Relaties herstellen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Healing Relationships

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 9 september 2008
te Boulder, CO

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Veel van wat mensen tegenhoudt in het leven zijn hun onverwerkte gevoelens en oordelen over hun relaties, zelfs relaties uit het verre verleden. Deze gevoelens en oordelen werken als een soort dam die de gevoelens van mensen tegenhoudt, ze vasthoudt, hun perceptie van anderen beïnvloedt en hen belet om emotioneel open en toegankelijk te zijn voor hun kinderen en voor andere mensen.

Dit is een fundamenteel probleem in menselijke relaties. Moeilijkheden met je familieleden, ouders of andere zeer invloedrijke mensen in je opvoeding, creëren een soort dam in jezelf die je je hele leven met je mee kunt dragen – die je bewustzijn beperkt, je huidige relaties beïnvloedt, je genegenheid voor en vertrouwen in andere mensen tegenhoudt en je benadeelt alsof je vastgebonden bent en vastgehouden wordt aan een of andere gebeurtenis in het verre verleden.

Mensen proberen natuurlijk vooruit te komen. Ze willen dat hun leven doorgaat en dus gaan ze verder, maar ze gaan verder met al deze interne onderdrukking. En elke keer als ze iemand ontmoeten die hen herinnert aan die vorige relatie, hebben ze de neiging om heel veroordelend en irrationeel te worden en denken ze dat ze deze persoon niet mogen, maar ze weten eigenlijk niet waarom, want ze kennen deze persoon niet eens. Er is iets in deze persoon dat hen herinnert aan iemand anders jegens wie zij rancune koesteren, met wie zij problemen en onenigheid hebben, spijt of wrok.

Mensen dragen deze blokkades over tijdens het opvoeden van hun eigen kinderen, waardoor ze ver van hun kinderen af staan en zich niet meer in hun kinderen kunnen inleven. En vaak gedragen ze zich uiteindelijk als hun eigen ouders, die hun ervaring met opvoeden uit hun eigen kindertijd weerspiegelen en die ze nu op ongepaste wijze overdragen op hun eigen kinderen, waardoor ze hun kinderen vaak blootstellen aan woede en hardheid en emotionele afstandelijkheid.

Het is een elementair probleem in menselijke relaties en het is niet een probleem dat mensen niet kennen. Het is de focus geworden van veel therapie en geestelijke gezondheidszorg.

Je moet hier begrijpen wat vergeving echt inhoudt. Vergeven is niet vergeten. Vergeven is niet voorbijgaan aan moeilijkheden die je in het verleden met mensen hebt gehad, want dat wordt emotioneel en intellectueel oneerlijk. Je kunt niet iets goed maken wat niet goed was zonder jezelf te bedriegen en oneerlijk te worden over je gevoelens. Vergeving moet hier iets zijn dat je in staat stelt een andere persoon helder te zien en lering te trekken uit die ervaring en uit die relatie.

Wat betreft je ouders of andere belangrijke mensen die je kinderjaren hebben beïnvloed en die je opvoeding hebben beïnvloed, is het nodig om de omstandigheden te zien waarin zij leefden en de krachten en de druk waarmee zij te kampen hadden. Dit is heel belangrijk omdat je van deze ervaringen en van deze relaties op zo’n manier wilt leren dat ze je meer helderheid en mededogen geven – om bijvoorbeeld de omstandigheden van je ouders te begrijpen, de omgeving waarin ze leefden, de economische druk waaronder ze stonden, hun eigen beperkingen – en, als je de kans hebt, om te ontdekken hoe hun eigen jeugd was. Onder welke omstandigheden groeiden zij op? Hoe zag de wereld eruit die zij moesten meemaken?

Misschien voel je je gekwetst in je relatie met hen, maar je moet hun eigen omstandigheden objectief bekijken. Dit maakt jullie relatie werkelijker en duidelijker. En het geeft je een kans om hen met meer mededogen te begrijpen en respect terug te winnen als het respect verloren is gegaan.

Je relatie met je familieleden is heel belangrijk voor het vormen van je perceptie en het bepalen van je daden. Deze factoren vervangen allemaal de natuurlijke innerlijke leiding die God in je heeft gelegd, een diepere Geest in je die Kennis wordt genoemd. Kennis leeft in jou, buiten het bereik en het domein van je intellect. Het leidt je en verschaft je elke dag wijsheid. Maar als je geest op slot zit, als je gevoelens worden tegengehouden, als je oordeelt over jezelf en andere mensen, hoor je deze raad niet. Je bent dan niet in staat om deze wijsheid en deze leiding te ontvangen.

Het is alsof je opgesloten zit in een gevangenis van je eigen geest – niet in staat te voelen, niet in staat relaties aan te gaan, niet in staat om helder te zien vanuit jouw standpunt, op je plaats gehouden door je eigen oordelen en gevoelens en niet in staat jezelf constructief uit te drukken. Zelfs als je in rijkdom en pracht leeft, ben je als een gevangene in je eigen geest.

Je voelt je geremd, je voelt je geblokkeerd door je eigen besluiteloosheid ten aanzien van belangrijke mensen in je leven. Je voelt je niet vrij omdat je niet vrij bent in jezelf. Je bent niet vrij om te zien, te weten en te reageren op Kennis en te volgen wat je ten diepste weet en waarvan je ten diepste weet dat het waar is.

Mensen proberen gewoon verder te gaan, maar ze zijn gehandicapt. Zij proberen nieuwe relaties aan te knopen, maar zij zijn niet tevreden over hun vroegere relaties. Zij proberen een oude relatie te vervangen door een nieuwe relatie, maar uiteindelijk beschadigen zij de nieuwe relatie door hun eigen rancunes ten opzichte van die mensen uit hun verleden.

Vergeving is bewustwording en begrip, maar het is ook een andere positie in het leven. In wezen bekijk je het verleden vanuit twee verschillende perspectieven. Je bekijkt het verleden vanuit het perspectief van je eigen persoonlijke gevoelens en associaties. Op dit niveau van bewustzijn, waar de meeste mensen verblijven en van waaruit de meeste mensen functioneren, zien zij het verleden in termen van betreurenswaardige gebeurtenissen, pijnlijke ontmoetingen, teleurstellende relaties, ingehouden liefde en genegenheid, wrok en verzet. Hun gevoelens zijn gekwetst. Ze hebben het gevoel dat zij onrechtvaardig en liefdeloos zijn behandeld en dus bekijken zij het verleden vanuit een gevoel van gekwetstheid en vanuit een slachtofferrol. Ze zijn boos; ze zijn wrokkig; en ze hebben geen gevoel, geen mededogen of liefde voor de mensen die hen hebben opgevoed en die van grote invloed waren in hun leven.

Zij proberen nu verder te gaan maar zij zijn gewond en zij zijn geremd. Hun gevoelens worden onderdrukt. Zij zijn niet echt in staat om nieuwe relaties aan te gaan. Zij hebben niet de geestelijke gezondheid of het onderscheidingsvermogen of de vaardigheden om een nieuwe relatie aan te gaan, ook al hebben zij hierin al geïnvesteerd.

Daarom moet je teruggaan en je relaties opnieuw bekijken. Je moet de omstandigheden begrijpen waarin mensen leefden. Misschien waren ze jong en onvolwassen. Of misschien, zoals vaak het geval is met ouders, stonden ze onder grote druk of waren ze zelf getraumatiseerd – niet in staat om je de begeleiding en genegenheid te geven die je nodig had. Onder welke omstandigheden leefden ze?

Als je iemand wilt kennen en duidelijk wilt zien, moet je inzicht hebben in hem of haar als individu en ook in zijn of haar omstandigheden. Omstandigheden vervormen mensen. Stress vervormt mensen. Onophoudelijke stress verandert mensen. Onder welke omstandigheden leefden deze mensen? Misschien zou je zelf niet anders hebben gereageerd als je onder soortgelijke omstandigheden als deze had geleefd. Zo kan je je weer bewust worden van de menselijkheid en de beperkingen van iemand anders.

Het is belangrijk dat je alles onder woorden brengt wat je op dat moment niet onder woorden kon brengen, ook al kun je dat niet rechtstreeks tegenover die persoon doen. Schrijf een brief. Zet je gevoelens op papier. Haal ze uit je systeem. Misschien kan een professional je helpen om met deze gevoelens in contact te komen en ze op een constructieve manier te uiten, maar je moet ze uit je hoofd krijgen. Het gecommuniceerd worden. Misschien verstuur je deze brieven nooit, maar ze zijn therapeutisch voor je.

Je moet je gevoel terugbrengen in deze relaties om je eigen emoties te ontsluiten, je eigen geest te bevrijden en in staat te zijn de leiding van Kennis te ontvangen, die zal komen via je gevoelens, via je ideeën en via je gewaarwordingen. Als deze allemaal opgesloten zitten als reactie op het verleden, zul je niets kunnen weten of voelen. Je moet deze innerlijke vrijheid hebben. Het is essentieel voor je welzijn en voor het succes van je toekomstige en huidige relaties.

Het ophelderen van relaties op een persoonlijk niveau is belangrijk, maar er is een ander niveau van je leven dat je misschien nu pas begint te overdenken en te ervaren. Dat is de realiteit van je hogere doel in de wereld – dat je in de wereld bent gekomen voor een groter doel, dat je nog niet hebt ontdekt; dat je leven een andere dimensie heeft die je nu pas begint te overdenken en te ervaren; dat je niet alleen het product bent van je familie en je cultuur. Je bent hier eigenlijk met een missie. Je hebt iets belangrijks te doen dat wacht om ontdekt en tot uitdrukking gebracht te worden.

De mate waarin je de realiteit van dit grotere doel hebt ervaren, zelfs al is je ervaring maar heel af en toe geweest, geeft je een ander perspectief op je vroegere relaties. Je ziet ze nu op een heel andere manier. Je ziet ze in de context van de vraag of ze je al dan niet van dienst waren bij het verkrijgen van het bewustzijn van je grotere doel in het leven en de werkelijkheid van Kennis die in je leeft.

Hier zie je dat als je een ongelukkig gezinsleven had, het je naar buiten dreef. Je moest daardoor voor jezelf denken. Het vereiste een bepaald soort onafhankelijkheid. Je werd erdoor gelanceerd. Niet in staat om te blijven waar je bent, werd je gedwongen om je leven in een andere richting te sturen, hopelijk een goede richting geleid door Kennis.

Vaak vinden mensen die opgroeien in zeer liefdevolle en beschermde gezinnen zichzelf ingekapseld in hun familie en kunnen ze er niet aan ontsnappen. Als ze iets belangrijks te doen hebben in hun leven, waar hun familie niet bij betrokken is, dan zitten ze in de val. Ze zitten gevangen door liefde. Ze zitten gevangen door gehechtheid. Ze kunnen hun ouders of hun familie niet teleurstellen en dus worden ze op hun plaats gehouden – een soort gevangene van hun familie.

Veel mensen bevinden zich daadwerkelijk in deze situatie en zitten daardoor echt gevangen. Waren zij geboren in gezinnen die deze liefdevolle en beschermende aard niet hadden, dan hadden zij zich misschien al vroeg kunnen bevrijden en aan een ander soort levensreis kunnen beginnen.

Dus zelfs je teleurstelling omtrent je kindertijd, wat dat ook voor jou moge zijn, kan vanuit een heel ander perspectief worden bekeken. In het licht van je vrijheid en je vermogen om een gevoel te krijgen van de werkelijke richting van je leven, zul je deze vroege omstandigheden heel anders zien. Soms creëert zelfs het verlies van een ouder in je vroege kindertijd een voordeel voor het ontdekken van je grotere doel.

De gebreken van je ouders en de moeilijkheden van je familie kunnen allemaal aanleiding geven tot mededogen en wijsheid, want veel van de wijsheid is leren wat je niet moet doen in het leven – leren wat niet goed en juist voor je is, leren waar je niet heen moet of wat je niet moet doen of met wie je geen tijd moet doorbrengen en met welke activiteiten je je niet bezig moet houden. Deze grenzen en begrenzingen vormen een groot deel van echte wijsheid in het leven en maken het gemakkelijker voor jou om een ware richting te onderscheiden. Als de keuzemogelijkheden beperkt worden, kan de mogelijkheid voor jou om je ware richting te bepalen sterk toenemen.

Dus hoewel je je vroege relaties misschien interpreteert vanuit een persoonlijk standpunt, krijg je een heel ander perspectief als je kijkt vanuit het standpunt dat je probeert een hoger doel in het leven te bereiken, te onderscheiden en tot uitdrukking te brengen.

Veel mensen met de grootste bijdrage aan de mensheid zijn geboren onder zeer onaangename of armoedige omstandigheden. Vaak waren zij niet de kinderen van liefhebbende en beschermende ouders. Hoewel dit teleurstellend was en hen zelfs in veel opzichten kon kwetsen, bood het een opening – een kans om een andere weg in te slaan, een andere weg dan die van hun familie misschien, om een ander soort reis te beginnen in plaats van slechts een onderdeel van een familie of een onderdeel van een cultuur of een religie te zijn.

Dit grotere perspectief kan je pas krijgen als je aan deze grotere reis in je leven bent begonnen, maar het zal je begrip van je verleden veranderen. Je zult in veel gevallen zien dat een teleurstelling in werkelijkheid een voordeel was.

Misschien wilde je een relatie met iemand en wilde je dat hij of zij je partner zou worden, maar hij of zij weigerde en je werd teleurgesteld. En misschien voel je daar nog steeds de pijn van, maar vanuit een groter gezichtspunt kun je herkennen dat je behoed werd voor een relatie die nooit zou werken en die zo veel van je leven had kunnen opslokken. Je zult terugkijken en tegen jezelf zeggen: “Oh, ik ben zo blij dat ik niet met die persoon in zee ben gegaan! Ik ben zo blij dat ik werd afgewezen! Want hij/zij had niet kunnen gaan waar ik nu ga. Hij/zij had mij niet kunnen steunen in wat ik met mijn leven moet doen.”

Hier wordt vergeving vollediger omdat je de waarde ziet van wat er gebeurd is. Het [betekent niet] dat wat gebeurd is zo bedoeld was, maar dat je waarde ontleent uit wat gebeurd is. Het leert je over waarheid en vergissing. Het leert je over de hopeloosheid van fantasie en het belang van het krijgen van een verbinding met de diepere Kennis die in je leeft.

Vanuit een persoonlijk standpunt zou je jaren in therapie kunnen doorbrengen in een poging je gevoelens met betrekking tot je ouders of een andere belangrijke persoon uit te werken, maar je zult ze nooit echt kunnen vergeven en begrijpen totdat je deze grotere reis in het leven maakt en een groter doel begint te ervaren. Want alleen in dit licht en binnen deze context zie je de waarde van wat er eerder is gebeurd – niet alleen de waarde omdat je ervan geleerd hebt, maar feitelijk de waarde omdat het je bevrijdt, je toerust en je traint voor een groter doel in het leven.

Wat je grotere doel ook mag zijn, het moet een fundament van Kennis en Wijsheid hebben. Het moet geleid worden door de diepere Kennis die God in je heeft gelegd. En het gestoeld moet zijn op een fundament van wijsheid. Het grootste deel van je wijsheid leer je uit je eigen vergissingen en de vergissingen van andere mensen. Maar als je jezelf of andere mensen voor deze vergissingen veroordeelt, kun je er geen wijsheid uit halen. Je hebt niet de waarde uit de gebeurtenissen gehaald en daarom kun je de ander of jezelf niet vergeven.

Je eert je ouders als je ziet dat ze je naar beste vermogen hebben gegeven wat ze je konden geven en wat er ook is gebeurd, het heeft je een kans gegeven om je eigen kracht, je eigen moed en je eigen zelfbeschikking te ontwikkelen.

Misschien waren je ouders heel liefdevol en moedigden ze dit in je aan en was je de ontvanger van hun begeleiding en steun. Misschien hadden je ouders geen idee van en geen respect voor de diepere beweging van je leven en dwong hun afwijzing hiervan je om onafhankelijk te worden. In beide gevallen kreeg je de vrijheid om je te conformeren aan Kennis.

Ieders levenssituatie is tot op zekere hoogte uniek, maar in wezen is iedereen in de wereld gezonden voor een groter doel. Iedereen die dat voor zichzelf begint te ontdekken moet zijn verleden opnieuw evalueren om zijn/haar emoties vrij te maken, zijn/haar veroordeling los te laten en de menselijkheid te herstellen van alle mensen die hem of haar hebben beïnvloed. Dit is noodzakelijk, anders zul je emotioneel en psychologisch te gehandicapt zijn om een groter doel in het leven op zich te nemen. Je gevoelens zullen gebonden zijn aan het verleden. Je oordelen zullen je afsluiten. Je geest zal duister zijn, vol veroordeling en wantrouwen.

Fundamenteel zal Kennis in jou alles rechtzetten met iedereen in je leven en je de waarde laten zien van al je relaties om je in staat te stellen een groter doel in het leven te ontdekken en te waarderen en de basis van wijsheid te ontwikkelen die je moet hebben om dit doel op de juiste manier te ervaren en tot uitdrukking te brengen.

Wanneer je vergeving op dit niveau begint te ervaren, verandert je hele houding. In plaats van beperkingen en onvermogen in jezelf te voelen, voel je je open en krachtig. Creativiteit zal tot je terugkeren. Je zult in staat zijn andere mensen duidelijk en met mededogen te zien voor wie ze zijn en voor waar ze zich bevinden. Ze zullen niet langer alleen maar een symbool van iemand anders zijn, een herinnering aan iemand anders. Je zult in staat zijn hen duidelijk te zien zoals ze zijn, zonder veroordeling.

Genezing komt als gevolg van het herkennen van een groter doel in je leven. Als je de rest van je leven doorbrengt als een gewond individu, wat is daar dan de waarde van? Als je de rest van je leven doorbrengt met je gekwetst of onbegrepen of afgewezen of ongeliefd te voelen, wat is daar dan de waarde van? Je voegt alleen maar ellende toe aan de wereld. Je bent gewoon een ander ongelukkige iemand in de wereld, of je nu rijk of arm bent.

Echte vastberadenheid komt binnen de context van het aannemen van een groter doel in het leven en alleen Kennis in je – de diepere Intelligentie die God in je heeft geplaatst – kan je naar dit doel leiden, kan onthullen wat dit betekent en kan de mensen naar je toebrengen die je zullen helpen om het te ervaren. Alleen Kennis in jou kan je een helder begrip geven van waar je bent geweest en met wie je bent geweest, wat je tegenhield en wat je vooruithielp. Hier zal je in staat zijn een wonder te zien in tegenspoed. Dit zal je begrip van je verleden, het heden en de toekomst veranderen.

Je moet dit grotere perspectief verwerven. Maar je moet ook op een constructieve manier uiting geven aan je gevoelens. Je moet de toestand begrijpen van de mensen die je van streek hebben gemaakt of die je teleurgesteld hebben. Je moet het werk ook op dit niveau doen, want pas als je dat hebt gedaan, ben je emotioneel vrij. Ben je emotioneel eerlijk. En bezoedel je je huidige relaties niet met je rancune uit het verleden.

Om te weten wie andere mensen in je leven zijn, moet je weten waar het in je leven werkelijk om draait. Dit is geen intellectueel inzicht. Dit is geen raadsel. Dit is niet simpelweg een beeld schetsen van hoe je wilt dat je leven is – uit verlangen, voorkeur en fantasie. Het is in het reine komen met iets wat meer elementair is, meer fundamenteel over je leven en je aard. Want je bent waarlijk geschapen voor iets speciaals in de wereld, maar hoe zou je ooit in staat kunnen zijn je aard te begrijpen, als je niet in het reine komt met wat deze rol werkelijk is? Je zou jezelf alleen maar vergelijken met andere mensen, in jouw nadeel of in hun nadeel.

Je verleden zal je achtervolgen. Het zal een zwarte wolk boven je hoofd zijn die je achteruittrekt, je in toom houdt, je perceptie van anderen en je ervaring van jezelf vervormt – totdat dit werk gedaan kan worden. Je kunt pas een nieuw leven beginnen als je je oude leven hebt verwerkt. Een nieuw leven wordt niet simpelweg bovenop een oud leven gebouwd. Een nieuw leven is als een brug naar een andere realiteit. Je kunt niet al je woede, wrok en angst over die brug dragen en dan hopen dat je een nieuw leven kunt ervaren, van welke aard dan ook.

Dit soort innerlijk werk is erg belangrijk. Het maakt deel uit van je voorbereiding. Het maakt deel uit van de voorbereiding op een groter doel in de wereld. Het maakt deel uit van je lessen over relaties en hoger doel.

Veel mensen proberen religie en spiritualiteit te gebruiken als een soort omleiding. Ze willen een sprong in een nieuw leven maken zonder met hun vorige leven in het reine te komen. En natuurlijk lukt dat niet. Ze nemen gewoon hun oude leven mee in hun nieuwe leven en ze merken dat ze nog steeds in dezelfde werkelijkheid leven, ook al is hun leven aan de buitenkant veranderd.

Je spirituele werk moet in de grond gaan over de kwestie van opheldering en vergeving en dat vereist dat je inzicht krijgt in de werkelijkheid van de mensen die je de schuld geeft of met wie je een geschil hebt, bovendien moet je het belang van deze relatie herkennen om de wijsheid die ze je geeft en de hulp die ze je biedt om iets van werkelijke waarde te leren dat je in de loop van je leven kunt toepassen.

Echt onderscheidingsvermogen in het leven is gebaseerd op het herkennen van vergissingen en het verkrijgen van waarde uit vergissingen zodat je je vroegere vergissingen niet herhaalt. Het is in de grond een proces van herkennen wat waardevol is en dat onderscheiden van wat niet waardevol is, wat echt is van wat niet echt is, wat waar is van wat niet waar is.

Maar je moet dit met mededogen doen, wil het je van dienst zijn. Als je een harde criticus van jezelf en andere mensen bent, betekent dat dat je niet echt de waarde van je relaties hebt ingezien. Je hebt niet echt de wijsheid opgedaan die je nodig hebt. Je opereert nog steeds vanuit een positie van gekwetst zijn en wrok.

Als je in de werkelijkheid van de ander wilt kijken, wat nodig is als je ooit een echte relatie wilt aangaan, kun je niet de druk van veroordeling in dit inzicht brengen. Zelfs als je beperkingen en gebreken in deze persoon herkent, gebeurt dat vanuit een positie van helderheid en mededogen. Je neemt hem niets kwalijk.

Als je ooit in staat wilt zijn om jezelf en je doel in deze wereld te eren, kun je jezelf niet veroordelen. Als je gevoel van eigenwaarde gering is, hoe kun je dan ooit een groter leven, een groter doel en een grotere roeping aannemen?

Veel mensen willen spiritualiteit gebruiken als een soort vlucht voor hun vreselijke verleden en voor hun eigen donkere gevoelens over zichzelf en andere mensen, maar dit is niet juist en zal nooit tot succes leiden. Je moet je nog steeds bezighouden met dit fundamentele werk van het terugkeren naar je verleden, van het vinden van een constructieve manier om je gevoelens te uiten en van het opnieuw evalueren van wat er gebeurd is in het licht van je capaciteit om een groter doel in de wereld te ervaren.

Iedereen die hier echt vooruitgang heeft geboekt, heeft deze herwaardering moeten ondergaan. Soms kan het erg lang duren en erg ingewikkeld zijn, maar het moet gebeuren. Je kunt niet geketend blijven aan het verleden. Je mag niet beperkt worden door het verleden als je in staat wilt zijn om vooruit te komen met al je kracht en beschikbare capaciteiten.

Om een nieuw leven te krijgen, moet je vrede hebben met je vorige leven. Je moet de voordelen en de nadelen ervan inzien en uit beiden wijsheid putten. Je moet met mededogen kijken naar de omstandigheden van mensen die je beïnvloed hebben en toegeven dat als jij in hun plaats was geweest, je het misschien niet beter zou hebben gedaan.

Dit geeft je hun menselijkheid terug. Nu kunt je waarde ontlenen aan hun sterke en hun zwakke punten, aan hun prestaties en aan hun vergissingen. Je kunt hen respecteren. Je kunt hen eren voor hun poging om het juiste te doen, ook al waren zij zelf gehandicapt door hun innerlijke gesteldheid en door hun levensomstandigheden.

Hier zul je zien dat alles wat er met je gebeurd is, stof is om wijsheid te ontwikkelen. Het is ruw materiaal voor jou om een grotere wijsheid en een groter onderscheidingsvermogen en mededogen voor mensen te ontwikkelen – om je geest te bevrijden, om je leven te bevrijden, om je emoties te bevrijden, om je gevoelens te bevrijden, om je weer springlevend te laten voelen en volledig aanwezig in het moment, om je ogen te openen voor de mogelijkheden om je grotere doel te onderscheiden en een ander soort pad in je leven te volgen dat niet wordt beheerst door het verleden.

De Nieuwe Boodschap van God vereist dit soort werkzaamheden. Het vereist dat je het bewustzijn cultiveert dat je nodig zult hebben om werkelijk te kunnen vergeven en om waarde te kunnen ontlenen aan je interacties met anderen, hoe moeilijk die misschien op dat moment ook geweest zijn.

De leer van de Nieuwe Boodschap over relaties en hoger doel zal vereisen dat je je vorige leven voltooit en vergeeft, zodat je vrij en krachtig genoeg bent om een grotere reis te maken. Je ontkomt niet aan dit werk. Je kunt dit werk niet omzeilen. Je kunt niet weglopen van je verleden. Je kunt niet iets verbergen, ontkennen of verwerpen dat in jezelf aanwezig is. Alles moet aan het licht gebracht worden om heroverwogen en opnieuw geëvalueerd te worden.

Je moet vrij zijn om je verdriet, teleurstelling en woede te uiten. Je moet deze emotionele vrijheid hebben, anders ben je als iemand die geketend is, vastgeketend aan een muur. Je mag dan wel alle voordelen hebben aan de buitenkant, maar je bent nog steeds als een persoon die opgesloten zit in zichzelf, ingehouden door je eigen onvrede en door je eigen onderdrukte gevoelens en emoties.

Je toekomstige gevoelens en emoties zijn bedoeld als dragers van iets groters in het leven, maar als je geblokkeerd bent en als je gevoelens onderdrukt worden, hoe zou je dan ooit iets groots in het leven tot uitdrukking kunnen brengen? Je hele uitdrukkingsmechanisme, je hele uitdrukkingsmiddelen – je ideeën, je emoties, je gevoelens, je gewaarwording – zijn allemaal aan banden gelegd.

Er moet vrijheid heersen op dit niveau. Je kunt niet geblokkeerd zijn en toch iets groots in het leven ervaren en tot uitdrukking brengen. Je kunt niet als een gevangene aan het verleden zijn gekluisterd als je de vrijheid moet hebben om vooruit te komen en je ware doel en bestemming in dit leven op je te nemen.

Dus de genezing moet gebeuren. Maar genezing vereist herkenning, en ze moet wijsheid voortbrengen als je waarachtig en heel wilt zijn. Mensen denken dat genezing alleen maar betekent dat je pijnlijke dingen laat verdwijnen, zoals het genezen van een wond in je lichaam. Maar genezing op het niveau van je denken en emoties is echt iets anders. Genezen is niet alleen maar ontsnappen aan pijn; niet alleen maar iets willen laten verdwijnen.

Het vereist dat je iets onder ogen ziet en de werkelijke waarde en betekenis ervan voor je leven vaststelt. Dat is genezing. Het is iets dat schadelijk en pijnlijk was veranderen in iets dat heilzaam en nuttig is. Het is het herkennen en herstellen van de wijsheid en waarde van iets.

Zeker, je was teleurgesteld. Welke waarde kun je daaraan ontlenen? Welke werkelijk heilzame wijsheid kan dat je opleveren, die niet bezoedeld is met veroordeling en wrok? Als je ouders geen liefde voor je konden tonen of je ruw behandelden, wat kan dit je dan leren over innerlijke vrijheid? Kan dit je eigen toewijding aan innerlijke vrijheid versterken, of gebruik je dit tegen jezelf en andere mensen?

Elke omstandigheid is te gebruiken om wijsheid te verwerven en om de waarde van Kennis in jezelf en in andere mensen te leren kennen. Elke situatie kan je deze waarde meegeven. Dit betekent niet dat de situatie goed was. Dat wil niet zeggen dat het voorbestemd was om te gebeuren, want er gebeuren veel dingen die nooit voorbestemd waren om te gebeuren. Ze zijn gewoon gebeurd. Het is de waarde die je eruit haalt die belangrijk is.

Beweer niet dat alles gebeurt met een doel. Dat is onwetendheid. Maar het betekent wel dat je alles kunt gebruiken voor een hoger doel. Dat is wijsheid. Het gaat niet om de bedoeling van een gebeurtenis. Het gaat om de waarde die je eraan ontleent. Het gaat om de wijsheid die je erin brengt. Het gaat om je moed om alles onder ogen te zien en te bepalen wat het je te leren heeft.

Hier leer je van andermans fouten. Iedereen dient je nu, waardoor je wijzer wordt en meer mededogen krijgt, meer zelfbewustzijn, sterker en vrijer in jezelf om een groter doel in je leven te volgen.

Dit komt neer op een 180-graden verandering ten opzichte van je vroegere houding. In plaats van als een gewond kind door het leven te gaan, gebruik je nu alles wat er gebeurt om je de waarde van Kennis te leren, om een toewijding te genereren om Kennis in jezelf te volgen en om je het belang te laten zien van innerlijke vrijheid en de waarde van vergeving zoals die werkelijk ervaren moet worden.

Een deel van je diepgaande evaluatie in het leven is terugblikken en al je relaties evalueren. Vraag jezelf in elke relatie af: “Wat is de wijsheid die ik uit deze relatie moet halen? Welke omstandigheden waaronder deze andere persoon leefde, bepaalden zijn houding en zijn gedrag? Hoe kan ik leren van hun ervaringen? Hoe hebben zij geprobeerd mij te helpen, ondanks hun moeilijkheden? Hoe heeft deze relatie mij geholpen om mij voor te bereiden op het vinden en tot uitdrukking brengen van een groter doel in mijn leven?”

Deze vragen zijn zeer belangrijk omdat zij je de gelegenheid bieden je relaties vanuit een hoger gezichtspunt te bekijken. In plaats van verdwaald te zijn in het bos in het dal beneden, heb je nu een positie op de berg verworven waar je het landschap duidelijk kunt zien. Hier zie je dat mensen je door waarheid en dwaling van dienst zijn geweest, maar je kunt dit alleen zien binnen de context van het verwerven van een groter doel in je leven.

Als je familie je niet kon accepteren, is dat goed omdat je toekomstige doel in het leven iets kan zijn dat buiten het netwerk van je familie moet opereren en zij hebben je de vrijheid gegeven om dat na te streven. Als je teleurgesteld was in een relatie, heeft dat je dan niet vrijgemaakt voor een grotere toekomst? Als je met die persoon getrouwd was, had je misschien nooit de kans gehad of de innerlijke kracht of zekerheid gevonden om te onderkennen wat je hier werkelijk te doen staat.

Hebben de vergissingen van anderen en je eigen vergissingen je niet een kern en een fundament gegeven voor het ontwikkelen van wijsheid – wijsheid die je leven zal redden en die van onschatbare waarde zal zijn voor andere mensen, wijsheid die je kunt onderwijzen en demonstreren, wijsheid die deel zal uitmaken van je geschenk aan een worstelende mensheid?

Dit vertegenwoordigt een revolutie in jezelf – een echte transformatie, een geheel andere positie van waaruit je het leven en jezelf ziet. En het is volkomen eerlijk. Het is volkomen authentiek. Hier is geen sprake van emotionele oneerlijkheid. Hier is geen sprake van zelfbedrog. De waarheid wordt niet verdoezeld met fantasierijke ideeën. Het is volkomen zuiver. Het is volkomen waar.

Hier wordt vergeving het middel waardoor het leven van andere mensen je iets waardevols kan leren en je kan aanmoedigen om over de kracht, de toewijding en de wijsheid te beschikken om het geschenk van een groter doel in het leven te kiezen en te aanvaarden.