Wat moet vermeden worden?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 22 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
HET LEVEN BIEDT VEEL AFLEIDING. Het leven zal je terug naar je verleden blijven trekken mits je in staat bent in het moment bij haar te blijven. Als je eenmaal voldoende tegenwoordigheid van geest hebt bereikt, zal je voorbereid moeten zijn om om te gaan met de invloed van anderen op jou. Als iedereen zou doen wat jij aan het doen bent, dan zou dit veel gemakkelijker zijn en meer opleveren. De realiteit is echter dat jij een van de weinigen zal zijn die een grotere voorbereiding treffen om boven de normale vooringenomenheid, zorgen en interesses van mensen om je heen.

Mensen om je heen zullen het mentale leefmilieu voor jou beïnvloeden. Hierdoor moet je uiterst selectief worden in je gezelschap en wat je zegt. Zie dit niet als een belemmering van je vrijheid, want dit is een bescherming van een opkomend bewustzijn dat beschermd moet worden in een wereld waar het niet gewaardeerd of gehonoreerd wordt. Het leven zal je dit keer op keer leren in moeilijke situaties waaruit je terug zal schrikken van anderen en van situaties waarin je niet thuishoort of waarin je een misstap hebt begaan. Vergeet niet dat je zowel De Weg van Wijsheid als De Weg van Kennis leert. Wijsheid heeft te maken met hoe je Kennis bij je draagt – Hoe je Kennis uit, waar je haar deelt en hoe je haar houd met betrekking tot jezelf en anderen.

Als je verder gaat in De Weg van Kennis zal je ontdekken dat je zaken waardeert die anderen niet waarderen, zaken ziet die anderen niet zien en zaken weet die anderen niet weten of zullen weten. Wat voor jou voor de hand liggend lijkt, zal voor hun niet voor de hand liggen. Je zult zowel hun gaven als hun onvermogen zien. Zij zien misschien geen van beide. Je zult hogere normen voor jezelf hebben, maar die normen zullen niet door anderen gedeeld worden. Je zult een diepere ervaring van eerlijkheid waarderen, maar je zult hier niet vrijelijk met anderen over kunnen praten. Keer op keer zal je tegen de grenzen aanlopen die mensen voor jou en om je heen stellen. En keer op keer zal je de invloed van anderen voelen. Je zult jezelf in loze conversatie getrokken voelen. Je zult jezelf terugtrokken voelen naar een staat van zijn waarvoor je hard gewerkt hebt om er uit te komen. Je zult de last van hun zorgen en vooringenomenheden voelen, maar je wilt er niet door belast worden.

Dit zal je afzonderen, zoals het moet. En op momenten zal je je eenzaam en geïsoleerd voelen. Je zult echter ontdekken dat je, zelfs in het begin, metgezellen zult hebben. Zij zullen hun moeilijkheden met jou delen en jij zult jou moeilijkheden met hun delen, want jullie zullen beiden moeilijkheden ervaren met in de wereld zijn.

Je zult een nieuwe basis voor jezelf vast moeten stellen zowel in het bestaan als in jezelf. Niets zal van je afgenomen worden. Dit is niet iets dat bedoeld is om je van enig plezier of bezigheid die je zou willen uitoefenen te beroven. Het is alleen om je te assisteren in het volgen van een natuurlijk proces van selectie en het maken van onderscheid, dat gecultiveerd moet worden terwijl een Grotere Kracht en bewustzijn in jou verreist. Als je denkt dat wij jou beperken, dan begrijp je onze bedoeling niet. Als je denkt dat wij je terughouden, dan begrijp je je ware behoeften niet.

Als je reageert op een grotere zin, visie en begrip, dan zonder je jezelf af en het leven zal je afzonderen, omdat je deze vrijheid nodig hebt. Je kunt niet blijven waar je bent en naar iets nieuws toegaan. En als je naar iets nieuws toegaat kunnen anderen niet met je meegaan, een enkeling daargelaten. Als je iets vindt dat anderen niet ontdekt hebben, dan weet jij iets dat zij iets weten. Hoe kan jij op een gewone manier bij hen zijn met dit groeiend bewustzijn in jezelf? Je wilt hun geschipper niet delen. Aan veel van hun activiteiten, die slechts dienen om de grotere zaken die herkend en besproken moeten te worden te mijden, zal je niet deel willen nemen. Zelfs op het niveau van persoonlijke problemen zal dit zo zijn, omdat jij naar oplossingen zoekt terwijl anderen dat niet doen. Jij zult zaken onder ogen willen zien en ze bespreken, terwijl anderen dat niet willen. Jij zult remedie en oplossing willen brengen, terwijl anderen dat niet willen.

Na een tijd, zal je zien dat je bepaalde mensen en situaties uit de weg gaat. Dit is correct. Dit is een natuurlijke gereserveerdheid. Dit komt doordat je jezelf probeert te bevrijden van mensen en situaties, van gesprekken en inspanningen die geen verdienstelijkheid en waarde voor jou bevatten. Je kunt dit doen zonder jezelf of anderen te veroordelen. Je doet dit eenvoudig omdat je ergens anders moet zijn en iets belangrijkers moet weten. Hierbij ben je niet beter dan anderen. Jij bent niet wijs terwijl zij dwazen zijn. Houd deze houding er niet op na, of het ontgaat je allemaal. Dit is geen wedstrijd. Die benadering heeft allen betekenis voor het intellect, dat probeert alles voor zelfvertrouwen, zelfverheerlijking en zelfbescherming te gebruiken omdat het zwak en kwetsbaar is en geen basis in het leven heeft. Maak die fout niet, maar heb een heldere blik.

Iets in het diepst van je kern is veranderd op een manier die je niet kunt beschrijven. Je voelt je anders. Je waarden veranderen. Jou prioriteiten veranderen. Jou nadruk in het leven veranderd. Dit stuurt je weg van mensen die dit niet ervaren en naar mensen toe die dat wel doen. Het brengt je specifiek naar bepaalde individuen toe die jouw reis delen. Sommigen begeleiden je slechts voor een korte periode; anderen reizen het hele leven met je mee.

Het is noodzakelijk om bij deze mensen te zijn omdat ze jou zullen assisteren en helpen. Ze zullen je prikkelen om verder te gaan. Ze zullen je helpen als je terugvalt. Zij ervaren eveneens een grote beweging in hun levens. Zij proberen eveneens zaken te ordenen. Zij zien hun eigen compromissen eveneens onder ogen en realiseren zich hun eigen ontkenning. Zij moeten eveneens een manier vinden om de richting, koers en activiteiten van hun leven te veranderen. Deze mensen zullen je helpen, zelfs als ze maar tijdelijk bij je zijn.

Je zult zien dat je veel mensen en situaties vermijdt. In feite zal je na verloop van tijd met desinteresse naar de algemene activiteiten van de meeste mensen kijken. Misschien zal je je eenzaam en vervreemd voelen. Maar wij zeggen: “Gefeliciteerd!” Je begint je vrijheid te vinden. Je begint iets te waarderen dat waardevol is. Als het jou isoleert, dan is dat goed. Je hebt deze vrijheid nodig. Je hebt deze bevrijding nodig. Het is noodzakelijk dat je vrij bent van de gebondenheid die anderen hunzelf opleggen en onopzettelijk jou opleggen.

Gefeliciteerd. Ga door. Je zult niet alleen reizen, maar je kunt niet iedereen met je meenemen. Je zult ontdekken dat je niet al je vrienden en kennissen uit het verleden kunt behouden, omdat ze deel uitmaken van je verleden en de nadruk in deze relaties ligt niet bij wat je nu ervaart. Laat ze weggaan en zegen hen. Veroordeel ze niet. Ontken ze niet. Laat ze gewoon wegdrijven. Laat ze los. Zij gaan een andere weg dan jij nu gaat. Misschien weet je niet waar je naar toe gaat, maar je weet dat je ergens naar toegaat omdat je de beweging in je leven voelt en je je leven ziet veranderen. Het valt je op dat anderen erg statisch overkomen en de beweging van hun levens lijkt onwaarneembaar. Voor jouw raken zaken nu echter in een stroomversnelling. Laat dit gebeuren. Het komt uit je diepe kern. Je zult het een lange tijd niet volledig begrijpen, maar je moet verder gaan. Je kunt niet teruggaan. Je kunt die geliefde niet met je meenemen. Je kunt diegene waarvan je afhankelijk bent niet met je meenemen. Misschien kan je zelfs jouw man of vrouw, of jouw kinderen, of jouw ouders of je beste vriend niet met je meenemen. Je moet partij kiezen voor Kennis. Je kunt niet beide richtingen opgaan. Je kunt niet alles met je meenemen.

Misschien het je lange tijd nodig om je te realiseren en te begrijpen dat je ontlast bent. Want je zult inderdaad op momenten een groot verlies voelen. Je zult niet in staat zijn om je handelingen of gedrag te rechtvaardigen, maar je zult weten dat je door moet gaan. En je zult weten dat je dag moet zegen tegen je dierbare vriend of metgezel. Als je probeert bij elkaar te blijven, dan zal er in toenemende mate onenigheid en verwijdering zijn. Het is beter om je uiteen wijkende richtingen te herkennen en de ander te zegenen en los te laten en niet te dralen door je acties proberen uit te leggen of te rechtvaardigen.

Als je verder gaat zal je zien dat het leven je vele keuzes geeft. Hierbij ben je misschien zelfs niet in staat om bij anderen te blijven die eveneens reageren op een grotere roeping. Als je verder gaat wordt je weg veel specifieker. In het begin kan je het gevoel hebben dat je je openstelt voor jouw spirituele leven, maar als je verder gaat zal je spirituele ontwikkeling veel specifieker worden in haar toepassing en richting. Degenen die in het begin met je meereisden, die jouw reis deelden, gaan misschien een andere weg dan jij. Laat dit gebeuren. Zegen hen. Eer hen. Bekritiseer of verwerp ze niet omdat ze niet bij je kunnen blijven en gaan waar jij naar toegaat. Misschien gaan ze snel; misschien gaan ze langzaam. Zij hebben hun onvermogens net als jij de jouwe, die al doende langzaam ontrafelen en oplossen.

Volg de weg. Probeer haar niet te definiëren Hou mensen niet vast. Jouw ware metgezellen, jouw bondgenoten, zullen je nooit alleen laten, dus hecht je niet aan hen, keten ze niet of houd geen touw om hun nek. Laat ieder ander komen en gaan. Dit is een natuurlijk proces van afbakening en selectie in het leven. Slechts zeer weinig mensen zijn voorbij de algemene consensus van zaken geraakt, dus de weg is niet zo bereisd. Anderen hebben haar echter eerder bereisd, anderen bereizen haar nu en anderen zullen haar in de toekomst bereizen. Er is een weg omdat Kennis in je leven is. Er is een weg omdat je bondgenoten zich bij je aansluiten. En er is een weg omdat de ongezienen jouw zullen leiden en assisteren als je hen nodig hebt en als je verder gaat in het leven.

Hierbij zijn er bepaalde zaken waarbij wij je kunnen adviseren om ze te vermijden, maar jij moet leren hoe je deze begeleiding en dit advies moet gebruiken als je verder gaat. Je zult de volledige waarde van deze begeleiding niet beseffen totdat je verder gevorderd bent dan je nu bent, maar dat wil niet zeggen dat deze begeleiding niet op dit moment voor jou bedoeld is en je niet goed van dienst zal zijn, jou zoveel ellende en moeilijkheden zal besparen.

In de eerste plaats, zoals we gezegd hebben, vermijdt het meenemen van mensen. Vertel ze dat je ergens naar toe gaat en geef ze een idee van waar je mee bezig bent. Als ze niet mee kunnen, kunnen ze niet mee. Dit betekend niet dat je relatie gefaald heeft; het betekend niet dat ze stom of dwaas zijn en het betekend niet dat jij beter bent dan zij. Het betekend eenvoudig dat jullie niet samen op kunnen trekken. Je neemt een andere weg. Neem die. Volg hem. Verhinder dat je probeert ze mee te nemen. Verhinder dat je achterblijft om hen te overreden, hen te overtuigen of jouw mysterieus leven te rechtvaardigen. Zegen ze en laat ze gaan. Herken jullie uit elkaar lopende wegen. Het is prima. Het is normaal.

Probeer vervolgens niet vast te stellen waar je naar toe gaat. Je weet dat je iets belangrijks doet. Je weet dat je iets doet dat een spirituele basis heeft. Je weet dat je iets doet dat goed voor je is, zelfs als je op momenten in grote onzekerheid erover verkeerd. Je weet dat je door moet gaan. Je weet dat je niet terug kunt naar waar je eerst was. Je weet dat je vrij wilt zijn. Verhinder hiernaast echter dat je probeert vast te stellen waar je naar toe gaat, want je zult het niet weten. Alles wat je weet is dat je door moet gaan. Als je vordert en rijper wordt als een student van Kennis, zal de grote waarde hiervan inzien. Als je jezelf echter voor wilt zijn zal dat allerlei verwarring en misinterpretaties veroorzaken.

In het begin is de behoefte om jezelf te begrijpen en te rechtvaardigen ontstaan uit een oud begrip dat op veel onjuiste zaken gebaseerd is. Nu baseer je je leven echter op iets dat waar en zuiver, consistent en permanent, onvervalst en oprecht is. Vertrouw jezelf Vertrouw Kennis in jou. Blijf jezelf niet naar de zijlijn trekken en steeds opnieuw de vragen stellen: “Doe ik het juiste? Is dit juist?”. Val jezelf niet lastig met dit onophoudelijk gevraag, want er bestaat geen antwoord, behalve doorgaan. Volg dit en je zult Kennis volgen. Aarzel en je zult opnieuw je toevlucht zoeken tot je oude ideeën. Laat je niet meenemen door je angst, want dat zal je alleen maar terugbrengen naar je verleden, naar een vroeger geloof in veiligheid waaraan je nu werkt om er vrij van te worden. Maximale veiligheid in dit opzicht is een maximaal beveiligde gevangenis. Je hebt in de gevangenis gezeten en je wilt niet terug.

Als je echter na een klein stukje gelopen te hebben stopt en zegt: “Nou, ik wil niet ergens instappen dat ik niet begrijp. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Wat moet ik doen? Wat zal er met mij gebeuren?” en je laat je door de verbeelding leiden en je creëert allerlei angstige en afschuwelijke beelden voor jezelf, dan zal je in een erg oncomfortabele positie verkeren. Je zult jezelf verhinderen om verder te gaan, maar je zult weten dat je niet terug kunt gaan. Dan blijf je hangen waar je bent.

Je bent nog niet bevrijd van je intellect. Je moet van haar gezag losbreken, zodat je jouw gezag uit kunt oefenen. Het intellect oefent gezag uit omdat jij dat niet doet. Niet omdat het intellect een tiran of een verschrikkelijk ding is. Het intellect zorgt eenvoudig voor zekerheid als geen zekerheid voor haar wordt verzorgd. Het is als een wees die voor zichzelf moet zorgen totdat hij een veilige ouder of voogd vindt. Kennis is jouw voogd. Kennis is je Groter Zelf. Totdat je je echter ten volle kunt realiseren dat zij jouw Groter Zelf is, zal zij als een ouder of voogd overkomen. Zij zal als een gids, als een ware vriend overkomen. Volg Kennis en je zult terugkeren naar jezelf en je zult anderen vinden die deel uitmaken van jouw missie en reis hier.

Vermijd vervolgens om wat je aan het doen bent proberen te koppelen aan iets waar je reeds in gelooft. Als je een bepaalde filosofie, religie of reeks idealen op prijs stelt en je wilt ervoor zorgen dat dat wat je doet consistent is daarmee, dan ga je achteruit. Net zoals je mensen niet mee kunt nemen, kan je geen ideeën meenemen. Het is verbazingwekkend dat mensen vaak meer gehecht zijn aan hun ideeën dan zelfs aan andere mensen. Dit komt omdat ze zich meer met hun ideeën identificeren dan met al het andere. Sommige mensen kunnen weglopen van een relatie, maar zijn zo gehecht aan hun ideeën, hun overtuigingen of hun veronderstellingen dat ze niet vrij zijn om ze achter zich te laten. Dit is de betekenis van het dragen van een doornkroon. Je draagt haar, maar ze kwelt je. Ze lijkt je een koningstitel te geven, maar in feite is het een gareel van ellende. Het lijkt je op te tillen en je status in de wereld te geven, maar in feite snijdt en bezeert, bind en bespot zij jou.

Om je geest een stralenkrans in plaats van een doornkroon te laten worden, moet je jouw gezag bevestigen. Je realiseert je kracht door je gezag uit te oefenen. In het leren van de Weg van Kennis zal je je gezag keer op keer moeten laten gelden om je geest open en vrij te houden. Vermijd daarom om te proberen jouw oude ideeën en gekoesterde idealen te associëren met wat je nu doet, want je kunt ze niet meenemen. Ze lijken op oude relaties en oude plaatsen. Sleep ze niet met je mee. Laat je dragen door de rivier van het leven. Klamp je niet vast aan de rotsen. Probeer niet de rotsen mee te nemen. Probeer niet de decors van je intellect mee te nemen, die de complete collectie van je ideeën en overtuigingen, angsten en doelstellingen voorstellen.

Vermijdt vervolgens verliefd worden. Als we het hebben over verliefd worden, bedoelen we een fantasie creëren met iemand anders. Romantisch liefde, fantasie, is het toppunt van genotzucht van het persoonlijk verstand. In een poging om zichzelf te bevestigen en haar bestaan te rechtvaardigen is zij voor dit doel op zoek naar vereniging met iemand anders. Zij kan zich niet verenigen met iemand anders; zij kan alleen iemand anders gebruiken om zichzelf te bevestigen. Dit is de basis voor romantisch liefde. Wat je in plaats daarvan moet zoeken is herkenning en het vermogen om met iemand anders te participeren. Een mooi gezicht, een lieftallig stel ogen, een prachtig imago, een charmante of exotisch persoonlijkheid, alles dat jou aantrekt en biologeert, alles dat je aandacht tegen je wil vasthoud, alles wat jouw geest gefixeerd houd op haar eigen ideeën en haar verhinderd om toegang tot Kennis te verkrijgen, zijn de zaken die een romantische benadering van relaties vertegenwoordigen. En ze moeten vermeden worden.

Heeft jouw verleden jou dit niet al geleerd? Is het nodig dat je keer op keer teleurgesteld wordt om er achter te komen dat dit soort verwikkeling nergens toe leidt? Als je je uiteindelijk de werkelijke staat van de relatie realiseert wordt de droom of het liefdesavontuur verdreven en je blijft zitten met een ontbreken van een werkelijke relatie met die andere persoon.

Mensen kunnen jaren door elkaar gebiologeerd raken en nooit een idee hebben wie de ander is. Maar als ze uiteindelijk nuchter worden, als het leven hen via ontberingen en uitdagingen ontnuchterd ontdekken ze dat ze niet echt compatibel met elkaar zijn en dat hun verbinding oppervlakkig en tijdelijk is. Dan is er grote telleurstelling, boosheid en verbolgenheid.

Vermijd verliefdheid. Zoek werkelijke relaties. In een werkelijke relatie zal je enorme genegenheid, resonantie en het verlangen om je leven te delen voelen. Dit verschilt echter aanzienlijk met de ervaring van verliefdheid die mensen waarderen en zo koesteren. Bekijk in jullie films en lees in jullie boeken alles over de pracht en de extase, het gevaar en de onzekerheid van een liefdesavontuur. Vraag jezelf vervolgens af of dat gepaard gaat met enig werkelijke relatie of dat dit slechts een gewichtig tussenspel is, een manier om samen aan het gewone leven te ontsnappen, een manier om samen een prachtige droom te hebben, een droom die je lijkt te bevrijden van al je zorgen en verantwoordelijkheden. Vermijd verliefdheid. Zij zal je jaren van je leven kosten. Zij zal je beroven en je leeg en arm achter laten. Je zult je leven vergokken met verliefdheid, vergokken met iets pietluttigs dat zonder hoop en belofte is.

Vermijd daarna om te pogen om Kennis te laten bevestigen wat jij wil. Hierbij kom je iemand die je wilt hebben, iets dat je wilt hebben of een locatie waar je naar toe wilt tegen en je gaat naar Kennis en je zegt: “Kan ik gaan? Is het goed?” Als je alleen maar bevestiging wilt, dan zal je dat jezelf geven en je zult zeggen: “Ja, ik voel dat dit correct is. Mijn Kennis vertelt mij dat dit correct is.” Maar als je hiermee naar je ware bondgenoten in het leven gaat, zullen ze jou aankijken en hun hoofd schudden, want zij zullen het begrijpen. Als jij je echter associeert met mensen die deze competentie niet hebben, dan zullen ze jou natuurlijk verzekeren dat dit een schitterend iets is om te doen.

Vermijd te proberen om Kennis jou te laten geven wat je wil hebben of je te ondersteunen in wat je wilt. Vraag Kennis in plaats daarvan “Toon mij wat ik moet weten en doen. Laat mij mijn leven niet verspillen. Laat mij niet gokken met mijn bestaan.” Geef Kennis dit voorrecht en zij zal je zelfs in steeds grotere mate dienen en ondersteunen.

Vermijd vervolgens de gedachte dat je leven groots zal worden. Mensen denken dat vaak omdat ze op een of andere spirituele trip zitten en zij genezers, prachtige wezens, goeroes, leraren, heiligen, pelgrims, wijze mannen, wijze vrouwen, belichamingen, orakels en zo verder zullen worden. Dit is allemaal romantiek. Romantiek is hier even schadelijk en zinloos als romantiek in elke andere relatie, behalve dat het moeilijker uit te zoeken is omdat het zelf-verheffend lijkt.

Jouw rol in het leven in nagenoeg alle gevallen eenvoudig en verborgen zijn. Als je bekend wordt is dat op een bepaalde manier ongelukkig, omdat de wereld op je zal azen en anderen zullen je gebruiken en misbruiken. Ze zullen je leven infiltreren en proberen je geschenken van je af te pakken. Ze zullen je manipuleren, kwaad van je spreken, ze zullen je vervloeken en ze zullen je loven. Dit is de realiteit. Daarom zal een man of vrouw van Kennis slechts in zeldzame gevallen een publiek figuur worden. En ze zullen de beproevingen onder ogen moeten zien die dit privilege vergezellen.

De wijzen blijven verborgen voor een zeer goede reden. En toch, als je dit idee in ogenschouw neemt, zal je zien hoe zeer het tegen je ambities en je persoonlijke motieven indruist. Toch wil je misschien je leven niet geven en jezelf niet toewijden aan iets dat je niet op zal hemelen. Zelfs de wereldreligies bieden veel verschillende beelden van zelfverheerlijking – een Boeddha worden, een belichaming worden, als Christus worden, een lichtend voorbeeld worden waar iedereen op afkomt voor inspiratie, genezing en weldaad. De realiteit wijkt echter behoorlijk van af en moet hier ook van afwijken omdat hier geen wijsheid in zit. Stimuleer je persoonlijk verstand dus niet met deze fantasieën. Dit is niet de manier.

Kennis moet je van deze ambities bevrijden in zoverre ze in je geest functioneren. Iedereen heeft ze in meer of mindere mate. Iedereen wil bevestigd, herkend, ondersteund en gewaardeerd worden, maar in werkelijkheid hoef je alleen maar door je ware bondgenoten herkend en ondersteund te worden en de mogelijkheid te hebben om anderen te dienen die werkelijk klaar zijn voor jouw geschenken en inbreng. Dit is een grotere zegen en erkenning dan je je voor kunt stellen. Er zal geen sprake zijn van misleiding. Er zal geen sprake zijn van verraad. Er zal geen sprake zijn van aanmatiging of manipulatie. Wat je zal geven heb je ontvangen en zal doorgegeven worden aan anderen. En je geschenk zal met veel mensen en met veel relaties resoneren. Aangezien de bron van je geschenk buiten jou ligt, zou jou geven jou geen persoonlijke erkenning moeten geven. Kan jij claimen dat jouw nut jouw eigen schepping is? Kan jij claimen dat jouw geschenk, jouw vaardigheid of jouw rol alleen de jouwe zijn? Hoe kan je dit beweren als het leven jou voorbereidt heeft, jou begeleidt heeft en het voor jou mogelijk gemaakt heeft om een nut te hebben, om je nut te verwezenlijken, om bondgenoten te hebben om je nut mee te delen en ontvangers te hebben waar je je nut aan kunt schenken?

Mijd zelfverheerlijking. Mijd herkenning. Kennis wil dit niet voor jou. Wijsheid zal jou beteugelen. Laat jezelf beteugelen. Kennis zal je beschermen, behoeden en je de gelegenheid geven om je kracht en vermogens te cultiveren en te ontwikkelen zonder de tussenkomst en inbreuk van mensen die dit niet met jouw kunnen of willen delen. Sta toe dat het leven jou afzondert zodat je eventueel terug kunt keren naar het leven met een groter vermogen en een groter begrip. Sta toe dat Kennis jou wegleidt van je eigen doelstellingen en ambities en van je eigen behoefte voor zelfbevestiging en jou terugbrengt met meer wijsheid en begrip.

Mijd teveel gepraat. Als je teveel praat dan verbruik je jou energie en je verspreidt jouw ideeën onbedachtzaam. Laat wijsheid in jouw ontkiemen. Vertel niet iedereen wat er in jou gebeurt. Laat de druk oplopen. Laat jouw capaciteit groeien. Sta jezelf toe dat de waarheid verteert in plaats van dat je probeert haar aan iedereen door te geven. Sta jezelf toe om de betekenis en diepte van inzichten te ervaren die in je opkomen in plaats van je naar je vrienden te haasten om het hen te vertellen. “Oh, ik kreeg dit inzicht. Het was zo geweldig!”

Beoefen terughoudendheid, want je zult veel terughoudendheid nodig hebben. We kunnen je niet duidelijk maken hoezeer terughoudendheid jou zal bewaren voor moeilijkheden en rampspoed. Houd zaken binnenin. Laat ze groeien. Die zaken die geen waarde hebben zullen verdwijnen. En die zaken die waardevol zijn zullen langzaam groeien.. Wijsheid groeit langzaam. Zij moet binnenin jou groeien en jij moet erg goed opletten met wie je haar deelt. Jouw ervaring zal precies dat demonstreren wat wij zeggen, want jij zult zaken tegen bepaalde mensen zeggen, die ze niet kunnen of willen horen. Jij zult zaken waarover je opgewonden bent delen met mensen die ze niet ervaren kunnen. Je zult mensen nieuwe zaken aanbieden die er niets mee kunnen. Dit zal je terugwerpen op jezelf. Bekritiseer anderen niet. Zij zijn het probleem niet. Jou gebrek aan discretie is het probleem. Je kon niet de gepaste plaats opmaken om jezelf te delen en je hebt er een prijs voor betaald. Dit leert je op jezelf terug te vallen en het geschenk in jezelf te koesteren, dat daar aan het groeien is.

Kennis is zeer discreet met jou. Jij zou zeer discreet met anderen moeten zijn. Kennis is zeer onderscheidend naar jou toe. Jij kunt leren om onderscheidend naar anderen te zijn. Grote zaken zijn het resultaat van een lang proces van ontkieming in het individu. Mensen zijn er op gebrand om te delen omdat ze zelfbevestiging willen. Ze willen dat iemand anders hen verteld dat ze geweldig zijn en dat ze het juiste doen. Vermeid dit. Vermeid zinloze conversatie. Voorkom praten over spirituele ideeën en belangrijke zaken met mensen die er niet voor open staan en met mensen waarmee het niet de bedoeling is om te praten.

Vermeid vervolgens roddelen. Mijd gepraat over andermans leven. Roddelen is erg verleidelijk omdat het je zelfvoldaan laat voelen en je bent in staat om je oordeel te vellen op een manier die eerlijk en gegrond lijkt. Maar het is verspillend. Het belasterd andere mensen en je verliest hierdoor energie en vitaliteit. Misschien voel je je trots terwijl je dit doet, maar geluk en ware zelfbevestiging zullen verloren gaan als gevolg hiervan.

Vermeid vervolgens om iets voor elkaar te krijgen met wat je al weet. Je verstand wil altijd iets creëren, iets hebben en rechtvaardigen wat het aan het doen is om veiligheid, erkenning en bevestiging te verwerven. Het is echter misschien nog niet het juiste tijdstip. Als het de tijd is, is het de tijd en dat zal een grote uitdaging voor jou zijn. Totdat het echter tijd is, is het niet de tijd. Ongeacht hoezeer je jouw ervaring vorm wilt geven, haast je niet om een nieuwe organisatie te beginnen of een nieuw bedrijf te starten of een nieuw product te maken. Mensen die dat doen zijn roekeloos en ze zullen hun bestaan op het spel zetten. En ze zullen een lange tijd nodig hebben om te terug te komen naar waar ze begonnen, want het is vaak veel moeilijker om ergens mee op te houden dan met iets te beginnen. Elke relatie kan begonnen worden, maar het kan zwaar vallen om ermee te stoppen – of het nu een relatie is met een persoon, een organisatie of met iets dat je gecreëerd hebt in de wereld.

Begin niet aan iets dat geen grotere belofte inhoud. Hoe kan je dat weten? Omdat Kennis bij je is. Als je in deze situatie geen toegang tot Kennis kunt krijgen omdat je te veel verlangen of ambitie hebt of je te verward bent, ga dan naar je bondgenoot voor verificatie. “Is dit het juiste om te doen?” zal je vragen. “Ik denk hieraan. Ik wil dit. Dit lijkt me wel wat. Zal ik dit doen?” Ga niet naar je vrienden en ga niet naar je oppervlakkige relaties, want zij raken misschien allemaal geïnteresseerd in jouw idee omdat ze niet met Kennis kunnen reageren. Neem hiermee geen risico. Ga naar je bondgenoten. In veel situaties zal je niet in staat zijn om toegang te verkrijgen tot Kennis omdat je geregeerd word door je voorkeur of te bang bent of te bezorgd voor jezelf. Dat is prima. Ga naar je bondgenoten. Elke belangrijke beslissing die je neemt zou geverifieerd moeten worden. Dat is een bescherming voor je; het is een waarborg. Dit heb je nodig, accepteer het.

Vermeid het leven in te stappen met de instelling: “Ik zal hoe dan ook krijgen wat ik wil hebben.” Dat is de stomste beslissing die je ooit zou kunnen maken. Zij is blind; ze is arrogant; ze is dom. Ze ontkent jouw relaties en zet je aan de dijk. Het leven barst van mensen die dat doen met als gevolg dat het leven vol rampspoed zit. Vermeid dat. Laat Kennis langzaam in je groeien. Laat mogelijkheden op een natuurlijke manier komen. Rem het niet af en versnel het niet. Zeg niet tegen jezelf: “Nou, nu doe ik iets spiritueels. Ik moet een spiritueel persoon, een spirituele koopman of een spirituele leraar worden, iemand die producten en diensten verkoopt. Ik wil hiermee de kost verdienen.” Vermeid dat.

Kennis zal stil blijven, doof voor zulke proclamaties. Misschien voel je deze dwang maar af en toe, of misschien voel je haar voortdurend, maar blijf bij wat je aan het doen bent. Neem geen risico, tenzij het van wezenlijk belang is. En als het van wezenlijk belang is, toets het. Ga er niet alleen voor. Niemand in de wereld is zonder fouten. Niemand in de wereld is zonder verzoeking. Niemand in de wereld is volmaakt. Denk niet dat als je een sterke en groeiende emotie voor iets voelt, dat het juist is om te doen. Elke fout en rampspoed begon met een opwindende interesse of overtuiging dat iets een heilzame activiteit of betrokkenheid zou zijn. Vermeid dit. Houd je geest nuchter en open. Wordt niet romantisch over jouw spiritualiteit. Je weet zelfs nog niet wat het is. Hoe dan ook, het bevind zich in jou en het leidt en balanceert je leven. Zij bevrijd je langzaam van alle bindingen die je vasthouden in het verleden en die je nu moet ontgroeien en achter je te laten.

Vermeid daarna de behoefte om alles te begrijpen. Werkelijk begrip komt later. Hieraan vooraf gaand creëren mensen een opvatting omdat ze zich zelfverzekerd willen voelen. Ze willen niet stom lijken voor zichzelf of voor andere mensen. Ze willen alles volledig verklaard of verklaarbaar hebben. Ze willen alles gerechtvaardigd of verdedigbaar hebben. Ze willen dat alles er goed en oprecht uitziet. Ze willen goedkeuring inwinnen. De opvatting die zij hier echter creëren is zo partieel, zo omfloerst met persoonlijke motivatie en zo kunstmatig en onbetrouwbaar, dat zij alleen maar uiteen kan vallen in het aangezicht van het werkelijke leven. Hier wil je niets creëren dat je ongedaan zal moeten maken, iets leren dat je af zal moet leren of je inlaten met iemand waar je je later los van zal moeten maken.

Laat je geest vrij zijn. Laat de puzzel van je leven uit kleine stukjes bestaan. Laat haar in kleine groepjes van stukjes samen komen. Vul ze niet allemaal in met je eigen ideeën en ambities. Anderen zullen jou demonstreren hoe ze dit gedaan hebben – hoe hun levens volledig begrepen zijn en hoe ze een hoger doel hebben dat volledig begrijpelijk voor ze is, terwijl in werkelijkheid maar enkele kleine zaken weten en al het andere ingevuld is met hun doelen, hun idealen en hun ambities. En wat ze hebben is iets dat volledig onbetrouwbaar is en niet in overeenstemming met de tendens van het leven.

Wordt eenvoudig. Laat je leven niet nader te verklaren zijn. Laat je leven onverklaarbaar zijn, want het zal onverklaarbaar zijn voor degenen die het niet met je kunnen delen. Je wordt nu bestuurd en geleid door een Grotere Kracht in jou, een Grotere Kracht die je zal leren kennen door ervaring, een Grotere Kracht die je kiest door het maken van wijze beslissingen. Laat dit zo zijn. Claim geen zaken die jij niet zou moeten claimen. Laat grote gaten in je begrip bestaan. Dan ben je eerlijk met jezelf en eerlijk met anderen en je zult een verfrissende persoonlijkheid in de wereld zijn. Doe niet mee met anderen in hun oden aan henzelf, in het zingen van hun zang van zelfverzekerdheid en zelfbevestiging. Blijf stil en ga verder.

Je kunt zingen over de berg van het leven of je kunt de berg van het leven beklimmen. Als je de berg van het leven beklimt, dan weet je niet wat het volgend moment gaat gebeuren. Je weet alleen dat je ver genoeg bent gereisd om iets over reizen geleerd te hebben. Je hebt geleerd om je ogen en je oren open te houden en om geen gigantische veronderstellingen te maken over jezelf of anderen. Je hebt geleerd om je leven te laten ontwikkelen, om verder te gaan en die zaken te bouwen waarvan je weet dat je ze moet bouwen en die zaken te vermijden die je niet kunt bouwen of niet zou moeten bouwen.

Kracht is concentratie. Als je kracht, je concentratie, verdeeld is over veel zaken, dan zal je nergens voldoende kracht voor hebben. Wordt gefocust op enkele mensen, enkele zaken en enkele ideeën. Probeer niet alle spirituele ideeën te verzamelen. Vermijd dit. Probeer niet iets te verzamelen dat onnodig is. Laat Kennis je bewegen om de zaken te kiezen die je nodig hebt in plaats van jezelf te vullen met ideeën, met boeken, met mensen, met ervaringen, met plaatsen om naar toe te gaan en met zaken om te doen. Met andere woorden, prop jezelf niet vol met zaken die alleen maar opgegeven moeten worden.

Dan; vermijd de spirituele reis van iemand anders. liefhebber niet met verschillende religies, want je zult slechts een liefhebber zijn. Je kunt een religie alleen kennen als je er in opgaat. En als je er in opgaat, hoe kan je dan iets anders bestuderen? Veel mensen benaderen het erg eclectisch, ze proberen een beetje van dit en een beetje van dat te verzamelen. Ze hebben ansichtkaarten van overal uit het spirituele universum, maar ze zijn nergens geweest. Ze denken te weten wat Christendom of Boeddhisme of Islam of een andere religie betekend, maar ze zijn in geen enkele opgegaan. Ze hebben ze nooit volledig geleefd. Ze bezitten veel grote ideeën en geen Wijsheid. Vermijd dit. Vermijd te proberen dat wat je aan het doen bent aan te laten sluiten bij wat iemand anders in het verleden of de tegenwoordige tijd heeft gedaan. Maak je weg niet spiritueel door te zeggen dat ze in overeenstemming is met het Christendom of Boeddhisme of welke religie dan ook, want je weet het eigenlijk niet. Je bent nog niet ver genoeg gegaan.

Vermijd het verzamelen van spirituele ideeën. Het zijn meer zaken die je hoofd opvullen. Ja, ze zien er fascinerend, interessant en inspirerend uit, maar zijn ze noodzakelijk? Het woord “noodzakelijk” is belangrijk omdat jouw leven noodzakelijk is en je wilt het niet opvullen met zaken die niet noodzakelijk zijn. Behoud wat ofwel praktisch noodzakelijk is ofwel zeer inspirerend voor je. Laat al het andere links liggen. Houd je geest open en fris. Laat je boekenverzameling klein en belangrijk zijn. Laat je gesprekken eenvoudig zijn. Gebruik weinig woorden. Luister meer dan je praat. Houd je mond als anderen dwaas zijn. Bied weerstand aan de verleiding om anderen te corrigeren, om hun situatie te verbeteren of ze te verkleden om ze beter op je over te laten komen, zodat je niet over ze hoeft te oordelen.

Ga op in de reis die zich voor jou opent. Probeer niet deel te worden van andermans reis. Jouw reis zal dan eenvoudig en minder beladen zijn. En als jouw weg in de wildernis van het leven leidt, waar geen wegen gemaakt zijn, volg haar dan. Als je weg lijkt te bewegen van alles wat vertrouwd is en alles wat verantwoord lijkt, blijf erbij. Vertrouw wat in je is. Het brengt je terug naar iets geweldigs. Het hersteld eigenliefde en onafhankelijkheid in jou. Het brengt je terug in relatie met Kennis en met de bron van alle Kennis.

Vermijd om te denken dat je voor altijd zal leren. Dat is niet waar. Alle leerpaden hebben eindpunten. Er komt een tijd dat je niets meer hoeft te leren in deze wereld. Die tijd is ver verwijderd van waar je nu bent. Mensen denken dat ze voor altijd zullen leren omdat ze hun leren niet serieus nemen. Ze denken dat leren is als voedsel eten. Nou, je blijft meer eten en je blijft verteren en je blijft meer en meer eten. Leren lijkt niet op voedsel eten. Het is niet iets wat je doet om jezelf eenvoudig in stand te houden of om jezelf te stimuleren. Leren is iets dat tegemoet komt aan grote behoefte in de tijd. En dit brengt je ergens naar toe. Een gevorderde student van Kennis leert niet wat een beginnend student van Kennis leert. In feite leert een gevorderde student van Kennis nieuwe zaken, terwijl een beginnend student hoofdzakelijk zaken afleert.

Vermijd over je verleden te oordelen. Totdat je je verleden helder kunt zien, totdat het duidelijk en helder voor je is, blijf gewoon doorgaan. Zoals bij het beklimmen van de berg, zal je bepaalde punten bereiken waar je uit kunt kijken en zien waar je geweest bent. Op andere punten kan je dit echter niet zien, omdat je niet het juiste perspectief hebt. Blijf bij wat nodig is. Blijf bij wat zich voor je bevind. Richt je aandacht op enkele zaken en op enkele ideeën.

Dan; vermijd het afstand doen van jouw wereldlijke verantwoordelijkheden. Je moet een basis in de wereld bouwen om een groter leven te hebben. Dit betekend dat je je gezondheid, je financiële stabiliteit en soortgelijke zaken moet behouden. Zeer zelden zal je gevraagd worden om iets dat je financiële stabiliteit lijkt te geven, te verlaten. Veel mensen denken dat spiritualiteit een mooie plaats is om naar te ontsnappen, waar je de wereld verlaat en een ander soort bestaan gaat leven. Dat is je verbergen. Er zijn tijden van afzondering als je verlichting en ontspanning zoekt, maar dat is niet jou leven. Onderhoud een gezonde basis. Houd je leven goed bij. Onderhoud je fysieke gezondheid. Dan zal je een basis hebben waarop je iets groters kunt bouwen. Als je je rekeningen niet kunt betalen, zal je geen student van Kennis worden omdat je leven over het betalen van rekeningen zal gaan.

Je kunt de wereld niet vaarwel zeggen en denk niet dat je het moet. Dat is niet jouw opleiding. Als een student van Kennis zal jouw positie in de wereld veranderen en je zal van veel van haar verplichtingen bevrijdt worden. Het is echter de bedoeling dat je hier bent en dat je hier effectief bent. Daarom is Wijsheid essentieel. Als je niet in de wereld zou zijn zou je geen Wijsheid nodig hebben om in de wereld te zijn. Maar je bent in de wereld en je hebt echt Wijsheid nodig om hier te zijn.

Vermijd ontkenning van je wereldlijke verantwoordelijkheden. Maar laat je er niet door meenemen. Leef eenvoudig. Houd je zaakjes op orde zodat de wereld minder van je zal eisen, zodat je tijd, energie en aandacht hebt om grotere zaken te leren. Geef wat je moet geven. Doe je werk, maar houd tijd voor je ontwikkeling, want dit is de weg bereiden voor iets groters.

Dan; vermijd ongeduld. Iedereen is ongeduldig als hij/zij begint. Iedereen wil geweldige resultaten met een minimum aan investering. Iedereen wil een akkoord met het leven waarin ze maar heel weinig hoeven te geven en veel zullen krijgen. Iedereen wil het gemakkelijk hebben maar toch alle beloning van een geïnspireerd leven krijgen. Leer geduld. Je weet nu nog niet wat afgeleerd moet worden en wat geleerd moet worden. Je weet nu nog niet hoe hoog de berg is, want als je op de berg bent zie je zelden het hoogste punt. In feite, als je je op de berg bevind weet je zelfs niet hoe hij er in zijn geheel uitziet. Je blijft gewoon klimmen. Je blijft doorgaan. Je volgt Kennis. Als Kennis rustig is, ben jij rustig. Als Kennis stil is, ben jij stil. Als Kennis beweegt, beweeg jij. Als Kennis niet reageert, reageer jij niet. Dit is vrijheid van een ongeëvenaarde kwaliteit.

Als je ongeduldig bent oefen je jou persoonlijke wil uit. Je probeert zaken te laten gebeuren. Je bent ongeduldig voor de grote beloningen zelfs ondanks dat je de reis amper begonnen bent. Je beraamd en plant hoe je daar kunt komen zonder de reis zelf te hoeven maken. Deze gedachten gaan misschien zelden of vaak door je hoofd. Herken ze voor wat ze zijn en hecht er geen geloof aan.

Dan; vermijd te denken dat je iets niet weet als je het in feite wel weet. Zeg niet dat je het niet weet totdat je een probleem of een vraag in het leven werkelijk doorgrond en onderzocht hebt. Gooi de handen niet de lucht in en zeg; “Ik weet het niet. Hoe zou ik het moeten weten?” totdat je er goed naar gekeken hebt. Als het iets belangrijks is en je aandacht nodig heeft, kijk er dan goed naar. Misschien weet je niets, misschien weet je een beetje, misschien weet je van alles. Mensen ontkennen wat ze weten en beweren andere zaken die ver buiten hun bereik liggen en ze kennen het verschil niet omdat ze alleen maar op het niveau van ideeën met zaken omgaan en niet op het niveau van diepere ervaring. Op het niveau van ideeën kan je alles hebben, alles zijn, alles doen, alles willen, alles aannemen of je overal mee associëren omdat je op het niveau van verbeelding functioneert. Je bent aan het dromen. Jouw diepere ervaring geeft echter een nauwkeurigere voorstelling van waar je bent, wat je weet en wat je niet weet, wat je hebt en wat je niet hebt.

Dan; vermijd het maken van veronderstellingen. Als je vordert, zal je zien hoe je veronderstellingen maakt en je word je bewuster van waarom je ze maakt. Daarvoor maak je eenvoudig veronderstellingen en ga je er in op. Als je bewuster wordt en meer bij jezelf in het moment komt, zal je je verstand een prachtig nieuw idee zien weven en je zult in staat zijn om jezelf te stoppen en te zeggen: “Nee, nee, ik dacht het niet.” Mensen worden aangetrokken tot alles wat er attractief uitziet binnen hun verbeelding en binnen de wereld.

Maak geen veronderstellingen. Kijk. Incidenteel zal je iets weten. Dat is genoeg. In tussentijd wil het verstand scheppen en scheppen en scheppen en al de ruimten opvullen met haar verklaringen, doelen, plannen en al het andere. Leer om stil te zijn. Je kent deze reis niet. Je volgt haar alleen maar. Je leert haar al doende kennen. Misschien denk je te begrijpen waar je net geweest bent, maar je zult dit niet volledig begrijpen totdat je verder de berg opgekomen bent en kunt zien waar je was binnen de context van de grotere aspecten van je reis. Laat je geest open en stil zijn. Houd het eenvoudig.

Binnen deze dingen die we besproken hebben zal je andere zaken vinden die je zal moeten herkennen en misschien vermijden. En je zult zaken herkennen waarop je aanspraak moet maken. Hoe dan ook, als je vordert zal je ontdekken dat je leven eenvoudiger en eenvoudiger wordt. Je zult meer gefocust zijn en minder zaken hebben om over na te denken. Terwijl je minder zaken hebt om over na te denken en terwijl je geest krachtiger en meer gefocust wordt zal je visie en ervaring scherpzinniger worden. Je zult bevrijd zijn van de afleiding van de meeste zaken die eerder je aandacht en je verbeelding vingen. En je zult sterker worden, want kracht is concentratie, of het nu ten goede of ten kwade gebruikt wordt.

Kennis zal dat wat onoverkomelijk en verwarrend lijkt, eenvoudig maken dag na dag. Zij zal geen dingen aan je uitleggen; zij zal eenvoudig demonstreren wat waar is. Zij zal je geest niet opvullen met belangrijke verklaringen en kosmologie, ervaringsniveaus en zijnsniveaus enzovoort. Ze zal je geest leegmaken zodat je aanwezig kunt zijn, zodat je kunt zien en weten en zodat Kennis en je geest samen kunnen werken.

Je zult de zaken waar we het over gehad hebben willen vermijden omdat ze je terughouden, omdat ze je bestaan vergokken en omdat ze jou leven verspillen. Hier zal je leren om “ja” of “nee” te zeggen, in plaats van “goed” of “fout”. Er is een wereld van verschil tussen deze twee evaluaties. Je zult “ja” zeggen als je nodig is. Je zult “nee” zeggen als ja niet aanwezig is. Je zult dicht bij het leven blijven en dicht bij Kennis. Je zult licht reizen en je tred zal versnellen. Je zult veel zaken voorbij lopen die je voorheen hadden laten stoppen. En je zult veel zaken niet meer herkennen die je eerder in beslag namen. Dit vertegenwoordigd vordering. Dit is wat je te wachten staat als je verder gaat.

Als je geest meer gefocust en minder afgeleid raakt, zal je een grotere kracht en een grotere zekerheid beginnen te demonstreren, die elke actie die de jouwe is om te maken en elke bijdrage die de jouwe is om te leveren, zal doordringen. En Genade zal bij je zijn, want Genade is hartgrondig en komt van voorbij de wereld.