De Weg van Kennis met anderen delen

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 14 oktober 1994
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Als je het belang van deze Leer en zijn belangrijke boodschap voor de mensheid voor deze tijd en voor de toekomst begint te beseffen, zul je bepaalde ideeën met mensen willen delen. Misschien probeer je de hele Leer te delen voor zover je haar kunt begrijpen. Het is normaal om wonderlijke dingen te willen verspreiden nadat je ze zelf ontdekt hebt. Maar als je De Weg van Kennis aan anderen presenteert zijn er belangrijke dingen waaraan je moet denken.

Een ding om aan te denken is dat mensen nu zonder Kennis leven, en hoewel Kennis voor iedereen het meest belangrijke ding in de wereld is, komt zij in eerste instantie vreemd over. Ze lijkt niet te behoren tot hun ervaring en hun ideeën en ze lijkt inderdaad geen deel uit te maken van hun opvoeding. Je presenteert iets dat krachtig en mysterieus is. Als ze alleen maar krachtig zou zijn zouden mensen haar aangrijpen en proberen haar zoveel mogelijk voor zichzelf te gebruiken. Als ze alleen mysterieus zou zijn, zouden mensen zich niet tot haar aangetrokken voelen. Maar omdat De Weg van Kennis zowel krachtig als mysterieus is, vormt zij een grote uitdaging in het leren.

Als een beginnend student van Kennis besef je dat je huidige ideeën en overtuigingen je niet zullen voorbereiden op je tweede grote fase van je leven. Ja, bepaalde dingen zullen voortgezet worden, maar met het merendeel zul je van voor af aan moeten beginnen. Dus als je deze Leer aan anderen presenteert, nodig je ze in feite uit om van voor af aan te beginnen. Mensen begrijpen dit echter niet. Ze willen De Weg van Kennis eenvoudig gebruiken alsof het een werktuig of een middel voor ze is om door te gaan met wat ze steeds hebben gedaan. Of misschien worden ze aangetrokken tot De Weg van Kennis omdat die veelbelovend voor ze lijkt te zijn. Misschien denken ze: “Nou, misschien kan ik dit gebruiken om een relatie te krijgen,” of “Misschien kan ik dit gebruiken om geld te verdienen,” of “Misschien kan ik dit gebruiken om macht te verwerven,” of “Misschien kan ik dit gebruiken om niet zo hard te hoeven werken in de wereld.”

De Ongezienen begrijpen dat hetgeen zij bieden en wat mensen willen niet hetzelfde is. Als je voorbij de begeertes en onzekerheden van de geest kunt kijken en de diepe behoefte en hunkering kunt voelen, zul je begrijpen wat de Ongezienen je bieden. Dan zul je begrijpen waar God in de wereld aan werkt, want de Schepper is hier niet om mensen te geven wat ze willen, maar om mensen te geven wat ze kwamen geven, datgene wat ze werkelijk willen. Hoe kun je echter iemand vertellen dat wat hij/zij wil niet is wat hij/zij werkelijk wil tenzij ze zelf dit lijden hebben ervaren en dit onderscheid in zichzelf kunnen maken?

Dus als je De Weg van Kennis uit De Grotere Gemeenschap of de ideeën uit dit boek aan anderen presenteert, geef ze dan tijd om hetgeen hier geboden wordt te aanvaarden. Wat hier geboden wordt is zeer groot. Het is een keerpunt in het leven. Het is een nieuw begin. Het is een gloednieuwe Leer. Het vraagt de deelnemer om een beginneling te worden, om nederig en open te worden, om vertrouwen te hebben maar toch opmerkzaam, om ervaring boven ideeën te verkiezen en onbeantwoorde vragen onbeantwoord te laten en onopgeloste problemen onopgelost te laten en onbeantwoorde verwachtingen onbeantwoord te laten.

Als mensen De Weg van Kennis delen met anderen, zijn ze vaak geschokt als ze ontdekken dat mensen niet zo open zijn als ze dachten dat ze waren. Ze zijn geschokt als ze zien dat mensen weerstand bieden of bezorgd of ongerust zijn of zich ongemakkelijk voelen. Als deze Leer niet groot en allesomvattend zou zijn, zou zo niet worden gereageerd. Maar omdat ze echt en wezenlijk is, heeft de ontvanger maar drie keuzen in hoe hij kan reageren: Ze kunnen naar de Leer toe gaan, ze kunnen ervan weggaan of ze kunnen ertegen vechten. In het aangezicht van Kennis kan de geest slechts een van deze drie dingen doen. Enkelen zullen zich aanmelden, enkelen zullen vechten en de meesten zullen proberen te vluchten. Dit toont de algemene staat waarin mensen verkeren, ongeacht de tegenovergestelde indruk die ze proberen te maken.

Je zult zien dat sommige mensen die erg zeker, erg zelfvoldaan en erg sterk en welwillend overkomen, in aanwezigheid van Kennis snel zullen vervagen. Je zult misschien anderen zien die zwak, nederig en bescheiden overkomen, de grote voorbereiding op zich kunnen nemen die hier wordt geboden. Hier lijkt het soms dat de sterken in werkelijkheid zwak zijn en de zwakken in werkelijkheid sterk zijn. Dat is merkwaardig. Maar wat is sterkte eigenlijk? Is sterkte wilskracht – een poging het leven te domineren zodat het je geeft wat je wilt of de ervaring van anderen te controleren zodat zij jouw geven wat je van hen verlangt? Is dat sterkte? Of is sterkte een vermogen iets waar te nemen wat waar is en dat te beantwoorden? Is sterkte het vermogen je leven aan iets te geven dat waar en zuiver is, terwijl anderen bang worden en dekking zoeken? En zijn een helder verstand en een sterke filosofie de ware voorboden voor Kennis of dienen ze als vervanging van Kennis.

Wie anders kan De Weg van Kennis leren dan die persoon die een grote behoefte ervaart – een behoefte die niet door de pleziertjes en de beloningen van de wereld vervult kunnen worden – en wiens besef van de werkelijkheid in voldoende mate verschilt van anderen dat zij de beweging en richting van de wereld voelen ongeacht de vele gelukkige en angstige projecties die mensen maken over hun eigen tijd en over de tijd die komen gaat?

Het Delen van De Weg van Kennis is dus een les in onderscheidingsvermogen voor de gever en een ware confrontatie met de waarheid voor de ontvanger. Nu moet het bij aanvang worden begrepen dat deze Leer niet voor iedereen bedoeld is. Maar wie zal het zeggen? Na het horen hiervan zullen bepaalde mensen zeggen; “Nou, ja, het zal dan wel niet voor mij bedoeld zijn!” Niet iedereen kan hetgeen De Weg van Kennis aanreikt en presenteert doen en beoefenen. Sommigen moeten een andere weg vinden, misschien een gemakkelijkere weg. Anderen gaan een totaal andere weg. Wie anders dan de Ongezienen zullen het zeggen? Sommigen die weglopen voor Kennis zijn bedoeld om studenten van Kennis te worden. Anderen die beweren affiniteit met Kennis te hebben kunnen zelfs niet aan de voorbereiding beginnen. Wie zal het zeggen? Het is beter om hier niet te oordelen. Het is beter om te kijken hoe mensen zich gedragen en hoe ze hun positie in het leven tonen in tegenstelling tot hun gedachten, hun verklaringen of hun positie ten opzichte van anderen.

De gever van De Weg van Kennis moet dus een fundamentele waarheid onder ogen zien, een waarheid die herkent moet worden en waarover diep nagedacht moet worden. Mensen zijn niet wie ze lijken en alleen bij confrontatie met een echte uitdaging en een echte kans in het leven kun je zien wat mensen werkelijk doen. Iedereen wil in overeenstemming met hun waarden en hun normen goed overkomen in de wereld. Iedereen wil laten zien waarin hij/zij werkelijk geloven en wat ze werkelijk waarderen. Maar zijn ze hierdoor zwak of sterk, capabel of incapabel, verantwoordelijk of onverantwoordelijk?

Oordeel niet. Kijk alleen maar en zie. Degenen die met de studie van De Weg van Kennis kunnen beginnen en een begin kunnen maken met het leggen van een basis voor Kennis in hun leven, zullen vroeg of laat naar voren komen, want ze kunnen nergens anders heen. Ze kunnen een andere benadering proberen, die meer overeenkomt met hun ideeën en die gemakkelijker en plezieriger lijkt. Of ze moeten er eerst een lange tijd over nadenken voordat ze hun ware behoeften en hunkeringen aanvaarden.

De situatie wordt zelfs moeilijker door het feit dat mensen eigenlijk denken dat ze op basis van alleen hun wensen kunnen bepalen wat goed voor ze is. Als mensen werkelijk konden bepalen wat goed voor ze is, dan zou je niet de mate van vergissingen zien die op dit moment voorkomen in de wereld. Dus of mensen weten helemaal niet wat goed voor ze is of ze hebben andere maatstaven nodig. Ze hebben een Grotere Kracht binnenin zichzelf nodig.

Wees niet geschokt of beschaamd als anderen jouw geschenk afwijzen of ontkennen. Begrijp wat je ze werkelijk biedt. Je biedt ze de ultieme uitdaging. Je biedt ze een confrontatie met zichzelf. Je biedt ze een methode waardoor ze volledig eerlijk met zichzelf kunnen worden en waardoor ze de mate van hun eerdere oneerlijkheid kunnen beseffen. Je geeft ze een middel om hun leven te veranderen of te vernieuwen en het leven dat ze tot nu toe hebben opgebouwd gedeeltelijk of volledig achter zich te laten. Je geeft ze een middel dat hun veronderstellingen en idealen in twijfel zal trekken teneinde hen tot de ware basis van waarheid in zichzelf te brengen.

Dus als ze met onrust, weerstand of achterdocht reageren, neem dat dan niet persoonlijk op. Houdt voor ogen wat je ze biedt. Ze reageren op wat je ze biedt, niet op jou. Misschien zijn ze kritisch en denken ze dat je geen held of heldin bent en dat alleen een held of heldin iets van ware verdienste en waarde kan bieden. Na het volgen van lezing hoor je mensen zeggen; “Nou, de spreker was niet echt goed!” of “Ik vond dit wat hij zei goed, maar dat niet.” Als mensen zo praten kun je je afvragen of ze überhaupt iets gehoord hebben, of ze überhaupt iets gevoeld hebben.

Als een bijdrager van Kennis zul je worden getaxeerd en beoordeelt, maar er wordt niet van je verwacht dat je een held of heldin bent. Er wordt niet van je verwacht dat je alles perfect verwoordt, perfect presenteert of dat je zelf vlekkeloos bent. Alles wat van je verwacht wordt is dat je iets dat groter is beantwoord, dat je herkent dat dat belangrijk is, zelfs als je niet kunt begrijpen wat dat betekent en dat je bereidt bent dit met anderen te delen.

Door op dit aanbod te reageren laten mensen meer over zichzelf zien dan over jou. Maar het is belangrijk om ze niet te veroordelen, want hoe kan jij ze beoordelen als je niet weet wat ze doorgemaakt hebben of waar ze zich bevinden in hun eigen leven en ontwikkeling en hoe dichtbij of hoe ver verwijdert ze van Kennis zijn? Dat weet je niet. Als je dat niet weet, moet je niet proberen een afweging te maken. Je zult jezelf wat wijsmaken en teleurgesteld worden als je dat wel doet, want de persoon waarvan je dacht dat die zo geïnteresseerd was en klaar voor iets echts, schrikt terug als de ware kans komt, reageert niet en hoort of voelt het aanbod niet dat wordt gemaakt. En toch kan iemand anders die niet overdreven geïnteresseerd lijkt te zijn om De Weg van Kennis te leren kan simpelweg beginnen en ermee doorgaan. En jij valt terug op jezelf en je zegt; “Nou, hoe merkwaardig! Deze persoon leek zo geknipt hiervoor, maar hij kon het niet! En die ander begon gewoon zonder een aansporing van mij.”

Het presenteren van De Weg van Kennis zal je waardevolle lessen in onderscheidingsvermogen en discretie leren. Het zal je tonen dat als je iets van werkelijke waarde en verdienste presenteert, mensen op een van de drie manieren zullen reageren. En hun reactie zal meer over hun vertellen dan je misschien voorheen kon zien. Misschien bied je ze het juiste op het verkeerde moment, of bied je hen het verkeerde op het juiste moment. Als je ze het juiste biedt op het juiste moment, dan is er onmiddellijk een klik. Als je het juiste op het verkeerde moment biedt, zal de verbinding later tot stand komen. Als je ze het verkeerde biedt op het juiste moment, nou dan heb je ze simpelweg de kans niet geboden die ze nodig hebben. Maar hoe kun je weten welke kansen ze werkelijk nodig hebben, tenzij je hun leven vanaf het eerste moment hebt gevolgd? Dat is niet zo, dus maak deze afweging niet. Geef het geschenk en laat hen die er klaar voor zijn beginnen. En zij die er niet klaar voor zijn kunnen zonder veroordeling hun weg vervolgen. Je weet niet waarom ze er niet klaar voor zijn.

De Schepper biedt De Weg van Kennis aan iedereen aan, in een of andere vorm. Enkelen zijn er klaar voor en de meesten zullen niet reageren. Wij kunnen je verzekeren dat de Schepper zich om hen geen zorgen maakt. Iedereen zal uiteindelijk reageren, maar het kan uiteindelijk een lange, lange tijd duren. Uiteindelijk zal iedereen zichzelf onder ogen zien, maar dat kan ver weg zijn. Ondertussen draait de aarde in snel tempo verder. Mogendheden uit de Grotere Gemeenschap zijn in de wereld. De mensheid wordt geconfronteerd met wereldomvattende problemen. En mensen zijn stuurloos, verdwaalt in hun eigen geest.

Wie kan een roeping als deze beantwoorden? Wie kan de behoeften en de eisen onder ogen zien van een leven met Kennis? Als de meeste mensen vanaf het begin zouden weten waarmee ze geconfronteerd worden, zouden ze zeggen; “O, ik doe hieraan niet mee.” Maar dat doen ze wel. Ze hebben dat nodig. Het is volmaakt geschikt om hen hun kracht te tonen door een beroep te doen op hun kracht. Het zal hun toewijding tonen door een beroep te doen op hun toewijding. Het zal hun zelfvertrouwen tonen door een beroep te doen op hun zelfvertrouwen. Het zal hun vermogen tonen om effectief met anderen te participeren door een beroep te doen op dit vermogen. Slechts een methode die een beroep doet op de Grotere Kracht binnenin jou zal je die kracht teruggeven.

Daarom is het dwaas om te proberen de gemakkelijke weg te vinden, de comfortabele weg, de gelukkige weg, de weg die erg aangenaam is of de weg die je geen zorgen bezorgd of je niet verontrust. Als je kon beseffen wat de wereld nodig heeft van jou en waar de wereld zich in zijn ontwikkeling bevindt en als je de volledige omvang van je eigen behoefte kon zien, zou je beseffen hoe belangrijk dit is, hoe sterk je moet worden, hoe verenigd je in jezelf moet worden en hoe innig en verbonden je moet worden met de cruciale mensen in je leven. Je zou dit verwelkomen omdat je de waarde zou inzien en je zou zien hoe noodzakelijk dit is. Je zou zien hoe zwak de mensheid is en hoe dit de toekomst en het welzijn van de mensheid op het spel zou zetten, niet slechts in termen van haar leven in de wereld maar in termen van haar interactie met de Grotere Gemeenschap. De Grotere Gemeenschap zal vertegenwoordigd worden door sterk geconcentreerde en verenigde groepen individuen die met een verenigde en geconcentreerde geest kunnen denken, wiens superioriteit zich niet slechts in de technologie bevindt, maar in de kracht van het denken en de vastberadenheid.

Mensen willen het gevoel hebben dat er niets gebeurt. Ze willen zichzelf vertroosting en geruststelling geven. Ze willen hun innerlijk ongemak compenseren, wat in feite Kennis is die hen roept. Ze willen liever vandaag en morgen gelukkig zijn en dus zijn ze opzoek naar om het even welk bedwelmend middel dat hen ideologie of geruststelling zal geven wat ze verlangen omdat ze niet willen weten. Ze willen niet zien. En ze willen niet in actie komen. Als gevolg zullen ze de slachtoffers van de toekomst zijn en niet de contribuanten van de toekomst, want het leven zal ze overvallen en ze zullen niet voorbereidt zijn. En ze zullen verbitterd en haatdragend zijn dat hun leven zich ontwikkelde zoals het deed want ze dachten dat het anders had moeten zijn.

Maar heeft het leven hen verraden of hebben zij het leven verraden? Heeft het leven zich tegen hen gekeerd in tegenspoed of zijn ze gewoon niet in staat geweest erop te reageren? Het leven gaat verder. De mensheid heeft een bestemming en een evolutie. De wereld vermengt zich nu met de Grotere Gemeenschap. Het leven wacht niet tot mensen een besluit nemen. Het gaat verder. De Grotere Gemeenschap wacht niet tot mensen een besluit nemen. Ze grijpt in. De natuurlijke fysieke wereld wacht niet tot de mensheid een besluit neemt. Ze ondergaat een diepgaande verandering.

Als je begint te ontwaken, dan is een van de eerste dingen die je je realiseert tijdens het ontwaken je dilemma. Het is niet noodzakelijkerwijs een gelukkig ontwaken. Ja, het is een grote opluchting om eindelijk te voelen wat je werkelijk voelt en te weten wat je werkelijk weet. Wat je echter in het begin ziet, is je dilemma en je zegt; “O nee! O mijn God!” Je voelt het en je weet het en het is krachtig. En je stelt jezelf de vraag; “Ben ik gewoon negatief? Ben ik gewoon angstig? Of is het werkelijk zo?” Het is werkelijk zo.

Als je een aantal jaren jouw rekeningen vergeten bent te betalen en je je opeens herinnert dat je jouw rekeningen moet betalen, zal het een zootje zijn! De mensheid heeft lange tijd niet gereageerd. Als de mensheid beseft dat ze moet reageren, zal het een zootje zijn. Je zult niet de luxe hebben om op je kont te zitten en na te denken over wat er moet gebeuren. Je zult iets moeten doen. Je zult tot handelen aangezet worden. Je zult opnieuw je levensplichten moeten vervullen. Dat is goed voor jou en goed voor het leven. En het is noodzakelijk voor de toekomst van de mensheid.

Als je De Weg van Kennis deelt met anderen, zelfs als je niet meer zegt dan; “Lees dit” of “Denk over dit idee na”, daag je hen uit om te ontwaken, wat op zichzelf een moeilijk proces is. Je daagt ze uit om de last van klaarblijkelijk eindeloos dromen en speculeren af te werpen en te ontwaken in een situatie waarin grote wanorde heerst in de wereld en eveneens veel lijden. Je vraagt ze dit te doen als je De Weg van Kennis presenteert. Je geeft ze de grootste uitdaging en je geeft ze het ultieme geschenk.

Begrijp je, het Plan van de Schepper roept mensen op om elkaar bewust te maken. Nu moeten enkele mensen ontwaakt worden door de Ongezienen om het proces te starten en gaande te houden, want mensen blijven opnieuw in slaap vallen. Iemand moet de bel blijven luiden! Iemand moet de lichten aan blijven maken en de schermen oprollen. Het is als wakker worden in de morgen en o, je bent zo moe. En je maakt een oog open en zegt; “Nee, vergeet het maar!”

Eenvoudig door iemand aan te bieden om iets te lezen of na te denken over een idee dat gerelateerd is aan De Weg van Kennis, om iemand deze tekst te laten zien en met hem onze woorden te delen, die ook voor hem zijn, geef je hem de ultieme uitdaging en het ultieme geschenk. Maar denk niet dat de Engelen hem op de een of andere manier uit zijn slaperigheid wakker zullen maken. Er zijn mensen nodig om mensen wakker te maken. Er zijn mensen nodig om mensen te inspireren. Er zijn mensen nodig om mensen aan te moedigen. Er zijn mensen nodig om mensen uit te dagen. Er zijn mensen nodig om mensen te steunen.

Nogmaals, dit is geen spirituele bijstand. Het leven is geen grote bijstandslijn, waar dispensaties vanuit de Hemel worden uitgedeeld. De dispensatie uit de Hemel heb je al gekregen, want jullie hebben allemaal Kennis. Zij wacht op jou. Ze doet een beroep op jou. Zij zal je vragen om aan anderen te geven. En je zult je eigen bewustwording met anderen delen en je zult anderen de kans bieden om te bestuderen wat jij bestudeert en na te denken over waar jij over nadenkt. Mensen zullen jou hier tonen hoe zij op dit moment werkelijk zijn, maar jij moet weten dat je ze niet kunt veroordelen, want vandaag zeggen ze misschien; “Nee, nooit! Onmogelijk! Ik zou nooit zoiets doen als iets als dit bestuderen.” Maar toch na een week, een maand of een jaar vanaf nu komen ze misschien terug en zeggen; “Weet je, die dingen die je mij vertelde, ik heb erover nagedacht. Ik denk dat ze erg belangrijk voor me kunnen zijn.” En anderen zeggen dan misschien; “Maar natuurlijk! Dit is Heilig. Dit is spiritueel. Dit is prachtig. Ik hou hiervan!” Maar ze houden het als student geen week vol. Ze kunnen zelfs niet beginnen. Ze zijn alweer met het volgende bezig. Ze kunnen zich niet geven. Ze kunnen zich niet inzetten.

Als mensen zich tegen De Weg van Kennis verzetten kunnen ze zich niet ervan verwijderen want ze worden erdoor aangetrokken. Maar ze kunnen zich er ook niet aan wijden, dus rest hun nog maar een alternatief, dat is ertegen vechten. Dit is vreemd, want als het voor hen niet zou kloppen, zouden ze er gewoon van kunnen weglopen. Maar ze kunnen niet weglopen. Ze willen hem en ze willen hem niet. Ze worden er naartoe getrokken, maar ze gunnen het zichzelf niet. Ze hebben hem nodig, maar ze willen hem niet nodig hebben. Ze willen zich niet mee bezig houden met wat het betekent. Het betekent dat ze voor een bepaald doel hier naartoe gezonden zijn, dit doel doet een beroep op hen en ze moeten het beantwoorden.

Sommige mensen behandelen het leven alsof het een vakantie is. Willen ze een bericht van thuis ontvangen dat zegt dat het tijd is weer aan het werk te gaan? Het is tijd aan het werk te gaan waar je bent. Sommige mensen denken dat hun relatie met de Schepper in principe een bijstandssituatie is. Willen ze dat hun bijstandscheque geweigerd wordt en ze in plaats daarvan een werkopdracht toegestuurd krijgen? En die mensen die verlangen naar contact met de Ongezienen en die denken dat het hun recht en privilege is om een audiëntie met de engelen van de Schepper te hebben, hoe zullen zij reageren als ze gewoon een werkoproep ontvangen? Wat zullen zij doen als ze op een dag een bericht ontvangen dat zegt; “Je bent klaar. Het is nu tijd aan het werk te gaan,” terwijl ze hoopten op een mooie en extatische wisselwerking en intermezzo met de Spirituele Aanwezigheid van het leven. En wat ze krijgen is een werkopdracht! Ze worden opgeroepen door God! Ze worden uit hun gefrustreerd persoonlijke leven geroepen, waaraan ze proberen te wennen en ze moeten iets gaan doen dat compleet anders is.

Mensen bidden voor vrede en helderheid. Ze bidden voor begeleiding en betekenis. En als dat komt, wie wil het dan? Als je in de kuil zit waar je ingevallen bent en alles is donker en omsluit je en je bid en je hebt visioenen van zaligverklaring en engelenkrachten en prachtige ervaringen en wat je als reactie krijgt is een ladder, wat is wat je nodig hebt, kunt je dan beseffen dat dat het antwoord is? Zie je het verschil tussen wat je wilt en wat je nodig hebt? Hiervoor is eerlijkheid nodig. Het ligt zo voor de hand, maar wie kan dat zien? Het is zo zuiver, maar wie kan dat waarderen? Het is zo werkelijk, maar wie kan dat aanraken?

Zelfs zij die denken dat ze zover zouden kunnen zijn om zichzelf in dienst te stellen van het leven en van de mensheid, hoe weten zij dat ze de taak aankunnen? Daarom dient iedereen een fundament te leggen. Als je geen fundament kunt leggen, kun je de missie niet krijgen. Het fundament leggen is niet gewoon lijden, in de war en gefrustreerd zijn en met jezelf worstelen. Dat is gewoon in de war zijn en met jezelf worstelen. Kun je een fundament leggen? Iedereen moet een fundament leggen. Dit ligt zo voor de hand, want je kunt met je huidige geestesgesteldheid en in je huidige situatie geen groter leven aannemen. Je kunt geen grote structuur op een zwak fundament plaatsen. Je kunt geen grote dingen aan iemand geven die ze niet kan ervaren, ze niet kan dragen, niet trouw aan ze kan blijven en ze niet kan beschermen.

Mensen denken dat ze sterker zijn dan ze zijn of zwakker dan ze zijn. Wie weet werkelijk waar hij/zij op het moment staan totdat hen iets wordt gegeven dat belangrijk is, totdat een belangrijke uitdaging of kans hun kant opkomt en hen toont waar zij werkelijk staan en hun werkelijke kracht en hun werkelijke zwakte in dat moment blootlegt? Veel mensen willen niet weten hoe zwak ze zijn en dus vermijden ze de confrontatie volledig. Anderen willen te weten komen hoe sterk ze werkelijk zijn en dus gaan ze de uitdaging aan.

Het leven in de wereld is veranderd, de mensheid heeft echter niet gereageerd. De situatie is kritiek geworden en toch doen mensen alsof er buiten hun persoonlijke interesses niets is gebeurd. En wat maakt het uit zolang ze hun werk hebben en de vrijheid hebben om hun plezierige hobby’s uit te oefenen? Als mensen op deze manier denken koersen ze af op een catastrofe. Ze zien de vroege waarschuwing seinen van wat er aankomt niet. Ze voelen de geneigdheid en de signalen van Kennis niet. Ze reageren niet op zichzelf en op de wereld en ze denken dat hun onbehaaglijk gevoel gewoon een psychologisch probleem is. Ze ijsberen s ’nachts en kunnen niet goed slapen. Ze zijn ongerust en denken; “Nou ja, dit is gewoon mijn psychologisch probleem.” En zelfs in zoverre ze hun reactie op dit bewegen van de wereld kunnen ervaren, interpreteren ze die verkeerd.

Om iemand wakker te maken die met zacht porren niet wakker wil worden heb je bijzonder sterke medicijnen nodig. Hij/zij hoorde een uur geleden het alarm niet afgaan. Ze zijn te druk met hun dromen. Wat moet er gebeuren om iemand wakker te maken als het huis in brand staat? Je gebruikt een emmer koud water als niet anders werkt want je wilt hem/haar wekken. Ze dromen verder en het huis staat in brand. En ze behandelen je wekken als een inbreuk totdat ze zich bewust worden van de ernst van de situatie. Dan kijkt hij/zij je aan en zegt; “Ik ben je mijn leven schuldig!”

Als een persoon die De Weg van Kennis presenteert maak je hen wakker door een aspect van de boodschap te delen. En als ze luisteren, vertel je ze meer zonder dat je probeert hen te overtuigen. Of ze horen je of ze horen je niet. Als ze jou niet kunnen horen maakt het niet uit hoe briljant of lief je woorden zijn. Ze behandelen ze gewoon als vermaak. Als ze niet willen zien en niet willen voelen en niet willen weten, wat doe je dan als het huis in brand staat?

In de huidige wereld brandt het huis langzaam. Misschien kun je de rook ruiken. Misschien kun je de ellende in de huidige wereld voelen. Veel van wat je verontrust heeft niets te maken met je psychologie. Veel van wat je dwars zit heeft niets met je persoonlijke problemen te maken. Dit wil niet zeggen dat alles wat je dwars zit niets te maken heeft met je persoonlijke problemen, maar vaak raak je verstoord door redenen die je niet begrijpt. Misschien heb je geen associaties bij je gevoelens. Je voelt je gewoon rusteloos of geagiteerd.

Nogmaals, je bent al verbonden met het leven. Voor de storm veranderen de dieren hun gedrag. Ze weten dat er iets staat te gebeuren. Ze lezen het weerbericht niet. Ze weten dat er iets aan de hand is. Over het hele land heerst een grote stilte. Is het kleine vogeltje of het kleine muisje of het kleine konijntje intelligenter dan de mens met zijn groot intellect en zijn fantastische ideeën? Je zou zeggen nee, de dieren zijn niet intelligenter. Maar je moet toegeven dat ze ontvankelijker zijn.

In de Grotere Gemeenschap wordt intelligentie op deze manier gemeten: Zij is de wens en het vermogen om zich aan te passen aan en te reageren op het leven. Nu, met deze definitie van intelligentie ziet het er niet naar uit dat de mensheid er goed voorstaat. Nieuwe apparaatjes en speeltjes creëren om mee te spelen vertegenwoordigt geen intelligentie als je niet reageert op de leefomgeving en op de diepere neigingen. De geest werkt niet in dienst van de Spirit als zij niet kan reageren op het lichaam – ofwel je persoonlijk lichaam of het lichaam van de natuur. En welke waarde schuilt er in een prachtige filosofie als je de beweging van je eigen leven niet kunt voelen. Als de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap wordt aangeboden, welke waarde hebben prachtige spirituele ideeën, overtuigingen en veronderstellingen dan als je de kans om je voor te bereiden volledig misloopt.

Mensen denken dat spiritueel ontwaken allemaal gelukzaligheid en geluk is. Zeker, het gaat gepaard met grote opluchting. Zeker, het is een grote thuiskomst. Maar dan begin je het dilemma te ervaren waar jij en de wereld zich in bevinden. En hoewel het niet waarschijnlijk is dat je in paniek raakt of doodsbang wordt, zal je al snel aan het werk gaan en je zult continu werken.

Voor mensen is het nu erg aan de late kant. Er is geen tijd te verliezen. Want zij die echt bezig zijn met hun dienstbaarheid aan de wereld, die reeds het benodigde fundament gelegd hebben om belangrijk werk te doen, zij kunnen geen lange vakanties nemen. Zij gunnen zichzelf geen grote onderbrekingen. Ze moeten aan het werk en werken consequent. Ze houden niet ieder jaar hun gegarandeerde vakantie. Ze weten dat ze bevoorrecht zijn om het ware werk te doen. Ze weten dat hun tijd en energie extreem waardevol zijn. Ze weten dat hun talenten en vermogens, hoe beperkt ook, echte dienstbaarheid en waarde bezitten. Ze weten dat anderen binnen hun gemeenschap op hen aangewezen zijn. Ze weten dat de wereld op hen aangewezen is en hun Spirituele Familie afhankelijk van hen is. Je zult niet zien dat deze individuen zichzelf het soort privileges en respijt van het leven geven zoals anderen dat zo moeiteloos doen.

Als je je bewust wordt, word je je bewust van de wereld en je wordt je bewust van jezelf – De schoonheid en pracht van de wereld en van jezelf en de vreselijke ellende in de wereld en in jezelf. Je ervaart de intensivering op alle gebieden. Je wordt je niet gewoon bewust van het goede en doof voor wat niet goed is. De verwachtingen van mensen van een spiritueel leven zijn zo ver verwijderd van de werkelijkheid van een spiritueel leven dat dit velen zelfs ervan weerhoudt om met de voorbereiding te beginnen. Ze stellen zich liever tevreden met hun gelukkige veronderstellingen dan de werkelijkheid van de situatie achterhalen. Ze willen niet denken dat de wereld niet zo mooi is, want dit betekent dat ze iets moeten doen. Ze zullen moeten reageren. Ze hebben liever gelukkigere gedachten en denken; “Nou, God zorgt overal voor. Ik geef alles over aan de Heilige Geest.” In werkelijkheid kijkt God naar jou en zegt; “Jij wordt verondersteld om zorg te dragen voor zaken daar beneden,” en de Heilige Geest weet dit en is hier om je in staat te stellen dit te doen. Waarom begrijpen mensen Gods werk en aanwezigheid in de wereld niet? Het grote verschil tussen Gods benadering en de verwachtingen van mensen is hier deels verantwoordelijk voor.

Veel mensen denken dat spiritualiteit lijkt op ijs en koekjes; allemaal geluk en ontlasting. De hele weg grazige weiden! De hemel op aarde! Laten we allemaal naar het strand gaan, het spirituele strand! En wij zullen de wereld en haar duisternis, haar pijn en haar tragedie proberen te vergeven en vergeten. En wij zullen proberen deze dingen over het hoofd te zien om een gelukkigere wereld te zien – de wereld die wij willen zien, de gelukkige wereld, de wereld die een strand is, een spiritueel strand waar de engelen om ons heen dansen en wij niet langer dit ongemak, deze innerlijke rusteloosheid zullen voelen. We zullen ons ware doel vinden en we zullen gelukzalig en wonderschoon zijn en we zullen allemaal hier in de grazige weiden samenkomen en we zullen allemaal heel gelukkig zijn.

Kun je het contrast zien? Kun je het verschil zien tussen wat mensen willen en wat mensen weten? Kun je het verschil zien tussen wat mensen over de wereld geloven en wat de wereld werkelijk is? De schoonheid in de wereld wordt ontkend, maar de ellende wordt ook ontkend. Mensen kijken naar de grote problemen in de wereld, en zeggen; “Dit is verschrikkelijk! Iemand moet hier iets aan doen! De regering zou hier iets aan moeten doen! Persoonlijk voelen ze zich niet verantwoordelijk. Ze zeggen niet; “Nou, wat zal ik hieraan doen?” Het is iemand anders zijn probleem. Het is Gods probleem. “Nou, Gos is almachtig. God zal hier zorg voor dragen. Waarschijnlijk zal op het laatste moment als alles in lijkt te storten iets gebeuren en alle zal goedkomen. Alle problemen zullen verdwijnen. “Deze gedachten lijden tot catastrofe, zowel in de persoon, want hun hart wordt ontkend als in de wereld want de mensheid wordt ontkend.

Uiteindelijk, als je een fundament legt en De Weg van Kennis leert, zal je een Grotere Gemeenschapsperspectief over de wereld verwerven, wat het vermogen is om de wereld van buiten naar binnen te bekijken, in tegenstelling tot gewoon van binnen naar buiten te kijken. Je zult zien dat de wereld waarin je leeft een zeer speciale wereld in het universum is en dat je hier een waar pakhuis van biologische weelde hebt en dat er in de Grotere Gemeenschap niet veel plaatsen zijn die zo weelderig geschapen zijn als deze wereld. En toch weet de mensheid niet wat ze heeft. Ze zit op waardevol vastgoed – vastgoed dat anderen in de Grotere Gemeenschap met zekerheid zelf willen hebben. Misschien, als jullie wijze beheerders van de wereld zouden zijn, zouden ze jullie beheer respecteren, maar jullie beheer werd niet geaccepteerd en het wordt met zekerheid niet erg goed gevoerd. Dus, wie in de Grotere Gemeenschap zal vinden dat jullie welzijn een prioriteit is, als je juist die wereld verspilt waarin je leeft, die als een groot goed voor de gehele Grotere Gemeenschap wordt gezien?

Met een Grotere Gemeenschapsperspectief ben je in staat je situatie niet met boosheid en veroordeling te zien, maar met helderheid en perspectief. Je zult de voordelen en de tekortkomingen van de mensheid kunnen beoordelen in het licht van de Grotere Gemeenschap. De mensheid heeft zichzelf nooit vergeleken met ander intelligent leven, dus weet zij niet hoe sterk of zwak ze werkelijk is. De verschillen tussen mensen zijn niet zo groot en gezien van buitenaf lijken alle mensen trouwens op elkaar. Sommigen zijn wijs, vele niet. Maar de verschillen tussen mensen zijn niet zo groot als de verschillen tussen jullie en andere rassen in de Grotere Gemeenschap, die een breed gamma aan intelligent leven vertegenwoordigd breder zelfs dan je je voor kunt stellen.

Wij kunnen jullie verzekeren dat zij, hoewel vreemd voor jullie wereld, jullie manier van doen en jullie gewoonten, jullie hachelijke situatie helderder zien dan jullie. Die individuen onder de mensheid die in deze tijd het probleem zien moeten sterk worden met Kennis, niet slechts vanwege de grootte van de betreffende problemen en hoeveel energie nodig zal zijn om ze op te lossen, maar ook vanwege de ambivalentie en onverschilligheid die mensen te berde brengen over hun eigen omstandigheden. Mensen hebben alleen collectieve motivatie getoond als problemen opgelost moesten worden in crisissituaties. Als je huis in brand staat, jazeker, dan zal iedereen meehelpen. Maar dan is het te laat. Tegen die tijd zal het op wereldschaal te laat zijn. Denk je dat je op het laatste moment samen gaat werken? Dit is niet zoals je verslapen en laat in de morgen opstaan en toch op de een of andere manier alles bij elkaar raapt om tijdig op je werk te komen. Die last minute benadering zal hier niet werken.

Veel mensen die nu in de wereld zijn voelen zich rusteloos. Ze voelen de wereld onder hun voeten bewegen. Misschien denken ze dat het een economische verandering of een politieke verandering is. Sommigen denken dat het een spirituele verandering is. Het betekend dat jullie je klaarmaken voor de Gouden Eeuw van Verlichting! Anderen denken dat de wereld ondersteboven zal keren. Ze denken dat wat er gebeurt iets fysieks is. En mensen interpreteren de beweging die ze voelen op vele, vele andere manieren. Ze voelen haar, maar hoe kunnen ze zien wat zij is? Ze weten dat er iets gebeurt, maar hoe kunnen ze bepalen wat dat is? Dus het probleem wordt gevoeld, maar het wordt geëvalueerd overeenkomstig ieders dwangvoorstellingen en vaste overtuigingen. Sommigen zien een vreselijke catastrofe. Anderen zien de dageraad van een hemels tijdperk. Anderen zien een nieuwe politieke wereldorde of een nieuwe financiële wereldorde. En vele anderen hebben helemaal geen idee.

Het belangrijke punt is hier dat mensen voelen dat iets gebeurt. Ze moeten echter een fundament in Kennis opbouwen om dit werkelijk te kunnen begrijpen, want het moet gekend worden. Anders projecteer je gewoon jouw ideeën erover. Als je gelooft dat de wereld een spirituele verlichting nabij is, nou, dan zul je gewoonweg het bewijs zien dat dit het geval is. Als je gelooft dat de buitenaardse mogendheden op de wereld gaan landen en op de een of andere manier de mensheid redden uit haar zeer benarde situatie en ons leren hoe we in vrede moeten leven, nou, je zult denken dat alles dat vertegenwoordigt. Als je denkt dat de hele mensheid sowieso naar de verdoemenis gaat, zul je het bewijs daarvan zien. Geen van deze interpretaties vertegenwoordigen echter Kennis.

Een grote gebeurtenis vindt plaats in de Grotere Gemeenschap en iemand op planeet aarde trilt. Een grote gebeurtenis vindt plaats en iemand kan s’nachts niet slapen en weet niet waarom. Op een dag word je wakker en ben je erg bang en dat is onzinnig want er is geen rede voor. Je bent verbonden met de wereld. Je bent verbonden met het leven. Je bent verbonden met wat er in de Grotere Gemeenschap gebeurt. Je bent verbonden met wat er in jouw wereld gebeurt. Je bent verbonden met wat er in je familie gebeurt. En je bent verbonden met wat er gebeurt in die individuen die je nog moet ontmoeten en die jouw Spirituele Familie vertegenwoordigen in de wereld. Je bent reeds inbegrepen, dus wat is verlichting anders dan gewoon de werkelijkheid van je leven te aanvaarden en een beroep doen op de Grotere Kracht inherent in jou, die je in staat stelt dit te doen? Er bestaat geen wegdrijven in wolken met de engelen.

De wereld is op dit moment als een langzaam brandend schip. Mensen willen van het schip af komen, maar jij bent hier naartoe gezonden om het schip te helpen. Als je vroegtijdig terugkeert naar je Spirituele Familie en zij zeggen; “Wat doe jij hier?” En jij zegt; “O ik ben zo blij dat ik daar uit ben! Het was vreselijk daar beneden!” En zij zeggen; “Wat? Je wordt pas over 20 jaar terugverwacht! Heb je ze de boodschap gegeven?” En jij zegt’ “Welke boodschap?” Dan zul je je het herinneren. Dan herinner je je alles over het klaarmaken om de wereld in te gaan. Dan herinner je je alles en zeg je; “O nee, ik was het helemaal vergeten!”

Nu kijken enkele mensen naar De Weg van Kennis en zeggen; “Nou ja, het is niet liefdevol. Ik zie niets over liefde. Als het niet over liefde gaat, is het niet spiritueel.” Spiritueel zijn gaat overal over. Het gaat over zijn met alles, de waarheid ondersteunen in alles. Het gaat niet over naar het strand gaan en grazige weiden bezoeken en de hele dag gelukkig, gelukkig, gelukkig zijn, zoals een kind dat net op een permanente zomervakantie gestuurd is met een eeuwige onkostenrekening in de Hemel.

De Weg van Kennis gaat niet over vrij zijn van zorgen. Hij gaat over zorgen beantwoorden. Hij gaat over het beantwoorden met Kennis, niet met angst, niet met wanhoop, niet met machteloosheid, maar met Kennis. Je bent toegerust om situaties in de wereld aan te pakken. Je hebt een deel van de voorziening hiervoor met je meegebracht in de wereld. Je bent als een paratroeper. Je bent in de wereld gedropt met je pakket, met alle voorzieningen die je nodig hebt om hier beneden te slagen en de wereld te helpen op een manier waarop jij bedoeld bent de wereld te helpen. Maar wie kan zich herinneren dat hij met een parachute uit de lucht is komen vallen? Opeens werd je in je moeders baarmoeder gepropt en probeer je je eruit te werken. Wie kan zich het parachutedeel herinneren?

De mensen die gelukkig zijn in de wereld zijn de mensen die iets voor de wereld doen dat belangrijk is voor de wereld en zich verbonden hebben met anderen om dit te doen. Zij zijn de gelukkigen. Nee, ze zijn niet hemels onbewust. Nee, ze glimlachen niet de hele dag. Nee, ze hebben niet hun leven lang een theekransje. Ze ervaren een vervulling en een gevoel van doel en bestemming die buiten het bereik van anderen blijft.

Iemand toonde jou De Weg van Kennis. Toon iemand anders De Weg van Kennis. Je kunt niet bepalen hoe ze zullen reageren en hoe ze zullen reageren heeft meer te maken met wat je biedt dan met jezelf, met name als je bescheiden bent in je presentatie en niet probeert iemand te overtuigen of over te halen om je eigen ongemak te compenseren. Geef De Weg van Kennis, want de mensheid moet zich voorbereiden. Mensen moeten teruggaan en ontdekken waar ze hun parachute gelaten hebben. Ze moeten teruggaan en ontdekken waar ze hun rugzak gelaten hebben want die bevatte hun plannen en gegevens. Dit is teruggaan naar Kennis, die al deze dingen in het geheim voor jou bewaard en op jou wacht tot je een voldoende mate van volwassenheid hebt bereikt zodat je dat wat je meegenomen hebt in de wereld kunt waarderen en eren.

Je hebt je persoonlijke tijd in de wereld gehad. Het was prachtig en verschrikkelijk. Het is een vreemde reis geweest, maar het is nu tijd om het echte werk te doen. Denk niet dat je nu al weet wat dit is, want daar ben je nog niet. Zelfs als je ontdekt hebt wat het is, zal het veranderen. Geef jezelf geen verkeerde veronderstellingen, maat neem de stappen naar Kennis. Je legt het fundament en je hebt veel tijd nodig om dat te doen, omdat dit hetgeen is wat jou de kracht, de kameraadschap en de Wijsheid geeft om een man of vrouw van Kennis te zijn in de wereld en een ware vertegenwoordiger van het Goddelijke.

Als je dan terugkeert naar je Spirituele Familie zullen ze naar jou kijken en jij naar hen en je zult zeggen; “Jawel, ik herinner het mij. Ik herinner mij jullie allemaal. Ik was een poosje verdwaald maar ik heb het mij herinnerd.” En zij zullen tegen jou zeggen; “Nou, dat is goed, want wij spraken de hele tijd tegen jou.”