de leer in Stappen naar Kennis gegeven als een zuiver pad om te volgen. Het is zeker niet het enige pad in de wereld, maar het is zuiver en onbezoedeld, en het is uiterst krachtig. Maar het vereist dagelijkse oefening, want wat je dagelijks oefent, daar word je heel goed in. Je verwerft de vaardigheden, de vermogens en de kracht om iets te doen – zelfs iets dat grote bekwaamheid vereist – met een enorm gemak en vastberadenheid.

Deze dagelijkse oefening is essentieel, want iedere dag bekrachtig je je overtuigingen, je gewoonten en je neigingen. Wat zijn die overtuigingen, die gewoonten en die neigingen? Ben je je van hen bewust? Zie je hoe je je zwakheden, je afleidingen en je kwetsbaarheid voor overreding door anderen versterkt? Zie je, op een dagelijkse basis, hoe je je geest bezighoudt, zelden bewust van waar je bent of wat er om je heen gebeurt, en onbewust van de leiding en de kracht van Kennis binnenin jezelf?

Mensen maken vooral fouten omdat ze niet kijken en niet luisteren. Ze ontvangen hun signalen niet van de Kennis in henzelf, en ze begrijpen hun omgeving niet.

Het is als autorijden terwijl je aan het telefoneren bent. Mensen doen dit, weet je, maar de waarheid is dat ze niet echt aanwezig zijn bij het besturen van die auto, en dat ze niet echt aanwezig zijn bij het telefoneren. Ze doen beide dingen tegelijk, maar ze leven op een gevaarlijke manier. En ze zijn zich niet echt bewust van waar ze zijn of wat ze aan het doen zijn.

Mensen gaan met dit soort half bewustzijn relaties aan, leggen zich toe op activiteiten, carrières, rampzalige en noodlottige activiteiten. Ze zijn er wel, maar niet echt. Ze horen, maar horen niet echt. Ze kijken, maar zien niet echt. En zo lopen ze gevaarlijke situaties binnen; ze nemen rampzalige beslissingen; ze geven hun leven weg aan mensen, plaatsen en dingen. En misschien voelen ze het ongemak hiervan. Misschien voelen ze innerlijk terughoudendheid, maar kunnen ze die niet volgen of begrijpen. Ze zijn maar half wakker, aangetrokken door de werkelijkheid en door hun dromen, allemaal tegelijkertijd.

Hier is je oefening niet eenvoudigweg de herhaling van een meditatieoefening, of recitaties. Hier moet de oefening een echte focus zijn op het verbeteren van je vaardigheden en op het verfijnen van je intenties. Als je gewoon elke dag komt opdagen voor een meditatieoefening, nou, dan zal die weinig of geen kwaliteit hebben als je er niet je volledige aandacht aan geeft.

Om de geest te leren verstillen, moet je een focus hebben, je moet op een rustige plaats zijn, je moet comfortabel zitten, en je moet een passieve houding hebben. Vier dingen zijn hier vereist. Je passieve houding betekent dat je niet agressief probeert om iets te laten gebeuren, of problemen op te lossen, of andere mentale activiteiten te ontplooien. Je bent er gewoon, op een ontspannen manier.

Dus in meditatie zitten en niets dan onrust of frustratie ervaren, betekent duidelijk dat je niet voldoet aan de eisen van de situatie. Je moet ontspannen zijn; je kunt niet agressief zijn. Je ademt diep. Sta toe dat je ademhaling je dieper meevoeren. Je moet de geest ergens op richten: een afbeelding, een gedachte, een zinspreuk, iets dat niet veel intellectuele activiteit stimuleert, iets waar de geest zich aan kan verankeren, zodat je onder het oppervlak ervan in een bron van stilte kunt glijden. Binnenin deze bron van stilte, diep vanbinnen, bevindt zich de kracht en de aanwezigheid van Kennis.

Hier leer je hoe je onder de geest kunt glijden. En als de geest te onrustig is of te zeer in beslag wordt genomen, dan gebruik je de geest om te contempleren, om na te denken over een deel van de grote Leer in De Weg van Kennis. Als de geest je niet toestaat eronder te gaan, dan zou je je geest moeten gebruiken voor contemplatie – niet om je uiterlijke problemen op te lossen, maar om te overwegen wat je les je geeft in relatie tot specifieke dingen in je leven, of om te overwegen wat Kennis je heeft verteld of aangegeven met betrekking tot een beslissing die je moet nemen.

Hier wordt je tijd altijd nuttig gebruikt, met vast voornemen. Je sluit niet gewoon je ogen en hoopt op het beste. Je concentreert je op je intentie. Je gebruikt je situatie ten goede. Je verspilt deze gelegenheid niet.

De waarde van leren om onder de geest te gaan is, dat je op elk moment in het leven, wanneer je iets moet zien, iets moet weten en iets moet begrijpen, je je geest kunt uitschakelen. Zoveel controle heb je er over. In plaats van jou te domineren en jou te onderdrukken, wordt je geest hier het grote communicatiemiddel dat hij werkelijk is.

Na verloop van tijd in je oefening, zul je beseffen dat je geest twee hoofdfuncties vervult: Hij overdenkt en lost problemen op met de kracht van Kennis, of hij is stil. Vrede ervaren is een stille geest. En om deze toestand te bereiken, moet je in staat zijn om onder het oppervlak van de geest door te dringen tot in de bron van stilte. Je moet vertrouwd raken met deze diepere omgeving binnenin jezelf. Hier kun je niet proberen om iets te laten gebeuren. Je kunt niet proberen de ervaring te beheersen. Je hoeft alleen maar je koers te bepalen en die koers aan te houden.

De bron van stilte is uiterst verfrissend. Hier ben je in staat om de kracht en de aanwezigheid van Kennis te horen en te voelen en te ervaren en wat zij voor jou aangeeft.

Je spirituele oefening echter, gaat verder dan een formele meditatie of contemplatie oefening. Zij gaat met je mee in je leven. Wanneer je heel erg overstuur bent door iets, vraag jezelf dan af: Is er iets wat ik hier nodig heb? Is er iets wat ik hier moet weten? Is er iets wat ik hier moet doen? Drie vragen.

In plaats van een slachtoffer te zijn van je geest, gebruik je hem weer voor een groter doel. Je probeert je eigen ervaring te onderscheiden vanuit een plaats van meer objectiviteit. Misschien is er iets wat je nodig hebt. Misschien is er iets dat je moet weten. Misschien is er iets wat je moet doen. Als één van deze vragen een antwoord heeft, wil je jezelf in een positie brengen om dit te ervaren.

Je geest is als de oceaan. Aan de oppervlakte, wordt hij voortdurend opgezweept door de winden van de wereld. Hij is chaotisch, zonder duidelijke richting. De ene dag kalm, de volgende dag turbulent, en alle stormen van de wereld beïnvloeden hem. Maar dieper naar beneden, is je geest rustig, en zijn er diepere stromingen die je leven voortbewegen – stromingen die een bepaalde richting hebben, stromingen die beïnvloed worden door grotere hemelse krachten.

In de oceaan, worden de wateren van de wereld op een bepaalde manier in beweging gebracht, over de gehele planeet, maar je kunt deze krachten niet zien vanaf de oppervlakte. En je kunt de grote overvloed aan leven, die zich in de oceaan bevindt, niet zien als je alleen vanaf het oppervlak kijkt. Evenzo, kijkend naar je geest vanaf de oppervlakte waar je elke dag leeft, kun je zijn diepten niet zien, of de grotere stromingen die je leven in beweging brengen, of het grotere doel waarvoor je gekomen bent en waar Kennis je heen zal brengen, als je haar kunt volgen.

Wanneer je in de wereld bent, luister dan binnenin jezelf. Observeer de wereld en luister binnenin jezelf. Dit is een oefening die je bijna overal kunt doen. Het is deze aandacht, zowel naar binnen als naar buiten, die je in staat stelt de signalen van de wereld te onderscheiden en de boodschappen die Kennis binnenin jezelf naar jou stuurt. In plaats van verstrikt te raken in je ideeën, je verbeelding, je problemen, je grieven, je spijt, je verlangens, je fantasieën, je verwachtingen, let je werkelijk op.

Mensen missen bijna alles omdat ze niet opletten. Ze genieten niet eens van de wonderbaarlijke werkelijkheid van het leven in het moment, omdat ze hun aandacht er niet bij hebben, omdat hun gedachten ergens anders zijn.

Als je ergens op wacht is dat een prachtig moment om het innerlijk luisteren te beoefenen. Wanneer je in een bus of een vervoermiddel stapt of bij andere mensen bent, oordeel en evalueer hen dan niet. Observeer en luister gewoon. Vraag jezelf af: Waarnaar kijk ik hier? En luister dieper dan de onmiddellijke reactie van je intellect.

Er is hier zoveel tijd om te oefenen, het is verbazingwekkend. Zoveel verspilde tijd door de loop van je dag, terwijl je zou kunnen leren om je diepere natuur te ervaren als je daarbuiten in de wereld bent.

Het is dit innerlijk luisteren en dit observeren dat jou in staat stelt dingen te zien die andere mensen niet kunnen zien, dingen te horen die andere mensen niet kunnen horen, en dingen te weten die andere mensen niet kunnen weten. Maar dit vereist grote vaardigheid, en het vereist een compassievolle benadering, want je bent hier aan het leren hoe je de wereld moet dienen en de wereld kunt begrijpen. In plaats van de wereld te beoordelen om je ideeën en je eigen gevoel van belangrijk zijn te versterken, ben je nu aan het leren hoe je naar de wereld moet luisteren, als een echte leerling, als iemand die zijn ervaring niet baseert op zijn veronderstellingen.

Hier ben je in staat om wonderbaarlijke dingen in het leven ervaren – het genieten van het moment, de schoonheid van de natuur. Hier ben je in staat om de complexiteit mensen en hun tweeledige aard te ervaren – hun dierlijke aard en hun spirituele aard. Je bent in staat om dingen in het moment te zien die alle anderen missen. Ze dromen allemaal. Ze gaan allemaal op in hun gedachten en verbeelding. Ze missen het leven. En ze zien niet de dingen die belangrijk zijn om te zien.

Wanneer je over de toekomst nadenkt, denk dan niet simpelweg aan wat je voor jezelf gaat krijgen, of aan je angst om te verliezen wat je hebt, of aan je angst voor wat er met jou en de wereld kan gebeuren. Kijk in plaats daarvan voorbij de horizon van het leven om te zien wat je kunt zien. Kijk, binnenin je geest, achter de horizon van het leven om te zien wat je kunt zien. Vraag jezelf af: Wat komt er op de wereld af? En wat moet ik doen om me voor te bereiden? Dit is nadenken over de toekomst vanuit een plaats van helderheid en observatie.

Onthoud je van het oordelen of veroordelen van andere mensen, want dat is ondoordacht, en dit belemmert je om te observeren, om te leren en te luisteren.

In een gesprek met anderen, luister naar wat ze werkelijk zeggen. Om dit te doen, moet je je geest tot rust brengen en gewoon stil zijn, luisterend. Veel van wat je hoort zal irrelevant, onbeduidend of zelfs niet waar zijn, maar je luistert naar wat er werkelijk binnenin hen omgaat. Aangezien mensen zich zelden bewust zijn van hun eigen werkelijke ervaring in het moment, zul je in staat zijn dingen in hen te horen en hen van dienst te zijn en misschien directer te spreken over wat je hoort en ziet. Dit verschuift je gesprek van oppervlakkig en onbeduidend naar een diepere laag waar een echte betrokkenheid mogelijk kan zijn.

Zoek plaatsen waar je stil kunt zijn, waar heel weinig geluid van buitenaf is, en leer om de luxe van stilte te ervaren. In het begin zal het beangstigend lijken, en je zult je hierin misschien onzeker voelen – bang voor wat je zou kunnen voelen, bang voor wat je zou kunnen zien, bang voor wat je zou kunnen weten, bang voor jezelf. Maar echt, stilte is een luxe. Het is een omgeving voor vrede en inzicht. Het is ook een omgeving om je meest fundamentele beslissingen te beschouwen.

Als je leven voortdurend druk en lawaaierig is, zul je dit bewustzijn van je diepere ervaring nooit cultiveren. Je zult constant reageren op je omgeving, constant gedreven zijn, voortdurend opgaan in de oppervlakkige gesprekken en verwikkelingen met anderen, nooit de diepere stroom van je leven voelen, vastzitten en niet in staat om te horen en te reageren op de kracht en de aanwezigheid van Kennis binnenin jezelf.

Hier leef je het leven, maar slechts voor tien procent. Je mist al het andere. Rondrennen, druk bezig zijn, in beslag genomen, je mist negentig procent. Je mist de goede delen, de beste delen. Dus wil je het rustiger aan doen en momenten hebben waarop je stil kunt zijn in een rustige omgeving. Zelfs als je in de drukke grote stad woont, kun je deze toevluchtoorden vinden.

Je zult merken, als je begint te reageren op de diepere behoefte van je ziel – de behoefte om te weten wie je bent, waarom je hier bent, en wat je hier werkelijk komt doen – zul je ontdekken dat je waarden zullen veranderen. Je prioriteiten zullen veranderen. In plaats van stimulering, zoek je rust. In plaats van oppervlakkige gesprekken met anderen, ben je op zoek om een diepere verbinding te maken waar dat mogelijk is. In plaats van voortdurende drukte wil je vertragen, zodat je het leven om je heen en de realiteit van het leven binnenin jezelf kunt ervaren. Je wilt bij de andere negentig procent komen die je bent misgelopen. En je wilt je omringen met andere mensen die hetzelfde voelen, die dezelfde diepere motivatie hebben.

Wanneer je naar anderen luistert die met je praten, als ze iets belangrijks naar voren brengen, vraag jezelf dan af: Wat weet ik werkelijk hierover? Hier ben je doorlopend de natuurlijke ervaring van Kennis aan het onderscheiden van je eigen ideeën en overtuigingen.

Hier begin je in toenemende mate te beseffen dat wie je bent niet je geest is, en dat je geest ofwel een venster ofwel een muur is. Ofwel stelt hij je in staat om naar de wereld te kijken, ofwel verhindert hij je in het geheel te zien. En je wilt dit raam schoon en helder houden. Je wilt niet dat het troebel en vuil wordt, want je wilt het gebruiken om er doorheen naar de wereld te kijken. Het is je kleine commandocentrum om in de wereld te zijn. Je wilt het gebruiken en leren om het effectief te gebruiken. Je wilt het gebruiken om de werkelijke betekenis van mensen, plaatsen en gebeurtenissen te onderscheiden, en de werkelijke betekenis van je eigen ervaring waar te nemen.

De geest beheersen en de geest gebruiken zijn een zeer belangrijk onderdeel van je spirituele oefening. In de studie van Stappen naar Kennis en andere spirituele leringen, leer je hoe je de geest moet trainen om langs bepaalde lijnen te denken, zodat hij kan resoneren met deze diepere intelligentie binnenin jou en een voertuig kan zijn voor de uitdrukking ervan.

Je hebt je geest jaren en decennia lang laten conditioneren door je cultuur, door je familie, door je vrienden en door de wereld in het algemeen. Je hebt al deze invloeden en de conclusies die je daaruit getrokken hebt, dagelijks geoefend en versterkt.

Nu moet je echt moeite doen om je geest bij te sturen, je geest opnieuw te focussen en te beseffen dat wie je bent, niet de geest is. Je wilt dat venster schoon en helder houden. Je wilt leren de geest te gebruiken als het prachtige communicatiemiddel dat hij werkelijk is en zoals hij bedoeld is te zijn. Hij is een perfecte dienaar. Hij zou nooit de meester moeten zijn. En dat maakt hem tot een zeer armzalige god.

Je wilt de geest gebruiken in plaats van erdoor gebruikt te worden. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat verschuift de autoriteit van je ideeën naar een diepere kracht binnenin jezelf. Maar dat is niet gemakkelijk om te doen. Het is niet gemakkelijk om jaren en decennia van sociale conditionering ongedaan te maken en om er tegenin te gaan, en te leren op welke manier je ervaringen uit het verleden zodanig opnieuw kunt evalueren, dat je er de maximale waarde uit kunt halen.

Je draagt wrok binnenin jezelf omdat je je gekwetst voelt door mensen en door omstandigheden. En je hebt deze mensen en omstandigheden niet vergeven omdat je er niet de werkelijke waarde uit hebt gehaald – wat zij je hebben onderwezen over de noodzaak van Kennis en de gevolgen van leven zonder Kennis, wat zij je hebben geleerd over wat echte wijsheid is en de gevolgen van leven zonder wijsheid.

Wanneer je voldoende waarde haalt uit een eerdere ontmoeting met een persoon of met een pijnlijke gebeurtenis, dan begin je het heel anders te zien. Het was nog steeds onaangenaam, natuurlijk. Misschien had het voorkomen kunnen worden. Maar het geeft je ook iets, en je gebruikt het. En dit tempert je ontevredenheid en je wrok.

Dit maakt allemaal deel uit van je spirituele oefening, zie je. Overal waar je komt, alles wat je doet, iedereen met wie je bent is een omgeving voor spirituele oefening. Dit lijkt in het begin een veel moeite, maar wat het werkelijk van je vraagt is om aanwezig en opmerkzaam te zijn op waar je bent en wat je doet, te luisteren naar de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jezelf, en te weten dat niet alles wat je ervaart afkomstig is van je vijf zintuigen, dat je verder kijkt dan de grenzen van het lichaam.

Een van de moeilijkheden die mensen hebben is dat zij spirituele oefeningen proberen te gebruiken om hun voorkeursideeën en overtuigingen te versterken. Zij willen het leven gebruiken om hun ideeën en overtuigingen te bevestigen. Dit is nog steeds zelfbedrog, want eigenlijk wil je je ideeën en overtuigingen gebruiken om het leven opnieuw te verklaren. Je wilt dat het leven je leert wat waar is, niet dat je probeert het leven te gebruiken om te bevestigen wat jij denkt dat waar is. Ook hier verwarren mensen voortdurend de werkelijkheid met hun eigen gedachten. Ze verwarren het intellect met de kracht van Kennis in zichzelf.

Dit is dus een doorlopend probleem, en het vereist een voortdurende aandacht. Je maakt tientallen jaren sociale conditionering niet ongedaan in een weekend of een maand of een jaar. Het is doorlopend, zie je, maar het gaat de goede kant op. Je vooruitgang lijkt misschien langzaam, maar je gaat, uiteindelijk, de goede kant op. In plaats van een dieper gat voor jezelf te graven, terwijl je in een grotere ervaring van duisternis, verwarring en isolement leeft, kom je er nu uit. Je hebt de knop omgezet, en nu beweeg je je voort in een positieve richting.

Je intellect zal ongeduldig zijn. Het wil antwoorden. Het wil conclusies. Het wil wat het wil, nu meteen. Het wil niet wachten. Het is ongeduldig omdat het onzeker is, en het is onzeker omdat het niet gegrond is in je werkelijke realiteit. De geest is nerveus. Hij is bang. Hij is voortdurend aan het zoeken. Hij is geïrriteerd. Hij leeft in zijn eigen soort Hel, de Hel van Afscheiding.

De wereld onderwijst je dat je geest jouw god is, en dat je voor leiding en advies een beroep zou moeten doen op andere geesten die sterker zijn dan jouw geest. De wereld onderwijst je, dat wie je bent, je geest en je lichaam zijn, die allebei feilbaar zijn en gemakkelijk beschadigd en vernietigd kunnen worden.

Dus in de geest leef je in een constante staat van angst en vrees. En de enige manier waarop je daaraan kunt ontsnappen is door middel van fantasie en door middel van verwerving – het najagen van mensen, plaatsen en dingen. En hier raak je geobsedeerd omdat je zonder, de diepgaande onzekerheid en angst van de geest voelt.

Zodra je geest echter een grotere kracht binnenin jezelf begint te dienen, begin je het fundament van zijn onzekerheid ongedaan te maken. Hij is onzeker omdat hij afgescheiden is, omdat hij geen grotere kracht heeft om te dienen. Hij was ontworpen om te dienen. Maar als hij niets anders te dienen heeft dan zichzelf, dan raakt hij in wanorde, en worden zijn ware vermogens niet gerealiseerd.

Daarom geeft Kennis in jou richting aan de geest, geeft terughoudendheid aan de geest, begint de geest te sturen – op natuurlijke, gepaste wijze, want dit is de ware aard van je bestaan. In de ware hiërarchie van je Wezen dient je lichaam je geest en je geest dient Kennis, of Geest, en je Geest dient God.

Wanneer mensen hun spirituele oefening beginnen, is deze rangorde van de staat van zijn, helemaal omgekeerd. De geest van mensen dient hun lichaam, en ze proberen de Geest te gebruiken als een soort hulpmiddel om hun geest te dienen. De hele benadering klopt niet. Zij is onjuist.

Dus dit alles moet worden afgeleerd. Je leven moet in zijn werkelijke harmonie en functie worden gebracht. En dit kost tijd, leren en opnieuw evalueren.

Het is moeilijk om in je natuurlijke staat te leven als je voorheen een onnatuurlijk leven hebt geleid, beheerst door gewoonte en conventie en andermans verwachtingen. Leven zonder Kennis is een onnatuurlijk leven – een leven van voortdurende ergernis, angst en de behoefte aan ontvluchten.

Hier vertegenwoordigen zelfs relaties een bevrijding, een behoefte aan ontsnapping. En dat is het ontstaan van romantiek en de hele romantische fantasie, die eigenlijk heel weinig te maken heeft met de vraag of je al dan niet met succes een relatie met een ander kunt hebben.

Deze behoefte om te ontkomen aan je eigen angst, je eigen ongemak, leidt tot eindeloos veel bezigheden, eindeloos veel afleidingen, die geen van allen je fundamentele probleem kunnen oplossen. En je fundamentele probleem is dat je geest niet verbonden is met Kennis binnenin jezelf, dus de geest en de Geest zijn losgekoppeld.

De geest is in wanorde, verstrikt in de wereld – verdwaald, gefrustreerd, wanhopig. Hij wordt of een miserabele dienaar van anderen of een wrede tiran. De geest kan hier vele rollen voor zichzelf aannemen, maar in wezen is hij uit balans en uit verbinding met je diepere natuur.

Het is je spirituele oefening die je geest en je lichaam naar een echte verbinding met je diepere natuur zal brengen. Dit zal je een gevoel van integriteit geven. Dit zal je in staat stellen om een goed gevoel te hebben over je leven. Dit zal je de criteria geven om je leven in evenwicht en harmonie te brengen, om je terug te trekken uit relaties en verwikkelingen die geen doel en geen toekomst en geen kans op succes hebben, om je leven opnieuw te richten, om je leven te heroriënteren naar waar Kennis je naartoe wil brengen, daarheen waar je hart naartoe wil.

Je hebt nog steeds al de problemen van leven in de fysieke realiteit: de problemen om voor jezelf te zorgen, de problemen om stabiliteit te creëren, de problemen van leren hoe je effectief kunt communiceren met andere mensen. Maar je wordt nu geleid door een echte kracht binnenin jezelf. En dit zal jou het gevoel geven dat je leven zinvol is en een echt doel en een echte bestemming heeft, zelfs al kun je deze dingen niet voor jezelf omschrijven.

Alles wat je doet, iedereen met wie je bent, elke activiteit, is een gelegenheid om deze verbinding te verdiepen als een bewuste daad – om je bewustzijn van Kennis te cultiveren en te leren hoe je Kennis kunt onderscheiden van al die andere stemmen in je geest, al die vormen van misleiding binnenin jezelf en in de wereld om je heen.

Dit is de grote reis in het leven, belangrijker dan succes, rijkdom, schoonheid, charme, verworvenheden en de goedkeuring van anderen.

Hiervoor ben je naar de wereld gezonden. In plaats van hier alleen maar een mens te zijn die ergens een spirituele natuur heeft, ben je werkelijk een spiritueel wezen dat door je menselijkheid heen werkt, dat door de begrenzing van de geest en het lichaam heen werkt, en door de beperkingen die de wereld om je heen je oplegt.

Omdat je hier naartoe bent gezonden voor een groter doel, ben je als een engel in de wereld, die probeert te functioneren binnen de begrenzingen van leven met een lichaam en die probeert de geest effectief te gebruiken om met anderen te communiceren en de wereld om je heen correct te onderscheiden.

Na verloop van tijd zul je je meer en meer identificeren met Kennis, omdat zij betrouwbaar is, zij diepgaand is, en zij krachtig is. Zij is alles wat je intellect niet is. En je zult voelen dat je leven een steviger fundament heeft – een fundament voorbij deze wereld – en dit zal je de ervaring geven van in de wereld zijn, maar niet van de wereld, wat jou een gevoel van veiligheid en continuïteit en kracht geeft dat niets in de wereld je ooit zou kunnen geven. Dit zal je de kracht geven om tragedies en teleurstellingen van het leven te doorstaan en te verdragen en te leren van de teleurstelling in andere mensen en hun tragische beslissingen voor zichzelf. Dit zal je de kracht geven om persoonlijk verlies en tijden van grote verwarring en frustratie te doorstaan.

Je levensloop gaat hier diep en wordt niet vernietigd door je uiterlijke ervaringen. Hier blijft je doel gehandhaafd, ongeacht wat er aan de buitenkant gebeurt. Wat er aan de buitenkant gebeurt, verandert alleen maar de manier waarop je de betekenis die je in jezelf ervaart, probeert over te brengen.

De buitenwereld zal voortdurende aanpassing en probleemoplossing vereisen – aanhoudend problemen, hindernissen en moeilijkheden onderweg. Maar je bent nu in een diepere werkelijkheid verankerd. Het is geen realiteit die gebaseerd is op ideeën of ideologie. Het is de kracht en aanwezigheid van Kennis, die voorbij beoordeling en definitie ligt.

Hier zullen je grotere gaven naar voren komen, en je leven zal een inspiratie en een grote dienstbaarheid aan anderen zijn, overeenkomstig je oorspronkelijke schepping en bedoeling. Dit vervult de behoefte van de ziel, die je diepste en meest innige behoefte is.

Als je in staat zou zijn om alle andere behoeften te bevredigen, zou dit voor jou de meest fundamentele en belangrijkste behoefte blijven. Naast het voldoen aan de basisbehoeften om voor je lichaam en je geest te zorgen, is dit je grootste behoefte.

Vervul dit en je zult een voldoening en een gevoel van bestendigheid hebben dat niets in de wereld kan vernietigen. En je zult een licht voor de wereld zijn. En je dienstbaarheid aan de wereld zal diepgaand en in veel gevallen onverklaarbaar zijn.

Je spirituele oefening brengt je daar. En mettertijd zul je beseffen dat alles wat je doet een oefening en een versterking is, [dat] alles wat je denkt een oefening en een versterking is, dat je de hele tijd oefent en versterkt, of je je daar nu bewust van bent of niet. Dus hier kies je om te oefenen wat werkelijk geoefend moet worden, om de gaven van Kennis en de grote Openbaringen te gebruiken die door de tijd heen zijn gegeven en de grote Openbaring die nu aan de mensheid wordt gegeven door middel van een Nieuwe Boodschap van God.

Moge de kracht en de aanwezigheid van Kennis je leiden en zegenen en jou leren wat goed is, in plaats van wat alleen maar goed lijkt, en je de ware stroom van je leven laten zien en de weg om in verbinding met anderen te komen. Alleen Kennis weet deze dingen, en het zijn deze dingen die je het meest dringend nodig hebt. Moge deze kracht je leiden, je corrigeren, je beteugelen en je voorbereiden op een grootser leven en een grotere dienstbaarheid aan de wereld.