Wat is God?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 17 augustus 1993
te USA

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

IN DE GROTERE GEMEENSCHAP IS GOD KENNIS. In de Grotere Gemeenschap is God ervaring. In de Grotere Gemeenschap is God de communicatie van diepgaand inzicht en herkenning van de een naar de ander, waarvan al het zichtbare leven doordrongen wordt. Dit komt tot leven binnen het domein van jouw ervaring.

God lijkt voor verschillende mensen en voor verschillende rassen in de Grotere Gemeenschap iets anders te zijn, maar de essentiële ervaring die het verlangen naar God, het bewustzijn van God en de relatie met God doet ontbranden, is overal hetzelfde. Deze religieuze impuls, de impuls richting de vereniging met God, is universeel. Alhoewel zij opmerkelijk afwezig lijkt in sommige culturen en abnormaal uitgedrukt in anderen, is de impuls hetzelfde. Wat God is moet uitgedrukt worden in termen van jouw ervaringsbereik en jouw ervaringscapaciteit. In de Grotere Gemeenschap is God zo totaal en compleet dat elke definitie altijd moet stokken en falen.

Laten we daarom zeggen dat God de ervaring van totale verwantschap is. Je kan dit af en toe ervaren en voor langere perioden als jij je zou voorbereiden in De Weg van Kennis. Dit is een ervaring die vertaald kan worden van zowel de ene wereld naar de andere als gedeeld en getoond van het ene wezen aan het andere, waarbij alle verschillen van ras, cultuur, temperament en leefomgeving ontweken en overstegen worden. Dit is God. God is voor jou God in actie. God is voor jou een ervaring die niet lijkt op enig andere ervaring in het leven, deze ervaring geeft echter betekenis aan al jouw andere ervaringen.

In de Grotere Gemeenschap is God compleet. In jouw wereld is God een God van jouw wereld, een God van jouw ras, een God van jouw geschiedenis, een God van jouw temperament, een God van jouw angsten en aspiraties, een God van jouw helden, een God van jouw tragedies, een God gerelateerd aan jouw volksstam en jouw tijd. Maar in de Grotere Gemeenschap is God zoveel groter, zo compleet – groter dan de definitie van elk ras, groter dan de geschiedenis van elk volk, groter dan het bevattingsvermogen van elk individu of bereik van elke collectieve filosofie. En toch vind je God in een pure impuls, in een tijdloos moment van herkenning, in het verlangen om buiten de sfeer van je persoonlijke belangen en motieven te handelen, in het herkennen van de ander, in het motief om te geven, in de onverklaarbare ervaring van affiniteit. Dit alles is vertaalbaar. Dit is God in actie. Voor jou is dit God.

Nu moet je denken aan een God van de Grotere Gemeenschap – niet een menselijke God, niet een God van jouw opgetekende geschiedenis, niet een God van jullie wegen en beproevingen, maar een God voor alle tijden, voor alle rassen, voor alle dimensies, voor hen die primitief zijn en voor hen die vergevorderd zijn, voor hen die geloven en voor hen voor wie geloof onverklaarbaar is – . Dit is God in de Grotere Gemeenschap. En hier moet je beginnen.

Geloven in een God van de Grotere Gemeenschap is te zeer een streven, want je zult je realiseren dat jouw ras klein is en het universum groot. Hierbij zal jij je niet richten op een God van jouw wereld en jouw tijd, maar een God van alle werelden en alle tijden. Welke theologie of filosofie kan een God van deze omvang bevatten? Welke menselijke bespiegeling en menselijke ethiek kan een God zo volledig als dit omvatten?

Toch moet jouw theologie van God een theologie van Gods werk in deze wereld zijn. En als zij waar, correct en nuttig moet zijn, moet ze gericht zijn op de ervaring van Kennis. Kennis is het begin van religie. Kennis is de voltooiing van religie. Kennis is het bewijs van God en het bewijs dat jij een deel bent van een groter leven, groter dan de limiet van jouw tijd, groter dan de grenzen van jouw ras en groter dan het grensgebied van jouw huidige intellectuele vermogen. Hierbij bestaat geen scheppingsverhaal. Zijn er geen helden. Is er geen einde der tijden. Er bestaat alleen de totale ervaring van verwantschap, wat de ervaring van Kennis en de ervaring van God is.

Wat is menselijke religie zonder een scheppingsverhaal, zonder een held om te aanbidden en zonder het bereiken van het hoogtepunt van de menselijke ervaring? Welke menselijke religie kan zich richten op een God van deze omvang, die niet alleen jullie wereld belangrijk vindt, die niet jullie dagelijkse ervaring als belangrijkste zorg heeft, die een bewustzijn heeft dat zo compleet is en die een weldadigheid heeft die degenen zegent die zoveel van jullie verschillen? Wat is in dat geval het model voor menselijk gedrag? Wat is de basis voor ethiek of moraal in een God van de Grotere Gemeenschap? Hiervoor moet je je verder dan een jeugdige religie en de behoeften van een kind wagen. Je moet je wagen voorbij de behoefte aan alleen maar regels en reglementen en fantastisch verhalen die nauwelijks geloofwaardig zijn. Je moet de ervaring en het Mysterie van het leven, die de toegang tot God is, binnengaan, die zich in het uiterste centrum van je leven bevind en het absolute doel voor jou komst hier bevat. Een doel dat uniek voor jou is, maar dat je deelt met alle leven.

In de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap bestaan geen helden. Daar bestaat geen scheppingsverhaal. Daar bestaat geen ervaring die een hoogtepunt bereikt om de moeilijkheden van het lichamelijk bestaan tot een eind te brengen. Dus wat is religie zonder deze zaken? Deze zaken hebben allemaal een tribaal karakter. En jullie zijn niet de enigen in de Grotere Gemeenschap die deze zaken willen hebben, deze zaken in gebruik willen stellen, en zich eraan willen houden. Overal waar religie wortel geschoten heeft en tot uitdrukking is gekomen, hebben rassen hun gebruik en hun begrip gebaseerd op hun eigen tijd, hun eigen geschiedenis en hun eigen temperament. Maar de ervaring van God stijgt hier bovenuit. Pure spiritualiteit stijgt hier bovenuit. Dit is wat je nu moet zoeken, want menselijke religie kan nooit een God van de Grotere Gemeenschap belichamen. Dit is zo onverklaarbaar omdat het jouw behoefte aan het Goddelijke overtreft. Daarom moet je een andere weg vinden, een meer volwassen weg, een volledigere benadering, een ware voorbereiding.

Degenen in de Grotere Gemeenschap die voortgang geboekt hebben, hebben zich de aard en het doel van God in hun respectievelijke wereld gerealiseerd, maar hun begrip is verder gegaan dan het begrijpen van Gods wil in concrete zaken, zelfs verder dan de zorg voor het welzijn en het overleven van hun ras. Zij zijn verder gegaan dan deze zorgen, naar een grotere spiritualiteit, een Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap – een spiritualiteit van alle tijden en alle werelden, een spiritualiteit die mysterieus is, die niet afgebakend en belichaamd wordt door rituelen, idealen, overtuigingen, historische verklaringen of fantastische beelden – Een spiritualiteit die volledig vertaald kan worden van het ene wezen naar het andere met woorden of gebaren, of zonder woorden of gebaren – .

Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap is een spiritualiteit van grotere ervaring, grotere perceptie en grotere vermogens. In de Grotere Gemeenschap word je niet gered. Je ontwikkelt je alleen maar. In de Grotere Gemeenschap word je niet veroordeeld. In de Grotere Gemeenschap bestaat er geen Hemel. Er is alleen grotere betrokkenheid en een grotere capaciteit voor verwantschap. In de Grotere Gemeenschap bestaan geen lokale goden en demonen die een spirituele oorlog uitvechten. In de Grotere Gemeenschap bestaan degenen die weten en degenen die niet weten. Van hun ervaring komen de grote moeilijkheden die overal in het leven worden gevormd.

Jij die in een menselijke wereld met menselijke ideeën, menselijke overtuiging en een menselijk perspectief leeft, hebt nu een grote gelegenheid om de Heer en goddelijk doel en wil voor je leven en tijd te ervaren via een bewustzijn van de Grotere Gemeenschap en via een andere soort weg en richting. Dit heb je nu nodig, omdat jouw wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap van Werelden. En dit heb je nu nodig omdat dit de religie is voor alle tijden, niet alleen voor jou tijd. Penetreer deze grote mijlpaal en je zult het verleden, het heden en de toekomst op zo’n manier begrijpen dat het hen zal verenigen.

Dit zal je kracht en bekwaamheid geven bij het onderscheiden en begrijpen van degenen uit de Grotere Gemeenschap die jouw wereld bezoeken. Alhoewel zij grotere technologische mogelijkheden bezitten en een grotere sociale cohesie hebben dan jullie, zijn zij eveneens geroepen om Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap te leren. Jullie geschenk aan hen is iets dat zeer zeldzaam en kostbaar is. Jullie hebben iets dat zij nodig hebben. Jullie hebben iets dat alle leven nodig heeft. Daarom wordt Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap in deze wereld voorafgaand aan de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap gepresenteerd. Dit wordt niet alleen voor jullie eigen aanpassing aan de Grotere Gemeenschap gegeven teneinde een basis voor communicatie, herkenning en begrip vormen. Zij is ook gegeven om te bewerkstelligen dat jullie als menselijke wezens, zo beperkt als jullie zijn in jullie fysieke mogelijkheden, desondanks een spiritueel geschenk te geven hebben – een geschenk voor alle tijden, een geschenk van werkelijk profijt. Om dit geschenk te vinden en om dit geschenk te geven moeten jullie echter een groter begripsvermogen, een groter bewustzijn, een grotere theologie en een nieuwe bestaansbasis hebben. Dit is een basis die jullie in jullie dagelijks leven zal bevrijden en die jullie menselijke zorgen, die ogenschijnlijk zo complex en moeilijk zijn, veel eenvoudiger maken dan ze op dit moment lijken.

Wat God doet in jullie wereld is gerelateerd aan wat God in de Grotere Gemeenschap doet. Als je niet weet wat God doet in de Grotere Gemeenschap, hoe kan je dan weten wat God doet in jullie wereld? En hoe kan je de Goddelijke aanwezigheid en ervaring hier begrijpen? Je moet jezelf zien van buiten naar binnen kijkend om te zien hoe je bent, waar je bent en wie je in deze tijd bent. Je zult dit perspectief nodig hebben om te zien wat zich om je heen bevind, wat jou aanmoedigt en wat jou terughoudt.

Weten wat God doet in het universum kan alleen via pure ervaring vertaald worden, want het universum overschrijdt jou intellectuele en conceptuele capaciteit zover, dat geen enkele taal of technologie haar ooit zou kunnen beschrijven. En zelf als zij beschreven zou kunnen worden, zou je haar op geen enkele manier kunnen begrijpen.

Dit is echter niet de manier waarop groter bewustzijn en grotere waarheid overgebracht en gerealiseerd worden. Als je bereid bent om buiten je eigen grenzen te gaan, als je bereid bent buiten je concepten, jou ideeën, en jou overtuigingen te gaan, dan zal je de deur naar de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap en naar een grotere Kennis en Wijsheid openen, die op dit moment zo nodig zijn in jou wereld. Dit levert jou alle voordeel op en een toekomstige basis om aan anderen te geven, maar om dit te doen moet je zeer moedig zijn. Je moet je op grondgebied wagen, waar nooit eerder mensen geweest zijn, in een nieuw soort heilige ervaring en in een universum dat veel groter en complexer is dan alles waar je in het verleden mee te kampen hebt gehad. Je zult moeten leren om je zonder definities op je gemak te voelen. Je zult je veilig moeten voelen binnen een groter basis in jezelf. En je zult grote metgezellen moeten hebben.

Dit is geen avontuur. Dit is een reis – een reis van het grootste belang, een reis die niet alleen ondernomen kan worden, een reis met moeilijkheden en gevaren, maar een reis die noodzakelijk en die jou roept. Zij roept jou van voorbij jou ideeën, jou doelstellingen en jou belangen. Zij roept jou nu.

Deze roeping is een ervaring die zo onverklaarbaar lijkt, en toch is ze zo echt, zo doordringend en zo compleet, zelfs voor jou hier op dit moment. Zij is het venster waardoor een groter universum en een grotere God aan het werk gezien kan worden.

Dit is de theologie van pure ervaring – een theologie van pure wijsheid en pure Kennis, een theologie die je alleen maar kunt demonstreren en een theologie die je alleen maar kunt ervaren. Het is een theologie die groter is dan alles wat in jullie religieuze seminaries en scholen onderwezen kan worden. Wie kan reageren op zo’n groot geschenk en Mysterie als dit? Wie kan de wereld van pure ervaring, van grotere harmony met God binnengaan?

Laat dit voor jou die deze woorden leest een roeping zijn. Laat dit je roepen voorbij jou begrip en jou vermogen om te begrijpen, want je zult deze woorden niet begrijpen totdat je deze grote ervaring hebt gehad en je zult niet weten of deze woorden waar zijn totdat je hun waarheid ervaart. Je zult hun complete relevantie niet weten totdat jij ze zelf kunt belichamen.

In de Grotere Gemeenschap is God te groot en te belangrijk om alleen geloof op te wekken. Geloof kan je alleen tot op de drempel van ervaring brengen. Hier voorbij is geloof te zwak en te feilbaar om je verder te dragen. Hier dient geloof alleen haar enige en belangrijkste doel – om je bij de poort van ervaring te brengen. Dit is het doel van geloof en het doel van voorbereiding. Dit is het doel van een religieuze opleiding in jouw wereld en in alle werelden. Voorbij deze poort is God ven de Grotere Gemeenschap. Leidend naar deze poort is de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap en voorbij deze poort bevind zich de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap.

Teneinde de theologie van God in de Grotere Gemeenschap te kunnen beseffen moet je een grotere geest een groter vocabulaire en een groter ervaringsbereik hebben. Dit kan naar jou vertaald worden, en jij kunt haar naar anderen vertalen, maar jou woorden kunnen haar niet vangen. Zij kan alleen via een mysterieus proces van Goddelijke transmissie van de een naar de ander overgebracht worden. Niemand kan het intellectueel begrijpen want haar milieu is te groot en te veel omvattend.

Zij die alleen ideeën willen, moeten bij hun lokale religies blijven, want dit is te groot. Zij die alleen maar richtlijnen voor een constructief leven willen weten zullen dit te groot en te verwarrend, te onverklaarbaar en te mysterieus vinden. Zij die God in de Grotere Gemeenschap ervaren en zij die God in de Grotere Gemeenschap over kunnen brengen stellen individuen voor die boven de grenzen van hun eigen raciaal erfgoed en intellectuele capaciteit uitgestegen zijn. Zij zijn universeel in hun denken geworden. Zij zien wat anderen niet kunnen zien en zij weten wat anderen niet kunnen weten. Dit is hun last en hun geschenk. Voor hen is geloof geen punt omdat ze de behoefte aan geloof en de grenzen van geloof gepasseerd zijn. Hun ervaring is te opmerkelijk om vertaald te worden naar elk breder spectrum of naar elk groot publiek. Zij moet aan iemand anders gegeven worden. Hun kerk en hun tempel is het leefmilieu waarin zij Goddelijke overdracht ontvangen en het aan anderen doorgeven. Zij hebben mar enkele studenten. Hun reis is lang. Hun eisen zijn groot. Hun toewijding is totaal en compleet.

Is zo’n geschenk voor de mensheid mogelijk? Het is niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk. Zonder dit geschenk zal de ervaring van de Grotere Gemeenschap een vernietigende impact op de mensheid hebben. Zonder dit geschenk zal het verlangen naar macht en dominantie van de mensheid tot een catastrofe leiden. Zonder dit geschenk zal jij niet instaat zijn degenen uit de Grotere Gemeenschap die je zult ontmoeten, te begrijpen en je zult niet in staat zijn om de groter verandering en de grote gebeurtenissen die in jullie wereld plaatsvinden, te begrijpen.

De Weg Kennis van de Grotere Gemeenschap is aan de wereld gepresenteerd als middel om je voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap en als een middel om je voor te bereiden op de God van de Grotere Gemeenschap. Het is het middel om je voor te bereiden op een groter levensdoel dat gerelateerd is op het leven overal. De Grotere Gemeenschap is de grotere leefomgeving waarin je leeft en waaraan je nu rekenschap verschuldigd bent. De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is een ander soort spiritualiteit, maar je zult ontdekken dat de ervaring die zich in het absolute hart hiervan bevind vertrouwder en meer bevestigend is dan alles wat je tot nu toe hebt ervaren. Deze ervaring zal je herinneren aan jou oeroude thuis en aan degenen die je in de wereld gestuurd hebben. Zij zal je herinneren en de grotere verbintenis van relaties die zelfs op dit moment bestaat en die verder gaan dan grenzen van jou tijd en plaats in het leven. Dit is de deuropening naar een groter universum. Het is het middel tot een groter bekwaamheid en Wijsheid in het leven. Het is het antwoord op een grotere behoefte voor de mensheid en voor het leven overal.