Wat is Genade?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 6 november 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
GENADE MOET EEN AANWEZIGHEID EN EEN INTELLIGENTIE ZIJN die elke situatie, in elke wereld, in elk klimaat, in elke conditie, in elke cultuur en in elk ras binnen kan gaan en verblijven. Het moet iets zijn dat zacht omstandigheden zoals ze zijn binnen kan gaan en er in verblijven. Het moet iets zijn dat op de uitnodiging van een zuiver en oprecht verzoek binnen kan gaan. Het moet iets zijn dat bij een man of vrouw van Kennis kan verblijven, iets dat bij hen kan blijven zonder hen te domineren en in hen en bij hen kan bestaan zonder hen te manipuleren. Het moet op zo’n manier bij hen verblijven dat de autoriteit van de persoon die haar ontvanger is niet overschaduwd of onrechtmatig in bezit genomen wordt. Genade moet iets zijn dat van de ene geest naar de andere vertaald en van de ene wereld naar de andere overgebracht kan worden.

Wat kan al deze dingen in hemelsnaam doen? Een grotere aanwezigheid die bij een persoon die haar ontvangt kan verblijven maar hem zal niet overweldigen. Een grotere intelligentie die bij de kleinere intelligentie die haar ontvangt kan bestaan, maar haar niet zal domineren. Een grotere intensiteit en motivatie in het leven die zacht een opkomend gevoel van ware zin, betekenis en richting in het leven van de persoon die haar ontvangt kan bepraten en voeden.

Genade moet iets zeer krachtigs zijn omdat zij individuen inspireert om grote en onbaatzuchtige daden te verrichten. Zij inspireert hen om dingen te doen die hun eigen persoonlijke interesses, beperkingen en belangen overstijgt en toch schendt zij op geen enkele manier hun eigen autoriteit. Genade respecteert hun eigen positie in het leven terwijl ze hen een grotere bekwaamheid en een groter bewustzijnsbereik geeft. Genade moet iets zeer intelligents zijn om deze kracht te geven zonder de ontvanger te overweldigen.

Genade moet iets zijn dat zich niet bekommerd om de uiterlijke zaken. Het moet iets zijn dat een diepere oorsprong, betekenis en dieper vermogen heeft, buiten het bereik van elk werelds ras, wereldse cultuur, stam of groep. Dit kan zeker geen menselijke uitvinding zijn. Dit kan zeker geen product van een puur menselijke god zijn. Dit kan zich zeker niet conformeren aan menselijke verwachtingen of menselijke beelden. Het moet iets zijn dat veel groter en doordringender, meer overstijgend is en toch beter in staat af te dalen naar de wereld, naar elke wereld waar het welkom en nodig is.

Genade vertegenwoordigd het bewijs van een grotere relatie die jij met de Schepper hebt. Genade is niet jouw bezit. Je kunt het niet gebruiken, het niet aanwenden, het niet manipuleren of het sturen, want het vertegenwoordigd de Grotere Wil en zin in het universum.

Je bezit een speciaal soort Genade binnenin jou. Deze Genade wordt in jou opgeroepen in de aanwezigheid van de Genade die om je heen bestaat. Het wordt in jou opgeroepen om tegemoet te komen aan bepaalde behoeften in de wereld. En het wordt in jou opgeroepen om de belangrijke relaties te initiëren, aan te gaan en te versterken die je nodig zult hebben teneinde jouw groter doel en missie hier te vinden. De Genade binnenin jou is Kennis, de Wetende Intelligentie, de Intelligentie die deel uitmaakt van de Intelligentie van de Schepper.

De reactie op Genade genereert Genade. Het is niet de bron van Genade. Het is een gedeelte van het mechanisme van Genade dat het voor jou mogelijk maakt haar in je leven te ontvangen, te willen en te verwelkomen. Je zoekt naar Genade; je kunt haar niet vinden. Je stelt jezelf open voor Genade, en zij komt tevoorschijn. Je claimt Genade voor jezelf en ze kan nergens gevonden worden. Je richt jezelf op Genade en Genade komt zacht naar voren. Je spreekt de waarheid – de waarheid over wat je werkelijk weet, niet de waarheid over wat je wilt of gelooft – en Genade staat naast je. Je stelt je open en raakt oprecht andermans hart aan en Genade omhult jullie beiden. Je kijkt naar de gebeurtenissen van jouw wereld met mededogen en diep begrip, en Genade kijkt met je mee. Je beantwoord een grotere behoefte in iemand anders en op de een of andere manier spreekt Genade door jou. Ze bevind zich niet uitsluitend binnenin nog buiten jou. Het is meer dat je in haar ondergedompeld bent en op speciale momenten ben je in staat dit ondergedompeld zijn, deze reeds bestaande eendracht met het leven te ervaren.

Genade komt en gaat niet, behalve in jouw bewustzijn. Genade is niet op dit moment hier en in het volgende verdwenen. Genade zwerft niet door het universum individuen hier en daar bezoekend. Genade is overal aanwezig, op elk moment. Ze lijkt tevoorschijn te komen omdat er een opening voor haar is en een behoefte. Ze komt omdat er oprecht naar haar verlangt wordt. Ze verblijft bij je, maar hoe zelden ervaar je haar aanwezigheid.

Genade is bij jou, maar ze bevindt zich op de achtergrond. Ze bevindt zich op de achtergrond omdat ze jou de vrijheid geeft om je weg te vinden en langzaam jouw diepere ingevingen en bewustzijn in het leven te accepteren. Ze bevindt zich op de achtergrond, alsof ze 6 meter achter je staat. Het zijn niet echt 6 meter, maar je zou het zo kunnen ervaren. Zij lijkt in je bewustzijn te komen als je voor haar beschikbaar bent en als de situaties waar je je in bevindt erom vragen.

Genade benadrukt en bevestigd altijd jullie onderlinge relatie en jouw relatie met de Schepper. Je zou in feite aan Genade kunnen denken als het bewijs van oprechte en blijvende relatie. Als je deze relatie met jezelf, met iemand anders of met het grotere panorama van het leven, zal je Genade voelen – een gevoel van heelheid, volledigheid en insluiting, een gevoel van hereniging en dankbaarheid. Dit is allemaal het bewijs van Genade, allemaal het bewijs dat een grotere en meer doordringende relatie herkend, bevestigd en ervaren wordt.

Genade dan, is het bewijs van de aanwezigheid van God in de wereld. Nog belangrijker dan dit is echter jouw intrinsieke relatie met de Schepper. Genade is het bewijs van Kennis binnenin jezelf omdat je in staat bent haar te ontvangen en erop te reageren. Uiteindelijk, als je sterk met Kennis wordt, als je de weg naar Kennis kunt volgen en de stappen naar Kennis kunt nemen, dan zal je in staat zijn Genade uit te reiken aan de wereld, niet als een doorlopende handeling, maar als iets dat spontaan gebeurt. Hier zal Genade uit jou omhoog komen omdat je een bron van Genade zal zijn in de wereld.

Ongeacht jouw activiteit of specifieke inspanning in het leven; je kunt een demonstratie van de aanwezigheid van Genade worden. Dit zal een grote impact hebben op hen die jouw geschenken kunnen ontvangen en op hen die getuige kunnen zijn van jouw daden. Genade ontsteekt Kennis in anderen. Zij stimuleert anderen op het diepste niveau van hun wezen. Zij brengt een herinnering en een bevestiging met zich mee, hoe lang ook vergeten, dat er een groter doel en zin in het leven bestaat. Zij maakt deel uit van de realiteit die je meegebracht hebt vanuit je Oeroude Thuis.

Het bewijs en de demonstratie van Genade zullen enkele mensen naar voren roepen terwijl anderen zich terugtrekken en weer anderen vechten tegen hun eigen ervaring. Haar kracht en doeltreffendheid kunnen echter niet ontkend worden. Zij heeft een onovertroffen kracht in het leven. Niemand die haar voelt kan aangaande haar neutraal blijven. En iedereen die getuige van haar is moet reageren.

Genade is het bewijs van een grotere eendracht en relatie die je met anderen, met de wereld en met je Schepper hebt, maar Genade is ook de kracht die grote ideeën en groter inspiratie van de ene geest naar de andere overbrengt. Hier is ze als een geleider die de overdracht van Kennis van de ene geest naar de andere mogelijk maakt, zoals een elektrische stroom via de ene klem naar de andere vloeit, gedragen door de kracht van Genade. Hier worden je ware associaties met mensen geactiveerd en zichtbaar.

Genade lijkt te komen en gaan, een vluchtige ervaring misschien, iets dat in scherp contrast staat tot de overgrote meerderheid van je levenservaringen in de wereld. Maar ze is altijd daar. Denk als volgt over haar: Het is alsof het Groter Zelf in jou en de grotere relatie die je met anderen hebt kortstondig ontbrandt, alsof de bodem op een donkere nacht verlicht werd door bliksemflitsen en dat je op die momenten beseft dat er zoveel meer is wat je daarvoor niet kon zien. En na die kortstondige flitsen keer je terug naar het donker. Maar Genade heeft voor dat moment, dat nietig moment, jouw leven verlicht en jou een grotere visie gegeven van wat zich in jouw leven bevindt, wat zich in de achtergrond van je leven bevindt en hoe je er werkelijk voor staat ten opzichte van de zaken om je heen.

Deze flitsmomenten zijn zeer belangrijk omdat ze een voorbode vormen voor een mogelijk grotere eendracht en associatie met het leven, een grotere betrokkenheid en inspanning met anderen en een grotere ervaring van doel en realiteit. Dit is een ervaring die de wereld jou niet kan geven, want het moet aan jou gepresenteerd worden door de Grotere Intelligentie en Wil van het universum. Deze Wil overstijgt alle samenlevingen in de Grotere Gemeenschap, alle groepen, alle rassen en alle andere machten. Het is de Wil van de Schepper zoals die zichzelf manifesteert in de veranderende omstandigheden van het fysieke leven.

Verwelkom dan de flitsmomenten van Wijsheid. Verwelkom dan de kortstondige demonstraties van Genade. Verwelkom dan die ervaringen die je kunnen laten zien waar je bent, wat je moet doen en hoe je werkelijk staat ten opzichte van anderen. Je kunt dit besef hebben zonder te oordelen, zonder te vergelijken en zonder jezelf of anderen te veroordelen, want Genade brengt een bevestiging mee, niet een oordeel. Zij brengt een herkenning met zich mee van hoe dingen werkelijk zijn, niet hoe jij wilt dat ze zijn of verwacht dat ze zijn. Net als de bliksem de grond waar je staat verlicht en je dingen laat zien die je in het donker van je persoonlijke perceptie niet kon zien, zo verhelderd Genade jouw weg, geeft jouw een groter inzicht van waar je bent, met wie je je associeert en wat je moet doen. Zij verhelderd jouw weg en verzekerd je dat jouw inspanning niet een individuele inspanning is en dat de wereld die je om je heen ziet niet alles is wat gezien, gevoeld en geweten kan worden. Zij laat je zien dat de problematische interactie tussen mensen niet hun ware associaties en hun ware mogelijkheden met elkaar vertegenwoordigd.

Genade is het bewijs van de Grotere Realiteit die alles wat je ziet doordringt. Je ziet deze Grotere Realiteit echter niet omdat je gedomineerd wordt door de realiteit die je wel ziet en je wordt gedomineerd door je gedachten over die realiteit. Een Grotere Realiteit wordt ontdekt als een verlangen ernaar aanwezig is en een voorbereiding om haar te bereiken. Ze wordt ontdekt als er een behoefte aan haar aanwezigheid en activiteit bestaat binnen de alledaagse verschijnselen en activiteiten van jouw leven. Deze behoefte, deze herkenning en deze openheid stellen Genade in staat te voorschijn te komen. In het begin zal zij kortstondig te voorschijn komen als grote lichtflitsen. Zij zal kortstondig tevoorschijn komen zoals de plotselinge verschijning van de aanwezigheid van een engel. Zij zal plotseling tevoorschijn komen als een warme gloed en een wazig gevoel dat je niet alleen bent en dat er een werkelijke bevestiging schuilt in wat net gezegd of gedaan is. In het begin zal je haar voelen in een bepaald gevoel van juistheid binnenin jezelf en in de plotselinge herkenning en waardering van iemand anders.

Als je echter De Weg van Kennis volgt en als je de stappen naar Kennis neemt, zal deze ervaring voor jou groeien. Zij zal aanmerkelijk groeien omdat de ogenschijnlijk grote kloof tussen jou en de Grotere Realiteit die jouw leven doordringt en die jouw leven haar werkelijk doel geeft, gepenetreerd wordt. De sluier die jou lijkt te scheiden van deze ervaring en dit bewustzijn lost langzaam op.

Het is niet zo dat je meer ervaringen van Genade zult hebben in kortstondige zin. Het is zo dat Genade dichter en dichter bij je zal komen. De Grotere Realiteit en je persoonlijke realiteit zullen dichter en dichter naar elkaar toe komen. Als ze dichter en dichter naar elkaar toe zullen komen, zal je persoonlijke realiteit veranderen en versterkt worden. Zij zal een grotere focus en een grotere nadruk op betekenis en vervulling hebben. Hier veranderen geleidelijk je waarden en je interesses op een manier die zo natuurlijk en levensbevestigend is dat je na verloop van tijd niet zult twijfelen dat een Grotere Kracht in je leven aan het werk is.

Je zult het bewijs van deze Grotere Kracht zien in de verandering van je eigen gevoelens en accent. Je zult het bewijs hiervan zien in de verandering van jouw relaties en hun veranderend accent. Je zult het bewijs hiervan zien in de aanwezigheid van je diepere neigingen, die nu meer toegang en een grotere uitdrukkingskracht binnen je persoonlijke intelligentie en je bewuste ervaring zullen hebben. Je zult het bewijs hiervan zien in wat je waardeert en wat je zoekt. Je zult zaken zoeken die blijvend zijn en met het leven verbonden. Je zult niet proberen je persoonlijke wil op te leggen, maar een Grotere Wil uit te drukken die jouw bestaan bevestigd en die de aanwezigheid van iedereen die hier met jouw is eert ongeacht hun moeilijkheden of hun fouten. Dit legt bij jouw de nadruk op vergeving en vervulling, op herkenning en juiste beslissingen. Dit zal een volledig ander accent leggen dan wat je daarvoor had gevoeld.

Genade zal meer en meer bij jou zijn, maar op een subtiele en doordringende manier. In plaats van bliksemflitsen die jouw leven kortstondig verhelderen is het alsof een grote dageraad aanbreekt en de schaduwen van je leven zacht opgelost worden door de aanwezigheid van een groot licht dat aan de horizon verschijnt. Hier wordt het bewijs van wat werkelijk is in jouw leven en waar je werkelijk naar toe moet langzaam ingezien.

Jouw beslissingen zullen ofwel de ervaring van Genade brengen of ze ontkennen. Het maakt niet uit hoe moeilijk jouw beslissingen zijn of hoe ogenschijnlijk serieus hun consequenties, als je een beslissing neemt die in overeenstemming is met Kennis, zal je deze aanwezigheid bij jou voelen. Misschien zal je angst voelen voor de ondervangen of de aangenomen consequenties, maar je zult een juistheid in je leven voelen. Dit bewijst dat Genade bij je is, want elke beslissing die je in overeenstemming met Kennis maakt zal de aanwezigheid van Genade in je leven bevestigen. Elk besluit dat je neemt dat in overeenstemming met de grotere waarheid binnenin jou is, zal jou een grotere ervaring van deze waarheid en een groter besef geven van haar aanwezigheid en activiteit in jouw leven en in de wereld om je heen.

Genade is iets dat langzaam tevoorschijn komt zoals erg langzaam dagen van het licht. Hier kunnen zaken die daarvoor mysterieus of onbegrijpelijk leken, herkend, gevoeld en geweten worden. Misschien kan je ze niet nader verklaren omdat de ervaring voorbij woorden reikt, maar dat is nu niet zo belangrijk omdat je beseft dat een verklaring nooit andermans leven kan verlichten.

Het is alleen de aanwezigheid van Genade en de activiteit van Kennis die anderen een grotere ervaring en perceptie van hun leven en een grotere vastberadenheid in henzelf kan geven. Hier zal je tot het inzicht komen dat Genade het bewijs is van de aanwezigheid van de Schepper in de wereld – een aanwezigheid die achter de schermen werkt en die degenen die hier zijn niet overschaduwd, domineert of manipuleert. Deze aanwezigheid stelt mensen op een zachtaardige manier gerust en doet een beroep op Kennis binnenin ieder van hen om ze in staat te stellen te antwoorden en de weg van relaties te leren, die de weg van Kennis is.

Er is Genade in jouw leven en om jou in staat te stellen haar te ervaren en eventueel haar uit te drukken en voort te brengen, wordt jou een voorbereiding in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap aangeboden. Volg deze voorbereiding. Ontvang haar, want dit is het geschenk en het middel dat jouw naar een groter begrip en ervaring van je doel zal brengen en naar het groter doel in het leven, waar jij deel van uitmaakt.

Het antwoord op jouw gebeden is een middel ter voorbereiding. Als je door een gat in de grond gezakt zou zijn en je kon er niet uitklimmen, zou het antwoord op je gebed een ladder zijn die naar beneden gestuurd werd om je in staat te stellen je weg naar boven te vinden. In de wereld zijn is alsof je in een diep donker gat in de grond zit. Alles wat je kunt zien is de duisternis en de beperking van dat wat je gevangen houdt. Het antwoord op je bidden voor vrijheid, voor resolutie, voor vrede, voor kracht en voor vervulling is een ladder die naar je toegestuurd is – een ladder die je moet beklimmen, een ladder die je uit jouw ogenschijnlijk hopeloze omstandigheden zal tillen naar een grotere ervaring van waar je geweest bent, waar je naar toe kunt en wat gedaan kan worden.

Genade brengt het middel mee om dat te ervaren. Het is niet iets waar je eenvoudig om smeekt en in een toenemend aantal kleine nietige stukjes aan jou gegeven wordt. Genade is aan jou gegeven omdat de voorbereiding voor haar gegeven is. Je moet je weg naar buiten zien te vinden. Die is bij jou, maar jij bent niet bij haar. Dit toont het grote dilemma van jouw leven en het meest serieuze probleem van jouw leven – dat Kennis bij je is, maar jij niet bij Kennis bent. Genade is bij jou, maar jij bent niet bij Genade. Ware verwantschap is bij jou, maar jij bent niet bij ware verwantschap.

Waar kan jij eventueel zijn als je niet bent bij hetgeen werkelijk is? Waar kan jij eventueel zijn als je niet met de Grotere Realiteit bent die de basis, betekenis en context van jouw leven vormt? De enige plaats waar je kunt zijn is in jouw gedachten. En jouw gedachten vlechten zich om jouw bewustzijn totdat zij alles zijn wat je zien kunt. Ze bepalen jouw perceptie en ze bepalen jouw gedrag. Ze stellen jouw doelen en aspiraties vast. Jouw gedachten vertegenwoordigen het gat in de grond en de muren om je heen die jouw zicht blokkeren, die jouw ervaringen bevatten en die jouw vrijheid en jouw vermogen om zinvolle relaties te hebben, beperken.

Uit deze situatie getild worden vereist voorbereiding en het vraagt van jouw om deze voorbereiding te volgen, omdat je zelf eruit moet klimmen. Hiermee zal je je kracht, je vastberadenheid, je doorzettingsvermogen en je echte wil, uit Kennis ontstaan, terugwinnen. Hier leer je de ontsnappingsroute kennen, niet uit de wereld, maar uit de tegenstrijdigheid om gedomineerd te worden door je persoonlijke intelligentie.

Genade herinnert je eraan dat dit mogelijk is. Genade maakt het mogelijk dat je kunt ontsnappen, en Genade moedigt je aan door te gaan. De deur van je cel staat open. Je kunt haar ten alle tijden open duwen. Je kunt het licht van de dag tegemoet lopen. Om dit mogelijk te maken, moet je echter bereid zijn een andere ervaring van jezelf te hebben en een andere determinatie binnenin jezelf. Je moet open staan voor en een verlangen hebben naar een groter leven – een leven dat niet in overeenstemming is met jouw verleden en dat jouw uit de beperking van een leven in jouw persoonlijke verstand zal brengen. Als gevolg ven deze ontsnapping zal zelfs je persoonlijk verstand, opgefrist, hernieuwd en hersteld worden, want het belangrijkste doel van je persoonlijk verstand is het dienen van Kennis. Jouw persoonlijk verstand is, zoals je persoonlijk lichaam, een tijdelijk voertuig in het leven. Haar grootste dienstbaarheid, haar grootste harmonie en haar grootste zekerheid ontstaan uit haar dienstbaarheid aan een Grotere Kracht – de Grotere Kracht die jouw realiteit, jouw missie, jouw oorsprong en jouw bestemming verzekerd,

Deze Grotere Kracht is nu met jou. Kennis is nu met jou. Genade is nu met jou. De Schepper is nu met jou. De relaties die je werkelijk nodig hebt in het leven zijn er nu. Je moet jou weg naar hen vinden en zij zullen hun weg naar jou vinden. Vind je weg naar Kennis en Kennis zal in jouw geest kunnen verschijnen. Vind je weg naar Genade en Genade zal een plaats hebben om bij jou te verblijven – niet slechts tijdelijk, maar permanent, zoals het bedoeld is.

De ervaring waar wij het over hebben kan alleen maar werkelijkheid worden als je jezelf ervoor openstelt en als je werkelijk eerlijk wordt over jouw diepere neigingen. Hier moeten we een meer uitgebreide definitie van eerlijkheid geven: Eerlijkheid is niet alleen weten wat je voelt; eerlijkheid is voelen wat je weet. Hier raken jouw persoonlijke intelligentie en je diepere intelligentie, die je ware natuur is elkaar, en daar is Genade. Hier heerst nuchterheid over het leven. Er is stil bewustzijn. En er zijn diepere gevoelens en motivaties.

Als je Kennis raakt – jouw Groter Zelf en jouw grotere associatie met het leven – dan zal Genade ervaren worden. Kennis brengt je steeds weer naar Genade, niet als een tijdelijke ervaring, niet als een hoogtepunt van een lang en somber leven en niet alleen als een bliksemflits, maar als een blijvende realiteit en ervaring binnenin jezelf. Je kunt een weg naar Kennis vinden omdat een weg gegeven is. Je kunt de stappen naar Kennis nemen omdat de stappen gegeven zijn. Dit is het werk van Genade, want Genade zou onvolledig zijn als zij jou niet de middelen voor haar volledige verwerkelijking en ervaring zou geven. De Schepper zou jou in de kou van het leven laten staan als jou geen weg naar de Schepper gegeven wordt.

Het bewijs van Genade wordt duidelijk op die schitterende en geruststellende momenten dat een grote waarheid ervaren en een grotere associatie en relatie met het leven gevoeld wordt. Het bewijs van Genade wordt echter nog meer gestaafd door je besef dat je een grotere behoefte hebt om jouw doel en jouw missie hier te vervullen en dat deze behoefte sterker en urgenter is dan alles wat je voelt of herkend.

Deze grote behoefte vraagt om en maakt je klaar voor voorbereiding. Zij geeft jou een nieuwe richting en een nieuwe impuls. Zij roept God naar je toe en zij roept jou naar God. Zij roept jou naar die belangrijke mensen die jij in je leven nodig zult hebben en zij roept hen naar jou. Het is alsof een groter schakelaar omgezet is en opeens een volledig nieuwe reeks omstandigheden een rol is gaan spelen. In het begin zal jouw ervaring hiervan subtiel zijn, maar je zult in jezelf weten dat iets veranderd is. Je bent ergens de hoek omgegaan. Je hebt een onzichtbare lijn gepasseerd. Ergens lang geleden is er iets met je gebeurd. Nu voel je je een beetje anders. Er groeit iets en er komt iets tevoorschijn in jou, een diepere ervaring van een deel van jou dat je nauwelijks kunt herkennen en al helemaal niet kunt definiëren.

Jouw grote behoefte en de grote behoefte van het universum hebben elkaar net herkend. Als gevolg van deze herkenning wordt een groter doel gestimuleerd – een doel dat je als een belangrijke zwangerschap zult moeten dragen en dat je in zekere mate moet baren om haar in de wereld te brengen. Het zal jouw ideeën veranderen en je ervaring aanpassen, maar alleen om ze in een grotere resonantie en een grotere relatie te brengen met het doel dat je draagt, de missie die je dient en het leven waaraan je intrinsiek en voor eeuwig gebonden bent. Dan zal je Genade leren kennen, niet slechts als een tijdelijke ervaring maar als een activiteit in jou leven. En jouw begrip hiervan zal groeien en zich ontwikkelen als je in staat bent door te gaan.

Hier zal Genade iets zijn dat je kunt identificeren, zelfs op de momenten dat je haar niet direct kunt voelen, omdat je zult weten dat ze er is. Dit vraagt niet om geloof maar het zal wel om acceptatie vragen. Hier probeer je niet te geloven in iets dat je niet kunt ervaren. In plaats daarvan zal je proberen iets te accepteren waarvan je weet dat het in je leven is. En je zult weten dat het in je leven is omdat je het in toenemende mate zult ervaren en omdat je het bewijs van haar werk in jou en om je heen hebt gezien. Dit is de stille, subtiele activiteit van de Schepper die de afgescheidenen via Kennis terugwint. Het hernieuwt jou en anderen door het activeren van een groter bewustzijn en een groter doel dat jou in de wereld gebracht heeft – een doel in overeenstemming met de evolutie van het leven, een doel dat het jouwe is om te vinden en te ontdekken.

De ware bevestiging van Genade zal komen als je in staat bent te beseffen dat er een grotere interventie en ondersteuning in je leven is geweest om je in staat te stellen tegemoet te komen aan een grotere behoefte en een groter verlangen. Dit zal je bewustzijn verversen dat je hier in relatie bent met iets zeer belangrijks. Dan zal Genade niet slechts een tijdelijke en dramatische ervaring zijn, maar in plaats daarvan de levende basis voor je leven worden.