Zien wat komen gaat

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 22 mei 2011
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensen willen weten wat de mensheid te wachten staat. Ze willen gerustgesteld worden. Zij willen weten of hun investeringen in de wereld gewaarborgd zijn. Zij willen dat hun verwachtingen worden bevestigd. Zij zijn niet op zoek naar de waarheid, maar willen dat hun angsten worden weggenomen, dat de groeiende onrust wordt onderdrukt die zij voelen over de toekomst van de mensheid.

Zij concentreren zich op de problemen van het ogenblik, want die lijken begrijpelijk en oplosbaar, misschien, terwijl de grotere problemen verwarrend zijn. Zij voelen zich zwak en machteloos ten opzichte van die problemen. Zij laten dat over aan de deskundigen, wie dat ook mogen zijn. Of zij denken dat de voorzienigheid hun toekomst wel veilig zal stellen, omdat zij ware gelovigen zijn.

Zeer weinig mensen willen verder kijken dan hun directe omstandigheden, verder dan de gebeurtenissen van vandaag en morgen en de komende week en maanden. Zij hebben hun plannen, ja, maar zij willen niet zien, hoewel God hun de ogen heeft gegeven om te zien en de oren om te horen, zoals God de vogels de ogen heeft gegeven om te zien en de oren om te horen. De vogels kijken en luisteren, en de dieren in het veld kijken en luisteren. Maar de intelligente schepselen, de schepselen met een geweten, tja, zij zijn ambivalent, of vermijden dit helemaal.

God zendt de tekens. De wereld toont de toestand waarin hij verkeert en zijn richting. Maar wie kan dat zien? Wie kan reageren? Wie heeft de moed en het zelfvertrouwen om onzekerheid op grotere schaal tegemoet te treden zonder antwoorden, zonder geruststellingen, zonder bevestiging van hun voorkeuren, zonder een zeker en veilig idee dat hun investering uit het verleden effectief zal blijken te zijn in de toekomst?

Mensen willen veel dingen, maar meestal is dat om hun eerdere investering veilig te stellen of om meer te krijgen van wat zij willen. Wie wil de onzekerheid van de dood zien en kennen en onder ogen zien? Zij denken dat het beter is te vertrouwen op de zekerheden die zij zichzelf geven en op de zekerheden die de leiders van de natie bieden. Dat is een droomwereld. Dat is valse hoop. En dan lijkt de rampspoed die over de mensen komt, plotseling en onverwacht.

Ja, er waren aanwijzingen voor een probleem. Ja, er waren tekens waar ze achteraf over zullen nadenken. Maar ze zagen het niet aankomen. Zij zagen niet de grote verandering in hun gezondheid, de grote verandering in hun economie, de grote verandering in hun arbeidsomstandigheden of werkplek, de grote verandering in hun relatie, de grote verandering in hun gemeenschap. Zij zagen het niet aankomen.

Dus lijden ze niet alleen onder de gevolgen, maar ook onder de schok van de gevolgen. En zij zijn boos en gefrustreerd, en zij klagen over de regering of de leiders of de rijke mensen of wie dan ook die verantwoordelijk lijken te zijn voor hun benarde situatie en dilemma, terwijl zij in werkelijkheid hebben verzuimd om te kijken en te reageren.

De vogels in de lucht, de beesten in het veld, zij hebben geen zekerheden, dus zij letten altijd op hun omgeving. Zij hebben geen geest die hen vertelt dat alles wel goed zal komen en dat zij echt niet zo opmerkzaam en zo waakzaam hoeven te zijn. Zij hebben geen geest die hen vertelt dat iemand anders dit probleem wel voor hen zal oplossen. Zij hebben geen geest die hen achtervolgt met angst – de angst voor toekomstig verlies, de angst om niet te hebben, de angst voor afwijzing, de angst voor verwondingen, de angst voor de dood.

Zij kennen de last van voorkennis niet. Zij zijn zich niet bewust van de toekomst en het verleden. Zij leven niet in spijt, proberen niet het verleden te compenseren. Hun leven is eenvoudig en basaal, maar zij laten iets zien dat de intelligentere wezens moeten oefenen en terugwinnen.

Want de meeste mensen in de wereld hebben de visie en het bewustzijn en de waakzaamheid verloren die nodig zijn om met succes in het leven te staan en om een groter zelfvertrouwen te verwerven en de zekerheid die voortvloeit uit het besef dat je van voorbij de wereld bent gekomen en dat je reis hier tijdelijk is, alleen om je voor te bereiden op de volgende stap die daarop volgt.

Jouw zekerheid is niet onwetendheid. Jouw zekerheid is niet eenvoud van geest. Jouw zekerheid is [niet] een gebrek aan intelligentie. Jouw zekerheid is een grotere sterkte en een grotere kracht die de Schepper je heeft gegeven – een diepere Geest, een permanente Geest, een onbevreesde Geest, de Geest van Kennis.

Je bewustzijn van de toekomst en het verleden maakt je kwetsbaar voor grote angst en bezorgdheid en voor de last van spijt en verdriet, rouw en zelfkritiek. Je geest lijkt net een tiran en tegelijk een vreselijke last. Maar onder de oppervlakte van deze sociale geest, deze wereldse geest, bevindt zich de diepere Geest van Kennis.

Als je bewust en intelligent wilt zijn, als je plannen voor de toekomst wilt kunnen maken en prachtige dingen wilt scheppen en je leven en het landschap van de wereld op een heilzame manier wilt veranderen, moet je geleid worden door deze grotere kracht. Anders ben je te bang om te zien, te bang om te weten en denk je dat het alleen maar zal bijdragen aan je druk van angst en onrust, bang dat het alleen maar zal bijdragen aan je bezorgdheid en je gevoel van hulpeloosheid en hopeloosheid dat schuilgaat onder de oppervlakte van al je zelfbevestigende en vertrouwenwekkende ideeën.

Zelfs zij die optimistisch zijn, worden nog steeds door angst gedreven. Hun optimisme wordt een vervanging voor het zien, horen en weten, voor het zich bewust zijn van de eigen omstandigheden, de eigen omgeving en wat er aan de horizon opdoemt. Om zich in het nu beter te voelen, kiezen zij ervoor om blind en zelfverzekerd te zijn en alleen te luisteren naar die dingen die hun zelfverzekerdheid bevestigen.

Voorlopig schijnen zij verlichting te vinden en voelen zich niet zo ellendig als degenen die een groter bewustzijn hebben, althans zo lijkt het. Maar hun dilemma is hetzelfde en wordt nog verergerd door het feit dat zij echt denken dat hun houding hun levensomstandigheden zal veranderen.

Het grotere vertrouwen moet van een diepere plaats komen. Dit brengt een vertrouwen, een kracht en een vastberadenheid voort die zoveel groter is dan geloof of zelfbeheersing of erop staan dat de wereld is zoals je wilt dat hij is of zoals je verwacht dat hij is – leven in ontkenning, leven met waanideeën, leven in angst.

Intelligentie en bewustzijn zijn een grote last totdat je de kracht van Kennis kunt verwerven en kunt toestaan dat zij je leidt en je de ogen geeft om te zien en de oren om te horen, zonder de voortdurende last van angst en bezorgdheid.

De menselijke beschaving staat aan de rand van de afgrond. Je wordt geconfronteerd met een wereld in verval – een wereld van afnemende grondstoffen en een groeiende bevolking, een wereld van steeds toenemende politieke en economische instabiliteit, een wereld waarin de elementaire levensbehoeften in gevaar zullen komen en moeilijker te verwerven zullen zijn. Maar wie besteedt hier aandacht aan?

De gemiddelde burger wil zelfverzekerd zijn omdat hij niet sterk is met Kennis. De doorsnee burger wil zich bezighouden met zijn hobby’s, zijn pleziertjes en zijn tijdverdrijf en niet nadenken over de veranderende omstandigheden in de wereld die zijn toekomst en zijn beslissingen zullen bepalen, omdat hij niet sterk is met Kennis.

Zelfs de leiders van handel, regering en godsdienst lijden aan hetzelfde onvermogen. Zij denken dat de problemen van de dag zullen worden opgelost door een of andere magische gebeurtenis – door de krachten van de markt, of door politieke ideologie – alsof het zwaaien met een toverstokje de koers en de richting van hun natie en hun volkeren zal veranderen.

En als ze zich echt bewust ervan zijn, als Kennis sterk is, met wie kunnen ze dan communiceren? De mensen die zij dienen, de natie die zij dienen, willen dergelijke zaken niet horen. Zij zijn te bang. Ze zijn te zwak. Ze zijn onvoorbereid. Ze willen alleen maar geloven en gerustgesteld worden. Ze willen dat iemand anders het probleem voor hen oplost.

Dus zelfs degenen in een leidende positie die sterk zijn met Kennis en kunnen zien en reageren op de veranderende omstandigheden van de wereld, worden op deze manier gehinderd en afgezonderd. Alles wat zij nu communiceren moet aangepast zijn aan en beperkt tot het vermogen van degenen die op hen zullen reageren.

Hoe kun je de leiders de schuld geven als de bevolking blind en dwaas wil zijn? En zij die niet worstelen om te overleven en vast te houden wat ze hebben, zij zijn verdwaald in hun hobby’s, hun interesses, hun romances, de zelfobsessie over hun gezondheid, of het inrichten van hun woning, of wat het ook moge zijn. Zij zien niet de volgende grote golf van verandering die op komst is, de volgende economische tsunami. Nee, zij leven op het strand, luisteren naar de radio, genieten van de warmte van de zon.

Jij die de kans krijgt om te horen en je voor te bereiden en te antwoorden met Gods Nieuwe Openbaring, jij krijgt de kans om visie te verwerven, om bewustzijn te verwerven, om kracht te verwerven, om de kracht van Kennis te verwerven. Maar je moet afstand nemen van de cultuur, want die reageert niet; die bereidt zich niet voor; die krijgt geen visie. Zij is verloren – een grote tragedie, het verkeerd gebruik van zoveel intelligentie, vaardigheden en talent, verspild en verloren omdat mensen niet de kracht en de moed hebben om te reageren.

De mensen denken dat een nieuwe politieke partij, een andere ideologie, de zaken anders zal maken, maar zij lossen het probleem niet op op het niveau waarop het bestaat. Dit zal alleen de tijd verkorten waarin de mensheid zich kan voorbereiden. Je ziet dit overal om je heen.

Mensen zullen denken, en misschien zelfs zeggen, “Ik wil me niet bewust zijn van deze dingen. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil niet lastiggevallen worden met deze dingen. Alles komt wel goed.”

De man of vrouw van Kennis begeeft zich dus naar hoger gelegen gebieden vóór het bewijs van onheil zich voordoet. Zij staan niet op het strand de schelpen te verzamelen als de oceaan zich terugtrekt, zich opmaakt voor de grote golf die alles in het zicht zal verwoesten.

De dieren trekken naar hoger gelegen gebieden. De vogels trekken zich terug. En de mensen slapen, zitten op hun veranda, kijken hoe de oceaan zich terugtrekt en vragen zich af wat dat te betekenen heeft.

Wat kan God doen voor de persoon die niet wil zien, die niet wil reageren, die geen aandacht heeft voor zijn omgeving? Bidden tot God voor vrede en gelijkmoedigheid, voor voordelen of om moeilijkheden te vermijden, voor genezing, voor economische kansen, maar wat kan God doen voor de persoon die niet wil zien en niet wil reageren?

Zij willen niet hebben wat God te bieden heeft. Zij willen niet ontvangen wat God hun wil laten zien. Zij willen geen aandacht schenken aan datgene waarop de tekens van de wereld hen attenderen.

Dus de tragedie is in gang gezet, zie je. Wat kan je anders doen dan jezelf voorbereiden en anderen die bereid zijn te reageren voorbereiden en hun de Nieuwe Openbaring brengen, die zelf de waarschuwing en de zegen en de voorbereiding bevat?

Je kunt ze niet op andere gedachten brengen. En als zij niet op de Openbaring kunnen reageren, wat kan jij dan voor hen doen behalve je eindeloos inspannen om hen te wijzen op dingen waarvan zij in feite verkiezen ze niet te zien.

Als God hen niet kan bereiken, hoe wil jij hen dan bereiken? Als de Openbaring hen niet kan voorbereiden om hun leven veilig te stellen en te beschermen, wat kan jij dan doen?

En dan zijn er nog zoveel mensen die honger hebben, die dakloos zijn, die niets hebben, die wanhopig en straatarm zijn. Je moet hen altijd dienen. Zij zijn niet in staat om te reageren op de wereld. Zij worstelen om te overleven, en dat geldt voor zoveel mensen in de wereld.

Wanneer Wij spreken over hen die niet reageren of niet zullen reageren, dan spreken Wij over hen die de mogelijkheid hebben om te reageren, die de middelen hebben om zich voor te bereiden. Zij zijn het die de roeping van de wereld niet nakomen. Het zijn niet de armen en de behoeftigen. Hun doel is te voldoen aan de eisen van de dag, de basisbehoeften, om te proberen te overleven onder politieke of religieuze onderdrukking.

Nee, Wij spreken tot hen die vrij zijn of die grotere vrijheden hebben, die meer rijkdom en middelen hebben. Zij zijn het die de mensheid en zichzelf in de steek laten.

Jij bidt tot God om verlossing, maar God heeft jou de ogen gegeven om te zien en de oren om te horen en de diepere Kennis om je te leiden. Maar als je dat allemaal niet gebruikt, wat kan God dan voor je doen?

God regelt het weer niet. God regelt de economie niet. God regelt je gezondheid niet. God beheert jouw relaties niet. Denken dat God deze dingen beheert, is God zien als een soort loopjongen voor je persoonlijke wensen en je dolende verlangens. Dat is zielig. Dat is onwetend. En dat is arrogant.

Als de menselijke beschaving faalt, komt dat doordat degenen die konden reageren, dat niet deden. En het is een tragedie voor de weinigen die wel reageren, want zij kijken om zich heen en zeggen: ” Tja, wie steunt mij hierin?” en zij merken dat slechts enkelen van hun vrienden en familie zich werkelijk bewust willen zijn van de Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen of van de positie van de mensheid in het universum, geconfronteerd met Interventie van rassen van buitenaf. Wie wil dit weten?

De regeringen van de wereld en de religieuze leiders in het bijzonder moeten hun gemeenschap versterken en voorbereiden op grote veranderingen in plaats van hen te vertellen dat God wel voor alles zal zorgen als zij maar geloven. God heeft je alles al gegeven wat je nodig hebt, maar als je niet gebruikt wat je hebt gekregen, hoe kun je dan om meer vragen?

God heeft jou de kracht, de gave, de vaardigheid en de intelligentie gegeven. God heeft je een onbevreesde geest gegeven om je te leiden en heeft je in de Nieuwe Openbaring de Stappen naar Kennis gegeven, zodat je dit zelf kunt ontdekken en ervaren.

Klaag niet. Neem al het geklaag en verander het in voorbereiding. Je moet je ark bouwen, en je moet anderen aanmoedigen die kunnen reageren. Voor iedereen die niet kan reageren, bid je voor hun welzijn. Je kunt hun toekomst niet waarborgen.

In de natuur overleeft de sterkste. In de Grotere Gemeenschap overleeft de verstandigste.

Mensen willen veel. Velen bidden hiervoor. Maar het gebed dient werkelijk om je de kracht te geven om te zien en de kracht om te weten en de moed om je omstandigheden objectief onder ogen te zien en daarbij de kracht om te veranderen wat veranderd moet worden en veilig te stellen wat veiliggesteld moet worden. Dat is het gebed dat jou in contact brengt met de gave van voorzienigheid.

God kan en zal jouw leven niet individueel besturen. De Heer van alle universa is aanwezig, maar manipuleert jouw omstandigheden niet.

Je moet accepteren dat veel mensen in de toekomst zullen falen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Het is een grote tragedie en bovendien onnodig. Het was niet de bedoeling dat het zo zou gaan. Maar wat God wil en wat mensen kiezen is niet hetzelfde. Wat God benadrukt en welke prioriteiten mensen voor zichzelf stellen zijn niet hetzelfde. Dat is het dilemma. Het is een tragedie in het hele universum, niet uitsluitend beperkt tot de menselijke familie.

Daarom is in de Openbaring de leer van Kennis zo fundamenteel. Het zat altijd al in de wereldgodsdiensten, maar is nooit afdoende benadrukt. Als dat hetgeen is wat God je werkelijk heeft gegeven om door de moeilijke en onvoorspelbare wereld te navigeren, dan is dat de belangrijkste hulpbron die je hebt. Dat is de grootste kracht die je hebt. Dat geeft je zekerheid en integriteit, eerlijkheid en kracht.

Verwaarloos dit en je zult vertrouwen op de veronderstellingen van anderen en de schijn van de dingen en de grillige aard van het menselijk bewustzijn en de menselijke beslissingen – allemaal dingen die in een ogenblik kunnen veranderen, allemaal dingen die je niet voorbereiden op de toekomst of je in staat stellen je leven, je relaties en je inspanningen te versterken.

Mensen willen veel, maar het is niet Kennis wat ze willen. Het is niet bewustzijn dat ze willen. En als ze bewustzijn hadden, dan wilden ze alleen aangenaam bewustzijn. Zij willen gelukkig zijn, in extase verkeren, zich misschien onderdompelen in spirituele euforie of geloven dat God gewoon voor hen zal zorgen omdat zij zeer vrome mensen zijn.

Maar het onvermogen om te zien, het onvermogen om te weten en het onvermogen om zich voor te bereiden vormen samen het centrale probleem. En religie, in haar zuiverste vorm, in haar ware bedoeling, is er om dit probleem aan te pakken.

Hoeveel mensen zijn er in de loop van de geschiedenis niet omgekomen omdat zij niet opletten, omdat zij niet wisten wat er op hen afkwam, omdat zij niet sterk genoeg waren om de realiteit van het leven onder ogen te zien? Het zijn er tallozen.

Kijk naar de mensen om je heen en vraag jezelf af: “Is deze persoon voorbereid op de Grote Golven van verandering?” en “Hoe zou deze persoon reageren of zijn in het aangezicht van zo’n grote en groeiende onzekerheid en ontreddering?”

Intelligentie in het universum is de wil en het verlangen om zich aan te passen en te reageren. Het is niet gewoon slimheid en het maken van gadgets of gevat zijn of creatief zijn in de kunst. Waarom zouden de vogels de tsunami overleven en de mensen op het strand niet? Waarom zouden de olifanten naar hoger gelegen gebieden trekken terwijl de mensen op de veranda van het hotel zitten? Wat is intelligentie? Wie is intelligent? Wie kan reageren? Wie is in staat om te antwoorden? Wie is verantwoordelijk?

Wat Wij allemaal zeggen zal je leven redden en het leven van hen die je liefhebt. Ze zijn een geschenk van immense liefde en mededogen, maar ze moeten met kracht gegeven worden. Want mensen slapen en zijn zwak en genotzuchtig. Ze zijn niet in harmonie met de wereld om hen heen. Zij zijn niet in harmonie met hun eigen Kennis, hun diepere natuur. Zij zijn niet afgestemd op wat God openbaart en wat de mensheid moet zien, weten en doen.

Wat doe je als voedsel niet op je markt kan worden geleverd of als er een tijd lang geen aardolie beschikbaar is of als de regering geen geld heeft om zorg te dragen voor het probleem dat zich in je wijk voordoet?

Dit alles maakt deel uit van jullie toekomstige wereld. Het bewijs dat dit gaat gebeuren kan zonder een grote opleiding worden waargenomen. Wat ga je doen als je je niet kunt verplaatsen, als je aan de rand van de stad woont, of op een berghelling? Wat ga je doen als je je geen medische zorg kunt veroorloven en er niemand is die dat voor je kan bekostigen?

Dit zijn de problematische en moeilijke vragen. De man of vrouw van Kennis overweegt deze dingen omdat zij deel uitmaken van het leven en deel uitmaken van de grote veranderingen die op de wereld afkomen.

Je moet niet met paniek of angst reageren, want dat leidt tot slechte beslissingen en maakt je steeds kwetsbaarder. Nee, de reactie moet voortkomen uit Kennis. De stappen zijn talrijk. Als je wacht tot de laatste minuut, zal er paniek en chaos ontstaan, en kan er niets worden gedaan. Dus begin je voor te bereiden. Je bereidt je voor voordat de storm komt.

Dit is het leven. Je leeft in het moment, en je bereidt je voor op de toekomst. Als kind bereid je je voor op volwassenheid. Je bereidt je voor op een gezinsleven als dat je bestemming is. Je bereidt je voor op de oude dag. Je wacht niet gewoon tot het gebeurt. Je bereidt je voor op de eventualiteiten van het leven, zelfs onder normale omstandigheden. Dat is intelligentie. Maar wie, zelfs onder hen die in staat zijn deze voorbereidingen te treffen, doet dit in voldoende mate?

Jullie regeringen zullen niet in staat zijn te voorzien in eindeloze welvaart en schadeloosstelling als gevolg van het falen om je voor te bereiden en te reageren. Als je je gezondheid laat verslechteren, zal er niets zijn om je te genezen. Er zal niemand zijn om je te redden als je er niet in slaagt je voor te bereiden en adequaat te reageren. En je kleine draagbare gadgets zullen je dan niet helpen. En de wonderen der technologie zullen wellicht niet voldoen aan de basis- en essentiële behoeften die jij en iedereen om je heen zullen hebben.

Je bereidt je voor op een wereld met grotere moeilijkheden, waar alles moeilijker te bemachtigen en te onderhouden zal zijn, waar de middelen beperkt zullen zijn en waar menselijk vernuft en samenwerking als nooit tevoren nodig zullen zijn. Het is alsof je in een oorlogssamenleving zult leven waar iedereen in je natie moet samenwerken en alle middelen effectief en efficiënt moet gebruiken, behalve dat deze noodzaak zal blijven bestaan en niet slechts tijdelijk van aard zal zijn.

God geeft je de waarschuwing, spoort je aan je voor te bereiden en laat je zien waar de bron van je kracht, moed en integriteit ligt. Die bron zal niet in jouw ideeën liggen. Niet in je veronderstellingen. Zelfs niet in je geloof in God, want de gelovigen en de ongelovigen zullen allen tezamen ten onder gaan als zij niet voorbereid zijn op de Grote Golven van verandering.

Tenzij je kunt ontvangen wat God je werkelijk geeft en al gegeven heeft, zal je geloof je geen voordeel bieden en kan het je nog verder verblinden, je van je eigen verantwoordelijkheden beroven en je eigen kracht en moed maskeren.

Mensen willen pijnstillers, maar ze kiezen niet voor echte gezondheid, echte vitaliteit, echte betrokkenheid in de wereld, echte betrokkenheid met Kennis in henzelf. Wat kun jij voor ze doen? Wat kan God voor ze doen?

Het is jouw taak de Openbaring te ontvangen; je angst en bezorgdheid, die je verlammen, te overwinnen; een begin te maken met de voorbereiding van je innerlijk en uiterlijk leven; de Stappen naar Kennis te zetten; helderheid en oplossing in je omstandigheden te brengen; afstand te nemen van hen die je van je inspiratie beroven.

Dit betekent het om te antwoorden, om verantwoordelijk te zijn. Hierop legt God de nadruk op. Daarom moet je afstand nemen van het culturele geheugenverlies. Je moet bereid zijn je los te maken, want de mensheid als geheel stevent af op een catastrofe. Zij die kunnen reageren zullen het verschil maken, niet alleen voor zichzelf en hun situatie, maar voor de wereld om hen heen.

Dat is het belang van je roeping. Daarom heb je een roeping. Daarom ben je op de wereld gekomen.