Wat is Stappen naar Kennis?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 5 november 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Het leren van Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap vereist een zeer unieke soort voorbereiding. Deze voorbereiding moet jou naar de uiterste kern brengen van wat spiritualiteit betekend en toch moet zij jou in staat stellen de wereld realistisch en praktisch onder ogen te zien, zonder ontkenning of deceptie. Zij moet in staat zijn je kracht te cultiveren, terwijl het risico op misverstand en verkeerde interpretatie geminimaliseerd wordt. Ze moet je doel hoog stellen, maar niet zo hoog dat je jouw doel niet kunt bereiken. Ze moet je eigen innerlijke autoriteit voeden, terwijl je een idee krijgt van de grotere autoriteit in het leven die uitreikt boven jou eigen domein. Ze moet een context creëren waarin al je relaties een zinvolle verhouding kunnen hebben en begrepen kunnen worden. Dit vereist dan een zeer unieke benadering, iets dat jouw eerdere overtuigingen, ideeën en conditionering door de wereld, in de grootst mogelijk mate kan omzeilen.

Om Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap te kunnen leren moet je een weg ernaartoe leren – een weg naar Kennis. Alles waar we in dit boek en in alle Boeken van Kennis over gesproken hebben richt jou naar Kennis zelf. Dit is de pure essentie van jouw spiritualiteit. Het is jouw Ware Zelf zoals je in het fysieke leven bestaat. Dit is jouw verbinding met alle leven en met het leven dat jou in de wereld gestuurd heeft om te dienen en om een groter doel te realiseren.

Er moet een weg naar Kennis zijn. Om de weg te volgen moet je de stappen nemen. Je kunt er niet overheen springen. Je kunt je niet haasten. Je kunt niet naar Kennis toe rennen. Het is te groot en er zijn onderweg te veel zaken te leren en af te leren. Er zijn te veel zaken te evalueren en opnieuw te evalueren. Er moet teveel belangrijke bewustwording plaatsvinden. Daarom moet je de stappen naar Kennis nemen.

Als je een hoge berg zou beklimmen, zou je een weg moeten volgen. Je kunt niet eenvoudig tegen de wanden oprennen. En je hebt een voorbereiding nodig die je richt op elke omstandigheid die je tegen zult komen. Je hebt een voorbereiding nodig die jou voorbereid op nieuwe ervaringen en nieuwe moeilijkheden en die jou een groter perspectief geeft en het geduld en de geruststelling die je nodig zult hebben om je weg te volgen en verder te gaan. In deze voorbereiding zal je alleen falen als je jezelf niet eert en als je jouw groter doel uit het oog verliest.

Als je je op de berg bevind, zal je zelden de top zien. Alles wat je ziet is je directe omgeving. Alles wat je voelt zijn de veranderende omstandigheden van jouw reis. Zelden zal je jouw uiteindelijke bestemming zien. Maar als je doorgaat zal je de berg zelf leren kennen. Je zult de weg leren kennen door de weg de berg omhoog te volgen. En je zult gaan beseffen wat elke stap betekend als je elke stap zet. Aarzelen, oordelen en evalueren zal jou in dit verband nooit iets van enige betekenis onthullen. Je moet de reis maken, en om de reis te maken moet je de stappen nemen, een voor een. Op deze manier zal je vooruitgang langzaam en gestaag zijn. Op deze manier zal alles wat je leert diep ervaren en verteerd worden. Op deze manier mis je niets dat werkelijk essentieel is voor jouw ontwikkeling en welzijn.

Terwijl je doorgaat zal je ook leren om de noodzakelijke vermogens te cultiveren die je nodig zult hebben om het leven onder ogen te zien, om aan het leven te geven en je weg in het leven te begrijpen. Deze vermogens zijn geduld, doorzettingsvermogen, mededogen, onderscheidingsvermogen en discretie. Deze belangrijke vermogens zijn noodzakelijk voor elke verrichting op elk terrein, om echter een groter doel in het leven te verwerkelijken en in staat te zijn haar te ervaren en effectief toe te passen, zal er zelfs een nog groter beroep op deze vermogens gedaan worden en je zult op ze moeten vertrouwen.

Deze belangrijke vermogens zijn nodig want je zult niet elk moment een bewustwording hebben. Je zult niet elk moment prachtige ervaringen hebben. Je zult je niet elk moment zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen voelen. In feite kunnen er grote ruimtes tussen deze ervaringen zitten. Hier moet je vertrouwen op je vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Hier moet je een groter perspectief en begrip cultiveren dat jouw directe sensaties, emoties en ervaringen overstijgt. Zoals bij het beklimmen van een hoge berg, zal je momenten van groot vreugde en momenten van grote moeite hebben. Je zult momenten van echte zekerheid en momenten van onzekerheid hebben. Je zult de uitdagingen van het leven op je pad vinden. En je zult belangrijke beslissingen moeten nemen – beslissingen die het gevolg van je reis zullen beïnvloeden en die de gevolgen voor je leven en de levens van anderen zullen bepalen.

Neem daarom de stappen naar Kennis. Volg ze langzaam. Beweeg consequent. Ren niet vooruit maar raak ook niet achterop. Consequent is hier belangrijk, want consequent zijn stelt je in staat om in een tempo te leren dat je vooruit laat komen. Hier zal je mogelijkheden niette boven gaan. Hier zal je niet iets missen wat belangrijk is. Hier zal je niet futloos, lui of inconsistent zijn. Consequent zijn in het volgen van de stappen naar Kennis, in het volgen van een voorbereiding die je niet zelf uitgevonden of ontworpen hebt, zal een grotere consequentie aan de dag leggen in alle andere aspecten van je leven en zal je in staat stellen om een persoon, dezelfde persoon, te zijn in alle situaties. Dan zal je niet langer een samenraapsel van versplinterde persoonlijkheden zijn. Je zult een persoon worden met een focus en een oriëntatie.

Woorden kunnen niet beschrijven welk een ervaring dit is, hoe veel kracht en vermogen het je zal geven en hoe het je zal bevrijden van zoveel ondermijnende afleidingen en verlokkingen die je nu alleen maar frustreren en ergeren. Hier zal de werkelijke diepte van je natuur, de werkelijke diepte en het werkelijke doel van je vermogens en het belang van je intellect en je lichaam via ervaring volledig bewust worden. Hier hoeft je verstand geen grote filosofie over het leven te creëren, want je zult het leven leven en je zult dicht bij het leven zijn. Alleen als je verwijderd wordt van het leven en van haar gescheiden heb je een groot aantal ideeën en idealismen nodig waarmee je jouw ervaring rechtvaardigt en stuurt. Als je echter dicht bij het leven staat en als je leven zuiver en echt is, is jou geest vrij van deze grote last. Een vrije geest is een intelligentie die zichzelf opnieuw kan focussen. Het is een intelligentie die haar gedachten opnieuw kan overdenken en op haar omgeving kan reageren. Het is een intelligentie die groot inzicht en grote toewijding kan verwerven.

Dus wat zijn de stappen naar Kennis? Hoe werken ze? Waar brengen ze jou naartoe? En hoe kunnen ze met succes gevolgd worden? Stappen naar Kennis is een voorbereiding die de vertaling vertegenwoordigd van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap naar menselijke ervaring en de menselijke wereld. Deze vertaling richt zich tot de grotere spiritualiteit die je in jouw Kennis draagt.

Stappen van Kennis worden gegeven in een serie voortschrijdende programma’s. Ze zijn goed afgebakend en in kaart gebracht. Ze geven je een grotere ervaringsvrijheid. De grootste nadruk ligt op het volgen van elke stap zoals die gegeven is – zonder haar op enige manier te wijzigen, door ze consequent te volgen en door vastberaden te zijn om de fase waarin je zit af te maken. Dit zal een uitdaging zijn die op zichzelf al groot genoeg is, omdat je misschien in de verleiding komt om de voorbereiding aan te passen om tegemoet te komen aan je huidige ideeën, om je zelfvertrouwen te geven of zaken binnen een vertrouwd raamwerk te houden. Stappen naar Kennis zal je echter voorbij het vertrouwde naar nieuwe gebieden brengen, voorbij waar je nu bent naar iets groters voor morgen, voorbij je huidige bekwaamheden en begripsvermogen naar een grotere reeks bekwaamheden en een groter begripsvermogen.

Hier moet je bereid zijn om verder te gaan dan je vaste ideeën en je gekoesterde overtuigingen. Hier zal je een nieuwe ervaring opdoen, waarbij je niet zeker weet wie je bent, waarom je hier bent en wat je aan het doen bent. Deze onzekerheid is echter niet permanent. Zij vertegenwoordigd een overgang van het ene begrippenkader naar het andere. Je zult veel van deze overgangen doormaken als je verstand meer en meer overzicht verwerft over het leven. De analogie van de berg gebruikend zal je niet op elk moment een overzicht hebben van waaruit je kunt zien wat je aan het doen bent en waar je vandaan komt. In plaats daarvan zal je je meestal moeten richten op de stap voor je en op het nemen van de reis zelf en je zult niet altijd gerustgesteld zijn over waar je op een bepaald moment staat.

Hier is Kennis je gids. Kennis is sterk en consequent. Zij is puur en niet beïnvloed door de wereld. Zij geeft jou een grotere kracht, een grotere motivatie en grotere bekwaamheid in het leven – zoveel groter dat niets ermee vergeleken kan worden. En van de vele grote beloningen is de grootste de hereniging met jezelf, want je zult ten minste voelen dat je leven echt is en dat je doet waarvoor je gekomen bent. Hoe onverklaarbaar je weg ook lijkt en hoe verwarrend de gebeurtenissen in je leven eventueel zullen zijn, je neemt de stappen naar Kennis. Je komt dichter bij je innerlijke realiteit. Het wordt mogelijk voor jou om je realistischer, nuchterder, effectiever en met meer mededogen bezig te houden met de wereld. Jouw mededogen zal voortvloeien uit je ervaring met het maken van zulk een reis, want hier zal je beseffen wat mensen echt terughoudt. Je zult beseffen wat vrijheid werkelijk betekend en hoe zij verworven en veiliggesteld moet worden in het leven.

De stappen naar Kennis zijn specifiek. Ze worden aan je voorgesteld in het programma Stappen naar Kennis. Je hoeft ze alleen maar te volgen en niet te veranderen. En als je leert ze te volgen leer je ze te volgen in hun tempo, dat misschien een sneller en consistenter tempo is dan je gewend bent, maar het zal een tempo zijn dat jij volgen kunt. Het zal niet boven de mogelijkheden liggen, alhoewel het hetgeen je tot nu toe bereikt hebt zal overtreffen.

Elk beetje vooruitgang dat je boekt in het volgen van Stappen naar Kennis zal een onmiddellijke impact op jouw leven en jouw omstandigheden hebben. Want als je zekerheid en bekwaamheid op een gebied ontwikkeld, zullen zij uiteindelijk overgebracht worden naar de andere gebieden van je leven. Je wilt geen leven van tegenstellingen leven. Je zult in toenemende mate willen dat je leven een uniforme uitdrukking van waarheid en zin vormt. Dit zal je in staat stellen om Kennis en Wijsheid naar meer en meer aspecten van je leven over te brengen. Terwijl je dit doet zal je sterker en sterker worden met Kennis, want Kennis zal uit jou voortkomen, niet slechts nu en dan, niet slechts in deze situatie of gene situatie, maar steeds meer en steeds completer.

Kennis is de Grote Aanwezigheid die jij binnenin je draagt. En als je je voor haar openstelt en haar toestaat haar werkelijkheid aan jou te tonen, zal je een uitdrukking van haar leven worden, dat jouw ware leven in de wereld is. Hier geef je jezelf aan de Grotere Realiteit binnenin jou. Hier geef je je over aan datgene dat het enige is waar je je aan over kunt geven en het enige waar je je aan toe kunt wijden, wat Kennis in jezelf en Kennis in anderen is. Dit is de waarheid die al het zichtbare leven doordringt en geldt door het hele universum in alle dimensies en alle realiteiten. Dit is de waarheid die jouw teruggeeft wat je hier kwam geven en wat je hier wilde verwezenlijken.

De weg is simpel maar lastig. Zij is simpel omdat je alleen maar de stappen hoeft te volgen. Hier krijg je een plan dat de weg de berg op toont. En je wordt gevraagd niet van dit plan af te wijken, maar het stellig en consequent te volgen. Hij is echter lastig omdat mensen niet gewend zijn om iets te volgen zonder het in overeenstemming te brengen met hun eerdere ervaringen. Het is lastig omdat je je moet geven aan je voorbereiding en je je voorbereiding moet vertrouwen. Zowel in die tijden dat het prachtig is als in die tijden dat het moeilijk is moet je het met hetzelfde vertrouwen en dezelfde consequentheid benaderen. Dit genereert enorme kracht binnenin jou. Dit stelt je in staat en eist in feite van je dat je je eigen individuele autoriteit uitoefent over je denken en je inspanningen. Dit is noodzakelijk om een echt en zinvol leven te leven. En dit zal je naar jouw grotere roeping en doel brengen, want dit legt de basis om deze roeping en dit doel te laten gebeuren.

Als je vordert en meer volwassen wordt in je begrip en participatie, dan, en alleen dan zal je roeping langzaam vorm krijgen. Het zal geen definitie zijn. En het zal niet iets zijn dan in een keer aan jouw geopenbaard zal worden. Het zal iets zijn dat je zult vinden als de dingen die onnodig zijn of betekenis missen in je leven wegvallen of opgegeven worden. Wat overblijft is dat wat wezenlijk is. Dan ben je vrij om je weg te vinden tot dat wat je moet verwezenlijken. Dit is de manier waarop je het zult vinden, want het kan niet op een andere manier gevonden worden. Je moet niet alleen tot je grote realisaties over je leven komen; Je moet de weg ernaartoe leren, want de weg ernaartoe leren zal je tonen hoe je anderen moet helpen om de weg naar hun realisaties in het leven te vinden. Je moet de weg leren om de weg te kunnen tonen en de weg te kunnen delen, om hen die zich achter jou bevinden te sterken en hen die ver op jouw voorlopen te herkennen.

Stappen naar Kennis is daarom zowel gemakkelijk als lastig. Het is gemakkelijk omdat het direct is. Het is gemakkelijk omdat je de weg niet hoeft te definiëren. Het is gemakkelijk omdat het je behoedt voor veel fouten en calamiteiten die alleen maar jouw pogingen zouden tegenwerken en jouw tot mislukking of fiasco zouden leiden. De simpele weg is echter lastig omdat mensen niet simpel zijn. Simpel zijn betekend vertrouwend zijn en in staat zijn om te onderscheiden wat jouw vertrouwen rechtvaardigt en wat niet. Simpel zijn betekend hartgrondig zijn en in staat zijn om je leven in eigen hand te nemen en het effectief te sturen. Simpel zijn betekend het hebben van een gerichte en vrije geest die niet belast is met onnodige evaluaties en die niet probeert het grote gewicht te dragen van andermans ervaringen en verwachtingen. Jouw geest zal op een veel hoger niveau functioneren als zij niet belemmerd wordt door deze zaken.

Als dit gebeurt zullen jouw relaties verfijnd en opnieuw gedefinieerd worden en die individuen die jouw ware kameraden zijn zullen hun weg naar je toe vinden. En jij zult in staat zijn ze te herkennen en hen te ontvangen, want je neemt zelf de weg. Dit zal je laten zien hoe de betekenis in relaties te onderscheiden, want de betekenis in relaties kan alleen maar gezien worden door iets van groter belang gewicht in het leven te volgen.

Onderscheidingsvermogen wordt dan niet een kwestie van oordeel en kritiek, maar een middel voor herkenning. In plaats van goed of slecht wordt het ja of nee. He weet wat je moet volgen en wat niet. Je weet met wie je moet zijn en met wie niet – alles zonder oordeel en veroordeling. Hoe simpel is dit en hoe direct en natuurlijk. Hoe levensbevestigend is dit voor jouw die dit kan ontvangen. Maar hoe lastig kan dit lijken als je gewend bent om je leven te onderhandelen, om je eigen doelen te stellen of je eigen weg te bepalen gebaseerd op jouw voorkeuren en jouw angsten. Hoe lastig is dit als je je eigen geest probeert te manipuleren en de geest van anderen.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap leert je om simpel en krachtig te worden. Zij zal je bevrijden van je sluwheid en zwakte. De Weg van Kennis zal je leren om sterk en diepgaand te worden in jou bekwaamheden. Zij zal je bevrijden van de last van oppervlakkig en verwrongen zijn.

De Stappen naar Kennis zijn mysterieus. Je zult niet in staat zijn ze te begrijpen voordat je een stuk verder bent en terug kunt kijken en zien waar ze je gebracht hebben. Hetzelfde als zij het beklimmen van een groter berg, welke zin heeft elke stap totdat je ziet waar ze je gebracht hebben en wat ze jou gegeven hebben?

Daarom, als je de stappen naar Kennis neemt, vel dan geen oordeel over ze. Sommigen zullen je bevallen en sommigen bevallen je misschien niet. Sommigen zullen vertrouwd lijken en sommigen zullen nieuw lijken. Oordeel echter niet over ze, want je kunt ze pas begrijpen als je je realiseert waar ze je naar toe brengen. En je kunt er niet achter komen waar ze je naar toe brengen tenzij je ze volgt. Dit is de weg door de jungle van het leven. Het pad is smal. Het is specifiek. Het leidt je door gevaarlijke situaties. Het leidt je door verlokkingen. Het leidt je door dissociatie. Het leidt je door alle vormen van afleiding. Het leidt je door ze heen en er langs. Daarom moet je om de stappen naar Kennis te begrijpen, zien waar ze je naar toe brengen en gaan waar ze je naar toe brengen.

Stappen naar Kennis en De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap zijn zaken die volledig nieuw en anders zijn. Wie je ook bent en wat je ook denkt bereikt te hebben, je zult hier moeten starten als een beginneling. Vergeet wat je geleerd hebt en begin opnieuw. Doe dit en je zult het meeste leren wat geleerd kan worden. Doe je dit niet, dan zal je slechts proberen alles wat er gebeurt en elke stap die je neemt te evalueren in overeenstemming met je referenties uit het verleden. Dit zal je in het verleden houden en verhinderen dat je in het heden komt en naar de toekomst beweegt. Stappen naar Kennis bevrijd je van het verleden door je een weg uit je verleden te geven en uit het verleden van de wereld. Want niets uit het verleden kan je effectief naar de toekomst leiden.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd het heden en de toekomst. Het is een voorbereiding om volledig in het heden te leven en een volledige voorbereiding te treffen voor de toekomst, zodat je de mogelijkheid zult hebben om in het heden in de toekomst te leven. Daarom lijkt dat wat gemakkelijk is lastig. Om hetgeen gemakkelijk is te volgen, moet je eenvoudig worden en een uitgang zoeken uit de ingewikkeldheden van je leven die je alleen maar aan het verleden gekluisterd en in een staat van ambivalentie houden. Om het leven in te reizen moet je een andere weg volgen.

Begin daarom als een beginneling. Ga er niet van uit dat je veel weet, want je weet inderdaad niet veel. Neem niet aan dat je veel vermogens hebt, want binnen een grotere context van het leven heb je niet veel vermogens. Accepteer je conditie met nederigheid, zonder veroordeling. Op deze manier open je jezelf om te leren wat alleen geleerd kan worden door jezelf te openen. Beoordeel de stappen niet, want je kunt ze niet beoordelen. Ze halen je uit jouw verleden. Ze zijn geen bevestiging van je verleden.

Je verleden is alles wat achter je ligt. De toekomst is alles wat voor je ligt. Het heden is hoe je jouw relatie met het verleden en met de toekomst ervaart. Om het heden te ervaren moet je een juiste relatie met zowel het verleden als de toekomst hebben, anders zal je nooit in staat zijn het heden volledig binnen te gaan. Kennis is op elk moment in het heden. Zij vertegenwoordigd een volledige beleving van het heden. Het is de enige beleving van het heden. Hoe dichter je bij Kennis bent, hoe meer je het leven beleefd. En toch is jouw beleving van het heden volledig verenigd met de tendens van de wereld en met de toekomst van de wereld. Het is niet iets dat je voor jezelf uitvindt als een psychologische oefening of als een vorm van vluchten voor een wereld die je niet kunt accepteren of ervaren. Dat leidt slechts tot ontgoocheling en grotere dissociatie van het leven.

Stappen naar Kennis brengt je in het leven zoals het is en zoals het zal zijn. Zij brengt je in jouw leven zoals het is en zoals het zal zijn. Zij stelt jou in staat om je met anderen in te laten zoals ze zijn en zoals ze zullen zijn. Hoe simpel is dit, maar toch hoe ogenschijnlijk lastig kan dit in het begin lijken. Terwijl je leert om de stappen naar Kennis te nemen en ze effectief te volgen, zal je last lichter worden, want je geest zal vrij worden van hetgeen onnodig is voor haar geluk en vervulling. Je leven zal vrij van schadelijke verplichtingen en nietszeggende bezigheden worden die jouw nooit gegeven hebben waar je echt naar op zoek was.

Deze zaken vallen op een natuurlijke manier weg. Ze worden niet van je afgepakt. Je laat ze links liggen omdat je ze niet mee kunt nemen naar een grotere ervaring van het leven. Ze worden bij de deur achtergelaten. Je geeft ze vrijwillig op. Nu ben je ervan bevrijd. Dan wordt de weg eenvoudiger en groter. Met deze eenvoud en grootsheid wordt je ervaring en je inzicht dieper en grondiger. Je geest wordt gerichter en consequenter. Jou vastberadenheid wordt sterker. Jouw inzicht in anderen wordt helderder en veelzeggender. Jouw vermogen om zowel met de waarheid als de onzekerheid te verblijven wordt groter en groter. Hier breidt je capaciteit voor relaties zich steeds verder uit. Dit stelt je in staat om de grotere relaties aan te gaan die je bedoeld was in dit leven aan te gaan. Hierdoor wordt binnenin jou een grotere capaciteit voor relaties opgebouwd, wat jou open zal stellen voor jouw relatie met de Schepper en met de Grotere Gemeenschap van Werelden.

Beginnen is misschien moeilijk, maar als je kunt beginnen, kan je doorgaan. Als je door kunt gaan, kan je voortgang boeken. Als je voortgang kunt boeken, kan je je verder ontwikkelen. Als je je verder kunt ontwikkelen, dan kan je alle fases begrijpen die hieraan vooraf zijn gegaan. Dan zal je begrijpen wat het betekend om te beginnen. Dan zal je begrijpen wat het betekend om vordering te maken en je verder te ontwikkelen.

Stappen naar Kennis vereist niet dat je een held of een persoonlijkheid aanbid. Het vereist niet dat je een scheppingsverhaal over het leven accepteert dat onwaarschijnlijk of onmogelijk is. Het vereist niet dat je in een eretempel voor goden, beelden, symbolen, rituelen, spektakelstukken of persoonlijkheden geloofd. Het brengt je naar de grote vraag over wat je echt weet. En het beantwoord deze vraag niet in woorden, maar brengt jou in plaats daarvan langzaam, via veel stappen en ontwikkelstadia naar de ervaring van Kennis zelf. Als je doorgaat, zal je je ontwikkelen. Als je je ontwikkeld, zal je begrijpen. Als je begrijpt, dan zal je weten.

Stappen naar Kennis zullen je een nieuw leven geven – geen leven dat jouw niet eigen is, maar een leven waarin je je thuis voelt, geen leven dat gebonden is aan je vroegere ervaringen en evaluaties, maar een leven dat zuiver in dit moment is en dat grotere mogelijkheden en grotere relaties heeft. Dit bevredigd jou meest fundamentele behoeften en diepste vragen. Ze worden bevredigd door jou naar hun vervulling te brengen. Om te weten wat je moet weten, te zien wat je moet zien en te doen wat je moet doen, moet je een groter overzicht bereiken in het leven. Om dit te bereiken moet je een reis maken, een reis van veel stappen. En de stappen bevinden zich in Stappen naar Kennis.

Wij hebben voor de stappen zelf gezorgd om je in staat te stellen een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren. Ze zullen je naar je bestemming brengen, maar je moet ze volgen en geduldig zijn want er zijn voor jou onderweg veel zaken te leren, veel waarvan je je zelfs nog niet bewust bent. En er zijn veel zaken die je onderweg moet verwerven en versterken, zaken die je in het begin niet kunt zien.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap kan geleerd worden. Ze kan ervaren worden. Ze kan geïntegreerd worden. Ze kan toegepast worden. En ze kan geleefd worden. Om dit mogelijk te maken leveren wij de stappen. Volg ze, niet blind, maar met open ogen. Volg ze waar ze je naar toe brengen, niet met veel veronderstellingen over wat ze voor jou zullen doen maar in vol bewustzijn. Leer de weg te lopen en je zult degenen achter jou en degenen voor jou zien. Degenen voor jou zullen je aanmoedigen, je de weg tonen en je de kracht en overtuiging geven dat je door moet gaan, of je het begrijpt of niet.

Stappen naar Kennis zal je door grote overgangstijden brengen waarin je onzeker bent over waar je mee bezig bent en wie je bent. Ze zal je voorbij die punten brengen waar je jezelf en je bestaan definieert naar een grotere ervaring en verwerkelijking. Ze zal door die moeilijke momenten brengen waar je moeilijke beslissingen moet maken. En ze zal je naar die prachtige momenten brengen waarin je jouw ervaring met jezelf en anderen op een volledig nieuwe en doordringende manier zult ervaren.

Hier zal je je realiseren dat je je ontwikkeld en dat anderen zich samen met jou ontwikkelen, niet slechts in deze wereld, maar ook in anderen werelden. Want De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap en de Stappen naar Kennis worden in veel werelden onderwezen – meer dan je kunt tellen. Dit vertegenwoordigd het grotere plan van de Schepper en een gorter doel en missie in het leven om het universum te herstellen in haar staat van pure harmonie en eenvoud.

Jij volgt dan een oeroud voorbereidingsritueel, geboren uit de Grote Wil van het universum. De voorbereiding in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap werd voor jou en voor jouw wereld geleverd – een weg van Kennis niet alleen naar het mysterie van je leven, maar naar de grootsheid van de Grotere Gemeenschap waar jouw leven nu in opkomt. Dit vertegenwoordigd een grotere mogelijkheid voor jou die deze woorden leest, want jij beantwoord een grotere roeping en betekenis in het leven – een roeping en betekenis die je met je meegenomen hebt, die binnenin jou zetelt en die nu in jou naar boven gebracht moet worden.