Jouw Relatie met je Spirituele Familie (LWK)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 13 oktober 1994
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Zoals je relaties hebt in de wereld, heb je relaties voorbij de wereld. In de wereld is er jouw aardse familie die jou vanaf je kindsheid heeft opgevoed, zodat je de mogelijkheid hebt volwassen te worden en de grotere drempel kunt vinden waar de tweede levensfase opgestart en begonnen kan worden.

Voorbij de wereld heb je een Spirituele Familie die jou opvoedt. Hun werk met jou wordt van kracht als je aan je tweede ontwikkelingsfase begint. Hier moet je beginnen als een zuigeling, net zoals je als een zuigeling begon toen je in deze wereld kwam. Je leert op hen te vertrouwen bij je opvoeding, dat ze je geven wat je nodig hebt, dat ze richting geven voor je nieuwe leven en dat ze je de hulpmiddelen geven die je nodig hebt.

De Ongezienen houden toezicht op deze ontwikkeling en functioneren als tussenpersoon tussen jouw Spirituele Familie en jou terwijl je in de wereld bent. Hier begin je letterlijk een nieuw leven en je moet beginnen als een beginneling – als een baby, als een klein kind. Als je denkt dat je volwassen bent en al genoeg geleerd hebt om aan deze tweede levensfase te kunnen beginnen, maak je een grote vergissing en raak je zeer teleurgesteld, en de vergissingen die je maakt zullen serieuze consequenties voor je hebben.

Het is werkelijk gevaarlijk als mensen denken dat ze weten, maar ze weten niet. Dit leidt tot vele vergissingen en eveneens tot veel tragiek. Denk niet dat je weet. Of je weet, of je weet niet en als je weet is jouw Kennis diepgaand. Als hetgeen je weet waar is, zullen anderen met Kennis mee resoneren, en je zult ze niet hoeven te overtuigen.

Om als baby, als beginneling, als beginnend beoefenaar van Kennis aan de tweede fase van je ontwikkeling te beginnen, heb je een nieuw soort relatie nodig – een relatie met een gerichtheid die in de pas loopt met het grootse podium waarop je je nu begeeft. Hier wordt je Spirituele Familie actiever en zullen degenen die naar jou op zoek zijn en die door jouw Spirituele Familie gezonden zijn, tot je worden geroepen, want je hebt hen nu nodig en je zult in de toekomst op hen vertrouwen. En zij hebben jou nu nodig en zij zullen in de toekomst op jou vertrouwen. Geen van jullie kan afzonderlijk succes boeken. Je hebt elkaar nodig. Dit is de grote relatie waar je naar hunkert, maar je bent hier niet klaar voor tot het punt dat je aan de tweede grootse levensfase begint. Dit is namelijk geen liefdesavontuur. Dit is geen paringsdans. Dit is iets dat veel groter is en veel vollediger.

Je bereikt deze tweede fase omdat de wereld jou teleurgesteld heeft en je bent gaan beseffen dat je een grotere roeping en een grotere werkelijkheid nodig hebt om je plaats en je werk in de wereld te kunnen vinden. Je bent eveneens gaan beseffen dat je sterkere relaties nodig hebt. Je hebt toewijding nodig. Je moet jezelf kunnen overgeven. En je moet je tussen mensen bevinden die zichzelf aan jou kunnen overgeven. Je hebt een nieuwe scholing nodig en je hebt een nieuw begin nodig. Dit besef ontstaat niet in één keer. Het komt stapsgewijs en je zult je waarschijnlijk het moment niet realiseren dat je die onzichtbare lijn passeert. Maar na een poos begin je je anders te voelen. Jouw waardes veranderen. Jouw oriëntatie verandert. Wat je in je leven zoekt, verschilt van waar je eerst naar op zoek was.
Als je deze drempel bereikt, weet jouw Spirituele Familie dat je klaar bent om te beginnen. Ze weten dat je niet volleerd bent. Ze weten dat je niet gevorderd bent. Ze weten dat je zwak en kwetsbaar bent en vatbaar voor vergissingen. Maar ze vieren dat je in staat was deze drempel te bereiken, een prestatie die je maar bij weinig mensen ziet. Voor jou lijkt op dat moment alles verward. Je lijkt op een trapezeacrobaat die zich tussen beide trapezes in bevindt. Je kunt niet terug naar waar je was, maar je bent nog niet geland waar je zijn moet. Je zit er tussenin en dingen kunnen zeer verwarrend lijken.

In deze fase, omdat je voor een nieuw begin staat en omdat je een beroep doet op je Spirituele Familie, zal je relatie met jouw menselijke familie veranderen, want jij bent nu aan het veranderen, en wat je nodig hebt kunnen zij niet leveren. In zekere zin ben je niet meer hun kind of hun broer of hun zus. Hoewel je die rol tot op bepaalde hoogte kunt accepteren, ben je nu een kind van je Spirituele Familie. Je staat voor een nieuw begin. Het leven geeft je enige afstand tot je familieleden om je de ruimte te geven opnieuw te beginnen. Je moet ze een poos verlaten om deze vrijheid te hebben en zonder hun invloed zelf helder na te kunnen denken. Misken of verwerp hen echter niet. Zij zijn zo te zeggen de eerste trap van de raket. Zij hebben jou tot hier gebracht. Wees dankbaar voor alle liefde en alle pijn, voor alle fouten en al die problemen. Zij hebben jou de mogelijkheid gegeven karakter en capaciteit te ontwikkelen en ze hebben je de wereld in gelanceerd. Je ouders, je broers en zussen (als je broers en zussen hebt) – zij waren het nest. En nu moet je het nest verlaten. Nu moet je een nieuwe basis zien te vinden en een nieuw netwerk van relaties dat jouw toekomst en jouw bestemming vertegenwoordigt.

Gedurende deze overgangsperiode zal je relaties hebben die deze overgang vertegenwoordigen – zeer intieme bindingen met mensen die slechts tijdelijk in jouw leven zullen zijn, maar als katalysatoren zullen werken om je te helpen de kloof tussen je oude leven en je nieuwe leven te overbruggen. Sommigen zullen je helpen en sommigen zullen je proberen te gebruiken. Maar, als je het helder ziet, kun je jouw ervaring met hen gebruiken om een nieuwe arena binnen te stappen. Je zult mensen ontmoeten die zich in een soortgelijke fase bevinden als waar jij je in bevindt en je zult eveneens mensen ontmoeten die denken dat ze zich in dezelfde fase als die van jou bevinden, maar waarin ze in werkelijkheid niet zitten. Je zult hier respectievelijk hulp en belemmering ondervinden. Maar je betreedt duidelijk een nieuwe arena.

Je bent een persoon in de wereld geworden. Gefeliciteerd! Nu ben je klaar voor de volgende belangrijke fase en dat is een man of een vrouw van Kennis worden. Je kunt je voorgaande lessen niet meenemen. Je moet beginnen als een beginneling. Daarom moet je, als je begint met de studie van Stappen naar Kennis en een aanvang maakt met het leggen van de basis voor het leren en leven van De Weg van Kennis, starten als een beginneling – iemand die van voor af aan begint, iemand die nieuw terrein betreedt dat niet vertrouwd is. Ja, de geografie ziet er hetzelfde uit en zelfs de mensen kunnen er hetzelfde uitzien, maar de ervaring en de nadruk zijn nu anders.

Jouw Spirituele Familie zal je opvoeden, zij die voorbij de wereld zijn als ook zij die in de wereld zijn. Zij zijn nu je ouders, je broers en je zussen, en de Ongezienen zijn je ouderlingen die jouw ontwikkeling leiden en daarop toezien. Omdat je niet in een staat van Kennis leeft, moeten zij jou helpen. Hoewel je ze zelden direct zult ervaren, werken ze achter de schermen ten voordele van jou. Dit betekent niet dat ze alle obstakels en risico’s in je leven zullen weghalen. Natuurlijk niet. Maar ze proberen je de beste mogelijkheid te bieden om problemen, obstakels en risico’s effectief en met succes onder ogen te zien. Zij zullen je helpen goed door de wereld heen te komen. Zij zullen achter jouw ware beslissingen staan en ze zullen waarschuwingen en boodschappen sturen als je beslissingen neemt die onjuist zijn. Jouw Spirituele Familie zal je naar je groter doel brengen, want dat is hun missie.

Wat is een Spirituele Familie? Onze uitleg hierover kan niet volledig zijn, want Spirituele Familie is een ervaring en geen definitie. Omwille van de verheldering kunnen we zeggen dat jouw Spirituele Familie een kleine studiegroep vertegenwoordigt die zich over een lange periode ontwikkeld heeft. In jouw stadium van ontwikkeling werk je het beste in kleine groepen. Daarom vertegenwoordigt jouw Spirituele Familie een kleine groep. Niet jouw hele Spirituele Familie leeft in deze wereld. Sommigen van hen bevinden zich in de Grotere Gemeenschap. Jouw ontwikkeling heeft niet helemaal in deze wereld plaatsgevonden want jij hebt zelf ervaringen in de Grotere Gemeenschap gehad.

Jouw Spirituele Familie leeft voorbij het fysieke in een spirituele werkelijkheid. Ze zijn in de wereld actief maar zij kunnen niet direct tussen beide komen. Zij kunnen alleen een directe rol vervullen indien zij in de wereld komen en hier opduiken en binnen de fysieke werkelijkheid leven. Dit spreekt over jouw verschijnen in de wereld en het grotere doel dat je meegebracht hebt, maar dat nog niet bekend is bij jou.

De Ongezienen kunnen functioneren in een overgangszone tussen spirituele en fysieke werkelijkheid. Zij kunnen de mentale leefomgeving beïnvloeden en ze hebben invloed op jouw denken – een zeer belangrijke invloed om je te helpen je voornemens te verstevigen en jou bij te staan en te corrigeren als je je vergist. Ze zullen dit doen zonder dat ze doelwit van je aandacht worden, want ze begrijpen dat ze verborgen moeten blijven als je je eigen weg moet kunnen vinden. Want als je ze direct zou herkennen, zou je eenvoudig proberen altijd bij hen te zijn, zoals een kind zou proberen altijd bij zijn oppas te zijn. Ze bereiden je echter voor op de wereld en ze moeten je voorbereiden om de wereld in te durven gaan. Jij waagt je goed toegerust en goed voorbereid in de wereld, want Kennis is nu bij jou en jouw Spirituele Familie is bij jou en je hebt de beschikking over ruime middelen.

Een van de allerbelangrijkste ontwikkelingen in jouw relaties is de ontwikkeling van onderscheidingsvermogen en discretie. Onderscheidingsvermogen is weten wat je ziet. Discretie is weten wat je zegt en doet. Bij aanvang denken mensen dat iedereen waarmee ze zich nauw verbonden voelen en iedereen die ze mogen, automatisch een lid van hun Spirituele Familie is en op de een of andere manier een sleutelfiguur in hun leven vertegenwoordigt. Maar deze inschattingen zijn vaak verkeerd. Alleen contrast zal je het verschil tonen tussen iemand waarmee je persoonlijke affiniteit ervaart en iemand die een lid van jouw Spirituele Familie vertegenwoordigt. Je zoekt naar je Familie. Je hebt ze nu nodig. Zij zijn op zoek naar jou. Zij hebben jou nu nodig. Want als jullie je adequaat ontwikkelt hebben, arriveren jullie rond dezelfde tijd bij jullie grote overgangen in het leven. Indien een van jullie aarzelt of tekortschiet, zullen de anderen teruggehouden worden. Zo belangrijk zijn deze relaties en zo belangrijk is jouw verantwoordelijkheid als een student van Kennis, want je werkt namens jezelf en je werkt namens je Spirituele Familie. Jouw succes komt hen ten goede, maar jouw mislukking raakt hen eveneens.

Voel dit niet als een zware last, want in essentie geeft dit jou de kracht om door te gaan. Want als jouw ontwikkeling in de tweede belangrijke fase van je leven alleen voor jezelf zou zijn, zou je hiervoor niet de kracht of de motivatie hebben. Alleen als je verantwoordelijk bent voor of verantwoording verschuldigd bent aan iets dat groter is zul je de innerlijke hulpbronnen en de sterke bemoediging vinden die je nodig hebt om door te gaan.

Je zoekt affiniteit met anderen in de wereld want dat is jouw natuurlijke staat, maar slechts met hen die jouw Spirituele Familie vertegenwoordigen zal je in staat zijn dit ten volle te ervaren. Dit komt doordat hun doel en hun boodschap in de wereld met de jouwe corresponderen.

Als je aan de oppervlakte van je leven leeft, als je door jouw gedachten en overtuigingen gedomineerd wordt, zul je niet in staat zijn dit grote inzicht te doorgronden en je zult het idee of de rol van Spirituele Familie toekennen aan iedereen waarmee je een sterke aantrekking of resonantie voelt. Maar studenten van Kennis kunnen voorbij deze initiële vergissingen zien en zorgvuldiger en vollediger kijken. Zij zullen omzichtiger en minder roekeloos zijn in hun observaties van anderen. En hun welslagen in het beoefenen van hun onderscheidingsvermogen zal na verloop van tijd groter en sterker worden.

Discretie betekent dat je weet wat je moet zeggen en wanneer. De rest van de tijd blijf je stil. Je wordt niet beheerst door een behoefte jezelf uit te drukken teneinde je gevoel van tekortkoming of onzekerheid te compenseren. Je beseft dat je woorden kracht bezitten en jou binden en dus wil je ze zorgvuldig gebruiken. Je wilt niemand misleiden, maar je wil je woorden goed inzetten. Woorden zijn krachten in zichzelf en als ze eenmaal je lippen verlaten, verspreiden ze zich buiten je om. En je zult verantwoording voor ze af moeten leggen, met name als je kracht toeneemt.

Je leert hierbij zo lang mogelijk te wachten om zeker te zijn voordat je een belangrijke beslissing neemt. Je vraagt hier bevestiging van hen die jouw ware bondgenoten kunnen zijn in De Weg van Kennis. Het nemen van beslissingen wordt hier meer correct, vollediger en behoedzamer. Je selecteert mensen op basis van hun vermogen om deel te nemen aan de meest belangrijke delen van je leven. Je gebruikt deze criteria in plaats van persoonlijke aantrekking. Want je beseft dat geen enkele relatie succesvol kan verlopen als je niet samen kunt participeren, ongeacht de initiële ervaring die je eventueel samen hebt. Je hebt hier een mogelijkheid om ware eerlijkheid in jezelf te ontwikkelen. Want je hebt de mogelijkheid om dat wat je weet te ervaren, te voelen en te vertegenwoordigen en die delen die onduidelijk zijn in je leven te laten voor wat ze zijn, zonder schijn, alsof je leven een puzzel is die slechts gedeeltelijk gelegd is. Je let goed op dat je de open stukken niet opvult met je hoop en ideeën. Hier word je niet bepaald door de behoefte om indruk op anderen te maken of hun goedkeuring te verwerven. Je bent bereid je leven onvolledig te laten zijn, omdat het onvolledig is. En de waarheid is een grotere metgezel dan al het andere.

Om aan de tweede fase van je leven te beginnen, begin je met het binnentreden van het Mysterie. Je begeeft je hier buiten de platgetreden paden die mensen gaan en je betreedt een soort wilderniservaring – een wildernis waar wel paden zijn, maar je bent je niet zeker van de weg, een wildernis waarin je ouders, je broers en zussen en je vrienden niet met je mee kunnen gaan, een wildernis die jij moet betreden. Je uiterlijk leven lijkt hier hetzelfde, maar je ervaart nieuwe dimensies van het leven, en ze komen vreemd en wonderlijk en misschien zelfs beangstigend op je over. Je treedt hier binnen omdat je geest opengaat en omdat je referentiepunt in jou verandert. Je kunt niet langer vertrouwen op jouw overtuigingen en veronderstellingen. Met als resultaat, het besef hoe weinig je eigenlijk weet. Je kunt niet langer vertrouwen op de overtuigingen en veronderstellingen van anderen, want je beseft dat zij misschien wel minder weten dan jij.

Je weet hier genoeg om te beginnen, maar je veronderstelt niet dat je meer weet. Je weet hier genoeg om verder te gaan zonder dat je veronderstelt wat het resultaat is van je inspanningen of reis. Je lijkt hier alleen te reizen, want zoveel mensen die je van vroeger kende waren niet in staat met je mee te gaan. En toch voel je een Spirituele Aanwezigheid in jouw leven. Je beweegt je waar het leven open en niet afgeschermd lijkt, waar pijn en geluk scherper en duidelijker ervaren worden. En toch vind je al snel anderen die zich eveneens in de wildernis wagen en zij zijn even onzeker als jij, hoewel ze dit misschien niet toegeven.

Je zult hier ontdekken dat die zaken die eerder jouw interesse wekten, je nu niet meer aanspreken of aantrekken. Je zoekt rust in plaats van stimulering. Je zoekt eerlijkheid in plaats van charme. Je zoekt affiniteit in plaats van aantrekkelijkheid. Je zoekt inspiratie in plaats van vermaak. Je zoekt betekenis in plaats van vlucht. Iets in jou is veranderd. Ergens, op een raadselachtige manier, ben je een grens overgestoken, en alles begon te veranderen – net genoeg te veranderen dat je voelt dat je een andere gerichtheid hebt in je leven. Je begint hier te herkennen dat het leven een mysterie is en dat al jouw veronderstellingen en overtuigingen die jouw ervaringen zo gemakkelijk leken te verklaren en structureren, niet langer van kracht zijn. Hier heerst verwondering. Hier heerst grote verwachting. Elke dag is hier nieuw, in plaats van een saaie herhaling van het verleden.

Je loopt niet alleen in deze wildernis, maar veel van jouw metgezellen zijn nog niet te zien. Misschien voel je ze. Misschien voel je in de stilste momenten dat iemand bij je staat. Misschien voel je in een moment van zorg of wanhoop de gracieuze hand van de Ongezienen op jouw schouder.

Als de eenmaal de wildernis hebt betreden, moet je doorgaan en als je doorgaat, zul je geweldige metgezellen vinden. Je zult daar eveneens gevaren tegenkomen, omdat mensen niet gewend zijn aan leven zonder definities. En dus zul je in jezelf en in anderen de neiging zien om je nieuwe ervaring te definiëren of je ideeën erop te projecteren. Bijgevolg zijn hier veel ernstige fouten gemaakt. Mensen proberen hier hun vorige leven te verlengen naar hun huidige leven. Ze proberen de vertrouwdheid van hun oude ideeën toe te passen op de uitdaging van het aangaan van nieuwe ervaringen. Je ziet mensen hoogdravende veronderstellingen maken over het Goddelijke en de Goddelijke Aanwezigheid en werkelijkheid in hun levens. Je ziet mensen hier hoogdravende verkondigingen maken over hun vermogens – ze noemen zichzelf genezers, ze noemen zichzelf gevorderde beoefenaars, ze denken dat ze zich op de laatste drempel van leren bevinden, terwijl ze in werkelijkheid beginners zijn zoals jij.

Er zijn geen meesters in de wereld. De wereld is niet de omgeving voor meesterschap. Misschien komt dit idee als een schok, maar als je er op een eerlijke manier naar kijkt, zul je het als een grote opluchting zien. De wereld is slechts een beperkte arena waarin leven ervaren kan worden. Er zijn grotere arena’s voorbij de wereld in de Grotere Gemeenschap. Je kunt hier een vaardige leerling worden, en je kunt een gevorderde student van Kennis worden, en dit is een geweldige prestatie, dat verzekeren wij je. Maar noem jezelf geen meester, want het leven is de meester. Kennis is de meester. En het vermogen van Kennis en de diepte van Kennis zullen altijd jouw begrip te boven gaan.

Wees op je hoede voor de fouten in onderscheidingsvermogen en discretie die mensen maken wanneer ze de wildernis betreden. Wees op je hoede voor hen die denken dat ze in de wildernis zijn wanneer ze in feite simpelweg in de war zijn in hun eigen geest. En wees op je hoede voor hen die beweren dat ze meesters zijn en voor hen die beweren dat ze gevorderd zijn in Kennis, je zult zien dat zij alleen maar misleid zijn en zelf aan het misleiden zijn. Want wat zij zichzelf vertellen is onjuist, en bijgevolg is wat zij aan anderen onthullen ook onjuist.

Wees kwetsbaar in de wildernis. Wees als de planten en de dieren in de fysieke wildernis. Zij zijn kwetsbaar ten opzichte van het leven. Zij staan open voor het leven. Wees kwetsbaar. Wees alert. Wees waakzaam maar niet bang. Wees voorzichtig en beweeg langzaam. Observeer anderen. Veroordeel niemand. Neem de tijd om beslissingen te nemen, als je tijd hebt. Wees niet gehaast. Leer geduldig, en jouw leren zal solide en betrouwbaar zijn.

Het betreden van de wildernis betekent dat je het leven onder ogen ziet zonder veronderstellingen of met minder veronderstellingen. Het mysterie van leven is er altijd geweest. Het is gewoon nog nooit langer dan hier en daar een moment ervaren. Nu leef je erin. Nu voel je het. Nu geef je er gehoor aan. Het is tegelijkertijd opwindend en beangstigend. Het is een waardevolle tijd, maar het is ook een risicovolle tijd. Je moet oprecht van hart zijn om de beginnende reizen de wildernis in op een succesvolle manier aan te kunnen. Veel mensen stoppen langs de kant van de weg of beweren dat ze bij het laatste knooppunt zijn aangekomen of verzinnen fantastische dingen over hun vermogens juist omdat zij denken dat ze zo ver zijn gekomen. Maar je kunt nog veel verder gaan en er is nog veel meer te doen.

Ga door als anderen stoppen. Je kunt hen vragen mee te doen, maar als ze dat niet kunnen, moet jij doorgaan. Je zou hen en jezelf een slechte dienst bewijzen als je je reis opgeeft om te proberen die van hen op te starten. Je zult meer voor hen doen door verder te gaan. Dit wenkt hen en ze zullen zich herinneren wat jij hebt laten zien.

De wildernis is de ruimte tussen denken en Kennis. Het is het gebied tussen een leven van veronderstellingen en een leven van ervaring. Alles wat je dacht te weten wordt hier in twijfel getrokken. Jouw veronderstellingen worden hier herkend als veronderstellingen in plaats van feiten of werkelijkheden. Je begint hier nieuwe dimensies in het leven te ervaren en jouw gevoeligheid ontwikkelt zich. Je bent hier in staat gedachten te horen en word je blootgesteld aan het mentale milieu. Je proeft hier de realiteit van het leven veel duidelijker en veel scherper. Je ambities worden hier getemperd. Jouw benadering wordt hier bescheiden.

Als je doorgaat zal je benadering bescheiden worden, want de werkelijkheid zal jouw beoordelingen steeds overtreffen. Je beseft hier dat niets absoluut is, want je bevindt je tussen twee werkelijkheden. Je zult hier jouw sterfelijkheid en jouw kwetsbaarheid voor het leven voelen, maar je zult hier in de wildernis zeer zeker Kennis vinden, want je staat er open voor. Je zult haar nodig hebben en je zult je tot haar wenden, want je zult er op moeten vertrouwen. Het is niet langer een ver verwijderde optie. Het wordt nu een onmiddellijke noodzaak.

In de wildernis kunnen allerlei onwelluidende stemmen je toefluisteren en je op een dwaalspoor brengen, maar de Ongezienen zullen hier over jou glijden en je zult hun zachte drang voelen om verder te gaan. Je zult hier veel aantrekkelijke mensen ontmoeten en je zult je afvragen, “Zou ik met ze mee gaan?” Maar je moet doorgaan. Als zij na een lange reis nog steeds bij je zijn, nou, slechts dan zal je weten dat het de bedoeling is om bij elkaar te zijn. Maar wees voorzichtig. Deze evaluatie kan onjuist gemaakt worden.

In de wildernis word je open naar Kennis. Je gaat hier op Kennis vertrouwen. Val niet terug op veilige conclusies en vertrouwde ideeën. Zoek geen beschutting voor het leven. Sluit jezelf niet af. Neem geen nieuwe mantel van ideeën aan, die in de toekomst slechts een doornenkroon voor je zullen worden.

Blijf doorgaan. Blijf de Stappen naar Kennis nemen. Trek geen conclusies. Ontwikkel je vermogens. Wees een beginnend student. Stel vertrouwen in Kennis. Word eerbiedig voor de gevaren van het leven en de grote kansen van het leven. Word eerlijk in wat je jezelf vertelt en wat je anderen vertelt. Wees bereid om dwaas en verward over te komen. Wees bereid zeker te zijn als je zeker bent.

Als je dit kunt, zal je door de wildernis heen komen. Je zult hier grote kracht verwerven. Je zult hier groot vertrouwen krijgen. En je zult de zekerheid krijgen dat de Spirituele Familie bij je is en dat er mensen bestaan die werkelijk bedoeld zijn om bij je te zijn en die werkelijk in staat zijn jou te begrijpen en jou te kennen.

De reis is langer dan je denkt. En je reist langzamer dan je denkt te kunnen. Dit zal meer van je vragen dan je denkt dat het van je zal vragen. En het zal je meer bieden dan je denkt dat het te bieden heeft. En het zal vermogens herstellen, waarvan je nooit geweten hebt dat je ze had. En het zal die vermogens waarvan je altijd gevoeld hebt dat je ze bezat, verheffen en verhelderen. En het zal werkelijke trouw en toewijding in je relaties brengen, want dat zal hun fundering zijn.

Jouw Spirituele Familie wacht je op, maar jij moet de reis maken. De beslissingskracht ligt bij jou. En de Kracht van Kennis is bij je om je te helpen de juiste beslissing te nemen. Maar eerst moet jij de beslissing nemen en je zult dit keer op keer moeten doen.

Betreed het Mysterie. Betreed de wildernis. Verlaat de geplaveide wegen van het leven, die de populaire ideeën en het conventioneel denken vertegenwoordigen waar mensen op vertrouwen en die ze werkelijkheid noemen. Als je niet roekeloos en ambitieus bent zal je je weg vinden, want je zult langzaam en voorzichtig bewegen. Als je geen grote pretenties over jezelf en jouw leven hebt, zal je jouw kansen en gevaren onderweg herkennen. Als je vertrouwen gaat stellen in Kennis in anderen en Kennis in jezelf, zal je een stevige basis hebben om werkelijk beslissingen te nemen en jouw beslissingen zullen blijvend en effectief zijn. Als je bereid bent zonder definiëring en zonder filosofie, zonder grote idealen en zonder vreselijke angsten te zijn, als je je denken toestaat te stoppen, dan kan je geest haar weg naar Kennis terugvinden.

De geest zal dan beseffen dat zij moet dienen en dat zij alleen maar kan dienen en jij wilt dan dat zij dienstbaar is omdat jij dienstbaar wilt zijn. Je wilt anderen dienen en je wilt dat anderen samen met jou het leven dienen. En je ziet dat hier niet echt sprake is van opoffering, want alles wat je opgeeft zijn ideeën en veronderstellingen. Waar je werkelijk mee geconfronteerd wordt is onzekerheid en mysterie. Nu heb je een grotere mogelijkheid om niet alleen te overleven in de wereld, maar om hier tot ontplooiing te komen en jouw mooie geschenken die je meegebracht hebt op je lange reis vanuit jouw Oeroude Thuis. Nu wordt je geest scherpzinniger. Jouw perceptie wordt dieper. Nu heb je een diep en blijvend geduld in jou. Nu wacht je op zekerheid in plaats van zekerheid toe te kennen. Nu wacht je op waarheid in plaats van waarheid te verkondigen. Nu zoek je naar de werkelijkheid in een ander in plaats van voor de gek gehouden te worden door schijn.

Alleen de wildernis kan jou dit leren. Alleen de wildernis kan in dit leven jouw relatie met Kennis initiëren. Betreed haar met dankbaarheid en respect. Houd je ogen open. Houd je geest zo helder als je kunt. Houd je ogen gericht op het heden en op de toekomst, want je kunt niet terug, en er is niets waar je naar terug kunt. Vertrouw erop dat je vrienden en familie op een dag, misschien in de verre toekomst, begrijpen wat je doet. En denk eraan, je kunt niets alleen. Daarom loop je niet alleen door de wildernis, maar je moet door de wildernis om er achter te komen wie werkelijk met jou is.