Wie zal je ontmoeten?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 22 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
JE ZULT VEEL BELANGRIJKE ONTMOETINGEN HEBBEN IN JE LEVEN. Om ze te kunnen herkennen en waarderen moet je op ze voorbereidt zijn, of je zult ze mislopen en ze zullen niet plaatsvinden. We hebben eerder gezegd dat je grote bondgenoten nodig zult hebben bij het leren van een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Je zult grote bondgenoten nodig hebben bij het vinden van je doel en het onderscheiden van je doel tussen de velen attractieve zaken die de wereld lijkt te bieden.

Op dit moment bereid Kennis jou voor op en leid zij jou naar de ontmoeting met die individuen die een sleutelrol in jouw grotere ontwikkeling zullen spelen. Jullie zijn voorbestemd om elkaar te ontmoeten, maar voorbestemmingen kunnen veranderen. De koers van zaken kan veranderen. Of zaken gebeuren of niet, wordt in deze wereld voor een groot deel bepaald door verandering. En bijgevolg kan jouw besluitvorming en de besluitvorming van de anderen die jij zou moeten ontmoeten, een aanmerkelijke effect hebben op het gevolg. De beweging van Kennis wordt voortdurend gedwarsboomd door de ambities, eigenzinnigheid en weerbarstigheid van de persoonlijke geest.

Om je missie uit te kunnen voeren, moet je grote bondgenoten hebben, want God weet dat je het niet in je eentje kunt doen. Anderen kunnen echter jouw rol niet voor jou vervullen. Dat moet jij doen. Bepaalde individuen zullen je helpen om je rol te vinden, haar te ervaren en in de loop van de tijd te verfijnen. Jullie hebben een gemeenschappelijk doel en je zult, hoe onbewust ook, proberen om elkaar te vinden. Dit is iets dat heel anders, heel uniek en erg speciaal is. Je zult maar enkele van deze relaties hebben. Als je geluk hebt en als je je wijselijk voorbereidt, zal je je van enkele van deze relaties bewust worden.

Je probeert bij deze individuen te komen omdat zij een sleutel bevatten tot jou leven. Zij proberen bij jou te komen omdat jij een sleutel bevat tot hun levens. Je kunt je doel niet in je eentje kennen, want jouw doel kan alleen gerealiseerd, ervaren en kenbaar gemaakt worden binnen de context van de juiste relaties. Als je deze relaties probeert aan te gaan met degenen waar je van houd of waar je voorkeur naar uitgaat, zal je doel niet verschijnen en Kennis zal stil zijn. Je zult overgelaten worden aan je eigen ideeën om je te leiden en te beschermen – een erg magere leidraad en een zeer gevaarlijke benadering.

Kennis zal die bondgenoten herkennen, die door jouw Spirituele Familie gestuurd zijn om jou te assisteren. Dit is een compleet ander soort herkenning dan de manier van herkenning die mensen ervaren in hun romantische afspraken en zij verschilt zelfs van het ervaren van affiniteit die je zo links en rechts zou kunnen voelen met personen waar je een ver verleden mee deelt. Je ontmoet je bondgenoot niet vanwege een vroegere afspraak in de wereld. Deze relatie dient een hoger doel. En als deze relatie gevonden en herkend, geaccepteerd en goed begrepen kan worden zal zij een grotere beloning genereren dan al jouw andere relaties samen.

Om je voor te bereiden moet je iets over De Weg van Kennis leren en je moet verschil leren maken tussen wat geweten wordt en wat gewenst of geloofd wordt. Totdat dit gebeurt en totdat dit onderscheid in voldoende mate ervaren is zal je niet voorbereid zijn op je ware bondgenoten.

In slechts zeer zeldzame gevallen zullen deze relaties vertegenwoordigd worden door een partnerschap, zoals een echtgenoot en een echtgenote. In de meeste gevallen zullen deze mensen kameraden zijn – mensen die met je meereizen, die deel uitmaken van de voorraad die je nodig hebt en wiens Kennis een sleutel bevat tot jouw Kennis en visa versa. Dit is een ander soort relatie. Zij is er niet om jouw persoonlijke geest te bevredigen. Zij is er om je te koppelen met jouw diepere geest.

Mocht je zo fortuinlijk zijn om een van deze mensen te ontmoeten, dan zal je een ander soort resonantie in jezelf voelen – niet de bedwelmende opwinding van een liefdesavontuur en niet de fascinatie en fantasieën die de glorieuze momenten van intense aantrekking begeleiden. Je zult een kalme, een thuiskomende, een verre herinnering, iets vaags en fantastisch, maar diep en indringend. Het zal met je praten, en jij zult in staat zijn om te reageren.

Alhoewel je voorbestemd bent om deze mensen te ontmoeten, is het mogelijk dat je ze niet zult vinden. Het is mogelijk dat zij jou niet zullen vinden. In dit opzicht kan jij alleen maar jouw deel uitvoeren. Als jij al het mogelijke doet wat je kan doen en je vind ze niet, komt dit omdat ze verdwaald zijn in de wereld. Als zij al het mogelijk doen wat ze kunnen doen en zij kunnen jou niet vinden, komt dat omdat jij verdwaald bent in de wereld. Bij de eerdere overeenkomst, bent je ermee akkoord gegaan dat jullie elkaar zouden zoeken. De tijd en plaats blijven echter onzeker want, hoe jij je hier in het leven zult ontwikkelen, welke beslissingen je neemt, hoe sterk je afgeleid bent en hoeveel belemmeringen je onderweg verzameld hebt zal bepalen of en wanneer je jouw ontmoeting zal hebben.

Dus, alhoewel deze relaties verbonden zijn met het lot, moet er heel wat werk verzet worden om ze te vinden. Iets groters in jou moet naar boven komen. Het kan geen verre mogelijkheid zijn. Het kan niet alleen maar een vaag gevoel zijn. Het kan niet alleen opkomen als je zwaar teleurgesteld bent in anderen of in jezelf. Het moet iets zijn dat meer constant is en dat dieper gevoelt wordt dan dit.

Je bent niet in je eentje de wereld ingestuurd. Anderen zijn de wereld ingestuurd om je te helpen en jij bent de wereld ingestuurd om hen te helpen. Zouden jullie elkaar vinden, zouden jullie klaar zijn voor elkaar en zouden jullie in staat zijn om elkaar te ontvangen, dan kan jij iets zeer belangrijks leren over jouw groter doel in het leven en over de aard van jouw bestemming.

Het is belangrijk om te beseffen dat binnen de context van dit soort relaties er zeer zelden echte leiders zijn. Leidersrollen moeten door bepaalde mensen aangenomen worden om bepaalde functies uit te kunnen oefenen, zij vormen echter een kleine minderheid van hen die opkomen in deze grotere ervaring en dit grotere bewustzijn. Vergeet niet. Je komt hier naartoe om de dienen en te geven, te herstellen en terug te winnen, niet om te domineren.

In de Grotere Gemeenschap zijn veel opmerkelijke waarheden ontdekt – waarheden die relevant zijn voor het leven in deze wereld en in alle werelden. Een van deze waarheden is: De Wijzen blijven verborgen. Hoe groter je bent, hoe meer verborgen je moet zijn. Hoe groter je kracht en bewustzijn, hoe voorzichtiger je moet zijn in waar het onthult wordt en met wie het gedeeld wordt en hoe scherpzinniger je moet zijn bij het kiezen van de begunstigden van je geschenk. Dit tempert alle ambitie. Dit tempert alle ongeduld. Dit tempert alle verklaringen over jezelf die niet ontspruiten uit Kennis. Kennis kent alleen wat waar is en zal niet reageren op iets anders reageren.

Hoe sterker je bent met Kennis, hoe meer je op Kennis zal lijken en hoe moeilijker het voor jou zal zijn om een fout te maken. Wat zijn fouten anders dan fouten in het maken van onderscheid – niet weten wat iets is, niet wetende hoe je erbij staat en niet wetende wat je ermee moet? De verkeerde persoon kiezen, de verkeerde tijd kiezen, de verkeerde locatie kiezen, het verkeerde moment kiezen, het verkeerde idee kiezen – zijn allemaal problemen in het maken van onderscheid. Met het maken van onderscheid komt richting – het vermogen om stil te blijven, de mogelijkheid om verborgen te blijven.

Wij verzekeren je dat inde Grotere Gemeenschap de Wijzen inderdaad verborgen blijven, of anders worden ze uitgebuit of gekruisigd. Ze worden misbruikt en beschimpt en hun geschenken gaan verloren. Alleen bij zeer zeldzame gelegenheden worden grotere demonstraties gegeven voor een groot aantal individuen. En deze demonstratie is vaak de laatste.

De Wijzen blijven verborgen – in het geheim werkend, hun geschenk beschermend, het richtend op hen die voorbestemd zijn om het te ontvangen en het iedereen onthoudend die op zoek is naar macht, privileges en andere voordelen.

Dus als je die individuen vind die je voorbestemd bent om te ontmoeten om jouw doel uit te voeren en te verwezenlijken, moet er grote nederigheid zijn. Ze zijn hier niet voor jou persoonlijk. Ze zijn niet gefascineerd door jouw persoonlijk. Ze houden niet van jouw imago’s. Ze zijn verbonden met iets groters in jou en hun genegenheid voor jou en hun toewijding aan jou zal alle andere menselijke bekoringen overleven.

Dit is wat mensen werkelijk zoeken in hun relaties. Ze proberen hun bondgenoten te vinden. Wat zij in het algemeen echter vinden is dat waar ze door aangetrokken worden, want ze zijn niet ontwikkeld genoeg voor het reageren op en het ontvangen van grotere aantrekking en stimulans in menselijke contacten. Ze zijn gebonden aan de behoefte voor plezier en aan de overlevingsangst en dit worden criteria voor hun keuzes. Maar toch spreken wij hier over iets totaal anders, iets dat heel uniek en zeldzaam is.

Mocht je al je bondgenoten ontmoeten, dan is het onwaarschijnlijk dat hun aantal groter zal zijn dan tien. Het is aannemelijker dat het drie of vier individuen zullen zijn. Deze individuen zullen een zeer grote rol spelen in het initiëren, ondersteunen en spreken voor het grotere doel dat jou in deze wereld gebracht heeft – een doel dat slechts naar boven kan komen als jij een grotere volwassenheid als persoon verwerft en als je bepaalde verlangens en behoeften voor jezelf bevredigd.

Kennis in jezelf zal naar boven komen als de condities juist zijn. Relaties gebaseerd op Kennis ontstaan als de condities juist zijn. Jullie samenkomst zal waarschijnlijk niet gemakkelijk zijn. Je zult je af moeten scheiden van andere mensen en veel schitterende zaken om elkaar te kunnen vinden. Je zult de vrijheid moeten verwerven om dit te doen. Je zult deze vrijheid moeten winnen. Je zult ervoor moeten vechten. Alhoewel deze vrijheid jou aangeboden wordt, moet je vrij zijn van die zaken die haar kleineren, ontkennen of vervangen teneinde haar te kunnen bereiken, te kunnen accepteren en te kunnen hebben.

Levensbestemming is iets dat je nooit moet toekennen aan de alledaagse activiteiten waar je mee bezig bent. Mensen bedelen zaken groot nut en waarde toe die klein en betekenisloos, tijdelijk en passend zijn. Ze zeggen: “Ik doe dit. Het is voor een belangrijk doel.” ”Ik ben samen met deze persoon. Het is voor een belangrijk doel.” “Ik lijd nu. Het is voor een belangrijk doel.” “Ik ga hier weg. Het is voor een belangrijk doel.” Dit zijn echter normaal gesproken slechts pogingen om een grotere betekenis toe te kennen aan iets dat zelf die betekenis niet heeft. Laat je hierdoor niet om de tuin leiden. Trap niet in deze vorm van zelfbevestiging en zelfbemoediging.

Relaties met bestemming zijn zeer zeldzaam. Zij kommen niet elke dag voor. Ze worden niet gewaarborgd door elke persoon met wie je een grote aantrekking of zelfs een grote affiniteit voelt. Relaties met bestemming zijn hier om een groter doel te dienen. De mensen die hierin verwikkeld raken zijn zich nog steeds nauwelijks bewust van dit doel en worstelen om het te ontdekken. Vaak zullen ze met elkaar worstelen, want in henzelf en tussen elkaar zullen ze overeenstemming moeten zien te bereiken. Ze zullen de basis voor wat waar is moeten vinden en dat onderscheiden van al het andere.

Dit kost tijd. Het is beter dat je veel van dit werk alleen doet voordat je elkaar ontmoet, anders zal je niet in staat zijn om je aan te sluiten en te participeren. Als je elkaar te vroeg ontmoet, zal je niet in staat zijn om elkaars verificatiegeschenk te ontvangen. Je zult niet in staat zijn om elkaar te versificeren en de grotere noodzaak en het groter begrip te bevestigen dat spreek van een leven van bestemming, een leven dat gezalfd werd voordat je in deze wereld kwam. Jullie werden aan elkaar toegewezen voordat jullie hier kwamen – niet om elkaar als mensen te vervullen en niet om elkaars persoonlijke wensen, verlangens of behoeftes te bevredigen, maar om een groter doel en missie te initiëren, te installeren, te ondersteunen en te voeden die jouw menselijke interesses te boven gaat.

Als je een visie van de Grotere Gemeenschap kon hebben, dan zou het voor jou veel eenvoudiger zijn om dat te zien. Je zou relaties zien die deze grotere dimensie en dit groter doel bezitten. Je zou dit niet alleen tussen individuen binnen andere werelden zien, maar ook tussen individuen die in verschillende werelden leven. Je zou relaties zien tussen individuen die elkaar nooit hebben ontmoet en die nooit binnen hun eigen levens fysiek toegang tot elkaar zullen hebben, maar die wat ze hebben geleerd en wat ze door een grotere herkenning hebben ontvangen, met elkaar kunnen delen. Dit is opmerkelijk en lijkt misschien onbegrijpelijk gegeven het normale ervaringsbereik. Maar waar is het en belangrijk voor jou.

Jouw Spirituele Familie werkt op veel plaatsen. Jij bent verbonden met hen en zij zijn verbonden met jou. Zij vertegenwoordigen de relaties die jij tot nu toe in Kennis hebt teruggewonnen. Sommigen van hun zijn in de wereld en veel van hen bevinden zich buiten de wereld en kijken naar binnen, letten op jou. Jouw Spirituele Familie let op jou. Zij vertegenwoordigen jouw kleine werkgroep. Er bestaan veel Spirituele Families. Denk nooit dat je de persoon waar je om geeft, de persoon waar je van houd, of je broer, je zus, je moeder of je vader aan kunt wijzen als je Spirituele Familie. Wij hebben het over iets anders.

Als je een van je bondgenoten zou vinden, maar zij zouden verdwaald zijn in de wereld en zouden je niet kunnen ontvangen, dan zou dat een grote tragedie voor jou zijn. Eis daarom niet dat zij nu naar je toe komen. Vraag in plaats daarvan dat zij voorbereid zijn en dat jij voorbereid bent, zodat je klaar kunt staan voor elkaar – klaar om elkaar te herkennen, klaar om samen een grotere rol op je te nemen en klaar om te kunnen onderscheiden tussen een groter doel en jouw persoonlijke onderlinge interesses. Deze relaties zullen een bevestiging zijn dat het werk dat je hebt gedaan, dat het werk waar je bewust mee bezig bent gegaan betekenisvol en noodzakelijk is, ondanks het feit dat je het resultaat niet kunt zien of haar belang niet volledig kunt begrijpen.

Kijk niet om je heen en zeg: “Nou, deze persoon moet een van deze mensen zijn.” of “Die persoon moet een van die mensen zijn omdat we zoveel gemeen hebben en het samenzijn zo goed voelt en we hebben zoveel gemeenschappelijke interesses.” of “Ik ervaar zo’n affiniteit met hem.” Ken dit aan geen enkele persoon toe. Tijd en ervaring zullen die individuen kenbaar maken die een groter doel en missie in jouw leven hebben. Beheers jezelf in dit verband en je zult de vele domme en kostbare fouten vermijden.

Je wilt je leven niet verspillen. Je wilt jezelf niet voortdurend zaken afleren die je jezelf hebt aangeleerd. Je wilt niet keer op keer teleurgesteld worden met zaken waarvan jij denkt dat ze echt en juist zijn. Jouw tijd van leven is kostbaar. Jouw gelegenheid hier is belangrijk. Hoe meer je je bewust bent dat zij belangrijk is, hoe minder je het aan enig avontuur of relatie die jou compromitteert of die je op een dwaalspoor brengt, wilt verspillen.

Bij het ontmoeten van je bondgenoot, zou het kunnen blijken dat jij hen moet dienen of dat zij jou moeten dienen. Misschien zijn zij in de leidersrol en jij niet. Misschien is het andersom. Jullie zullen perfect samen passen als je kunt accepteren hoe perfect jullie passen, wat misschien in het geheel niet zal stroken met jouw ideeën, ambities of begrip van jezelf. Daarom zijn hiervoor nederigheid en nuchterheid noodzakelijk. Daarom is voorbereiding noodzakelijk.

Veel van jouw hoop en idealen over jezelf zullen niet voor jou weggelegd zijn. Veel van jou roekeloos streven, intens verlangen en koortsachtige bekoring moet stilletjes in jou rusten. Om je bondgenoot te herkennen zal je moeten kijken, luisteren en leren – niet slechts op het moment maar voor lange tijd.

Veel mensen willen niet zonder definitie leven. Ze willen dat alles netjes verklaard en verklaarbaar is. Zij willen dat alles wat ze doen er overzichtelijk, verbonden met hun verleden en begrijpelijk uit ziet. In deze relaties zal dat niet werken. Deze relaties zullen mysterieus zijn. Vaak zullen ze erg verwarrend zijn. Ze zouden zelfs enorme interne en onderlinge conflicten kunnen genereren, afhankelijk van hoe ver je bent in het herkennen van elkaar.

Belangrijk hierbij is niet het leren kennen van de ander, maar wel het leren kennen van de ervaring van ware affiniteit. Jawel, je zult hun gedrag, hun eigenaardigheden, hun aansprakelijkheid en hun moeilijkheden moeten leren kennen. Dit is belangrijk. Het leren kennen van ware affiniteit echter is wennen aan het hebben van dit soort relatie, die al je andere relaties zeer twijfelachtig over doet komen. Al die andere mensen waar je jezelf voor ingezet hebt, geprobeerd hebt jezelf aan te geven, of waarvan je geëist of verwacht hebt dat ze zich inzetten – worden in twijfel getrokken. Dat wat je dacht dat je in het leven zou gaan doen en al je plannen, programma’s en doelstellingen zullen in twijfel getrokken worden. Als je dit kunt laten gebeuren, dan zal zich een Grotere Realiteit in jou kenbaar maken. Als je je hier echter tegen verzet, of haar weigert of er tegen vecht, zullen er enorme conflicten ontstaan. Dan zou het beter zijn, dat je elkaar helemaal niet tegen zou komen.

Om elkaar te kunnen vinden zal je aan jezelf en aan je leven moeten werken teneinde de weg vrij te maken. Als je getrouwd bent of je in een vaste relatie bevind en al je plannen, doelen en je zekerheden veiliggesteld hebt en je ontmoet vervolgens je bondgenoot, zou alles uit elkaar kunnen vallen.

We zullen jou een voorbeeld geven, een waar je misschien vertrouwd mee bent. Toen Jezus ontdekte dat hij discipelen had, hoefde hij hen alleen maar te roepen en zij vergezelden hem. Dit vertegenwoordigde relaties op het hogere niveau waar we het over hebben. Zij vergezelden hem niet omdat hij fantastisch was, of omdat hij ongebruikelijke vermogens had, of omdat hij mooi of lief was. Hij zou hen inderdaad allemaal in gevaarlijke situaties brengen en ze constant uitdagen. Dus wat stelde hen in staat om dat wat ze deden te laten vallen en hun levens achter te laten en hem te volgen? Het was Kennis.

Als je erom vraagt dat je bondgenoot jou zal vinden en als je erom vraag om in staat te zijn om je bondgenoot te vinden, dan moet je er klaar voor zijn. Deze relatie zal veel van wat je voor jezelf gepland hebt en wat je al uitgevoerd hebt, in twijfel trekken. Als je niets op wilt geven en alleen maar meer en meer wilt vergaren, zal deze relatie te gevaarlijk voor jou zijn. De waarheid zal te gevaarlijk voor je zijn. En ondanks dat je misschien een groter doel voor jezelf opeist, zal jouw ware doel buiten je bereik vallen.

Het is voor jou zo nodig om te leren in zo’n soort relatie te zijn en je zult het leren door De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren. De Weg van Kennis zal Kennis valideren en niets anders. Zij zal je tot ware herkenning in jezelf brengen en niets anders. Zij zal je tot herkenning van je ware bondgenoten brengen en niets anders. Niets anders zal gevalideerd worden.

Weet je, mensen willen waarheid, maar ze willen eveneens veel andere zaken. Waarheid en die andere zaken zijn echter niet zo verenigbaar met elkaar. Als je verlangen naar waarheid sterker wordt en je ervaring van waarheid sterker wordt, worden andere zaken gezien als bruikbaar of nutteloos. Ze vormen echter niet meer de kern van je leven. Je wordt niet langer meer afgeleid door liefde of geld. Je raakt niet bevangen door schoonheid, pracht, roem of veiligheid. Je probeert niet het leven te ontvluchten of in een goede positie terecht te komen. In plaats daarvan zoek je iets dat bevestigd wie je werkelijk bent, waarom je in de wereld gekomen bent en wat je hier moet doen. Deze relaties zijn een centraal deel van deze initiatie.

Later als we over de Ongezienen praten, zullen we het over een totaal ander domein van relaties hebben dat verband houdt met jouw ware bondgenoten. Dit zal je zelfs een nog groter begrip van jouw doel geven. Zoals je een leven in de wereld hebt, heb je een leven in jouw oude thuis. Je bent dit niet kwijt geraakt en bevind zich nu in jou, binnenin jouw Kennis. Je hebt relaties in de wereld en je hebt relaties daarbuiten. Je hebt relaties met jouw Spirituele Familie en deze relaties leveren de context en betekenis voor jouw reden om in de wereld te komen.

Kennis zal jou voorbereiden op deze relaties. Als jij je weg naar Kennis kunt vinden en je aan haar kunt wijden, zullen al jou moeilijkheden en problemen in relaties geleidelijk opgelost worden. Wij kunnen deze belofte doen door de aard van de realiteit en de aard van jouw grotere identiteit en doel hier. Je kunt dan met zekerheid kiezen en aan het ernstige en ogenschijnlijk hopeloze lijden dat zovelen kwelt, ontsnappen. Dan ben je niet meer verdwaald in de wereld. En jouw voorbeeld, jouw ervaring en jouw begripsvermogen zullen anderen inspireren en hen een grotere kans geven.

Je hebt ware bondgenoten in het leven nodig, maar om die te hebben moet je een relatie met de waarheid in jezelf hebben, die vertegenwoordigd wordt door jouw relatie met Kennis. Wordt een student van Kennis en deze relatie zal aan jou geopenbaard worden en dan door jou teruggevorderd worden. Dan zullen jouw bondgenoten in staat zijn om zich bij je aan te sluiten om de terugvordering van Kennis te bevestigen, om betekenis en omvang in de wereld te geven en om definitie de geven aan wat je hier specifiek moet bereiken.