Wat is de Grotere Gemeenschap?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 20 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
DE GROTERE GEMEENSCHAP IS HET MILIEU waarin je nu leeft. Zij omvat jullie wereld en alle werelden in haar nabijheid. Het is een enorme gebied in de ruimte waar intelligent leven in wisselwerking met elkaar staat. Zij vertegenwoordigd een groot netwerk van relaties tussen maatschappijen en tussen individuen in maatschappijen, een grotere kosmologie en een groter universum. Hiervoor is het noodzakelijk om een groter perspectief, een groter begrip en een ruimere religie te hebben.

Voor mensen die alleen hun eigen cultuur en directe leefomgeving zien, is het moeilijk om zich het gewicht en de betekenis van Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap te realiseren. Haar gewicht zit niet slechts in de omvang van haar leerstelling, haar perspectief en haar begrip, maar ook in het enorme praktische voordeel dat zij jou geeft in het dagelijkse leven in jouw eigen wereld en in de kleine kwesties waar jij normaliter door in beslaggenomen wordt.

De Grotere Gemeenschap dient hier als een context – een contrast om te kunnen zien, begrijpen en weten -. Zij levert een geschikte gelegenheid om verder te kijken dan de grenzen van het menselijke denken, menselijke bezigheden en menselijke overtuigingen en veronderstellingen. Dit geeft jou een enorm voordeel. Dus ligt de nadruk hier niet op wat zich voorbij jouw wereld bevind. Maar op hoe jouw wereld te begrijpen binnen een grotere context. Wat er in andere werelden en tussen andere werelden gebeurt is jouw zorg niet. Maar heel weinig van wat er in de Grotere Gemeenschap gebeurt zal een directe invloed hebben op de mensheid. Nochtans is de invloed op jullie wereld die door krachten uit de Grotere Gemeenschap wordt uitgeoefend ruim voldoende om de noodzaak te creëren om een Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap en een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren.

Als wij over de Groter Gemeenschap spreken ligt de klemtoon op het verwerven van een meer universeel begrip en besef. Binnen de Grotere Gemeenschap bestaan er vele vormen van intelligent leven en een grote verscheidenheid aan culturele ethiek, vooringenomenheden, interesses en activiteiten. Maar wat algemeen deel uitmaakt van het leven overal dat geëvolueerd is tot het stadium van intelligentie is de aanwezigheid en het doel van Kennis.

Kennis in de Grotere Gemeenschap is Kennis van de Grotere Gemeenschap. Het vermogen om Kennis te ontvangen, te accepteren en te gebruiken vertegenwoordigd Wijsheid, niet alleen wereldlijke Wijsheid, maar Wijsheid in de Grotere Gemeenschap. Terwijl je geleerd hebt om jezelf als erg klein te zien, brengen wij je voorbij jezelf naar een groter universum. Dan zal je, als je terugkijkt op jezelf, zien wat je eerder nooit had kunnen zien. En je zult je milieu beter herkennen dan je eerder ooit zou hebben gekund.

De Grotere Gemeenschap bestaat uit een grote verscheidenheid aan levensvormen die veel verschillende fysieke leefomgevingen en veel individuele, culturele politieke en spirituele ontwikkelingsstadia voorstellen. Het bereik van deze diversiteit is niet jouw zorg. Echter, het feit dat zij bestaat en dat je haar realiteit zult ontmoeten is inderdaad groots en roept de grote behoefte op die wij in onze presentatie aan jou vervullen.

In de Groter Gemeenschap bestaan veel werelden waar zich intelligent leven heeft ontwikkeld. En er bestaan zelfs nog meer werelden en locaties die door krachten van de Grotere Gemeenschap gekoloniseerd zijn omwille van het verwerven van hulpbronnen of om nieuwe beter beschermde leefomgevingen te vinden. Werelden zoals die van jullie zijn redelijk zeldzaam en daarom van grote waarde en groot belang voor degenen in de Grotere Gemeenschap die zich daar bewust van zijn. Jullie wereld is inderdaad millennia lang door verschillende rassen gebruikt als een biologische opslagplaats en hulpbron.

Je zou je af kunnen vragen “Waarom heeft een macht uit de Grotere Gemeenschap de wereld niet gekoloniseerd en overgenomen?” Daarvoor bestaan meerdere belangrijke redenen. De eerste is dat de grote biologische diversiteit die jullie genieten en die zo’n pracht in jullie wereld vertegenwoordigd, een groot dilemma vormen voor gevorderde rassen, waarvan velen zich in meer steriele milieus hebben ontwikkeld. Hier leven is moeilijk vanwege de biologische diversiteit zelf.

Een ander nadeel van jullie wereld is dat de meeste mensen boven de grond leven, wat voor de meeste gevorderde rassen niet de voorkeur geniet. Ondergrondse nederzettingen zijn veel effectiever en plooibaarder gebleken, vooral als je actief bezig bent met andere krachten uit de Grotere Gemeenschap. Dit geeft je meer veiligheid en een meer mogelijkheid om je fysieke hulpbronnen en je bevolking in het algemeen te beschermen. Onder de grond leven isoleert je echter van biologische elementen in het buitenmilieu, je bijgevolg meer ontvankelijk voor ziekte en aanvallen van andere organismen makend. Dit introduceert een interessante waarheid in de Grotere Gemeenschap; Hoe veiliger en beter beveiligd je word, hoe kwetsbaarder je bent.

Dus, terwijl jullie wereld prachtig is in haar diversiteit en haar overvloed aan planten en dieren, vormt ze ook een groot probleem voor bezoekers uit de Grotere Gemeenschap om hier te wonen en met enige vorm van vrijheid en mobiliteit te blijven wonen. Ja, ze kunnen jullie bezoeken rond te reizen. Ja, ze kunnen wonderbaarlijke dingen doen. Ze kunnen echte niet erg effectief aan het oppervlak leven. Daarom wordt er nu een grote poging ondernomen om met mensen te kruisen, teneinde dit voordelig biologisch aanpassingsvermogen te verwerven. Meng de sociale cohesie en intelligentie van de Grotere Gemeenschap met de fysieke weerstand van de mens en je krijgt een ras dat inderdaad in deze wereld kan blijven wonen.

Deze ideeën lijken misschien ontstellend, maar vanuit het perspectief van een Grotere Gemeenschap zijn ze tamelijk voor de hand liggend en duidelijk. Omdat jullie niet bewust binnen deze grotere context gefunctioneerd hebben, lijken deze zaken misschien beangstigend of moeilijk te begrijpen. Jullie moeten nu echter accepteren dat jullie niet alleen zijn en dat jullie met zekerheid niet op het toppunt van ontwikkeling staan binnen de Grotere Gemeenschap. Dit is zowel vernederend als verfrissend eerlijk. Dit geeft jullie het voordeel en de motivatie om jullie eerdere beperkingen en grenzen te leren kennen, te verleggen en te overschrijden en nieuwe vermogens en opvattingen te verwerven, die jullie bezoekers jullie ofwel opzettelijk dan wel onopzettelijk, zullen geven. De toestand waarin de wereld verkeerd, vereist dit. Dit is de wereld die je bent komen dienen vanuit je oude thuis. En dit zijn de zaken die je nu moet leren en gebruiken.

De Grotere Gemeenschap biedt de mensheid verlossing, maar niet op de manier die jij zou kunnen denken. Zij biedt verlossing omdat zij een grote reeks problemen en gelegenheden vormt die jullie aan moeten gaan en waaraan jullie je nu moeten wijden. Dit levert een ontsnappingsmogelijkheid voor de vreselijke dilemma’s en beperkingen die de mensheid binden en die haar in een wanhopige staat van overleven en gerichtheid op zichzelf houden.

Het oplossen van grotere problemen bieden jullie de mogelijkheid grotere intelligentie, grotere bekwaamheid en grotere Wijsheid te verwerven. Alleen groter problemen kunnen dit bewerkstelligen omdat hun oplossing noodzakelijk is en omdat zij grotere dingen van jullie vragen. Het is zeldzaam als een mens deze kwaliteiten kan ontwikkelen zonder een enorme externe vraag. De externe vereisten zijn er nu. En hoewel de risico’s groot zijn en de problemen ontzagwekkend, zijn de kansen ongeëvenaard.

Om deze grotere problemen het hoofd te bieden, zal je de Grotere Kracht die de Schepper jou gegeven heeft, nodig hebben. Je kunt niet vertrouwen op conventionele wijsheid; je kunt zelfs niet vertrouwen op jou intuïtie. Je moet de Groter Kracht zoeken die zich in jou bevind, die jou kan helpen om je ontwikkeling te versnellen en tegemoet komt aan een nieuwe reeks voorwaarden voor het aanpassen, overleven en bereiken. Hierin biedt de Grotere Gemeenschap jou verlossing door meer van jou te eisen en door een beroep te doen op een Grotere Kracht in jou. Op deze manier zal de mensheid vooruitgang boeken. Op deze manier boeken alle rassen in de Grotere Gemeenschap vooruitgang. En dit is het bewijs van her werk van de Schepper, want de Schepper doet wat werkt, zelfs als het onbegrijpelijk is voor hen die bestemd zijn de begunstigden te worden.

Probeer daarom niet eerst te begrijpen. Zoek betrokkenheid en ervaring. Kennis in jou weet precies wat jij in het leven moet doen, waar je naar moet streven en wat je moet bereiken. Zij kan niet verward of afgeleid worden door de het plezier en de verschrikkingen van deze wereld. Zij is niet ambivalent, Zij is niet onzeker. Ze wordt niet overvallen door pijnlijke herinneringen uit het verleden of een troosteloze kijk op de toekomst. Zij is onvermoeibaar in je leiden naar jouw vervulling en jouw doel, wat zij zijn hetzelfde. Het vervullen van je doel stelt je werk in de wereld voor en de reden voor je komst hier. De Grotere Gemeenschap is de context om dit nu te begrijpen, want de mensheid bevind zich inderdaad in het proces van opkomen in de Grotere Gemeenschap. Je bent gekomen om hierin te participeren en haar succesvol te verwezenlijken.

De Grotere Gemeenschap is dus jouw context. Zij vertegenwoordigd een groter leven dat een grotere Wijsheid en het aangaan van grotere relaties in jouw leven vereist. Dit is het bewijs van God’s werk in de wereld, dat zich grotendeels buiten de menselijke erkenning bevind. Je bent niet ver genoeg gevorderd om terug te kunnen kijken en de totale impact hiervan te zien. Je ziet niet hoe belangrijk het is voor het overleven van de mensheid, hoe belangrijk het is voor de mensheid om de grote milieuproblematiek en de politieke uitdagingen in haar wereld waar zij mee geconfronteerd wordt, aan te gaan, en hoe belangrijk het is voor de mensheid om de nog grotere uitdaging van een succesvol treffen met rassen uit de Groter Gemeenschap aan te gaan.

De Grotere Gemeenschap representeert een nieuw begrip van goddelijkheid, goddelijk doel en menselijke vervulling in het fysieke leven. Het is een volledig nieuwe drempel die genomen moet worden. Zij vertegenwoordigd in feite veel nieuwe begripsgrenzen. Voor dit moment moet de Grotere Gemeenschap gelijkgesteld worden met het fysieke universum, maar in werkelijkheid is zij beperkt tot alleen het fysieke domein van het leven. Zij omvat de grotere en meer verfijnde dimensies van intelligent leven en intelligente wisselwerking. Zij is een volledige ervaring van het leven en de aanwezigheid van leven waarin je ondergedompeld bent.

Als wij jou naar de Grotere Gemeenschap brengen, brengen wij je naar het leven zoals het werkelijk is, in al haar volheid, pracht, diversiteit en diepte. We halen je niet weg uit jouw wereld en plaatsen je ergens anders. Wij zetten je niet in een buitenaards milieu. We geven je geen buitenaardse gezichtspunt en buitenaardse opvattingen. In plaats daarvan brengen we je naar jouw leven zoals het is en zoals het zal zijn. En we doen een beroep op jou om het leven te ondervinden zoals het is en je voor te bereiden op het leven zoals het zal zijn.

Wat is theologie anders dan de herkenning van goddelijke betrokkenheid en het fysieke leven? Speculeren over wat God is, hoe God er uitziet, waar God leeft of hoe God werkt is duidelijk een zinloze inspanning. De antwoorden op deze vragen bestaan binnen het domein van het Mysterie, ver buiten menselijke opvattingen en concepten, ver buiten jouw begripsvermogen op het niveau van ideeën en intellect. Dit is het domein van pure ervaring. Het is het domein van affiniteit en relaties. Het is het domein waar grotere zin gevonden, ervaren en vervult kan worden. Daarom nemen we je mee voorbij je begripsvermogen naar een grotere arena van het leven waarin je reeds leeft, om de krachten te ontmoeten die er al zijn voor jou om te ontmoeten, om je een grotere tegenwoordigheid van geest en grotere vaardigheden te geven om de alledaagse problemen van het leven aan te pakken en om je in staat te stellen de grote uitdagingen aan te kunnen waar je op dit moment in de wereld mee geconfronteerd wordt. Terwijl we dit doen, moedigen wij nederigheid, openheid van geest, geloof, doorzettingsvermogen en helder onderscheidingsvermogen aan.

Als wij over de Grotere Gemeenschap praten, bepleiten we niet dat je de wereld moet verlaten en naar een verafgelegen oord moet reizen. Wij zijn jou niet voor aan het bereiden op ruimtereizen. Wij moedigen ruimtereizen zelfs niet aan. Ruimtereizen zal gebeuren omdat het deel uitmaakt van jou bestemming en evolutie, maar het wordt hier niet aangemoedigd. Je hoeft niet naar een andere wereld te gaan om je te realiseren dat je in een Grotere Gemeenschap leeft, want de Grotere Gemeenschap is vlakbij. Zij kijkt door je ramen. Zij is in jouw buurt. Zij is hier. Zij representeert grootsheid en verschrikking, verwondering en schoonheid, grote problemen en dilemma’s, precies zoals jouw wereld, maar binnen een grotere context en in grotere mate.

Beantwoord deze grotere uitdagingen en je zult instaat zijn om de problemen op te lossen die eigen zijn aan jouw eigen wereld. Een grotere reeks problemen zullen je in staat stellen om de kleinere op te lossen. Dit is de vaardigheid die je nu dient te cultiveren. De Grotere Gemeenschap is verlossend omdat zij een noodzaak voor jou creëert Het is niet simpelweg een probleem dat bestaat op een tijdstip ver in de toekomst. Krachten uit de Grotere Gemeenschap zijn nu in de wereld en bepalen de richting van de evolutie van de wereld. De Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd jouw bestemming en jouw lot, jouw dilemma en jouw grotere belofte. Succes en falen hierbij zijn kritiek en daarom leggen wij op opvattingen uit de Grotere Gemeenschap en scholing uit de Grotere Gemeenschap zo’n enorme de nadruk.

In dit boek presenteren wij de theologie van de Grotere Gemeenschap, die de wil en het werk van het goddelijke in het fysieke leven vertegenwoordigd. In de wereld zitten en speculeren over wat God van plan is, is niet het werk van theologie. Het herkennen van het werk van God en jezelf daarin betrekken op een wijze en juiste manier is waar theologie over gaat. Theologie gaat over begrijpen en handelen. Als het begrip niet tot handelen leidt, bestaat er geen werkelijk begrijpen. Dit is het grote verschil tussen wijsheid en idealisme. Wijsheid leidt tot actie en idealisme leidt tot niets. Zij heeft geen richting. Je kunt er niet effectief naar handelen, want ze gaat nergens heen. Theologie is diepgeworteld. Zij is echt. Zij is hier. Zij is de beweging van de wereld en de beweging van het goddelijke binnen de wereld en binnen de Grotere Gemeenschap in haar geheel.

Er is nog een zeer belangrijke reden waarom de Grotere Gemeenschap verlossend voor jou is. Het is voor jou een grote kans om in een grotere arena van het leven te kijken, om de indrukwekkende pracht van het leven en de uitgestrektheid van het leven te zien. Op deze manier krijg je meer waardering voor het waarom je in de wereld gekomen bent en wie jou gestuurd heeft. De Grotere Gemeenschap biedt jou deze kans en deze voorwaarde. God verlost je door iets belangrijks te doen te geven, iets dat groter is en jouw persoonlijke vooroordelen, angsten en zorgen, begrijp je. Op deze manier wordt jou je waarde teruggeven. Op deze manier word je geschenk ontdekt. En op deze manier word jouw bestaan in de wereld gerechtvaardigd en gezegend.

Je hebt een grotere taak en een bredere opvatting te leren gekregen. Dit is een grotere berg om te beklimmen, waardoor al die kleine heuvels die je voorheen leken te frustreren in vergelijking echt klein en onbelangrijk worden. Hierbij zal je ontsnappen aan jouw verslavingen en dilemma’s omdat je iets groters in je leven op je neemt. Hierbij zal je aan angst en zelfbescherming en alle ellende die ermee gepaard gaat ontsnappen, door in een bepaalde richting te bewegen, door binnen een grotere context te werken om een groter begrip te verkrijgen en door deze grotere context te gebruiken om de kleine dilemma’s op te lossen die jou voorheen alleen maar frustreerden en blokkeerden. Om al deze redenen ben je gezegend dat je in de Grotere Gemeenschap leeft en dat je de behoefte en de mogelijkheid hebt om Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap te leren en alles wat dat betekend voor jou welzijn, jouw ontwikkeling en jullie voortzetting als een ras.

Ge Grotere Gemeenschap biedt jou de noodzaak om je ras te verenigen, de noodzaak die je wanhopig nodig hebt in de wereld, een noodzaak die een essentieel deel van jouw evolutie is en die grote prestaties mogelijk maakt, zowel nu als in de toekomst. Die zaken die jouw overschaduwen en die jou uit jouw individueel op jezelf gericht leven trekken roepen om precies die dingen die de wereld van jouw en voor jou nodig heeft. Ongeacht het niveau, de richting of de context van jouw bijdrage, zij dient deze grotere beweging van de mensheid. Hoe groter jouw begrip, hoe groter het geschenk dat gegeven kan worden.

Daarom presenteren wij de Grotere Gemeenschap zoals ze werkelijk is, niet zoals je wilt dat ze is, niet zoals er gehoopt wordt, niet zoals zij voorgeschreven wordt door de religies van jouw wereld, maar zoals ze werkelijk is – met al haar inherent problemen en haar grootse kansen.

Verlossing is gebaseerd op prestatie. Dit is de juiste manier van denken. Daarom, als je bid voor vrede, voor genezing, voor scholing, voor Wijsheid of voor gelijkmoedigheid, vraag je in werkelijkheid om een manier om toegang tot Kennis te krijgen, de Grotere Geest die je bezit, en die je verenigd en verbind met alle leven overal. Je vraagt of je grotere voorwaarden gegeven kunnen worden. Vragen voor vrede en gelijkmoedigheid, Wijsheid en Genade betekend dat je vraagt om die zaken die het vervullen en ervaren van deze dingen mogelijk maakt. Nochtans, als je vraagt om een ontsnappen aan het leven, of een verlichting van het leven, of een vermijding van het leven, dan vraag je nergens om. Zou in dit geval jouw verzoek voor vrede en gelijkmoedigheid toegewezen worden en een antwoord gegeven worden, dan zal je het antwoord niet begrijpen. De kansen liggen in het oplossen van de levensproblemen en in het onder ogen zien van de problemen van de Grotere Gemeenschap zoals zij in jouw wereld optreden. Bereik hier iets en cultiveer een groter bewustzijn en begrip en je zult een beloning ontvangen die op geen enkele andere manier verkregen kan worden.

De Grotere Gemeenschap is je nieuwe thuis. Zij is niet nieuw, maar zij is je nieuwe thuis terwijl je in de wereld bent. Je leeft niet meer in een dorp, een kleine gemeente of zelfs niet meer in een land. Je bent een inwoner van de gehele wereld. De Grotere Gemeenschap vereist dat deze opvatting en deze identiteit hebt, want vanuit het perspectief van de Grotere Gemeenschap zijn mensen allemaal hetzelfde. Ze lijken allemaal op elkaar. De verschillen tussen jullie zijn onbeduidend. Ongeacht waar je geboren bent, welke taal je spreekt, waar je naar de kerk gaat of welk voedsel je eet, vanuit het perspectief van de Grotere Gemeenschap ben je een lid van het menselijk ras. Je bent een mens. Je bent een inwoner van deze wereld.

Deze perceptie van jezelf is noodzakelijk voor jouw ontwikkeling omdat je een lid van een ras en een wereld bent. Jouw ras dient verenigd te worden, zelf met al haar diversiteiten – haar eigenaardigheden, haar culturele verschillen en haar etnische tegenstellingen -. Je bent nog steeds een mens, een lid van een ras, van een wereld. Verwerf dit bewustzijn en belangrijke dingen kunnen via jouw gedaan worden. De Schepper kan door jou werken. Jouw doel kan ervaren worden en haar bijdrage kan gegeven worden. Alleen de Grotere Gemeenschap kan jou dit bieden. Je kunt dit niet verwerven als je aan je cultuur, aan je ras, aan je land, aan je familie of aan de dagelijkse bezigheden gebonden bent.

Terwijl je in de loop van de tijd een perspectief en begrip van de Grotere Gemeenschap leert te verwerven, zal je je realiseren wat je aandacht nodig heeft en welke problemen of moeilijkheden je opzij moet zetten of vermijden. Dan wordt je leven eenvoudig, direct, prachtig en veeleisend – al de zaken die leiden tot resultaat en tot ware voldoening -. Het leven vraag veel van jouw omdat jouw gebeden voor vrede zijn beantwoord. Je leeft in een veeleisende situatie omdat je noodzaak voor Kennis en zelfintegratie zo dwingend is. Als je betreurt dat de wereld is zoals ze is, zal je haar kans missen. Als je betreurt dat je na moet denken over, of accepteren dat, jouw wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap, zal je het antwoord op je gebeden missenlopen. God geeft je iets te doen dat jou uit je ellende haalt en vereist dat jij een demonstratie geeft van een grotere Wijsheid en intelligentie zowel voor anderen als voor jezelf.

Dit is de weg omdat in deze grotere activiteiten grotere relaties gecultiveerd worden en een beroep wordt gedaan op grotere vermogens. Je wordt van het verleden bevrijdt en in het heden getrokken naar iets dat groter is, waar je nodig bent, waar je bestemd bent te zijn en waar je contributie is vereist. Dit is vervulling. De Grotere Gemeenschap roept dit in je op omdat je in de Grotere Gemeenschap leeft, omdat je deel uitmaakt van het ras dat opkomt in de Grotere Gemeenschap en omdat krachten uit de Grotere Gemeenschap zich bezighouden met de wereld en mensen overal benaderen. Probeer dit niet te begrijpen, want jouw begripsvermogen kan de volle betekenis hiervan niet bevatten. Je kunt het echter ervaren en de waarde en de betekenis hiervan specifiek voor jou herkennen.

Als je kunt accepteren dat jij van voorbij de wereld gekomen bent om de wereld te dienen, dan zal je je realiseren dat de wereld die je bent komen dienen jou de omstandigheden biedt die dat voortbrengen wat je komt geven. Als je dit kunt accepteren, zal je stoppen met het veroordelen van de wereld en begin je te kijken naar haar kansen en zal je haar toestaan om dat uit je te roepen wat je komt geven. Dit is een natuurlijke roeping en jouw reactie zal natuurlijk zijn, natuurlijker dan alles wat je kunt bedenken. Als je deze dingen kunt accepteren dan ben je de weg naar verlossing, voltooiing en vervulling op gegaan. Het is een lange weg, een weg met veel uitdagingen en een steile leercurve, maar het is een weg die jou zover afzondert van anderen dat jij een groter begrip en een groter vermogen kunt verwerven. En anderen zullen profiteren van jouw prestatie en van jouw vorming.

Jouw voorbereiding voor de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd het belangrijkste en meest vitale onderricht dat op dit moment in de wereld gecultiveerd en gegeven kan worden. Dit onderricht is het enige dat jou in staat zal stellen om de groeiende mondiale problemen van de wereld, die zo overweldigend lijken en waarmee jullie samenleving zoveel moeite heeft om ze onder ogen te zien en waarvoor ze zo slecht toegerust zijn, op te lossen. Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap is de meest essentiële zaak. Zij brengt alle leeraspecten met zich mee. Zij vereist dat de student van Kennis effectief wordt in het oplossen van problemen op kleine schaal, zodat de problemen op grotere schaal herkend kunnen worden, dat er aandacht aan geschonken kan worden en dat ze opgelost kunnen worden.

Wat is de Grotere Gemeenschap? Zij is jouw antwoord. Zij is de reden waarvoor je je komt inzetten. Door op jouw eigen specifieke manier te werken zal je jouw deel bijdragen in de evolutie van de wereld en zal je je missie hier en de missie van hen die je gestuurd hebben vervullen. Dit is de grote belofte die wij bieden. Dit is de grote belofte die voortgekomen is uit het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap. En dit is de grote belofte waar Kennis in jou op moet reageren, want hierin heeft zij geen keuze.