Hoe Wordt Kennis in de Grotere Gemeenschap overgebracht?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 5 november 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
OMDAT INDIVIDUEN EN GROEPEN in de Grotere Gemeenschap die ontwikkeld zijn in Kennis vaak in hun eigen respectievelijke werelden verborgen moeten blijven, wordt Kennis op zeer mysterieuze manieren overgebracht. Hierbij komt de betrokkenheid van de Ongezienen om de hoek kijken. Omdat deze individuen en groepen zelden direct toegang tot elkaar hebben en geen berichten of informatie over de normale kanalen kunnen sturen, moeten hun inzichten en prestaties vertaald en overgebracht worden door spirituele agenten die wij de Ongezienen noemen.

De Ongezienen hebben het mogelijk gemaakt dat De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap in de wereld gepresenteerd kan worden. Niemand bracht dit materiaal op een fysieke manier hier naartoe. Niemand heeft het door middel van mechanische apparaten overgebracht. Zij is overhandigd aan de Ongezienen en vervolgens overgebracht naar de wereld waarin jij leeft. Zij is op zo’n manier overgebracht dat jij en jouw ras in staat zouden zijn haar te begrijpen en toe te passen zodat zij de grootste betekenis en relevantie binnen jullie eigen wereld kan hebben.

God werkt op mysterieuze wijzen. Dit bewaart de heiligheid en puurheid van de Weg van Kennis, met name als ze in een nieuwe wereld geïntroduceerd wordt. Hier moet zij in een zo zuiver mogelijke vorm gegeven worden. Hierbij wordt de absolute essentie van de Weg van Kennis gescheiden van alles dat eraan toegevoegd is, vanwaar zij ook vandaan kwam en waar zij ook op dit moment bestaat. Dit geeft jou, de ontvanger, waarvoor deze leerstelling geïntroduceerd werd, de grootste mogelijkheid en de grootste aanmoediging voor succes.

Zoals de Schepper op mysterieuze wijze in jou wereld werkt, zo werkt de Schepper op mysterieuze wijze in de hele Grotere Gemeenschap. Kennis is niet welkom of bekend in deze wereld en zij is zelden welkom of bekend in de Grotere Gemeenschap, uitgezonderd enkele individuen en enkele zeer verborgen en ontwikkelde gemeenschappen. Daarom moet zij een andere manier van reizen tussen werelden vinden. Dit verklaart haar universele toepasbaarheid. Dit verklaart het feit dat de Schepper overal werkt om de afgezonderden terug te vorderen via Kennis.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap werd naar veel werelden vertaald en is in het verleden naar veel werelden vertaald. De vertaling brengt met zich mee dat haar leerstelling en voorbereiding manifest gemaakt en in een context geplaats moeten worden met voorbeelden die relevant zijn voor elke specifieke wereld – niet alleen voor de taal en cultuur van die wereld maar voor haar specifieke behoeften van die tijd. De introductie van de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap wordt gegeven als een wereld een punt bereikt heeft waar de Leerstelling zeer nodig is en waar de mogelijkheid bestaat dat zij ontvangen, geleerd en toegepast kan worden. Dit wordt bepaald door de Ongezienen, want geen individu in geen enkele wereld zou kunnen bepalen of de wereld klaar is voor De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap.

Het klopt dat in de geschiedenis van jullie wereld bepaalde individuen klaar waren voor een leerstelling zoals deze. Hun aantal was echter niet voldoende, hun milieuomstandigheden waren niet bevorderlijk en de problemen van hun wereld waren niet veeleisend genoeg voor een appel om zo’n leerstelling aan de wereld te geven. Maar omdat jullie wereld zich nu voor aan het voorbereiden is op een opkomst in de Grotere Gemeenschap van Werelden, een groter evolutieproces en ontwikkelingsproces waarvan de meeste mensen in de wereld van dit moment zich niet bewust zijn, en omdat er blijk gegeven wordt van de groeiende globale problemen en dilemma’s, heeft dit de roep om een grotere Wijsheid aan de wereld te geven doen klinken. Dit roept tevens de grotere Wijsheid op die inherent binnenin jouw zit en binnenin de Kennis die je zelfs op dit moment draagt. Timing is hier essentieel. De condities moeten juist zijn. Geesten moeten er klaar voor zijn en het milieu moet vereisen dat zo’n voorbereiding en leerstelling gegeven wordt.

Het is de evolutie van elke wereld waar intelligent leven gezaaid is, dat ze op een bepaald moment in de Grotere Gemeenschap op zullen komen. De manier waarop dit gebeurt varieert van wereld tot wereld. In nagenoeg alle gevallen brengt het echter met zich mee dat krachten uit de Grotere Gemeenschap deze werelden binnengaan. Met andere woorden; deze werelden worden ontdekt voordat hun rassen iemand anders ontdekken. Dit zet een groot proces van verandering en evolutionaire ontwikkeling in gang. Dit doet een appel op het geven van een grotere Wijsheid en een grotere voorbereiding aan deze werelden. Het is aan de Ongezienen om te bepalen wanneer, waar en hoe dit gedaan moet worden en hoe de vertalingen gedaan moeten worden. Hier is het essentieel voor in ieder geval enkele Ongezienen die erbij betrokken zijn om hun oorsprong in de wereld te hebben waar de leerstelling geïntroduceerd wordt. Het is dan hun ervaring, ontstaan uit hun participatie over een lange periode in de wereld die bestemd is om zulk een leerstelling te ontvangen, die het mogelijk maakt dat de vertaling plaats vindt.

De vertaling van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap naar jullie wereld is mogelijk gemaakt omdat de Ongezienen die in jullie wereld geleefd hebben en bekend zijn met haar gewoonten, haar communicatie, haar natuur en haar problemen, in staat zijn een universele leerstelling te brengen die binnen de omvang van menselijk bereik en behoefte valt. Dit vertaalproces is nogal essentieel, want zonder haar zouden jullie niet in staat zijn haar leerstelling te gebruiken en toe te passen, zowel binnen de context van de eenvoudige en alledaagse problemen als binnen de context van de grotere problemen die de ontwikkeling van de mensheid nu overschaduwen.

Problemen oplossen in beide contexten is een belangrijk accent, want als je Kennis niet toe kunt passen in eenvoudige en directe aangelegenheden, aangelegenheden binnen de sfeer van je eigen activiteiten, dan zal je niet in staat zijn haar toe te passen of te leren in de grotere kwesties en uitdagingen waar je tegen overstaat. Daarom moet je bij het leren van een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap of bij het leren van elke leerstelling die jou naar Kennis leidt, eerst starten met basistoepassing. Als je die niet toe kunt passen op je gezondheid, op je relaties, op je financiële benodigdheden en andere noodzakelijkheden om te overleven, dan zal de mogelijkheid om de grotere kwesties van je leven te adresseren zeer, zeer beperkt zijn.

Daarom moet de vertaling van een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap op zo’n manier gegeven worden dat je haar kunt gebruiken en haar toe kunt passen bij de eenvoudige praktische moeilijkheden waar je mee geconfronteerd wordt. Zij moet toepasbaar zijn, zodat iedereen van elke cultuur in de wereld aan wie zij gegeven is haar effectief kan gebruiken. Hier moet zij om de lokale gebruiken, rituelen, religieuze oriëntaties, gewoontes, overtuigingen, taalbarrières en zo voorts, heen kunnen gaan. Zij moet zo puur en zo essentieel zijn dat zij door iedereen uit elk deel van de wereld waaraan zij gegeven is en die klaar is om haar te ontvangen, haar te leren en haar toe te passen, gebruikt kan worden.

Taal heeft altijd haar beperkingen. De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is in het Engels gegeven omdat de Engelse taal na verloop van tijd de internationale taal van jouw wereld zal worden. Zij zal niet de enige taal zijn, maar zij zal de internationale taal zijn. En daarom wordt deze leerstelling in deze taal gegeven. Na verloop van tijd zal zij door haar gevorderde studenten naar andere talen vertaald worden.

Het vertaalproces duurt voort. Het is een vertaalproces om De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap in de wereld te brengen en het is een vertaalproces om haar rond de wereld in verschillende culturen te introduceren. Het essentiële punt is hier dat de Weg van Kennis geleerd en toegepast kan worden door degenen die haar nodig hebben los van de cultuur waarin ze geïntroduceerd wordt. Ongeacht de taalproblemen die het met zich meebrengt is Kennis inherent in elke persoon.

Niets in de wereld kan jou voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Je moet een voorbereiding van voorbij de wereld hebben, omdat je niet weet waar je je op voorbereidt, je niet weet hoe je je moet voorbereiden en je begrijpt de moeilijkheden, uitdagingen en mogelijkheden niet die in het verschiet liggen. Hiervoor heeft de Schepper jou een nieuw begrippenkader en een nieuwe studie-uitdaging gegeven. Om het menselijk ras de mogelijkheid te geven om aan haar huidige behoeften tegemoet te komen en zich voor te bereiden op haar opmerkelijke toekomst in de Grotere Gemeenschap, is een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap gegeven omdat zij nu noodzakelijk en essentieel is.

In eerste instantie zal De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap zo hier en daar door enkele individuen geleerd worden. Zij zal niet door iedereen geleerd worden omdat niet iedereen klaar is om haar te leren. Maar voor die individuen die klaar zijn en die haar stappen moedig kunnen volgen, zal De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap ze in staat stellen om een groter inzicht, perspectief en vermogen in het leven te verwerven. Dit kan dan naar andere mensen overgebracht worden via hun contributie, communicatie, inspanningen, relaties en zo voort.

Bijgevolg gaat het vertaalproces via veel verschillende interactieniveaus door. Het wordt naar de wereld toe vertaald en het wordt in de wereld vertaald. En via degenen die haar geduldig en effectief kunnen bestuderen en eigen maken, zal het overbrengen van Kennis doorgaan omdat hun inspanningen, hun handelingen en hun demonstraties in het leven inspiratie, inzicht en aanmoediging geven voor hen waarmee ze in contact komen. De impact van hun activiteiten zullen blijvend en resonerend zijn. Dit is het bewijs van Kennis. Een handeling of een gebeurtenis kan in veel geesten resoneren die niet aanwezig waren bij de originele handeling of gebeurtenis. Dit heb je kunnen zien in de ontwikkeling en voorzetting van de religies in wereld en je zult het zien in de ontwikkeling en voortzetting van een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap, als zij met hier succes geleerd en geïnitieerd kan worden.

Het initiatieproces is volkomen natuurlijk, maar het kan belemmerd worden. Het kan verijdeld worden. Daarom is op dit moment, terwijl de eerste generatie mensen probeert een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap te leren en Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap te begrijpen, de kans op mislukking aanzienlijk. Daarom is jouw aanhankelijkheid, jouw studie, jouw intentie om te leren, jouw geduld, jouw mededogen en jouw vermogen zeer cruciaal voor de mogelijkheid dat een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap hier geïntroduceerd en geleerd kan worden. Misschien zal jij die deze woorden leest een van de pioniers hiervan zijn. Het is via jouw studentschap dat grotere zaken voor de toekomst gecreëerd kunnen worden, want je werkt nu voor de toekomst. Dit vertegenwoordigt een groter begrip en een grotere realiteit aangaande jouw leven en jouw aanwezigheid in de wereld.

Kennis brengt zichzelf via veel interactieniveaus over en draagt aldus haar impact van persoon naar persoon, van hart naar hart en van intellect naar intellect. Voorbij tradities, voorbij culturele verschillen en voorbij allerlei soorten differentiaties steekt Kennis de grote kloven over die mensen, culturen en naties in de wereld lijken te scheiden. Omdat Kennis inherent in ieder persoon is, kan ieder persoon op Kennis antwoorden terwijl hij of zij leert haar te bespeuren en te haar ervaren.

Dit is het effect van inspiratie. Zij overbrugd alle kloven en steekt alle grenzen over, geesten hier en daar en overal bereikend. Dit is de kracht van Kennis. Dit is de kracht van de Schepper. Het is niet een kracht die je kunt zien en aan kunt raken. Het is geen kracht die je op kunt tuigen en gebruiken. Het is geen kracht die je uit kunt stallen en gebruiken om anderen te domineren. Het is geen kracht die jouw wereld herkent en begrijpt. Het is een alomtegenwoordige kracht omdat zij op een volledig ander niveau van het leven werkt – een niveau van het leven waar jij deel van uitmaakt, maar waarvan je je tot nu toe amper bewust bent.

Dit vertaalproces zal de continuering van het menselijk ras verzekeren. Het zal de continuering verzekeren van de mogelijkheid dat de mensheid van haar fouten kan leren en munt kan slaan uit haar kracht en haar grotere vermogens. Dit is noodzakelijk om wille van de evolutie van de wereld en omwille van de problemen van de wereld. Als dus enkele individuen in staat zijn om de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap te leren, zal het effect van hun leren en de resulterende contributie helpen de geest van anderen op een hoger plan te brengen. Dit zal verder resoneren via groepen, culturen, stammen en naties en via families, huwelijken, vriendschappen en alle andere soorten relaties.

Het overbrengen van Kennis moet eerst geïnitieerd worden. Als niemand in de wereld de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap kan leren, dan kan zij niet naar de wereld waarin jij leeft vertaald worden. Als echter enkelen kunnen leren Kennis te volgen, met Kennis te verblijven en Kennis kunnen herkennen als de Grotere Kracht die bij hen en in hen verblijft, dan kunnen grotere werken uitgevoerd worden, groter voorbeelden gegeven worden en grotere demonstraties uitgevoerd worden. Dit zal een resonerend effect produceren dat het mogelijk zal maken dat Kennis van persoon tot persoon overgebracht kan worden op manieren die mysterieus en doordringend zijn en op manieren die blijvend en zinvol zijn.

Dit geeft een grote verantwoording aan degenen die tot de eerste generaties behoren die de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap leren. Zij zijn de pioniers, want zij zullen grotere begrippenkaders benoemen en de mogelijkheid om grotere vermogens te ontwikkelen. Het is dan hun taak om hun studentschap zeer serieus te nemen en in te zien dat hun doel hun uit zal tillen boven de dagelijkse problemen die iedereen om hen heen begrenst. Dit zal hen meer kracht en een grotere verantwoording geven om anderen te bevorderen en te dienen.

Het is altijd moeilijk voor de eerste pioniers op alle gebied om nieuw terrein te ontginnen, of ze nu nieuwe plaatsen pionieren of nieuw inzicht. Ze worden geconfronteerd met tegenstand van de wereld om hen heen. Ze worden geconfronteerd met onbegrip. Ze worden geconfronteerd met verbolgenheid en onverschilligheid. Ze worden zelfs geconfronteerd met vijandigheid. Zij zullen echter de toekomst smeden voor jullie ras. Zij bepalen een nieuwe richting en ze laten het ras verder vooruit gaan.

Het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap zal de komende anderhalve eeuw plaatsvinden. Wat je daarom nu aan het doen bent in het leren van een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap, is de basis scheppen en de voorbereiding treffen voor de toekomst. Dat zal betekenis geven aan het heden en jouw een idee geven van waarom zaken gebeuren in de wereld en de richting waarin ze moeten gaan.

Deze groeiende Wijsheid binnenin jou, geboren uit een oprecht student-zijn, zal jouw de mogelijkheid geven anderen advies te geven, anderen te assisteren en in gebieden te werken waar je het grootste voordeel en het grootste effect kan hebben. Dit zal jou de voldoening schenken van het ervaren van en uitdrukking geven aan een groter levensdoel, een voldoening die ongeëvenaard wordt door enig plezier of enig voordeel dat de wereld jou kan schenken. Hier zal je een vertaler worden als je een groter inzicht naar normale activiteiten van het leven vertaald en als je jouw relatie met de Ongezienen en met jouw Schepper vertaald naar jouw relaties met andere mensen.

De Wil van de Schepper wordt vertaald via veel verschillende interactieniveaus. Dit vertegenwoordigd het Grotere Plan van de Schepper, waarvan jij een intrinsiek en noodzakelijk deel uitmaakt. Je bent niet alleen een ontvanger van het Grotere Plan, je maakt deel uit van de overdracht – als je een student van haar aanwezigheid, haar wil, haar doel en haar methode kunt worden. Dit is de grotere mogelijkheid die je in het leven hebt. Dit is de grotere beloning en vervulling die jou te wachten staat. Zij is voortgekomen uit jouw Oeroud Thuis en zij is nu nodig in de wereld waarin je leeft.

De Ongezienen brengen Kennis over overal waar Kennis ontvangen kan worden. Dit is een zeer natuurlijk proces. Als Kennis niet ontvangen kan worden, wordt het niet overgedragen. Als de verwachting dat Kennis ontvangen en overgebracht kan worden groot is, zal De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap gepresenteerd worden – een leermethodiek en een manier van overbrengen van wat is ontvangen. Op deze manier zal het vertaalproces doorgaan door degenen die in de eerste plaats gelukkig genoeg waren om haar te ontvangen. Zij zullen de pioniers zijn. Het is met hun moed en hun grondvesten dat de mogelijkheid tot leren toe zal nemen en uit zal breiden om nieuwe uitdagingen aan te gaan en oude op te lossen.

Het vertaalproces valt buiten jouw begripsvermogen omdat het volledig bereik van het universum omvat. Jouw ervaring van het Goddelijke heeft echter de mogelijkheid uit te dijen, te groeien en steeds prachtiger en effectiever te worden, voor jou steeds meer een vorm van veiligheid en een basis voor je moed. Probeer dit echter niet intellectueel te begrijpen, want als je dat wel doet, zal je een inzicht creëren dat minuscuul is. Het zal niet de grotere betekenis, doel en boodschap bevatten of reflecteren die wij op dit moment aan jou laten zien.

Wees dankbaar dat een groter doel en een Grotere Kracht in de wereld aan het werk zijn. Het is geen vreemde kracht. Het is een intrinsieke kracht. Het is geen kracht van buiten. Het is geen huiselijke kracht. Zij is groot omdat zij het leven alom omvat. Het is iets dat altijd hier is geweest en nu is de behoefte er aan in omvang toegenomen. De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is een uitbreiding van de Kennis die de mensheid door de eeuwen heen probeerde te leren.

Denk nooit dat Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap een vervanging is voor de wereldreligies. Zij is hier om hen een groter bereik en een grotere diepte en begrip te geven. Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap echter, zal een nieuw fundament vormen, omdat zij een grotere perceptie en een grotere ervaring van het leven vertegenwoordigd. Hierin zal zij de begripsvorming van wereldreligies bezielen. En hierdoor kan de wereld als geheel groeien. Niet iedereen kan in dezelfde leerstelling geloven of dezelfde leraar of demonstratie volgen. Iedereen kan echter gezamenlijk vooruit komen door de grote vertaling van waarheid zoals zij in het leven werkelijk bestaat.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is door slechts een persoon geïntroduceerd. Als deze ene persoon ware studenten en ware kameraden met zich mee kan krijgen, dan kan het vertaalproces naar de wereld werkelijk beginnen en worden verwezenlijkt. Er is slechts een persoon nodig om iets groots in de wereld te zaaien, maar om dit zaad te laten groeien en rijpen is de inmenging van anderen nodig – een onbaatzuchtige betrokkenheid bij het bevorderen en presenteren van iets van grote betekenis en waarde.

Dit proces van leren en bijdrage leveren zal jou herstellen, jou verlossen en jou met Kennis herenigen. Kennis is jouw werkelijke leven omdat het je grotere leven is. Zij is jouw onsterfelijke leven zoals zij nu in de wereld is. Zij is het voorbeeld en de demonstratie van de Schepper die jouw ontwikkeling en jouw bestaan hier voedt en steunt binnen talloze veranderende omstandigheden.

Je staat op de drempel om iets van het allergrootste gewicht te ontvangen, iets dat nodig is in de wereld en iets dat overgebracht wordt naar de wereld en vertaald wordt in de wereld. Jij bent onder de eersten die dit ontvangen. Ontvang het goed. Wordt een student van Kennis. Leer de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Dan zal alle Wijsheid die ooit in de wereld vergaard werd een grotere context en een grotere uitdrukkingsmogelijkheid hebben. Dan zal je leven in de wereld ontdekt, gerealiseerd en gerechtvaardigd worden. Hier zal je niets alleen maar een getuige van dit grote proces zijn; je zult er een intrinsiek deel van uitmaken. Jouw rol zal belangrijk zijn. Ongeacht hoe klein en specifiek jouw bijdrage in het leven ook moge zijn, het belang van haar demonstratie en ontwikkeling is aanmerkelijk en kan niet ontkend worden.

De toekomst van de wereld is aan jou. Jij kunt deel uitmaken van de kritische manifestatie en contributie. Daarom is dit de tijd om uit te stijgen boven zelfvooringenomenheid, egoïstische inspanningen, zelfbescherming en zo voort. Dit is een tijd om dieper in jezelf te reiken naar een diepere reactie binnenin jou. Wij richten ons hier niet tot jouw angsten of tot jouw wensen. Wij richten ons tot Kennis binnenin jou, want het is Kennis binnenin jouw dat moet antwoorden. Het is Kennis binnenin jouw dat jouw naar Kennis in de wereld zal brengen. Het is Kennis dat jou naar een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap heeft gebracht. Het is Kennis dat jou naar jouw spirituele voorbereiding heeft gebracht. Het is Kennis dat jouw zal verlossen, jou zal herstellen en jou een nieuwe fundatie voor het leven zal geven. Kennis in jou moet reageren op Kennis in het universum, want Kennis binnenin jou is onderling afhankelijk met het leven. Zij vertrouwd uitsluitend op Kennis in het universum, dat vertegenwoordigd wordt door de Schepper.

Denk echter niet dat Kennis binnenin jou alles voor jou zal doen. Kennis binnenin jou zal jou naar die mensen, die mogelijkheden en die situaties brengen die jij in het leven nodig zult hebben om vooruit te komen en het ware pad voor jouzelf te vinden, maar het is jouw vermogen om te antwoorden dat hier belangrijk is. Jouw vermogen om te antwoorden, jouw verantwoordelijkheid is de essentiële zaak die benadrukt moet worden. Het is niet jouw intellectuele begripsvermogen. Het is niet jouw academische scholing. Het is niet jouw slimheid of jouw persoonlijkheid. Het is jouw vermogen om op iets groots te antwoorden. En je bent in staat om te antwoorden door de grootsheid die zich in jou bevindt, die Kennis is. Kennis binnenin jouw moet Kennis in anderen vinden. Zo wordt Kennis hersteld, verlost en levend gehouden in de wereld.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap wordt geïntroduceerd zodat Kennis levend gehouden kan worden in de wereld terwijl de wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap. De opkomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap zal problemen en uitdagingen introduceren waar je voorheen nooit mee geconfronteerd werd. Dit doet een beroep op een grotere ontwikkeling, een grotere kunde, een groter onderscheidingsvermogen en een groter verlangen naar contributie dan je ooit hebt gekend.

In de Grotere Gemeenschap bevinden zich intelligenties en culturen die veel krachtiger zijn dan die van jou. Daar bevinden zich intelligenties en culturen die jou kunnen manipuleren. In het mentale milieu domineren de sterken de zwakken. Dit zou hier inderdaad het geval zijn, ware het niet dat jij Kennis binnenin jou hebt. Kennis is het enige deel van jou dat niet gedomineerd of gecontroleerd kan worden. Dit plaatst haar dan als jouw ene grote voordeel in het leven. Het maakt niet uit met wie je geconfronteerd wordt, het maakt niet uit in welke situatie je geplaatst wordt, het maakt niet uit met welke uitdaging of crisis je te maken hebt, Kennis is de grootste hulpbron die je hebt.

Kennis zal aangeven wat er moet gebeuren, wat geleerd moet worden, wat vermeden moet worden en wat opgeëist moet worden. Hier heeft jouw intellectueel begripsvermogen zuivere richting en Wijsheid achter zich staan. Hier zullen jouw fysieke bekwaamheden een basis hebben waarop ze kunnen functioneren. Wat je in de wereld hebt geleerd, wat jouw intellectuele en fysieke training vertegenwoordigd, zal nu een grotere basis hebben die door Kennis geleid kan worden, want Kennis is hetgeen ze nodig hebben om werkelijk effectief en nuttig te kunnen zijn in het leven.

Kennis kan niet gecorrumpeerd worden. Zij kan niet beïnvloed worden. Zij kan door niets in het universum gedomineerd worden. Zij is volledig veilig. Zij verblijft geheel compleet binnenin jou. Dit vertegenwoordigd een grote waarheid in het leven: Het universum kan de Schepper niet beïnvloeden, maar de Schepper kan het universum wel beïnvloeden. De invloed van de Schepper bevind zich op dit moment binnenin jou, binnenin jouw Kennis. Daarom wordt jouw werkelijke veiligheid in het leven, jouw werkelijk veiligheidsgevoel, jouw werkelijke basis en jouw werkelijke immuniteit voor vernietiging, dissonantie en kwaad gevonden in Kennis. Alle andere overtuigingen en bases die je voor jezelf gecreëerd hebt zullen geen stand houden in het aangezicht van crises in de wereld en ze zullen met zekerheid geen stand houden in het aangezicht van interventie uit de Grotere Gemeenschap.

Wat zal dan stand houden? Wat stand zal houden is het bewijs van Kennis. Als je Kennis op kunt eisen en je relatie met Kennis kunt ontwikkelen, als je jezelf open kunt stellen voor Kennis zodat Kennis zichzelf aan jouw kan openbaren, dan zal je de grootste kracht in het universum hebben. Dit zal elk gevaar voor de mensheid en elk gevaar voor jou tenietdoen. Dit geeft jou permanentie en substantie in het leven. Dit geeft jou doel, betekenis en richting.

Andere rassen uit de Grotere Gemeenschap die je zult ontmoeten zullen technologisch en in hun sociale cohesie verder ontwikkeld zijn dan jullie. Dit zal hen macht en invloed over jullie geven. Als je echter sterk met Kennis kunt worden en je kunt Kennis aan de wereld doorgeven via jouw contributie, zal je jouw hele ras vooruitbrengen en haar een bredere basis geven en meer vermogen om zich aan te passen, te overleven en succes te hebben. Dit is noodzakelijk, want de Grotere Gemeenschap zal jullie of opheffen of jullie als ras vernietigen. Zo groot zal de impact op jullie zijn.

Om deze reden is er vandaag een grotere roep naar Kennis in de wereld. Daarom wordt nu een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap gepresenteerd. Zij werd gepresenteerd zodat degenen die het pionierswerk zullen verrichten voor haar studie, ontwikkeling en toepassing kunnen beginnen met de koers uit te zetten en de basis te leggen voor een verdere vertaling van Kennis en Wijsheid naar de wereld. Dit is mogelijk omdat de leermethodiek van hoe om te gaan met de Grotere Gemeenschap en met invloeden uit de Grotere Gemeenschap reeds ingevoerd is.

Jullie hebben dit niet geleerd, want tot op dit moment was het niet nodig om het als ras te leren. Jullie hebben nooit hoeven concurreren met een andere vorm van intelligentie. Jullie hebben alleen maar met elkaar hoeven concurreren. Nu zullen jullie echter met andere vormen van intelligent leven moeten concurreren. Dit vertegenwoordigd de grootste uitdaging waar jullie nu mee geconfronteerd worden. Om deze reden is het nodig dat jullie Kennis en Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap leren. Dit zal jullie leren hoe je moet wedijveren met krachten – hoe je hun aanwezigheid, hun motieven en hun methodes moet waarnemen. Dit zal jullie in staat stellen om op Kennis te reageren in plaats van gemanipuleerd en bestuurd te worden door externe krachten. Dit zal je vrijheid en bestendigheid geven en zal jou een kracht geven die de wereld niet kan vernietigen. Want de wereld kan je lichaam nemen, maar zij kan jouw demonstraties niet wegnemen. De wereld kan je kansen afnemen, maar ze kan jouw Kennis niet afnemen.

Kennis is de Grotere kracht en zekerheid die je in veel andere dingen hebt gezocht. Nu wordt erom geroepen. Je kunt haar niet alleen maar wensen; je moet haar nodig hebben, want zij is nodig. Het kan niet slechts een voorkeur zijn; zij moet gezoen worden als een voorwaarde voor jouw leven. Het ken niet iets zijn wat je alleen maar uitprobeert; het moet iets zijn waar je voor gaat, niet allen voor je eigen vorming en ontwikkeling, maar voor de wereld waar je in leeft, voor de wereld die je bent komen dienen.

Hoe sterker je met Kennis bent, hoe meer je een kracht en een hulpbron wordt in de wereld waarin je leeft. Hoe sterker je met Kennis bent en hoe verder je gevorderd bent als een student van Kennis, hoe meer je kunt wedijveren met krachten uit de Grotere Gemeenschap en de grote discrepanties in cultuur en bekwaamheden die deze interacties zullen introduceren. Hoe sterker je met Kennis bent, hoe beter je weet wat je moet doen om mee te werken aan de oplossing van de chronische wereldproblemen die de mensheid al zolang plagen en om anderen te inspireren tot grotere daden en grotere dienstbaarheid. Hoe sterker je bent met Kennis, hoe beter je in staat bent om te gaan met tegenstand en vijandigheid in de wereld.

Terwijl de Grotere Gemeenschap een enorme uitdaging vormt voor jouw ras, biedt zij eveneens een enorme mogelijkheid, omdat zij de eis voor een echte onderlinge sociale samenhang met zich meebrengt. Zij vereist dat jullie naties samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren. Zij vereist dit omdat heel de mensheid in dezelfde situatie verkeerd en haar grotere problemen overschaduwen. Deze problemen zullen een grotere aansporing tot ontwikkeling en samenwerking vereisen.

Dit is het geschenk van de Grotere Gemeenschap. Dit geschenk neemt groot gevaar met zich mee, maar de mogelijkheid die zich met dit geschenk voordoet is enorm en moet voortdurend benadrukt worden. De enige zaak die de mensheid uit haar onophoudelijk gekibbel met zichzelf zal halen is het overschaduwen door de Grotere Gemeenschap. De enige zaak die de mensheid in een ware staat van samenwerking zal brengen is het ontmoeten van een grotere en meer blijvende nood die iedereen in dezelfde situatie brengt en die van iedereen samenwerking en vereende krachten vraagt.

Het blijkt uit alle aspecten van jullie geschiedenis dat mensen in staat zijn om boven zichzelf uit te stijgen als ze geconfronteerd worden met belangrijke gebeurtenissen. Het zijn deze belangrijke gebeurtenissen die mensen aanzetten tot onzelfzuchtig handelen en tot bereidwillige gezamenlijke inspanningen. Nu hebben jullie te maken met een allerbelangrijke gebeurtenis, dat verzekeren wij jullie. En zij zal niet van tijdelijk aard zijn of met tussenpozen voorkomen. Zij zal onophoudelijk en dringend zijn. Dit geeft jullie ras de grootste drijfveer en de grootste behoefte tot ontwikkeling, tot de oplossing van conflict, tot het leren opkomen voor jezelf, en tot inzicht en begrip.

Dit zijn de voordelen van Kennis, de meeste mensen in de wereld zullen ze echter in ontvangst nemen zonder ooit te weten wat Kennis is of hoe zij werkt. Deze voordelen zullen kenbaar gemaakt worden in de wereld, omdat een relatief klein aantal mensen het op hun schouders genomen hebben om de Weg van Kennis te leren, een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Dit zal een grotere vertaling van Kennis naar de wereld mogelijk maken, een vertaling waar iedereen van zal profiteren en die de mensheid een grotere belofte voor de toekomst en meer vermogen in het heden zal geven.

Je zult een vertaler worden als je vordert als een student van Kennis en de vertaling zal op een natuurlijke manier door jou plaats vinden. Het is alsof nu een grotere reeks instincten geactiveerd werden en een rol zijn gaan spelen. Niets kunstmatigs zal opgelegd worden. Slechts tijdelijke ingetogenheid zal nodig zijn om jou in staat te stellen om je tijd en energie te richten en die zaken te vermijden die jou tijdens het proces kleineren en verzwakken.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap zal dan een vertaalmiddel binnen de wereld vinden. Dan kan God vollediger achter de schermen te werk gaan en iedereen zal er voordeel van ondervinden zonder te weten waar dit voordeel vandaan is gekomen. En iedereen zal in overeenstemming met zijn of haar huidige vermogens en capaciteiten kunnen reageren, hoe groot of klein ze ook mogen zijn. Zo wordt baat in de wereld gebracht. Zo wordt de mensheid verder geholpen. Zo worden in het leven grotere zaken geïnitieerd en bereikt.

De vertaling van een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap vind plaats tussen werelden en tussen culturen en die zeer verschillen ten opzichte van elkaar. Dit volgt een groot overbreng- en vertaalproces, een proces van zulk een omvang en ogenschijnlijke complexiteit dat je het intellectueel niet kunt bevatten. Je kunt dit proces echter ervaren en je kunt het waarderen, want Kennis binnenin jou weet wat zij is, waarom zij hier is en wat zij moet doen.