Je Ark Bouwen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 11 januari 2009
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Grote golven van verandering komen naar de wereld, Grote golven van verandering die het landschap van de wereld voor iedereen zullen veranderen, grote veranderingen die het gevolg zijn van misbruik en roofbouw van de mensheid op de wereld, grote veranderingen die een complexiteit van effecten teweeg zullen brengen die niemand op dit moment volledig kan overzien.

De Grote Golven van verandering beginnen nu al hun weerslag te hebben op de wereldeconomieën en leiden tot steeds grotere instabiliteit en onzekerheid. De grondstoffen van de wereld raken uitgeput en de mensheid heeft zich niet voorbereid op haar toekomst, haar toekomst waarin zij moet leven in een wereld van slinkende grondstoffen en beperkingen door het milieu.

Veel mensen zijn vol overmoed dat technologie of vindingrijkheid al deze problemen zal overwinnen. Zij denken dat zij de natuur kunnen beheersen met behulp van technologie en vernuft, en dat het alleen een kwestie van investeren hierin is die uitkomst zal bieden. Maar technologie kent haar grenzen, en uiteindelijk zullen de kracht van de natuur en de grenzen van de wereld de bepalende elementen zijn voor de mensheid, voor de toekomst van de menselijke familie.

Als je je hart grondig onderzoekt, in plaats van een beroep te doen op je ideeën, zul je voelen dat er een grote verandering op komst is. Misschien kun je haar niet beschrijven of definiëren. Misschien is het onduidelijk voor je. Maar wat belangrijk is, is dat je de beweging van verandering voelt, de op handen zijnde verandering in de wereld.

Dit is heel belangrijk, want je moet nu steeds beter op je omgeving letten. Je moet aandacht schenken aan het veranderende klimaat en het extreme weer. Je moet aandacht schenken aan de groeiende economische en politieke instabiliteit in de wereld. Je moet aandacht schenken aan problemen bij de productie en distributie van voedsel en water. En je moet aandacht besteden aan de essentiële energiebronnen waarvan de mensheid nu afhankelijk is en in de nabije toekomst afhankelijk zal zijn.

Dit is geen tijd voor schijnzekerheden. Dit is geen tijd voor ambivalentie of zelfgenoegzaamheid. Het is een tijd om bewust en waakzaam te zijn. Neem alle energie die je besteedt aan het veroordelen van anderen, aan het bekritiseren van regeringen, aan het afwijzen van leiders en besteed deze energie, deze tijd en deze aandacht aan de veranderende omstandigheden in de wereld. Wees niet bezorgd dat je geen antwoord hebt, want niemand heeft een antwoord. Er zijn vele antwoorden op specifieke aspecten van de Grote Golven van verandering, maar niemand heeft een antwoord op het geheel.

De Grote Golven van verandering vallen allemaal samen op hetzelfde moment, waardoor tegenstromen ontstaan en een complexiteit van gebeurtenissen die niemand precies kan voorspellen. Het klimaat zal de voedselproductie beïnvloeden. De voedselproductie zal de politieke en economische instabiliteit beïnvloeden. Politieke instabiliteit zal de energieproductie en -distributie beïnvloeden. Slechte levensomstandigheden zullen ziekten en zelfs pandemieën in de hand werken. Watervoorraden zullen van invloed zijn op grote bevolkingsgroepen, waardoor massale volksverhuizingen zullen plaatsvinden en steeds grotere politiek-economische spanningen en instabiliteit zullen ontstaan. Als hier geen rekening mee wordt gehouden, krijg je te maken met een ander soort menselijk conflict. Dan krijg je te maken met oorlogen uit wanhoop, die anders zijn dan de conflicten die de mensheid in het verleden heeft uitgevochten.

De gevaarlijke afloop kan angstaanjagend en schijnbaar overweldigend zijn. Maar het is niet jouw taak als individu om te proberen overal een antwoord op te vinden. Jouw taak is niet te vervallen in wanhoop en zelfgenoegzaamheid. Jouw taak is de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jezelf te ontdekken.

Want God heeft jou deze kracht en deze aanwezigheid gegeven om je te begeleiden, je te beschermen en je te leiden naar een grotere verwezenlijking binnen de veranderende omstandigheden van de wereld. Want, begrijp je, de Grote Golven van verandering zijn niet slechts een groot ongemak voor jou. Ze hebben alles te maken met de reden waarom jij naar de wereld bent gekomen. De werkelijke gaven die jij de mensheid te bieden hebt, gaven die je nog niet hebt ontdekt, zullen door deze Grote Golven van verandering worden gestimuleerd en uit je tevoorschijn geroepen.

Dus de Grote Golven van verandering ontkennen of hun realiteit betwisten of ze vermijden is om veel redenen destructief voor je. Ten eerste stelt het je niet in staat je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering. Maar bovendien wordt hierdoor de mogelijkheid uitgesloten dat je grotere roeping in je leven naar voren komt en daarmee ook de vervulling die deze roeping voor jou en voor anderen zal opleveren.

Misschien is je eerste reactie op de Grote Golven van verandering angst en vrees, maar dit moet vervangen worden door een soort vastberaden objectiviteit. Want je kunt nergens naartoe vluchten of je verbergen voor de Grote Golven van verandering, en ontkennen of vermijden verzwakt alleen maar je positie, maakt je kwetsbaarder en minder capabel om met het schokeffect van deze Grote Golven van verandering om te gaan als ze zich voordoen.

Je hebt dus echt geen andere keuze dan ervoor te gaan en je voor te bereiden. Zodra je dit beseft, zullen je angst en vrees en gevoelens van hulpeloosheid worden vervangen door een soort vastberaden objectiviteit. De diepere intelligentie in jou, die Kennis wordt genoemd, zal je deze kracht geven – want zij is niet bang voor de wereld, en zij is niet bang voor de toekomst. Het is haar zorg en verantwoordelijkheid om je bewustzijn naar een diepere plaats in jezelf te brengen, waar de kracht en aanwezigheid van Kennis je kan leiden, je kan beschermen en je in staat kan stellen door de onzekere en moeilijke tijden die voor je liggen te navigeren.

Dus hier wordt angst vervangen door een soort helderheid en objectiviteit. Als je doodsbang bent, zul je anderen de schuld geven en al je energie steken in het beschuldigen van anderen, terwijl je in feite deze energie, deze tijd en deze focus nodig hebt om jezelf voor te bereiden en om anderen te helpen zich ook voor te bereiden.

Deze boodschap is een geschenk van liefde, bedoeld om je wakker te schudden, je voor te bereiden, je te waarschuwen en je te beschermen. Beschouw dit niet als een schrikbarende boodschap. Het is alsof je buurman je komt vertellen dat je huis in brand staat. Zou je hem ervan beschuldigen dat hij je een schrikbarende boodschap komt brengen of dat hij uit angst handelt?

Een grote waarschuwing weerklinkt over de hele wereld. Het is een geschenk van de Schepper van al het leven, die de mensen waarschuwt voor de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen, en voor de ontmoeting van de mensheid met intelligent leven in het universum, de ontmoeting van de mensheid met de Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Deze twee grote gebeurtenissen – de Grote Golven van verandering en de ontmoeting van de mensheid met de Grotere Gemeenschap – zullen bepalend zijn voor het lot en de toekomst van ieder mens die op deze wereld leeft.

Er is geen probleem, er is geen uitdaging, er is geen prioriteit die groter is dan jouw aandacht voor deze twee grote fenomenen, want dit zijn de grootste gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis. Door ze te vermijden en te ontkennen, vermijdt en ontken je je plaats in die geschiedenis en je bijdrage aan die geschiedenis.

Dus wanneer je beseft dat je je nergens kunt verstoppen, noch fysiek, noch psychologisch, dan kun je je staande houden. En je vraagt aan Kennis in jezelf, “Wat moet ik doen?” Kennis zal je stappen beginnen te geven om te zetten. In plaats van antwoorden of oplossingen, geeft ze je stappen om te zetten. Je begint met wat je op dit moment moet doen. Je begint de problemen op te lossen die je op dit moment beroven van je focus, energie en tijd. Misschien zijn er wel honderd stappen die je moet nemen, maar je kunt ze maar één voor één nemen.

Mensen willen oplossingen. Zij willen antwoorden. Zij willen gerustgesteld worden omdat zij te bang zijn om te beseffen dat zij zich moeten voorbereiden en dat de verantwoordelijkheid zowel bij hen ligt als bij de leiders van naties en instellingen. Als je jouw eigen verantwoordelijkheid hier niet opeist, zul je merken dat je geen kracht hebt in deze zaak, en zul je je machteloos en hulpeloos voelen tegenover de Grote Golven van verandering.

Je moet hier je eigen ark bouwen. En net als het grote verhaal van de ark, moet je deze bouwen voordat de grote verandering komt. Want het regende niet toen Noah de ark bouwde, en om jou heen zal niet alles instorten als jij je ark bouwt. Maar bouwen moet je.

Nu bouw je geen ark om jezelf veiligheid en zekerheid te verschaffen, maar vooral om jezelf in een positie te brengen dat je anderen van dienst kunt zijn en dat je gevolg kunt geven aan de oproep van de Grote Golven van verandering tot een grotere dienstbaarheid aan de wereld, en jou de kracht en de inspiratie verschaffen om deze dienst te kunnen verlenen waar dat het meest noodzakelijk en effectief zal zijn.

Je ark is klein. Je kunt geen voedsel inslaan voor de rest van je leven. Je kunt geen voorraad aanleggen voor de rest van je leven, dus daarop ligt ook niet de nadruk. Je zult een bepaalde hoeveelheid middelen tot je beschikking moeten hebben, zodat je niet ten prooi valt aan de schokken die de Grote Golven van verandering zullen brengen.

Maar je kunt jezelf niet eeuwig van veiligheid en zekerheid voorzien, dus de echte bouw van de ark is meer innerlijk dan uiterlijk. Ja, je moet voor drie maanden voedsel hebben. En je moet op zijn minst voor drie maanden aan financiële middelen hebben. Ja, je gezondheid moet gecontroleerd worden en moet sterk zijn. Ja, je moet bij mensen zijn die je kunnen helpen bij het bouwen van je ark, en ook bij het bouwen van hun ark. Ja, je moet afscheid nemen van relaties die tweedracht zaaien, die geen toekomst hebben en geen belofte inhouden. Ja, je moet je leven, je betrokkenheid, je bezittingen – alles – opnieuw evalueren.

Dit is het bouwen van de ark. Dit is bepalen wat essentieel is en wat niet, wat je echt nodig zult hebben en wat niet, wat je werkelijk kunt doen en wat niet. Daarom is de voorbereiding meer innerlijk dan uiterlijk.

Mensen zullen veel roekeloze en dwaze dingen doen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Sommigen zullen proberen om naar het platteland te trekken, waarbij ze denken dat zij zo hun eigen voedsel kunnen verbouwen en onafhankelijk kunnen zijn. Zij beseffen niet het gevaar van isolement dat hierin schuilt. Sommige mensen zullen proberen voedsel en grondstoffen voor lange tijd op te slaan, waarbij zij zich niet realiseren dat als zij dit doen, dat anderen eenvoudigweg langs kunnen komen om deze dingen van hen af te nemen. Sommige mensen zullen denken dat zij er op uit moeten trekken om ergens een spirituele gemeenschap te stichten en te proberen op deze manier zelfvoorzienend te worden, maar zij beseffen niet dat als zij dit zouden doen, zij anderen voedsel en onderdak zouden onthouden. Want hoe kan een spirituele gemeenschap bestaan bij zo’n grote menselijke nood en zulk groot lijden, en hoe weerhoud je mensen ervan je toevluchtsoord te betreden?

Eenvoudige antwoorden zijn er niet. Alleen de intentie en de wil om zich voor te bereiden. De voorbereiding kent vele stappen, die je in het begin niet kunt onderscheiden. Je moet de grotere kracht van Kennis in jezelf volgen, en de kracht van Kennis in anderen.

De toekomst zal vele gevaarlijke en dwaze leiders kennen. Zij zullen de mensheid naar steeds groter gevaar en wanhoop leiden. In de toekomst zullen er leiders opstaan die boosaardige dictators kunnen worden, naarmate de menselijke nood toeneemt, de grondstoffen slinken en de sociale wanorde toeneemt. Wees dus zeer voorzichtig. Hier moet je in staat zijn de aanwezigheid van Kennis waar te nemen en deze te onderscheiden van de beweringen van overtuigingen en ideologieën van mensen. Denk niet dat alle oplossingen voor het oprapen liggen, want dat is niet zo.

Hier moeten jij en anderen ijverig werken aan een betere toekomst. En je bouwt je ark om je voldoende stabiliteit te geven om de schokken van de Grote Golven van verandering te kunnen doorstaan, zodat je in een positie komt waarin je een bijdrage kunt leveren en niet slechts een slachtoffer of een produkt van de Grote Golven bent.

Je moet een sterke geest hebben, een sterke wil, een sterk lichaam en een groot mededogen. Je zult moeten weten wie je moet dienen en wie niet, waar je je gaven moet geven en waar ze niet gegeven kunnen worden, wanneer je ja moet zeggen en wanneer je nee moet zeggen. Je moet loskomen van je sociale conditionering die je laat denken zoals ieder ander, omdat ieder ander zich niet zal voorbereiden, en als jij je niet voorbereidt zul je hun lot delen.

Dit is een roeping voor jou. Kijk niet naar alle anderen. Je moet eerst naar jezelf kijken. God roept jou om je voor te bereiden, om je ark te bouwen, zodat je een toekomst zult hebben, zodat je anderen in nood kunt dienen en anderen kunt steunen bij het bouwen van hun ark, zodat zij stabiel en veilig en sterk zullen zijn in de onzekere tijden die komen. Hier moet je luisteren naar de kracht en de aanwezigheid van Kennis boven de wrok en de boosheid en de turbulentie rondom jou en andere mensen.

Steun goed leiderschap voor jouw natie, maar denk niet dat één persoon alleen of één groep mensen de gevolgen van de Grote Golven van verandering zal kunnen compenseren. Probeer niet ten onrechte te denken dat er maar een paar oplossingen nodig zijn voor het hele probleem, want er zullen duizend oplossingen nodig zijn om je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering, om ze te verzachten en om je eraan aan te passen.

Nu moet je je kracht, je moed en je vastberadenheid vinden. Je kunt niet zwak en hulpeloos wachten tot iemand anders deze problemen voor je oplost. Kennis zal je de kracht, de moed en de vastberadenheid geven. En daarom is het nemen van de Stappen naar Kennis zo essentieel.

Want je moet jezelf afvragen: “Hoe vind ik de kracht om de Grote Golven van verandering te trotseren? Hoe zal ik weten wat ik moet doen in de veranderende omstandigheden van de toekomst? Hoe weet ik welke kant ik op moet als iedereen in paniek is, of als iedereen op bepaalde voorspelbare manieren reageert? Hoe weet ik wie ik kan vertrouwen en wat ik in mijzelf kan vertrouwen? Hoe weet ik wat ik moet doen als niemand weet wat hij moet doen?

Dit zijn allemaal uiterst essentiële vragen, maar het zijn niet de vragen die alleen door je intellect beantwoord en effectief beantwoord kunnen worden. Want zij vereisen een diepere kracht en een diepere aanwezigheid in jou, een aanwezigheid die niet wordt beheerst door angst, die niet is geconditioneerd door sociale druk en verwachtingen, een kracht die niet wordt beheerst door de wil en de bedoelingen van anderen.

Je kunt deze kracht niet vinden in het intellect, want het intellect is grotendeels het product van je sociale en biologische conditionering. Het intellect kan hier alleen dienen en een grote hulpbron zijn voor Kennis, want Kennis kan geen hulpbron zijn voor het intellect.

Als je dit begrijpt, zul je duidelijker en effectiever kunnen zien waar je kracht ligt, en de mate van verantwoordelijkheid die je op je moet nemen om je leven werkelijk doel, betekenis en richting te geven. Dit is nu niet alleen maar een goed idee. Het zal essentieel zijn voor je voortbestaan en je welzijn.

Want je zult te maken krijgen met veranderingen van een omvang die je nog nooit hebt meegemaakt. Je zult risico’s moeten nemen. Je zult belangrijke beslissingen moeten nemen. Je zult zeer zorgvuldig onderscheid moeten maken, tussen de één en de ander. Je geest moet helder zijn. Je mag niet in beslag genomen worden door je eigen interne conflicten. Waar vind je deze sterkte, deze kracht en dit vermogen? Hier moet je je tot Kennis wenden, want dit is de kracht die God je heeft gegeven. En Kennis zal weten wat zij moet doen, wat er ook om je heen gebeurt.

Maar je kunt niet blijven zitten wachten tot Kennis je leidt. Je moet met je voorbereiding beginnen. Wacht niet tot de hemel verduistert is, tot de gebeurtenissen zo snel gaan dat je niet kunt reageren, want dan heb je geen opties meer en heb je de kans gemist om je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering. Denk niet dat je alle tijd van de wereld hebt, dat je dit de volgende zomer of volgend jaar of op een later tijdstip wel kunt doen, want je realiseert je niet hoe kostbaar deze tijd nu is – dat dit je kans is en dat die niet eeuwig zal duren.

Nu moet je bereid zijn te handelen wanneer anderen dat niet doen. Je moet beslissingen nemen wanneer anderen dat niet doen. Je moet dingen loslaten wanneer anderen dat niet doen. Je moet je leven herinrichten wanneer anderen hun leven niet echt herinrichten. Je moet je voorbereiden, ook al doen anderen dat niet. Je moet mensen vinden die je daarbij kunnen helpen, en je zult misschien mensen moeten achterlaten of verlaten die je daarbij niet kunnen of willen helpen.

Denk geen moment dat alles wel in orde zal komen, dat regeringen of technologie al deze problemen wel zullen oplossen. Geef jezelf deze schijnzekerheid niet. Je moet je eigen luiheid overwinnen. Je moet je eigen zwakheden hier overwinnen. Je moet niet luisteren naar die stemmen in je geest die je vertellen dat je niets kunt doen en dat andere mensen de dingen wel voor je zullen regelen, alsof je een klein kind bent, want dat zal niet het geval zijn. Regeringen zullen in de toekomst niet in staat zijn om voor iedereen te zorgen. Regeringen zullen moeten worstelen om alleen maar in de basisbehoeften te kunnen voorzien en om de menselijke beschaving niet uit elkaar te laten vallen.

Je zult deze kracht niet vinden in je emoties, of je ideeën, of je overtuigingen, want die zijn niet sterk of veerkrachtig genoeg om de Grote Golven van verandering te trotseren. Je moet je wenden tot de kracht en de aanwezigheid die God in je heeft gelegd, en leren hoe je je geest tot rust kunt brengen, zodat je de kracht en de aanwezigheid van Kennis diep in je kunt voelen. Na verloop van tijd zul je leren de tekenen van Kennis te lezen, en je zult leren de tekenen te lezen die de wereld je geeft. Want de wereld vertelt je wat komen gaat. Je weet misschien niet wanneer het komt of hoe het komt, maar de wereld vertelt je wat komen gaat.

Dit is verlossend voor je, want je moet nu serieus met je leven omgaan. Je kunt niet lui, dwaas of egocentrisch zijn. Daar moet je uit zien te komen. Je moet wakker worden uit je nachtmerrie. Je moet je verlangen opgeven naar dingen die niet gebeuren. Je moet ophouden anderen te veroordelen, of anderen de schuld te geven van jouw toestand of van de toestand van de wereld, want dat is energieverspilling zonder enig positief resultaat.

De Grote Golven van verandering, die zo overweldigend en zo moeilijk lijken als je eenmaal de moed hebt ze onder ogen te zien, leveren je in werkelijkheid de kracht van verlossing. Want zij vereisen een grotere kracht en een nieuw soort relatie met jezelf. Grote dingen doen zal je eigen waarde aan je leven teruggeven en je eigen gevoel van kracht en vaardigheid. Grote veranderingen of grote noden onder ogen zien zal een diepere en meer diepgaande kracht bij je oproepen die je anders nooit zou kunnen ontdekken.

Grootse tijden creëren grootse mensen. Niemand wordt groot in het aangezicht van zelfgenoegzaamheid of genotzucht. Hier zullen het niet slechts enkele uitzonderlijke individuen in de menselijke familie zijn die het verschil zullen maken, want veel meer mensen moeten nu tot hun hogere doel worden geroepen. En hoger doel is niet alleen maar een definitie of een idee. Het is een enorm gevoel van verantwoordelijkheid en zelfbeschikking dat tot drastische actie leidt.

Misschien moet je nu je toevluchtsoord op het platteland of je plezierige uitspattingen tot op zekere hoogte opgeven, zodat je krachtig op de wereld kunt reageren. Kennis zal je helpen om je in de juiste positie te brengen, de juiste situaties, om je gaven bij je op te roepen en je de grootste kans te geven om die personen te ontmoeten die voorbestemd zijn om deel uit te maken van je grotere dienstbaarheid aan de wereld.

Hier moet je zowel een leider als een volger zijn. Je moet je geest leiden. Je moet je emoties leiden. Je moet je gewoontes beheersen. Je moet je zwakke en destructieve neigingen overwinnen. Toch moet je ook volgen, want alleen Kennis kent de weg. En je moet Kennis volgen, en je overgeven aan Kennis, en kiezen met Kennis wanneer echte beslissingen noodzakelijk zijn.

Wanneer mensen denken aan grote veranderingen in de toekomst, denken zij aan wat regeringen moeten doen, wat naties moeten doen, wat grote organisaties moeten doen. Maar hoewel naties en grote organisaties een belangrijke rol zullen spelen, is het de kracht van het individu die uiteindelijk het verschil zal maken. Als mensen als schapen leven, zullen zij zich neerleggen bij de autoriteiten die hen regeren, en zullen zij gaan waar die autoriteiten willen dat zij gaan. Het is dit soort van jezelf uit handen geven en gebrek aan verantwoordelijkheid die de wereld naar de afgrond heeft geleid, die de mensheid naar deze gevaarlijke en grote overgang heeft gebracht.

Daarom moet je denken als iemand die geleid wordt door de kracht van Kennis. En je moet Kennis waarnemen en haar onderscheiden van je eigen dwangmatigheden en je eigen onwrikbare overtuigingen. Dit vergt tijd. Het vergt voorbereiding. Het vergt wijze raad.

Je kunt dit niet allemaal in je eentje doen. Je hebt een voorbereiding nodig die je niet zelf hebt bedacht. En je zult sterke personen in je leven nodig hebben om je te helpen je leven te verduidelijken, om je te laten zien wanneer je een vergissing begaat en je de kracht te geven om te kiezen voor wat werkelijk waar is.

Hierbij brengt de kracht van God mensen samen op een zinvolle manier. Want alleen kun je niets beginnen. Maar Kennis zal je verenigen met andere mensen, zodat je kracht zal worden vergroot, je kracht zal worden versterkt. Daarom zijn relaties die gebaseerd zijn op Kennis zo krachtig en zo veerkrachtig, en daarom kunnen zij de veranderende stormen van de wereld doorstaan, waar andere relaties zullen wegvallen en instorten.

Je moet je ark bouwen, en je moet anderen steunen bij het bouwen van hun ark, want je hebt sterke mensen om je heen nodig. In relaties verzwakken mensen je of ze versterken je. Neutrale relaties bestaan niet. Iedereen met wie je tijd en energie doorbrengt, versterkt je voorbereiding en bewustzijn of verzwakt ze. Zelfs lieve, geweldige mensen kunnen hier een grote ontmoediging zijn. Kennis zal je helpen te onderscheiden bij wie je moet zijn en hoe je bij hen moet zijn, zodat er een eind komt aan eindeloos speculeren en debatteren over met wie je een relatie aan moet gaan.

Als mensen je niet kunnen steunen bij het bouwen van je ark, dan halen ze je weg bij je fundamentele verantwoordelijkheden. Als zij denken dat je dwaas bent, of extreem, of excentriek in het hebben van dit bewustzijn, dan kun je er zeker van zijn dat zij je verzwakken en je positie verzwakken.

Wees voorzichtig met rationaliteit, want rationaliteit is hier meestal een versterking van het verleden. Mensen zullen rationaliteit gebruiken om zichzelf uit hun eigen bewustzijn en hun eigen diepere ervaring te praten. Je zult onredelijk overkomen op andere mensen. Zij denken niet dat de Grote Golven van verandering komen. Zij denken dat de toekomst hetzelfde zal zijn als het verleden. Zij reageren niet op de grote roep die in de wereld uitgaat. En hoewel zij misschien zeer intelligent en intellectueel zijn, of zeer slim op andere gebieden, zijn zij hierin blind en dwaas.

Als de Grote Golven komen, staan de mensen op het strand alsof het een dag als alle andere is. Ze denken dat morgen hetzelfde zal zijn als gisteren. Ze denken dat vandaag zal zijn als elke andere dag, niet wetende dat vandaag heel anders zal zijn. De dieren trekken naar de heuvels. De mensen liggen op het strand. Wie is nu intelligent? Wie is hier nu dwaas? Trap dus niet in de val te denken dat je een consensus van andere mensen nodig hebt om de belangrijke beslissingen te nemen die voor je liggen. Want je wilt niet op het strand liggen als de Grote Golven komen. En je weet dat ze komen.

Je wordt niet zozeer beheerst door angst, maar door verantwoordelijkheid, door het vermogen om te reageren op je eigen innerlijke ervaring en op de tekenen die de wereld je geeft. Wanneer de dieren schuilplaatsen bouwen of een schuilplaats zoeken voor de winter, doen ze dat omdat ze verantwoordelijk zijn. Maar de mensheid geeft in dit opzicht blijk van een ongelooflijke mate van onverantwoordelijkheid. De oceanen stijgen, maar mensen bouwen herenhuizen op het strand. De woestijnen drogen op, maar mensen verhuizen erheen voor hun pensioen. De voedselproductie wordt beïnvloed door de Grote Golven van verandering, maar de mensen trekken ver het land in, ver weg van de bronnen van voedsel en voedseldistributie. De regeringen worden zwakker en instabieler, maar de mensen blijven wachten alsof ze een soort bijstand genieten.

Zie je het probleem hier? Jouw voorouders moesten lang geleden te allen tijde op de omgeving letten, omdat zij zich bewust moesten zijn van de risico’s en de veranderende omstandigheden van die omgeving. Maar vooral de mensen in de rijke landen hebben deze essentiële verantwoordelijkheid voor de omgeving, en deze essentiële relatie met die omgeving verloren. Nu beschouwen zij het als vanzelfsprekend dat alles er voor hen zal zijn, verzorgd door andere mensen, verzorgd door complexe organisatienetwerken. Het is ondenkbaar voor hen dat [er] de mogelijkheid bestaat dat deze organisaties niet goed functioneren, of dat er onderbrekingen en discontinuïteit zullen zijn in het leveren van alles wat zij nodig hebben en verwachten. De Grote Golven van verandering zullen discontinuïteit creëren. Daar moet je op voorbereid zijn.

Dit zijn de veranderende tijden. Je bereidt je voor op een wereld in verval. Je bereidt je voor op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden. Daarom mag je niet vertrouwen op veronderstellingen en overtuigingen, want veronderstellingen en overtuigingen zijn allemaal bekrachtigingen van het verleden.

Zelfs als je de enige persoon bent die aan deze dingen denkt, moet je je diepere ervaring eren. Je moet je ark bouwen, zelfs als niemand anders het doet. Je moet je bezittingen, je verplichtingen, je relaties, je activiteiten, waar je woont, hoe je leeft, hoe je rondreist – alles in het licht van de Grote Golven van verandering – aan een diepere heroverweging van je leven onderwerpen. De veranderingen die jij hier in je leven aanbrengt, zullen je, als ze verstandig zijn, meer stabiliteit geven en je meer zekerheid bieden dat je in staat zult zijn verstandig te handelen in het licht van onzekerheid en grote verandering.

Mensen die niets doen, zullen deze zekerheid niet hebben. Zij zullen geen vindingrijkheid aan de dag leggen. Zij zullen niet in staat zijn om in het moment te reageren op de veranderende omstandigheden van hun leven.

Je bouwt deze vaardigheden op door de voorbereiding, door de Stappen naar Kennis te nemen en de stappen te volgen die Kennis zal geven. De Schepper van al het leven heeft een aantal richtlijnen gegeven voor de voorbereiding op de Grote Golven van verandering, maar dit zijn slechts beginrichtlijnen, want iedereen heeft een andere gave en een ander pad te volgen. De omstandigheden van mensen zijn verschillend, en dus bieden de richtlijnen alleen de basis om je in staat te stellen met je voorbereiding te beginnen.

Misschien moet je in de toekomst honderd keer van richting veranderen. Kennis zal je leren wanneer en hoe je van richting moet veranderen, wat je moet besluiten om te doen en niet te doen. Daarom is Kennis je grootste bezit en je krachtigste begiftiging.

God red je via Kennis. God verlost je via Kennis. God beëindigt de Afscheiding via Kennis. Daarom is de innerlijke voorbereiding groter dan de uiterlijke voorbereiding. Daarom moet je reageren op de tekenen die God je geeft, aan de binnenkant en aan de buitenkant. Het bouwen van je ark is niet alleen om je te beschermen, maar ook om je in staat te stellen aan de wereld te geven, om de mensen en omstandigheden te vinden die je grotere gaven zullen oproepen, die je zelf niet zou kunnen oproepen.

Het antwoord zit in je, maar de roeping komt vanuit de wereld. Je kunt deze gaven niet uit jezelf oproepen. En je grotere doel is niet wat je denkt dat het is. Je denkt misschien dat je een artiest of muzikant bent, terwijl je in feite ergens anders een grotere dienst moet verrichten. Je zou kunnen denken dat je grotere doel is wat je wilt dat het is, maar in bijna alle gevallen is het werkelijk iets anders.

Alleen Kennis weet het, en jij kunt alleen ontdekken wat Kennis weet door Kennis te volgen, zodat zij jou de werkelijkheid van jouw grotere doel in de wereld kan tonen. Je bouwt je ark hiervoor, zodat je een bijdrage kunt leveren aan een wereld in verandering en niet slechts een slachtoffer ervan bent.

Je voorbereiding begint nu, vandaag, en morgen, en de dagen die komen. Je hoeft er niet over na te denken. Dat kun je eeuwig doen zonder dat het je duidelijk wordt. Laat je leiden door je diepere reactie, en luister niet naar de zwakte van je gedachten en je emoties.

Dit is een geschenk van liefde omdat God de wereld liefheeft. En God wil dat de mensheid zich voorbereidt op de Grote Golven van verandering, de Grote Golven van verandering overleeft en in de toekomst een grotere en rechtvaardigere beschaving opbouwt. Maar wat God wil en wat de mensen willen en waar zij zich bewust van zijn, is niet hetzelfde. Het overbruggen van deze kloof biedt dus de grootste hulpbron en zekerheid voor de mensheid, en de grootste betekenis en het grootste doel voor je leven.