Hoe wordt Wijsheid bereikt in het leven?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 20 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
WIJSHEID IS BEGRIJPEN HOE je Kennis toe moet passen in de werkelijke wereld. Wijsheid wordt gecultiveerd door Kennis te volgen en door vaardigheden te ontwikkelen in de wereld. Zij is gebaseerd op het cultiveren van onderscheidingsvermogen en discretie, twee zeer fundamentele aspecten van je onderricht. Laten we onderzoeken wat Wijsheid is en vervolgens zullen we bespreken hoe het op de meeste effectieve manier ontwikkeld kan worden.

Wijsheid gaat over het toepassen van de Grotere Kracht die op dit moment in jou leeft en die probeert zich via jou uit te drukken. Toegang verkrijgen tot deze Grotere Kracht en leren over haar Genade, haar intelligentie en jouw intrinsieke relatie met haar representeren het middelpunt van jouw onderricht in het leven, de hoogste uitdrukking van jouw doel en het terugwinnen van je grootste relaties, zowel met jouw Schepper als met anderen die hier samen met jou leven. Leren hoe toegang te verkrijgen tot Kennis, hoe Kennis te ontvangen, hoe Kennis te accepteren, hoe Kennis te interpreteren, hoe Kennis toe te passen en hoe een voertuig te worden voor haar expressie in het leven, vereist de cultivering van Wijsheid.

Kennis leeft op dit moment in jouw, maar jouw vermogen om haar te ontvangen, om met haar om te gaan en om haar uit te drukken vereist de ontwikkeling van een compleet nieuw begrip en benadering van het leven. Hier wordt je niet weggehaald van de wereld. Hier word je niet opgetild boven het fysieke leven, maar met een groter doel en missie in de wereld gebracht. Dit doel en deze missie blijft mysterieus. Je kunt ze niet definiëren, hoewel je hun expressie kunt omschrijven. Nochtans kan zelfs hun expressie de volle betekenis en het volle belang voor jou en anderen niet vangen.

Dit vraagt om een ander soort scholing. Leren hoe op een praktische manier om te gaan met de tastbare wereld en je open te stellen voor het mysterie van je leven, met eerbied en bescheidenheid, vertegenwoordigd een nieuwe drempel in het leven. Over deze drempel heenstappen en de vele drempels daarna, zal Wijsheid in jouw leven genereren – het vermogen om te weten wat gedaan moet worden en de vaardigheid om te leren hoe het gedaan moet worden en hoe het effectief door te voeren -.

Wijsheid representeert dan de het vermogen om Kennis te vertalen naar de eindige wereld. Dit is jouw functie – een voertuig zijn voor creativiteit en schepping. Dit is de hoogste expressie van de geest en je lichaam – om voertuigen te zijn voor de Grotere Kracht die in jou leeft, die het elementaire en onsterfelijke aspect van jezelf en van iedereen die hier leeft representeert. Wijsheid is een ervaring, een ervaring van openheid en herkenning, een ervaring van gelijktijdig in contact staan met twee realiteiten – de realiteit van je fysieke leven in de wereld en de realiteit van je goddelijk leven, jouw spirituele leven, die jouw intrinsieke relatie met God en met alle boodschappers van God, voorstelt -.

Een intermediair worden representeert een expressie van ware zin in het leven. Dit vraagt echter om een unieke soort vaardigheid. Het vereist een opmerkelijke openheid naar bepaalde zaken terwijl je je distantieert van veel andere zaken, want je kunt niet tegelijkertijd voor alles openstaan. Er zijn veel zaken die wedijveren voor je aandacht, en er zijn veel zaken die jou zouden overweldigen als je je voor ze zou openstellen. Er staan veel soorten relaties en veel soorten betrokkenheid met mensen tot je beschikking. Waarin je jezelf begeeft en waar je je voor openstelt is een expressie van je ontwikkeling in Wijsheid.

Hier moeten we het hebben over onderscheidingsvermogen en discretie. Onderscheidingsvermogen is weten wat iets is, zoals het werkelijk op dit moment bestaat. Discretie is het vermogen om Wijsheid voor jezelf te houden, om een bewustzijn bij jezelf te houden zonder het op een ongepaste manier met anderen te delen. Onderscheidingsvermogen is weten waar je mee te maken hebt. Discretie is weten hoe je ermee moet communiceren. Beiden vragen om de bereidheid om geïnstrueerd te worden, de bereidheid om te leren, en de bereidheid om zaken waarvan gebleken is dat ze contraproductief voor je zijn, te herzien of af te leren. Dit vereist terughoudendheid. Dit vereist eveneens dat je veel van je behoeften uitstelt – de behoefte aan herkenning, de behoefte voor bevestiging, de behoefte om jezelf uit t drukken, de behoefte om door anderen geaccepteerd te worden, de behoefte om je tegenstanders te overwinnen, de behoefte om uniek of speciaal te zijn en de behoefte om al je wensen in vervulling te laten gaan. Deze behoeften moeten overwonnen worden om het voor jou mogelijk te maken om deze grotere tegenwoordigheid van geest en zekerheid in het leven te hebben.

Met Wijsheid ben je in staat om het juiste te zeggen tegen de juiste persoon, op de juiste plaats op het juiste tijdstip. Totdat je met de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste tijdstip bent, blijf je stil en observerend, zonder jezelf of iemand anders te veroordelen. Hier wacht je op dat moment dat je geschenk afgeleverd moet worden en je bent er op voorbereid om het in elke toepasselijke vorm te geven. Je zult mogelijk een zeer lange tijd op dit moment moet wachten en enorm veel geduld en verdraagzaamheid uit moeten oefenen. Het vermogen om dit te doen representeert Wijsheid – weten wat iets is en weten hoe er efficiënt mee om te gaan.

Wijsheid is niet iets dat jij alleen bezit. Zij vertegenwoordigt een relatie – jouw relatie met de Grotere Kracht in je leven en met de Schepping zelf. Wijsheid moet in staat zijn om jou te leiden en te instrueren in domeinen die boven jou begripsvermogen en capaciteit liggen. Je begripsvermogen en capaciteit groeien langzaam. Terwijl je dit leren en begrijpen integreert, moet je open staan voor zaken die jou getoond worden en zaken die jou gedemonstreerd worden.

Hier leer je om te vertrouwen op Kennis in jou en op Kennis in het universum, dat God is. Hier hoef je niet te vertrouwen op jou angsten, jouw passies, jouw behoeften of jouw dwangmatigheden, of op de behoeften en dwangmatigheden van anderen. Nu wordt je bestuurd door een ware en Grotere Kracht in je en word je niet beïnvloed en gedomineerd door de onzekere wensen en interesses van de wereld om je heen. Dit vertegenwoordigd vrijheid. Dit is wat het betekend om de wereld te overwinnen – om een nieuwe basis in het leven en een grotere autoriteit, die jouw ware autoriteit is, te hebben en een autoriteit voor je eigen geest en je eigen lichaam te worden. Dan is alles in de juiste verhouding geplaatst – jouw lichaam, jouw geest, jouw ziel, jouw Schepper. Alles is in de juiste verhouding geplaatst, alles binnen het juiste autoriteitsbereik. Denk geen moment dat je binnen deze relatie zwak, hulpeloos of passief zult zijn. Jou zal inderdaad gevraagd worden om grotere verantwoording te nemen en een grotere autoriteit in je leven aan te nemen, dan jij ooit voor mogelijk had gehouden.

Je lichaam en je geest besturen is met zekerheid een grote uitdaging. Het doet een beroep op Kennis, dat de kern is van wie je bent, om je activiteiten effectief te leiden en te beheren. Je bent de kapitein van je schip en je moet alles beheren wat zich daarbinnen voordoet. Je neemt echter het sturen van je schip niet op je, om haar te rechtvaardigen of om haar vertrekpunt en bestemming te bepalen. Dit moet van een Grotere Kracht komen, want deze verantwoordelijkheid ligt boven jouw capaciteit. In goede verhouding verkeren met je lichaam, je geest, je wezen en het wezen van het leven zelf, wat God is, vertegenwoordig Wijsheid.

We kunnen je geen simpele definitie geven van wat Wijsheid betekend, want daarvoor is het te groot. Alles wat groot en betekenisvol is in het leven bevind zich voorbij definitie. Wat hier gedaan kan worden is haar aspecten en haar verschillende manieren van expressie beschrijven. Je hebt eerder Wijsheid ervaren in die momenten dat een groter begrip jou overviel, toen je een opmerkelijke objectiviteit en openheid, een heldere visie en een gerichte geest ervoer. Misschien duurde dit maar een moment. Misschien klikte je erin en vervolgens klikte je er weer uit, maar binnen dit moment had je een ervaring van Wijsheid en een ervaring van hoe te zijn in de wereld.

Kennis en Wijsheid zijn verschillend, alhoewel ze aan elkaar gerelateerd zijn. Kennis is volledig en intrinsiek binnenin jou. Als een student van Kennis leer je om toegang tot Kennis te verwerven, om van haar betekenis en doel in het leven te leren en om je relatie met haar terug te winnen, jouw verbond met haar en jouw missie met haar. Wijsheid is iets dat je via handelen in de wereld leert. Het moet geleerd worden. Kennis kan niet geleerd worden; zij kan alleen teruggewonnen worden. Wijsheid is iets dat je leert. Het is relevant voor je leven hier. Kennis is relevant voor je leven overal. Met andere woorden, Kennis is reeds compleet binnenin jou, en je leert om in haar nabijheid te komen en je relatie met haar terug te winnen. Wijsheid is iets dat je al doende ontwikkeld. Het is een reeks vaardigheden bij het leren hoe je moet zijn in de wereld. Het is gerelateerd aan de wereldlijke ervaring en in die zin is het tijdelijk.

De vaardigheid om Kennis te ervaren en de vaardigheid om groter doel, betekenis en richting in het leven te ervaren steunt op de cultivering van Wijsheid. Hier is een gedeeltelijk begrijpen inderdaad gevaarlijk, want je weet misschien een ding, maar wat je weet is niet compleet, en je zou in de verleiding kunnen komen om het voor egoïstische doeleinden, voor zelfverdediging, voor acquisitie of voor het verkrijgen van dominantie over anderen, te gebruiken. Zonder echte Wijsheid en begrijpen hoe je wat je weet moet gebruiken, zal Kennis latent binnenin jou blijven en zal je geen effectieve kracht in het leven worden. Daarom is het herwinnen van Kennis traag en daarom is het een zeer gradueel proces met veel leerstappen. Dat wat je weet moet je begrijpen en integreren en toestaan dat het je leven zeer langzaam dirigeert. Het gebeurt niet allemaal in een keer, want je hebt nu nog niet het verlangen of de capaciteit voor Kennis in een volledige gewaarwording. Dit verlangen en deze capaciteit moeten geleidelijk in de loop van de tijd verkregen worden.

Kennis zal je leven veranderen en jou een nieuwe basis, een nieuw begrip en een nieuwe visie geven. Zij zal de richting waarin je denkt veranderen en je een compleet nieuwe reeks ideeën geven waarop een nieuw en groter begrip en vermogen in het leven gebouwd moet worden. Dit vertegenwoordigd fundamentele verandering, verandering in de kern van jou in de wereld zijn. Het moet geleidelijk gebeuren, omdat het steunt op Wijsheid, wat het vermogen en het begrip is van hoe je moet zijn in de wereld en hoe je een medium voor een Grotere Kracht en een Grotere Realiteit in het leven moet zijn.

Wijs worden in menselijke aangelegenheden lijkt op zich een formidabele taak. Wijs worden en om leren gaan met het leven in de Grotere Gemeenschap, representeert echter een compleet nieuw niveau van leren en een grotere uitdaging en kans voor jou. Hier hebben wij het niet alleen over het menselijk leven, waar Wijsheid binnen een zeer beperkte context wordt toegepast. Wij spreken over de Grotere Gemeenschap, die een veel grotere context voor jou betekend. Dit biedt veel nieuwe uitdagingen en legt een grotere verplichting op je schouders om De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren en om de Wijsheid te ontwikkelen die nodig is om haar te ervaren en er uitdrukking aan te geven.

Waarom is Wijsheid belangrijk voor jou? Omdat het je leven zal harmoniseren. Zij stelt de prioriteiten in je leven vast en brengt je terug naar de juiste verhouding met jezelf en iedereen om je heen. Denk na over deze woorden. Denk er over na hoe belangrijk dit geschenk is en hoe essentieel het is voor jouw welzijn, jouw ontwikkeling en jouw bijdrage aan het leven.

Wat zouden we jou kunnen bieden dat groter is dan dit? Wij zouden jou de Hemel zelf kunnen bieden, maar in de Hemel kom je terecht als je naar huis gaat, naar je Spirituele Familie. Wat je nu nodig hebt is het verwerven van een ware basis om in de wereld te leven en het ontdekken van het ware doel dat je mee genomen hebt uit je Oude Thuis. Dit heb je nodig terwijl je in de wereld bent. Hier moet je de juiste mensen in jouw leven vinden die je nodig zult hebben. Hier moet je een inzicht ontwikkelen over hoe je Kennis en Wijsheid in een wereld moet brengen die niet in staat is om Kennis en Wijsheid te herkennen en hen niet perse wil hebben.

Jouw geschenk is alleen voor bepaalde mensen in bepaalde situaties bedoeld en deze mensen moeten bovendien klaar zijn voor je geschenk. Ieder ander kan jou op een alledaagse wijze helpen, maar jouw geschenk is voor bepaalde mensen bedoeld. Kennis zal tot hen spreken, maar zal stil blijven bij ieder ander. Misschien zullen het maar een of twee mensen zijn in jouw leven. Misschien zullen het er honderden of duizenden zijn. Jij kunt dit niet bepalen; jij kunt het alleen maar accepteren en leren wat het inhoud.

Met wie je dient te communiceren en wat je te bieden hebt wordt bepaald door jouw natuur en ontwerp in de wereld, die werkelijke betekenis geven aan jouw individualiteit. Jij als een individu bent ontworpen om te passen binnen de context van het leven zoals het is en zoals het zal zijn. Maar kan je jezelf beheersen en leren om te wachten op die speciale momenten om jezelf te geven aan deze unieke mensen waarvoor jij voorbestemd bent om ze te ontmoeten? Ben je in staat om de Grotere Kracht toe te staan om zichzelf via jou te uiten zonder te proberen haar te gebruiken om jouw behoeften en jouw ambities te vervullen? Ben je in staat om zo open en ontvankelijk te zijn? Ben je in staat om zo geduldig te zijn? Heb je deze verdraagzaamheid? Ben je in staat om jezelf terug te houden of te verhinderen dat je betrokken raakt bij mensen om andere redenen of doelstellingen?

Buiten de gewone eisen van je leven hoef je je alleen maar te houden aan deze Grotere Kracht en haar missie, met het besef dat haar betekenis en levensdoel ver uitstijgt boven jouw begripsvermogen. Je kunt echter ervaren wat deze Grotere Kracht voor jouw individueel betekend. Het vertegenwoordigd een fundamentele ervaring voor je. Zij kan niet helemaal in een keer aan jou gegeven worden. Op dit moment heb je nog niet de capaciteit ervoor, en je hebt nu nog niet de Wijsheid om haar te ervaren of haar te uiten.

Kennis en levensdoel zal inderdaad een grote last voor jou zijn totdat je leert om jezelf in de juiste verhouding tot hun te plaatsen en op een constructieve manier een voertuig voor hun expressie te worden. Het leven toont vaak mensen die iets van grote betekenis hebben ervaren maar er niet op een constructieve manier uitdrukking aan konden geven of in konden brengen. Zij probeerden het te gebruiken om macht of voordeel te verwerven. Zij probeerden het te gebruiken om anderen aan te vallen. Onverantwoord leiderschap, fanatisme, demagogie – al deze zaken zijn expressies van de grote vergissing om te proberen Kennis te hebben zonder Wijsheid, van een poging om iets de weten zonder hoe er mee om te gaan in het leven.

Hoe ontwikkel je Wijsheid? Dit vereist een voorbereiding, een associatie met de mensen die deze voorbereiding met je kunnen delen en een belofte om de vruchten van jouw voorbereiding door te geven aan die mensen die het nodig hebben. Hier is tijd voor nodig, want je moet gaandeweg vele belangrijke lessen leren. Je kunt geen haast maken en deze ervaring creëren met wie je maar wilt. Je kunt het niet gebruiken om elk probleem dat je tegenkomt op te lossen. Je kunt het niet gebruiken om jezelf te bevestigen of om je betrokkenheid met anderen te rechtvaardigen. Hier moet je geloof en veel geduld hebben met je voorbereiding. Zoals wij geloof en veel geduld met jou hebben, moet jij ook leren om geloof en veel geduld met anderen te hebben. Je moet op hun wachten, zoals wij op jou moeten wachten.

Dit geloof en geduld, samen met je voorbereiding, zullen je in staat stellen om meer Wijsheid en meer begrip in de duizenden bezigheden van je dagelijkse leven te brengen. Dit is Wijsheid – weten hoe je dat moet doen waarvoor je gekomen bent Je hebt een heel leven nodig om dit volledig onder de knie te krijgen, zoals je een heel leven nodig zult hebben om volledig te leren hoe je hetgeen waarvoor je gekomen bent tot uitdrukking kunt brengen. Kan je geduld uitoefenen om een groot begrip te laten groeien, stap voor stap, fase voor fase? Kan je wachten en toestaan dat je leven helder en duidelijk voor je wordt, zonder te proberen om alle gaten te dichten, zonder te proberen om daar waarde toe te kennen, waar nog geen waarde gerealiseerd is en zonder te proberen om je groeiend begrip te gebruiken als een middel om al je verlangens te vervullen? Dit is de grote uitdaging bij onderricht: om te leren wat belangrijk is, om te leren wat onbelangrijk is en in staat te zijn om onderscheid te maken tussen beide in al hun verschijningsvormen.

Misschien denk je dat je alles kunt weten of dat je toegang hebt tot alle Kennis, maar als de voorbereiding niet kunt treffen, als je de verantwoording niet kunt dragen, als je niet geduldig kunt leren om Kennis correct en passend uit te drukken bij de juiste mensen op het juiste moment, dan wordt jouw bewustzijn een grote en ondraaglijke last voor je. Het zal je distantiëren van de wereld in plaats van het mogelijk voor je te maken om in de wereld te komen als een vertegenwoordiger van een Grotere Realiteit.

Ambitie bij het leren kan hier zeer destructief zijn. Velen hebben hierdoor gefaald. Wij willen je beschermen tegen mislukking. Wij willen dat je de langzame en zorgvuldige leerroute neemt. Velen hebben gefaald in hun poging om grotere Kennis en Wijsheid te leren. En er zullen er nog velen falen in de poging om grotere Kennis en Wijsheid te leren. Zij zullen falen door hun ongeduld. Ze zullen falen door hun ambities. Ze zullen falen door de tegenzin om de essentiële lessen te leren en zichzelf op een correcte en passende manier te integreren in overeenstemming met hun natuur en de grotere waarheid die ze proberen te verwezenlijken en tot uitdrukking te brengen. Ze zullen falen omdat ze zich met de verkeerde mensen op verkeerde manieren associëren. Ze zullen falen omdat ze zullen proberen de waarheid voor zichzelf te gebruiken, zonder toe te staan dat de waarheid hun op de juiste manier leidt en stuurt. Ze zullen falen omdat ze nog niet geleerd hebben om de stemmen in henzelf en de relaties om hen heen te onderscheiden. En ze zullen falen doordat ze indiscreet zijn, omdat dingen tegen de verkeerde mensen op het verkeerde moment zeggen. Dit alles leidt tot mislukking.

Om jezelf tegen dit falen te beschermen moet je de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap leren. Dit voorziet in een langzame en zekere weg terwijl anderen jouw voorbij rennen in een poging te verwerven wat jij leert te verwerven, proberen te zijn wat jij leert te zijn en proberen te begrijpen wat jij leert te begrijpen. Je moet de langzame en gestage weg nemen. Dit zal je succes verzekeren. Als je de Stappen naar Kennis volgt, zal je de Weg van Kennis leren. Maar als je vooruit snelt of als je belachelijke veronderstellingen maakt over je vermogens of over je rol in het leven, dan zal je haperen en falen. Degene die de echte Stappen naar Kennis neemt en ze correct leert zal je voorbij lopen. En je zult instorten aan de kant van de weg, niet in staat deel te nemen en niet in staat om verder te gaan.

Alle onderricht draagt het risico van falen en misbruikt in zich. Daarom moet je de Weg van Kennis leren en je moet de Weg van Wijsheid leren, wat zegt hoe Kennis de wereld ingebracht moet worden. Wijsheid vereist veel zaken, en deze zaken hebben tijd nodig om tot ontwikkeling te komen. Jij moet de tijd nemen om te ontwikkelen en niet proberen het leerproces te controleren of belachelijke veronderstellingen te maken over wat je doen kunt, wat je hebt en wie je bent. Wie je bent moet in de loop van de tijd via demonstratie aan jou bekendgemaakt worden. Wat je bezit moet in de loop van de tijd via demonstratie aan jou bekendgemaakt worden. En wie jou gestuurd hier naartoe heeft en van welke missie jij deel uitmaakt, moet in de loop van de tijd via demonstratie aan jou bekendgemaakt worden.

Deze zaken zullen door contrast bekendgemaakt worden – het groeiende contrast tussen met Kennis zijn en zonder Kennis zijn, het contrast tussen de ervaring van handelen met Wijsheid en de ervaring van handelen zonder Wijsheid en het contrast tussen handelen met zekerheid en handelen met ambitie. Het leren van dit contrast zondert je af en geeft je een nieuwe basis in de wereld. Om de mensheid op een echte manier te dienen moet je afgezonderd worden van haar dwaasheden en van haar vergissingen, van haar angsten en van haar agressie. Je kunt niet gaan waar iedereen gaat en een mogelijkheid hebben om het ware doel en de ware betekenis van je leven te leren kennen. Het contrast beseffen tussen dit en wat ieder ander doet of lijkt te doen zal jou in staat stellen om wijs te worden.

Leg jezelf daarom toe op het leren van de weg naar Kennis. Leg jezelf toe op het nemen van de stappen naar Kennis. En leg jezelf toe op leren hoe je Kennis op een goede manier kunt ontvangen en hoe je deze groter kracht, mogelijkheid en relatie in je leven moet dragen. Als je te snel gaat zal je weifelen. Als je te langzaam gaat zal je weifelen. Na verloop van tijd zal je je leertempo vinden en dan zal je in staat zijn om je snelheid te verhogen en je vorderingen te versnellen. Dit kan je niet doen op basis van je wil, je wensen of je ambities. Dit moet je doen op basis van een groeiend begrip en bekwaamheid in jezelf. Kennis zal aangeven hoe snel je kunt gaan en Kennis zal je in staat stellen om je tempo te verhogen als je leren toeneemt en vergroot.

Kennis is nu je basis, niet je geest. Je geest zal haar juiste bezigheden vinden in het leren omgaan met de bijzonderheden van het leven en in het leren oplossen van kleine problemen. Nochtans, je grotere behoeften en je grotere vereisten vervullen en je grotere bestemming en je belangrijkere relaties met andere mensen vinden – moet allemaal geleid worden door een Grotere Kracht in jou die jou ware natuur en associatie met alle leven vertegenwoordigd. Dit is Kennis. Maar toch, om in staat te zijn Kennis te ontvangen, haar baten te accepteren, haar grotere verantwoordelijkheden uit te voeren en tegemoet te komen aan haar grotere mogelijkheden vereist een nieuwe benadering van het leven. Het vraagt om een nieuwe manier van in de wereld zijn, een nieuwe basis om met anderen om te gaan, een nieuwe ervaring van jezelf, een nieuw tijdsgevoel, een nieuwe ervaring van het lichaam, een nieuw verantwoordelijkheidsgevoel naar de wereld en degenen die jou hier naartoe hebben gestuurd. Dit samen vertegenwoordigd Wijsheid – de kunst om je leven met een groter doel en een grotere missie te leven.

Denk na over deze woorden, maar denk niet dat je ze volledig kunt begrijpen. Deze woorden zijn bedoeld om je naar De Weg van Kennis te brengen, niet om de Weg van Kennis te definiëren. Je moet de reis maken en niet haar allen proberen te begrijpen. Je kunt haar niet begrijpen totdat je zelf de reis maakt. De reis maken is een weg van het leren van Wijsheid. Terwijl je Wijsheid groeit, terwijl je een nieuwe basis verwerft, deze nieuwe mogelijkheden en deze nieuwe ervaring in het leven, zal Kennis in jou naar voren komen. En je zult in staat zijn om haar te ontvangen, te volgen en haar uit te drukken bij die mensen waarvoor het bedoeld is, in overeenstemming met jouw natuur en ontwerp en in overeenstemming met het groter doel dat je leer dienen.