De Pijler van Relaties


The Pillar of Relationships

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 11 oktober 1994
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De eerste te bespreken pijler is de pijler van relaties. Dit is een zeer groot gebied waar je je kunt ontwikkelen, maar het is ook een gebied vol misvattingen, fantasieën en onwaarheden. Het is een gevaarlijk gebied omdat Kennis in mensen nog niet sterk genoeg is om relaties op de juiste manier te kunnen begrijpen en grove en serieuze fouten te vermijden.

Mensen veroorloven zichzelf met relaties te experimenteren voordat ze goed en wel begrijpen wat ze aan het ontwikkelen zijn in het leven. Sommige mensen benaderen intimiteit alsof het een of ander pleziertje of tijdverdrijf is. Het wordt door veel mensen niet opgevat als een serieuze verbintenis met ernstige gevolgen.

Het is belangrijk om bij het begin toe te lichten dat de kwaliteit van relaties die je zult hebben sterk afhankelijk is van je eigen ontwikkeling. Waar je in anderen naar zoekt, waarop je zult reageren, wat je zult waarderen en wat je van jezelf en anderen verlangt binnen de context van een relatie zal veranderen naarmate je je ontwikkelt. Veel relaties waar mensen uit verlangen, hartstocht of behoefte aan beginnen zijn voorbarig, want het is belangrijk om je in het leven te oriënteren voordat je je inlaat of verbindt met anderen.

Het ontwikkelen van de persoon is een belangrijke verrichting binnen de eerste levensfase, maar toch is in jullie maatschappij de sociale structuur niet zo opgezet dat mensen op jonge leeftijd volwassen relaties kunnen hebben. Er is veeleer sprake van een langdurige adolescentie waarin mensen langdurig experimenteren en met elkaar spelen. Als gevolg daarvan is er veel lijden en verlies van energie en vitaliteit bij mensen in de wereld van vandaag.

Wij achten jouw relaties, vooral jouw intieme relaties van het grootste belang. Ze moeten nooit licht opgevat of voor lief genomen worden en jouw beslissingen hebben in dit opzicht verstrekkende gevolgen, want jouw toekomst zal ofwel bestaan uit het oogsten van de beloningen van je juiste beslissingen of uit het herstellen van de schade van je verkeerde beslissingen. En er is veel schade.

Laat ons bij het begin benadrukken dat het in de eerste plaats belangrijk is om je relatie mat Kennis te ontwikkelen. Natuurlijk zal jouw relatie met Kennis gedurende de loop van je leven ontwikkeld worden en we verwachten niet dat je hierin vergevorderd raakt voordat je in contact treedt met anderen. Het is echter belangrijk om tenminste een beginnend contact met de grote intelligentie binnenin je te krijgen, want dat zal je helpen en leren hoe je de realiteit van anderen kunt ervaren en hoe je kunt vaststellen of participatie met hen goed voor je is. Haar intelligentie overtreft verre jouw ideeën, jouw overtuigingen, jouw bekoringen en jouw zorgen. Kennis wordt niet beïnvloed door jouw wensen. Zij raakt niet in de war door jouw verwarring. Zij wordt niet overheerst door jouw verlangens. En ze raakt niet geïntimideerd door jouw zorgen. Zij weet wie je in het leven moet ontmoeten en wat je met hen moet doen. In dit opzicht is zij volstrekt helder, en haar respect voor jou is zo groot dat zij niet met jouw leven zou knoeien door je te laten experimenteren met mensen zodat je je ideeën en je fantasieën uit kunt leven.

Jouw eerste relatie is dus jouw relatie met Kennis. Veel mensen denken dat je eerste relatie de relatie met jezelf is, maar deze bewering is of goed of fout afhankelijk van wat je denkt dat je bent. Beter bekend raken met je persoonlijkheid, je verlangens, je interesses, je bijzondere karaktertrekken, je wensen en je angsten vertegenwoordigt geen relatie met je Ware Zelf. Er is waarde af te leiden uit het inventariseren van deze zaken, maar een bredere basis in jezelf te verwerven is een totaal andere zaak.

Voordat je je met iemand anders verbindt in een huwelijk, in een toegewijde relatie of een andere relatie waaraan je jouw tijd en energie in het leven besteedt, is het van essentieel belang dat je een echt fundament legt in jezelf. Vertrouw je leven pas toe aan anderen als je toegewijd bent aan jouw leven. Besteed je middelen niet aan anderen tot je toegewijd bent aan je middelen. Probeer te voelen waar je naartoe moet voordat je me iemand anders ergens naartoe gaat. Indien je gevoel voor richting sterk is en je daar geduldig bij kunt blijven zal je in een stroomversnelling raken. En nadat je een tijdje onderweg bent zul je het gevoel hebben dat je leven een unieke richting heeft en dat je niet simpelweg ronddwaalt zonder einde in zicht.

Er zijn momenten in het leven, vooral net voor de grote drempels, waarin je een enorme verwarring kunt ervaren. Hier kun je het gevoel hebben dat je door de woestijn zwerft en je zult je tijdelijk verloren voelen. Maar deze ervaringen zijn in werkelijkheid tijdelijk. Om de ware richting in je leven te vinden moet je je voorbereiden in De Weg van Kennis. Onze Les voor jou hier zal deel uitmaken van de hulpbron die je voortdurend kunt aanspreken en gebruiken.

Probeer te voelen wat in jouw leven belangrijk is, niet wat domweg op jouw verlanglijstje staat, of je angstlijstje, maar wat essentieel is. Is er iets in je leven dat je moet doen voordat je sterft? Je moet deze vraag diep naar binnen sturen en verwacht geen direct antwoord. Je moet met deze vraag leven omdat het antwoord een ervaring is. Je moet het antwoord op deze vraag ervaren. Anders is het antwoord slechts weer een idee van de miljoenen ideeën die in je hoofd ronddwarrelen. Je hebt al zoveel antwoorden en die hebben alleen maar bijgedragen aan de last van jouw verwarring.

Leer te leven met je diepste ingevingen. Leer te leven met dat waarvan je weet dat het belangrijk is in jou. Je weet sommige dingen op dit moment. Er is veel dat je niet weet, maar je weet voldoende om te beginnen.

Kennis zal een verkeerde beslissing binnen een relatie niet steunen en Kennis gaat niet met je mee in die relatie. Indien je jezelf te vroeg vastlegt trek je jezelf weg bij Kennis. Je kunt nog steeds naar Kennis terugkeren, maar zij zal niet met je meegaan. Zij zal zwijgen en stil worden, opnieuw geduldig afwachtend terwijl jij weer een lange en riskante fout doorleeft.

Je moet hier bereid zijn te wachten tot dingen duidelijk worden. Er zijn veel bekoringen en mensen kunnen elkaar tegenwoordig gemakkelijker benaderen. Dit is zowel een pluspunt als een groot risico. Het is waar dat je vrijer bent om die mensen te vinden die je in je leven nodig zult hebben. Maar het is ook waar dat je in contact gebracht zult worden met veel andere mensen die deze missie en dit doel niet hebben, die je op een zijspoor kunnen brengen, die je leven kunnen opvullen en die je kunnen wegleiden van de ware richting van jouw bestaan hier. Hoe waar is het dat je het gevoel zult hebben dat je een vreemde voor jezelf bent als je verwikkeld bent in zo’n soort relatie en hoe verder je gaat in zo’n relatie, hoe meer je je vervreemd van jezelf zult voelen. Uiteindelijk zul je op een bepaald moment naar je leven kijken en zeggen; “Dit is voor mij niet het juiste leven.” En dan moet je onder ogen zien dat je op je schreden moet terugkeren en al het gedane terug moet draaien.

Veel van het werk dat mensen doen in hun relaties is herstelwerk, omdat ze in het begin verkeerde beslissingen namen. Herstel verschilt van ontwikkeling. Mensen denken dat herstel ontwikkeling is, maar het verschilt nogal. Bij herstel keer je gewoon terug naar een werkend niveau. Bij ontwikkeling ga je naar een hoger werkend niveau. Bij herstel graaf je jezelf uit een diepe put in de grond en probeer je weer aan de oppervlakte te komen. Bij ontwikkeling verhef je jezelf boven die oppervlakte. Herstel kost behoorlijk wat tijd. Het is anders dan ontwikkeling.

Als je begint met het leggen van een fundament met je relatie met Kennis en geduldig Kennis volgt en de Stappen naar Kennis neemt, zal je terugkeren naar wat van essentieel belang is in je leven. Het is als een thuiskomst in jezelf, maar het gebeurt niet allemaal in één keer. Het gaat langzaam en geleidelijk, maar iedere stap geeft je de basis voor onderscheidingsvermogen in relaties. Hier kun je weten met wie je moet zijn, want je weet wie je bent en waar je mee bezig bent. Hier kun je onverenigbaarheid van meet af aan herkennen en hoef je je niet zomaar te laten laten leiden of overvallen door fantasie of verlangen naar anderen. Hier kun je jezelf inhouden omdat je geleerd hebt jezelf in te houden. Hier ga je voorzichtiger te werk door te leren over de aard en werkelijkheid van de ander en een idee te krijgen van de richting waarin de ander in zijn leven gaat voordat je intiem met hem/haar wordt of je jouw energie aan hem/haar besteedt.

Hoe verder je je ontwikkeld hebt in De Weg van Kennis en hoe sterker je fundament in De Weg van Kennis is, hoe completer jouw relaties met anderen zullen zijn en hoe duidelijker en groter de criteria zijn om te bepalen met wie je moet zijn en hoe je met hen moet zijn. Dit is een natuurlijk gevolg van vorderen in De Weg van Kennis en dit maakt een essentieel deel uit van het leven van De Weg. Maar als Kennis niet in jouw relaties ingebracht kan worden of in jouw beslissingen over relaties, dan blijft Kennis slechts een potentieel binnenin jou.

Het gebied van relaties is voor veel mensen het moeilijkst om duidelijkheid en zekerheid te ervaren omdat het een gebied is dat zo vol zit met fantasie. Mensen proberen hier hun gevoel van onzekerheid te compenseren door partnerschappen met anderen aan te gaan. Als gevolg daarvan vormen ze relaties die gebaseerd zijn op zwakheid en niet op kracht. Dit zijn relaties die gebaseerd zijn op ideeën in plaats van op echte ervaring. Het zijn relaties over het samen hebben van fantasieën, in plaats van gezamenlijk iets belangrijks te doen in de wereld.

Naarmate je vordert in De Weg van Kennis zul je gaan begrijpen dat wat je samen kunt doen het belangrijkste is. Kun je samen participeren? Kun je samen dingen bereiken? Kun je samen een leven delen? Kun je samenwerken? Ben je vrij en gestimuleerd om terug te keren naar Kennis in aanwezigheid van die persoon? Of ben je bang, bang dat je iets zult ontdekken wat je niet wilt horen of weten? Heet je de waarheid welkom of leef je in angst voor haar? Is de waarheid je vriend in deze relatie of bedreigt ze wat je samen hebt opgebouwd?

Bouw je fundament en je relatie op met Kennis. Terwijl je in dit proces iedere stap zet en geduldig participeert in dit belangrijk proces, vermindert de kans dat je een ernstige fout maakt. Uiteindelijk zul je jezelf niet toestaan een fout te maken, ongeacht de bekoring of de ogenschijnlijke beloningen of voordelen. Hoewel anderen hun leven weggeven voor liefde of geld ben jij tot geen van beide in staat.

Misschien bevind jij je nog niet in dit stadium, maar je kunt dit stadium bereiken. Je moet er eerst je fundament voor leggen. Je moet van binnen groot zijn. Met groot bedoelen we leeg en open, in staat om de waarheid in een groot aantal situaties onder ogen te zien en te herkennen, in staat om anderen te zien zonder hen te veroordelen, in staat om de richting in andermans leven te onderscheiden alsmede je eigen richting.

Kennis zal je niet geven wat je wilt maar zal je geven wat je nodig hebt en waar je naar verlangt. Behoeften en wensen zijn tijdelijk – zo veranderlijk, zo beïnvloed door de wereld. De vlammen van je passies en verlangens kunnen heet of koud zijn, afhankelijk van wat jou stimuleert en hoe veilig je je van binnen voelt. Kennis word niet beheerst door zulke emoties en je kunt haar niet dwingen een relatie aan te knopen die jij zou willen. Want als je kiest zonder Kennis zal Kennis jou niet volgen. Misschien geloof je heilig dat je het juiste doet. Je zou zelfs heilig kunnen geloven dat je de juiste beslissing neemt. Maar indien Kennis niet met je meegaat heb je geen stabiliteit en geen zekerheid bij wat je doet.

Zoals je kunt zien moet je zeer nuchter zijn over je omgang met anderen. Je hebt slechts een bepaalde hoeveelheid tijd en energie om in de wereld te zijn. Jouw mentale en fysieke middelen zijn beperkt en waardevol. Waar ze toegepast worden en waaraan ze besteed worden zal de uitkomst van je leven bepalen.

Leer leven met wat je weet. Breng jezelf naar jouw diepere neigingen, herken ze niet alleen maar kijk waar ze je naartoe leiden en bij wie je terecht komt en wat ze je onderweg leren. Wees geduldig. Laat je niet door je emoties meeslepen, want de werking van het hart valt buiten de emoties die je van dag tot dag en van moment tot moment voelt. Ze vertegenwoordigt de grote onderstroom. Zoals de grote onderstromen die de wateren in de oceanen van deze wereld bewegen, bewegen ze de richting van je leven. Maar net als de grote onderstromen van de oceanen kunnen ze niet gezien of herkend worden vanaf de oppervlakte van het water. Als je aan de oppervlakte van je geest leeft zul je heen en weer geslingerd worden door deze of gene gedachte en andermans gedachtes. Je zult beheerst worden door het mentale leefmilieu waarin je leeft.

Kom daarom in de eerste plaats naar jouw relatie met Kennis. Dit is jouw fundament. Dit is het fundament van alle relaties die je met anderen aangaat. Dit zal het fundament zijn voor ware toewijding, ware verenigbaarheid en ware harmonie. Leg dit fundament aan, want dit is een van de pijlers van je leven. Als je dit nalaat zal het onmogelijk maken iets in de andere pijlers van je leven te verwezenlijken. Verkeerde beslissingen in relaties hebben menig veelbelovend persoon in de wereld ongeschikt en weerloos gemaakt. Velen zijn het spoor bijster geraakt en velen hebben hun kans in het leven gemist als gevolg van het nemen van beslissingen zonder Kennis. Daarom moeten we dit benoemen als de eerst pijler. Deze pijler is niet belangrijker dan de andere pijlers, maar zonder deze pijler kunnen de andere niet ontstaan en zal elke vooruitgang daarin niet gewaarborgd zijn.

Je hebt niet veel mensen nodig in de wereld. Je hebt slechts enkelen nodig die jou kennen, jou respecteren en een idee hebben van jouw groter doel en grotere identiteit. Ze weten deze dingen omdat ze bekend zijn, niet omdat jij hen overtuigd hebt of indruk gemaakt hebt op hen met je persoonlijkheid of je ideeën. Grote relaties worden gekend. Kennis is hier de stimulerende factor. Kennis is het fundament. Indien je Kennis niet in voldoende mate ervaren hebt, zul je deze motivering of haar werkelijkheid niet als jouw fundament kunnen ervaren.

Word een student van Kennis en je zult door dingen heen kijken die iedereen om jou heen nog steeds verwarren en je zult niet beïnvloed of misleid worden door de grote aantrekkingskracht die mensen op elkaar uitoefenen. Woorden kunnen de verspilling niet beschrijven die heeft plaatsgevonden en die elk moment en elke dag plaatsvindt door bedrog in relaties. Stel jezelf niet gerust met de gedachte dat al jouw relaties noodzakelijk waren. Het is waar dat je jouw ervaring kunt gebruiken om Wijsheid te ontwikkelen en we moedigen dit zeker aan, maar denk nooit dat het je lot was om die fouten te maken. Als je zo denkt verlies je je gevoel voor je mogelijkheden en je verantwoordelijkheid.

Je hebt de kracht om beslissingen te nemen gekregen. Maar wat je tot een beslissing aanzet is van cruciaal belang. Je begint met wat je jezelf vertelt. Alles wat je anderen vertelt is gebaseerd op wat je jezelf vertelt. Als je wat je jezelf vertelt niet waar is, dan zal wat je anderen vertelt niet waar zijn. En hoewel je zult denken dat je eerlijk bent omdat je consequent bent, zal het erg moeilijk voor je zijn om de lagen van bedrog te ontrafelen waarvoor je bezweken bent.

Je bent in de wereld gezonden om een specifieke rol in de evolutie en ontwikkeling van de wereld te spelen. Anderen van jouw Spirituele Familie zijn eveneens hier naartoe gezonden. Zij zijn voorbestemd je te ontmoeten en te helpen bij jouw specifieke inspanningen. Zij zullen Kennis binnenin jou bevestigen en ze zullen je helpen de herinnering aan je Aloude Thuis en aan het hoge doel dat je dient en de aard van jouw unieke dienstbaarheid te herstellen. Maar hoe kan je deze specifieke mensen vinden tussen de vele andere aantrekkelijke en prachtige mensen die je in het leven zult ontmoeten? Hoe zul je ze kennen? Zul je vrij zijn om met hen te participeren? Zul je voor ze klaarstaan? Zul je in staat zijn te ervaren en te accepteren wat hun verschijning in je leven werkelijk betekent? Zul je ze verwelkomen of zul je bang voor ze zijn? Zul je vrij zijn om je bij hen aan te sluiten of heb je jezelf al elders vastgelegd? Dit zijn zeer belangrijke vragen.

Het opbouwen van de pijler van relaties is bouwen aan je essentiële relaties in het leven. Deze essentiële relaties zijn heel belangrijk. Ze vertegenwoordigen je stabiliteit. Ze vertegenwoordigen je bron van Wijsheid. En ze vertegenwoordigen je hoogste goed in het leven. Het ontwikkelen van de pijler van relaties betekent dat je de essentiële relaties die voor jou bedoeld zijn herkent, weet te onderscheiden en voorbereid bent om eraan deel te nemen. Dit vereist geduld, want je wordt door vele anderen in verleiding gebracht. Sommigen zullen prachtige mensen zijn en je zult met hen resoneren. Maar met iemand resoneren is niet een relatie met iemand hebben, en met iemand resoneren is niet een bestemming hebben met iemand.

Een moment van herkenning, zelfs op een zeer spiritueel niveau, bevestigt noch initieert een zuivere relatie. Hoeveel mensen hebben dit niet pijnlijk en tegen hoge kosten geleerd? Als je om je heen kijkt zie je mensen met veel rechtvaardiging allerlei fouten maken en zichzelf tot allerlei zaken verplichten. Observeer maar veroordeel niemand, want ieders succes of mislukking kan jou dienen, kan een les voor je zijn en je eraan herinneren wat echt en niet echt is in het leven. Zelfs degenen die ernstige vergissingen en pijnlijke dwalingen hebben begaan hebben je hier veel te bieden bij het leren en leven van De Weg van Kennis.

Zonder je essentiële relaties kan je niet op een hoger niveau functioneren. Zelfs om te overleven in deze wereld heb je relaties nodig. Op een fundamenteel niveau heb je in ieder aspect van je leven anderen nodig die jou steunen en bijstaan – fysiek, emotioneel, psychologisch en zelfs spiritueel. Om echter een fundament te leggen voor een groter leven, om een leven van Kennis te leven en je hogere doel om in de wereld te zijn te verwezenlijken heb je een ander soort relatie nodig. Deze relatie zal nieuw lijken omdat ze zo verschilt van hoe je samenzijn met mensen in het verleden hebt ervaren. Maar toch zal ze zo natuurlijk en zo juist lijken en zal ze niet voortkomen uit hartstocht, fantasie of persoonlijk initiatief. Je zult je bij deze persoon thuis voelen. Hoewel jullie persoonlijkheden misschien problemen geven en jullie oriëntaties misschien verschillen, zul je je niettemin thuis voelen bij hem/haar, omdat hij/zij uit je Spirituele Familie afkomstig is – die kleine leergroep waarvan je deel uitmaakt. Ze vormen een deel van je team dat voorbij deze wereld bestaat en waarvan sommigen vandaag in de wereld zijn en op zoek zijn naar jou, zelfs op dit moment.

Bouw echte relaties op. Begin met je relatie met Kennis en ontwikkel karakter door het ontwikkelen van geduld, verdraagzaamheid, terughoudendheid, objectiviteit, mededogen, het vermogen om anderen te observeren en het vermogen om je leven niet in te vullen. Hiermee bouw je je karakter op en krijg je een groter ervaringsvermogen. Dit is Wijsheid. Om een voertuig van Kennis te kunnen zijn in het leven – om een inspiratiebron voor anderen te zijn en je leven van ganser harte te kunnen geven – moet je dit fundament hebben en moet je jouw essentiële relaties hebben.

Hier besef je dat wat de wereld over relaties leert en wat het leven over relaties leert erg van elkaar verschilt. De wereld leert mensen om zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Zij leert jou om niet op anderen te vertrouwen. Mensen maken de fout te denken dat onderlinge afhankelijkheid hetzelfde is als afhankelijkheid. Onafhankelijkheid wordt in de wereld boven alles gewaardeerd. Hier moet je alles zelf zijn, compleet. Iemand nodig hebben wordt gezien als een zwakheid en een handicap, een teken dat je de hoge staat van persoonlijke onafhankelijkheid niet hebt bereikt.

Dit leert het leven echter niet over relaties. Kijk naar de wereld van de natuur. Alles is onderling afhankelijk. Alles vertrouwt op al het andere. Alles moet een rol spelen in het grote levensplan. Er is een evenwicht. De planten en de dieren, waar de mensheid zo op neerkijkt omdat ze zonder intelligentie of vindingrijkheid zouden zijn, ervaren niettemin het grote voordeel van opgenomen te zijn in het leven.

En terwijl mensen oordelen, speculeren, onderscheiden, bekritiseren en evalueren, worden ze buiten het grote banket van het leven gehouden. Het leven gaat aan hen voorbij en ze ervaren het niet. Ze zijn er ongevoelig voor. Ze kunnen het niet zien. Ze kunnen het niet voelen. En Kennis in hen wordt zo’n verre stem dat ze haar niet langer kunnen horen. Alles wat ze horen zijn de overtuigingen van hun geest en de overtuigingen van andere geesten. Hun relaties zijn gebaseerd op ideeën en beelden. Ze kunnen elkaars werkelijkheid niet voelen. Ze kunnen de richting van andermans leven niet bepalen. Ze kennen elkaar niet. En hun relaties zijn er voor eigenbelang en voor gemak. Kijk naar de wereld. Kijk naar je eigen verleden en je zult zien hoe zichtbaar dat hier is en hoe wreed dit is en hoe demotiverend dit kan zijn.

Maar als je naar de wereld kijkt denk er dan aan dat Kennis in de wereld is hoewel zij niet opgemerkt en niet herkend wordt, hoewel haar werkelijkheid niet begrepen wordt, hoewel mensen haar zelden voelen en als ze dat wel doen ze haar niet kunnen begrijpen of er effectief op kunnen ingaan. Denk eraan dat Kennis bij hen is en Kennis bij jou is. Word sterk met Kennis. Word een persoon van Kennis. Ontwikkel je relatie met Kennis en ontwikkel relaties met anderen die deze relatie met Kennis steunen, want dit zijn je belangrijkste criteria.

Zoals we gezegd hebben: het leggen van een fundament voor de tweede grote fase van je leven vrijwaart je van de eerste fase van je leven. Dit biedt je de criteria om met iemand te zijn en hoe met hem/haar te participeren, want naarmate je meer betrokken raakt bij het leggen van dit fundament zul je van nature bij anderen willen zijn die je hiermee kunnen helpen. Want wat je samen kunt doen bepaalt de aard en het doel van relaties. Daarom is menselijke romance zo’n lege belofte, want als je niets samen kunt doen heb je geen basis om samen te zijn. De oorspronkelijke aantrekkingskracht wordt koud en donker en het verlangen en de verfraaide gevoelens branden op en veranderen in bitterheid en rancune.

Er is zo’n groot contrast tussen een leven van Kennis – een leven van het hart – en een leven van de geest, oftewel leven aan de oppervlakte van de geest. Je zult leren dit contrast te zien. Het zal zo duidelijk zijn. Je zult het overal zien. En je zult dankbaar zijn dat je het kunt zien, al kan de aanblik ervan je verontrusten. Eindelijk kan je zien! Eindelijk kan je weten! Eindelijk heb je een heldere blik! Eindelijk ben je niet langer bedwelmd door mensen, beelden of ideeën. Je geest wordt vrij en open om te denken, te overdenken, om zich te verjongen, zich aan te passen en zich opnieuw te richten. Wat een heerlijke vrijheid is dit!

Het leggen van je fundament biedt je dus de criteria om met iemand te zijn en hoe je met hem/haar kunt zijn. Jouw eerste en belangrijkste relatie is met Kennis. Kunnen je relaties met anderen dit ondersteunen? Kunnen ze de herkenning van waarheid en de aanvaarding van waarheid steunen? Kunnen ze jouw toewijding aan de waarheid ondersteunen? Wie heeft de moed en het doorzettingsvermogen om dit te doen, behalve zij die het verlangen naar Kennis hebben en die door haar aangetrokken worden en haar ook naar zichzelf toe getrokken hebben? Je zult zien dat alle andere relaties smakeloos en zonder betekenis worden en dit zal je er na verloop van tijd van overtuigen om niet opnieuw in ze te investeren.

Je kunt Kennis niet alleen vinden. Je hebt anderen nodig die je helpen. Daarom moeten degenen waar je je in de eerste plaats mee bezighoudt mensen zijn die je kunnen helpen om dit te doen. Je moet door contrast leren. Je moet van andermans ervaringen en andermans observaties leren. De wereld is voor jou zowel in haar fysieke als in haar mentale leefwereld te verwarrend en te overheersend om de weg alleen te kunnen vinden. Geef het idee op dat je een held of heldin bent. Geeft het idee op dat je het stoere individu bent dat alles in zijn of haar eentje kan. Dit is een grote illusie, en het is een erg schadelijke illusie.

Hoe dichter je bij Kennis komt, hoe beter je kunt ervaren bij wie je kunt zijn en hoe je bij hen kunt zijn. Het is een wonder de juiste persoon op het juiste moment te ontmoeten. Je kunt zeker de verkeerde persoon op het juiste moment tegenkomen en dat kan zeer verwarrend zijn. Je kunt de juiste persoon op het verkeerde moment ontmoeten en dat kan ook zeer verwarrend zijn. Je kunt de verkeerde persoon op het verkeerde moment ontmoeten en dat is komt vaak voor. De juiste persoon op het verkeerde moment ontmoeten betekent dat je iemand herkent, maar je het vermogen niet hebt om met hem of haar te participeren. Dit zal een erg moeilijke ervaring zijn. De verkeerde persoon op het goede moment tegenkomen wil zeggen dat je rijp bent voor echte relaties maar je vergist je in de identiteit van de persoon waartoe je wordt aangetrokken. Dit kan je op een dwaalspoor brengen en je veel kosten in termen van tijd en energie. De verkeerde persoon op het verkeerde moment ontmoeten betekent dat je ongeduldig bent en bereid je hartstochten te volgen zonder Kennis. Dit is eenvoudigweg roekeloos en je zult de prijs betalen. De juiste persoon op het juiste moment ontmoeten betekent dat jij er klaar voor bent en hij/zij er klaar voor is. Je kunt elkaar herkennen en je kunt samen participeren. Dit is een wonderbaarlijk moment en het zal tot je komen als je jouw fundament legt. Maar als je ongeduldig bent, als je roekeloos bent, als je ambitieus bent en als je jezelf niet kunt inhouden zal dit moment je ontgaan en je zult het vertrouwen verliezen dat het mogelijk is voor jou.

Bouw aan essentiële relaties die gebaseerd zijn op Kennis en je zult een pad en een richting kiezen die weinigen in de wereld hebben gevonden. Je zult fouten maken in het onderscheidingsvermogen, maar je kunt deze fouten gebruiken om je onderscheidingsvermogen bij te stellen want je onderscheidingsvermogen moet verfijnd worden. Je zult mensen verkeerd interpreteren maar je kunt deze verkeerde interpretatie gebruiken om meer inzicht te ontwikkelen, want je inzicht moet groter worden.

Wijd je aan het vinden van Kennis en je zult Kennis vinden. En je zult die relaties vinden die op Kennis gebaseerd zijn. En die relaties zullen je kracht geven en in staat stellen om de andere drie pijlers van je leven te ontwikkelen.