Wat is religieuze vorming en voor wie is het bedoeld?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 30 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
GODSDIENSTIG ONDERRICHT IS EEN POGING om een brug te bouwen van jouw aardse intelligentie naar jouw Spirituele intelligentie. In welke context, opmaak, traditie of voorbereiding dan ook is dit haar algehele bedoeling. Daarom moet godsdienstig onderricht gericht zijn op Kennis omdat Kennis jouw Spirituele Intelligentie in de wereld en jouw vitale verbinding naar God en naar alle leven overal, vertegenwoordigd. Denken dat religie niet over Kennis gaat is het doel en de natuur van religie verkeerd interpreteren en verkeerd begrijpen. Deze nieuwe definitie geeft jouw een frisse en juiste kijk op wat religie is en wat het nu voor jou moet betekenen.

Godsdienstig onderricht bestaat in veel verschillende tradities. Nu is er echter een grotere behoefte. Nu is er een grotere begripscontext. Nu bestaat er een groter probleem voor de mensheid – een probleem dat de mensheid in haar benadering kan verenigen, focus en bestemming aan haar inspanningen kan geven en een grotere eendracht onder haar mensen kan brengen. Deze grotere context wordt vertegenwoordigd door het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap, die een reeks problemen en mogelijkheden zal introduceren, waar de religies van de wereld niet op voorbereid zijn.

Om iemand te kunnen zijn die zich voor kan bereiden op de toekomst en zinvol in het heden kan leven moet je een deel worden van wat er in de wereld gebeurt. Je dient deel uit te maken van de wereld gedurende je verblijf hier. Op deze manier wordt je gift uit jou geroepen en zal je in staat zijn haar toepasselijk en zinvol met een groter begrip en een groter perspectief, te geven.

Godsdienstig onderricht bekommerd zich daarom fundamenteel om het terugwinnen van Kennis. Doordat er echter zoveel godsdienstig onderricht bestaat dat zich hier niet om bekommerd moeten we op dit punt een zeer belangrijk onderscheid maken. Het leren van tradities, methoden en de historische context voor elke godsdienstige traditie is alleen bedoeld om jouw te inspireren en hoeft alleen maar bijgesteld te worden naar de ware voorbereiding zelf. Ongelukkigerwijs hebben maar weinig mensen de ware voorbereiding in hun eigen traditie kunnen vinden.

Wij geven jouw geen gedetailleerde historische beschrijving van de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Wij creëren geen gewichtige, wonderbaarlijke en onbegrijpelijke scheppingsverhalen. Wij geven je niemand om te vereren. Wij geven je geen praal. Wij geven jou geen theologie die gevuld is met speculatie en zelfbemoedigende ideeën. In plaats daarvan geven wij jou de pure benadering – de betekenis, de richting, het doel, de inhoud en de toepassing. Dit heb je nu nodig, terwijl de wereld zich voorbereid om op te komen in de Grotere Gemeenschap. Alle andere zaken die weggelaten zijn uit deze pure benadering zouden je alleen maar hinderen, verblinden, belasten en het onmogelijk voor je maken om toegang te verwerven tot de ware betekenis en het ware belang van jouw leven in deze tijd. Wees dankbaar dat je gespaard bent van zo’n afleiding. Wees dankbaar dat je de last van het denken van de wereld niet op je schouders hoeft te dragen. Wees dankbaar dat je de last niet hoeft te dragen van al dat geïnterpreteer en idealisme dat het spiritueel begrip vervuild en de ware voorbereiding lijkt te verhullen en haar ontoegankelijk en onwenselijk maken.

Godsdienstig onderwijs moet jouw De Weg van Kennis leren. Als dit puur, zonder andere belemmeringen, gedaan kan worden, zal je een opmerkelijke kans hebben. Nu heb je deze gelegenheid om niet alleen De Weg van Kennis te leren, maar om De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren, die het bestaan en de activiteit van Kennis binnen een veel grotere context van het leven vertegenwoordigd. Binnen deze grotere context is geen plaats voor belemmeringen door menselijke praal, historie, fantasie en idealisme. Als je je wenst terug te trekken in het verleden, keer dan terug naar het verleden. Maar als je dat doet, zal je niet begrijpen wie je bent en waarom je nu hier bent. Je zult niet begrijpen waar je heen gaat of wat er voor jou in het verschiet ligt. Want je zult een toekomst hebben die niet lijkt op het verleden door de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap. De toekomst lijkt sowieso nooit op het verleden.

Om een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te kunnen leren, moet je een vrije geest hebben. Je moet een geest hebben die nieuwe dingen kan leren. Je moet een geest hebben die vrij van refereren aan het verleden is. En je moet een frisse benadering en een echte bron van inspiratie hebben. Jouw inspiratie moet nu van Kennis zelf komen. Zij ken niet uit fantastische verhalen komen. Zij kan niet van antieke personages komen. Zij kan niet uit idealen komen. Zij kan niet uit smeekbede komen. Zij moet van Kennis zelf komen – die grote intelligentie binnenin jouw die jouw ware doel en je ware wil in het leven vertegenwoordigd.

Dus, wat is godsdienstig onderricht? Als het geen poging is om het verleden te begrijpen, dan moet het een voorbereiding op de toekomst zijn. Zoals het zou moeten zijn. In werkelijkheid is alle godsdienstig onderricht in haar pure betekenis een voorbereiding op de toekomst omdat het je voorbereid op een leven dat jouw ware doel en wil vertegenwoordigd. Maar hoe zeldzaam is dit! Je kunt dit heel helder zien, het is echter moeilijk in de wereld te vinden, omdat de meeste mensen achteruit kijken en kunnen daardoor de toekomst niet zien die hen nadert. De meeste mensen proberen wijs te worden uit wat ze reeds geloven en met als resultaat dat ze niet kunnen zien wat zich vlak voor hen bevindt. Zoveel mensen verdedigen hun ideeën en overtuigingen, maar wie kan op het volgende moment reageren wanneer Kennis een beroep op hen zal doen?

Dit is Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap. Zij is bedoeld om jouw naar een hoger uitkijkpunt in het leven te brengen. Misschien vertrek je met jouw vroegere traditie of een aspect daarvan. Misschien neem je niets mee. Alleen wat waar is kan jou de berg van het leven op vergezellen. Wat onnodig is, of wat eerder waar was maar nu niet meer, kan je niet meenemen. Je hebt alleen het essentiële nodig en je wilt niet belast worden met het niet essentiële. Je wilt je geest en je visie helder hebben. Voeg een ding toe dat hier niet thuis hoort, voeg een persoon toe die niet in je leven hoort, voeg een set overtuigingen of eisen, voorkeuren of associaties toe, die niet essentieel zijn voor jou en voor jouw doel en je weg zal ondoorzichtig worden en je begrip zal afnemen. Je zult je visie kwijtraken.

Om te verhinderen dat dit gebeurt, geven wij jou een nieuw begin, een nieuwe start. Dit heb je nodig, want wat je in het verleden hebt geleerd, moet je nu bij de deur achterlaten. Om dit groter panorama, dit groter onderricht binnen te gaan, moet je een open geest hebben, een jonge geest, een frisse geest. Godsdienstig onderricht gaat over het leren over Kennis. Omdat Kennis volledig aanwezig is, is zij niet met het verleden bezig en zij is hier niet om oude tradities te verdedigen. Zij is hier om je zinvol bij het moment te betrekken en je voor te bereiden op de toekomst, zodat de belofte van je groter doel in het leven verwerkelijkt en vervult kan worden.

Het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap kan een enorm bevrijdend effect hebben in termen van jouw vermogen om met het leven te associëren. Hier zal je gedwongen worden om te gaan met het heden. En door de confrontatie met andere vormen van intelligent leven, zullen jouw associaties met jouw herinneringen aan het verleden vervagen. Dit zal je leven veranderen, wat een verandering ten goede is als je het kunt omarmen, het kunt begrijpen en het op de juiste manier kunt gebruiken.

Het onderricht in Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap is mysterieus omdat het geen beroep doet op jouw verleden of een referentie met het verleden vereist. Hier moet je zaken leren die je niet begrijpt, zaken benaderen waar je niet aan kunt relateren en zaken bestuderen die je nooit eerder hebt bestudeerd. Hier kan je niet vertrouwen op je vroegere ideeën, overtuigingen of associaties. Je moet gevoelig zijn voor de waarheid om de waarheid te kennen. En je bent gevoelig als je de waarheid nadert zonder je vroegere ideeën en conclusies. Dit betekend niet dat je voor alles open moet staan, maar het betekend dat je bereid bent iets nieuws te leren en een demonstratie ervan toestaat. Als dit niet kan, kan je een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap niet leren en kan je je niet voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. En je zult je bij de grote meerderheid van de mensheid voegen die betrokken is bij het verleden en die niet zinvol op het heden en de toekomst kan reageren.

Het verleden heeft je tot dit punt gebracht, tot deze gelegenheid om De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren. Ze heeft haar doel volbracht. Dit was haar doel. Zij heeft geen ander doel dat blijvend en zinvol is. Zij heeft je tot dit punt gebracht waar je deze worden kunt ontvangen. Op de juiste manier begrepen zal het verleden je in staat stellen om een nieuw leven te beginnen, met een open en vrije geest.

We doen een beroep op Kennis binnenin jou om te reageren. Daarom eren wij jou en jouw intelligentie. Je wordt niet gevraagd iets te geloven wat je niet kunt geloven of iets te accepteren dat je niet kunt accepteren. Om dit eerlijk en oprecht te laten zijn moet je zelf naar Kennis toekomen. Kennis is de levende aanwezigheid binnenin jou, de grotere intelligentie die jij bezit en dat je met alle leven verbind. Hier bestaan geen referentie naar het verleden. Hier heerst totale eerlijkheid. Hier is volledige en ware scherpzinnigheid. Hier is ware verantwoordelijkheid.

Godsdienstig onderricht is bedoeld voor iedereen die de behoefte voelt om zijn of haar doel en betekenis in het leven te begrijpen. Iedereen die begonnen is deze grotere en diepere behoefte te voelen heeft een of andere vorm van godsdienstig onderricht nodig. Vanuit het perspectief van de Grotere Gemeenschap betekend dit dat ze De Weg van Kennis moeten leren. Ze moeten over Kennis leren. Ze moeten over hun diepere natuur en haar doel en missie in het leven leren, die onlosmakelijk verbonden is met de evolutie van de wereld.

Vergeet niet dat je bent gestuurd om de wereld in haar evolutie en ontwikkeling te dienen. Je bent gekomen om te participeren in wat er op dit oment gebeurd. Jouw leven nu en jouw leven dat komen gaat zullen jouw de grootste gelegenheden en de grootste uitdagingen bieden om dit te doen.

Zo groot zullen de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap en haar impact op het menselijk bewustzijn zijn, dat de nadruk op het verleden, dat zo alomtegenwoordig in jouw denken en in jouw huidig onderricht is, in toenemende mate irrelevant zal worden. Hier zal je niet in staat zijn een beroep op het verleden te doen om je te helpen en je de kracht, het inzicht en de kunde te geven om om te gaan met de nieuwe ervaringen die je zult hebben. Het verleden kan je alleen maar achteruit werpen. Het kan je niet voorbereiden op de toekomst. Om je volledig voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap en op het ervaren van een nieuwe wereld, zal je iets wat groter en wijzer, spontaner en completer is, nodig hebben. Dit bezit je reeds binnenin jezelf.

Als je een persoon bent die het doel en de betekenis van jouw leven wilt weten en die niet tevreden kan zijn met simpele pleziertjes of niet in beslag genomen kan worden door normale angsten, rechtvaardigingen en overtuigingen, dan moet je een godsdienstig onderricht nemen – een godsdienstig onderricht in de puurste zin. Het leren van De Weg van Kennis, die de werking van de Spirit is, is het leren van de aard van spiritualiteit zoals zij werkelijk bestaat onder de evoluerende condities van de menselijke ervaring hier. Als je deze grotere behoefte hebt en haar niet van je af kunt zetten, haar niet kunt rationaliseren of haar niet kunt bevredigen met de tradities die nu bestaan met hun uitleg van het leven, dan moet je een nieuwe ervaring hebben en dat wat deze grotere roeping binnenin jouw niet kan bevredigen links laten liggen.

Velen zullen hun doel in de tradities van de wereld vinden, want daar bevind zich veel wijsheid en waarde. Velen zullen daar echter hun doel niet vinden, omdat hun voorbereiding specifiek met de toekomst te maken heeft en zij moeten een nieuwe weg leren. Zij moeten een nieuw testament ontvangen en ze moeten voorbereidingen treffen voor een nieuwe ervaring. Dit vertegenwoordigd op dit moment de grootste behoefte van de mensheid, een behoefte die nauwelijks bekend is en die nauwelijks herkend wordt. Iedereen die hierop kan beantwoord wordt een pionier voor het menselijk ras. Iedereen die hierop kan beantwoorden wordt een grote contribuant van het leven. Wat de mensheid door laat gaan zijn degenen die op het heden en op de toekomst kunnen antwoorden. Zij zijn het die jouw ras vooruitgebracht hebben. En zij zijn het die jouw ras in haar huidige moeilijkheden en kansen en in de moeilijkheden en kansen die nog zullen komen vooruit zullen brengen.

Accepteer jouw grotere behoefte. Voel het. Het bevat de ware betekenis van jouw leven. Hoewel het een last, een ergernis en een bron van groot ongemak en ontevredenheid is geweest, is het begrijpen van de behoefte bedoeld om jouw naar iets nieuws te leiden. Het doet een beroep op jou. Het is jouw roeping. Hoewel het voelt als een grote en drukkende behoefte die niet gedefinieerd of weggeredeneerd kan worden, is het jouw roeping. Definieer het niet. Redeneer het niet weg. Associeer het niet met het verleden. Probeer het niet in te passen in de ideeën en opvattingen van de wereld. Geef het de vrijheid om in jou boven te komen. Het is de inspiratie, de stimulans en de drijfkracht voor waarheid. En het zal je naar een waarheid brengen die je nooit eerder hebt gekend en jou op manieren voorbereiden die de wereld zelden heeft meegemaakt.

Om Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap te ontvangen moet er deze grote en corresponderende behoefte binnenin jezelf zijn. Je kunt dit niet uit nieuwsgierigheid doen. Je kunt dit niet doen om te proberen op de een of andere manier superieur over te komen. Als dit je motivatie is, zal je De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap niet kunnen leren. En je zult jezelf en anderen misleiden met grote gevolgen voor zowel jezelf als je relaties. Een grotere behoefte zal jou afzonderen van anderen die hun grotere behoefte niet kunnen of willen voelen. Jouw taak en jouw uitdaging is nu om deze grotere behoefte binnenin jezelf te beantwoorden en het toe te staan naar boven te komen zonder te proberen het te beheersen, te definiëren of te sturen. Het heeft haar eigen richting. Het heeft haar eigen doel. Het heeft haar eigen wil. Deze grotere behoefte herkennen is je diepere neiging eren en te herenigen met jezelf zoals je werkelijk bent en zoals je oprecht probeert te zijn in het leven.

Misschien denk je dat je antwoord op iets fantastisch en onverklaarbaars. Dit vertegenwoordigd zowel de grenzen van je persoonlijke intelligentie als de grootsheid en het belang van jouw diepere intelligentie. Natuurlijk kan je iets dat groot is niet begrijpen met iets dat klein is. Jouw persoonlijke intelligentie is klein. De intelligentie van Kennis is groot. Als je denkt haar te begrijpen, dan beperk je haar alleen maar. Als je denkt dat je het kunt controleren, zal je alleen maar door haar voor de gek gehouden worden. Als je denkt dat je het voor jezelf kunt houden, zal het jou ontglippen.

Om een student van Kennis te zijn, moet je open staan om te leren. Om te leren moet je niet bepalen of eisen wat het resultaat zal zijn of hoe het leren moet gebeuren. Open je geest, sta toe dat dat jouw grotere behoefte en doel bovenkomt en je zult een hereniging in jezelf voelen. Je zult je opgefrist voelen. Je zult voelen dat je op zijn minst herkend en erkend wordt. Als je kan toestaan dat dit je afzondert van anderen, zonder te proberen ze met je mee te nemen of verenigd te blijven met een oud perspectief of begrip, zal je deze sterke erkenningen voelen en zullen ze je kracht en bevestiging geven.

Godsdienstig onderricht is anders dan het onderricht van de wereld. Het gaat niet over het leren van feiten of historische perspectieven. Het gaat niet over het vergelijken van ideeën. Het gaat niet over speculatie. Het gaat niet over het afleggen van testen of voldoen aan eisen. Het gaat niet over het winnen van goedkeuring bij anderen en erkenning onder hen verwerven. Godsdienstig onderwijs zoals het werkelijk bestaat vertegenwoordigd De Weg Van Kennis. Hier ga je het mysterie binnen en sta je toe dat de grotere intelligentie in jou bovenkomt. Hier plaats je jezelf in een positie om te ontvangen, zodat je iets kan leren wat je eerder niet wist, iets ervaart wat je eerder niet hebt ervaren en iets zien wat je eerder niet kon zien.

Met dit onderricht kan je de berg opkomen en een hoger uitkijkpunt in het leven verwerven, een groter overzicht en een grotere eerlijkheid. Als je doorgaat zal het noodzakelijke jou van dienst zijn. Wat niet noodzakelijk is zal jou belasten en zal achtergelaten moeten worden. Dan zullen je stappen sneller worden en je last zal lichter worden. En je behoefte om te associëren met het leven in de laaglanden zal minder en minder een belemmering voor jou vormen. Dit is het verwerven van een zeer praktische vrijheid, een vrijheid die alleen maar via een onderricht van deze aard verworven kan worden.

Kennis zal je bevrijden en je ontlasten, omdat dat haar eerste doel en vereiste is. Wat zij jou zal geven is iets dat je in alle andere zaken hebt gezocht – relaties, erkenning, macht, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en levensrichting. Deze zaken zullen nu een echte basis hebben en zullen je niet in de steek laten.

Dit is voor iedereen die de echte behoefte om te weten voelt. Dit onderricht is het antwoord op deze behoefte. Deze behoefte roept om voorbereiding. De behoefte wijd je in om een ware student te worden en maakt het mogelijk om je voor te bereiden en om je voorbereiding te ondersteunen. De voorbereiding kan niet van binnenin jou komen. Alleen de mogelijkheid tot voorbereiding en het verlangen tot voorbereiding komen van binnenin jou. De voorbereiding moet je krijgen. Het vertegenwoordigd een geschenk dat overeenkomst met je diepere behoefte. Het is het antwoord op de vraag die jouw behoefte tot uitdrukking brengt.

Godsdienstig onderwijs brengt je in een nieuw soort ervaring – een ervaring van herkenning en een ervaring van dingen weten. Veel hiervan zal niets met jou persoonlijk te maken hebben. Het stelt je in staat om informatie op te nemen die bruikbaar is voor jouw doel. In de kern zal het meer weg hebben van afleren dan van leren, want je zult zoveel vroegere ideeën loslaten om een opening in je geest te creëren en meer capaciteit om te leren. Hoe kan je leren als je geest al vol zit met je eigen ideeën en overtuigingen? Hoe kan je geest überhaupt iets leren als zij haar huidige informatie beschermd?

Onderricht in De Weg van Kennis gaat over het leren van zaken die wezenlijk zijn, het loslaten van zaken die dat niet zijn en de scherpzinnigheid verwerven om het verschil tussen beiden te zien. Hoe zie je het verschil tussen beiden? Je ziet het verschil omdat ze zo verschillend zijn en je het verschil kunt voelen. De ervaring van Kennis is anders dan al het andere in de wereld. Hier zal je een dieper referentiepunt voor Kennis binnenin jezelf ontwikkelen – niet iets dat jouw ideeën opwindend maakt of je emoties stimuleert, maar iets dat resoneert met het dieper deel van jou dat je nu kunt ervaren en identificeren.

De Weg van Kennis lijkt erg langzaam, maar je vordert met opmerkelijke snelheid. Je zult je vorderingen niet zien, uitgezonderd op bepaalde punten, als je je realiseert dat je op een andere positie op de berg van het leven beland bent en dat je een andere kijk hebt op het leven om je heen. Dan zal je een nieuwe ervaring hebben van wie je bent en je zult een groter gevoel van innerlijke vrijheid hebben. Hier is ervaring belangrijker dan geloof. Hier is leren belangrijker dan de bevestiging van oude ideeën.

Godsdienstig onderricht moet mysterieus zijn. Als je eist dat alles concreet en tastbaar moet zijn, dan relateer je aan het verleden. Als je denkt dat alles fysiek en gewoon moet zijn, hoe kan je dan iets mysterieus en goddelijks leren? Het Mysterie heeft haar eigen demonstratie, waarvan de diepgaandste de ervaring van Kennis zelf is. Maar om het Mysterie te naderen moet je het domein binnengaan waar je geen begripsvermogen of expertise hebt. Hier moet je een kant opgaan waar anderen niet heen gaan. Je moet je richting accepteren en het ondersteunen zonder enige veroordeling van anderen om licht in de duisternis te kunnen brengen, de duisternis van het onbekende.

Het licht van Kennis zal je weg verlichten. Het kan niet gedoofd worden. Het kan alleen verborgen worden. Als het onthult wordt, wil je het niet verbergen omdat het jou zekerheid en kracht zal geven en je leven wezenlijk en zinvol zal maken. Het zal jou de weg wijzen. Als het licht van Kennis verborgen is, zal je voortstrompelen in het leven, die uitproberend, dat uitproberend, gelovend in alles wat in het moment het comfortabelste en het meest zelfverzekerd lijkt, maar zonder enige werkelijke zekerheid of waarheid en zonder enige echte doeltreffendheid in je denken en gedrag.

Godsdienstig onderricht hersteld hetgeen wezenlijk is voor jouw leven. Het geeft jou iets dat de wereld jou niet kan geven omdat haar bron God is. De wereld kan jou de wegen van de wereld leren. Ze kan jou leren hoe je moet overleven in de wereld en tot op zekere hoogte hoe je kunt slagen in de wereld. Zij kan jou echter niet jouw grotere natuur of doel leren. Zij kan jou niet leren waar je vandaan bent gekomen en waar je naar toegaat. Daarom, hoe wereldser een godsdienstig onderricht wordt, hoe minder het in staat is om deze grotere en veel belangrijkere vragen te behandelen. Als je geen werkelijk gevoel hebt waarom je hier bent, dan ben je aan jezelf overgelaten. Jouw enige remedie is dan een manier vinden om dit groter doel te hervinden, op te eisen en uit te drukken. Hier is iedereen verloren totdat men gevonden wordt. En de enige manier waarop men gevonden kan worden is een manier te vinden waarop een groter doel direct en eerlijk ervaren kan worden.

De Weg van Kennis is mysterieus, maar zij is zeker. Zij is onbekend omdat ze nieuw is. Ze is nieuw, maar zij is antiek. Het is opmerkelijk maar ze is gekend. Op bepaalde kruispunten is het misschien schokkend en uitdagend, maar je kunt het hartgrondig omarmen omdat het resoneert met de pure essentie van wie je bent en waarom je hier bent. Het zal je ideeën tarten. Het zal verandering afdwingen, maar alleen om je aan jezelf terug te geven, om jouw essentiële vaardigheden te herstellen, om je in de wereld voor te bereiden en je in staat te stellen de wereld voor een groter onderricht te gebruiken.

Hier kan je leren op een nieuwe manier te gebruiken wat de wereld te bieden heeft. In plaats van voor overleving of zelfbevrediging wordt het gebruikt voor contributie. Dan wordt hetgeen de wereld heeft te bieden een manier om een grotere zaak en een groter doel te dienen. Hier kan je zaken ten voordele, zonder verwarring en zonder klagen, gebruiken. Succes en tegenslag zullen je nu beiden helpen. Voordeel en nadeel worden beiden nuttig. Telleurstelling in relaties heeft nu meer mogelijkheden. Hier ben je niet sluw, listig of manipulatief. Je herkent eenvoudig een groter doel in alles wat je doet, met alles wat je bezit, met elke ervaring die je hebt en met elke persoon die je ontmoet. Dit is iets natuurlijks dat omhoog komt uit het aller diepste van jezelf. Je hoeft het niet op te roepen. Hier ben je eenvoudig en open in plaats van gecompliceerd en onoprecht.

De weg is mysterieus omdat je haar niet bepaald. De weg is mysterieus omdat zij niet afhankelijk is van het verleden. De weg is mysterieus omdat ze jouw verder brengt dan je vroegere begrip. De weg is mysterieus, maar ze is bekend. Dit stelt je in staat om haar hartgrondig te volgen als je leer haar te vertrouwen, haar te accepteren en leert over haar wegen, haar richting, haar betekenis en haar doel. Je kunt alleen maar hartgrondig zijn over iets dat jouw Oeroude Thuis vertegenwoordigd, waar je vandaag gekomen bent. Je kunt niet hartgrondig zijn over iets anders, ongeacht de mate waarin je eraan gehecht bent, want hartgrondig zijn betekend iets volledig omarmen. Dit is alleen mogelijk op het niveau van Kennis.

Kennis kan alleen maar Kennis in het universum omarmen. Zij geeft zichzelf aan al het andere, maar zij is alleen gebonden aan dat wat de onsterfelijke en permanente relaties representeert die jij in het leven en met het leven hebt. Het is hiernaartoe waar het godsdienstig onderricht jou zal leiden. Het is hierop dat jouw godsdienstig onderricht jouw zal voorbereiden. Als je jouw behoefte hieraan herkend, dan is godsdienstig onderwijs voor jouw bedoeld. En als het voor jou bedoeld is, dan moet je het herkennen, het leren te accepteren en uitzoeken wat het betekend.