Alleen Zijn

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1 december 2008
te Seattle, WA, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Veel mensen zijn alleen, en afhankelijk van hun omstandigheden betreuren zij dat misschien ten zeerste. Misschien zijn zij er blij om als zij respijt zoeken van een ongelukkige relatie. Misschien willen zij alleen zijn om de druk van constant contact met andere mensen te verlichten. Hoe dan ook, hun alleen zijn creëert een prachtige gelegenheid.

Veel mensen zijn niet genoeg alleen geweest om een diepere verbinding in zichzelf te krijgen, voortdurend gestimuleerd door het samenzijn met anderen. Of door armoede en krappe leefomstandigheden zijn ze voortdurend omringd door mensen, zodat ze geen tijd hebben om tot rust te komen in zichzelf. Alleen zijn is een grote kans, als je er goed gebruik van maakt.

Het is een tijd om de diepere stroom van je leven te gaan voelen, om een diepere relatie in jezelf te ontwikkelen. Alle grote artiesten, uitvinders en humanisten hebben deze diepere verbondenheid met zichzelf moeten smeden, een band met een diepere intelligentie in zichzelf, voorbij het domein en het bereik van het intellect.

Veel mensen die in deze tijd door omstandigheden alleen zijn, maken geen gebruik van deze grote gelegenheid. Misschien zoeken zij een partner en een betekenisvolle relatie, maar zo’n partner en relatie ligt niet in het verschiet. Wat moeten zij dan doen met deze tijd alleen? Hoe kunnen zij gebruik maken van deze geweldige gelegenheid?

Dit is de gelegenheid contact te ontwikkelen met de diepere intelligentie in jou, een intelligentie die God binnenin je heeft geplaatst, een intelligentie genaamd Kennis. Deze intelligentie is totaal verschillend van je oppervlakkige geest, je sociaal geconditioneerde geest, de geest die gevormd is door je ervaring in en aanpassing aan de uitwendige wereld. Maar de geest van Kennis is heel anders. Hij speculeert niet. Hij debatteert niet. Hij fantaseert niet. Hij is niet bang. Hij is niet verward. Hij vertegenwoordigt het centrum van je innerlijke zekerheid en innerlijke richting.

Hij is diep. Hij huist in de bron van stilte, een grote lege ruimte onder de oppervlakte van je geest. Je zult nooit het oppervlak van je geest kunnen doorbreken als je constant wordt gestimuleerd of constant bezig bent met andere mensen, of constant zoekt naar waardering en plezier en constant probeert te ontsnappen aan je eigen innerlijk gemis aan veiligheid.

Je moet deze tijd van alleen zijn hebben. Hier oefen je innerlijk luisteren. Je leert hoe je je geest moet concentreren op een punt of een idee zodat de geest helder kan worden, zodat je onder het oppervlak van de geest kunt glijden, het onstuimige en grillige oppervlak van de geest. De wereld daarbuiten gaat door, maar nu ben je los van haar. Je begint een ervaring van je innerlijk leven te creëren.

Als je met deze ontdekkingstocht begint, zul je een enorme verwarring voelen, en je zult alle beelden zien die in je geest worden gestimuleerd – herinneringen, fantasieën over de toekomst, sterke ideeën, krachtige indrukken. Deze dingen zullen allemaal rondwaren aan de oppervlakte van je geest. Net als het oppervlak van de oceaan dat door de golven wordt bewogen, turbulent en onvoorspelbaar. Maar dieper naar beneden worden de wateren van de wereld bewogen door grotere, meer kosmische krachten, bewogen met zekerheid, bewogen met een doel.

Onder het oppervlak van je geest ligt al het bezinksel van je geest – de dwalende gedachten, de diepliggende angsten, de verlangens, de fantasieën, fragmenten van je ervaringen, fragmenten van je dromen – al het afval van de geest.

Als je daaronder duikt, kom je op een heel rustige plek. Het lijkt leeg, maar dat is het niet. Het is de bron van stilte. Het is een plek van pure ervaring.

In het begin zul je dit misschien zoeken uit behoefte aan uitstel van de onenigheid en de moeilijkheden van de buitenwereld. Je zult willen rusten en tot rust komen om je geest te verfrissen. Dat is volkomen terecht. En zelfs als je innerlijke stilte beoefent, zul je dit uitstel nog steeds nodig hebben. Zoals het wassen van het lichaam reinigt het de geest.

Maar loskomen van de oppervlakte kan moeilijk zijn. Soms gebeurt het spontaan, maar vaak is het moeilijk omdat je daar zo in gevangen zit. Vooral als je reageert op de media, of naar films of televisie kijkt, waren deze beelden rond in je geest, waardoor het moeilijker voor je wordt om onder de oppervlakte te glijden.

Je relaties kunnen hier erg storend zijn – de verwachtingen van anderen, meningsverschillen, ruzies, de behoefte aan mensen, de behoefte om mensen te vermijden, de complexiteit van het communiceren met anderen. Al deze dingen nemen de geest in beslag.

Dus je haalt adem en je concentreert je op een idee of een geluid of een woord.
Je kunt het woord “Na Rahn,” “Na Rahn” gebruiken. Inademen “Na”, uitademen “Rahn.” Het is een woord met weerklank, het resoneert met de kracht van Kennis in het universum. Maar het is geen woord of geluid dat je intellectueel kunt begrijpen of dat noodzakelijkerwijs associaties daarmee heeft. Je wilt iets dat alleen maar een puur geluid is.

En je moet op een rustige en stille plek zijn. Je moet je op je gemak voelen, en je moet deze oefening benaderen met een passieve geest, niet agressief proberen iets voor jezelf te verkrijgen, niet proberen problemen op te lossen of inzichten te verwerven. Je komt om stil te zijn, om te leren hoe je onder de oppervlakte van je geest kunt glijden, om een opening te ontwikkelen, een opening die je zal dienen wanneer je in de wereld bent, een opening die impulsen en ideeën en inzichten tot je laat komen vanuit Kennis.

Je bouwt die opening op in je training. Je doet dit zonder te proberen iets te krijgen, zonder hebzuchtig, zonder agressief of manipulatief te zijn. Je komt in een staat van nederigheid om te ontvangen en om de rust, de ruimte en de heelheid te ontvangen en te ervaren die bestaan in deze bron van stilte, onder het oppervlak van de geest. Misschien val je in slaap. Dat is oké als je daar op dat moment behoefte aan hebt. Maar je vindt respijt.

In de studie van Stappen naar Kennis leer je hoe je je geest kunt concentreren en tot rust brengen en hoe je kunt denken in overeenstemming met de diepere Kennis die God in je heeft gelegd – om je de weg te wijzen, je te beschermen en je te leiden naar een groter leven in de wereld.

Als je op dit moment alleen in het leven staat is het de prachtigste gelegenheid deze diepere connectie binnenin jezelf te ontwikkelen. Wees niet bezorgd over relaties. Wees niet ongeduldig. Maak van deze mooie gelegenheid gebruik. Je weet niet hoe waardevol die in werkelijkheid is.

De armere mensen in de wereld hebben tijd noch plaats hiervoor – altijd omringd door mensen, voortdurend onder druk om te produceren, te overleven, zich aan te passen aan vernederende situaties. Zij hebben deze zeldzame gelegenheid niet.

Zie het niet als een tegenvaller, anders loop je haar belangrijke betekenis mis. Want in de toekomst, als je trouwt en een gezin krijgt, zul je deze tijd alleen nooit meer hebben. Tenzij je in de gevangenis belandt, zul je deze tijd alleen nooit meer hebben. Je zult altijd moeten inspelen op de behoeften van anderen, je aanpassen aan de behoeften van anderen, omringd worden door anderen, reageren op anderen.

Als je jong bent en alleenstaand, is dit een prachtige gelegenheid voor je. Vul die niet op met mensen en stimuli. Je zult zien als je probeert jezelf op een dieper niveau te ervaren dat je niets wilt toevoegen aan de stimulering en verwarring van je geest.

Daarom moeten films en televisie en de media tot een minimum worden beperkt, aangezien ze je geest overspoelen met beelden en angsten en zorgen, waardoor het voor jou moeilijker wordt om nu door het oppervlak te dringen. Ze gebruiken je psychische energie. Je ziet nog niet hoe hoog de prijs is die je betaalt om jezelf zo gestimuleerd te houden.

Je bezorgdheid over de wereld is niet gepast, tenzij je bereid bent specifieks iets te ondernemen. Anders blijf je maar piekeren en piekeren en piekeren. Je bent boos en gefrustreerd, en je veroordeelt en oordeelt. Je maakt je zorgen omdat je bang bent.

Je doet niet echt iets. Je onderneemt niet echt gezamenlijk actie met betrekking tot de dingen die je bezighouden, dus je brengt jezelf alleen maar in een staat van frustratie, angst en bezorgdheid. Dit is verspilling. Je besteedt hier enorme hoeveelheden levenskracht zonder enig resultaat, terwijl je jezelf in een staat van grote bezorgdheid houdt maar niets produceert.

Als je alleen bent, begin dan je training in de Stappen naar Kennis. Leer hoe je toegang kunt verkrijgen tot de bron van stilte. Leer je geest onder controle te krijgen en je geest te concentreren zodat je hem kunt leiden en gepast kunt gebruiken in plaats van slaafs door hem te worden geregeerd.

Dit is een tijd om je spirituele training vorm te geven. Dit is een tijd om je leven te organiseren en opnieuw te evalueren. Dit is een tijd om jezelf bij elkaar te rapen en alle gaten te dichten waaruit je energie verliest aan andere mensen en andere dingen.

Sommige mensen zijn alleen, maar maken er geen gebruik van, en anderen hebben geen tijd om alleen te zijn. Ze hebben geen gelegenheid om alleen te zijn. Of als ze de gelegenheid hebben, zijn ze bang om alleen te zijn. Ze zijn bang voor zichzelf. Ze zijn bang voor hun gedachten, hun gevoelens, hun woede, hun verdriet, hun verwarring. Ze willen aan de oppervlakte blijven, naar buiten kijken, altijd geprikkeld, hun geest altijd bezig. Ze weten niet hoe ze bij zichzelf kunnen zijn. Ze weten niet hoe ze bij iemand moeten zijn. Ze weten niet hoe ze bij iets moeten zijn. Gestimuleerd, geagiteerd, gefrustreerd, verkeren ze in een constante staat van beweging. En de kracht en aanwezigheid van Kennis die in hen spreekt, kunnen ze niet horen; kunnen ze niet voelen.

Dit is tragisch, vooral in de rijke naties waar de mensen de gelegenheid hebben hun innerlijk leven te cultiveren. Deze gemiste kans is zo tragisch. Verplaats jezelf in een arm land waar je in benauwde omstandigheden leeft, geen persoonlijke tijd en ruimte hebt, overal samengepakt. Je kunt jezelf nauwelijks horen denken. Zelden heb je een moment alleen – opgejaagd, onderdrukt, bedreigd. De mensen in de rijke landen zijn dus in hoge mate vrij van deze dingen, en toch maken zij geen gebruik van hun geweldige gelegenheid.

Hier leer je jezelf niet kennen in een weekend, of in een dag, of een uur. Het kost tijd en concentratie, zoals alles. Een relatie opbouwen kost tijd en concentratie en een zekere mate van vaardigheid.

Als je een vreemde bent voor jezelf, hoe kun je dan op een echte manier een relatie hebben met iemand anders? Ook bij hen zul je een vreemde zijn. Onbekend voor jezelf, zullen zij onbekenden zijn voor jou. En jij zult waarschijnlijk een onbekende zijn voor hen. Dit is in wezen de tragedie van de menselijke staat – isolatie, afscheiding, een vreemde zijn voor jezelf en voor anderen.

Zoek daarom tijd om alleen te zijn. Zoek een rustige plek. Begin de Stappen naar Kennis te nemen die nu beschikbaar voor je zijn. En als je al alleen bent of sociaal geïsoleerd, profiteer dan van deze tijd om een diepere eenheid in jezelf te scheppen, zodat je Kennis tot je kunt horen spreken; je kunt haar aanmoedigingen en terughoudendheid voelen; en je kunt erover nadenken wanneer je een belangrijke beslissing moet nemen.

Hier laat je haar je relaties en je activiteiten kiezen, en daarbij zul je trouw blijven aan jezelf en je grotere belangen en je groter doel niet verloochenen. Hier zul je zien dat iedereen om je heen zichzelf weggeeft, zich inlaat met andere mensen, sociaal gedomineerd wordt, beheerst door de mening van anderen, gedreven door de behoefte aan goedkeuring, gedreven door de angst om alleen te zijn.

Voor de persoon die deze diepere connectie heeft verworven, begint het erop te lijken dat alle anderen geketend zijn – verslaafd aan hun bezittingen, verslaafd aan hun relaties, verslaafd aan hun angsten en hun lusten, niet in staat stil te zijn of onderscheid te maken, niet in staat te ervaren, niet in staat in een staat van vrede te verkeren.

Zoek een rustige plek in je huis, of als er geen rustige plek in je huis is, zoek dan een rustige plek in de natuur of in een heiligdom. Ga daarheen en oefen het herhalen van de woorden “Na Rahn” en laat dit je gedachten, je herinneringen, je verwachtingen vervangen. Laat dit je dieper in jezelf brengen.

Hier zul je merken dat al doende je waarden zullen veranderen. Je zult nu rust zoeken in plaats van constante stimulering. Je zult zinvolle communicatie en betrokkenheid bij anderen zoeken in plaats van louter sociale contacten en oppervlakkige gesprekken. Je zult nu oprechtheid zoeken in plaats van charme, schoonheid en rijkdom. Je zult kijken naar wat echt is in mensen en je niet laten fascineren door hun uiterlijk of hun onechte gedrag. Je hecht meer waarde aan diepere, meer blijvende dingen. Je cultuur zal minder vat op je hebben.

Misschien zul je je daardoor eenzaam of vervreemd voelen, maar dat is de prijs voor vrijheid. Als je bang bent alleen te zijn zul je bang zijn voor vrijheid, want vrijheid maakt je anders, met een ander focus en andere waarden, die natuurlijker en gezonder voor je zijn.

Iedereen die een grote bijdrage heeft geleverd aan de menselijke familie, op welk gebied dan ook, heeft te maken gehad met eenzaamheid en sociale uitsluiting. Zij die vrij zijn in zichzelf kunnen niet zomaar bij iemand zijn of iets doen, omdat zij hogere normen hebben. Zij zijn op zoek naar diepere zaken. Zij beantwoorden aan een diepere behoefte in zichzelf.

Als je je eigen hart wilt leren kennen, moet je alleen kunnen zijn. Je moet niet bang zijn voor jezelf, je gedachten of gevoelens. Je moet leren controle te krijgen over je emoties en je verstand in plaats van eraan onderworpen te zijn.

Om je ware levensdoel te vinden, zul je mettertijd de diepere stroom van je leven moeten ervaren, want alleen op het niveau van Kennis worden je ware doel en je ware bestemming [onderscheiden]. Alleen op dit niveau kan zij waarlijk worden onderscheiden en ervaren.

Enkele van de hoogste beloningen van het leven staan je te wachten, in de stilte, in het opbouwen van een diepere band met Kennis binnenin je. Maar je zult tijdelijke eenzaamheid moeten doorstaan.

Misschien zul je het moeilijk vinden om je te verhouden tot je cultuur en tot de maatschappij in het algemeen, maar dat maakt deel uit van het proces jezelf te vinden, en te ontdekken waarvoor je werkelijk gekomen bent, en je het onderscheidingsvermogen en de waarden eigen te maken die nodig zijn om de voor jou meest veelbelovende relaties te herkennen.

Je moet alleen zijn om tijd te hebben om jezelf in de wereld te zien, om je gedachten en je conditioneringen te onderscheiden van de diepere stromingen van je leven en te herkennen dat je niet je geest en je intellect bent – dat is slechts je oppervlakte – en dat onder de oppervlakte de ware kracht en de aanwezigheid in je leven huizen.

Kijk naar mensen om je heen. Zie hoe onmachtig ze zijn om zich ergens op te concentreren. Ze zijn voortdurend geprikkeld, lezen voortdurend, kijken voortdurend naar beelden op het scherm, praten voortdurend, zijn voortdurend opgewonden, zijn voortdurend bezig met informatie, rennen voortdurend rond – druk, druk, als kleine muizen. Ze kunnen niet stoppen en bij zichzelf zijn. Ze kunnen niet stoppen en bij iemand zijn. Ze weten niet wat er in henzelf gebeurt. Ze weten niet wat er in de wereld gebeurt, omdat ze het te druk hebben om te voelen en te reageren op de aanwezigheid van Kennis.

Dit is niet echt intelligent te noemen. Je niet bewust zijn van je grootste capaciteiten en je sterkste punten omdat je in beslag genomen wordt door onbelangrijke dingen is niet intelligent te noemen. Dit maakt je onbekwaam om je bezig te houden met moeilijke kwesties en beslissingen want je kunt de kracht en de aanwezigheid van Kennis binnenin jezelf niet voelen.

Voor Kennis zijn je beslissingen óf onbelangrijk óf zij zijn een ja of een nee.
Soms zijn bepaalde voorwaarden nodig. Kennis hoeft niet te debatteren, Zij hoeft niet over en weer te gaan; zij hoeft niet alle opties te overwegen. Dat is de strijd en de last van je intellect, maar op het niveau van Kennis is het een ja of nee of helemaal niets.

Mensen zijn ongeduldig omdat ze gedreven worden door de onzekerheid van hun oppervlakte-geest, die altijd onzeker is omdat hij niet stabiel is, omdat hij geen dieper fundament heeft, omdat hij zich associeert met het lichaam, dat feilbaar is en vernietigd kan worden en gemakkelijk wordt bedreigd.

Alleen zijn is hier een groot goed. Maar zoveel mensen hebben óf de gelegenheid niet het te ervaren door hun omstandigheden, óf zoals in het geval van de rijke naties, de mensen vermijden het of zijn er bang voor. Dus blijven zij onbekenden voor zichzelf. En wanneer zij geconfronteerd worden met de grote verandering die de wereld te wachten staat, zullen zij reageren als kuddes dieren of zwermen vogels, in paniek op het laatste moment, zich niet bewust van hun omgeving, verstrikt en in beslag genomen.

Maar zelfs de dieren in het veld en de vogels in de lucht zijn hier dikwijls intelligenter, want zij voelen verandering voordat die plaats vindt. Zij reageren op subtiele krachten, terwijl de mensen onbewust lijken te zijn, onvoorbereid en niet reagerend.

De kracht en de aanwezigheid van Kennis leeft in je. Zij is hier om je bij iedere gelegenheid te begeleiden. Zij is niet preoccuperend. Zij is niet bang. Zij zit niet gevangen in al die maalstromen van sensatie, angst en bezorgdheid. Zij wordt niet gedomineerd door verlangen. Zij kent geen fantasieën. Zij is creatief omdat zij haar wijsheid aanpast aan het moment. Maar zij is niet verdwaald. Ze wacht op je, om ontdekt en ervaren te worden, maar dat gebeurt niet bij toeval.

Je moet een diepe verbinding opbouwen. Alsof je in de woestijn bent en het water tien meter onder de oppervlakte stroomt, moet je die drie meter onder de oppervlakte aanboren. Je moet je een weg banen tot waar het zuivere water stroomt.

Dit zou deel moeten uitmaken van je dagelijkse ervaring, je spirituele training. Het is een van de Vier Pijlers van je leven – de Pijler van Spirituele Ontwikkeling, die eigenlijk de Pijler van Spirituele Training is. Samen met de pijler van Relaties, de Pijler van Werk en de Pijler van Gezondheid is de pijler van jouw Spirituele Training een essentieel onderdeel van je leven. En hij zal helpen de andere pijlers in balans te houden in alles wat je verder doet.

Als je eenmaal de kracht en het wonder van stilte hebt leren kennen, zul je in staat zijn je geest tot rust te brengen op het moment dat je in de wereld bent, om een beter onderscheidt te kunnen maken in wat er gebeurt, om een verstandiger besluit te kunnen nemen in het licht van onzekerheid, om een verstandiger keuze te kunnen maken met wie je moet omgaan en hoe je met hen moet omgaan. Je zult in staat zijn je geest tot rust te brengen om te kijken en te zien.

Terwijl anderen gepreoccupeerd en blind blijven, zul jij zien, voelen en zul jij weten. Je zult naar elk aantrekkelijk persoon kijken en je zult het verschil zien tussen wat er goed uitziet en wat goed is. Je zult zien of een relatie toekomst heeft of niet. En hoe meer je eigen grotere doel in je bewustzijn naar boven komt, zul je echte criteria hebben over bij wie je wilt zijn en weten of ze bij jou kunnen zijn.

Dit alles staat je te wachten. Het is je belofte en je bestemming, maar je moet ervoor werken. Je moet ermee in relatie staan. Je moet deelnemen. Je moet oefenen. Je moet je concentreren. En hiervoor moet je alleen zijn. Oefenen met anderen is nuttig, maar alleen oefenen is het meest veelbelovend.

Op je gemak zijn met jezelf, vertrouwen hebben in Kennis in jezelf en toch nederig zijn leidt tot grote helderheid. De wereld is turbulent, maar jij niet. Mensen zijn gedreven, maar jij niet. Het leven is stressrijk, maar jij bent in staat te herstellen van de stress. Relaties zijn verwarrend, maar jij raakt er niet door in de war. Je ware taak in de wereld moet nog worden ontdekt, terwijl je je erop voorbereidt, maar je bent geduldig genoeg om ernaar toe te werken en af te wachten tot die zich aandient.

Kennis is geduldig. Zij zoekt niet want zij is het antwoord. Toch is zij hier in de wereld om iets te bereiken en heeft dus focus, creativiteit en vastbeslotenheid. Dan word je haar student. Je volgt Kennis. Je geest en je intellect voegen zich nu naar een grotere kracht binnenin jezelf.

Hier kan het intellect het prachtige communicatie-instrument worden dat het werkelijk is. Hier ben je in staat om onder je emoties te onderscheiden welke werkelijk waardevol en duidend zijn en welke slechts het product zijn van je eigen reacties op het leven. Hier ben je krachtig en nederig tegelijk, want je weet dat de bron van je kracht buiten je bereik ligt. En je hebt daar geen controle over. Je kunt er alleen aan toegeven en haar volgen.

Je zult merken dat zelfs als je een hechte relatie met een ander hebt, je nog steeds dit heiligdom binnen jezelf hebt. Dat geef je niet op voor de ander. Je laat het niet varen voor een relatie. In plaats daarvan wordt je heiligdom sterker en vitaler als het resoneert met de Kennis in de ander.

Hier verlies je jezelf niet in de relatie. In plaats daarvan leer je om het meest diepgaande en waarachtigste daarin tot uitdrukking te brengen. Hier kun je je persoonlijke vrijheid opgeven voor een huwelijk en het leiden van een gezin omdat je weet dat dit het juiste is, en je weet dat de tijd er rijp voor is. Hier kun je je uiterlijke vrijheden opgeven om het waarachtige en oprechte binnenin jezelf te volgen. Hier kun je corruptie en beperkingen van buitenaf weerstaan omdat je de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf hebt. Hier ben je aanwezig bij het leven, en kun je het wonder en de moeilijkheden ervan ervaren. Hier kun je leven zonder antwoorden; je kunt leven met onzekerheid omdat Kennis binnenin je is. Hier streef je niet voortdurend naar vervulling. Je bent niet geobsedeerd. Je wordt niet bezeten door de wereld om je heen omdat je gegrond bent in Kennis.

Hier wordt zelfs verlichting een soort fantasie voor het intellect, een obsessie, terwijl het leven in feite alleen vraagt om gegrond te zijn in Kennis, om Kennis als fundament te hebben. Meer verwacht God niet.

Volmaaktheid is een obsessie van het intellect. Het is geen behoefte van de ziel. God verlangt het niet. En jij moet het ook niet verlangen.

Je weet wanneer mensen oprecht met je zijn. Je weet wanneer iets waarachtig en authentiek is. Oprechte eerlijkheid en toewijding raken je. Je bent onder de indruk als mensen een diepere kracht en moed binnenin zichzelf volgen.

Omdat je alleen bent, heb je de tijd om deze dingen te onderzoeken, om te onderscheiden wat werkelijk is van wat onwerkelijk is, wat goed is van wat er alleen maar goed uitziet. Je bent in staat om jezelf tegen het licht te houden – je ideeën, je overtuigingen, je veronderstellingen – in contrast met de realiteit van Kennis. Dit kost tijd. Dit vergt concentratie van jouw kant. Je moet hiervoor beschikbaar zijn.

Als je rustig zit en niets doet, kun je een diepere ervaring gaan voelen. Onder het tumult van je geest, onder je grillige gedachten, onder de beelden van angst en verlangen die je in het verleden hebben overheerst, kun je nu eenvoudigweg aanwezig zijn zonder verstrikt te raken, en dit alles aan je voorbij laten gaan. Zoals de wolken die over het landschap trekken, de zon blokkeren, het universum tegenhouden, voorbijtrekken.

Daarachter ligt de realiteit van het leven, en de waarheid van je spirituele natuur, en de kracht en de aanwezigheid van Kennis, die in de wereld is om specifieke dingen te bereiken met bepaalde mensen. Haar doelen zijn anders dan je denkt. De richting daarvan is niet wat je je voorstelt. Haar kracht is niet wat je denkt dat het is. Deze heroriëntatie en heropvoeding op het niveau van Kennis vertegenwoordigt de ware spirituele ontwikkeling, in welke vorm of traditie die ook wordt beoefend.

Wees alleen. Wees werkelijk alleen. Wees werkelijk stil. Oefen je focus. Leer om onder het oppervlak van je geest te glijden. Sta toe dat er een grote lege ruimte in je is waarin je je kunt onderdompelen. Kom niet op zoek naar antwoorden en wonderen en oplossingen, maar kom gewoon om jezelf te geven, om de vaardigheden en het onderscheidingsvermogen te ontwikkelen die nodig zijn om de diepere stroming van je leven te herkennen, te ervaren en te volgen.

Hier is Kennis de meester, niet je geest. En God is de meester van je Kennis. Dus hier vormt zich een ware connectie tussen God en jou. Buiten godsdienstig geloof, buiten de tradities van geloof, buiten de theologische debatten en begrip, is dit waar de ware connectie wordt gevormd.

Laat deze Kracht en deze Aanwezigheid in je bewustzijn opkomen en stel je geest open om ze te ontvangen, en je zult haar grote begunstigde zijn. En je zult in staat zijn je ware gaven en de grotere relaties te herkennen die je bestemd bent te hebben.